Dubinsko Izlaganje Njegovanih Grešaka Zvanične SDA Crkve

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

Dragi čitaču,

 

Jesu li gnjusobe zbog kojih moramo uzdisati i plakati samo male stvari? Rečeno nam je da naše zapečaćenje ovisi o tome hoćemo li ili ne, uzdisati i plakati zbog SVIH gnjusoba koje se događaju u crkvi. Je li to ozbiljan problem? Pitajte se: Plaču li i uzdišu li oni koji mene kleveću zbog svih gnjusoba u crkvi? Jesu li ozbiljne gnjusobe zbog kojih moramo uzdisati i plakati, samo manje pogreške? Zahtijevaju li pretjerivanje, ili su dovoljno odvratne Bogu, da prema Ellen White i Bogu, jamče još jedno DOSLOVNO ispunjenje Ezekiela 9 KOJE POČINJE U NJEGOVOM SVETIŠTU, zvaničnoj crkvi adventista sedmog dana?

 

"Posebno obratite pozornost na ovu stvar: oni koji primaju čisti pečat istine, iskovan u njima silom Svetoga Duha, prikazan pečatom čovjeka odjevenog u lan, jesu oni "koji tuguju i plaču zbog svih gnjusoba što se čine u crkvi." (3T 267) {Mar 240.2}

 

"Oni koji ne osjećaju žalost zbog vlastitog duhovnog pada, niti tuguju zbog grijeha drugih, ostat će bez Božjeg pečata"… {Mar 240.2}

 

Hoće li oni koji definiraju ozbiljna otpadništva zbog kojih ja uzdišem i plačem, kao samo male pogreške, primiti Božji pečat? Hoće li krv onih koje oni na taj način napajaju greškama biti na njihovim leđima?

 

Ovdje su neke od ozbiljnijih njegovanih pogrešaka SDA crkve:

 

          1.       Najozbiljnija pogreška koju su učinili vođe SDA i ostali članovi crkve je učenje da su loši izrešetani iz zvanične SDA crkve. Zašto? Zato što zbog ove pogreške vjeruju laži da bez obzira što crkva čini, loši će konačno biti izrešetani, tako da treba ostati s crkvom, bez obzira na otpadništvo koje počini. Mnogi adventisti će biti korporativno krivi za neoprostiv grijeh zbog ove jezive pogreške.

 

Ako će loši biti izrešetani iz zvanične crkve SDA, zašto je Ellen White rekla da će se Ezekiel 9 DOSLOVNO ispuniti?

 

"Proučavajte deveto poglavlje Ezekiela. Ove riječi će se doslovno ispuniti, a vrijeme prolazi i ljudi su uspavani. Odbijaju poniziti svoje duše i obratiti se. Gospod neće još dugo podnositi ljude kojima su otkrivene tako velike i važne istine, a oni ih odbijaju primijeniti na vlastito iskustvo. Vremena je malo. Bog zove, HOĆETE li čuti? HOĆETE li primiti Njegovu poruku? HOĆETE li se obratiti prije no što bude prekasno? Brzo, vrlo brzo, svaki slučaj će biti odlučen za vječnost." Letter 106, 1909, pp. 2, 3, 5, 7. (To "The churches in Oakland and Berkeley, September 26, 1909.)" E. G. White Manuscript Releases Volume One, p. 260.

 

Počnite od Mog Svetišta – "Ovdje vidimo da je crkva — Gospodnje svetište — bila prva koja je osjetila udarac gnjeva Božjega. Starješine, kojima je Bog podario veliku svjetlost i koje je postavio čuvarima duhovnih interesa svog naroda, izdali su njihovo povjerenje. Njihov je stav da ne treba očekivati čudesa i vidljiva očitovanja sile Božje kao u davno proteklim danima. Vremena su se promijenila. Ove riječi jačaju njihovo nevjerovanje, i oni govore: Gospodin neće činiti dobro, niti će činiti zlo. On je suviše milostiv da bi svoj narod pohodio sudom i kaznama. 'Mir i sigurnost' je poklič ovih ljudi koji svoj glas nikada više neće podići kao jasan zvuk trube da bi ukazali narodu Božjem na prijestupe njegove i domu Jakovljevom na grijehe njihove. Ovi nijemi psi koji neće lajati su oni koji će osjetiti osvetu uvrijeđenog Boga. Starci i mladići, djevojke i mala djeca, svi će zajedno biti uništeni." {5T 211.2}

 

Zašto bi bilo potrebe Ezekiel 9 započeti u Njegovu Svetištu, modernom duhovnom Jeruzalemu, ako su svi zli ljudi izrešetani iz njegove sredine?

 

Ezekiel 22:17-31 nam točno govori gdje su kukolj i trnje skupljeni na paljenje i taljenje.

 

1a. Ozbiljna greška nevjerovanja u korporativnu odgovornost:

 

Načelo korporativne odgovornosti nalazi se u 6. i 7. poglavlju Jošue. Ellen White tako navodi:

 

"Jasno i otvoreno svjedočanstvo mora živjeti u crkvi, inače će Njegov narod snaći prokletstvo isto onako neizbježno kao što je snalazilo i drevni Izrael zbog njihovih grijeha. Bog smatra svoj narod, kao tijelo [korporativno], odgovoran za grijehe koji postoje u pojedincima među njima." {3T 269.2}

 

"U našim najvećim crkvama postoje najveća zla, jer su imale najveće svjetlo. Oni nemaju istinsko znanje o Bogu i Isusu Kristu kojeg je poslao. Kvasac nevjere djeluje, i ako se u njihovim članovima ne isprave zla koja donose Božje nezadovoljstvo, cijela crkva je odgovorna za njih. Duboki potezi Duha Božjega nisu s njima; veličanstvena nazočnost Kralja svetaca i njegova moć da očisti od svih moralnih prljavština, ne manifestiraju se među njima. Mnogi dolaze u skupštinu kao štovatelji, poput vrata na zglobovima. Oni ne razumiju pravu primjenu Svetoga pisma, ni silu Božju. Imaju oči, ali ne vide; imaju uši, ali ne čuju; oni i dalje nastavljaju svojim zlim putovima, ali smatraju sebe kao privilegirane, poslušne ljude koji su izvršitelji te riječi. Tjelesna sigurnost i lakoća u Sionu prevladavaju. Mir, mir, čuje se unutar njenih granica, kad Bog nije govorio mir. Oni su izgubili uvjete mira; postoji razlog da se oglasi alarm u cijeloj 'mojoj svetoj gori'. Grješnici u Sionu trebali bi se bojati, u vrijeme kada to ne očekuju, iznenadna propast će zasigurno doći na sve koji su opušteni." (RH, 23. prosinac 1890. par. 10}

 

Stoga, kada vođe počine neoprostiv grijeh otpadništva, članovi su odgovorni za to zbog hijerarhijske strukture crkve.

 

          2.       Greška da smo spašeni kao denominacija:

 

"NISMO spašeni kao sekta, niti jedno denominacijsko ime nema nikakvih vrlina da nas usmjeri u korist Bogu. Mi smo spašeni pojedinačno kao vjernici u Gospodina Isusa Krista". E.G. White, Review and Herald Articles, sv. 2, str. 464.

