Uči li Pismo o Desetku?

 

 

"Postaje poprilično uobičajen dojam da sveta odredba desetine više ne postoji. Mnogi su izgubili osjećaj za Gospodinove zahtjeve." E.G. White, {7MR 136.5}

 

Biblijski principi su jasni: "… oni koji propovijedaju evanđelje trebaju živjeti od evanđelja." (1 Korinćanima 9:14)

 

"Sve dok istina napreduje, Božji od ljudi zahtijeva da daju od onoga što im je On povjerio za tu svrhu." Testimonies, Vol. 4, p. 469.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Neki otpali Adventisti Sedmog dana i neke druge denominacije poučavaju ideju da je davanje desetka ne biblijsko. To učenje je "tuđi oganj." Neki poučavaju da se jedino hrana davala kao desetak. Hrana ne bi izdržala dugo pod stavku "sabiranja":

 

1Kor 16:1 A što se tiče sabiranja za svete, kako odredih galacijskim crkvama, tako i vi učinite.

 

1Kor 16:2 Prvoga dana u tjednu neka svaki od vas kod sebe pohrani koliko mu je Bog dao da uspije, da se ne sabire kada ja dođem.

 

1Kor 16:3 A kada dođem, poslat ću koje god vi svojini poslanicama preporučite da odnesu vaše arove u Jeruzalem.

 

Iv 13:29 Neki od njih su, budući da je Juda imao novčarku, mislili da mu Isus govori: “Kupi ono što trebamo za blagdan” ili neka dade nešto siromasima.

 

Juda je bio znan kao blagajnik u grupi učenika. Riječ novčarka u gornjem stihu ima "osobito" značenje vreće:

 

"esp. a casket, a purse to keep money in (torbica za čuvanje novca)"

 

Također, hram je skupljao desetinu. Isus je pohvalio ženu koja je dala sve što je imala. Ako je davanje desetka bilo pogrešno, Isus sigurno ne bi pohvalio tu ženu, već bi to radije ispravio:

 

Mk 12:41 I sjede Isus nasuprot riznici te promatraše kako narod baca bakreni novac u riznicu. Mnogi koji bijahu bogati ubacivahu mnogo.

Mk 12:42 I dođe neka siromašna udovica i ubaci dvije lepte, to jest četvrtinu novčića.

Mk 12:43 I dozva on svoje učenike i reče im: “Zaista, kažem vam: Ova siromašna udovica ubacila je više od svih ovih koji su ubacili u riznicu.

Mk 12:44 Svi su oni, naime, ubacili od svoga viška, a ona je od svoje neimaštine ubacila sve što je imala, sva svoja sredstva za život.”

 

Oni koji vjeruju da desetina nije dužnost za današnje vjernike, mogli bi jednako tako optužiti Isusa (gore) i prozvati Ellen White lažnim prorokom i tako govoriti protiv dara Svetoga Duha crkvi, a to je prema Pismu neoprostiv grijeh.

 

Gospodin mi je pokazao da se klevetnici desetka doista bore protiv sebičnog, požudnog i ne-požrtvovnog duha. Oni ne bi radili za ništa, ali očekuju propovjednici evanđelja to čine. Bog kaže da je radnik dostojan njegove/njene najamnine i da oni koji propovijedaju evanđelje trebaju živjeti od evanđelja.

 

"Niti česticu pohlepe ili sebičnosti Bog ne može odobriti. On to mrzi i prezire molitve i poticaje onih koji to posjeduju. Pošto Sotona vidi da je njegovo vrijeme kratko, on ih navodi da sve više i više da budu sebični, više i više pohlepniji, a onda se raduje dok ih gleda kako se zamotavaju u sebe, zatvoreni, oskudni i sebični. Kad bi se takvim ljudima mogle otvoriti oči, vidjeli bi sotonu u paklenom trijumfu, likujući nad njima i smijući se nad greškom onih koji prihvaćaju njegove prijedloge i upadaju u njegove zamke." 1 Spiritual Gifts, pp. 181, 182.

