Vizija brata Beaulieu o Najvećem Preokretu IKADA u Povijesti Kršćanstva

Povratak na Glavnu Stranicu


 

Nekoliko godina prije današnjeg dana, 23. Veljače 2017. pitao sam Gospodina može li mi pokazati razumijevanje Božanstva iz najjednostavnijeg mogućeg pogleda jer se nekoliko osoba bunilo da je istina u vezi ovoga previše komplicirana da bi mase razumjele. Shvatio sam istinu o Božanstvu prije nekoliko desetljeća, ali ne u POTPUNOSTI ovako skraćeno i pojednostavljeno iz Biblije JEDINO. Uključiti ću nekoliko citata Ellen White kako bi demonstrirao da je bila u potpunom skladu s Ivanom 14.

 

Zahvaljujući Bogu, u viziji mi je pokazao pogled tako jednostavan za razumjeti, da normalno dijete od 12 godina, možda čak i od 10 ili manje, treba biti sposobno razumjeti što mi je pokazano. Ovo je uistinu Najveći preokret ikada u povijesti Kršćanstva kojeg nalazimo u Ivanovom Evanđelju, poglavlju 14. Citiram cijelo poglavlje niže u ovom rukopisu.

 

§  U Ivanu 14:1 ljudskost Bogo/čovjeka Isusa govori dok je On bio na ovoj zemlji. "Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!"

 

§  U Ivanu 14:2 Isus je taj koji ide pripremiti mjesto za nas. Ovo je rekao kao Bogo/čovjek biće na ovoj zemlji.

 

§  Isus je taj koji dolazi ponovno u Ivanu 14:3

 

§  U Ivanu 14:16, čovjek Isus je rekao dok je na zemlji da će se On moliti Ocu da nam da drugog Utješitelja: "I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka."

 

§  U Ivanu 14:17 kaže da će nam dati DUHA ISTINE.

 

§  Ivan 14:6 kaže da je Isus ISTINA: "Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni."

 

§  Stoga DUH ISTINE je Sveti Duh Isusa, jer ON JE ISTINA, Njegov Sveti Duh je taj koji dolazi k nama.

 

§  Ivan 14:18 kaže: „Ja vas neću ostaviti neutješene, ja ću doći k vama.“ Pa je SVETI DUH ISUSA Utješitelj KOJI DOLAZI K NAMA.

 

§  Ivan 14:20 kaže: „Ja sam u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.“ Vidimo da je Sveti Duh Krista u nama, po kojemu smo mi u Njemu.

 

§  Ivan 14:21 kaže: "Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi; a tko me ljubi, ljubit će ga Otac moj; i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati."

 

§  Ivan 14:23 kaže: "Odgovori mu Isus i reče: »Ako me tko ljubi, držat će moju riječ pa će ga ljubiti Otac moj. Mi ćemo k njemu doći i s njim ćemo prebivati."

 

§  Kada Isus kaže u stihu 23 (gore) riječi: “MI ĆEMO K NJEMU DOĆI I S NJIM ĆEMO PREBIVATI“, govori o Svom Svetom Duhu i Očevom Svetom Duhu, koji su jedan te isti Duh (Efe 4:4, 1 Kor 12:11), jer Biblija kaže da postoji JEDAN VJEČNI DUH ILI DUH VJEČNI. Ivan 4:24 "Bog je Duh i oni koji mu se klanjaju moraju se klanjati u duhu i istini." Hebrejima 9:14 "Koliko više će krv Krista – koji kroz Duh vječni samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest vašu od mrtvih djela za službu Bogu živomu?" Riječi "DUH VJEČNI" znače JEDAN VJEČNI DUH.

 

§  Ivan 14:26 kaže: "A Utješitelj, koji je Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti sve stvari i podsjetiti vas na sve što vam rekoh."

 

Iv 14:1 »Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!

Iv 14:2 U domu Oca mojega ima mnogo stanova; da nije tako, rekao bih vam. Idem vam pripraviti mjesto.

Iv 14:3 I ako odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Iv 14:4 I kamo ja idem, znate; i put znate.«

Iv 14:5 Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo ideš. Pa kako možemo znati put?«

Iv 14:6 Reče mu Isus: »Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.