 

          3.       Greška da je zvanična SDA crkva – crkva ostatka:

 

"Kvasac pobožnosti još uvijek nije potpuno izgubio svoju silu. U vrijeme kada opasnosti i obeshrabrenost u crkve budu najveći, malo društvo koje stoji u svjetlosti uzdisat će i plakati zbog gnjusoba koje se čine u zemlji. Ali će se njihove molitve POSEBNO upućivati za crkvu, zato što se NJENI ČLANOVI ponašaju isto kao i svijet." {5T 209.3}

 

Primijetite da postoji malo društvo koje stoji u svjetlu za razliku od ČLANOVA koji rade po načinu svijeta. Malo društvo koje u svjetlosti je prava crkva ostatka.

 

Vrijeme kada je opasnost i depresija crkve najveća je kada Nedjeljni Zakon bude PRISILJEN kaznom bez kupnje/prodaje i/ili smrti. Kakva će biti uputa zvanične SDA crkve prije tog vremena na dan 250 nakon ozakonjenja Nedjeljnog Zakona? Na dan 250, crkva će počiniti gnjusobu opustošenja Daniela 8 upućivanjem svojih članova da svetkuju nedjelju.

 

"Gospodin ima spor sa svojim deklariranim narodom u ovim zadnjim danima. U ovom sporu ljudi na odgovornim pozicijama će krenuti potpuno suprotnim putem od onoga kojim je krenuo Nehemija. Oni neće samo ignorirati i prezirati Subotu, već će ju pokušati sakriti od drugih tako da ju zatrpaju pod smećem običaja i tradicije. U crkvama i na velikim okupljanjima na otvorenom zraku, propovjednici će poticati ljude na nužnost svetkovanja prvog dana tjedna. Nesreće su na moru i na kopnu: i ove nesreće će se povećavati, jedna katastrofa stizati će drugu, i na malu grupu savjesnih svetkovatelja Subote će se uperiti kao na one koji donose gnjev Božji na svijet jer zanemaruju nedjelju." E.G.White Review & Herald 18.3.1884.

 

Može li to biti jedan od razloga zašto će Ezekiel 9 DOSLOVNO početi u Njegovu Svetištu? Alf Lohne, visoki postavljeni SDA konferencijski dužnosnik u vrijeme kada je napisao knjigu o Rusiji, u kojoj kaže, kada je ruska vlada uputila SDA roditelje da šalju svoju djecu u školu subotom, Generalna konferencija SDA rekla je roditeljima da se pokoravaju Cezaru umjesto Bogu. Kako je postalo u redu da se ne pokoravaju Božjim zapovijedima? A ako je crkva to tada učinila, zar je teško povjerovati u izjavu Ellen White (gore) da će crkva podučavati svoje članove da drže nedjelju?

 

Amazon.com: Adventists in Russia (9780828003735): Alf Lohne: Books

https://www.amazon.com/Adventists-Russia-Alf-Lohne/.../082800..

 

Adventists Russia by Alf Lohne - AbeBooks

https://www.abebooks.co.uk/.../SearchResults?...alf+lohne...adven...

 

Svaki član zvanične SDA crkve koji zna za gore navedeno otpadništvo je korporativno odgovoran za isto.

 

          4.       Greška da bi druga SDA crkva sačinjavala osmu crkvu:

 

Ellen White je rekla da se sve poruke za sedam crkava primjenjuju do kraja vremena. Dakle, nema primjene Laodiceje SAMO na zadnju generaciju.

 

"Imena sedam crkava simboliziraju crkvu u različitim razdobljima kršćanske ere. Broj 7 ukazuje na potpunost i simbol je činjenice da se poruke [množina] protežu do kraja vremena, dok sami simboli otkrivaju stanje crkve [kolektivno i generalno] u različitim razdobljima povijesti svijeta." E.White, Djela apostolska, str. 585

 

Na primjer, u Review & Heraldu, 25.2.1902 stanje Efeza bilo je "primjenjivo za adventističke crkve sedmog dana u sadašnjem stanju". A ovi (Sardis i Efez) uvjeti se ponavljaju kao da se primjenjuju na "nas kao narod" u rukopisu (MS) 18, 1903.

 

James White je rekao da je prava crkva Philadelphia:

 

U članku objavljenom u ADVENT REVIEW u rujnu 1850. od strane izdavačkog povjerenstva pod vodstvom Jamesa White, izjavio je za zapis, upravo ono što je njihova pozicija u odnosu na 144.000 i istinitu crkvu posljednjih dana. Kao što ćete vidjeti, napisali su: "Kao što je sigurno da je crkva Philadelphije prava crkva posljednjih dana, toliko smo sigurni da su 144.000 zapečaćene, neposredno prije dolaska Gospodina."

 

I nigdje nikad nećete pronaći da E.G. poništava ovaj proglas, iako ćete pronaći da ga poništava uredništvo SDA Biblijskog komentara! Komu vi odlučujete vjerovati i slijediti?

 

Također, u Otkrivenju 3:10-12, Philadelphia postaje stup u Hramu i Ellen White je rekla u ranim spisima, str. 19, da samo 144.000 idu u Hram. Dakle, 144.000 mora biti Philadelphia.

 

Ako vjerno društvo istinskih adventista sedmog dana sačinjava 8.crkvu, tada bi sljedeća izjava učinila Ellen White lažnim prorokom:

 

"Gospodin Isus uvijek će imati izabrani narod da mu služi. Kada je Židovski narod odbacio Krista, Princa života, uzeo je od njih Božje kraljevstvo i dao ga poganima. Bog će nastaviti raditi na tom načelu sa svakom granom Njegovog djela. Kada se crkva pokaže nevjerna djelu Gospodnjem, bez obzira na njihov položaj, koliko god uzvišen i svet njihov poziv, Gospodin više ne može raditi s njima. Drugi su tada izabrani nositi važne odgovornosti. Ali, ako oni zauzvrat ne očiste svoje živote od svake pogrešne akcije, ako ne uspostave čista i sveta načela unutar svih svojih granica, onda će ih Gospodin teško tlačiti i poniziti, a ako se ne pokaju, uklonit će ih s njihova mjesta i učiniti ih sramotom.

Bog nije "obožavan ljudskim rukama, kao da mu treba nešto" (Djela 17:25). "E. G. White, The Upward Look, 131.

 

"Sva Božja obećanja su uvjetovana." Faith and Works, p.47

 

"Bog nikad ne bi opravdavao grijeh u ljudima koji su bili prosvijetljeni, čak i ako ih je, u njihovim danima vjernosti i čistoće, volio i dao im posebna obećanja. Ta obećanja i blagoslovi uvijek su bili pod uvjetom poslušnosti s njihove strane." Duh Proroštva, sv. 2, str. 54.

 

"Bog im je dao [Židovima] Njegovo milosrdno obećanje da bi mu trebali postati neobično blago, pod uvjetom poslušnosti; ali ako bi bili neposlušni, on bi ih odbacio i izabrao drugi narod." Znakovi vremena Vol. 1 str. 152.

