Najgnjusobnije Otpadništvo SDA Crkve i/ili Bilo Koje Druge Crkve ili Službe

 

"Svjedočanstvo Alfe i Omege u pogledu kazne za izostavljanje jedne riječi izgovorene Božjim ustima, je strahovita objava da će oni koji to čine primiti od zala koje su napisane u knjizi; njihova će se imena izbrisati iz knjige života i iz svetoga grada." (FE 387.1)

 

"Nemojte se zavaravati; mnogi će odstupiti od vjere, slušajući zavodljive duhove i doktrine vragova. Imamo sada pred nama alfu ove opasnosti. Omega će biti najstrašnije prirode." {Lt 263-1904.15}

 

Ez 12:2 "Sine čovječji, prebivaš usred doma buntovničkoga, koji ima oči da vidi, a ne vidi; ima uši da čuje, a ne čuje: jer su dom buntovnički.

Ez 12:3 Stoga si, sine čovječji, pripravi stvari za seobu i seli se danju, naočigled njima; seli se iz svojega mjesta u drugo mjesto naočigled njima: može biti da će shvatiti, premda su dom buntovnički."

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Otpadništvo znači otpasti od istine. Otpadnik je netko tko je jednom vjerovao i potom odbacio istinu Božju. Otpadništvo je također pobuna protiv Boga jer je pobuna protiv istine. U Starom zavjetu Bog je upozorio Židove na njihovu idolopoklonost i na njihov nedostatak povjerenja u Njega. U Novom zavjetu poslanice nas upozoravaju da ne otpadamo od istine. Otpadništvo je vrlo stvarna i opasna prijetnja.

 

Rekao sam da je najgore otpadništvo Doktrina Trojstva, no anđeo Gospodnji uputio me da bih to trebao opisati u najjednostavnijim terminima, jer se odnosi na alfu krivicu crkve. Najstrašnije otpadništvo uključuje "najveće dobro, ... krunski dar koji nebo može darovati", koje je omogućeno žrtvom Utjelovljenja Isusa Krista, to jest darom Njegovog Svetog Duha (duše Njegovog života) radi nadvladavanja grijeha, i konačno za sam vječni život. Najprije ću dati najjednostavniju, skraćenu verziju, ali pružit ću detaljniji iskaz za one koji žele dodatno proučiti ovu gnjusobu.

 

SDA vodstvo potpuno negira da je crkva u otpadništvu. Najviše što su ikada priznali jest da postoji neko otpadništvo u crkvi. Ali Božja prisutnost ne može prebivati u logoru u kojem postoji otpadništvo. Zato smo morali napustiti ostale pale crkve. Ako pšenica može živjeti i rasti među otpadništvom, nikada ne bismo trebali napustiti otpadničke crkve naših otaca.

 

14. poglavlje Ivana najjednostavnije je POTPUNO otkrivenje o Božanstvu. Nikad nećete naći tri VJEČNE osobe Božanstva u toj knjizi ili bilo gdje drugdje u Bibliji. Doktrina Trojstva podučava tri KO—VJEČNE osobe Božanstva. Postoji TRI osobe od Utjelovljenja, kao rezultat Boga koji dolazi u obličju grešnoga tijela, i time posvaja ljudskost u Božanstvo kao TREĆU osobu, ali ta TREĆA OSOBA nije bila dio VJEČNOG Božanstva. Do Utjelovljenja postojale su samo DVIJE OSOBE i njihov zajednički JEDAN VJEČNI DUH (koji ih je činio/čini JEDNIM BOGOM). Svako drugo svjedočanstvo o Božanstvu je antikrist i čini nebitnim sve riječi Ivanova poglavlja 14, koje objašnjavaju istinu o Božanstvu.

 

"Svjedočanstvo Alfe i Omege u pogledu kazne za izostavljanje jedne riječi izgovorene Božjim ustima, je strahovita objava da će oni koji to čine primiti od zala koje su napisane u knjizi; njihova će se imena izbrisati iz knjige života i iz svetoga grada." (FE 387.1)

 

Božanstvo u 14. poglavlju Ivana je toliko jasno, da ne postoji isprika za nerazumijevanje istine o ovom najosnovnijem pitanju od svih u kršćanstvu:

https://slugagospodnji.neocities.org/myvisionmostprofoundquestion.htm

 

Alfa i Omega Krivovjerje

 

Alfa krivovjerje uključivala je ličnost Boga i Krista, koju Ellen White definira kao stup, međaš.

 

Božanstvo kao stup, temeljna doktrina – Ličnost Boga i Krista Međaši: “Oni koji nastoje ukloniti stare međaše ne drže se čvrsto niti se sjećaju kako su primili i čuli. Oni koji pokušavaju uvesti teorije koje bi uklonile stupove naše vjere u vezi svetišta ili ličnosti Boga ili Krista, rade kao slijepi ljudi. Oni pokušavaju uvesti nesigurnosti i ostaviti Božji narod da pluta bez sidra.“ Manuscript Release No. 760, p.9.5

 

"Nije ti definitivno jasna ličnost Boga, što je NAMA KAO BOŽJEM NARODU – SVE. Ti si gotovo uništio samog Gospodina Boga." EGW letter 300 1903.

 

"Nebeski glasnik me je poučio da su neki zaključci u knjizi Živi Hram netočni i da će takva razmišljanja odvesti s pravog puta umove onih koji nisu čvrsto utemeljeni na osnovnim principima sadašnje istine. Ta knjiga uvodi ideje koje nisu ništa do puko nagađanje u vezi s Božjom ličnošću i gdje je Njegova prisutnost. Nitko na ovoj Zemlji nema pravo nagađati u vezi s tim pitanjem. Što se više bude raspravljalo o maštovitim teorijama, to će ljudi manje znati o Bogu i o istini koja posvećuje dušu." {1SM 201.3}

 

John Harvey Kellogg je podučavao u svojoj knjizi Živi Hram, da je OSOB(A)/bnost Duha Božjeg u svemu. To je panteizam. Ali, to ide mnogo dalje, jer uništava cijeli kršćanski sustav. Kako? Zašto? To su pitanja koja službujuća braća tada, kao I DAN DANAS, nisu/ne razumiju.

 

Svetište Uništeno pomirenje Uništeno – "U prezentaciji koja je prošla preda mnom, vidjela sam da medicinski misionari obavljaju određeni posao. Naša službujuća braća su gledali, promatrajući što se događa, ali činilo se da ne razumiju. Osnova naše vjere, koja je uspostavljena uz puno molitve, usrdnim istraživanjem Pisma, se rušila, stup po stup. Naša vjera je ostavljena bez oslonca – svetište je uništeno, pomirenje je uništeno." E.G.White, The Upward Look, 152

 

Kvalifikacijske fraze u gornje dvije izjave:

 

§  "... osnovni principima sadašnje istine" - poruka Svetišta [gdje je Božja nazočnost]; Pomirenje, ličnost Božanstva;

 

§  Ako je Božji Sveti Duh u svemu (panteizam), tada bi čovjek imao taj duh prirodno od stvaranja - čovjek ne bi trebao dar nastanjivanja Duha Svetoga za nadvladavanje jer bi već bio u njemu. Stoga, ne bi imali nikakvog izgovora za grijeh i ne bi bilo pomirenja kojim bi se mogli pomiriti za grijeh. Bog bi sagriješio kad je čovjek sagriješio, jer je Sveti Duh Božji već bio u čovjeku od stvaranja. Tako bi se CIJELI KRŠĆANSKI SUSTAV UNIŠTIO! Službujuća braća su gledala i nisu razumjela sve te ozbiljne implikacije. Neki učeni poput Jones-a i Wagoner-a, otpali su kako bi se pridružili Kelloggu u njegovoj pobuni od onoga što je bio pravi brod u to vrijeme.

 

§  Ellen White suočila se s otpadom povezanim s tim ALFA KRIVOVJERJEM. Ali znala je da će krivovjerje Omega biti daleko gore.

 

Omega Prorokovana

 

"Nemojte se zavaravati; mnogi će odstupiti od vjere, slušajući zavodljive duhove i doktrine vragova. Imamo sada pred nama alfu ove opasnosti. Omega će biti najstrašnije prirode." {Lt 263-1904.15}

 

Ellen White nije rekla da bi omega MOGLA biti najstrašnije prirode. Rekla je BIT ĆE! Vidite li koliko je (bio) važan dar Duh Proroštva crkvi? Službujuća braća bili su takvi nijemi psi (Izaija 56: 10-12; 5T 211) da oni među njima koji su bili pametni kao Jones i Wagoner nisu imali pojma o implikacijama Kelloggovih teorija, koje bi uništile cijeli kršćanski sustav! A što je JOŠ OZBILJNIJE, službujuća braća nisu svjesni činjenice da su od Svjetske generalne konferencije održane 1980. godine U SUŠTINI učinili isto što je Kellogg učinio, jer je Doktrina Trojstva tada izglasana kao temeljno vjerovanje crkve, a ta doktrina djelotvorno uništava cijeli Kršćanski sustav! Kako? Zašto?

 

Doktrina Trojstva uči da postoje TRI KO—VJEČNE osobe Božanstva. To potpuno uklanja doktrine Svetišta/Pomirenja, cjelokupni kršćanski sustav evandjelja, negirajući veliku nebesku žrtvu Utjelovljenja Svetišta/Pomirenja, pri čemu je Sin Božji omogućio svima nama "najveće dobro...krunski dar koji bi nebo moglo darovati." Kako Doktrina Trojstva to čini? Tako što uči da su VEĆ POSTOJALE TRI KO—VJEČNE OSOBE, BEZ TE ŽRTVE UTJELOVLJENJA NEBESKOG SVETIŠTA, koja je proizvela TREĆU OSOBU BOŽANSTVA - Bogo/Čovjeka, Boga koji dolazi u obličju ljudskog tijela, ljudskost Krista Isusa. Ljudskost Sina Božjeg je stoga posvojena u Božanstvo Neba.

 

Božji Dar Ljudkoj Rasi, 8. Veljače

 

"Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni." (Ivan 3,16) (FLB 45.1)

 

Božje srce čezne za Njegovom zemaljskom djecom ljubavlju koja je snažnija od smrti. Odričući se svog Sina, On nam je izlio cijelo Nebo u jednom daru. (FLB 45.2)

 

Kroz ovaj dar svakog dana nam dolaze neprekidni protok Jahvine dobrote. Svaki cvijet, sa svojim osjetljivim bojama i slatkim mirisom, dobili smo za uživanje preko ovog jednog Dara. On je stvorio Sunce i Mjesec; nema zvijezde koja uljepšava nebo, a da je On nije stvorio. Nema takve vrste hrane na našem stolu koju On nije priskrbio za naše uzdržavanje. Kristov pečat je na svemu tome. Čovjek dobiva sve preko jednog neizrecivog Dara, jedinorođenog Sina Božjeg. On je bio prikovan na križ kako bi svi blagoslovi mogli teći Božjim radnicima. (FLB 45.3)

 

Time što je uzeo našu prirodu, Spasitelj se povezao s čovječanstvom vezom koja se neće nikada raskinuti. On je povezan s nama zauvijek. “Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina.” On Ga je dao ne samo da ponese naše grijehe i umre kao naša žrtva; On Ga je dao palom rodu. Da bi nas uvjerio u svoj nepromjenjiv savjet mira, Bog je dao svojega jedinorođenoga Sina da postane član ljudske obitelji, da zauvijek zadrži svoju ljudsku prirodu. To je zalog da će Bog ispuniti svoju riječ. “Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan; vlast će mu biti na ramenu." (Izaija 9,6) Bog je posvojio ljudsku prirodu u osobi svojega Sina i prenio istu u najviše Nebo ... Nebo je obavijeno ljudskosću, a ljudskost je privijena krilu Bezgranične Ljubavi." (FLB 45.4)

 

Povezani smo s Bogom kroz vječnost po žrtvenom daru Utjelovljenja Njegova Sina koji je uzeo i zauvijek će zadržati našu ljudsku prirodu. Kroz svoju ljudsku osobu je izgubio TRI ATRIBUTA – svemoć, sveprisutnost i sveznanje, ZAUVIJEK, da postane čovjek svećenik zauvijek.