Iv 14:7 Da ste mene upoznali, i Oca biste mojega upoznali. Odsad ga i poznajete i vidjeli ste ga.«

Iv 14:8 Reče mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca, i dosta nam je!«

Iv 14:9 Reče mu Isus: »Toliko sam vremena s vama, a ti me, Filipe, ne poznaješ? Tko je vidio mene, vidio je Oca. Pa kako ti kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?

Iv 14:10 Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam ja govorim ne govorim sâm od sebe, nego Otac koji prebiva u meni sâm čini djela.

Iv 14:11 Vjerujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, vjerujte mi zbog samih djela.

Iv 14:12 Zaista, zaista, kažem vam, tko u mene vjeruje, djela koja ja činim i on će činiti; i veća će od njih činiti, jer ja odlazim k Ocu svojemu.

Iv 14:13 I što god zaišćete u moje ime, to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu.

Iv 14:14 Ako što zaišćete u moje ime, ja ću učiniti.«

Iv 14:15 »Ako me ljubite, zapovijedi moje održite.

Iv 14:16 I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka:

Iv 14:17 Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer niti ga vidi niti ga poznaje. A vi ga poznajete jer boravi kod vas i jer će biti u vama.

Iv 14:18 Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama.

Iv 14:19 Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti. Jer ja živim, i vi ćete živjeti.

Iv 14:20 U onaj dan vi ćete znati da sam ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.

Iv 14:21 Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi; a tko me ljubi, ljubit će ga Otac moj; i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Iv 14:22 Reče mu Juda, ne Iskariotski: »Gospodine, što bî da se kaniš očitovati nama, a ne svijetu?«

Iv 14:23 Odgovori mu Isus i reče: »Ako me tko ljubi, držat će moju riječ pa će ga ljubiti Otac moj. I k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.

Iv 14:24 Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne drži. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

Iv 14:25 To sam vam govorio boraveći kod vas.

Iv 14:26 A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas poučavati o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh.

Iv 14:27 Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ja vam ga ne dajem kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši.

Iv 14:28 Čuli ste da vam ja rekoh: ‘Idem i dolazim k vama.’ Da ste me ljubili, radovali biste se što rekoh: ‘Odlazim k Ocu.’ Jer Otac je moj veći od mene.

Iv 14:29 I rekao sam vam sada, prije negoli se dogodi, da povjerujete kada se dogodi.

Iv 14:30 Neću više s vama mnogo govoriti jer dolazi vladar ovoga svijeta, a on u meni nema ništa.

Iv 14:31 Ali neka svijet upozna da ljubim Oca i činim tako kako mi Otac zapovjedi. Ustanite, hajdemo odavde!«

 

Jasan Zaključak o božanstvu iz stihova gore:

 

1)  Ivan 14 uključuje TRI OSOBE:

 

o    Jedna od tih osoba je Bog/ljudskost Krista koji govori dok je na zemlji. NJEGOVA LJUDSKOST NIJE VJEČNA. Nije bilo vječne osobe Bogo/čovjeka u božanstvu prije žrtve utjelovljenja.

 

o    Još jedna Osoba je Sveti Duh koji je Utješitelj, koji je Sveti Duh Božanske Prirode Krista

 

o    Jedina osoba pored njih je Osoba Boga vječnog Oca

 

2)  Očito, NITKO nikad neće naći TRI VJEČNE OSOBE u Ivanu 14 ili bilo gdje drugdje u Svetom Pismu.

 

3)  Stih Ivan 14:23 kaže "mi ćemo doći,""… i nastaniti ćemo se s njim." "Mi" i "Ćemo" se očito odnosi na JEDAN VJEČNI DUH Oca i Njegova Sina.

 

TRI OSOBE Božanstva su Otac, Sin (SAMO BOŽANSKA PRIRODA, SVETI DUH), I NJIHOV JEDAN SVETI VJEČNI DUH KOJI IH ČINI JEDNIM BOGOM, i posvojena Bogo/ljudskost Krista koji sjedi zdesna Ocu na tronu u nebesima. Primijetite:

 

"Bog je posvojio ljudsku prirodu u osobi Svojeg Sina i odnio istu u najviše nebo." Heaven, p. 72

 

