Ellen White o Desetinama i Prinosima

 

 

"Ne manje od jedne trećine njihovih (židovskih) prihoda bilo je posvećeno za svete i vjerske svrhe." {RH, August 25, 1874 par. 49} (Izvadak iz članka u nastavku)

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. rujna 1849

 

Dragi Braćo i Sestre

 

U ovo vrijeme suđenja moramo biti ohrabreni i tješeni međusobno. Sotonine kušnje sada su veće nego ikad prije; jer zna da ima još malo vremena, i da će vrlo brzo, svaki slučaj biti odlučen, bilo za život, ili za smrt. Nije vrijeme da potonemo od obeshrabrenja i suđenja; nego moramo izdržati pod pritiskom nevolja i potpuno vjerovati u moćnog Boga Jakovljevog. {RH, September 1, 1849 par. 1}

 

Gospodin mi je pokazao da je Njegova milost dovoljna za sve naše kušnje; iako su veće nego ikad prije, ako u potpunosti vjerujemo u Boga, možemo nadvladati svaku kušnju, i kroz njegovu milost izaći kao pobjednici. {RH, September 1, 1849 par. 2}

 

Ako nadvladamo naše kušnje i ostvarimo pobjedu nad Sotoninim iskušenjima, onda podnosimo kušanje naše vjere, koje je mnogo dragocjenije od zlata, te postajemo jači i spremniji za susret sa sljedećim. Ali ako potonemo i popustimo Sotoninim iskušenjima, mi ćemo postati slabiji i nećemo biti nagrađeni u iskušenju, te nećemo biti tako dobro pripremljeni za susret s idućom kušnjom. Na taj ćemo način postajati slabiji i slabiji sve dok ne postanemo sluge Sotonine volje. Moramo imati cijeli Božji oklop i biti spremni u svakom trenutku, za sukob sa silama tame. Kad nas napadnu kušnje i ispiti, trebamo otići Bogu i u mukama se moliti. On nas neće otpustiti prazne; nego će nam dati milost i snagu da nadvladamo i razbijemo moć neprijatelja. O, kad bi svi mogli vidjeti te stvari u njihovom pravom svjetlu i izdržati teškoće kao dobri Isusovi vojnici. Tada bi Izrael krenuo naprijed, snažan u Bogu, i u snazi Njegove moći. {RH, September 1, 1849 par. 3}

 

Bog mi je pokazao da je svom narodu dao gorku čašu za piće, kako bi ih pročistio i očistio. To je gorak gutljaj, i oni ga mogu učiniti još više gorkim mrmljanjem i gunđanjem. Oni koji ga tako popiju morat će popiti još jedan gutljaj; jer prvi nije imao svoj dizajnirani učinak na srce. A ako ni drugi ništa ne napravi, onda moraju opet popiti, i opet, sve dok ne postigne svoj planirani efekt, ili će ostati prljavog i nečistog srca. Vidjela sam da se ova gorka čaša može zasladiti strpljenjem, izdržljivošću i molitvom i da će imati svoj planirani učinak na srca onih koji su ga tako primili i Bog će biti počašćen i proslavljen. Nije mala stvar biti kršćanin, biti Božje vlasništvo i imati Božje odobravanje. Gospodin mi je pokazao neke koji ispovijedaju sadašnju istinu, čiji životi ne odgovaraju njihovoj tvrdnji. Njihovo je mjerilo pobožnosti jako nisko i daleko su od biblijske svetosti. Neki se upuštaju u isprazne i neprikladne razgovore; a drugi popuštaju uzdizanju sebe. Ne smijemo očekivati da ćemo si ugađati, živjeti i djelovati poput svijeta, uživati u njemu i uživati u društvu onih koji su u svijetu, ali i dalje vladati s Kristom u slavi. {RH, September 1, 1849 par. 4}

 

Moramo biti sudionici Kristovih patnji ovdje, ako bismo kasnije dijelili njegovu slavu. Ako tražimo svoj vlastiti interes, kako bi si najbolje ugodili, umjesto da nastojimo ugoditi Bogu i unaprijediti njegovo dragocjeno, napaćeno djelo, obeščastit ćemo Boga i sveto djelo koje ispovijedamo. {RH, September 1, 1849 par. 5}

 

Ostalo nam je samo malo vremena da radimo za Boga. Ništa ne bi trebalo biti previše dragocjeno da se žrtvuje, za spasenje raspršenog i rastrganog Isusovog stada. Oni koji sada žrtvom sklapaju savez s Bogom, uskoro će biti odvedeni kući da podijele bogatu nagradu i posjeduju novo kraljevstvo zauvijek. {RH, September 1, 1849 par. 6}

 

O, neka živimo u potpunosti za Gospodina i pokazujmo dobro uređenim životom i pobožnim razgovorom da smo bili s Isusom, i da smo njegovi krotki i ponizni sljedbenici. Moramo raditi dok dan traje, jer kad dođe tamna noć nevolje i tjeskobe, biti će prekasno raditi za Boga. Isus je još uvijek u svom svetom hramu i sada će prihvatiti naše žrtve, naše molitve i naše priznanje grešaka i grijeha i sada će oprostiti sve prijestupe Izraela, da bi mogli biti izbrisani prije nego što napusti Svetište. Kad Isus napusti Svetište, onaj koji je svet i pravedan, bit će svet i pravedan; jer će svi njihovi grijesi biti izbrisani i oni će biti zapečaćeni pečatom živoga Boga. Ali oni koji su nepravedni i prljavi, bit će nepravedni i prljavi; jer tada u Svetištu neće biti svećenika da prinosi njihove žrtve, njihova priznanja i molitve pred Očevim prijestoljem. Stoga, ono što se radi kako bi se spasile duše od nadolazeće oluje gnjeva, mora biti učinjeno prije nego što Isus napusti Svetinju nad Svetinjama Nebeskog Svetišta. {RH, September 1, 1849 par. 7}

 

Gospodin mi je pokazao da dragocjene duše gladuju i umiru zbog nedostatka sadašnje istine koja pečati, hrane u pravo vrijeme; i da brzi glasnici trebaju ubrzati na svom putu i hraniti stado sadašnjom istinom. Čula sam kako jedan Anđeo kaže: "Ubrzajte brze glasnike, ubrzajte brze glasnike, jer će se slučaj svake duše uskoro odlučiti, bilo za život, ili za smrt. {RH, September 1, 1849 par. 8}

 

Vidjela sam da se od onih koji su imali sredstva zahtijeva da pomognu ubrzati te glasnike, koje je Bog pozvao na rad u njegovom djelu, i kako su išli od mjesta do mjesta, bili bi sigurni od prevladavajućih bolesti. Ali ako bi išli neki koje Bog nije poslao, oni bi bili u opasnosti da budu ubijeni bolestima; stoga svi trebaju ozbiljno tražiti dužnost i biti sigurni i krenuti prema uputama Duha Svetoga. {RH, September 1, 1849 par. 9}

 

Ono što smo vidjeli i čuli o bolesti, samo je početak onoga što ćemo vidjeti i čuti. Uskoro će mrtvi i umirući biti svuda oko nas. Vidjela sam da će neki biti toliko otvrdnuti, da će čak napraviti sprdnju od Božjih sudova. Tada će ubijeni od Gospodina biti s jednog kraja zemlje do drugog; neće biti žaljeni, skupljeni, ni pokopani; ali njihov bolestan smrad dizat će se s lica cijele zemlje. Samo oni koji imaju pečat živoga Boga, bit će zaštićeni od oluje gnjeva, koji će uskoro pasti na glavu onih koji su odbacili istinu. {RH, September 1, 1849 par. 10}

 

U nadi,

 

E. G. White {RH, September 1, 1849 par. 11}

 

25. kolovoza 1874. Desetine i prinosi.

 

Autor je Gospođa E. G. White.