 

https://slugagospodnji.neocities.org/ellenwhiteodesetinamaiprinosima.htm

https://slugagospodnji.neocities.org/brziglasnici.htm

 

"Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom." (1 Korinćanima 6:19,20) Onaj čije je tijelo hram Svetoga Duha neće postati robom neke štetne navike. Njegove snage pripadaju Kristu koji ga je otkupio po cijenu krvi. Sve što ima pripada Gospodinu. Kako bi mogao biti bez krivnje ako rasipa vlasništvo koje mu je povjereno? Zvanični kršćani godišnje troše goleme svote na beskorisna i štetna ugađanja željama, dok duše ginu za riječju života. Pljačkaju Boga u desetinama i darovima, dok prinose na žrtvenik razornih požuda više no što daju za pomaganje siromašnima ili za podupiranje Evanđelja. Kad bi svi koji tvrde da su Kristovi sljedbenici bili istinski posvećeni, njihova bi novčana sredstva, namjesto da ih troše na beskorisna i čak štetna zadovoljstva, bila usmjerena u Gospodinovu riznicu i kršćani bi postavili primjer umjerenosti, samoodricanja i samopožrtvovnosti. Tada bi bili svjetlost svijetu." {GC88 475.1}

 

MR No.451 – Desetak

 

Korištenje Desetka

[Osnovni izvor izjave Ellen White iz 9T 248-251]

 

"I ti zapovijedi sinovima Izraelovim da ti donesu ulja maslinova čistoga cijeđenoga za vidjelo, da bi lampe gorjele svagda." To je trebao biti stalni prinos da dom Božji bude opskrbljen onime što je neophodno za službu Bogu. Njegov narod danas mora se sjetiti da je molitveni dom Gospodinovo vlasništvo i da treba pažljivo voditi računa o njegovim potrebama. Međutim, sredstva za ovu svrhu ne treba uzimati od desetka. Desetak se treba koristiti u jednu svrhu,-- da održi propovjednike koje je Gospodin odredio da obavljaju Njegov posao. Treba se koristiti za podržavanje onih koji ljudima govore riječi života i nose teret Božjeg stada." {7MR 135.1}

 

Ali postoje propovjednici koji su lišeni plaće. Božja odredba za njih nije se poštivala. Oni koji su zaduženi za naše crkvene zgrade moraju biti opskrbljeni sredstvima koja su potrebna kako bi ove zgrade bile u dobrom stanju. Ali taj novac ne treba dolaziti od desetka. {7MR 135.2}

 

Meni je za naš narod data jedna vrlo jasna i određena poruka. Naloženo mi je da kažem ljudima da rade grešku kad troše desetak u neke druge svrhe koje, mada su dobre same po sebi, nisu one za koje je Gospodin predvidio da se desetak troši. Oni koji ovako troše desetak udaljuju se od plana Gospodnjeg. {7MR 135.3}

 

Bog će im suditi zbog toga. Neko misli da se desetak može upotrijebiti za podizanje i održavanje škola. Drugi pak smatraju da desetkom treba izdržavati kolportere. Međutim, velika je greška ako se desetak ne upotrebljava za ono čemu je i namijenjen — za izdržavanje propovjednika. Danas bi trebalo biti stotinu sposobnih radnika u polju gdje sada radi samo jedan. {7MR 136.1}

 

Bog ne može gledati na sadašnje stanje stvari s odobrenjem, već s osudom. Njegova riznica je lišena sredstava koja bi trebala biti korištena za potporu službe evanđelja u područjima blizu i daleko. Oni koji navješćuju poruku istine pred velikim zajednicama i koji obavljaju poslove od kuće do kuće rade dvostruko misionarsko djelo i ni u kojem slučaju se ne bi trebalo smanjiti njihove plaće. {7MR 136.2}

 

Korištenje desetine naši ljudi moraju gledati kao sveti predmet. Moramo se strogo čuvati protiv svega što je u suprotnosti sa sadašnjom porukom. {7MR 136.3}

 

Postoji manjak propovjednika jer nisu bili ohrabreni. Neki propovjednici koji su bili poslani u strane zemlje, da uđu u polja u kojima nikad prije nisu radili, dobili su uputu: "Morate se sami održavati. Nemamo sredstava kojima vas možemo podržavati." To ne bi smjelo biti, i ne bi bilo da je desetina, s darovima i prinosima, stavljena u riznicu. Kad čovjek ulazi u službu, on treba biti plaćen od desetine dovoljno da održi svoju obitelj. Ne treba osjećati da je prosjak. {7MR 136.4}

 

"Postaje poprilično uobičajen dojam da sveta odredba desetine više ne postoji. Mnogi su izgubili osjećaj za Gospodinove zahtjeve." E.G. White, {7MR 136.5}

 

Desetak je svet i Bog ga zadržava za sebe. Desetak treba donijeti u riznicu Božju da bi se njime izdržavali evanđeoski radnici u svom radu. Gospodina se već dugo vremena pljačka, zato što ima onih koji ne shvaćaju da je desetak dio koji pripada Njemu. {7MR 137.1}

 

Mnogi propovjednici leže u svojim grobovima, dovedeni tamo od tuge i razočaranja, te zbog teškoća koje su došle na njih jer nisu imali dovoljno za svoje napore. {7MR 137.2}

 