 

Krist kao čovjek i VELIKI SVEĆENIK zauvijek - Heb 7:24 a ovaj [čovjek], budući da ostaje zauvijek, ima nepromjenjivo svećeništvo.

 

Prije žrtve Utjelovljenja, u Božanstvu su bile samo DVIJE OSOBE – Bog Otac, i Bog Sin. Oni čine JEDNOG BOGA, jer oba dijele/su dijelila JEDAN VJEČNI DUH. Ali pri Utjelovljenju je nastala TREĆA OSOBA koja je OD TADA DIONIK JEDNOG VJEČNOG DUHA – ljudska OSOB(A)nost Krista.

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunski poklon, Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha [NJEGOVOG ŽIVOTA – DUŠE NJEGOVOG ŽIVOTA], Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati…

Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bi bila uzaludna…

Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionik božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, p.42

 

"Spriječen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao Njegovog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, RAZDVOJEN OD LJUDSKE LIČNOSTI I NEOVISAN O NJOJ. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, (Manuscript Releases Volume 14 (No’s 1081-1135) MR No.1084

 

Uči li Biblija da je Kristov Duh Sveti Božanske Prirode Odvojen i Zaseban od Njegove Ljudske Osobe, Iako su Oboje Potpuno Bog i Potpuno Čovjek?

 

Isus razgovara s Nikodemom licem u lice dok je bio na zemlji:

 

Iv 3:13 "Nitko nije uzašao na nebo, osim onaj koji je sišao s neba, to jest Sin čovječji, koji je na nebu."

 

Kako bi Sin Čovječji mogao biti na nebu dok je Isus razgovarao s Nikodemom na zemlji? Zato što je Njegova ljudskost bila odvojena (zasebna od) i NEOVISNA od Njegovog Svetog Duha Božanske Prirode NJEGA. I Ivan, poglavlje 14, to potvrđuje, KADA GOVORI SAMO O UTJEŠITELJU (SVETI DUH) KAKO DOLAZI K NAMA S OCEM, STIH 23, gdje piše: MI ĆEMO DOĆI K VAMA. Primijetite da Bogo/Čovjek Isus ne dolazi k nama jer ne posjeduje tri omni-a. On se je lišio tih atributa ZAUVIJEK, pri Njegovu Utjelovljenju. "Doći ćemo k njemu" znači Sinov Duh Sveti i Očev Duh Sveti jer dijele jedan VJEČNI DUH, a to je i ono što ih čini JEDNIM BOGOM.

 

Iv 14:23 Odgovori mu Isus i reče: “Ako me tko ljubi, držat će moje riječi i Otac moj će ljubiti njega; i doći ćemo k njemu i kod njega se nastaniti.

 

Daljnje Prorokovanje o Omega Krivovjerju

 

"Neprijatelj duša pokušao je provući pretpostavku da među adventistima sedmog dana treba nastupiti velika reformacija, te da će se ta reformacija sastojati u odbacivanju doktrina koje stoje kao stupovi vjere i pokretanja procesa reorganizacije. Kakve bi bile posljedice kad bi takva reformacija uistinu nastupila? Načela istine koja je Bog u svojoj mudrosti dao crkvi ostatka bila bi odbačena. Naša religija bila bi promijenjena. Temeljna načela koja su nosila djelo tijekom proteklih pedeset godina smatrala bi se zabludom. Uspostavila bi se NOVA ORGANIZACIJA. Pisale bi se knjige NOVE VRSTE. Uveo bi se sustav intelektualne filozofije. Utemeljitelji tog sustava krenuli bi u gradove i postigli velik uspjeh. Dakako, subotu bi se uzimalo olako, kao i Boga koji ju je stvorio. ničemu se ne bi dopustilo da stoji na putu NOVOM POKRETU. Vođe bi pokušavali naučavati da je vrlina bolja od poroka ali, BUDUĆI DA JE BOG UKLONJEN, svoje bi pouzdanje stavili u ljudsku silu koja je beskorisna bez Boga. Njihovi temelji bili bi sagrađeni na pijesku, i bura i oluja odnijele bi njihovu građevinu. Tko ima ovlast da započne takav [NOVI] pokret? Imamo svoje Biblije. Imamo svoje iskustvo, potvrđeno čudesnim djelovanjem Svetog Duha. Imamo istinu koja ne prihvaća nikakav kompromis. Nećemo li odbaciti sve što nije u skladu s tom istinom?" {1SM 204.2, 205.1} E.White, Odabrane poruke

 

"Novi poredak stvari je UŠAO U službu. Postoji želja za oblikovanjem poput drugih crkava, a jednostavnost i poniznost gotovo su nepoznati. Mladi propovjednici nastoje biti originalni i uvesti nove ideje i nove planove za rad. Neki otvaraju sastanke probuđenja i na ovaj način pozivaju veliki broj ljudi u crkvu, ali kada je uzbuđenje završeno, gdje su oni koji su se obratili? Ne vide se pokajanje i priznanje grijeha. Grešnika se moli da vjeruje u Krista i prihvatiti ga bez da se osvrne na svoj prošli život grijeha i pobune. Srce nije slomljeno. Nema kajanja duše. Navodni obraćenici nisu pali na Stijenu, Krista Isusa." E.G. White, Odabrane Poruke, vol. 2, str. 18, 19.

 

Gospodin mi je pokazao da su najveća otpadništva crkve Doktrina Trojstva, poricanje korporativne odgovornosti za otpadništvo otvorenog grijeha u crkvi i ekumenska veza s Babilonom. Izaija 8:9-16. U 1970-ima i 80-ima mnogi adventisti su pisali Nacionalnom Vijeću Crkava u SAD-u i pitali je li SDA crkva ČLAN. Imali su pisma iz te agencije priznajući da je SDA crkva bila članica. Ali, istodobno, SDA vođe su lagali o tom članstvu. Prije nekoliko godina, na internetskoj adresi te agencije, SDA su bili na popisu kao ČLANOVI. Počeo sam skretati ​​pozornost na taj popis, ali evo i gle, ime Adventista Sedmog dana ponovno je skinuto.

 

U 1980-ima pisao sam Svjetskom Vijeću Crkava za objavljivanje crkava koje su ČLANOVI. SDA-i su bili navedeni kao ČLANOVI i u RADNOM ODNOSU s WCC-om. Kupio sam kopije za članove moje crkve u kući. Ta publikacija više nije u tisku, ali moji članovi crkve ZNAJU da je SDA crkva navedena kao POTPUNI ČLAN WCC. Adventistima lažu njihove vođe, a laž je GNJUSOBA Gospodinu. Ovo je još jedan od razloga zašto će Ezekiel 9 započeti u njihovoj jednom "crkvi", koja je postala sinagoga Sotone, jer je Bog uklonjen otpadništvom.

 

Božja Prisutnost Ne Može Postojati u Otpaloj Crkvi

 

Ako bi Božja prisutnost mogla postojati u otpaloj crkvi, nismo trebali ostaviti otpale crkve Babilona!

 

"Bog ima crkvu. To nije velika katedrala, (ili super velike crkve), niti je to nacionalna ustanova, niti različite denominacije; to su ljudi koji vole Boga i drže Njegove zapovijedi. 'Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje ime, tamo sam i ja među njima.' Gdje je Krist, čak i među nekoliko skromnih, TO JE KRISTOVA CRKVA, jer prisutnost Svevišnjega i Svetoga koji je nastanjen u vječnosti sama može sačinjavati crkvu." Upward look, p. 315

 

''Crkva je u Laodiceanskom stanju. Božja prisutnost nije u njenoj sredini.'' E.G. White, Notebook Leaflets, p. 99, 1898.

 

"Do kraja vremena, prisutnost Duha će prebivati s istinskom crkvom." E.G.White, AA, p. 55.

 

Uvijek postoji ISTINSKA POBJEDNIČKA CRKVA kako bi došla u pomoć svima, bilo kojoj crkvi:

 

Iako je istina da će vjerni pripadnici zvanične crkve postati pobjednička crkva, moramo uzeti u obzir kasniju izjavu Ellen White da je pobjednička crkva postojala u svakoj narednoj generaciji. Ova izjava iz 1903. godine jasno pokazuje da će članovi zvanične crkve koji se dokažu vjernima postati DIO VEĆ POSTOJEĆE POBJEDNIČKE CRKVE.

 

"Pobjednička crkva. - Rad se uskoro završava. Članovi zvanične crkve koji su se pokazali vjerni postat će pobjednička crkva. - Pismo 32, 1892. {Ev 707.1}

 

Slijedom izjave iznad koja je nastala 1892. godine, sljedeća iz 1903. godine, navodi se da će članovima pobjedničke crkve, crkve na nebu, biti dopušteno približiti se pripadnicima zvanične crkve kako bi im pomogli u njihovoj potrebi. TO JE BILA ISTINA 1892. TO JE BILO ISTINA U SVAKOJ GENERACIJI. Dokazati ću tu činjenicu.

 

"Članovima pobjedničke crkve - crkve na nebu - bit će dopušteno približiti se pripadnicima zvanične crkve, kako bi im pomogli u njihovoj potrebi." E. G. White, Southern Guard, 8. rujna 1903. godine.

 

Naslov Poglavlja: Pobjednička Crkva - "Upućena sam reći Adventistima Sedmoga dana diljem svijeta, Bog nas je pozvao kao narod da budemo Njegovo osobno blago. On je odredio da će Njegova crkva na zemlji biti savršeno ujedinjena u Duhu i savjetu Gospodina nad Vojskama do kraja vremena."- Pismo 54, 1908. (21. siječnja 1908.)

 

Jedina crkva koja je stajala na zemlji savršeno ujedinjena je pobjednička crkve. Pobjednička crkva sastoji se od ISTINSKIH REFORMATORA čija su imena upisana/registrirana na nebu. Oni su Sion, Kristova nevjesta. Izaija 62: 1-5.

 

"Obilježja Istinskih Reformatora. - Ovdje [Izaija 58:8-14] su dane karakteristike onih koji će biti reformatori, koji će nositi zastavu poruke trećeg anđela, oni koji se izjašnjavaju kao Božji ljudi koji drže Njegove zapovijedi - i koji poštuju Boga, i koji su iskreno angažirani, u očima cijelog svemira, u izgradnji starih opustjelih mjesta. Tko je taj koji ih zove, popravljači pukotina, obnovitelji putova po kojima treba živjeti? To je Bog. Njihova imena su registrirana [zapisana - Heb 12:22,23] na nebu kao reformatori, obnovitelji, kao oni koji podižu temelja mnogih naraštaja." E. G. White, SDA Bible Commentary, sv. 4, 1151, & Review and Herald, 13. listopada 1891.