 

Božanska mudrost odredila je, u planu spasenja, zakon akcije i reakcije, čineći djelo dobročinstva, u svim njegovim granama, dvaput blagoslovljeno. {RH, August 25, 1874 par. 1}

 

Onaj tko daje potrebitima blagoslivlja druge, i još više je sam blagoslovljen. Bog je mogao postići svoj cilj u spašavanju grešnika bez ljudske pomoći; ali je znao da čovjek ne može biti sretan ako ne sudjeluje u velikom djelu u kojem bi trebao uzgajati samoodricanje i dobročinstvo. {RH, August 25, 1874 par. 2}

 

Da čovjek ne bi izgubio blagoslovljene rezultate dobročinstva, naš Otkupitelj je stvorio plan da se čovjeka upiše kao njegovog suradnika. Lancem okolnosti koji će prizvati njegova milosrđa, Bog dovodi čovjeka u najbolje okolnosti za uzgajanje dobrote i održava mu navike pomaganja siromašnima i da unaprijedi Njegovo djelo. Šalje svoje siromašne kao predstavnike sebe. Uništeni svijet svojim potrebama izvlači od nas talente sredstava i utjecaja da im predstavimo istinu koja im je neophodno potrebna. I dok slušamo ove pozive, radom i djelima dobročinstva, mi smo preobraženi u sliku onoga koji je zbog nas postao siromašan. Darivanjem, blagoslivljamo druge i time nakupljamo istinsko bogatstvo. {RH, August 25, 1874 par. 3}

 

U crkvi je došlo do velikog nedostatka kršćanskog dobročinstva. Oni koji su bili u najboljim mogućnostima raditi za napredak Božjeg djela učinili su tek nešto malo. {RH, August 25, 1874 par. 4}

 

Bog je milosrdno doveo skupinu u spoznaju istine, da bi mogli cijeniti njezinu neprocjenjivu vrijednost u usporedbi sa zemaljskim blagima. Isus im je rekao: "Slijedite me". Iskušava ih pozivom na večeru koju je pripremio. Gleda da vidi kakve će karaktere razviti, hoće li svoje vlastite sebične interese smatrati većom vrijednošću nego vječno bogatstvo. Mnogi od ove drage braće sada svojim djelima prave isprike navedene u prispodobi. {RH, August 25, 1874 par. 5}

 

Tada mu on reče: "Jedan čovjek zgotovi veliku gozbu i pozva na nju mnoge. Kad bi vrijeme gozbi, posla slugu svojega, da kaže pozvanima: 'Dođite, sve je već gotovo!' Tada se počeše izgovarati svi redom. Prvi mu reče: 'Kupio sam polje i moram poći da ga vidim. Molim te, ispričaj me!' Drugi reče: 'Kupio sam pet jarmova volova i idem da ih ogledam. Molim te, ispričaj me!' Treći reče: 'Oženio sam se i zato ne mogu doći.' Sluga dođe natrag i reče to gospodaru svojemu. Tada se rasrdi domaćin i zapovjedi slugi svojemu: 'Idi brzo van na ceste i ulice gradske i dovedi ovamo prosjake i sakate, slijepe i hrome!' {RH, August 25, 1874 par. 6}

 

Ova prispodoba ispravno predstavlja stanje mnogih koji tvrde da vjeruju u sadašnju istinu. Gospodin im je poslao pozivnicu da dođu na večeru koju je za njih pripremao uz velike osobne troškove, ali im svjetovni interesi izgledaju važniji nego nebesko blago. Pozvani su sudjelovati u stvarima vječne vrijednosti; ali njihova imanja, njihova stoka i njihovi interesi, čine se mnogo važnijima od poslušnosti nebeskom pozivu te nadvladavaju svaku božansku privlačnost, i te zemaljske stvari postaju izgovor za njihovu neposlušnost nebeskoj zapovijedi: 'Dođite, sve je već gotovo!.' Ova braća slijepo slijede primjer onih o kojima je Isus govorio u prispodobi. Gledaju na svoje svjetovne posjede i kažu: Ne, Gospodine, ne mogu te slijediti, 'molim te, ispričaj me.' {RH, August 25, 1874 par. 7}

 

Blagoslovi koje je Bog dao ovim ljudima, da ih iskuša, da vidi hoće li vratiti 'Bogu Božje', koriste kao izgovor zbog kojeg se ne mogu pokoriti zahtjevima istine. Oni su se uhvatili za svoje zemaljsko blago svojim rukama i kažu, moram se pobrinuti za te stvari; Ne smijem zanemariti stvari ovoga života; ove su stvari moje. Tako su srca tih ljudi postala tvrdokorna kao i prastara autocesta. Oni zatvaraju vrata svojih srca nebeskom glasniku koji kaže: 'Dođite, sve je već gotovo!', i odbacuju poziv, prizivajući k sebi svjetski teret i poslovne brige, a Isus uzaludno kuca da mu se otvori. {RH, August 25, 1874 par. 8}

 

Njihova srca su tako obrasla trnjem i brigom ovoga života da nema mjesta za nebeske stvari. Isus poziva umorne i teško opterećene, s obećanjima o miru, ako bi samo došli k njemu. Poziva ih da razmijene bolni jaram sebičnosti i pohlepe, koji ih čini robovima mamonu, za njegov jaram, za koji on izjavljuje da je blag, i teretom, koji je lak. {RH, August 25, 1874 par. 9}

 

On kaže: 'naučite od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim'. On želi od njih da ostave po strani teške tereta svjetovnih briga i zbunjenosti, i da uzmu Njegov jaram, koji je samoodricanje i žrtvovanje za druge. Taj će se teret pokazati laganim. Oni koji odbijaju prihvatiti olakšanje koje im Krist pruža, i koji nastave nositi bolni jaram sebičnosti, usmjeravajući svoje duše u najvećoj mjeri da akumuliraju novac za sebično zadovoljstvo, nisu doživjeli mir i odmor koji se nalazi u nošenju Kristovog jarma i nisu dizali terete samoodricanja i nesebične dobrohotnosti koju je Krist nosio u njihovo ime. {RH, August 25, 1874 par. 10}

 

Kad ljubav svijeta preuzme posjed srca i postane vladajuća strast, nema mjesta za obožavanje Boga; jer veće sile uma podvrgavaju se ropstvu mamona i ne mogu zadržati misli o Bogu i Nebu. Um gubi sjećanje na Boga, sužava se i bavi se nakupljanjem novca. {RH, August 25, 1874 par. 11}

 

Kroz sebičnost i ljubav prema svijetu ti su ljudi išli sa sve manje i manje osjećaja o veličini djela u ovim posljednjim danima. Nisu educirali svoje umove da bi služili Bogu. Nemaju iskustva u tom smjeru. Njihova imovina je apsorbirala njihove afekcije i pomračila veličinu plana spasenja. Dok unapređuju i proširuju svoje svjetovne planove, ne vide potrebu za povećanjem i proširenjem Božjeg djela. Oni ulažu svoja sredstva u privremene stvari, ali ne u vječne. Njihova srca su ambiciozna za više sredstava. Bog ih je stvorio kao čuvare njegovog zakona, da bi dopustili da svjetlost koja im je tako milostivo darovana, zasja i drugima. Ali oni su tako povećali svoje brige i tjeskobe da nemaju vremena blagosloviti druge svojim utjecajem, razgovarati sa svojim susjedima, moliti se s njima i za njih i tražiti da ih dovedu do spoznaje istine. {RH, August 25, 1874 par. 12}

 

Ovi ljudi su odgovorni za dobro koje mogu učiniti, ali iz kojih se opravdavaju zbog svjetovnih briga i tereta koji zaokupljaju njihove umove i apsorbiraju njihovu privrženost. Duše za koje je Krist umro mogu biti spašene njihovim osobnim naporom i pobožnim primjerom. Vrijedne duše propadaju za svjetlom koje je Bog dao ljudima da osvjetljavaju na staze drugih. Ali dragocjeno svjetlo je skriveno pod vagan i ne daje svjetlost onima koji su u kući. Svaki je čovjek upravitelj Božji. Svakome je Učitelj povjerio svoja sredstva za koja čovjek tvrdi da su njegova. On kaže: "Zauzmite dok ne dođem." Dolazi vrijeme kada će Krist doći po svoje s kamatama. Reći će svojim upraviteljima: "Dajte račun o vašem upravljanju." Oni koji su sakrili novac svog Gospodara u zemlju, umjesto da ga ulože, ili oni koji su potrošili novac svog Gospodara tako što su ga potrošili za nepotrebne stvari, umjesto da ga ulože za kamate u Njegovo djelo, neće dobiti odobrenje Učitelja, već odlučnu osudu. Beskorisni sluga u prispodobi donio je jedan talent Bogu i rekao: 'Upoznah te, tvrd si čovjek, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se, pa odoh sakriti talent tvoj u zemlju. Evo ti tvoje.' A njegov mu gospodar odgovorivši, reče: Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara pa bih ja, po dolasku, povratio svoje s kamatama.' {RH, August 25, 1874 par. 13}

 

Ovaj beskorisni sluga nije bio u neznanju o Božjim planovima, ali se čvrsto postavio da prepriječi Božju svrhu, okrivljujući Ga za nepravednost zato što je tražio utržak s kamatama za novac koji mu je povjeren. Ovakvo žaljenje i mrmljanje čini velika klasa bogatih ljudi koji tvrde da vjeruju istini. Oni su poput nevjernog sluge koji se boji da će povećanjem talenata koje im je Bog dao, biti pozvani da unaprijede širenje istine; stoga ga spremaju, ulaganjem u zemaljska blaga i zatrpavaju ga u svijet, i tako brzo ostaju bez ničega ili skoro bez ničega što bi uložili u Božje djelo. Zakopali su ga, bojeći se da će Bog tražiti nešto od glavnice ili kamate. Kada na zahtjev Gospodina oni donesu iznos koji im je dan, dolaze s nezahvalnim izgovorima zašto nisu stavili sredstva, koja im je posudio Bog, kod ulagača, ulažući u njegovo djelo, kako bi se nastavio njegov rad. {RH, August 25, 1874 par. 14}