"Svojim životom i smrću Krist je postigao više od same obnove onoga što je bilo razoreno grijehom. Sotonina je namjera bila prouzročiti vječnu razdvojenost između Boga i čovjeka; ali u Kristu mi smo se mnogo prisnije sjedinili s Bogom no što bi to bilo da nikada nismo pali. Time što je uzeo našu prirodu, Spasitelj se povezao s čovječanstvom vezom koja se neće nikada raskinuti. Kroz svu vječnost On je povezan s nama. "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina." (Ivan 3:16) On Ga je dao ne samo da ponese naše grijehe i umre kao naša žrtva; On Ga je dao palom rodu. Da bi nas uvjerio u nepromjenjivost svoje odluke o miru, Bog je dao svojega jedinorođenog Sina da postane član ljudskog roda, da zauvijek zadrži svoju ljudsku prirodu. To je zalog da će Bog ispuniti svoju riječ. "Jer, dijete nam se rodilo, sin nam je dan; vlast će mu biti na ramenu." Bog je posvojio ljudsku prirodu u osobi svojega Sina i prenio istu u najviše nebo. "Sin Čovječji" je taj koji dijeli prijestolje svemira. "Sin Čovječji" čije će ime biti "Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez Mira" (Izaija 9:6) JA JESAM je posrednik između Boga i čovječanstva, polažući svoje ruke na oboje. On koji je "svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika" ne stidi se nazvati nas braćom. (Hebrejima 7:26, 2:11) U Kristu su međusobno povezane zemaljska i nebeska obitelj. Proslavljeni Krist je naš brat. Nebo je obavijeno ljudskošću, a ljudskost je obavijena u krilu Beskonačne Ljubavi." Čežnja Vjekova str. 25

 

4)  Bogo/čovječnost Krista je osoba, koja je različita osoba od Njegove Vječne Božanske Osobe Svetoga Duha, jer je Isus, dok je bio na zemlji i razgovarao s Nikodemom, reče: "Nitko nije uzašao na nebo, osim onaj koji je sišao s neba, to jest Sin Čovječji, koji je na nebu." (Ivan 3:13) Jedini drugi dio Sina Čovječjega koji je bio na nebu je Njegov Sveti Duh Božanske Prirode koji nam On nudi u svrhu nadvladavanja požude svijeta. "Čime smo obdareni nadasve velikim i dragocjenim obećanjima: da putem njih, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude, budete dionici božanske prirode." 2 Petrova 1:4

 

5)  Doktrina o Trojstvu uči da postoje TRI KO–JEDNAKE, KO–VJEČNE OSOBE BOŽANSTVA. To je najgora opačina zbog koje trebamo uzdisati i plakati. Zašto? Zato što se tiče najosnovnijeg, fundamentalnog evanđelja Kršćanstva, o kojem cijela Kršćanska ekonomija zavisi: Utjelovljenje Sina Božjega, po kojem se TREĆA OSOBA, ljudskost Boga pojavila i bila posvojena u Božanstvo.

 

6)  Samim time, Doktrina o Trojstvu potpuno prikriva ŽRTVU UTJELOVLJENJA, zato što uči da postoje TRI KO-VJEČNE OSOBE Božanstva, kada je Utjelovljenje proizvelo TREĆU OSOBU u Bogo/čovječnosti Krista.

 

Ono što ste pročitali je nepobitno jer dolazi iz Riječi koju nam Bog objavljuje. Pitanje koje se sigurno pojavljuje u vašim umovima je: Kako to da učeni i poznati ljudi teolozi kroz godine i godine, nisu vidjeli ovu istinu? Zašto Bog to nije pokazao njima ili nekome prije ovih kasnih sati naše povijesti?

 

Pitao sam Boga ta pitanja i rekao mi je da je razlog što je skrivao istinu o Božanstvu od ljudi dosad, jer je ZNAO DA ĆE VJEROVATI DA VEĆ IMAJU SVO SVJETLO ISTINE, I DA CRKVA NIJE U OTPADNIŠTVU, a to je laž. Božja istina se treba vječno produbljivati onima koji drže Njegove zapovijedi. I ako crkva nije u otpadništvu – onda Ezekiel 9 počinje tamo BEZ RAZLOGA!

 

Ljudi poput Vance Ferrell-a i Dr. Walter Veith-a uče da niti jedan drugi prorok osim Ellen White nije potreban. PITANJE: Zašto su onda ovi ljudi, ZAJEDNO SA SVIM DRUGIM SDA VOĐAMA OD ROĐENJA ADVENTIZMA SEDMOGA DANA, nisu otkrili najopakije krivovjerje izmišljeno od strane ljudi – DOKTRINU O TROJSTVU, CENTRALNU DOKTRINU RIMOKATOLICIZMA?