 

Kako Adventisti Rade Veliku Pogrešku Misleći da Zvanična Crkva je Pobjednička Crkva

 

"Oni koji misle da je zvanična crkva pobjednička crkva čine veliku pogrešku." E.G.White, The Upward Look, 152.

 

"Pobjednička Crkva. - Rad se uskoro zatvara. Članovi zvanične crkve koji su se pokazali vjernima postat će pobjednička crkva. "Pismo 32, 1892. {Ev 707.1}

 

Članovi SDA zvanične crkve čine veliku pogrešku misleći da će zvanična crkva, koja podučava da loši (kukolj) napuštaju tu crkvu, nakon toga postati pobjednička crkva. Da je to istina, Ezekiel 9 ne bi POČEO U NJEGOVOJ CRKVI, GOSPODINOVOM SVETIŠTU, Ezekielu 9 i svjedočanstva, sv. 5, str. 211. Ovo je samo jedna od SMRTONOSNIH NJEGOVANIH GREŠAKA zvanične SDA crkve.

 

Još Dokaza o Postojanju Pobjedničke Crkve u Svakoj Sljedećoj Generaciji

 

"Crkva je Božja utvrda, Njegov grad utočišta koji drži u pobunjenom svijetu. Svaka izdaja crkve izdaja je Onoga koji je ljudski rod kupio krvlju svojeg jedinorođenog Sina. Od početka, vjerne duše sačinjavale su crkvu na zemlji. Gospodin je u svakom razdoblju imao svoje stražare koji su vjerno svjedočili naraštaju u kojem su živjeli. Ovi su stražari davali poruke upozorenja; a kad su bili pozvani da odlože oružje, drugi su preuzeli njihov posao. Bog je ove svjedoke doveo u zavjetnu vezu sa sobom, ujedinjavajući crkvu na Zemlji s crkvom na Nebu. On je slao svoje anđele da služe Njegovoj crkvi pa vrata paklena nisu mogla nadvladati Njegov narod. {DA 11.2}   

 

Bog je svoju crkvu održavao kroz stoljeća progonstava, sukoba i tame. Na nju nije pala ni sjena oblaka a da je On nije za to pripremio, nijedna se sila nije podigla protiv Njegovog djela a da je On nije predvidio. Sve se dogodilo onako kako je predvidio. Nije ostavio svoju crkvu napuštenom, već je u svojim proročkim objavama naznačio što će se dogoditi, a ono što su objavili proroci nadahnuti Njegovim Duhom, ostvarilo se. Sve Njegove namjere će se ispuniti. Njegov je Zakon povezan s Njegovim prijestoljem i nema sile zla koja bi ga mogla uništiti. Istinu nadahnjuje i čuva Bog; ona će trijumfirati unatoč svem protivljenju. {DA 11.3}

 

Tijekom doba duhovne tame Božja crkva je bila kao grad koji leži na gori. Iz stoljeća u stoljeće, iz naraštaja u naraštaj u njezinim su se granicama razvijale čiste nebeske istine. Iako izgleda slaba i pogrešiva, crkva je jedini predmet na koji Bog na poseban način obraća svoju punu pozornost. Ona je pozornica Njegove milosti na kojoj s uživanjem otkriva svoju moć da preobrazi srca." {DA 12.1}

 

Važni KVALIFIKACIJSKI dijelovi izjave iznad:

 

§  Od samog početka vjerne duše su činile crkvu na zemlji. [Vjerne duše označavaju POBJEDNIČKU CRKVU u svakom periodu.]

 

§  U svakom je dobu Gospodin imao svoje stražare, koji su nosili vjerna svjedočanstva generaciji u kojoj su živjeli. [Vjerni stražari koji nose vjerodostojno svjedočanstvo, OZNAČAVA POBJEDNIČKU CRKVU.]

 

§  Ovi čuvari dali su poruku upozorenja [Pobjednička crkva daje poruku upozorenja, jer Nijemi—psi stražari zvanične crkve neće VIŠE NIKADA pokazati Kući Jakovljevoj njezine grijehe. Svjedočanstva, Vol. 5, str. 211 i Izaija 56: 10-12, ako to želite izravno iz Božje Riječi.

 

§  Bog je donio ove svjedoke u zavjetni odnos sa sobom, spajajući crkvu na zemlji s crkvom na nebu. [Ja ću vam dokazati da je to Istinska Reformatorska Pobjednička Crkva, registrirana na nebu, o kojoj Ellen White govori.]

 

§  On je poslao svoje anđele da služe Njegovoj crkvi, a vrata pakla nisu mogli prevladati Njegov narod. [Anđeli koji se šalju su TREĆI ANĐELI, vjerni ljudi, koji odvajaju pšenicu od kukolja njihovom porukom rešetanja, kao što su to učinili Kristovi učenici u njhovim danima.]

 

§  Paklena vrata će nadvladati zvaničnu crkvu: "O onima koji se hvale svojim svjetlom a ipak ne hodaju u njemu, Krist kaže: "Ali vam kažem: Tiru i Sidonu bit će podnošljivije na dan suda nego vama. A ti, Kafarnaume [Adventisti Sedmoga dana, koji su imali veliku svjetlost], koji si uzdignut u nebo [u povlasticama], bit ćeš srušen u pakao, jer da su moćna djela koja su učinjena u tebi, bila izvršena u Sodomi, ostala bi do danas." - RH 1. kolovoza 1893. [KOMENTARI U ZAGRADAMA SU KOMENTARI ELLEN WHITE.] {LDE 48.2}

 

Bilo bi najbolje da se Zahariju 2:8 NIKADA ne citira bez svoje kvalifikacije, STIHA 7, jer SION je Kristova nevjesta, Pobjednička Crkva svih razdoblja, Izaija 62: 1-5. Nikakva zvanična crkva nikada nije bila Kristova nevjesta, zbog činjenice da je tamo prisutan kukolj.

 

Zah 2:7 “Izbavi se, Sione, koji prebivaš kod Kćeri babilonske.”

Zah 2:8 Jer ovako govori GOSPODIN nad vojskama: “Za slavom me on posla k narodima koji su vas opljačkali: jer onaj tko dira vas, dira zjenicu njegova oka.

 

"Zjenica Njegovog Oka"

 

"Jer ovako govori GOSPODIN nad vojskama: “Za slavom me on posla k narodima koji su vas opljačkali: jer onaj tko dira vas, dira zjenicu njegova oka." Zaharija 2:8 {HP 284.1}

 

Crkva Krista, oslabljena i manjkava kakva jest, jedini je objekt na zemlji kojem On daje svoju vrhovnu pozornost... Gospodin ima narod, izabrani narod, svoju crkvu, da bude Njegova, Njegova vlastita tvrđava, koju On drži u grijehom pogođenom, pobunjenom svijetu. {HP 284.2}

 

Crkva je Božja imovina, a Bog je se stalno sjeća dok ona stoji u svijetu, podložna Sotoninim iskušenjima. Krist nikad nije zaboravio dane svog poniženja. U protjecanju vremena od prizora Njegova poniženja, Isus nije izgubio ništa od Njegove ljudskosti. On ima istu nježnu, sažaljivu ljubav, i uvijek je dotaknut ljudskom bijedom. Uvijek ima na umu da je On bio Čovjek Boli i vičan patnji. Ne zaboravlja svoje ljude koji Ga predstavljaju i nastoje podržavati Njegov potlačeni zakon. On zna da svijet koji je mrzio Njega, mrzi njih. Iako je Isus Krist uzašao u nebo, još uvijek postoji živi lanac koji povezuje Njegove vjernike s Njegovim vlasitim srcem beskrajne ljubavi. Najponizniji i slabi povezani su lancem suosjećanja blizu Njegovog srca. On nikada ne zaboravlja da je On naš predstavnik, da On nosi našu prirodu. {HP 284.3}

 

Isus vidi svoju istinsku crkvu na zemlji, čija je najveća ambicija surađivati ​​s Njim u velikom radu spašavanja duša. On čuje njihove molitve, prezentirane u kajanju i moći, a Svemoć ne može odoljeti njihovoj molbi za spasenje bilo kojeg isprobanog, iskušanog člana Kristovog tijela... Isus živi uvijek da za nas posreduje. Kroz našeg Otkupitelja pravi vjernik može dobiti svaki blagoslov. Crkva, koja će uskoro ući u njezin najozbiljniji sukob, bit će najdraži objekt Bogu na zemlji. {HP 284.4}

 

Konfederacija zla će se potaknuti sa silom odozdo, a Sotona će izazvati sve moguće zamjerke na izabrane osobe koje ne može obmanuti i zavarati svojim sotonskim izmišljanjima i lažima. Ali uzvišen "da bude Princ i Spasitelj..." (Djela 5,31), hoće li Krist, naša glava I predstavnik, zatvoriti svoje srce ili povući svoju ruku ili lažirati svoje obećanje? Ne; nikada, nikada. "{HP 284.5}

 

Važne Kvalificirajuće Riječi u Gornjoj Izjavi:

 

§  Crkva koja je zjenica Božjeg oka je pobjednička crkva, SION, Njegova nevjesta, Izaija 62: 1-5.

 

§  CRKVA KRISTA, slabašna i manjkava... odabrani narod, NJEGOVA CRKVA... Njegova ISTINSKA CRKVA na zemlji.

 

§  Uključuje li slabašna i manjkava odvratno otpadništvo, najgore otpadništvo, najgoru moguću grozotu, učenje  Doktrine Trojstva? Ako uključuje, bolje se žurno što prije vratite u crkvu vaših otaca, jer tamo možete živjeti s kukoljem do žetve!

 

§  Božja ISTINSKA CRKVA

 

§  "Crkva, koja će uskoro ući u njezin najozbiljniji sukob, bit će najdraži objekt Bogu na zemlji." [Novi pokret SDA crkva neće ući u taj najozbiljniji sukob. Ona će poučiti svoje ČLANOVE da drže Nedjelju svetom, kaže Ellen G. White.]