 

Onaj koji zloupotrijebi Gospodinova dobra ne samo da gubi talent koji mu je posudio Bog, već gubi vječni život. Za njega je rečeno: 'A beskorisnog slugu izbacite u krajnju tamu.' Vjerni sluga koji svoj novac ulaže u Božje djelo za spašavanje duša, koristi svoja sredstva na slavu Božju i prima pohvalu Učitelja: 'Dobro, slugo valjani i vjerni! Uđi u radost Gospodara svojega.' {RH, August 25, 1874 par. 15}

 

Što će biti ova radost našega Gospodina? Bit će u gledanju spašenih duša u kraljevstvu slave. 'Koji, umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu, te sjedne zdesna prijestolju Božjemu.' {RH, August 25, 1874 par. 16}

 

Ideja o upravljanju trebala bi imati praktičan utjecaj na sve Božje ljude. Ova prispodoba o talentima, ispravno shvaćena, otklonit će pohlepu, koju Bog naziva idolopoklonstvom. Praktično dobročinstvo će dati duhovni život tisućama onih koji zvanično ispovijedaju istinu, a koji sada tuguju nad svojom tamom. To će ih preobraziti iz sebičnih, požudnih štovatelja mamona, u iskrene, vjerne suradnike s Kristom u spasenju grešnika. {RH, August 25, 1874 par. 17}

 

Temelj plana spasenja položen je u žrtvu. Isus je napustio kraljevske dvorove i postao siromašan da bismo mi kroz njegovo siromaštvo postali bogati. Svatko tko će podijeliti ovo spasenje, koje je kupljeno za njih takvom beskonačnom žrtvom Sina Božjega, slijedit će primjer istinskog obrasca. Isus Krist bio je glavni ugaoni kamen, i mi moramo graditi na ovom temelju. Svaki mora imati duh samoodricanja i samopožrtvovnosti. Kristov život na zemlji bio je nesebičan, obilježen poniženjem i žrtvovanjem. Hoće li ljudi, sudionici velikog spasenja koje je Isus donio sišavši s neba, odbiti slijediti svog Gospodina i sudjelovati u Njegovom samoodricanju i žrtvi? Krist kaže: "Ja sam trs, vi ste grane. Svaku granu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese." Vrlo bitno načelo, sok koji teče kroz trs, hrani grane, kako bi mogli cvjetati i donositi plodove. Je li sluga veći od svog Gospodara? Hoće li svjetski Otkupitelj prakticirati samoodricanje i žrtvu umjesto nas, a članovi Kristova tijela prakticirati ugađanje sebi? Samoodricanje je bitan uvjet učeništva. RH, August 25, 1874 par. 18}

 

'Tada reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe, i neka uzme svoj križ, i neka me slijedi.' Ja vodim na putu samoodricanja. Ne zahtijevam ništa od vas sljedbenika, osim onoga što sam Ja, vaš Gospodin dao kao primjer svojim životom. {RH, August 25, 1874 par. 19}

 

Spasitelj svijeta pobijedio je Sotonu u pustinji iskušenja. Pobijedio je da pokaže ljudima kako i oni mogu pobijediti. On je najavio u sinagogi u Nazaretu: "Duh Gospodnji počiva na meni. On me pomaza, da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me, da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vraćanje vida, da oslobodim potlačene. Da proglasim godinu milosti Gospodnje." {RH, August 25, 1874 par. 20}

 

Veliko djelo koje je Isus objavio da je došao učiniti povjereno je Njegovim sljedbenicima na zemlji. Krist kao Glava poveo je u velikom djelu spasenja i traži od nas da slijedimo njegov primjer. Dao nam je svjetsku poruku. Ta se istina mora proširiti na sve nacije, jezike i narode. Sotoninoj sili se trebalo suprotstaviti, i trebao je biti nadvladan od Krista, a također i od Njegovih sljedbenika. {RH, August 25, 1874 par. 21}

 

Opsežan rat trebao se održavati protiv sila tame. A kako bi se ovaj posao uspješno obavio, potrebna su sredstva. Bog ne predlaže slanje sredstava izravno s Neba, ali daje u ruke svojih sljedbenika talente sredstava da se koriste za samu svrhu održavanja ovog ratovanja. {RH, August 25, 1874 par. 22}

 

Dao je svome narodu plan za podizanje iznosa koji su dovoljni da bi pothvat bio samoodrživ. Božji plan u sustavu desetine prekrasan je po svojoj jednostavnosti i jednakosti. Svi ga mogu prihvatiti u vjeri i hrabrosti, jer je božanski u svom podrijetlu. Ovdje su jednostavnosti i korisnosti kombinirane, koje ne zahtijevaju dubinu učenja da bi ih razumjeli i izvršavali. Svi mogu osjećati da mogu sudjelovati u prenošenju dragocjenog djela spasenja. Svaki muškarac, žena i dijete mogu postati blagajnici za Gospodina. Oni mogu biti agenti za ispunjavanje zahtjeva riznice. Apostol kaže: "Neka svaki od vas kod sebe stavlja na stranu skupljajući koliko god uspije." {RH, August 25, 1874 par. 23}

 

Ovakav sustav postiže velike stvari; jer ako svi do jednog to prihvate, svaki je postao budan i vjeran blagajnik za Boga; i ne bi nedostajalo sredstava koja služe za iznošenje velikog djela posljednje poruke upozorenja svijetu. Riznica će biti puna ako svi usvoje ovaj sustav, a darodavci neće biti siromašniji. Kroz svaku napravljenu investiciju, postat će povezaniji s djelom sadašnje istine. Oni će 'sabirati tako sebi dobar temelj za budućnost, da bi se domogli vječnog života.' {RH, August 25, 1874 par. 24}

 

Dok ustrajni i sustavni radnici vide kako je tendencija njihovih dobrih djela nastojanje da njeguju ljubav prema Bogu i njihovim bližnjima, te da njihovi osobni napori proširuju sferu korisnosti, shvatit će da je veliki blagoslov biti suradnik s Isusom Kristom. Kršćanska crkva općenito je odbacila Božje zahtjeve da daje svoju milostinju u stvarima koje posjeduju kako bi podržavali rat protiv moralne tame koja preplavljuje svijet. Nikada ne može Božje djelo napredovati kako treba dok Kristovi sljedbenici ne postanu aktivni, revni radnici. {RH, August 25, 1874 par. 25}

 

Svaki pojedinac crkve treba osjećati da je istina koju ispovijeda stvarnost, i ne bi trebali biti nezainteresirani radnici. Neki bogati ljudi osjećaju potrebu za mrmljanjem jer se Božje djelo širi i postoji potražnja za novcem. Kažu da nema kraja poziva za sredstvima. Jedan dio djela za drugim neprestano raste zahtijevajući pomoć. Rekli bismo takvim ljudima da se nadamo da će se Božje djelo tako proširiti da će biti većih prigoda i češćih i hitnijih poziva za isporuke iz riznice kako bi se obavljao rad. {RH, August 25, 1874 par. 26}

 

Kad bi se plan sustavnog dobročinstva u potpunosti usvojio i provodio do posljednjeg čovjeka, u riznici bi postojala stalna opskrba. Prihod bi tekao poput neprekidnoga potoka koji se stalno opskrbljuje prepunim izvorima dobročinstva. {RH, August 25, 1874 par. 27}

 

Milostinja je dio religije evanđelja. Ne uzima li se u obzir beskonačna cijena plaćena za naše otkupljenje, stavljajući na nas svečane obveze, kao i polaganje prava na svu našu silu da budemo posvećeni radu Učitelja? {RH, August 25, 1874 par. 28}

 

Imat ćemo dug koji ćemo namiriti s Učiteljem kad tad, kad će reći: 'Dajte račun o vašem upravljanju.' Ako ljudi zanemaruju Božje zahtjeve i hvataju te sebično zadržavaju sve što im On daje, on će zadržati svoj mir za sada i nastaviti će ih često testirati povećanjem svojih premija i spuštanjem svojih blagoslova, i ti ljudi nastaviti će dobivat čast od ljudi, bez osude u crkvi, ali kad-tad On će im reći 'Dajte račun o vašem upravljanju'. Kaže Krist: 'Što god ne učiniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.' 'Niste svoji, jer kupljeni ste otkupninom' i obvezni ste slaviti Boga vašim sredstvima, kao i vašim tijelom, i vašim duhom, koji su njegovi. {RH, August 25, 1874 par. 29}

 

'Otkupninom ste kupljeni' ne 'nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista.' On traži povratak darova koje nam je povjerio, da pomognu u spašavanju duša. On je dao svoju krv; a traži naše srebro. {RH, August 25, 1874 par. 30}

 

Kroz njegovo siromaštvo smo mi postali bogati, a ipak, hoćemo li odbiti vratiti mu njegove vlastite darove? {RH, August 25, 1874 par. 31}

 