Sjetimo se da je Bog Bog pravde i pravednosti. Danas bi bilo mnogo više propovjednika na terenu, ali ih se ne potiče na rad. Mnogi su radnici otišli u grob slomljena srca, jer su ostarjeli i vidjeli su da ih smatraju teretom. No, da su ih zadržali u djelu i dali im lakše mjesto, s cijelom ili dijelom svoje plaće, mogli su ostvariti mnogo dobrih stvari. Za vrijeme trajanja njihovog rada, ovi su ljudi dvostruko radili. Osjećali su tako težak teret za duše da nisu imali želju biti oslobođeni prevelikog posla. Teška opterećenja skratila su im život. Udovice ovih propovjednika nikada ne treba zaboraviti, nego im treba, ako je potrebno, platiti od desetine. {7MR 137.3}

 

Pročitajte pažljivo treće poglavlje iz knjige proroka Malahije i vidite što tamo Gospodin kaže o desetku. Kad bi naše crkve postupale prema Riječi Božjoj i bile vjerne u donošenju svog desetka u Njegovu riznicu, Njegovi radnici bi bili ohrabreni da se posvete propovjedničkom djelu. Više ljudi bi se posvetilo službi da im nije rečeno za praznu riznicu. U riznicu Gospodinovoj trebalo bi biti puno sredstava, i bilo bi, da sebična srca i sebične ruke nisu iskoristile desetak da se njime podupiru druge grane djela. {7MR 137.4}

 

Sredstva koja je Gospod izdvojio za sebe ne smiju se trošiti tako nasumice. Desetak pripada Gospodinu i oni koji nepozvano rukuju njime biti će kažnjeni, i ako se ne pokaju, izgubiti će svoje nebesko blago. Nemojte dopustiti da se djelo Gospodnje ometa time što će se desetak preusmjeriti u različite druge kanale, umjesto na one koje je sam Bog odredio. Za ostale grane djela treba pribaviti druga sredstva. I njih treba pomagati, ali ne desetkom. Bog se nije promijenio: desetak se još uvijek mora upotrebljavati za izdržavanje Njegovih propovjednika. Otvaranje novih polja zahtijeva veće propovjedničke snage nego što ih sada imamo i stoga moramo imati sredstava u riznici. --Ms 82, 1904. ("The Use of the Tithe," 1904.) {7MR 138.1}

 

Drugi Desetak

 

Gospodin želi da crkve na svakom mjestu budu više uključene u zalaganje za crkvenu školsku nastavu, dajući velikodušno kako bi podržali učitelje. Pitanje je postavljeno: "Nije li druga desetina mogla biti iskorištena za podršku u radu crkvene škole?" Ne bi se moglo koristiti za ništa bolje. --Ms 67, 1901, p. 5. ("The Church School," July 29, 1901.) {7MR 138.2}

 

Ne vidim mudrost škole da ovisi o drugoj desetini kako bi zadovoljila toliko svojih troškova. Bojim se da ako se braća budu toliko oslanjala na to da će se pojavit poteškoće. Trebate strpljivo raditi na razvijanju tih industrija pomoću kojih učenici mogu dijelom raditi svoj put kroz školu. Neka svaka obitelj pokuša platiti troškove studenata koje šalje u školu. --Letter 167, 1904, p. 1. (To Brethren Santee and Owen, April 27, 1904.) {7MR 138.3}

 

Što se tiče školskog rada, upućena sam da će plan da se učenicima ništa ne naplaćuje za školarinu, nego da škola ovisi o drugom desetku, uvijek ostaviti školu u stanju financijske sramote. Kad sam prvi put čula za ovaj pokret, pomislila sam da ću to dopustiti da se razradi, ali sada vam kažem da mi je svjetlo dano da će se morati napraviti drugi planovi umjesto plana podupiranja škola iz drugog desetka. Studentima bi se trebala naplaćivati razumna cijena za školarinu. Postoji obilje mjesta za korištenje druge desetine u ozbiljnom misionarskom radu na novim mjestima. --Letter 103, 1905, p. 5. (To E. S. Ballenger, April 7, 1905.) {7MR 139.1}

 

Sada se borimo s dugom na fakultetu Fernando. Kad bi se naši ljudi ozbiljno primili posla prodaje Kristovih Usporedbi, mnogo bi se moglo ostvariti. Planovi za podršku ovoj školi u prošlosti nisu bili mudro posloženi. Nadam se da nitko neće nastojati ponovno ići istim putem i napraviti slične pogreške. --Letter 279, 1905, p. 1. (To Clarence Santee, October 4, 1905.)

 

Pušteno u Studenom 10, 1975. {7MR 139.2}

 

Prijevod: Ivan Komadina