Moja vizija o kasnoj kiši

 

 

[Otk 18:1] I nakon toga vidjeh jednoga drugog anđela gdje silazi s neba; imao je veliku vlast. I zemlja se zasvijetli od slave njegove.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

Na Subotnji dan 16. Studenog, 2019. Bog Abrahama, Izaka i Jakova dao mi je viziju u kojoj mi je dano više razumijevanja o glasnoj vici trećeg anđela i kasnoj kiši. Neke od informacija iz ovog dokumenta dobio sam u ranijim vizijama, ali više je dodano u ovoj viziji kako bi dobili veće razumijevanje o poruci koju trebamo iznositi sa snažnim glasom.

 

Pokazano mi je da ako želimo sudjelovati u velikoj sili anđela iz Otkrivenja 18, moramo iznositi istu poruku koju on iznosi. Moj anđeo mi je objasnio da će Božje pomazanje pratiti poruku iz Otkrivenja 18 i nauk koji ona zagovara.

Glasna Vika Trećeg Anđela

 

Prije nego se počnemo baviti s porukom iz Otkrivenja 18, upućeno mi je da osvježim umove ljudi u vezi poruke trećeg anđela.

 

[Otk 14:9] I treći anđeo dođe za njima govoreći snažnim glasom: »Ako se tko klanja Zvijeri i liku njezinu te prima žig na čelo svoje ili na ruku svoju,

 

[Otk 14:10] on će i piti od vina gnjeva Božjega koje se nerazvodnjeno toči u čašu srdžbe njegove. I bit će mučen ognjem i sumporom pred svetim anđelima i pred Jaganjcem.

 

[Otk 14:11] I dim muke njihove uzlazi u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i liku njezinu, i tko god prima žig imena njezina.«

 

[Otk 14:12] Ovdje je postojanost svetih, ovdje su oni koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

 

Trebamo razumjeti, biti poslušni i iznositi istinu koja nam je donesena od trećeg anđela:

§  Istinu da je papinstvo Zvijer iz Otkrivenja 13 koja ustaje iz mora. Papinstvo se spominje u prvoj anđeoskoj poruci, jer u toj poruci se izjavljuje da je stiglo vrijeme suda. To upućuje na proročanstvo od 2.300 godina iz Daniela 8 i na mali rog – papinstvo. To mora značiti da se glasna vika trećeg anđela više bavi papinstvom u vrijeme suda; izlječenjem rane papinstva, te kako će se rana izliječiti; i papinskom vladavinom nakon što se to dogodi.

§  Istinu o uspostavljanju lika zvijeri. Lik zvijeri je unija crkve (otpali protestantizam) i države (vlada) u SAD-u i ovaj lik će biti slika rimokatoličke hijerarhije. Ova unija će se dogoditi širom svijeta pošto će svaka država slijediti primjer SAD-a. Lik zvijeri će uspostaviti krizu žiga zvijeri.

§  Istinu o žigu zvijeri i krizi u kojoj ćemo se uskoro naći. Žig zvijeri će ljudi primiti kada odluče oskvrnuti Božji sveti dan odmora, Sedmi dan Subotu, tako što će štovati svetu Nedjelju, prvi dan u tjednu, bez obzira na to što će znati istinu. Tvrdnja kako je Sabbath, sa Subote (od zalaska sunca u Petak do zalaska sunca u Subotu) prebačen na Nedjelju je žig rimokatoličkog autoriteta. Ljudi koji prime ovaj žig će postati pobunjenici protiv nebeske vladavine, gazit će Božjeg Sina, i na kraju će biti vječno izgubljeni. 

§  Trebalo bi biti očito kako ovo znači da glasna vika trećeg anđela daje dublje razumijevanje proročanstava koja se nalaze u knjizi Daniela i Otkrivenja Isusa Krista. Ako želimo sudjelovati u kasnoj kiši moramo imati temeljito znanje evanđelja iz ovih knjiga. Zapamtite stihove ili odlomke kako bi i dalje posjedovali Božju Riječ u trenutcima kada ostanemo bez naših Biblija. 

§  Razumjeti i upozoravati ljude ovog svijeta, da ako odluče štovati zvijer, ili lik zvijeri, ili ako prime žig zvijeri, primit će i od vina gnjeva Božjega – sedam posljednjih zala.