Bog ne ovisi o čovjeku za potporu njegovog djela. Kad bi Njegova providnost vidjela da je to najbolje za čovjeka, Bog bi mogao poslati sredstva izravno s Neba kako bi opskrbio svoju riznicu. Mogao je smisliti sredstva gdje bi poslao anđele da objavljuju istinu svijetu bez ljudskog djelovanja. Mogao je napisati istinu na nebesima i dopustiti da to objavi svijetu njegove zahtjeve u živim karakterima. Bog ne ovisi o zlatu ili srebru bilo kojeg čovjeka. On kaže: 'Ta moje su sve životinje šumske, stoka na tisuću brjegova. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer svijet je moj i sva punina njegova.' Kakva god potreba da postoji za našom službom u napretku Božjeg djela, On je to namjerno tako namjestio jer je to za naše dobro. On nas je počastio tako što nas je učinio svojim suradnicima. On je odredio da treba postojati potreba za suradnjom ljudi, da bi mogli nastaviti upotrebljavati svoje dobrotvorne naklonosti. {RH, August 25, 1874 par. 32}

 

Bog je u svojoj mudroj providnosti postavio siromašne uvijek s nama, da dok svjedočimo raznim oblicima patnje i potreba na svijetu, budemo testirani i iskušani te dovedeni u poziciju da razvijemo kršćanski karakter. Siromašne je Bog postavio među nas da pozovu iz nas kršćansko suosjećanje i ljubav. {RH, August 25, 1874 par. 33}

 

Grešnici, koji propadaju zbog nedostatka znanja, moraju ostati u neznanju i tami, osim ako im ljudi ne odnesu svjetlost istine. Bog neće poslati anđele s neba da rade posao koji je ostavio za čovjeka. Dao je svima zadatak koji treba učiniti, upravo zbog toga da bi ih mogao testirati i da bi oni mogli pokazati svoj pravi karakter. Krist postavlja siromahe među nas kao svoje predstavnike. 'Jer ogladnjeh' kaže On 'i ne dadoste mi jesti, ožednjeh i ne napojiste me.' Krist se poistovjećuje s patnjom čovječanstva u osobama koje pate. On njihove potrebe uzima kao da su Njegove i uzima u svoje naručje patnje ljudi. {RH, August 25, 1874 par. 34}

 

Moralna tama ovog uništenog svijeta poziva kršćanske muškarce i žene da ulože pojedinačne napore, da daju od svojih sredstava i svog utjecaja da se mogu asimilirati u sliku Onoga koji je, iako posjedovao beskonačno bogatstvo, zbog nas postao siromašan. Duh Božji ne može prebivati s onima kojima je poslao poruku svoje istine, a trebaju biti potaknuti prije nego što dobiju osjećaj svoje dužnosti da budu suradnici s Kristom. Apostol govori da dužnost darivanja dolazi od viših osnova, a ne samo zbog ljudskog suosjećanja jer su osjećaji dirnuti. On primjenjuje načelo da bismo trebali nesebično raditi s okom uprtim na slavu Božju. {RH, August 25, 1874 par. 35}

 

Sveto Pismo traži od Kršćana da uđu u plan aktivnog dobročinstva koji će ih stalno držati zainteresirane za spasenje svojih bližnjih. Moralni zakon naložio je držanje Subote koja nije bila teret, osim kad je taj zakon bio prestupljen i bili su vezani kaznama koje su uključivale njezino kršenje. Sustav desetine nije bio teret onima koji nisu odstupili od plana. Sustav koji je dan Hebrejima nije uklonio ili ublažio Onaj koji je stvorio ovaj plan. Daleko od toga da ne vrijedi danas, trebao je biti još potpunije izvršavan i proširen, jer bi se spasenje jedino kroz Krista trebalo puno više iznositi u kršćanskom dobu. {RH, August 25, 1874 par. 36}

 

Isus je dao do znanja odvjetniku da je uvjet za dobivanje njegovog vječnog života izvršiti poseban zahtjev zakona koji se sastoji od toga da ljubi Boga sa svim srcem i svom dušom, svim umom i snagom, a bližnjega kao samoga sebe. Kada su tipološke žrtve prestale s Kristovom smrti, originalni zakon, uklesan u kamene ploče, stajao je nepromjenjiv, držeći svoje zahtjeve prema čovjeku u svim vjekovima. I u kršćanskom dobu čovjekova dužnost nije bila ograničena, već je jasnije definirana i jednostavno izražena. {RH, August 25, 1874 par. 37}

 

Evanđelje, koje se širi, od kad je Krist umro zahtijeva veću opskrbu za održavanje borbe, i to je učinilo zakon milosrđa hitnijom potrebom nego pod hebrejskom upravom. Sada Bog zahtijeva, ne manje darova, već više nego u bilo kojem drugom razdoblju svijeta. Kristovo načelo je da darovi i prinosi moraju biti razmjerni svjetlu i blagoslovima koje su uživali. Rekao je, 'I od svakoga komu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti' {RH, August 25, 1874 par. 38}

 

Na blagoslove kršćanskog doba prvi su učenici odgovorili u djelima ljubavi i dobročinstva. Izlijevanje Božjeg Duha, nakon što je Krist ostavio svoje učenike i uzašao na Nebo, dovelo je do samoodricanja i samopožrtvovnosti za spas drugih. Kad su siromašni sveci u Jeruzalemu bili u nevolji, Pavao je pisao kršćanima poganima u vezi s djelima dobročinstva i rekao: 'Ali kao što u svemu obilujete u vjeri i riječi i spoznaji i u svakoj gorljivosti – i svojoj ljubavi prema nama – gledajte da obilujete i u ovoj milosti'. Ovdje je dobročinstvo postavljeno uz bok vjere, ljubavi i kršćanske marljivosti. Oni koji misle da mogu biti dobri kršćani i zatvoriti uši i srca Božjim pozivima za njihove velikodušnosti, u strašnoj su zabludi. Ima onih koji obiluju tvrdnjama o velikoj ljubavi prema istini, i što se tiče riječi, imaju interes vidjeti napredak istine, ali ne čine ništa za njezin napredak. Vjera takvih je mrtva, nije učinjena savršenom po djelima. Gospodin nikad nije napravio takvu pogrešku da obrati dušu i ostavi je pod silom pohlepe. {RH, August 25, 1874 par. 39}

 

Sustav desetine seže prije Mojsijeva vremena. Ljudi su morali ponuditi Bogu darove u vjerske svrhe prije nego što je određeni sustav bio dan Mojsiju, čak i od Adamovih dana. U suglasju s Božjim zahtjevima morali su očitovati u prinosima zahvalnost za Njegovo milosrđe i blagoslove. To se nastavilo kroz uzastopne generacije, a provodio ga je Abraham koji je dao desetinu Melkizedeku, svećeniku Boga Svevišnjega. Isti princip postojao je i u Jobove dane. Jakov je, kad je kod Betela kao izgnanik i lutalica bez ijedne kovanice, noću ležao sam dok mu je pod glavom bio kamen umjesto jastuka, ondje obećao Gospodinu: 'Od svega što ćeš mi dati, dat ću ti desetinu.' Bog ne prisiljava ljude da daju. Sve što daju mora biti dobrovoljno. Ne želi svoju riznicu puniti s nedobrovoljnim prinosima. {RH, August 25, 1874 par. 40}

 

Bog je dizajnirao da čovjeka dovede u blisku vezu sa samim sobom te u suosjećanje i ljubav sa svojim bližnjima, dajući mu odgovornosti u djelima koja bi se suprotstavljala sebičnosti i ojačala čovjekovu ljubav prema Bogu i ljudima. Plan sustava dobročinstva, Bog je stvorio za dobrobit čovjeka, koji je bio sklon biti sebičan i zatvoriti svoje srce za velikodušna djela. Gospodin je zahtijevao da se darovi daju u navedenim vremenima, tako da davanje postane navika, a da se dobročinstvo osjeća kao kršćanska dužnost. Srce otvoreno jednim darom nije smjelo imati vremena postati sebično hladno i zatvoriti se, prije nego što daruje idući. Tok je trebao trajno teći, čime bi se kanal održao otvoren djelima dobročinstva. {RH, August 25, 1874 par. 41}

 

Što se tiče potrebnog iznosa, Bog je odredio desetinu od primanja. To je prepušteno savjesti i dobročinstvu ljudi, čija prosudba u ovom sustavu desetine treba biti slobodna. I dok se ostavlja slobodi savjesti, plan je iznesen dovoljno jasno za sve. Nije potrebna prisila. {RH, August 25, 1874 par. 42}

 

Bog je preko Mojsija pozvao ljude da daju desetinu od svih svojih prihoda. Njima je povjerio stvari ovoga života, talente koje je trebalo uložiti i ponovo vratiti k njemu. Zahtijevao je desetinu, i to zahtijeva kao nešto najmanje što čovjek treba vratiti Njemu. On kaže, dajem vam devet desetina, a ja tražim jednu desetinu; to je moje. Kad ljudi zadrže jednu desetinu, pljačkaju Boga. Osim desetine, zahtijevali se se i prinosi za grijehe, prinosi za mir, prinosi za zahvale. {RH, August 25, 1874 par. 43}