 

ZAŠTO SVE VOĐE ZVANIČNE ADVENTISTIČKE CRKVE NISU RAZUMJELI OVU ISTINU PRIJE IZGLASAVANJA ISTE U CRKVENA FUNDAMENTALNA VJEROVANJA, RIMSKU CENTRALNU DOKTRINU O TROJSTVU, NA ZASJEDANJU KONFERENCIJE 1980?

 

Nadalje: Veliko neodoljivo pitanje se postavlja: ZAŠTO NAJVEĆI UMOVI KRŠĆANSTVA I ČOVJEČANSTVA NISU OTKRILI OVE ČINJENICE PRIJE NO ŠTO JE OPAKA DOKTRINA O TROJSTVU FORMIRANA OD TAKOZVANIH RANIH KATOLIČKIH CRKVENIH OTACA, kao i vođa Protestantske Reformacije? Dao sam vam odgovore na ovo pitanje.

 

Ako ITKO može demonstrirati tri KO–VJEČNE osobe iz Ivana 14, poričem sve i dat ću otkaz iz službe. Uzmite svu pomoć koju hoćete i neće biti dovoljna da dokaže da su IKAD postojale TRI KO–VJEČNE OSOBE Božanstva. Adventistička crkva uči Doktrinu o Trojstvu koja uključuje tri KO–VJEČNE, KO–JEDNAKE osobe. Ljudska Osoba Bogo/čovjeka, Isus rođen od Marije, nije postojala od vječnosti. Ellen White je rekla da je ljudskost Krista NEOVISNA OD Njegovog SVETOG DUHA NJEGA:

 

"Spriječen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, RAZDVOJEN OD LJUDSKE LIČNOSTI I NEOVISAN O NJOJ. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23)

 

Isus je predstavio svoju ljudskost kao nezavisnu osobu od svoje OSOBE Svetog Duha Božanske Prirode, kad je razgovarao s Nikodemom licem u lice, kada je bio na zemlji:

"Nitko nije uzašao na nebo, osim onaj koji je sišao s neba, to jest Sin Čovječji, koji je na nebu." (Ivan 3:13)

 

Jedini oblik Sina Čovječjega koji je bio na nebu dok je Isus razgovarao s Nikodemom na zemlji, je Njegov Sveti Duh Božanske Prirode. Jedna od najvećih tajni Božanstva je kako je Isus POTPUNO BOG I POTPUNO ČOVJEK, dok je Njegova Božanska Priroda Sveti Duh On, odvojen od, i NEOVISAN OD Njegove ljudske ličnosti. Ali to mora biti istina jer je Njegova ljudskost opteretila/ograničila Njegova tri atributa (sveprisutnost, sveznanje, svemoć). To je razlog zbog kojeg samo Njegov Sveti Duh i Očev Sveti Duh OBOJE dolaze k nama, A NE NJEGOVA (Kristova) LJUDSKA OSOBA u Ivanu 14. Ni jedan dio ljudskosti KRISTA nije bio dio Božanstva prije Njegova Utjelovljenja. Iz tog razloga, NIKAD NISU POSTOJALE tri KO–VJEČNE OSOBE Božanstva. Upamtite, Doktrina o Trojstvu uči da postoje TRI KO–VJEČNE OSOBE Božanstva. To NIKAD NIJE BILA ISTINA, pa nije ni danas.

 

Definicija Svetog Duha

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunski dar, Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha, Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati…

Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bi bila uzaludna…

Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionik božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, p.42

 

Ovo najdublje uznemirenje u povijesti Kršćanstva i razotkriva svijetu što je Sotona učinio s krunidbenim darom, Utješiteljem, Svetim Duhom duše života Kristova, najvećeg dobra koje nebo može darovati ljudima. To je ono što čini ovo djelo Sotone najopakijim od svih opačina zbog kojih trebamo uzdisati i plakati, i adventistička crkva počinila je ovo najopakije krivovjerje 1980., učeći Doktrinu o Trojstvu, koja potpuno sabotira Žrtvu Utjelovljenja po kojoj je treća osoba dodana Božanstvu – tako što uči da su bile TRI OSOBE OD VJEČNOSTI, kada se TREĆA OSOBA nije dogodila do Žrtve Utjelovljenja. Ovo krivovjerje će biti razotkriveno svijetu tijekom Glasne Vike, i dat će najsnažniji poticaj Vici, zajedno sa Sotoninom promjenom Božjeg Zakona, Subotnje Zapovijedi. Ali Doktrina o Trojstvu, sama po sebi, uklanja cijelu Kršćansku ekonomiju. Žrtva Utjelovljenja je počela u Nebeskom Svetištu kao dio Pomirenja za plaću grijeha Zavjetodavca Vječnog Saveza, Heb 12:22,23. Stoga Svetište je UKLONJENO; POMIRENJE JE UKLONJENO.

 

"Spiritualističke teorije o Božjoj ličnosti, slijedeći njihov logičan zaključak, uništavaju cijeli kršćanski sustav. One procjenjuju bezvrijednom svjetlost koju je Krist došavši s neba predao Ivanu, a Ivan dao Njegovim ljudima. One uče da prizori koji se upravo nalaze pred nama nisu dovoljno važni da bismo im trebali pridavati posebnu pozornost. One čine neučinkovitom istinu nebeskog porijekla, i otimaju Božjim ljudima njihova prošla iskustva, dajući im u zamjenu lažnu nauku." E.G.White, Selected Messages, Bk.1 , p.204

 

Svetište Uništeno Pomirenje Uništeno – "U prezentaciji koja je prošla preda mnom, vidjela sam da medicinski misionari obavljaju određeni posao. Naša službujuća braća su gledala, promatrajući što se događa, ali činilo se da ne razumiju. Osnova naše vjere, koja je uspostavljena uz puno molitve, ozbiljnim istraživanjem Pisma, se rušila, stup po stup. Naša vjera je ostavljena bez oslonca – svetište je uništeno, pomirenje je uništeno." E.G.White, The Upward Look, 152

 

Problem NIJE postoje li ili ne TRI OSOBE Božanstva, nego kako se TREĆA OSOBA Božanstva pojavila preko Žrtve Utjelovljenja, U VRIJEME TE ŽRTVE, suprotno tome da je TREĆA OSOBA postojala od vječnosti s Ocem. Postojale su samo DVIJE OSOBE u Božanstvu prije Žrtve Utjelovljenja.

Ellen White i Ivan 14 se slažu – Sveti Duh je Krist, Utješitelj. Oni su JEDNA TE ISTA OSOBA. Stoga imamo tri osobe kao rezultat utjelovljenja:

 

1.  Otac i Njegov Jedan Vječni Sveti Duh.

 

2.  Sin i Njegov Jedan Vječni Sveti Duh koji je isti JEDAN VJEČNI SVETI DUH koji dijeli s Ocem.

 

3.  Sin Božji koji je Bogo/čovjek koji se pojavio Utjelovljenjem, KOJI NIJE VJEČAN, ZATO ŠTO NIJE BILO LJUDSKOG ELEMENTA U BOŽANSTVU PRIJE ŽRTVE UTJELOVLJENJA. Doktrina o Trojstvu uči da su bile TRI KO–VJEČNE OSOBE PRIJE UTJELOVLJENJA. To bi zahtijevalo da je ljudski element Bogo/čovjeka bio u Božanstvu PRIJE Utjelovljenja.

 

Postoje dvije forme (obličja) Sina Božjeg–Njegov Sveti Duh Božanske Prirode, i Njegova ljudskost Bogo/čovjeka, ili, Bog koji je došao u obličju grešnoga tijela.

 

SDA Pioniri o doktrini o trojstvu

 

Dr. George Knight, profesor teologije na Andrews sveučilištu daje sljedeću izjavu u časopisu Ministry, službenom adventističkom magazine za propovjednike:” "Većina osnivača Adventizma ne bi se mogli pridružiti crkvi danas zbog sadašnjih fundamentalnih uvjerenja denominacije.  Preciznije rečeno, VEĆINA se ne bi složila s uvjerenjem broj 2, koje govori o doktrini o trojstvu." Ministry, Listopad 1993, p.10.

 

Ellen White i Biblija uče TRI OSOBE Božanstva, ali NE tri KO–VJEČNE OSOBE, zato što ljudskost Krista Bogo/čovjeka NIJE (BILA) vječna. Nije bilo VJEČNO POSTOJEĆEG BOGO/ČOVJEKA prije Utjelovljenja. Ovo je uspotavljeno u Ivanu 14, gdje nalazimo da samo Sveti Duh Oca i samo Sveti Duh Sina OBA dolaze k nama. Razlog zbog kojeg Duh OBOJICE dolazi k nama je zato što se sastoje od JEDNOG VJEČNOG DUHA, i ovo ih čini JEDNIM BOGOM.

 

"Neki imaju sklonosti opirati se ovoj doktrini (trojstvu) jer se NE MOŽE PRONAĆI izričito izjavljena u Pismu." – (Adventist Review Aug 20 1993 P-8) "JEDINO VJEROM možemo prihvatiti postojanje trojstva." – (Advenist Review, Vol.158, No.31, p.4)

 

Koji dio Doktrine o Trojstvu je potpuno odsutan iz Pisma? Odgovor: Dio koji uči da postoje TRI KO–VJEČNE OSOBE BOŽANSTVA. To se ne može naći nigdje u Pismu. Ivan 14 jasno uči da su prije Utjelovljenja postojale DVIJE OSOBE, Otac i Sin.

 

"Isto tako, razumijevanje Boga kao trojstvo, koje sada dio naših fundamentalnih uvjerenja, nije ono što su rani adventisti vjerovali. Čak i danas ima onih koji nevjeruju u trojstvo." Adventist Review, siječanj 6, 1994, page 10,11

 

James White o Doktrini o Trojstvu: "Kao fundamentalne greške možemo svrstati i lažnu subotu i ostale greške koje su Protestanti donijeli iz katoličke crkve, kao što je prskanje za krštenje, trojstvo, svjesnost mrtvih i vječni život u patnji. Masa koja je držala ove fundamentalne greške, su bez sumnje to činili u neznanju; ali možemo li pretpostaviti da će crkva Kristova nositi sa sobom ove greške dok sudnji dan ne dođe na svet? Mi mislimo ne." (James White, September 12, 1854, Review & Herald, Vol. 6, No. 5, page 36, par. 8)

 

Kada je "tišina zlato" što se tiče Božanstva?

 

"PRIRODA Svetog Duha je tajna. Ljudi je ne mogu objasniti jer im Gospodin nije otkrio. Maštoviti ljudi mogu povezati biblijske ulomke i izvesti iz njih ljudsku konstrukciju, ali prihvaćanje takvih gledišta neće ojačati Crkvu. Kad se radi o tajnama koje su preduboke za ljudsko razumijevanje, šutnja je zlato." {FLB 54.5} EGW, Djela apostolska str. 52

 

PRIRODA Svetog Duha je ono od Čega se Sveti Duh sastoji. Sve što znamo o prirodi Svetog Duha je da se Božja PRIRODA sastoji od DUHA. To je sve što znamo o Njegovoj PRIRODI. Međutim ovo nema veze s utjelovljenjem, gdje TIŠINA NIJE ZLATNA po sljedećim izjavama:

 

"Biblija je riznica znanja, i svi koji proučavaju ovu knjigu, potonuti će duboko u okno istine i uzviknuti: 'Ja gledam čudesne stvari u tvojoj riječi.' UTJELOVLJENJE Krista je slabo cijenjeno od strane mnogih studenata koji su studirali dugo u našim školama. Ova tema bi trebala biti i bit će razumljivija svima koji uistinu vole istinu i hodaju putem Gospodnjim. Iskustveno znanje ovoga je bitno za dnevno posvećenje kao i za otkupljenje." E.White, The Advocate, 05-01-99, pr.03

 

"Ova zemlja je počašćena i blagoslovljena prisutnošću Sina Božjega. U Svetom pismu čitamo o Njegovom UTJELOVLJENJU, Njegovom učenju, Njegovim čudima, Njegovoj smrti i Njegovom uskrsnuću. Napor za razumijevanje ovih predivnih tema stavlja na ispit najveće moći uma, ali i tada postoje beskonačnosti koje se ne mogu iscrpiti. Što češće um proučava ove teme, to će postajati jači i jasniji. U svakodnevnom životu otkrivat će se tajne pobožnosti, koja se može iskusiti, ali se ne može objasniti. Tijekom neprekidnih doba vječnosti, otkupljeni će proučavati ova pitanja, stječući od njih dublje i jasnije znanje o Bogu i Kristu." E.G. White, The Signs of Times, 04-26-05, Pr. 01.