 

          5.       Greška da niti jedan čovjek nema udjela u odvajanju pšenice od kukolja:

 

Ellen White je rekla da je TREĆI ANĐEO simbol vjernih ljudi i da TREĆI ANĐEO odvaja pšenicu od kukolja. To je učinjeno porukom rešetanja od vjernih:

 

"Zatim sam vidjela trećeg anđela. Moj anđeo pratilac je rekao: “Njegov je posao zastrašujuć. Užasna je njegova zadaća. To je anđeo koji treba odvojiti pšenicu od kukolja i zapečatiti ili svezati snoplje za nebesku žitnicu. To bi trebalo zaokupiti cijeli um, čitavu pozornost.” {Rani Spisi 118.1}

 

Treći anđeo – "Nitko ne čuje glas tih anđela, jer oni su simbol koji predstavlja Božji narod koji radi u skladu s nebeskim svemirom. Muškarci i žene, osvijetljeni Božjim Duhom i posvećeni istinom, navješćuju tri poruke po njihovu redoslijedu. "E.G. Bijele, odabrane poruke, Bk. 2, str. 387.

 

Tko je TREĆI ANĐEO?

 

"Anđeo predstavljen u proročanstvu koјi obјavljuјe ovu vijest, simbolizira klasu vjernih ljudi, koјi poslušni poticaјima Božјeg duha i učenjima Njegove riječi, obјavljuјu ovu opomenu stanovnicima Zemlje. Ova vijest se niјe mogla povjeriti vjerskim vođama naroda." E.G. White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4, 199, 200.

 

Isti princip je u Bibliji gdje je Isus rekao učenicima koga god svežu na zemlji bit će vezan na nebu:

 

Mt 18:18 Zaista, kažem vam: Što god svežete na zemlji, bit će svezano u nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno u nebu.

 

          6.       Njegovana greška da vrata pakla nikada neće nadvladati protiv zvanične SDA crkve:

 

"A ti, Kafarnaume [Adventisti Sedmoga dana, koji su imali veliku svjetlost], koji si uzvišen do neba [u povlasticama], bit ćeš srušen u pakao: jer da su moćna djela učinjena u tebi, bila učinjena u Sodomi, ostala bi do dana današnjega. Ali kažem vam: bit će podnošljivije za zemlju Sodome U DAN SUDA, nego za tebe." E.G. White, Review and Herald Articles, sv. 3, str. 69, kol. 3.

 

Gore navedena izjava podudara se s izjavom Ellen White da će Ezekiel 9 biti DOSLOVNO ISPUNJEN POČEVŠI U NJEGOVOM SVETIŠTU, 5T, 211 i Ezekiel 9:6.

 

Takve izjave imaju prizvuk pravoga proroka! Kafarnaum je bio korporativni grad, a zvanična SDA crkva je biblijski predstavljena kao korporativni grad, korporativni grad Jeruzalem. Bit će srušena u pakao kao korporativni grad [crkva], osim malog ostatka koji će pobjeći, Ezekiel 5:1-5 i Izaija 37:31,32, kao što je bio slučaj s Izraelom u 70. godini uništenja Jeruzalema.

 

          7.       Da je zvanična SDA crkva ona koja se čini da će pasti, ali ne padne:

 

Gornja izjava je potpuno pogrešno protumačena i pogrešno primijenjena.

 

          8.       Da je bilo koji grijeh koji je crkva učinila ili bi mogla učiniti oprošten te da crkva nije u otpadništvu:

 

Ellen White je rekla da ako netko odstupi od osvjetljenog puta Ponoćnog Pokliča i poruke drugog anđela, da je nemoguće vratiti se na put do Neba. To podrazumijeva neoprostiv grijeh, a crkva je od toga puta udaljena ekumenskim bratstvom s Babilonom kršenjem Izaije 8:9-13. Jedina opcija koja se daje u tim stihovima je razbijanje u komadiće. To podrazumijeva neoprostiv grijeh.

 

          9.       Da SDA crkva ne može niti će ikada postati dio Babilona. Ellen White je upozorila da može.

 

        10.    Da jednom kada je crkva izabrana kao ostatak, mora uvijek biti ostatak:

 

"Sva Božja obećanja su uvjetovana." Faith and Works, p.47

 

"Bog nikad ne bi opravdavao grijeh u ljudima koji su bili prosvijetljeni, čak i ako ih je, u njihovim danima vjernosti i čistoće, volio i dao im posebna obećanja. Ta obećanja i blagoslovi uvijek su bili pod uvjetom poslušnosti s njihove strane." Duh Proroštva, sv. 2, str. 54.

 

"Bog im je dao [Židovima] Njegovo milosrdno obećanje da bi mu trebali postati neobično blago, pod uvjetom poslušnosti; ali ako bi bili neposlušni, on bi ih odbacio i izabrao drugi narod." Znakovi vremena Vol. 1 str. 152.

 

Božja obećanja Židovi pogrešno protumačili - "Židovi su se obmanuli pogrešnim tumačenjem riječi Gospodina kroz njegove proroke, o njegovoj vječnoj naklonosti svom narodu Izraelu.

 

'Ovako govori GOSPODIN, koji daje sunce za svjetlo danju odredbe mjesecu i zvijezdama za svjetlo noću, koji razdvaja more kada huče njegovi valovi; GOSPODIN nad vojskama ime je njegovo: “Ako te odredbe odu od mene,” govori Gospodin, “tada će i sjeme Izraelovo dovijeka prestati biti narodom preda mnom.” Ovako govori Gospodin: “Ako se mogu izmjeriti nebesa gore i istražiti temelji zemlje dolje, i ja ću odbaciti sve sjeme Izraelovo zbog svega što su učinili”, govori GOSPODIN.' Jer 31:35-37

 

Te su riječi Židovi primijenili na sebe. I zato što im je Bog pokazao tako veliku naklonost i milosrđe, laskali su se da će ih, unatoč njihovim grijesima i bezakonjima, zadržati kao svoje omiljene ljude i obasipati posebne blagoslove na njih. Oni su pogrešno primijenili riječi Jeremije i svoje spasenje bazirali na tome što su se zvali [izabrana] djeca Abrahamova. Da su doista bili dostojni imena Abrahamove djece, slijedili bi pravedni primjer svoga oca Abrahama i činili Abrahamova djela.

 

To je opasnost Božjeg naroda u svim razdobljima, a pogotovo je to opasnost onima koji žive blizu kraja vremena….

 

Bog nikad ne bi opravdavao grijeh u ljudima koji su bili prosvijetljeni, čak i ako ih je, u njihovim danima vjernosti i čistoće, volio i dao im posebna obećanja. Ta obećanja i blagoslovi uvijek su bili pod uvjetom poslušnosti s njihove strane.

 

Gospodin je izgovorio, po ustima Mojsija, blagoslove na poslušne i prokletstva na neposlušne. "E. G. White, Review and Herald, Vol.1, 123.