 

Sve što je zadržano od desetine koju Bog zahtjeva od prihoda je zabilježeno u knjigama Neba kao pljačka protiv Boga. Takvi varaju svog Stvoritelja, a kad se grijeh zanemarivanja stavi pred njih, nije dovoljno promijeniti svoj put i od tada početi raditi po ispravnom principu. To neće ispraviti brojke u nebeskom zapisu za pronevjeru imovine koja im je dana u povjerenju da ih vrate zajmodavcu. Potrebno je pokajanje za nevjernost prema  Bogu, i za osnovnu nezahvalnost. {RH, August 25, 1874 par. 44}

 

"Hoće li čovjek pljačkati Boga? A vi ste mene opljačkali. I još pitate: 'U čemu smo te opljačkali?' U desetini i u prinosu. Prokletstvom ste prokleti; jer me pljačkate, vi, sav narod. Donosite sve desetine u riznicu, da bude hrane u mojem domu, i onda me u tom iskušajte," veli Gospodin nad vojskama, "neću li vam otvoriti prozore neba i izliti vam blagoslov, tako da neće biti dovoljno mjesta da ga primite." {RH, August 25, 1874 par. 45}

 

Ovdje je dano obećanje, ako će se sve desetine donijeti u skladište, Božji blagoslovi bit će izliveni na poslušne. {RH, August 25, 1874 par. 46}

 

"I prekorit ću zbog vas proždrljivca i on neće uništiti plodove vašega tla; niti će vam trs u polju odbaciti svoj plod prije vremena”, govori GOSPODIN nad vojskama. “I svi će vas narodi nazivati blagoslovljenima: jer ćete biti ugodna zemlja”, govori Gospodin nad vojskama. Kad bi svi koji ispovijedaju istinu ispunili Božje zahtjeve, dajući desetinu za koju Bog kaže da je njegova, riznica bi bila obilno ispunjena sredstvima s kojima bi se moglo širiti veliko djelo spasenja čovjeka. {RH, August 25, 1874 par. 47}

 

Bog daje čovjeku devet desetina, dok zahtijeva jednu desetinu za svetu svrhu, kao što je čovjeku dao šest dana da obavlja svoje poslove, a sačuvao i odvojio sedmi dan za sebe. Jer, kao što je subota sveta, i desetina od prihoda je sveta. Bog ju je rezervirao za sebe. On će nastaviti svoje djelo na Zemlji s povećanjem sredstava koje je povjerio čovjeku. {RH, August 25, 1874 par. 48}

 

Bog je zahtijevao od svojih drevnih ljudi tri godišnja okupljanja. 'Triput u godini neka se prikažu svi tvoji muški pred Gospodinom, Bogom tvojim, na mjestu, koje izabere sebi: na blagdan neukvasanih kruhova, na blagdan tjedana i na blagdan sjenica! Nitko neka se ne prikaže pred Gospodinom praznih ruku!' Neka svaki dade onoliko koliko može, prema blagoslovu koji ti je dao GOSPODIN, Bog tvoj. Ne manje od jedne trećine njihovih prihoda bilo je posvećeno za svetu i vjersku svrhu. {RH, August 25, 1874 par. 49}

 

Kad god je Božji narod, u bilo kojem razdoblju svijeta, veselo i voljno provodio plan u sistematskoj dobročinstvu, darovima i prinosima, postojalo je stalno obećanje da će prosperitet pratiti sve njihove pothvate u mjeri u kojoj su poštivali njegove zahtjeve. Kad su priznavali i pokoravali se Božjim zahtjevima, časteći ga svojim prihodima, staje su im bile pune obilja. Ali kad su pljačkali Boga u desetini i prinosu, dano im je da razumiju da nisu samo pljačkali Njega, nego i sebe; jer Bog je ograničio svoje blagoslove, u mjeri u kojoj su oni ograničili svoje prinose Bogu. {RH, August 25, 1874 par. 50}

 

Neki će za ovo reći da je jedan od strožih zakona koji je dan Hebrejima. Ali to nije bio teret voljnom srcu koje je voljelo Boga. Tek kad je njihova sebična priroda ojačala zadržavanjem, ljudi su izgubili iz vida vječne stvari i počeli cijeniti svoje zemaljsko blago iznad blaga duša. Postoje još veće potrebe od Božjeg Izraela u ovim posljednjim danima nego što su bile u vrijeme drevnog Izraela. Postoji veliko i važno djelo koje treba postići u vrlo kratkom vremenu, a Bog nikada nije dizajnirao da zakon o sustavu desetine prestane među njegovim narodom, nego da se umjesto toga, duh žrtvovanja proširi i produbi za završni rad. {RH, August 25, 1874 par. 51}

 

(Nastavit će se)

 

***

 

 

Nastavak

 

Prosinac 15. 1874 Desetak i Prinosi.

 

E. G. White

 

Sustavno dobročinstvo ne bi trebalo biti sustavna prisila. Dragovoljni prinosi su prihvatljivi Bogu. Pravo kršćansko dobročinstvo proizlazi iz načela zahvalne ljubavi. Ljubav prema Kristu ne može postojati bez odgovarajuće ljubavi prema onima koje je došao na svijet otkupiti. Ljubav prema Kristu mora biti vladajuće načelo bića, koje kontrolira sve emocije i usmjerava sve energije. Otkupljujuća ljubav trebala bi probuditi svu onu nježnu naklonost i samo-požrtvovnu pobožnost koja može postojati u srcu čovjeka. Kada je to slučaj, neće biti potrebno uzburkavati srce da bi probili njihovu sebičnost i probudili njihova uspavana suosjećanja, da prizovu prinose dobročinstva za dragocjeno djelo istine. {RH, December 15, 1874 par. 1}

 

Isus nas je kupio sa beskonačnom žrtvom. Sve naše sposobnosti i svi naši utjecaji doista su od našeg Spasitelja, i trebali bi biti posvećeni njegovoj službi. Čineći to, pokazujemo svoju zahvalnost za to što nas je Krist otkupio od ropstva grijeha svojom neprocjenjivom krvlju. Naš Spasitelj neprestano radi za nas. Uzašao je na visinu i moli se u ime onih koje je kupio svojom krvlju. Zalaže pred svojim Ocem agonije koje je imao na raspeću. Podiže svoje ranjene ruke i posreduje za svoju crkvu, kako bi oni mogli biti sačuvani da ne padnu pod iskušenjem. {RH, December 15, 1874 par. 2}

 

Kad bi naša osjetila mogla biti oživljena da prime ovo čudesno djelo našega Spasitelja za naše spasenje, ljubav, duboka i žarka, gorjela bi u našim srcima. Naša apatija i hladna ravnodušnost bi nas probudila. Cijela predanost i dobročinstvo, potaknuto zahvalnom ljubavlju, dodijelila bi najmanjem prinosu i dobrovoljnoj žrtvi božanski miris, čineći dar neprocjenjive vrijednosti. Međutim, kad sve što možemo dragovoljno predamo našem Otkupitelju, koliko god da nam je to vrijedno, ako u pravom svjetlu razumijemo dug zahvalnosti koji dugujemo Bogu, sve što možemo ponuditi činit će nam se vrlo oskudno i nedovoljno. Ali anđeli uzimaju ove prinose, koji se nama čine siromašnima i prezentiraju ih kao mirisni prinos pred prijestoljem, i oni su prihvaćeni. {RH, December 15, 1874 par. 3}

 

Mi kao Kristovi sljedbenici ne shvaćamo našu istinsku poziciju. Nemamo ispravne stavove o našim odgovornostima kao Kristove unajmljene sluge. Dao nam je plaću u svom životu patnji i u svojoj prolivenoj krv, da nas sveže u dobrovoljnu službu za Njega. Sve dobre stvari koje imamo su zajam od našeg Spasitelja. On nas je napravio upraviteljima. Naši najmanji prinosi, naše ponizne službe, predstavljene u vjeri i ljubavi, mogu biti posvećeni darovi za pridobivanje duše u službu Učitelja, za promoviranje njegove slave. Zanimanje i prosperitet Kristova kraljevstva trebaju biti od najveće važnosti. Oni koji svoje užitke i sebične interese čine glavnim predmetom svog života nisu vjerni upravitelji. {RH, December 15, 1874 par. 4}

 