§  Istinu o drugoj smrti – jezeru ognjenom i sumpornom. Neophodno je razumijevanje ove doktrine zato što objašnjava kako zli nisu vječno mučeni. Uništeni su u ognjenom jezeru nakon što prime svoju pravednu kaznu. Prihvaćanjem ove doktrine učinit će da gledamo na Boga kao pravednog i svetog Oca, koji će iz ljubavi i suosjećanja, poštivati odluku svojih bića, dok doktrina o vječnom mućenju predstavlja Boga kao okrutnog tiranina. Druga smrt je vječna smrt. Neki ju zovu uništenje.

§  Istinu o stanju mrtvih – o smrtnosti duše. Ovo je s razlogom temeljna doktrina. Pokazuje istinu uvjetovane besmrtnosti.

§  Deset Božjih zapovijedi – vječni Božji zakon iskazan u Izlasku 20.

§  Istinu o vjeri Isusovoj, kroz koju je pravednost Božja po vjeri – Krist naša pravednost.

§  Također, prva i druga poruka anđela će biti snažnije iznesena pod glasnom vikom trećeg anđela.

 Pogledajmo sada anđela iz Otkrivenja 18

 Kasna Kiša – Propovijedanje pod Utjecajem Sile Svetog Duha

Svijetlo slave koje će osvijetliti zemlju dogodit će se kad se anđeo Iz Otkrivenja 18 ujedini s anđelom iz Otkrivenja 14. Poruka će biti popraćena izlijevanjem Svetog Duha. Propovijedanje pod silom Svetog Duha je opisano u Otkrivenju 18 i 14. Ovdje je lista koju će ‘grupa vjernih ljudi’ morati razumjeti, držati i iznositi.

[Otk 18:1] I vidjeh nakon toga jednoga anđela gdje silazi s neba s velikom vlašću; i zasvijetli se zemlja od slave njegove.

[Otk 18:2] I povika on silno, jakim glasom: “Pade, pade Babilon veliki, i postade prebivalištem zlodusima, i tamnicom svakom nečistom duhu, i kavezom svakoj nečistoj i mrskoj ptici.

[Otk 18:3] Jer su se svi narodi opili vinom gnjeva njezina bluda, i kraljevi zemaljski s njom su bludničili, i trgovci zemaljski su se obogatili od njezine silne raskoši.”

[Otk 18:4] I začuh drugi glas s neba gdje govori: “Iziđite iz nje, narode moj, da ne budete dionicima njezinih grijeha i da ne primite od njezinih pošasti.

[Otk 18:5] Jer grijesi njezini do neba su doprli i spomenuo se Bog njezinih opačina.

[Otk 18:6] Naplatite joj kao što je i ona vama naplaćivala, i naplatite joj dvostruko po njezinim djelima: u čašu u koju je ona natakala, dvostruko joj natočite.

[Otk 18:7] Koliko se uzvisivala i u raskoši živjela, toliko joj dajte muka i jada; jer je u svome srcu rekla: ‘Sjedim kao kraljica, i nisam udovica, i nikada neću vidjeti jada.’

[Otk 18:8] Zato će u jednome danu doći njezine pošasti, smrt, i jadikovanje, i glad; i bit će potpuno spaljena ognjem: jer silan je Gospodin Bog koji joj sudi.”

‘Pade, pade Babilon veliki’

Istinu kako je Babilon pao, koju iznosi anđeo iz Otkrivenja 14 , ponavlja se s velikom silom pod iskustvom kasne kiše. Otpad Babilona ovdje predstavlja otpad svih crkvi koje odbijaju poruke istine iznesene od tri anđela. To uključuje i crkvu zvaničnih adventista. Trebamo posebno jako vikati zbog gnjusoba koje su ušle u crkvu od 1844.

[Otk 18:2] I povika on silno, jakim glasom: “Pade, pade Babilon veliki, i postade prebivalištem zlodusima, i tamnicom svakom nečistom duhu, i kavezom svakoj nečistoj i mrskoj ptici.’’

[Otk 14:8] I drugi anđeo dođe za njim, rekavši: “Pade, pade Babilon, ta velika prijestolnica, jer je vinom gnjeva svojega bluda opila sve narode.’’

“Poslije toga opazih nekoga drugog anđela gdje silazi s neba. Imao je veliku moć, i zemlja se rasvijetli od njegova sjaja. On povika jakim glasom: “Pade, pade veliki Babilon i postade boravištem demona i sklonište svih nečistih duhova, skloništem svih nečistih ptica.” “Uto čuh drugi glas s neba gdje govori: “Iziđite iz nje, moj narode, da ne postanete sudionicima njezinih grijeha i da ne dijelite njezinih zala!” Otkrivenje 18:1,2,4. {GC 603.1} Taj citat u Svetom pismu upućuje na vrijeme kada se treba ponoviti poruka o padu Babilona koju je objavljivao drugi anđeo iz Otkrivenja 14:8, s dodatnom napomenom o pokvarenostima koje su se – nakon što je ta poruka prvi put objavljena u ljeto 1844. godine - uvukle u razne vjerske zajednice koje čine Babilon. Tu je opisano strašno stanje u vjerskom svijetu. Sa svakim odbacivanjem istine duh ljudi postaje mračniji, a njihova srca tvrdokornija, sve dok ne postanu okorjeli nevjernici. Usprkos opomenama koje je Bog dao, nastavit će gaziti jednu od zapovijedi Božjeg Zakona, dok na kraju ne počnu progoniti one koji cijeli Zakon drže svetim. Prezirati Božju riječ i Njegov narod, znači prezirati Krista. Kada crkve prihvate spiritističko učenje, bit će uklonjene ograde postavljene tjelesnom srcu, a ispovijedanje vjere postat će ogrtač pod kojim će se skrivati najgore bezakonje. Vjerovanje u spiritističke pojave otvara vrata zavodničkim duhovima i đavolskim naukama, i tako će se u crkvama osjetiti utjecaj zlih anđela. {GC 603.2}

Ovdje je opširna lista gnjusoba zbog kojih treba uzdisati i stenjati:

https://slugagospodnji.neocities.org/dinjgzsdacrkve.htm

https://slugagospodnji.neocities.org/najgnjusobnijiotpad.htm

Pokazano mi je kako će Bog posebno blagosloviti ove poruke upozorenja jer su opečaćene žigom Božjeg odobravanja.

‘Prebivalištem zlodusima’

Pokazano mi je kako glasna vika sadrži upozorenje za ljude iz Babilona da će postati hram u kojem će prebivati demoni. Drugim riječima, postat će tijelo Sotone.

[Otk 18:2] I povika on silno, jakim glasom: “Pade, pade Babilon veliki, i postade prebivalištem zlodusima, i tamnicom svakom nečistom duhu, i kavezom svakoj nečistoj i mrskoj ptici.

Babilon je ustvari ime žene iz Otkrivenja 17:

[Otk 17:4] I bijaše žena odjevena u grimiz i skrlet te ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserjem, i imaše zlatnu čašu u ruci, punu gnusoba i nečistoće svoga bluda;

[Otk 17:5] na čelu joj bijaše napisano ime: TAJNA, BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICA I GNUSOBA ZEMALJSKIH.

Znamo da žena u Biblijskim proročanstvima predstavlja crkvu. Bludnica je otpala crkva. Bog mi je pokazao kako ovo znači da će sve crkve biti kao jedno tijelo ili jedan veliki hram za zle duhove. Nije bitno koje je službeno ime crkve, ni što vjernici te crkve tvrde za njihovo ime, bitno je kako Bog gleda na ovaj veliki grad – kao JEDNU ženu. U Božjim očima, sve crkve će biti JEDNA velika zajednica, JEDNO veliko tijelo.

Primili smo upute kasne kiše da upozorimo ljude kako će uskoro postati stanište za demone. Bog će osnažiti ovo upozorenje i imat će željeni učinak.

‘Vinom gnjeva svojega bluda opila’

Babilonsko vino predstavlja njezin lažni nauk. Dvije glavne temeljne doktrine velikog Babilona su svetost Nedjelje i besmrtnost duše. Te dvije se ističu, svetost nedjelje ih veže za Rim, dok ih besmrtnost duše ostavlja nezaštićenim protiv manifestacije duhova i demonskih nauka.

Bog mi je pokazao kako je ove doktrine Sotona uspio uvesti zbog odbijanja istine o Božanstvu – ličnosti Boga i Krista. Bilo koja lažna doktrina će ući kad maknemo Boga. Biblija o bludničenju:

[Lev 17:7] I neka više ne prinose svoje žrtve zlodusima, s kojima su bludničili. To neka im zauvijek bude propis tijekom njihovih naraštaja.

Sila kasne kiše nam objavljuje kako je velika bludnica, Babilon, odbijajući Krista, prihvatila jedinog drugog vođu koji je dostupan – Sotonu.

‘Jer su svi narodi... i kraljevi zemaljski s njom bludničili, i trgovci zemaljski su se obogatili od njezine silne raskoši.’

Bog ovdje otkriva koliko će se naroda moći oduprijeti Đavlu – nijedan. To je razlog zbog kojeg vječno evanđelje ide svakom narodu jer su SVI odvedeni od Krista. Trebamo propovijedati ‘onima koji žive na zemlji, i svakome narodu, i plemenu, i jeziku, i puku.’

Kraljevi zemaljski su vođe naroda svijeta i svaki narod je pod utjecajem od svog vođe/vođa. Važno je primijetiti i kako su kraljevi zemaljski počini blud sa ženom. Zašto je to važno? Duh Sveti nam govori?

[1Kor 6:16] Što? Zar ne znate da je onaj tko se združio s bludnicom, jedno tijelo? Jer “bit će”, reče on, “dvoje jedno tijelo”.

Braćo i sestre, ono što nam Bog govori je da će svaki narod i njihov vođa POSTATI dio JEDNE SVJETSKE ‘CRKVE’, JEDNE SVJETSKE RELIGIJE, JEDNE SVJETSKE DRŽAVE, bez obzira u što oni vjeruju. Trebamo glasno podići glasove i ne štedjeti ih. Državni vođe također trebaju čuti ovo upozorenje jer će ih majka bludnica prevariti. Ne trebamo zakinuti nijednu klasu, nego svima iznijeti poruku.

Moramo upozoriti ljude svake zemlje da će ih njihovi vođe izdati, da će biti pod utjecajem babilonskog vračanja koji će ih odvesti do pobune protiv Boga i Krista.

Moćni anđeo nas upozorava da su i trgovci zemaljski u savezu sa Sotoninim snagama.

‘Uto čuh drugi glas s neba gdje govori: “Iziđite iz nje, moj narode.’

Pokazano mi je kako je ovaj stih dokaz da MORAMO izaći iz crkve koje su u Babilonu. Dužnost nam je primjerom to pokazati i tražiti uklanjanje iz članstva. Ne smijemo podupirati odbijanje jasne Biblijske istine. Nemojmo zaboraviti, 144,000 nisu okaljani ženama. Ako netko odluči ostati u Babilonu, neće sudjelovati u sili ovog anđela i iskustvu kasne kiše.

Isus nam daje jasnu izjavu kako je jedna od nauka glasne vike poziv van religijskog tijela. Vika drugog anđela se ovdje ponavlja s jačom silom. Zašto nas se opominje da izađemo iz otpalih crkvi? Postoje dva glavna razloga:

[Otk 18:4] I začuh drugi glas s neba gdje govori: “Iziđite iz nje, narode moj, da ne budete dionicima njezinih grijeha i da ne primite od njezinih pošasti.

[Mat 25:6] U ponoć nastade vika: ‘Evo, dolazi mladoženja! Iziđite mu u susret!’

Pozivom da izađemo iz Babilona, Duh Sveti nas želi zaštiti od pošasti i pripremiti nas za drugi dolazak Isusa koji dolazi na nebeskim oblacima. Ako ne budemo poslušni pozivu, NEĆEMO BITI SPREMNI I PRIMIT ĆEMO OD POŠASTI.

Ponavljam jer je ovo jako važno:

POZIV VAN RELIGIJSKIH TIJELA JE PORUKA DIREKTNO S NEBA. SVAKI SVEĆENIK ILI SLUŽBA KOJA UČI OSTAJANJE U ‘CRKVAMA’ TREBA BITI OKARAKTERIZIRAN KAO LAŽNI PROROK, LAŽNI PASTIR, I TREBA IH UPOZORITI NA POSLJEDICE TAKVOG POSTUPKA. To je jedan od znakova kako možemo prepoznati tko je pod utjecajem Svetog Duha, Utješitelja. Oni koji uče druge kako trebaju ostati i biti u pokolju su pod utjecajem sotonskog duha, bez obzira znali oni to ili ne. Ovo je jako važno.

Bez obzira na to što Ezekiel 9 započinje s otpalim duhovnim Jeruzalemom, zvaničnom crkvom Adventista sedmog dana, ne trebamo samo ići k njima, upozorenje MORA biti dano svima, jer završava uništenjem svih ‘Kršćanskih’ crkvi i općim uništenjem svijeta. Ovo je konačni ponoćni poklič: ‘Evo, dolazi mladoženja! Iziđite mu u susret!’

Nemojte zaboraviti ovu činjenicu: ‘Anđeo s priborom pisarskim stavlja ovaj znak na čelo svakog onog tko se odvojio od grijeha i grješnika, a poslije ovoga anđela dolazi anđeo zatirač.“ – Letter (Pisma – Ellen G. White) 12, 1886. {4BC 1161.5}

Oni koji odbiju poziv, ‘izađite iz nje moj narode’ bit će izbljuvani iz Krista, iz neba!

‘Da ne postanete sudionicima njezinih grijeha’

Moj anđeo mi je objasnio kako biti sudionik u  njezinim grijesima jasno uči o KORPORATIVNOJ ODGOVORNOSTI.

Moćni anđeo koji silazi s neba obnavlja doktrinu o korporativnoj odgovornosti.  Treba biti znano kako grijeh ne smije biti toleriran u zajednici svetih. Grijeh treba biti priznat i napušten, istražen i eliminiran, inače će osuda Božjeg negodovanja pasti na sve članove tijela. Ako to ne napravimo, Kristova prisutnost će biti povučena i bit ćemo ostavljeni sami hodati svojim putem, bez stupa od oblaka danju i ognjenog stupa noću.

Prijatelji, molim vas, zapamtite da su Božji ljudi pozvani van Babilona kako ne bi bili suzajedničari NJEZINIH grijeha i primili od pošasti. Drugim riječima, čak i ako ne činite grijeh, NE SMIJETE OSTATI u ‘crkvi’, jer će te postati korporativno odgovorni zbog grijeha koji su u njoj učinjeni i primiti od njezinih pošasti. Rečeno nam je: Mi ne smijemo NIKADA odobravati grijeh svojim riječima ili djelima, svojom šutnjom ili PRISUTNOŠĆU. {DA 152.3}

Tko god misli kako može ostati u crkvi i spasiti nekog iznutra, u krivu je. Otvoreni grešnici odnosno trnje ubijaju pšenicu:

Trnje niče.—Trnje onemogućuje da pšenica sazrije (vidi Luka 8:14). Na isti način svjetovni interesi sprječavaju plodove Duha (Gal 5:22-23) da dosegnu zrelost. Religija je svedena na podređeni položaj postavši samo jedan interes među mnogima. Zbog nedostatka kultivacije, ona se suši i na kraju umire. Ono što nedostaje slušateljima trnovitog tla je moralna preobrazba. [E.G. White, Christ's Object Lessons,  p. 50] Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, 405.

Ostali svećenici, pastori, ili propovjednici ne moraju nazvati ovu doktrinu ‘korporativna odgovornost’, ali ako su poslušni duhu Svetom, razumjet će i primijenit će principe koje korporativna odgovornost uči. Svaka služba koja negira ovu Biblijsku doktrinu očito ne sudjeluje u većem svijetlu kojim nas blagoslivlja anđeo Otkrivenja 18.

‘I da ne primite od njezinih pošasti. Jer grijesi njezini do neba su doprli i spomenuo se Bog njezinih opačina.’

Pokazano mi je kako je riječ grijesi u stihu iznad jasan dokaz o vječnosti Božjih deset zapovijedi. Grijeh je prijestup zakona. Kada anđeo Otkrivenja 18 dođe, Duh Sveti će, ‘ukoriti svijet zbog grijeha, i zbog pravednosti, i zbog osude.’

Pošto Babilon griješi, kršeći Božji zakon, očito je kako je zakon još na snazi i na kraju vremena. Kad bi zakon bio ukinut, Babilon ne bi mogao sagriješiti.

Svjedočanstvo ovog anđela upozorava nas da su grijesi Babilona doprli do neba i spomenuo se Bog njezinih opačina.

To nam govori kako bi trebali upozoriti ljude o vremenu u kojem se nalazimo i o blizini kraja perioda milosti. Nakon ozakonjenja Nacionalnog nedjeljnog zakona, bit će 1260 dana propovijedanja pod silom kasne kiše. Sotona će nakon toga izaći iz bezdana i proglasiti smrtnu kaznu s upozorenjem od 30 dana da ili primimo žig ili umremo. Pokolj započinje kada dođe 1290. dan, i trajat će 45 dana, do 1335 dana i tada završava kraj perioda milosti. 

Dano nam je dublje razumijevanje kako bi nam omogućilo potpunije iznošenje ove poruke. Međutim, rečeno mi je da upozorim Božji narod, one koji teže biti među 144.000 kako je najvažnija stvar POSLUŠNOST. Oni sami MORAJU biti POSLUŠNI poruci koja je dana od Anđela iz Otkrivenja 14 i 18, inače će ostati s lažnim iskustvom i otpasti od spasenja. Nemojmo se zavaravati, nego tražimo GOSPODINA dok se može naći.

Kroz sve ovo, možemo iz Božje Svete riječi pokazati kako doista sudjelujemo u kapljicama kasne kiše, koja će se uskoro očitovati u potpunosti.     

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

Dejan Meznarić