 

"Gospodin Isus uvijek će imati izabrani narod da mu služi. Kada je Židovski narod odbacio Krista, Princa života, uzeo je od njih Božje kraljevstvo i dao ga poganima. Bog će nastaviti raditi na tom načelu sa svakom granom Njegovog djela. Kada se crkva pokaže nevjerna djelu Gospodnjem, bez obzira na njihov položaj, koliko god uzvišen i svet njihov poziv, Gospodin više ne može raditi s njima. Drugi su tada izabrani nositi važne odgovornosti. Ali, ako oni zauzvrat ne očiste svoje živote od svake pogrešne akcije, ako ne uspostave čista i sveta načela unutar svih svojih granica, onda će ih Gospodin teško tlačiti i poniziti, a ako se ne pokaju, uklonit će ih s njihova mjesta i učiniti ih sramotom.

Bog nije "obožavan ljudskim rukama, kao da mu treba nešto." (Djela 17:25). "E. G. White, The Upward Look, 131

 

        11.    Da je zvanična SDA crkva majka nevjesta, 144000, ostatak, crkva koja pobjeđuje:

 

Ellen White je jasno izjavila da samo 144.000 idu u hram na Mt. Sion, Rani spisi, str. 19. Ona je spomenula 144.000 kao ostatak, posljednja generacija koja je prenesena bez da vide smrt. Jesu li svi adventisti od 1844. godine preneseni bez da vide smrt? Prema definiciji Ellen White, jesu li svi adventsti ostatak?

 

"Žena je simbol crkve, a ostatak crkve predstavlja Kršćane posljednje generacije ljudi koji žive neposredno prije drugog dolaska. Zmaj ratuje s njima jer drže zapovijedi Božje, Subotu i sve, i imaju svjedočanstvo Isusa Krista, koje je, prema nadahnutoj definiciji poglavlja Xix, 10, 'duh proroštva'. Ovdje su, dakle, uzroci zmajevog ratovanja s ostatkom. Oni poučavaju poštivanje deset zapovijedi i oživljavanje darova i priznaju dar proroštva među njima. Kad je đavao postavio jednu nogu na četvrtoj zapovijedi, a drugu na darove koje je Krist postavio u Kršćanskoj crkvi, tada je njegovo sotonsko veličanstvo bilo ispunjeno osvetoljubivom radošću. No kada ostatak, kojeg Bog oblikovanjem priprema za prenošenje u Nebo, a da ne vidi smrt, ' pita za stare staze, gdje je dobar put, i hodi njime', tada se zmaj razgnjevi i ratuje s njima.

 

Pravi duh zmajeve vojske, koji se već pomalo razvija, živo je opisan u Iza. xxx, 8-13, kako je očitovan neposredno prije iznenadnog uništenja onih koji mrze čisto svjedočanstvo i vole glatke i prijevarne stvari." E. G. White, Spiritual Gifts, Vol. III, 26, 27.

 

        12.    Da istinsko poznavanje ljudske prirode Isusa Krista nije bitno za spasenje.

 

"Ti članovi [reformatori] imaju određene stavove o ljudskoj prirodi Krista, prirodi grijeha i doktrinu pravednosti po vjeri na kraju vremena....

 

Svjetska crkva nikad nije vidjela ove teme [priroda Krista, priroda grijeha] kao bitne za spasenje, niti za misiju crkve ostatka... Ne može postojati snažno jedinstvo unutar svjetske crkve ostatka Božjeg naroda dokle god dijelovi koji drže te stavove vokaliziraju i naglašavaju ih u Sjevernoj Americi i u prekomorskim divizijama. Te teme trebaju biti ostavljene po strani, a ne poticane na naše ljude kao nužne teme." ISSUES: The Seventh-day Adventist Church and Certain Private Ministries, p. 241.

 

Krist je uzeo našu ljudsku prirodu da bi dokazao da možemo nadvladati Njegovim Svetim Duhom Božanske Prirode koji prebiva u našoj ljudskosti. Zato nam je dao taj dar.

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunidbeni poklon, Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha [NJEGOVOG ŽIVOTA – DUŠE NJEGOVOG ŽIVOTA], Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati…

Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bi bila uzaludna…

Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionik božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, p.42

 

2Pt 1:4 Time su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete zajedničari božanske prirode umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

 

"On (Krist) pretrpio je smrt koja je bila naša, da bismo mi mogli primiti život koji je BIO njegov." ČV, str. 25 1 Kor. 11: 24-26, usp. Ivan 6,53,54, Tit 3:5,6.

 

"Kristova žrtva kao pomirenje za grijeh je velika istina oko koje se okupljaju sve druge istine ... Predstavljam vam veliki, ogromni spomenikom milosrđa i regeneracije, ... Božji Sin podignut na križu." (GW 315.)

 

Kristova ljudska priroda potpuno je uključena u Njegovu žrtvu pomirenja za čovjekov grijeh. Stoga, ljudska priroda Krista je velika centralna istina oko koje se sve druge istine okupljaju.

 

        13.    Da istinsko poznavanje Poruke Svetišta u odnosu prema anti-tipološkom danu pomirenja nije bitno za spasenje:

 

Većina postojećeg SDA vodstva poriče da je moguće nadvladati sve poznate grijehe prije proslavljenja. Poriču teologiju završne generacije koja uključuje 144.000, Kristovu nevjestu, po kojoj će nevjesta biti dovoljno savršena da stoji bez posrednika od vremena kada Isus napusti Svetište dok On ne dođe po nas na oblacima.

 

Gore navedeno pogrešno uvjerenje #13, sprječava biblijsko učenje o 144.000 u smislu da su bez krivnje. To stvara prkos protiv poruke Svetišta i Pomirenja po kojima Isus daje čovjeku Svoj Duh Sveti Božanske Prirode za pobjedu nad grijehom. Grijeh mora prestati prije nego što Isus napusti Svetište, jer nitko ne bi posredovao za grijehe nakon što On ode. Stoga, pogrešnim vjerovanjem većine SDA vođa danas, Svetište je tako UNIŠTENO. Pomirenje je tako UNIŠTENO.

 

Sve vođe (i članovi) koji se ne slažu s navedenim spasonosnim pogreškama većine čelnika koji učinkovito uništavaju Svetište i poruku Pomirenja, još uvijek su korporativno odgovorni zato što podupiru financijski one koji poučavaju tako ozbiljnu pogrešku.

 

Pitajte svog pastora je li pobjeda ili pravednost po vjeri u  vrijeme kraja bitno ili nije bitno za spasenje!

 

        14.    Da je ljubav savršenstvo i da se može manifestirati bez držanja zakona.

 

Isus je dao definiciju i vrhunski test kako bi znali volimo li ga. Rekao je da ćemo, ako Ga ljubimo, držati njegove zapovijedi. Dakle, ljubav je ispunjenje zakona. Zlato u vatri žeženo je vjera koja po ljubavi djeluje.

 

"Zlato u vatri žeženo je vjera koja kroz ljubav djeluje." Kristove usporedbe, 158.

 

Rim 1:5 po kome primismo milost i apostolstvo za poslušnost vjere među svim narodima, radi imena njegova,

 

Većina kršćanstva gleda na milost SAMO kao oprost. Rimljanima 1:5 dokazuju da je milost također sila ili punomoć. Ellen White i Pismo kažu da je ta snaga Duh Sveti ili Božanska Priroda Kristova:

 

"Moraju imati Njegovu milost, Duh Kristov, koji pomaže njihovim slabostima ili ne mogu oblikovati Kršćanski karakter. Isus voli kada dođemo k Njemu, takvi kakvi jesmo - grješni, bespomoćni, ovisni." Faith and Works, str. 38.

 

"Mora postojati sila koja djeluje iznutra, novi život odozgo, prije nego se čovjek može promijeniti od grijeha do svetosti. Ta sila je Krist. Njegova milost [Duh Kristovih] jedini može oživjeti beživotne sposobnosti duše i privući ih k Bogu, k svetosti." (ST, 28. svibanj 1902., par. 3).

 

Naš stav nepromijenjen

 

Ako želite biti svetac na Nebu, prvo morate postati svetac na zemlji. Karakterne osobine koje njegujete u životu neće se promijeniti poslije smrti ili uskrsnuća. Vi ćete ustati iz groba s istim osobinama koje ste pokazivali u svom domu i društvu. Isus ne mijenja karakter prilikom svog dolaska. Djelo preobraženja mora se obaviti sada. Svojim svakodnevnim životom mi određujemo svoju vječnu sudbinu. Karakterne mane moramo okajati i pobjediti kroz Kristovu milost. Moramo oblikovati skladan karakter dok još traje vrijeme milosti, da bismo bili pripremljeni za nebeske stanove. Manuscript Releases 13:82 (1891). {DPD 295.1}

 

Slava koju je Otac dao Kristu dana je nama: "Isus čeka da dahne na sve svoje učenike i da im dade nadahnuće svoga posvećujućeg duha i prenosi vitalni utjecaj od sebe na svoj narod… Krist treba živjeti u svojim ljudskim agentima, raditi kroz njihovu silu i djelovati kroz njihove sposobnosti. Njihova volja se mora pokoriti Njegovoj volji, oni moraju djelovati s Njegovim Duhom, kako više ne bi oni bili ti koji žive, ​​već Krist koji živi u njima. Isus im nastoji utisnuti misao da im davanjem svog Duha Svetog, On daje slavu koju je Otac dao Njemu, kako bi On i Njegov narod bili jedno u Bogu." Znakovi vremena 3. listopada 1892. , par. 4.

 

        15.    Neoprostiv Grijeh Doktrine o Trojstvu, Centralne Doktrine Rima.

 

Rim i njezine otpadničke kćeri uče da je Duh Sveti uvijek bio odvojena i zasebna osoba od Krista. Ellen White uči da je Sveti Duh život i duša Božanske Prirode Krista, koje se on ispraznio i ostavio po strani pri Njegovu utjelovljenju, kao najbolji, krunidbeni dar koji nebo može darovati. Ja ću nastaviti isticati ovaj problem, jer je jako važno, kao što ćete brzo primijetiti.

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunidbeni poklon, Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha [NJEGOVOG ŽIVOTA – DUŠE NJEGOVOG ŽIVOTA], Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati…

Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bi bila uzaludna…

Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionik božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, p.42

 

"Ograničen Svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao Njegovog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam razdvojen od ljudske ličnosti i neovisan o njoj. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23)

 

Duh Sveti je zasebna osoba od Kristove ljudskosti i neovisna o njoj. Tako je još jedna osoba dodana Božanstvu pri Kristovu Utjelovljenju. Ako su postojale tri ko-vječne osobe Božanstva prije utjelovljenja, tada bi nakon Utjelovljenja postojale četiri osobe Božanstva! Poučavanjem da postoje tri ko-vječne osobe Božanstva, PRIJE UTJELOVLJENJA, eliminira se utjelovljenje, jer je tim činom dodana još jedna osoba u Božanstvo. Prije utjelovljenja postojale su dvije osobe Božanstva, Otac i Sin. Stoga, Žrtva Svetišta/Pomirenja u nebu je UNIŠTENA, kao da se nikada nije dogodila! Alfa krivovjerje u SDA crkvi imalo je isti učinak i samo ga je Ellen White prepoznala:

 

Svetište Uništeno Pomirenje Uništeno – "U prezentaciji koja je prošla preda mnom, vidjela sam da medicinski misionari obavljaju određeni posao. Naša službujuća braća su gledali, promatrajući što se događa, ali činilo se da ne razumiju. Osnova naše vjere, koja je uspostavljena uz tako puno molitve, tako usrdnim istraživanjem Pisma, rušila se, stup po stup. Naša vjera je ostavljena bez oslonca – svetište je uništeno, pomirenje je uništeno." E.G.White, The Upward Look, 152

 

Dr. Kelloggova teorija o Božanstvu, prikazana u njegovoj knjizi Živi hram, učila je da je Božji Duh u svemu (panteizam). Ako je Božji Duh Sveti bio već u čovjeku, Krist nije trebao učiniti Pomirenje nebeskog Svetišta - tako je Kelloggova teorija panteizma učinila Svetište/Pomirenje UNIŠTENO. Jedna osoba je vidjela ovu herezu u Alfi. Jedna osoba je vidjela ovu herezu u Omegi. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto je Bog poslao još jednog proroka svom narodu. Ovo je BITNO jer uključuje najvažniju temu kršćanstva, Božanstvo, koju je Ellen White nazvala stupom, međašem.

 

Pri Njegovom Utjelovljenju, Sinov Sveti Duh Božanske Prirode je ostavljena kao dar nama. Tada je postao treća osoba Božanstva. Je li Duh Sveti postojao prije tog čina žrtve svetišta i pomirenja u nebu? Da, postojao je u osobi Sina i Oca, jer postoji jedan VJEČNI DUH:

 

Heb 9:14 koliko će više krv Krista — koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu — očistiti savjest vašu od mrtvih djela za službu Bogu živomu.

 

Vječni duh znači JEDAN VJEČNI DUH. Bog je Duh i postoji samo JEDAN VJEČNI DUH. Otac i Sin dijelili su JEDAN vječni duh dok Isus nije ostavio svoj duh nama pri Njegovom Utjelovljenju radi nadvladavanja grijeha.

 

Iv 4:24 Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini.«

 

"Krist se toliko ponizio da je uzeo na sebe ljudsku prirodu; On trebao je preuzeti neizmjernu težinu stradanja i On će učiniti svoju dušu prinosom za grijeh. (314) Ipak, anđeli su htjeli da se čak i u Njegovom poniženju Sin Svevišnjega pojavi pred ljudima s dostojanstvom i slavom koja odgovara Njegovom karakteru." E.G.White, Great Controversy, str. 314

 

Slava koju je Otac dao Kristu dana je nama: "Isus čeka da dahne na sve svoje učenike i da im dade nadahnuće svoga posvećujućeg duha i prenosi vitalni utjecaj od sebe na svoj narod. , , Krist treba živjeti u svojim ljudskim agentima, raditi kroz njihovu silu i djelovati kroz njihove sposobnosti. Njihova volja se mora pokoriti Njegovoj volji, oni moraju djelovati s Njegovim Duhom, kako više ne bi oni bili ti koji žive, već Krist koji živi u njima. Isus im nastoji utisnuti misao da davanjem svog Duha Svetog, On daje njima slavu koju je Otac dao Njemu, kako bi On i Njegov narod bili jedno u Bogu." Znakovi vremena 3. listopada 1892. , par. 4.

 

"Krist im daje dah svojeg vlastitog Duha, život svojeg vlastitog života." DA, str. 827, par. 3.

 

"Sveti Duh je dah života u duši. Dodjeljivanje Duha je dodjeljivanje Kristova života. Ispunjava primatelja Kristovim osobinama." DA, str.805

 

"Oni imaju jednog Boga i jednog Spasitelja, i jedan Duh — Duh Krista — unijet će jedinstvo u njihove redove." {9T 189.3}

 

"Moraju imati Njegovu milost, Duh Kristov, koji pomaže njihovim slabostima ili ne mogu oblikovati Kršćanski karakter. Isus voli kada dođemo k Njemu, takvi kakvi jesmo - grješni, bespomoćni, ovisni." Faith and Works, str. 38.

 

Dj 3:26 Vama najprije Bog podiže slugu svojega Isusa i posla ga blagoslivljati vas da se svatko odvrati od opačina svojih.«

 

Rim 1:5 po kome primismo milost i apostolstvo za poslušnost vjere među svim narodima, radi imena njegova,

 

1Pt 1:2 izabranima prema predznanju Boga Oca, po posvećenju Duha, da budu poslušni i poškropljeni krvlju Isusa Krista: Milost i mir vam se umnožili.

 

Doktrina Trojstva u svim njezinim učenjima uči da se takva žrtva od strane Sina Čovječjeg nikada nije dogodila u nebu. Kako? Podučavajući da su bile tri ko-jednake osobe od vječnosti. Postojale su samo dvije osobe Božanstva prije Utjelovljenja. Ellen White kaže da je Duh Sveti duša i život Kristovog života. Dakle, Sveti Duh nije bio TREĆA OSOBA od vječnosti! Stoga nebesko Svetište i Žrtva Pomirenja učinjena od postanka zemlje, uz žrtvu križa, porečeni su naukom Doktrine Trojstva poučavajući da su uvijek bile tri ko-vječne, ko-jednake osobe. Kristovo Utjelovljenje proizvelo je još jednu osobu Božanstvu – Boga koji dolazi u obličju ljudskog tijela, ljudskost Krista, koja je posvojena u nebesko Božanstvo. "Najveće dobro, krunsku žrtvu" koju je nebo moglo darovati čovjeku bila je potpuno uništena jednim lažnim naukom Rima - DOKTRINOM TROJSTVA, koju su Adventisti izglasali na zasjedanju Svjetske generalne konferencije 1980. godine.

 

Otk 13:8 I poklonit će mu se svi koji stanuju na zemlji, čija imena nisu zapisana u knjizi života Jaganjca zaklanog od postanka svijeta.

 

Koja god žrtva da se dogodi na zemlji mora se prvo dogoditi u nebeskom Svetištu, koje je slika zemaljskog.

 

Kako je takva hereza ušla u SDA crkvu? Ušla je 1930. kao najgori aspekt Omega Otpadništva, prvenstveno kroz napore jednog čovjeka, a taj je čovjek bio Leroy Froom. Htio je da crkva vjeruje kao i druge crkve. Stoga je donio Doktrinu Trojstva bez da je crkva ikada glasala za nju na zasjedanju Svjetske Generalne Konferencije. Ta je situacija postojala do 1980. godine kada je izglasana. Ellen White je rekla, kada jedan čovjek ili manja skupina ljudi donose odluke za crkvu, Generalna Konferencija više nije Glas Božji. Ta je situacija nastala s ulaskom Doktrine Trojstva 1930. godine.

 

Ova hereza govori protiv Duha Svetoga, a Biblija kaže da je to neoprostiv grijeh. Ništa više nije moglo govoriti protiv Duha Svetoga nego poučavati doktrinu koja poriče "najviše dobro, krunski dar" žrtvu koju nebo može darovati. To krivovjerje je započelo pad u ostala krivovjerja koja se pojavljuju kao drugo lažno evanđelje koje uče liberalni u crkvi, a oni su u većini. Korporativna odgovornost odnosi se na sve članove crkve koji ZNAJU o ovoj herezi nad herezama. To je razlog zbog kojeg članstvo mora biti prekinuto inače smo su-odgovorni za herezu.

 

Doktrina Trojstva, sažetak Omega Otpadništva, na čijem tragu su slijedila ostala otpadništva, započela je novi pokret koji Ellen White opisuje u Odabranim Porukama, Knj. 1, str. 204-5. Ovaj opis omege kaže da će temeljne doktrine biti uklonjene. Ellen White je rekla da je učenje o  Božanstvu, ličnost Boga i Krista stup, međaš u crkvi. Doktrina Trojstva u suštini je uklonila međaš, stup crkve kao što je učila Ellen White, u vezi s "najvišom dobrom, krunskom žrtvom koju nebo može darovati."

 

Božanstvo kao temeljna doktrina – Ličnost Boga i Krista Međaši: “Oni koji nastoje ukloniti stare međaše ne drže se čvrsto niti se sjećaju kako su primili i čuli. Oni koji pokušavaju uvesti teorije koje bi uklonile stupove naše vjere u vezi svetišta ili ličnosti Boga ili Krista, rade kao slijepi ljudi. Oni pokušavaju uvesti nesigurnosti i ostaviti Božji narod da pluta bez sidra.“ Manuscript Release No. 760, p.9.5

 

Doktrina Trojstva uklanja nebesku žrtvu koja je uključena u Svetište i Pomirenje. Stoga, Svetište i Pomirenje su - UNIŠTENI, baš kao što je Ellen White predvidjela u Alfa Otpadništvu, samo je Omega trebala biti daleko gora:

 

Svetište Uništeno Pomirenje Uništeno – "U prezentaciji koja je prošla preda mnom, vidjela sam da medicinski misionari obavljaju određeni posao. Naša službujuća braća su gledali, promatrajući što se događa, ali činilo se da ne razumiju. Osnova naše vjere, koja je uspostavljena uz tako puno molitve, tako usrdnim istraživanjem Pisma, rušila se, stup po stup. Naša vjera je ostavljena bez oslonca – svetište je uništeno, pomirenje je uništeno." E.G.White, The Upward Look, 152

 

Koliko se dugo omega trebala nastaviti? Cijeli kontekst slijedeće izjave je Alfa i Omega Otpadništvo u SDA crkvi:

 

"Jedno je sigurno da će se uskoro ostvariti, veliko otpadništvo, koja se razvija i povećava i postaje jače, i nastavit će tako sve dok Gospodin ne siđe s neba s vikom. Moramo čvrsto držati prva načela naše vjeroispovijesti, i ići naprijed od snage do povećane vjere. Mi uvijek moramo zadržati vjeru koju je potkrijepio Sveti Duh Božji iz ranijih događaja našeg iskustva do sadašnjeg trenutka. Sada trebamo širu, dublju, usrdniju, nepokolebljivu vjeru u vođenje Duha Svetoga. Ako su nam trebali očiti dokazi moći Svetoga Duha da potvrdi istinu u početku, nakon prolaska vremena, danas trebamo sve dokaze u potvrđivanju istine, kada duše odlaze od vjere i slušaju zavodljive duhove i doktrine đavola. Sada ne smije biti nikakvog klonuća duše. " (E.G. White, Special Testimonies, Series B, No. 7, 57).

 

        16.    SDA vođe NIKADA VIŠE neće pokazati Kući Jakovljevoj, Božjim ljudima, njihove grijehe:

 

Kako može ikada biti reformacija crkve ako vođe, koji su vodeći u otpadništvu, neće NIKADA VIŠE pokazati Kući Jakovljevoj njezine grijehe?

 

Počnite od Mog Svetišta – "Ovdje vidimo da će crkva — Gospodnje svetište — prva osjetiti udarac gnjeva Božjega. "Starješine", kojima je Bog podario veliku svjetlost i koje je postavio čuvarima duhovnih interesa svog naroda izdali su njihovo povjerenje. Njihov je stav da ne treba očekivati čudesa i vidljivo očitovanje sile Božje kao u davno proteklim danima. "Vremena su se promijenila." Ove riječi jačaju njihovo nevjerovanje, i oni govore “Gospodin neće činiti dobro, niti će činiti zlo”. On je suviše milostiv da bi svoj narod pohodio sudom i kaznama. "Mir i sigurnost" je poklič ovih ljudi koji svoj glas nikada više neće podići kao jasan zvuk trube da bi ukazali narodu Božjem na prijestupe njegove i domu Jakovljevom na grijehe njihove. Ovi "nijemi psi koji neće da laju" upravo su oni koji će osjetiti osvetu uvrijeđenog Boga. Starci i mladići, djevojke i mala djeca, svi će zajedno biti uništeni." {5T 211.2}

 

Srca ti dragog, Njegovo Svetište i Kuća Jakovljeva ne upućuju na Babilon! Oni se odnose na suvremeni duhovni Jeruzalem ili Izrael, zvanične Adventiste Sedmog dana.

 

        17.    Da ne postoji razlike između kukolja i otvorenih grešnika, trnovitog tla i da oboje mogu boraviti zajedno do žetve.

        18.    Da ekumensko bratstvo s Babilonom kroz Udruge, Savjete/Vijeća, Saveze i Konfederacije nije gnjusoba Bogu:

 

Izaija 8:9-16, strogo zabranjuje Udruženja, Vijeća/Savjete, Saveze i/ili Konfederacije s Babilonom ili Božjim neprijateljima. Morali smo izaći i ostati van. Ponoćni Poklič Mateja 25, koji je dao moć Poruci Drugog Anđela iz 1844., pozvao nas je van i vani smo trebali ostati. Ellen White je rekla da zanemarivanje tog puta osvjetljenog Ponoćnim Pokličem koji je zasjao cijelim putem do neba, znači da je nemoguće za sve koji to čine vratiti se na put do neba ponovno. To podrazumijeva neoprostiv grijeh.

 

"Dok sam se molila kod obiteljskog oltara, Sveti Duh je sišao na mene i činilo mi se da se uzdižem sve više i više, visoko iznad mračnog svijeta. Osvrnula sam se tražeći u svijetu adventni narod, ali ga nisam mogla naći dok mi jedan glas nije rekao: “Pogledaj ponovno i malo više.” Nato sam podigla oči i ugledala ravnu, usku stazu koja se dizala visoko iznad svijeta. Po toj stazi išao je adventni narod prema gradu koji se nalazio na daljem kraju puta. Na samom početku puta iza njih je svijetlilo jako svjetlo za koje mi je jedan anđeo rekao da je Ponoćni Poklič. Ovo svjetlo je svjetlilo uzduž cijelog puta i osvjetljavalo im noge da se ne bi spoticali. Ako su držali svoj pogled čvrsto na Isusu, koji je išao pred njima vodeći ih u grad, bili su sigurni. Ali neki su se ubrzo umorili i rekli da je grad odviše daleko i da su očekivali kako će prije stići do njega. Isus ih je hrabrio podignuvši svoju slavnu desnicu i iz Njegove je ruke poteklo svjetlo koje je preplavilo adventnu skupinu pa su povikali: “Aleluja!” Drugi su se nepromišljeno odrekli svjetla iza sebe i rekli da nije Bog taj koji ih je vodio tako daleko. Svjetlo iza njih odmah je iščeznulo; noge su im ostale u savršenom tami pa su se spoticali i skinuli oči s cilja i izgubili iz vida Isusa te su pali s puta dolje u mračan i opak svijet ispod. Bilo im je nemoguće vratiti se na put ponovno i ići prema gradu kao i cijelom opakom svijetu kojeg je Bog odbacio. Padali su uzduž cijelog puta jedan za drugim, dok nismo čuli Božji glas poput šuma mnogih voda, koji nam je objavio dan i čas Isusova dolaska…

U to vrijeme sve 144.000 bilo je zapečaćeno i savršeno ujedinjeno. Na njihovim čelima bilo je napisano: Bog, Novi Jeruzalem i blistava zvijezda koja je sadržavala Isusovo novo ime." E.G.White, Word to the Little Flock, str. 14.

 

Crkva je skakala sama sebi u usta kada je govorila o pitanju svojeg bratstva s babilonskim ekumenskim pokretom. S jedne strane, ona je objavljuje članak Adventističkog pregleda u posljednjim 1980-ima/ranim 1990-ih o mađarskoj pobuni od oko 1500 članova crkve koji su prosvjedovali zbog sudjelovanja crkve u lokalnoj ekumenskoj organizaciji tamo, Mađarskom Vijeću Slobodnih Crkava. U članku izjavljuje da je SDA crkva bila članica tog vijeća već 30 godina prije. Članovima koji su prosvjedovali protiv tog članstva zabranjen je ulazak u njihove SDA crkve u Mađarskoj.

 

U to sam vrijeme nazvao dr. B.B. Beach koji je tada bio zadužen za ekumenske poslove za crkvu i pitao ga je li crkva bila članica bilo koje ekumenske organizacije. On je porekao takvo članstvo.

 

Zato sam nazvao Nacionalno Vijeće Crkava u SAD-u i pitao ih o članstvu SDA i rekli su da je crkva bila članica i da je platila godišnju pristojbu s iznosom većim od 8.000 dolara. Crkveni blagajnik, Butler (u to vrijeme), dao mi je točan broj.

 

Poslao sam na Svjetsko Vijeće Crkava i dobio publikaciju pod nazivom Directory Christian Churches (sada izvan tiska), koja navodi sve crkve članice širom svijeta. Na njemu se navode SDA kao ČLANOVI u 5 zemalja svijeta, a manji su sudionici u većini drugih zemalja. Posljednja stranica kaže da je WCC u suradnji s Generalnom Konferencijom Adventista Sedmog dana. Taj je odnos daleko više od "statusa promatrača", što je obično sve što će crkva priznat.

 

Evo jedne poveznice u kojoj crkva priznaje ekumene:

 

http://omega77.tripod.com/sdaecumenical1.htm

 

Ekumenska participacija SDA crkve ide daleko više od onoga o čemu sam ovdje govorio. Ako Bog misli ono što kaže u Izaiji 8:9-13, crkva će biti razbijena u komadiće zbog svoje ekumenskog bratstva s Babilonom, nakon što je pozvana iz Babilona. To je jedina mogućnost, tri puta navedena!

 

Ako je Ellen White mislila ono što je rekla u Words to the Little Flock, str. 14, sada će biti NEMOGUĆE za svakoga tko poznaje angažman crkve s Babilonom, NAKON SPOZNAJE ISTINE, da se vrati na put do neba.

 

Ako je Bog mislio ono što kaže u Jeremiji 11:9-15, SDA crkva je počinila neoprostiv grijeh, a onda se radovala (slavila) preko Pokreta Slavlja, bez obzira na sve isprike koje su ponudili vođe SDA!

 

        19.    Da ne može biti odvajanja od otpalog trnja (otvorenih otpadničkih grešnika) prije vremena Nedjeljnog Zakona.

 

§  Ellen White je jasno izjavila da se nikada ne pridružujemo nijednom novom pokretu, a otpala SDA crkva je novi pokret i takva je od 1930. godine, kada je usvojila Rimsku Doktrinu Trojstva.

 

§  Ellen White kaže da su drevni proroci pisali više o nama nego za Židove. Pročitaj Izaiju 37:31,32

 

§  Pročitajte Ezekiel 5:1-3

 

§  Pročitajte Sermons and Talks, Vol. 1, str. 4-9, gdje Ellen White ponovno primjenjuje Matej 22:1-10 na naše vrijeme. Tada je bilo odvajanje od otpadništva u tom vremenu koje je uključivalo godine 27.-70. i dalje.

 

§  Ellen White je rekla da je uništenje Jeruzalema predslika, stranica 25, Velika Borba. Predslika je TIP. U tom tipu koji je uključivao A.D. 27-70, Isus je okupio vjernike iz otpadničke crkve. Taj skup bio je prvi čin njegove službe, Čežnja Vjekova, str. 232

 

§  Ellen White je podrazumijevala da želja da budemo poput ostalih crkava može uključivati ​​još jedan izlazak: "Potvrđeno mi je bilo sve što sam izjavila u Mineapolisu, da reforma mora ići kroz crkve. Reforme se moraju provesti, jer su duhovna slabost i sljepilo zavladali ljudima koji su bili blagoslovljeni velikom svjetlošću i dragocjenim prilikama i privilegijama. Kao reformatori, oni su izašli iz denominacijskih crkava, ali se sada ponašaju djelomično slično kao i crkve iz kojih su izašli. Mi smo se nadali da neće biti potrebe za još jednim izlaženjem. Dok budemo nastojali održati »jedinstvo Duha« u svezi mira, nećemo prestati perom i riječju protestirati protiv netrepeljivosti." (EGW’88 356, 357 (1889). {DPD 48.1}

 

§  Ponaša li se novi pokret SDA crkve, puno desetljeća poslije, slično kao ostale crkve?

 

§  Jedini način na koji se može izbjeći korporativna odgovornost za neoprostive grijehe otpadništva crkve je povlačenje članstva iz omege otpadništva, novog pokreta koji se zamaskirao kao adventistička crkva sedmog dana. Oni koji su u njemu zbog beneficija društvenog kluba neće brinuti o otpadništvu, ali bolje da se iskreni među njima probude zbog ozbiljnih implikacija ako žele biti spašeni.

 

        20.    Da bi bio potreban još jedan prorok koji bi nam rekao kada i ako bi SDA crkva trebala doći do točke prema kojoj bi odvajanje od crkve bila apsolutna dužnost:

 

Bilo koji prorok koji bi samo predložio ono što sam gore napisao, bio bi odmah odbačen kao lažni prorok.

 

Priča se da ne razumijem tri anđeoske poruke. Ono što Eugene Schubert, pisac djela, ne razumije, jest sljedeća izjava u kojoj je Nacionalni Reformni Pokret bio ekumenski pokret u danima Ellen White:

 

"Posebno djelo trećeg anđela nije shvaćeno u njegovoj važnosti. Bog je htio da Njegovi ljudi budu daleko ispred pozicije koju okupiraju danas. No sada, kad je došlo vrijeme da krenu u rad, moraju se pripremati za to. Kada pripadnici Nacionalnog Reformnog Pokreta počnu predlagati mjere za ograničavanje vjerske slobode, naši vodeći ljudi morali su biti svjesni nastale situacije i odlučno raditi kako bi se suprotstavili takvim pokušajima. Bogu nije po volji što se svjetlost uskraćivala našim ljudima – sama sadašnja istina koja im je potrebna u ovim danima. Ne razumiju svi naši propovjednici koji šire poruku trećeg anđela što ta poruka ustvari sadrži. Nacionalni Reformni Pokret smatrali su tako beznačajnim da tome nisu poklanjali gotovo nikakvu pažnju, i čak su mislili da bi to značilo baviti se nepotrebnim pitanjima koja s porukom trećeg anđela nemaju ništa zajedničkog. Neka Gospodin oprosti našoj braći što tako tumače poruku koja se odnosi upravo na ovo vrijeme." {5T 714.2}

 

        21.    Odbijaju slijediti vodstvo svoje proročice Ellen G. White. Na primjer, najstrašnije odbacivanje Duha Proročanstva je po pitanju Božanstva. Da su poslušali učenja Ellen White, crkva ne bi mogla doći do DRUGOG ZAKLJUČKA od onoga što ja podučavam, koja se temelji na tvrdnjama Ellen White tumačenih tako da se ništa ne proturječi.

 

Ellen White je rekla da ne bi trebali imati predsjednika Generalne Konferencije, već povjerenstvo muškaraca. Postoji odbor, ali postoji i predsjednik. Postoji puno takvih savjeta koje crkva potpuno ignorira.

 

Još jedan problem je zamjenjivanje govornica s ne-adventistima. Ellen White je rekla da je nemoguće dati istinu u drugim crkvama. Adventističke crkve dale su svoje propovjedaonice Katolicima i drugima Babilonskih uvjerenja. Ellen White je govorila protiv SDA pastora koji žele biti poput crkava iz kojih smo izašli. Ovo su samo neki primjeri u kojima Crkva ne zadovoljava uvjete postavljene od strane Biblije i Ellen G. White.

 

Zato, kada podučavam o otpadništvu udruživanja u bratstva s Božjim neprijateljima, podučavam poruke tri anđela. Ako se slažete s Eugeneom Schubertom da su sve gore navedene greške samo male pogreške crkve, onda svakako zanemarite ono na što sam upozorio.

 

Neka Bog probudi svoj narod,

 

rwb

 

Preveo i uredio: Dejan Meznarić