Oni koji umiru sebi da bi drugima činili dobro, i posvećuju sebe i sve što imaju za Kristovu službu, pronaći će sreću koju sebični čovjek traži uzalud. Naš Spasitelj je rekao: 'Tko se ne odrekne svega što ima, ne može biti moj učenik.' 'Milosrđe ne traži svoje.' To je plod te nesebične ljubavi i dobrote koja je okarakterizirala Kristov život. Božji zakon, u našim srcima, donijet će naše vlastite interese u podređenosti visokim i vječnim razmatranjima. Krist nam je naložio tražiti prvo Božje kraljevstvo i njegove pravednosti. Ovo je naša prva i najviša dužnost. Naš je Učitelj izričito upozorio svoje sluge da ne traže blago na zemlji, jer bi tako njihova srca bila na zemaljskim, umjesto na nebeskima stvarima. Zbog toga su mnoge jadne duše napravile brodolom vjere. Otišli su direktno suprotno eksplicitnoj zapovijedi našega Gospodina i dopustili da ljubav prema novcu postane vladajuća strast njihovih života. Oni su neumjereni u svojim nastojanjima da steknu sredstva. Oni su toliko opijeni ludom žudnjom za bogatstvom kao što je pijanac za pićem. {RH, December 15, 1874 par. 5}

 

Kršćani zaboravljaju da su sluge Učitelja, da oni, njihovo vrijeme i sve što imaju, pripada Njemu. Mnogi su u iskušenju, a većina je nadvladana, obmanjujućim poticajima koje Sotona predstavlja za ulaganje njihovog novca gdje će im dati najveću dobit u dolarima i centima. Malo je onih koji razmatraju obvezujuće zahtjeve koje Bog polaže na nas da prvo ispunimo potrebe Božjeg djela, a zadovoljavanje vlastitih želja ostavimo za kraj. Malo je ljudi koji ulažu u Božje djelo u omjeru s njihovim sredstvima. Mnogi su uložili svoj novac u imovinu koju moraju prodati prije nego što ga mogu uložiti u Božje djelo i tako ga staviti u praktičnu uporabu. To im služi kao izgovor što su malo učinili za djelo svojega Otkupitelja. Na taj su način oni zakopali svoj novac u zemlju kao i čovjek u prispodobi. Pljačkaju desetinu od Boga, za koju On tvrdi da je njegova, i pljačkajući Njega kradu od sebe nebesko blago. {RH, December 15, 1874 par. 6}

 

Plan sustavnog dobročinstva ne pritišće teško ni jednog čovjeka. 'U pogledu sabiranja za svete, i vi činite kako odredih crkvama galacijskim. Svakoga prvog dana u tjednu neka svaki od vas kod sebe na stranu stavlja i skuplja što uzmogne da se ne sabire istom kada dođem.' Siromašni nisu isključeni iz privilegije davanja. Oni mogu sudjelovati u ovom djelu, kao i bogati. Lekcija koju je Krist dao u vezi s dva novčića udovice, pokazuje nam da su najmanji dobrovoljni prinosi siromašnih, ako se daju iz srca ljubavi, prihvatljivi kao i najveće donacije bogatih. {RH, December 15, 1874 par. 7}

 

U mjerilima svetišta, darovi siromašnih koji su dani iz ljubavi prema Kristu, ne procjenjuju se prema iznosu koji je dan, već prema ljubavi koja potiče prinos. Isusova obećanja zasigurno će se ispuniti kod velikodušnog siromašnog čovjeka koji ima malo za ponuditi, ali to malo velikodušno daje, kao i kod bogatog čovjeka koji daje puno. Siromašni čovjek žrtvuje i to svoje malo što ima. On se doista odriče nekih stvari koje mu trebaju za vlastitu udobnost, dok bogati čovjek daje od svog izobilja i ne osjeća nikakvu potrebu i ne odriče se ničega što mu zaista treba. Stoga, u prinosu siromašnih ljudi postoji svetost koja se ne nalazi u daru bogate osobe; jer bogataši daju od svojeg izobilja. Božja providnost uredila je cijeli plan sustavnog dobročinstva za dobrobit čovjeka. Njegova providnost nikada ne prestaje. Ako Božje sluge slijede njegovu providnost, svi će biti aktivni radnici. {RH, December 15, 1874 par. 8}

 

Oni koji ne daju u Božju riznicu i skupljaju sredstva za svoju djecu, ugrožavaju duhovni interes svoje djece. Stavljaju svoju imovinu, koja je njima kamen spoticanja, na put svoje djece, da bi se i oni mogli spotaknuti u propast. Mnogi čine velike pogreške u vezi stvari ovoga života. Oni štede, zadržavajući od sebe i drugih dobra koje bi mogli primiti od pravilnog korištenja sredstava koja im je Bog posudio, i postaju sebični i pohlepni. Oni zanemaruju svoje duhovne interese i postaju patuljci u vjerskom rastu, sve radi akumuliranja bogatstva koje ne mogu koristiti. Oni ostavljaju svoju imovinu svojoj djeci, a devet puta od deset to postaje veće prokletstvo njihovim nasljednicima nego što je bilo za njih. Djeca koja se oslanjaju na imovinu svojih roditelja često ne uspijevaju u ovom životu i općenito ne uspijevaju osigurati život koji dolazi. Najbolja stvar koju roditelji mogu ostaviti svojoj djeci je znanje korisnog rada i primjer života koji je karakteriziran nesebičnim dobročinstvom, pokazujući svojim djelima da pravu vrijednost novca treba cijeniti samo u dobru koju će postići u olakšavanju vlastitih potreba, potreba drugih i unapređenju Božjeg djela. {RH, December 15, 1874 par. 9}

 

Neki su spremni dati prema onome što imaju, i osjećaju da Bog nema nikakvih dodatnih potraživanja od njih, jer nemaju veliku količinu sredstava. Oni nemaju prihoda koji mogu odvojiti sa strane zbog potreba svojih obitelji. No, mnogi iz te klase bi si mogli postaviti pitanje; dajem li prema onome što sam mogao imati? Bog je osmislio da njihove moći tijela i uma trebaju iskoristiti. Neki nisu poboljšali na najbolji mogući način sposobnost koju im je Bog dao. Rad je određen čovjeku. Bio je povezano s prokletstvom, i grijeh ga je učinio neophodnim. Tjelesna, mentalna i moralna dobrobit čovjeka čini život korisnog rada neophodnim. "Nemojte biti lijeni u poslu", zapovijed inspiriranog apostola. {RH, December 15, 1874 par. 10}

 

Nijedna osoba, bilo bogata ili siromašna, ne može slaviti Boga životom lijenosti. Jedini kapital koji mnogi siromašni ljudi imaju je vrijeme i tjelesna snaga, a to se toliko često utroši na ljubav prema lagodnosti, i na bezbrižnu lijenost, da nemaju što donijeti Gospodinu u desetinama i prinosima. Ako kršćanima nedostaje mudrosti da rade na najbolji mogući način i da razumno koriste svoje tjelesne i duševne sile, trebaju imati blagost i poniznost uma da prihvate savjete i upute svoje braće, kako bi bolja prosudba njihove braće pomogla njihovim nedostacima. Mnogi siromašni ljudi koji trenutno ništa ne rade za dobrobit svojih bližnjih i za napredovanje Božjeg djela, mogu učiniti mnogo kad bi to željeli. Oni su jednako odgovorni Bogu za svoj kapital tjelesne snage kao i bogati čovjek za svoj kapital novca. {RH, December 15, 1874 par. 11}

 

Neki koji bi trebali stavljati sredstva u Božju riznicu bit će primatelji iz nje. Postoje oni koji su sada siromašni koji bi mogli poboljšati svoje stanje razumnim korištenjem njihovog vremena, izbjegavanjem prava na patente i ograničavanjem njihove sklonosti da se uključe u špekulacije kako bi na lakši način došli do sredstva umjesto strpljivim i ustrajnim radom. {RH, December 15, 1874 par. 12}

 

Kad bi oni koji nisu ostvarili uspjeh u životu bili voljni biti poučeni, mogli bi si istrenirati navike samoodricanja i stroge štednje te imati zadovoljstvo biti davatelji, a ne primatelji milostinje. Mnogo je lijenih sluga. Kad bi činili ono što je u njihovoj moći da rade, doživjeli bi tako velik blagoslov u pomaganju drugima da bi doista shvatili da je 'veći blagoslov davati nego primati'. {RH, December 15, 1874 par. 13}

 

Ispravno usmjerena dobročinstva vuku iz mentalne i moralne energije ljudi, i uzbuđuju ih na najzdravije djelovanje u blagoslivljanju potrebitima i unapređivanju Božjeg djela. Kad bi oni koji imaju sredstva shvatili da su odgovorni Bogu za svaki dolar koji potroše, njihovih takozvanih potreba bilo bi mnogo manje. Ako je savjest živa, svjedočit će o nepotrebnim prisvajanjima u zadovoljavanju apetita, služenju ponosu, ispraznosti i zabavama te će izvijestit o gubitku Gospodinovog novca, koji je trebao biti posvećen u Njegovo djelo. Oni koji potrate dobra njihovog Gospodina, kad-tad će morati položiti račun za to Učitelju. {RH, December 15, 1874 par. 14}

 