 

"Sanhedrin je odbacilo Kristovu vijest pripremajući se da Ga ubije, stoga je Isus otišao iz Jeruzalema, od svećenika, iz Hrama, od vjerskih vođa, od naroda koji je bio poučen Zakonu, i okrenuo se drugoj skupini ljudi da objavi svoju vijest i okupi vani one koji će evanđelje odnijeti svim narodima. {DA 232.1}

 

Kao što je u Kristovo doba Svjetlost i Život ljudi bio odbačen od crkvenih autoriteta, tako je bio odbačen od svakog sljedećeg naraštaja. Povijest o Kristovu povlačenju iz Judeje uvijek se iznova ponavljala. Kad su reformatori propovijedali Božju Riječ, nisu se namjeravali odvojiti od već postojeće Crkve, ali vjerske vođe ne bi tolerirale svjetlost, pa su oni koji su je nosili bili prinuđeni potražiti druge skupine ljudi koji su čeznuli za istinom. U našim danima malo je zvaničnih sljedbenika reformatora pokrenutih njihovim duhom. Malo je onih koji slušaju Božji glas koji su spremni prihvatiti istinu bez obzira u kakvom se obliku iznosi. Oni koji slijede stope reformatora često se su prisiljeni okrenuti od crkava koje vole, da bi objavljivali jasno učenje Božje Riječi. Oni koji traže svjetlost mnogo su puta zbog toga primorani napustiti Crkvu svojih otaca, da bi mogli biti poslušni svjetlosti." {DA 232.2}

 

Alfa Prezentirana u "Živom Hramu"

 

Dane su mi upute da govorim jasno. "Suoči se s time," rečeno mi je. "Suoči se s time čvrsto i bez odlaganja." Ali s time se ne treba suočavati tako što ćemo povući naše radnike s polja kako bi se bavili istraživanjem doktrina i točkama oko kojih postoji neslaganje. Nije na nama da poduzimamo takvu istragu. U knjizi Živi Hram iznesena je alfa smrtonosnih krivovjerja. Za njom će doći omega, i nju će prihvatiti svi koji nisu voljni paziti na upozorenje koje je Bog dao. {1SM 200.1}

 

"Moj sin mi je naposljetku rekao: "Majko, trebala bi pročitati barem neke dijelove te knjige kako bi vidjela jesu li u skladu sa svjetlošću koju ti je Bog dao." Sjeo je kraj mene i zajedno smo pročitali predgovor, većinu prvog poglavlja, kao i odlomke iz drugih poglavlja. Dok smo čitali, prepoznala sam upravo one stavove protiv kojih sam bila pozvana da iznesem upozorenja tijekom prvih dana svoje javne službe. Kada sam prvi put napustila državu Maine, bilo je to kako bih prošla kroz Vermont i Massachusetts i svjedočila protiv takvih pogleda. Živi Hram sadrži alfu tih teorija. Znala sam da će omega slijediti ubrzo i zadrhtala sam za naš narod. Znala sam da moram upozoriti našu braću i sestre da se ne upuštaju u prepirke oko prisutnosti i ličnosti Boga. Izjave iznesene u Živom Hramu u vezi s tim pitanjima su netočne. Stihovi Svetog Pisma koje se koristilo za potkrijepljenje tamo postavljene doktrine, pogrešno su primijenjeni." {1SM 203.2}

 

Pitao sam Gospodina što je Ellen White mislila kad je upozorila braću da ne ulaze u kontroverzu o nazočnosti i ličnosti Boga, KADA JE STRAHOVALA ZA NAŠE LJUDE? Pokazano mi je u viziji da je Kellogg bio lukav i varljiv kao i njegov gospodar Sotona, u obrani svog položaja o Božjoj prisutnosti i ličnosti. Čini se gotovo nemogućim da će Kellog obmanuti dvojicu muškaraca koji su bili inteligentni kao Jones i Wagoner, ali upravo se to dogodilo! Ellen White je mislila upozoriti druge da ne pričaju s Kelloggom, zbog velike opasnosti da će biti prevareni kao što su bili Jones i Wagoner, dok je podučavala Biblijsku istinu o ličnosti i prisutnosti Boga i Krista. Daljnji dokaz toga značenja su mnoge tvrdnje o tome kako bismo imali koristi od dubokog proučavanja Utjelovljenja: Priroda Duha Svetoga je misterij po kojem je šutnja zlato:

 

"Priroda Svetog Duha je tajna. Ljudi je ne mogu objasniti jer im Gospodin nije otkrio. Maštoviti ljudi mogu povezati biblijske ulomke i izvesti iz njih ljudsku konstrukciju, ali prihvaćanje takvih gledišta neće ojačati Crkvu. Kad se radi o tajnama koje su preduboke za ljudsko razumijevanje, šutnja je zlato." {FLB 54.5}

 

PRIRODA Svetog Duha je ono od čega se Duh Sveti sastoji.Mi to ne znamo! Da znamo, pronašli bi Boga. Ali to je daleko drugačije od proučavanja Utjelovljenja KOJE JE OSNOVA EVANDJELJA.

 

"Ova zemlja je počašćena i blagoslovljena prisutnošću Sina Božjega. U Svetom pismu čitamo o Njegovom UTJELOVLJENJU, Njegovom učenju, Njegovim čudima, Njegovoj smrti i Njegovom uskrsnuću. Napor za razumijevanje ovih predivnih tema stavlja na ispit najviće moći uma, ali i tada postoje beskonačnosti koje se ne mogu iscrpiti. Što češće um proučava ove teme, to će postajati jači i jasniji. U svakodnevnom životu otkrivat će se tajne pobožnosti, koja se može iskusiti, ali se ne može objasniti. Tijekom neprekidnih doba vječnosti, otkupljeni će proučavati ova pitanja, stjecajući od njih dublje i jasnije znanje o Bogu i Kristu." E.G. White, The Signs of Times, 04-26-05, Pr. 01.

 

"Zahtjeva se značajan napor da se popne na brdo, da se popne na stijenu. I tako nalazimo da će se zahtijevati sve naše sposobnosti, svakog duhovnog živca i mišića, da se popnemo na Živuću Stijenu, Spasitelja čovječanstva. Zahtijeva se sva naša mentalna i duhovna snaga da bi razumjeli Riječ Božju, da bi razumjeli UTJELOVLJENJE Krista, da bi razumjeli veliki plan otkupljenja. Um se može onesvijestiti pod naporom, a opet, iza toga ostaje beskonačnost. Tada ste tek dotaknuli površinu." E.G.White, Manuscript Releases Volume Nine, pr. 3, p 68.

 

Utjelovljenje — Sotona želi obaviti velom tajne: "Ovo je velika tajna, tajna koja neće biti u potpunosti razumljiva u svoj svojoj veličini dok se prenošenje otkupljenih ne dogodi. Tada će se sila i veličina i efikasnost Božjeg dara čovjeku razumjeti. Ali neprijatelj je čvrsto odlučio ovaj dar tako obaviti velom tajne, da će postati kao – ništavilo." E.G.White, SDA Bible Commentary, Vol. 7A, p. 444

 

"Duhovne stvari se duhovno razlučuju. Tjelesni um ne može shvatiti te tajne… Svjetovni mudraci pokušali su na znanstvenim načelima objasniti utjecaj Duha Božjeg na srce. Najmanje napredovanje u tom smjeru vodit će dušu u labirinte skepticizma. Religija Biblije jednostavno je tajna pobožnosti; nijedan ljudski um ne može ju u potpunosti razumjeti, i potpuno je neshvatljivo neobraćenom srcu." {FLB 54.4}

 

"Nitko ne može pretraživati Pismo u Kristovom duhu i ostati bez nagrade. Kada je čovjek voljan biti upućen kao malo dijete, kada se u potpunosti podčini Bogu, on će pronaći istinu u Njegovoj riječi. Kad bi ljudi bili poslušni, razumjeli bi plan Božje vladavine. Nebeski svijet bi otvorio svoje odaje milosti i slave za istraživanje. Ljudska bića bi bila potpuno drugačija od onoga što su sada, jer istraživanjem rudnika istine ljudi se oplemenjuju. Tajna otkupljenja, UTJELOVLJENJE KRISTA, Njegova ŽRTVA POMIRENJA, ne bi bile kao što su sada, nejasne u našim umovima. Ne samo da bi ih bolje razumjeli, već bi ih i daleko više cijenili." E.G.White, Christ’s Object Lessons, p.114. Vol. 7a, p. 441.

 

"Dok radnik proučava život Krista, a o karakteru Njegove misije se razmišlja, svako će novo istraživanje otkriti nešto više zanimljivo nego što je već bilo otkriveno. Tema je neiscrpna. Proučavanje utjelovljenja Krista, Njegove žrtve pomirenja i djela posredovanja, zaposlit će um marljiva studenta dok vrijeme bude trajalo." Gospel Workers, p 251. SDA Bible Commentary, Vol. 7a, p. 444

 

"Nitko ne može pretraživati Pismo u Kristovom duhu i ostati bez nagrade. Kada je čovjek voljan biti upućen kao malo dijete, kada se u potpunosti podčini Bogu, on će pronaći istinu u Njegovoj riječi. Kad bi ljudi bili poslušni, razumjeli bi plan Božje vladavine. Nebeski svijet bi otvorio svoje odaje milosti i slave za istraživanje. Ljudska bića bi bila potpuno drugačija od onoga što su sada, jer istraživanjem rudnika istine ljudi se oplemenjuju. Tajna otkupljenja, UTJELOVLJENJE KRISTA, Njegova ŽRTVA POMIRENJA, ne bi bile kao što su sada, nejasne u našim umovima. Ne samo da bi ih bolje razumjeli, već bi ih i daleko više cijenili." E.G.White, Christ’s Object Lessons, p.114. Vol. 7a, p. 441.

 

Ezekiel 9 ne bi POČEO u Njegovoj Crkvi, Njegovom Svetištu, Kući Jakovljevoj, kod onih s privilegijama velikog svjetla, ako su loši (kukolj) izrešetani iz zvanične SDA crkve:

 

Počnite od Mog Svetišta – "Ovdje vidimo da je crkva — Gospodinovo svetište — bila prva koja je osjetila udarac gnjeva Božjega. Starješine, kojima je Bog podario veliku svjetlost i koje je postavio čuvarima duhovnih interesa svog naroda, izdali su njihovo povjerenje. Njihov je stav da ne treba očekivati čudesa i vidljiva očitovanja sile Božje kao u davno proteklim danima. Vremena su se promijenila. Ove riječi jačaju njihovo nevjerovanje, i oni govore: Gospodin neće činiti dobro, niti će činiti zlo. On je suviše milostiv da bi svoj narod pohodio sudom i kaznama. 'Mir i sigurnost' je poklič ovih ljudi koji svoj glas nikada više neće podići kao jasan zvuk trube da bi ukazali narodu Božjem na prijestupe njegove i domu Jakovljevom na grijehe njihove. Ovi nijemi psi koji neće lajati su oni koji će osjetiti osvetu uvrijeđenog Boga. Ljudi, djevojke i mala djeca, svi će zajedno biti uništeni." {5T 211.2}

 

"U samom dvorištu hrama, odigrati će se prizori koji će malo ljudi shvatiti. Božji narod će se iskušati i testirati da bi On mogao razaznati 'između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi'. Osveta će biti izvršena protiv onih koji sjede na vratima, odlučujući o tome što bi ljudi trebali imati i što ne bi trebali imati. Ovi otimaju ključ znanja. Sami odbijaju ući, a spriječavaju one koji su htjeli ući. Ovi ne nose pečat živoga Boga. Svi koji sada zauzimaju odgovorne pozicije trebaju se svečano i strašno bojati da se u ovim vremenima ne nađu nevjernim upraviteljima." E.G. White, Rukopis 15, 1886, Paulson Collection, str. 55.

 

"Proučavajte deveto poglavlje Ezekiela. Ove riječi će se doslovno ispuniti, a vrijeme prolazi i ljudi su uspavani. Odbijaju poniziti svoje duše i obratiti se. Gospod neće još dugo podnositi ljude kojima su otkrivene tako velike i važne istine, a oni odbijaju te istine unijeti u svoje vlastito iskustvo. Vremena je malo. Bog zove, HOĆETE li čuti? HOĆETE li primiti Njegovu poruku? HOĆETE li se obratiti prije no što bude prekasno? Brzo, vrlo brzo, svaki slučaj će biti odlučen za vječnost." Letter 106, 1909, pp. 2, 3, 5, 7. (To "The churches in Oakland and Berkeley, September 26, 1909.)" E. G. White Manuscript Releases Volume One, p. 260.

 

"Vrijeme će uskoro doći kad će se ispuniti proročanstvo Ezekiela 9; to proročanstvo bi trebalo pažljivo proučavati, jer će se ispuniti do posljednjeg slova." - Ellen G. White 1888 Materijali, str. 1303.

 

Ne moramo se svađati i cjepidlačiti sa zaničnim Adventistima Sedmog dana o bilo čemu. Sve što trebamo učiniti je POSTAVITI OVA PITANJA:

 

§  Zašto Ezekiel 9 započinje u Njegovom Svetištu, Njegovoj crkvi, ako crkva nije u otpadništvu?

 

§  Zašto Ezekiel 9 započinje u Njegovom Svetištu, Njegovoj crkvi, ako korporativna odgovornost nije istinita i biblijska? Da korporativna odgovornost nije istinita, Ezekiel 9 bi trebao početi SAMO S POJEDINCIMA! Ellen White kaže da je crkva TEOKRACIJA kao što je bio Izrael. Zato imamo korporativnu odgovornost.

 

§  Ako su loši izrešetani od dobrih, napuštajući zvaničnu crkvu kao pobjedničku crkvu, zašto Ezekiel 9 POČINJE TAMO?

 

§  Zašto se za ČLANOVE Crkve navodi da se "ponašaju isto kao i ostali svijet", U VRIJEME KADA JE OPASNOST NAJVEĆA, A TO JE VRIJEME NEDJELJNOG ZAKONA?

 

§  "Kvasac pobožnosti nije u potpunosti izgubio svoju silu. U vrijeme kada su opasnost i depresija crkve najveći, malo društvo koje stoji na svjetlosti će uzdisati i plakati zbog gnjusoba koje se rade u zemlji. Ali POSEBNO će se njihove molitve uzdizati u ime Crkve, zato što se NJEZINI ČLANOVI ponašaju isto kao i ostali svijet." Svjedočanstva, vol. 5, 209, 210.

 

§  "U samom dvorištu hrama [CRKVI], odigrati će se prizori koji će malo ljudi shvatiti. Božji narod će se iskušati i testirati da bi On mogao razaznati 'između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi'. Osveta će biti izvršena protiv onih koji sjede na vratima, odlučujući o tome što bi ljudi trebali imati i što ne bi trebali imati. Ovi otimaju ključ znanja. Sami odbijaju ući, a spriječavaju one koji su htjeli ući. Ovi ne nose pečat živoga Boga. Svi koji sada zauzimaju odgovorne pozicije trebaju se svečano i strašno bojati da se u ovim vremenima ne nađu nevjernim upraviteljima." E.G. White, Rukopis 15, 1886, Paulson Collection, str. 55.

 

§  Počnite od Mog Svetišta – "Ovdje vidimo da je crkva — Gospodinovo svetište — bila prva koja je osjetila udarac gnjeva Božjega. Starješine, kojima je Bog podario veliku svjetlost i koje je postavio čuvarima duhovnih interesa svog naroda, izdali su njihovo povjerenje. Njihov je stav da ne treba očekivati čudesa i vidljiva očitovanja sile Božje kao u davno proteklim danima. Vremena su se promijenila. Ove riječi jačaju njihovo nevjerovanje, i oni govore: Gospodin neće činiti dobro, niti će činiti zlo. On je suviše milostiv da bi svoj narod pohodio sudom i kaznama. 'Mir i sigurnost' je poklič ovih ljudi koji svoj glas nikada više neće podići kao jasan zvuk trube da bi ukazali narodu Božjem na prijestupe njegove i domu Jakovljevom na grijehe njihove. Ovi nijemi psi koji neće lajati su oni koji će osjetiti osvetu uvrijeđenog Boga. Ljudi, djevojke i mala djeca, svi će zajedno biti uništeni." {5T 211.2}

 

Zašto je Ellen White prorokovala da će crkva pasti zato što je odbila pristati na Božje UVJETE:

 

Ellen White je predviđala moguće primjedbe kako bi im unaprijed odgovorila. Ona je ovu izjavu stavila u period prije nego se dogodila; predstavljanje nečega u budućnosti kao da je već postojalo ili se dogodilo.

 

Ovo je bila misao izazvana osjetilnom percepcijom.

 

Proročka izjava:

 

Ovdje je Duh Proroštva prorekao izjavom o konačnoj sudbini tog jednom plemenitog broda. Ovo je GLAVNI DIO moje poruke upozorenja. Možete li to objasniti? Jeste li putnik na ovom jednom PLEMENITOM BRODU, koji će potonuti? PRIMIJETITE TKO SE ODVAJA OD KOGA:

 

"Isus šalje SVOM NARODU poruku upozorenja kako bi ih pripremio za svoј dolazak. Proroku Ivanu otkriveno јe završno djelo u velikom planu otkupljenja čovjeka. Ivan vidi anđela "gdje leti posred neba, koјi imaše vječno evanđelje da obјavi onima koјi žive na zemlji i svakome narodu i plemenu, jeziku i puku i govoreći jakim glasom: Boјte se Boga i podaјte mu slavu, јer dođe čas Suda njegova; i poklonite se onome koјi јe stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene." Otkrivenje 14:6.7.

 

Anđeo predstavljen u proročanstvu koјi isporučuje ovu poruku, simbolizira klasu vjernih ljudi, koјi poslušni poticaјima Božјeg duha i učenjima Njegove riječi, obјavljuјe ovo upozorenje stanovnicima Zemlje. Ova poruka se niјe mogla povjeriti vjerskim vođama naroda. Oni su propustili sačuvati svoјu vezu s Bogom i ODBACILI SU SVJETLOST S NEBA. Zbog toga NISU ubroјani među one koјe opisuјe apostol Pavao: "Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov. Svi ste vi djeca svjetla i djeca dana: nismo mi od noći ni od tame." 1 Solunjanima 5, 4. 5.

 

Stražari na zidovima Siona trebajli bi prvi prihvatiti vijest o Spasiteljevom dolasku, prvi koji će podignuti svoј glas kako bi obјavili da јe On blizu, prvi koji će upooriti ljude da se pripreme za Njegov dolazak. Ali oni su počivali sanjaјući o miru i sigurnosti, dok su ljudi spavali u svoјim grijesima. Isus јe vidio SVOJU CRKVU kao nerodno smokvino stablo, prekriveno obilnim lišćem, a, ipak, bez dragocjenog ploda. Bilo јe hvalisavog držanje religioznih formi, dok јe duh prave poniznosti, pokaјanja i vjere – koјi јedini može pružiti službu prihvatljivu za Boga – nedostaјao. Umesto milosti Duha, tamo se manifestirala oholost, formalizam, hvalisanje, sebičnost, ugnjetavanje. OTPADNIČKA CRKVA zatvorila јe svoјe oči pred znacima vremena. Bog ih niјe napustio, niјe On odstupio od svoјe vjernosti, ali su oni odstupili od Njega i ODVOЈILI SE od Njegove ljubavi. Budući da su ODBILI UDOVOLJITI UVJETIMA, njegova obećanja se NISU ISPUNILA na njima." E.G. White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4, 199, 200. [Velika Borba izdanje 1884, 199, 200.]

 

Primijetite ove važne opise u gornjoj izjavi:

 

§  Ellen White obraća se NJEGOVIM LJUDIMA.

 

§  Ellen White obraća se onima kojima je Bog predao VJEČNO EVANĐELJE Otkrivenja 14.

 

§  Ellen White definira anđeo prikazan u proročanstvu kao da simbolizira klasu vjernih ljudi.

 

§  Ellen White nedvosmisleno kaže da završnu poruku GLASNE VIKE NEĆE IZNOSITI VOĐE SDA CRKVE, nego klasi vjernih ljudi, jer vođe nisu uspjeli sačuvati svoju vezu s Bogom i odbacili su svjetlo s neba!

 

§  Ellen White se obraća "stražarima na zidovima Siona", A NE PALOM BABILONU.

 

§  Dvaput Ellen White spominje NJEGOVU CRKVU, A NE PALI BABILON.

 

§  ČLANOVI navedene crkve se ODVAJAJU OD BOGA, I ZATO SE MI MORAMO ODVOJITI OD NJIH ILI BITI KORPORATIVNO ODGOVORNI ZA NJIHOVO OTPADNIŠTVO.

 

§  Gore navedeni razlozi su zašto postoji još jedan izlazak vjernog ostatka iz OTPALOG JERUSALEMA KAO I PALOG BABILONA.

 

§  Iz 37:31 I ostatak doma Judina, koji je utekao, ponovno će uhvatiti korijen u dubinu i donositi plod u visinu.

 

§  Iz 37:32 Jer iz Jeruzalema će izići ostatak, i s gore Sion oni koji umaknu: to će učiniti revnost GOSPODINA nad vojskama.”

 

Ellen White se obraća OTPADNIČKOJ CRKVI čije su vođe i vjernici zajedno propustili i odbacili svjetlo s neba i koji su odbili poštovati uvjete tako da im se Božja obećanja nisu ispunila. Razmislite o sljedećem komentaru o Velikoj Borbi iz 1884. godine iz koje je navodena gornja izjava:

 

"Razmotrimo nekoliko trenutaka poglavlje u prvom izdanju Velike Borbe, Volume IV, koju je Pacific Press objavio 1884. U poglavlju XXVII, "Sotonine zamke", otkrijete da je oko četiri stranice u drugom dijelu poglavlja izostavljeno od kasnijih izdanja Velike Borbe. Ove četiri stranice nalaze se u Svjedočanstvima za Propovjednike, str. 472 do 475. Informacije sadržane u ove četiri stranice vrlo su vrijedne za Adventiste Sedmog dana i bile su vrlo prikladno uključene u prvo izdanje Velike borbe, Volume IV, koja su se kad su objavljena kao i ostala djela smatrala PORUKOM POGLAVITO ZA ADVENTISTE SEDMOGA DANA, te [sve] kršćane koji su suosjećali s njima u uvjerenjima i ciljevima." WC White, Selected Messages, Appendix C, str. 452, 453 ,

 

Rwb

 

Pun Izvještaj Duha Proroštva o Alfa Krivovjerju za one koji to žele dalje istraživati:

 

Alfa I Omega

 

Poglavlje 24 Alfa i omega

 

{Tijekom ljeta 1904. godine, u kritičnom razdoblju tijekom krize zbog promicanja panteističkih teorija od strane dr. J. H. Kelloga, i u vrijeme kada je zagovarao štetne pristupe vezane uz upravljanje našim zdravstvenim radom, Ellen G. White objavila je niz upozorenja koja su sakupljena i izdana u nakladi autora u brošuri od šezdeset stranica, Posebna svjedočanstva, serija B, br. 2, pod nazivom: "Svjedočanstva za crkvu koja sadrže pisma liječnicima i propovjednicima s porukama upozorenja i riječima savjeta i ukora u vezi s našim trenutnim stanjem." U dvije od tih poruka ona spominje "Alfu i Omegu". Ono što slijedi dvije su izjave koje su u cijelosti preuzete iz spomenute brošure. Više savjeta vezanih uz panteizam mogu se naći u Svjedočanstvima, svezak 8, na stranicama 255-318 te knjizi The Ministry of Healing, na stranicama 427-438. Za priču u pozadini iskustva s panteizmom, pogledajte knjigu A. G. Daniellsa The Abiding Gift of Prophecy, stranice 330-342, i knjigu L. H. Christiana The  Fruitage  of  Spiritual  Gifts,  stranice 277-296. Uredništvo.} {1SM 193.1}

 

Washington, D.C.

 

24. lipnja, 1904 {1SM 193}

 

Našim vodećim liječnicima:

 

Dragi Suradnici,

 

Probuđena sam u jedanaest sati. Slike koje mi prolaze ispred očiju toliko su žive da ne mogu spavati. Došla mi je riječ Gospodinova da se naše zdravstvene misionare mora odlučno upozoriti na opasnosti i zamke koje ih okružuju. {1SM 193.2}

 

Gospodin poziva one koji su povezani sa našim sanatorijima da dosegnu više mjerilo. Ni jedna laž nije od istine. Ako slijedimo lukavo smišljene bajke, ujedinjujemo se s neprijateljevim snagama nasuprot Bogu i Kristu. Bog poziva one koji su nosili breme ljudskog porijekla da slome taj jaram i više ne budu sluge ljudima. {1SM 194.1}

 

Bitka je u tijeku. Sotona i njegovi anđeli rade sa svom lukavošću nepravde. Neumorni su u svojim nastojanjima da odvuku duše od istine, daleko od pravednosti, te rašire propast cijelim svemirom. Rade nevjerojatno marljivo kako bi proizveli mnoštvo obmana kojima bi zarobili duše. Njihovi napori nikada ne prestaju. Neprijatelj uvijek pokušava odvesti duše u nevjerstvo i skepticizam. Želi ukloniti Boga i Krista koji je učinjen tijelom i boravio među nama kako bi nas naučio da kroz poslušnost Božjoj volji možemo izvojevati pobjedu nad grijehom. {1SM 194.2}‚

 

Napadnuti od Svakog Oblika Zla

 

Svaki oblik zla čeka priliku da nas napadne. Laskanje, mito, nagovaranja, obećanja divnog uzvišenja, sve će to biti najmarljivije upotrijebljeno. {1SM 194.3}

 

Što Božje sluge čine kako bi podigli barijeru od "Tako govori Gospod" protiv tog zla? Neprijateljeve sluge neprestano rade kako bi nadvladali istinu. Gdje su vjerni čuvari Gospodninovih stada? Gdje su Njegovi stražari? Stoje li na visokoj kuli, oglašujući signal za opasnost, ili dopuštaju da opasnosti prođu nezapažene? Gdje su zdravstveni misionari? Jesu li oni Kristovi suradnici, noseći Njegovo breme, ili nose jaram ljudskog porijekla? {1SM 194.4}

 

Sotona i njegovi anđeli na sve se načine trude zadobiti kontrolu nad umovima, kako bi ljudi mogli biti zavedeni neistinom i ugodnim izmišljotinama. Oglašavaju li naši liječnici znak za opasnost? Podižu li ljudi koji su postavljeni na istaknuta mjesta u našim sanatorijima zastavu upozorenja? Ili su mnogi stražari zaspali, dok nevaljali jezici i oštri umovi, izoštreni dugim vježbanjem izbjegavanja istine, neprekidno rade kako bi unijeli zbunjenost i sproveli planove koje potiče neprijatelj? {1SM 194.5}

 

Molim vas da pročitate Pavlovu opomenu upućenu Kološanima. On govori o svojoj najozbiljnijoj želji da srca vjernika budu "povezana u ljubavi, do svega bogatstva punine shvaćanja, do spoznaje tajne Boga, i Oca, i Krista, u kome su skrivena sva bogatstva mudrosti i znanja." (Kološanima 2:2,3) "To govorim zato," kaže on, "da vas tko ne prevari zavodljivim riječima… Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u Njemu hodite: ukorijenjeni i nazidani na Njemu i učvršćeni u  vjeri, kako ste poučeni, obilujući u njoj sa zahvaljivanjem. Pazite da vas tko ne odvuče filozofiranjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na "počela svijeta", a ne na Krista. Jer u Njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva." (Kološanima 2:4-9) {1SM 195.1}

 

Hoće li ljudi u našim ustanovama i dalje šutjeti, dopuštajući da se podmukle zablude promiču na propast duša? Neprijateljevi osjećaji šire se posvuda. Sjemena nesloge, nevjerovanja i nevjernosti siju se naširoko. Zar naši zdravstveni misionari neće podići barijeru pred tim zlom? Nije li vrijeme da se zapitamo: Hoćemo li dopustiti da nas neprijatelj navede da odustanemo od djela objavljivanja istine? Hoćemo li mu dozvoliti da nas spriječi da budemo provodnici kroz koje će blagoslovi evanđelja, poput struje života, teći svijetu? Neka svatko ustane i radi kako mu se pruža prilika. Neka propovijeda riječ u dobro vrijeme i u nevrijeme, te gleda na Krista za ohrabrenje i snagu u izvršavanju dobrih djela. {1SM 195.2}

 

Opasnosti se Stalno Povećavaju

 

Opasnosti koje na nas dolaze neprestano se povećavaju. Vrijeme je da na sebe stavimo cijeli Božji oklop i revno radimo kako bismo spriječili sotonu da zadobije bilo kakvu daljnju prednost. Božji anđeli, nenadmašni u snazi, čekaju da ih pozovemo u pomoć kako žestina sukoba ne bi pomračila našu vjeru. Potrebna nam je obnovljena energija. Pozvani smo na budno djelovanje. Ravnodušnost i lijenost dovest će nas do gubitka osobne religije i neba. {1SM 195.3}

 

Sada je vrijeme da se objavi laodicejska poruka kako bi probudilo uspavanu crkvu. Neka vas razmišljanje o kratkoći preostalog vremena potakne na revan i neumoran rad. Nemojte zaboraviti da se sotona spustio s velikom silom kako bi radio sa svom obmanom nepravednosti u onima koji propadaju. {1SM 196.1}

 

Naši su liječnici godinama naučavani da misle kako ne smiju izraziti osjećaje koji se razlikuju od onih njihovog vođe. [Ovdje se misli na dr. J. H. Kelloga, koji je mnogo godina bio predstojnik sanatorija u Battle Creeku. - Uredništvo.] O, da su barem slomili taj jaram! O, da su nazvali grijeh njegovim pravim imenom! Tada se na njih u nebeskim dvorovima ne bi gledalo kao na ljude koji, iako su im povjerene velike odgovornosti, nisu uspjeli govoriti istinu u vidu ukora onoga što je bilo u neposluhu prema Božjoj Riječi. {1SM 196.2}

 

Liječnici, jeste li radili djelo svoga Gospodara kad ste slušali maštovita i spiritistička tumačenja Svetog pisma, tumačenja koja potkopavaju temelje naše vjere, bez da ste išta progovorili? Bog kaže: "Neću više biti s vama ako se ne probudite i ne obranite čast svojeg Spasitelja." {1SM 196.3}

 

Mudrovanja Koja Potkopavaju Stupove

 

Poruka koju vam želim prenijeti jest: Nemojte više pristajati slušati izopačavanje istine bez da protestirate. Razotkrivajte ohola mudrovanja koja će, budu li prihvaćena, navesti propovjednike, liječnike i zdravstvene misionare da ignoriraju istinu. Sada svatko treba biti na oprezu. Bog poziva muškarce i žene da zauzmu svoj položaj pod krvlju poprskanom zastavom kneza Emanuela. Dane su mi upute da upozorim naš narod; jer mnogi se nalaze u opasnosti da prihvate teorije i mudrovanja koja potkopavaju temeljne stupove vjere. {1SM 196.4}

 

Ponekad naši liječnici razgovaraju satima kada su umorni i zbunjeni i nisu u stanju pogodnom za razgovor. Zdravstveni misionari trebali bi odbiti sudjelovati na sastancima na kojima se priča do duboko u noć. Ti noćni razgovori bili su vrijeme kada je sotona od jednog, a potom i drugih, ukrao vjeru koja je jednom dana svetima. Genijalne i blještave zamisli često sijevnu iz uma na kojeg utječe veliki obmanjivač. Oni koji to slušaju i mirno prihvaćaju postat će začarani, kao što su Evu začarale zmijine riječi. Oni ne mogu slušati opčaravajuća filozofska nagađanja a istodobno u umu jasno držati riječ živog Boga. {1SM 197.1}

 

Naši liječnici izgubili su važan dio svojih života jer su svjedočili pogrešnim djelima i čuli kako su izgovorene pogrešne riječi, te vidjeli kako se slijede pogrešna načela, a nisu podigli glas ukora iz straha da će biti izopćeni. {1SM 197.2}

 

Pozivam one koji su bili povezani s tim ropskim utjecajima da slome jaram kojem su se dugo pokoravali i ustanu kao slobodni ljudi u Kristu. Ništa osim odlučnog napora neće prekinuti čaroliju koja počiva na njima. {1SM 197.3}

 

Alfa je Sada Vidljiva

 

"Nemojte se zavaravati; mnogi će odstupiti od vjere, slušajući zavodljive duhove i doktrine vragova. Imamo sada pred nama alfu ove opasnosti. Omega će biti najstrašnije prirode." {1SM 197.4}

 

Trebamo proučavati riječi koje je Krist izgovorio u molitvi koju je iznio neposredno prije svojeg suđenja i raspeća. "To Isus reče i, podigavši oči k nebu, prozbori: “Oče, došao je čas; proslavi Sina svojega da i Sin tvoj proslavi tebe: kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom da svima koje si mu dao dade život vječni. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, i Isusa Krista, koga si poslao. Ja sam tebe proslavio na zemlji: dovršio sam djelo koje si mi dao za obaviti. A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe slavom koju sam imao s tobom prije negoli je svijeta bilo. “Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta: tvoji bijahu i meni si ih dao, i riječ su tvoju održali." (Ivan 17:1-6) {1SM 197.5}

 

Kršćani Trebaju Manifestirati Pobožnost

 

Božja pravednost je apsolutna. Ta pravednost odlika je svih Njegovih djela i svih Njegovih zakona. Božji narod mora nalik Bogu. Kristov život treba se otkriti u životu Njegovih sljedbenika. U svim Njegovim javnim i privatnim postupcima, u svakoj riječi i djelu, mogla se vidjeti praktična pobožnost, i ta se pobožnost treba pokazati i u životima Njegovih učenika. {1SM 198.1}

 

Oni koji paze na svjetlost koja im je dana, u svoj će svakodnevni život unijeti vrline Kristova karaktera. Krist nije griješio jer u Njemu nije bilo grijeha. Bog mi je pokazao da život vjernika treba otkrivati praktičnu pravednost. {1SM 198.2}

 

Zar Bog nije u svojoj Riječi progovorio o ozbiljnim događajima koji uskoro moraju nastupiti? Dok čitate te stvari, vjerujete li u ono što On kaže? Ili ste se, kao posljedica slušanja lažne filozofije, odrekli svoje vjere u Boga? Postoji li ikakva sila sposobna zaustaviti kaznu koja se mora spustiti na vas ako ne ponizite svoja srce pred Bogom i ne priznate svoje grijehe?  Kakvo je vaše stanje, braćo moja koja se bavite zdravstveno-misionarskim radom? Zar vam se živi Bog ne obraća iz svoje Riječi u vezi s događajima koji se zbivaju kako bi se ta Riječ ispunila? Uskoro će doći do čovjekovog posljednjeg velikog odbrojavanja. Jesu li vaši životi takvi da se mogu izvagati na vagi svetišta i ne naći se lakima? Ili je vaša vjera bila oblikovana i ograničena sve dok se nije pretvorila u nevjerstvo? Je li vaša poslušnost čovjeku postala pobuna protiv Boga? "Sami sebe preispitajte, jeste li u vjeri; sami sebe provjerite.“ (2. Korin 13:5) - Special Testimonies, Serija B, br. 2, str. 12-17. {1SM 198.3}

 

Čuvajte se

 

Washington, D. C.

 

7. kolovoza 1904.

 

Moj Dragi Brate:

 

Dana mi je poruka koju moram prenijeti tebi i drugim našim liječnicima koji su vezani uz Udrugu za zdravstveno-misionarski rad. Odvojite se od utjecaja koji vrši knjiga Živi Hram; [Knjiga od 568 stranica koju je 1903. izdao dr. J. H. Kellogg, a u kojoj su se promicale panteističke filozofije. - Uredništvo.] ona sadrži varljive ideje. U njoj se nalaze stavovi koji su u potpunosti istiniti, ali oni su pomiješani sa zabludom.  Citati Svetog pisma izvađeni su iz svog konteksta i upotrijebljeni su kako bi potkrijepili pogrešne teorije. {1SM 199.1}

 

Jako su me mučile misli o zabludama koje su sadržane u toj knjizi, i iskustvo kroz koje sam prošla u vezi s tim pitanjem umalo me je stajalo života. {1SM 199.2}

 

Neki će reći da je knjiga Živi hram revidirana. Ali Gospodin mi je pokazao da se pisac nije promijenio i da ne može postojati jedinstvo između njega i propovjednika evanđelja sve dok nastavlja njegovati svoje trenutne zamisli. Od mene se traži da podignem svoj glas u upozorenju našem narodu, govoreći: "Ne zavaravajte se: Bog se ne da izrugivati." (Galaćanima 6:7) {1SM 199.3}

 

Imali ste pristup Svjedočanstvima za Crkvu, knjige 7 i 8. U tim Svjedočanstvima dan je znak za uzbunu. Ali svjetlo koje je tako jasno i očito umovima na koje nisu utjecale obmanjujuće teorije, neki nisu prepoznali. Sve dok naši liječnici usvajaju teorije iznesene u toj knjizi koje navode na krivi put, ne može biti jedinstva između njih i propovjednika koji nose poruku evanđelja. Ne smije biti sjedinjenja dok ne dođe do promjene. {1SM 199.4}

 

Kada zdravstveni misionari usklade svoju praksu i primjer s imenom koje nose, kada osjete svoju potrebu da se čvrsto povežu s propovjednicima evanđelja, tada može doći do skladnog djelovanja. Ali moramo čvrsto odbiti odvlačenja od platforme vječne istine koja je uspješno prolazila sve ispite od 1844. godine. {1SM 199.5}

 

Alfa Predstavljena u "Živom Hramu"

 

Dane su mi upute da govorim jasno. "Suoči se s time," rečeno mi je. "Suoči se s time hrabro i bez odlaganja." Ali s time se ne treba suočavati tako što ćemo povući naše radnike s polja kako bi se bavili istraživanjem doktrina i točkama oko kojih postoji neslaganje. Nije na nama da poduzimamo takvu istragu. U knjizi Živi Hram predstavljena je alfa smrtonosnih krivovjerja. Za njom će doći omega, i nju će prihvatiti svi koji nisu voljni paziti na upozorenje koje je Bog dao. {1SM 200.1}

 

Naši liječnici, na kojima počivaju važne odgovornosti, trebaju imati jasno duhovno razlučivanje. Trebaju uvijek biti na oprezu. Opasnosti koje sada ne prepoznajemo uskoro će se sručiti na nas, i moja je velika želja da ne budu obmanuti. Imam jaku čežnju vidjeti kako stoje slobodni u Gospodinu. Molim se za njih kako bi imali snage nepokolebljivo stajati na strani istine kakva je u Isusu, čvrsto se držeći početka svoje nade do samog kraja. - Special Testimonies, Serija B, br. 2, str. 49, 50. {1SM 200.2}

 

Poglavlje 25 Temelj Naše Vjere

 

[Ovaj članak objavljen je u Special Testimonies, serija B, br. 2, stranice 51-59, tiskano 1904.]

 

Gospodin će svome djelu dati novu, životnu silu kada ljudska oruđa poslušaju nalog da krenu i objavljuju istinu. Onaj koji je izjavio da će Njegova istina sjati vječno, objavit će tu istinu preko vjernih glasnika koji će trubi dati jasan zvuk. Istina će biti kritizirana, prezrena i ismijavana; ali što pomnije bude proučavana i ispitivana, to će blistaviji biti njezin sjaj. {1SM 201.1}

 

Mi kao narod moramo čvrsto stajati na platformi vječne istine koja je izdržala ispite i kušnje. Trebamo se držati sigurnih stupova naše vjere. Načela istine koja nam je Bog otkrio naš su jedini pravi temelj. Ona su nas učinila onime što jesmo. Tijek vremena nije umanjio njihovu vrijednost. Neprijatelj se neprekidno trudi ukloniti te istine s njihova mjesta i zamijeniti ih lažnim teorijama. On će se poslužiti apsolutno svime što mu bude na raspolaganju kako bi sproveo svoje obmanjivačke planove. Ali Gospodin će podignuti ljude oštra opažanja, koji će te istine staviti na njihovo pravo mjesto u Božjem planu. {1SM 201.2}

 

"Nebeski glasnik me je poučio da su neki zaključci u knjizi Živi hram netočni i da će takva razmišljanja odvesti s pravog puta umove onih koji nisu čvrsto utemeljeni na osnovnim načelima sadašnje istine. Ta knjiga uvodi ideje koje nisu ništa do puko nagađanje u vezi s Božjom ličnošću i gdje je Njegova prisutnost. Nitko na ovoj Zemlji nema pravo nagađati u vezi s tim pitanjem. Što se više bude raspravljalo o maštovitim teorijama, to će ljudi manje znati o Bogu i o istini koja posvećuje dušu." {1SM 201.3}

 

Ljudi su mi dolazili jedan za drugim i tražili me da objasnim stajališta zauzeta u Živom Hramu. Moj odgovor je: "Oni se ne mogu objasniti." Mišljenja izražena tamo ne predstavljaju pravo znanje o Bogu. Navodi iz Svetog pisma nalaze se posvuda u knjizi. Ti redci upotrijebljeni su na takav način da zabludu prikazuju kao istinu. Pogrešne teorije iznesene su na tako ugodan način da će, ne budu li ljudi pazili, mnogi biti zavedeni. {1SM 202.1}

 

Nije nam potreban misticizam koji se nalazi u toj knjizi. Oni koji se bave takvim mudrovanjima ubrzo će se naći u položaju gdje neprijatelj može razgovarati s njima i odvesti ih od Boga. Pokazano mi je da je pisac te knjige na pogrešnom putu. On je izgubio iz vida posebne istine za ovo vrijeme. Ni sam ne zna kamo vode njegovi koraci. Put istine leži u blizini puta zablude, i oba se puta mogu učiniti kao jedan umovima na koje ne djeluje Sveti Duh i koji, stoga, nisu sposobni uvidjeti razliku između istine i zablude. {1SM 202.2}

 

Pogled na Opasnost Koja se Približava

 

Otprilike u isto vrijeme kada je objavljen Živi Hram, pred mojim su očima tijekom noći prošle slike koje su najavljivale približavanje neke opasnosti i poticale me da se pripremim za nju tako što ću zapisati stvari koje mi je Bog otkrio u vezi s temeljnim načelima naše vjere. Poslan mi je primjerak Živog Hrama, ali ostao je u mojoj knjižnici nepročitan. Iz svjetlosti koju mi je Gospodin dao, znala sam da neka od stajališta koje knjiga zagovara ne nose pečat Božjeg odobravanja i da predstavljaju zamku koju je neprijatelj pripremio za posljednje dane. Mislila sam da će to zasigurno biti prepoznato i da neće postojati potreba da išta govorim o tome. {1SM 202.3}

 

U sporovima koji su se pojavili među našom braćom u vezi s učenjima te knjige, oni koji su zagovarali puštanje knjige u široki optjecaj izjavili su: "Ona sadrži iste one stavove koje i sestra White naučava." Ta tvrdnja pogodila me je ravno u srce. Moje srce osjećalo se slomljenim; jer sam znala da takva prezentacija te stvari nije istinita. {1SM 203.1}

 

Moj sin mi je naposljetku rekao: "Majko, trebala bi pročitati barem neke dijelove te knjige kako bi vidjela jesu li u skladu sa svjetlošću koju ti je Bog dao." Sjeo je kraj mene i zajedno smo pročitali predgovor, većinu prvog poglavlja, kao i odlomke iz drugih poglavlja. Dok smo čitali, prepoznala sam upravo one stavove protiv kojih sam bila pozvana da iznesem upozorenja tijekom prvih dana svoje javne službe. Kada sam prvi put napustila državu Maine, bilo je to kako bih prošla kroz Vermont i Massachusetts i svjedočila protiv takvih pogleda. Živi Hram sadrži alfu tih teorija. Znala sam da će omega slijediti ubrzo i zadrhtala sam za naš narod. Znala sam da moram upozoriti našu braću i sestre da se ne upuštaju u prepirke oko prisutnosti i ličnosti Boga. Izjave iznesene u Živom Hramu u vezi s tim pitanjima su netočne. Stihovi Svetog Pisma koje se koristilo za potkrijepljenje tamo postavljene doktrine,  pogrešno su primijenjeni. {1SM 203.2}

 

Ponukana sam prozboriti protiv tvrdnje da se učenja koja se nalaze u Živom Hramu mogu potkrijepiti izjavama iz mojih spisa. U toj se knjizi može naći izraze ili misli koje su u skladu s onime što sam napisala. U mojim se spisima mogu naći mnoge izjave koje se, ako se izvade iz svojeg konteksta i protumače u skladu s razmišljanjima autora Živog Hrama, naizgled čine u skladu s učenjima te knjige. To bi naizgled moglo potkrijepiti tvrdnju da su ideje u Živom Hramu u skladu s mojim spisima. Ali Bože sačuvaj da takav stav prevlada! {1SM 203.3}

 

Malo je onih koji mogu razlučiti posljedice koje nastaju ako pridajemo pažnju mudrovanjima koje neki u naše doba zagovaraju. Ali Gospodin je podigao zavjesu i pokazao mi je posljedice koje će uslijediti. Spiritualističke teorije o Božjoj ličnosti, slijedeći njihov logičan zaključak, ruše temelje cijelog kršćanskog sustava. One procjenjuju bezvrijednom svjetlost koju je Krist došavši s neba predao Ivanu, a Ivan dao Njegovim ljudima. One uče da prizori koji se upravo nalaze pred nama nisu dovoljno važni da bismo im trebali pridavati posebnu pozornost. One čine neučinkovitom istinu nebeskog porijekla, i otimaju Božjim ljudima njihova prošla iskustva, dajući im u zamjenu lažnu nauku. {1SM 203.4}

 

U viđenju mi je jasno pokazano da su neki upravo na te stavove gledali kao na velike istine koje bi se trebale isticati i postaviti na prvo mjesto u naše vrijeme. Pokazana mi je platforma, poduprta debelim gredama – istinama Božje Riječi. Netko tko je zauzimao vrlo odgovoran položaj u zdravstvenom radu upućivao je ovoga i onoga čovjeka da olabave grede koje su podupirale to postolje. Tada sam čula glas koji je rekao: "Gdje su stražari koji bi trebali stajati na zidinama Siona? Spavaju li? Ovaj temelj izgradio je Veliki Majstor i on će izdržati buru i oluju. Hoće li dopustiti ovom čovjeku da iznosi doktrine koje niječu iskustvo koje je Božji narod imao u prošlosti? Došlo je vrijeme za odlučno djelovanje.“ {1SM 204.1}

 

Neprijatelj duša pokušao je provući pretpostavku da među Adventistima Sedmog dana treba nastupiti velika reformacija, te da će se ta reformacija sastojati u odbacivanju doktrina koje stoje kao stupovi vjere i pokretanja procesa reorganizacije. Kakve bi bile posljedice kad bi takva reformacija uistinu nastupila? Načela istine koja je Bog u svojoj mudrosti dao crkvi ostatka bila bi odbačena. Naša religija bila bi promijenjena. Temeljna načela koja su nosila djelo tijekom proteklih pedeset godina smatrala bi se zabludom. Uspostavila bi se nova organizacija. Pisale bi se knjige nove vrste. Uveo bi se sustav intelektualne filozofije. Utemeljitelji tog sustava krenuli bi u gradove i postigli velik uspjeh. Dakako, subotu bi se uzimalo olako, kao i Boga koji ju je stvorio. Ničemu se ne bi dopustilo da stoji na putu novom pokretu. Vođe bi poučavale da je vrlina bolja od poroka ali, budući da je Bog uklonjen, svoje bi pouzdanje stavili u ljudsku silu koja je beskorisna bez Boga. Njihovi temelji bili bi sagrađeni na pijesku, i bura i oluja odnijele bi njihovu građevinu. {1SM 204.2}

 

Tko ima ovlast započeti takav pokret? Imamo svoje Biblije. Imamo svoje iskustvo, potvrđeno čudesnim djelovanjem Svetog Duha. Imamo istinu koja ne prihvaća nikakav kompromis. Nećemo li odbaciti sve što nije u skladu s tom istinom? {1SM 205.1}

 

Oklijevala sam i odgađala slanje onoga što me je Duh Gospodinov nagnao da zapišem. Nisam željela biti prisiljena iznijeti zavodljiv utjecaj tih mudrovanja. Ali po Božjoj providnosti, sa zabludama koje dolaze moramo se suočiti. {1SM 205.2}

 

Ledenjak! "Suoči se s njime!"

 

Neposredno prije nego što sam poslala svjedočanstva o naporima neprijatelja da potkopa temelje naše vjere kroz širenje zavodljivih teorija, čitala sam o jednom incidentu u kojem je brod u magli naišao na ledenjak. Nekoliko noći nisam puno spavala. Osjećala sam se opterećeno poput kola natovarenih snopovima žita. Jedne noći pokazan mi je jasan prizor. Vidjela sam brod na moru, usred guste magle. Iznenada, osmatrač je povikao: "Ledenjak ispred nas!" Tamo, nadvijajući se visoko iznad broda, nalazio se divovski ledenjak. Autoritativan glas uzviknuo je: "Suoči se s njime!" Nije bilo ni trenutka oklijevanja. Bilo je vrijeme za trenutno djelovanje. Strojovođa je upregnuo svu snagu motora i čovjek za kormilom usmjerio je brod ravno u ledenjak. Brod je uz prasak udario u led. Nastupio je strahovit udar i ledenjak se razbio u mnogo dijelova koji su padali na palubu uz zvuk poput grmljavine. Putnici su nasilno potreseni silom sudara, ali ni jedan život nije izgubljen. Brod je bio oštećen, ali šteta nije bila nepopravljiva. Odskočio je od udara, drhteći od pramca do krme, poput živog bića. Tada je krenuo naprijed svojim putem. {1SM 205.3}

 

Dobro sam znala značenje ovoga prizora. Primila sam svoje naredbe. Čula sam riječi, poput glasa našeg Kapetana: "Suoči se s njime!" Znala sam što je moja dužnost, te da nemam ni trenutka za gubljenje. Nastupilo je vrijeme za odlučno djelovanje. Moram bez odlaganja poslušati zapovijed: "Suoči se s njime!". {1SM 206.1}

 

Te noći ustala sam u jedan sat, pišući toliko brzo koliko je moja ruka mogla prelaziti preko papira. Tijekom nekoliko idućih dana radila sam od jutra do večeri, pripremajući za naše ljude upute koje su mi dane u vezi sa zabludama koje su se počele uvlačiti među nas. {1SM 206.2}

 

Nadala sam se da će doći do temeljite reformacije i da će se načela za koja smo se borili u prvim danima, i koja su istaknuta silom Svetog Duha, održati. {1SM 206.3}

 

Čvrst Temelj Naše Vjere

 

Mnogi naši ljudi ne shvaćaju koliko je čvrsto položen temelj naše vjere. Moj suprug, starješina Joseph Bates, otac Pierce, [Tako se nakon njihove smrti nazivalo stariju braću među pionirima. "Otac Pierce" bio je Stephen Pierce, koji je radio na propovjedničkom i administrativnom djelu u ranim danima. "Otac Andrews" bio je Edward Andrews, otac J. N. Andrewsa. - Uredništvo.] starješina {Hiram} Edson, i drugi koji su bili revni, plemeniti i vjerni, bili su među onima koji su, nakon isteka vremena 1844. godine, tragali za istinom kao za skrivenim blagom. Sastajala sam se s njima te smo proučavali i molili se ozbiljno. Često smo ostajali zajedno do kasno u noć, a ponekad i tijekom cijele noći, moleći se za svjetlo i proučavajući Riječ. Stalno iznova, ta braća su se okupljala da bi proučavali Bibliju kako bi mogli spoznati njezino značenje i pripremiti se da ju propovijedaju sa silom. Kada bi tijekom proučavanja došli do točke u kojoj bi rekli: "Više ne možemo ništa," Duh Gospodinov bi se spustio na mene, bila bih odnesena u viziju i bilo bi mi dano jasno objašnjenje odlomaka koje smo proučavali, zajedno s uputama kako učinkovito raditi i naučavati. Tako je bilo dano svjetlo koje nam je pomoglo razumjeti Sveto pismo po pitanju Krista, Njegove misije i Njegove svećeničke službe. Jasno mi je pokazana linija istine koji se proteže od tog vremena do trenutka kada ćemo ući u Božji grad, a upute koje mi je Gospodin dao ja sam prenijela drugima. {1SM 206.4}

 

Tijekom cijelog tog vremena nisam mogla razumjeti zaključke braće. Moj um je bio zatvoren i nisam mogla shvatiti značenje Svetog pisma koje smo proučavali. Ovo je bila jedna od najvećih žalosti mog života. Moj um je ostao u takvom stanju sve dok sve glavne točke naše vjere nisu postale jasne u našim mislima, u skladu s Božjom Riječju. Braća su znala da, kad nisam u viziji, nisam mogla razumjeti ta pitanja, i prihvatili su dana otkrivenja kao izravnu svjetlost s neba. {1SM 207.1}

 

Tijekom dvije ili tri godine moj um ostajao je zatvoren za razumijevanje Svetog pisma. Tijekom našeg rada, moj suprug i ja posjetili smo oca Andrewsa [vidi bilješku na stranici 206.], koji je žestoko patio od upalnog reumatizma. Molili smo se za njega. Položila sam svoje ruke na njegovu glavu i rekla: "Oče Andrews, Gospodin Isus te iscjeljuje." U tom je trenutku ozdravio. Ustao je i hodao po sobi, slaveći Boga i govoreći: "Nikada prije nisam to vidio tako jasno. Božji anđeli nalaze se u ovoj sobi." Gospodinova slava bila je otkrivena. Činilo se da u cijeloj kući sjaji svjetlost, i anđeo je položio svoju ruku na moju glavu. Od tog trenutka do danas bila sam u stanju razumjeti Božju Riječ. {1SM 207.2}

 

Kakav je to utjecaj koji navodi ljude da u ovom trenutku u našoj povijesti rade na podmukao, silovit način da sruše temelj naše vjere – temelj koji je položen u početku našeg djela kroz proučavanje Riječi uz molitvu i preko otkrivenja? Na tom smo temelju gradili tijekom proteklih pedeset godina. Zar vam se čini čudnim što, kad vidim začetke djela koje teži ukloniti neke od stupova naše vjere, imam nešto za reći o tome? Moram poslušati zapovijed: "Suoči se s time!"… {1SM 207.3}

 

Moram nositi poruke upozorenja koje mi Bog daje da nosim, a onda povjeriti rezultate Gospodinu. Sada moram izložiti stvar u potpunosti jer Božji narod ne smije biti opljačkan. {1SM 208.1}

 

Mi smo ljudi koji drže Božje zapovijedi. Tijekom posljednjih pedeset godina suočili smo se sa svakom vrstom krivovjerja kako bi se naši umovi zamračili po pitanju onoga što naučava Riječ - posebice u vezi onoga što se tiče Kristove posredničke službe u nebeskom svetištu te poruke Neba za ove posljednje dane, kako je ona dana od strane anđela u četrnaestom poglavlju Otkrivenja. Adventisti sedmog dana bili su izloženi svim vrstama i oblicima poruka koje su pokušavale zauzeti mjesto istine do koje se, točku po točku, došlo kroz proučavanje uz molitvu, i za koju je posvjedočila Gospodinova čudotvorna sila. Ali putokazi koji su nas učinili onim što jesmo moraju biti očuvani, a to će i biti, kao što je Bog dao do znanja kroz svoju Riječ i svjedočanstvo svojeg Duha. On nas poziva da čvrsto držimo, stiskom vjere, temeljna načela koja su osnovana na neupitnom autoritetu. {1SM 208.2}

 

Dodatne Izjave

 

"U svemu što činimo ili kažemo, u svim našim izdatcima sredstava, trebamo težiti čvrstoj namjeri srca da ispunimo svrhu Onoga koji je Alfa i Omega medicinskog misionarskog rada. Naša srca trebaju biti omekšana i podčinjena, povezana s Kristovim srcem, da bismo mogli privući duše k Njemu. Moramo posijati pored svih voda, osvajanjem duša za Kristu po nježnoj samilosti i nesebičnom interesu. Kada nastojimo shvatiti potrebe onih s kojima smo stupili u kontakt i dobiti njihovo povjerenje, otvorit će nam svoja srca zbog ljubaznosti koju im pokazujemo. Ljudi žele čuti istinu od onih čijim usnama vlada zakon ljubaznosti. Božanska Riječ, koju izgovaraju takvi glasnici, bit će kao glazba u njihovim ušima. Tako mnogi od onih čiji su umovi sada ispunjeni predrasudama protiv sadašne istine mogu biti osvojeni Kristu." {Lt 63-1904.20}

 

Preveo i uredio: Dejan Meznarić