 

"Zahtjeva se značajan napor da se popne na brdo, da se popne na stijenu. I tako nalazimo da će se zahtijevati sve naše sposobnosti, svakog duhovnog živca i mišića, da se popnemo na Živuću Stijenu, Spasitelja čovječanstva. Zahtijeva se sva naša mentalna i duhovna snaga da bi razumjeli Riječ Božju, da bi razumjeli UTJELOVLJENJE Krista, da bi razumjeli veliki plan otkupljenja. Um se može onesvijestiti pod naporom, a opet, iza toga ostaje beskonačnost. Tada ste tek dotaknuli površinu." E.G.White, Manuscript Releases Volume Nine, pr. 3, p 68.

 

Očito, šutnja je zlato što se tiče PRIRODE Boga, zato što ne možemo objasniti NJEGOVU PRIRODU, koja je DUH i od čega se DUH sastoji. Ali mi trebamo bolje razumjeti UTJELOVLJENJE.

 

UtjelovljenjeSotona želi obaviti velom tajne: "Ovo je velika tajna, tajna koja neće biti u potpunosti razumljiva u svoj svojoj veličini dok se prijenos otkupljenih ne dogodi. Tada će se razumjeti sila i veličina i efikasnost Božjeg dara čovjeku. Ali neprijatelj je čvrsto odlučio ovaj dar tako obaviti velom tajne, da će postati kaoništavilo." E.G.White, SDA Bible Commentary, Vol. 7A, p. 444

 

"Dok radnik proučava život Krista, a o karakteru Njegove misije se razmišlja, svako će novo istraživanje otkriti nešto više zanimljivo nego što je već bilo otkriveno. Tema je neiscrpna. Proučavanje utjelovljenja Krista, Njegove žrtve pomirenja i posredničkog djela, zaposlit će um marljiva studenta dok vrijeme bude trajalo." Gospel Workers, p 251. SDA Bible Commentary, Vol. 7a, p. 444

 

"Nitko ne može pretraživati Pismo u Kristovom duhu i ostati bez nagrade. Kada je čovjek voljan biti upućen kao malo dijete, kada se u potpunosti podčini Bogu, on će pronaći istinu u Njegovoj riječi. Kad bi ljudi bili poslušni, razumjeli bi plan Božje vladavine. Nebeski svijet bi otvorio svoje odaje milosti i slave za istraživanje. Ljudska bića bi bila potpuno drugačija od onoga što su sada, jer istraživanjem rudnika istine ljudi se oplemenjuju. Tajna otkupljenja, UTJELOVLJENJE KRISTA, Njegova ŽRTVA POMIRENJA, ne bi bile kao što su sada, nejasne u našim umovima. Ne samo da bi ih bolje razumjeli, već bi ih i daleko više cijenili." E.G.White, Christ’s Object Lessons, p.114. Vol. 7a, p. 441.

 

Utjelovljenje "Razmišljati više o Utjelovljenju i Pomirenju. – Ako je Krist sve i u svemu svakome od nas, zašto u crkvama ne razmišljamo više o Njegovom Utjelovljenju i Njegovoj žrtvi pomirenja? Zašto srca i jezici nisu uključeni u slavljenje Otkupitelja? Time će se okupirati sile otkupljenih kroz neprestana doba vječnosti." E.G.White, Selected Messages, Book 3, p.187

 

"I proučavanje Kristova Utjelovljenja je plodonosno polje, koje će nagraditi istraživača koji kopa duboko za skrivenom istinom." E.G.White, The Youth’s Instructor, Oct. 13, 1898.

 

"Ova ideja Utjelovljenja je središnja doktrina svih Pavlovih učenja. To je njegov lijek za grijeh, njegov temelj nade za prošlost i budućnost. Kao što je Bog bio u Kristu, tako će i Krist, Duhom Svetim, biti u svom narodu, mijenjajući njihova srca, preobražavajući njihove živote, i čineći ih spremne za Božju prisutnost." E.G. White, Review and Herald, 11-15-1898.

 

Meni ne zvuči kao da je ŠUTNJA ZLATO ŠTO SE TIČE UTJELOVLJENJA!

 

U Sveto Ime Boga Abrahama, Izaka I Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Preveo i uredio: Dejan Meznarić