Kad bi zvanični kršćani manje koristili svoje bogatstvo za ukrašavanje tijela, uljepšavanje vlastitih kuća i manje trošili u ekstravagantnim, zdravstveno razarajućim raskošima na svojim stolovima, mogli bi staviti mnogo veće iznose u riznicu Božju. Tako bi imitirali svog Otkupitelja, koji je napustio Nebo, svoje bogatstvo i svoju slavu, i zbog nas postao siromašan, da bismo mi mogli imati vječno bogatstvo. Ako smo previše siromašni da vjerno vratimo Bogu u desetinama i prinosima onako kako On zahtijeva, onda smo sigurni previše siromašni da se skupo odijevamo; da luksuzno jedemo; jer gubimo novac našega Gospodina u štetnim zadovoljavanjima kako bi ugađali i slavili sebe. Trebamo se marljivo upitati, kakvo smo blago osigurali u kraljevstvu Božjem? Jesmo li se bogatili u Bogu? {RH, December 15, 1874 par. 15}

 

Isus je učenicima pružio pouku o pohlepi. "I ispriča im usporedbu govoreći: “Nekom bogatom čovjeku obilno je urodila zemlja pa je u sebi razmišljao: ‘Sto da učinim? jer nemam gdje pohraniti svoj urod.’ I reče: ‘Ovo ću učiniti: srušit ću svoje žitnice i sagraditi veće pa ću ondje skupiti sav svoj urod i svoja dobra. I reći ću svojoj duši: Dušo, evo imaš mnogo dobara u zalihi za mnoge godine; počivaj, jedi, pij i uživaj.’ Ali mu Bog reče: ‘Luđače, još noćas će se tvoja duša zatražiti od tebe; a čije će biti to što si pripravio?’ Tako je s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu." {RH, December 15, 1874 par. 16}

 

Dužina i sreća života ne sastoje se od količine naših zemaljskih dobara. Ovaj bezumni bogati čovjek u svom vrhuncu sebičnosti položio je za sebe blago koje nije mogao iskoristiti. Živio je samo za sebe. Došao je do kraja s trgovinom, napravio oštre pogodbe, i nije bio treniran milosrđem ili Božjom ljubavi. On je opljačkao sirota i udovicu i prevario svoje kolege da doda još više u svoju rastuću zalihu svjetovnih posjeda. Mogao je ostaviti svoje blago na Nebu u vrećama koje ne trunu. Kroz svoju pohlepu izgubio je oba svijeta. {RH, December 15, 1874 par. 17}

 

Oni koji ponizno koriste na slavu Božju sredstva što im je povjerio, kad-tad će primiti blago iz Učiteljeve ruke s blagoslovom: 'Dobro učinjeno, dobri i vjerni slugo, uđi u radost Gospodina svoga.' {RH, December 15, 1874 par. 18}

 

Kada uzmemo u obzir beskonačnu žrtvu učinjenu za spasenje ljudi, izgubimo se u čuđenju. Kad se sebičnost nađe u ljudskim srcima, i dođu u iskušenja da uskraćuju svoj dio u bilo kojem dobrom djelu, trebali bi ojačati svoja načela pravde mislima da je On, koji je bio bogat neprocjenjivim nebeskim blagom, okrenuo svoja leđa svemu tome, i postao siromašan; nije imao gdje odmoriti glavu. I cijela ta žrtva je bila zbog nas, da bismo mogli imati vječno bogatstvo. {RH, December 15, 1874 par. 19}

 

Krist je postavio svoje noge na put samoodricanja i žrtve, kojim svi njegovi učenici moraju putovati, ako bi se u konačnici uzdigli s njime. Uzeo je u svoje srce tuge koje čovjek mora patiti. Umovi svjetovnih ljudi često postaju grozni. Oni mogu vidjeti samo zemaljske stvari koje pomračuju slavu i vrijednost nebeskih. Ljudi će putovati zemljom i morem za zemaljsku dobit i podnijeti oskudicu i patnju kako bi dobili što žele, a ipak će se okrenuti od nebeskih atrakcija i neće uzeti u obzir vječna bogatstva. Ljudi koji su u relativnom siromaštvu obično su oni koji najviše poduzimaju za podržavanje Božjeg djela. Oni su velikodušni sa svojim desetkom. Oni su osnažili svoje impulse darežljivosti ustrajnim velikodušnostima. Kad su njihovi troškovi blizu zarade, njihova strast za zemaljskim bogatstvom nije imala prostora ili prilike ojačati. Ali mnogi, kad počnu skupljati zemaljska bogatstva, počinju računati koliko će im trebati prije nego što mogu doći u posjed određene svote. U svojoj tjeskobi da skupljaju bogatstvo za sebe, ne uspijevaju postati bogati u Bogu. Njihovo dobročinstvo ne drži korak s njihovom akumulacijom. Kako se njihova strast za bogatstvom povećava, njihove su naklonosti vezane uz njihovo blago. Povećanje njihove imovine jača požudu za još više, dok njihovo davanje desetine Gospodinu neki počnu smatrati strogim i nepravednim porezom. Inspiracija je rekla 'poveća li se blago, nek vam srce za nj ne prione.' Mnogi su rekli: 'Da sam tako bogat kao neki, umnožio bi svoje darove u Božjoj riznici. Ne bih činio ništa drugo sa svojim bogatstvom, nego ga koristio u napretku Božjeg djela.' Bog je ispitao neke od njih dajući im bogatstvo, ali s bogatstvom su došla žešća iskušenja, i njihova dobročinstva bila su daleko manja nego u dane njihova siromaštva. Velike želje za većim bogatstvima okupirala je njihove umove i srca, i počinili su idolopoklonstvo. {RH, December 15, 1874 par. 20}

 

Onaj tko predstavlja ljudima beskonačno bogatstvo i vječni život blaženstva u njegovu kraljevstvu kao nagradu vjernoj poslušnosti, neće prihvatiti podijeljeno srce. Živimo usred opasnosti posljednjih dana, kada postoji sve što bi preusmjerilo um i odvuklo naše naklonosti od Boga. Naša će se dužnost razaznati i cijeniti samo kada se gleda u svjetlu koje svijetli iz života Krista. Kako se sunce uzdiže na istoku i prolazi prema zapadu, ispunjavajući svijet svjetlom, tako će istinski sljedbenik Krista biti svjetlo svijetu. On će ići u svijet kao sjajna i čista svjetlost, da oni koji su u mraku mogu biti osvjetljeni i zagrijani zrakama koje svijetle iz njega. Krist kaže o svojim sljedbenicima, 'Vi ste svjetlo svijetu. Ne može se sakriti grad što leži na gori.' {RH, December 15, 1874 par. 21}

 

Naš veliki Primjer živio je život samoodricanja, hoće li put njegovih zvaničnih sljedbenika biti u tako jakom kontrastu s njegovim? Spasitelj je dao sve za svijet koji propada, ne zadržavajući ni samog sebe. Božja crkva spava. Oni su oslabljeni zbog nedjelovanja. Glasovi dolaze k nama iz svih dijelova svijeta: "Dođite i pomozite nam"; ali nema pokreta koji odgovara. Tu i tamo postoji slab trud; nekolicina pokazuje da žele biti suradnici sa svojim Učiteljem; ali takvi su često prepušteni raditi gotovo sami. Postoji samo jedan misionar iz našeg naroda na širokom polju u stranim zemljama. {RH, December 15, 1874 par. 22}

 

Istina je silna, ali nije provedena u praksi. Sam novac nije dovoljan da bude položen na oltar. Bog poziva ljude, volontere, da nose istinu drugim narodima, jezicima i ljudima. Naši brojevi ili naše bogatstvo neće nam dati značajne pobjede; nego predanost radu, moralna hrabrost, gorljiva ljubav prema dušama i neumorni žar, koji se nikada ne utišava. {RH, December 15, 1874 par. 23}

 

Mnogo je ljudi koji su gledali na židovsku naciju kao narod koji se treba žaliti, jer su stalno bili oporezovani za potporu svoje religije; ali Bog, koji je stvorio čovjeka i pružio mu sve blagoslove u kojima uživa, znao je što je za njegovo najbolje dobro. I on je svojim blagoslovom učinio da njihovih devet desetina vrijede više od cjelokupnog iznosa bez njegovog blagoslova. Ako je bilo tko od njih kroz svoju sebičnost opljačkao Boga ili mu je donio prinos koji nije savršen, katastrofa i gubitak slijedili su takve odluke. Bog čita motive srca. Poznaje svrhu ljudi, te će im odmjeriti u svoje vrijeme onako kako su zaslužili. {RH, December 15, 1874 par. 24}

 

Poseban sustav desetine utemeljen je na principu koji je trajan kao i Božji zakon. Taj sustav desetine bio je blagoslov Židovima, inače im Bog to ne bi dao. Tako će biti blagoslov i onima koji ga se drže do kraja vremena. Naš Nebeski Otac nije ustanovio plan sustavnog dobročinstva kako bi se obogatio, nego da bude veliki blagoslov čovjeku. Vidio je da je ovaj sustav dobročinstva upravo ono što čovjek treba. {RH, December 15, 1874 par. 25}

 

One crkve koje su najsustavnije i najvelikodušnije u podržavanju Božjeg djela, duhovno su najnaprednije. Prava velikodušnost u Kristovom sljedbeniku poistovjećuje njegov interes s interesom njegovog Učitelja. U Božjem djelovanju sa Židovima i njegovim narodom do kraja vremena, on zahtijeva sustavno dobročinstvo sukladno njihovom prihodu. Plan spasenja položen je beskonačnom žrtvom Božjeg Sina. Svjetlost evanđelja s Kristovog križa ukorava sebičnost i potiče darežljivost i dobročinstvo. Ne treba biti žalosna činjenica da je sve više poziva na davanje. Bog, u svojoj providnosti, zove svoj narod iz njihove ograničene sfere djelovanja, da uđe u veće pothvate. Neograničeni se napor zahtijeva u ovom trenutku kada moralna tama pokriva svijet. Svjetovnost i pohlepa jedu vitalne organe Božjeg naroda. Trebali bi shvatiti da je njegova milost ta koja umnožava zahtjeve za njihovim sredstvima. Božji anđeo postavlja djela dobročinstva blizu pokraj molitve. Rekao je Korneliju, 'Tvoje su molitve i milostinje tvoje uzašle kao podsjetnica pred Boga.' {RH, December 15, 1874 par. 26}

 

Krist je rekao u svom učenju: 'Ako dakle u nepravednom bogatstvu ne bijaste vjerni, tko li će vam istinsko povjeriti?' Duhovno zdravlje i prosperitet crkve ovisi u velikoj mjeri o njezinoj sustavnoj dobročinstvu. To je poput životne krvi koja mora kolati kroz cijelo biće, vitalizirajući svaki dio tijela. Povećava ljubav prema dušama naših bližnjih; jer samoodricanjem i samopožrtvovnosti dolazimo u bliži odnos s Isusom Kristom koji je zbog nas postao siromašan. {RH, December 15, 1874 par. 27}

 

Što više ulažemo u Božje djelo da pomognemo u spasenju duša, bliže našem srcu bit će dovedeni. Da su naši brojevi za pola veći, i da su svi ovi posvećeni radnici, imali bismo silu od koje bi drhtao cijeli svijet. Aktivnim radnicima Krist se obratio ovim riječima, 'Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.' {RH, December 15, 1874 par. 28}

 

Susrest ćemo se s opozicijom koja proizlazi iz sebičnih motiva, od netrepeljivosti i predrasuda, ali s neustrašivom hrabrošću i živom vjerom, trebamo sijati pored svih voda. Agenti Sotone su zastrašujući; upoznat ćemo ih i morati ćemo se boriti s njima. Naši se radovi ne smiju ograničavati samo na našu zemlju. Polje je svijet; žetva je zrela. Naredba koja je dana učenicima neposredno prije uznesenja bila je: 'Idite u sav svijet i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju.' Osjećamo se nevjerojatno bolno kada vidimo kako neki od naših propovjednika lebde oko crkava, očito pružajući malo napora, ali nemaju ništa što bi trebalo pokazati za svoje napore. Polje je svijet. Pustimo ih da izlaze u nevjerni svijet da se trude obratiti duše u istinu. Našu braću i sestre pozivamo na primjer Abrahama koji je išao na goru Moriu da ponudi jedinog sina po Božjoj zapovijedi. Ovdje je bila poslušnost i žrtva. Mojsije je bio na kraljevim dvorovima, a pred njim je bila i potencijalna kruna. Ali on se okrenuo od primamljivog mita i 'vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove. Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom. Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.' {RH, December 15, 1874 par. 29}

 

Apostoli se nisu sebično držali svojih života, radujući se što su smatrani dostojnima pretrpjeti sramotu za ime Krista. Pavao i Sila pretrpjeli su gubitak svega. Oni su bili bičevani, i na okrutan način su bili bačeni na hladan pod u tamnici i okovani u najbolnijem položaju, stopala su im bila povišena i pričvršćena u okovima. Jesu li gunđanja i pritužbe stigle do ušiju čuvara? O! Ne. Iz unutarnjeg zatvora, glasovi su prekidali ponoćnu tišinu s pjesmama radosti i hvale Bogu. Duboka i ozbiljna ljubav za djelo svoga Otkupitelja, zbog kojeg su Pavao i Sila patili, činila ih je veselima. {RH, December 15, 1874 par. 30}

 

I dok istina Božja ispunjava naše srce, upija naše sklonosti i kontrolira naše živote, mi ćemo također smatrati da je radost trpjeti zbog istine. Nijedan zatvorski zid, niti mučenje, ne može nas zastrašiti ili spriječiti u velikom radu. {RH, December 15, 1874 par. 31}

 

'Dođi, o dušo moja, na Kalvariju'

 

Zapazite ponizni život Božjeg Sina. Bio je 'čovjek žalosti i upoznat s tugom'. Gledajte njegovu sramotu, njegovu agoniju u Getsemaniji i naučite što je to samoodricanje. Da li patimo u siromaštvu? i Krist je patio, Veličanstvo neba. Ali njegovo je siromaštvo bilo zbog nas. Jesmo li rangirani među bogatašima? bio je i on. Ali on je pristao 'zbog nas je postati siromah da bismo mi kroz njegovo siromaštvo postali bogati'. U Kristu imamo samoodricanje kao primjer. Kristova žrtva sastojala se, ne samo od napuštanja kraljevskih nebeskih dvorova, suđenja od zlih ljudi koji su ga tretirali kao kriminalca i proglasili krivim, te ga predali da umre kao zločinac, nego i u tome što je uzeo na sebe grijehe svijeta. Kristov život ukorava našu ravnodušnost i hladnoću. Blizu smo kraju vremena, kad je Sotona sišao, s velikim gnjevom, znajući da je njegovo vrijeme kratko. On radi sa svim obmanama nepravednosti u onima koji propadaju. Naš veliki vođa je ostavio rat u našim rukama da ga snažno sa žarom nosimo. Ne činimo ni dvadesetinu onoga što bismo mogli učiniti da smo budni. Djelo je usporeno ljubavlju prema lagodnosti i nedostatkom duha samoodricanja kojeg je naš Spasitelj dao primjerom u svom životu. {RH, December 15, 1874 par. 32}

 

Traže se Kristovi suradnici, ljudi koji osjećaju potrebu za produljenim naporima. Rad našeg tiska ne smije se smanjivati, već udvostručiti. Škole bi trebale biti uspostavljene na različitim mjestima kako bi educirale naše mlade pripremajući ih za rad unapređivanja istine. {RH, December 15, 1874 par. 33}

 

Već je puno vremena potraćeno i anđeli nose u Nebo zapis o našim nemarnostima. Naše pospano i nesveto stanje izgubilo nam je dragocjene mogućnosti koje nam je Bog poslao u osobama koje su bili kvalificirane da nam pomognu u našoj sadašnjoj potrebi. O! koliko nam je potrebna Hannah da nam pomogne u ovom trenutku da dođemo do drugih nacija. Njezino opsežno znanje o misionarskim poljima omogućilo bi nam pristup do onih drugoga jezika kojima se sada ne možemo približiti. Bog je donio ovaj dar među nas kako bi zadovoljio sadašnju potrebu; ali nismo cijenili dar, i on ju je oduzeo. Ona je na odmoru od svojih napora, ali njezina djela samoodricanja ju slijede. Mora se požaliti da se naš misionarski rad usporava zbog nedostatka znanja o tome kako pristupiti različitim narodima i lokalitetima u velikom području žetve. {RH, December 15, 1874 par. 34}

 

Osjećamo tjeskobu duha, jer su nam neki darovi izgubljeni koje smo mogli sada imati, samo da smo bili budni. Radnici su zadržani od žetve izbjeljivanja. Božji narod treba poniziti svoja srca pred njim, i u najdubljem poniženju moliti se Gospodinu da oprosti našu apatiju i sebične užitke, i da se ukloni sramotan zapis zanemarenih dužnosti i neiskorištenih privilegija. U razmišljanju o križu Kalvarije pravi kršćanin će napustiti misli o ograničavanju svojih prinosa na ono što ga ništa ne košta i čut će trublju,

 

'Idi radi u mom vinogradu,

Tamo ćeš se odmarati, kad-tad.' {RH, December 15, 1874 par. 35}

 

Kad je Isus trebao biti uznesen u nebo, pokazao je na polja koja su spremna za žetvu i rekao svojim sljedbenicima: 'Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju.' 'Besplatno primiste, besplatno dajte!'. Hoćemo li se odreći sebe da se sakupi žetva koja propada? {RH, December 15, 1874 par. 36}

 

Bog poziva na talente utjecaja i sredstava. Hoćemo li odbiti slušati? Naš Nebeski Otac daruje darove i traži dio natrag kako bi nas mogao testirati da li smo dostojni da imamo dar vječnog života.  E. G. W. {RH, December 15, 1874 par. 37}

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić