Brzi Glasnici Trebaju Dobivati Sredstva Kako bi Mogli Odnijeti Njihovu Poruku Upozorenja Crkvi i Svijetu

 

 

"Sve dok istina napreduje, Bog od ljudi zahtijeva da daju od onoga što im je On povjerio za tu svrhu." Testimonies, Vol. 4, p. 469.

 

Jasno, otvoreno, ozbiljno, recite im kako tisuće muškaraca i žena koriste Božji novac kako bi se pokvarili i učinili ovaj svijet paklom. Milijuni dolara troše se za ono što ljude čini ludima. Predstavite tu stvar tako jasno da se njezina sila mora vidjeti. Onda recite svojim slušateljima o Spasitelju koji je došao na ovaj svijet kako bi spasio muškarce i žene od svih grešnih postupaka. "Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da tko god vjeruje u Njega, ne propadne, nego da ima život vječni." Evangelism, p. 530

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

"Gospodin mi je pokazao da dragocjene duše gladuju i umiru zbog nedostatka sadašnje istine, istine koja pečati, mesa u pravo vrijeme; i da brzi glasnici trebaju ubrzati na svom putu i nahraniti stado sadašnjom istinom. Čula sam kako jedan anđeo kaže: 'Ubrzajte brze glasnike, ubrzajte brze glasnike; jer se slučaj svake duše uskoro odlučuje, bilo za život, ili za smrt.' Vidjela sam da se od onih koji su imali sredstva zahtijeva da pomognu ubrzati te glasnike, koje je Bog pozvao na rad u njegovom djelu, a kako su išli od mjesta do mjesta, bili bi sigurni od prevladavajućih bolesti. Ali ako bi išli neki koje Bog nije poslao, oni bi bili u opasnosti da budu ubijeni bolestima; stoga svi trebaju ozbiljno tražiti dužnost i biti sigurni i krenuti prema uputama Duha Svetoga..."

"Uništenje dolazi kao moćni vrtlog." Molila sam anđela da se sažali i spasi one koji su voljeli ovaj svijet i bili su vezani za materijalno i nisu bili spremni odreći se svojih vlasništva i žrtvovati ih kako bi ubrzali glasnike na njihovom putu da nahrane gladne ovce, koje su propadale zbog nedostatka duhovne hrane."

"Dok sam gledala kako jadne duše umiru zbog nedostatka sadašnje istine, a neki koji su tvrdili da vjeruju istini puštali su ih da umru, tako što su zadržavali potrebna sredstava za širenje Božjeg djela, prizor je bio previše bolan i molila sam anđela da ga ukloni od mene. Vidjela sam da kad su neki bili pozvani zbog Božjeg djela prodati svoju imovinu, poput mladog čovjeka koji je došao Isusu, [Mt. 19,16-22], otišli su žalosni; i da će uskoro doći ogromna kazna i pomesti sav njihov imetak, a onda će biti prekasno za žrtvovanje zemaljskih dobara i skupljanja blaga na nebu…"

"Onda su se ponovno preda mnom pokazali oni koji nisu bili spremni odreći se svjetovnih dobara da bi spasili propadajuće duše, tako što bi im slali istinu, dok Isus stoji pred Ocem, zalaže svoju krv, svoje patnje i smrt; i dok su Božji glasnici čekali, spremni nositi im spasonosnu istinu koja bi ih mogla zapečatiti pečatom živoga Boga. Za neke koji su govorili da vjeruju u sadašnju istinu, bilo je teško učiniti i tako malo kao što je davanje glasnicima Božjeg vlastitog novca, koji im je posudio da budu upravitelji."

"Zatim su mučeni Isus, njegova žrtva i ljubav tako duboka, da daje svoj život za njih, opet podignuti preda mnom; a zatim i životi onih koji su tvrdili da su njegovi sljedbenici, koji su imali dobra ovoga svijeta i smatrali ih tako velikim da nisu htjeli pomoći djelu spasenja. Anđeo je rekao: "Mogu li takvi ući u nebo?" Drugi anđeo je odgovorio: "Ne, nikada, nikada, nikada. Oni koji nisu zainteresirani za Božje djelo na zemlji, nikada ne mogu pjevati pjesmu otkupiteljske ljubavi neba." "Vidjela sam da će brzo djelo koje Bog čini na zemlji uskoro biti prekinut u pravednosti i da se brzi glasnici moraju ubrzati na svom putu traženja raspršenog stada. Anđeo je rekao: "Jesu li svi glasnici? Ne, ne, Božji glasnici imaju poruku."

"Vidjela sam da je Božje djelo ometeno i obeščašćeno nekima koji putuju, a nemaju poruku od Boga. Takvi će morati dati račun Bogu za svaki dolar koji su koristili za putovanje na mjesta gdje nije bila njihova dužnost ići; jer je taj novac mogao pomoći u Božjem djelu, a zbog nedostatka novca, duše su izgladnjele i umrle zbog želje za duhovnom hranom koju su im mogli dati Božji pozvani i izabrani glasnici da su [BRZI GLASNICI S PORUKOM UPOZORENJA] imali sredstava."

"Vidjela sam da su oni koji imaju snage raditi svojim rukama i pomoći podržavanju djela, bili odgovorni za tu snagu, kao što su drugi za svoju imovinu." E. G. White, Review and Herald Articles, vol. 1, p. 11, cols. 2 and 3.

 

Glasnici koje Bog Odabire - Vođe se Trebaju Uskladiti s Božjim Istinitim Glasnicima

 

"Ukor Gospodina počivat će nad onima koji bi spriječili put, da jasnije svjetlo ne dođe do naroda. Veliko djelo treba biti učinjeno, a Bog vidi da naši vodeći ljudi trebaju više svjetla, da se mogu ujediniti s glasnicima koje On šalje da izvrše posao koji je On planirao da se učini. Gospodin je podigao glasnike [množina] i opskrbio ih svojim Duhom i rekao: 'Viči iz puna grla, ne susteži se, podigni glas svoj kao trubu! Objavi narodu mojemu prijestupe njihove, i kući Jakovljevoj njezine grijehe! [Iza 58:1]. Neka nitko ne riskira stavljajući se između ljudi i poruke Neba. Ova će poruka otići ljudima; i ako se među ljudima ne podigne ni jedan glas da ju objavi, kamenje će vikati. E.G. White, Gospel Workers, 304

 

Vođe SDA Crkve Neće Više Nikada Činiti ono za što su Božji Izabrani Glasnici Pozvani: Pokazati Kući Jakovljevoj Njezine Grijehe

 

"Ovdje vidimo da je crkva — Gospodinovo svetište — bila prva koja je osjetila udarac gnjeva Božjega. Starješine, kojima je Bog podario veliku svjetlost i koje je postavio čuvarima duhovnih interesa svog naroda, izdali su njihovo povjerenje. Zauzeli su stav da ne treba očekivati čudesa i vidljiva očitovanja sile Božje kao u davno proteklim danima. Vremena su se promijenila. Ove riječi jačaju njihovu nevjeru, i oni govore: Gospodin neće činiti dobro, niti će činiti zlo. On je suviše milostiv da bi svoj narod pohodio sudom i kaznama. 'Mir i sigurnost' je poklič ovih ljudi koji nikada više neće podići svoj glas kao jasan zvuk trube da pokažu narodu Božjem prijestupe njegove i kući Jakovljevoj grijehe njihove. Ovi nijemi psi koji neće lajati su oni koji će osjetiti osvetu uvrijeđenog Boga. Ljudi, djevojke i mala djeca, svi će zajedno biti uništeni." {5T 211.2}

 

Primijetite ključne fraze koje nam definiraju o kome se govori, poput "...Gospodinovo Svetište;" "kojima je Bog podario veliku svjetlost;" i "Božji narod".

Prijatelju, nemoj misliti da si pogriješio, gore navedena izjava odnosi se isključivo na Božji narod, zvanične Adventiste Sedmog dana. Također, dio "nijemi psi" citat je iz Izaije 56:10-12, gdje Bog govori o svom izabranom narodu, a ne Babilonu! Inspiracija nikada ne koristi takve pogrdne riječi da bi opisala Babilon.

 

"Bog nije imenovao niti jednog čovjeka vodičem, niti je učinio nekog čovjeka da bude savjest za drugoga; zato neka se ljudske ruke zadrže od obuzdavanja Njegovih slugu, koji osjećaju kao poziv da uđu u njegov vinograd da bi radili. Neka Bog radi s onima koje je On osobno izabrao putem svojega Svetog Duha..."

"Gospodin ne traži dopuštenje onih na odgovornim pozicijama kada želi upotrijebiti određene ljude kao svoje agente za proglašavanje istine. Ali On će koristiti koga želi koristiti. Proći će pored ljudi koji nisu slijedili Njegov savjet, ljudi koji se osjećaju sposobni i dovoljni da rade u svojoj vlastitoj mudrosti; a On će upotrijebiti DRUGE za koje ti navodno mudri misle da su potpuno nesposobni." E. G. White, Review and Herald, July 23, 1895.

 

"Henok, Noa, Mojsije, Daniel i velika skupina patrijarha i proroka – ovi su propovjednici pravednosti. Nisu bili nepogrešivi, bili su slabi, zabludjeli ljudi, ali je Gospodin djelovao kroz njih dok su se predavali u Njegovu službu." E. G. White, Gospel Workers, 13.

 

"U sva vremena proroci su podizali svoje glasove protiv grijeha kraljeva, vladara i naroda, govoreći ono što im je Bog zapovjedio, slušajući Njegovu volju po cijenu svog života. Iz naraštaja u naraštaj gomilala se strašna kazna za one koji su odbacivali svjetlost i istinu. To su sada na svoju glavu navlačili Kristovi neprijatelji. Grijeh svećenika i poglavara bio je veći od grijeha bilo kojeg prethodnog naraštaja. Svojim odbacivanjem Spasitelja sami su postali odgovorni za krv svih pravednika ubijenih od Abela do Krista." E. G. White, Desire of Ages, 618

 

"Bog nema suosjećanje s počiniteljem zla. On ne daje nikomu slobodu olako prelazi preko grijeha Njegovog naroda, niti da viče, "mir, mir", kad je On izjavio da neće biti mira za one koji su opaki. Oni koji pokušavaju potaknuti pobunu protiv slugu koje Bog šalje da dostave Njegove poruke, bune se protiv riječi Gospodnje." Testimonies, Vol. 4, p. 185

 

"Danas, u duhu i moći Ilije i Ivana Krstitelja, GLASNICI KOJE JE BOG ODREDIO prizivaju pozornost svijeta vezanog za sud na svečane događaje koji će se uskoro dogoditi u vezi sa zatvaranjem perioda milosti i pojavljivanjem Krista Isusa kao Kralja nad kraljevima i Gospodara nad gospodarima." E. G. White, Prophets and Kings, 716.

 

"Može se tvrditi da Gospodin daje posebnu mudrost onima kojima je povjerio ozbiljne odgovornosti. Gospodin daje posebnu mudrost onomu koji ima sveta povjerenja. Ako bi čovjek, trenutak po trenutak, učinio Boga svojim jedinim pomagačem i ponizno hodao s njim, Bog će tada dati svjetlo, znanje i mudrost, kako bi njegov ljudski agent mogao voditi svoju braću koja će ga tražiti za savjete o njihovoj dužnosti. Na jasan i silovit način on će ih uputiti na Izvor koji je neokaljan i čist od grešaka i zabluda koje su tako očite u čovječanstvu. On može, jer je to njegova privilegija, odbiti biti mozak i savjest za svoju braću. Mogao bi im reći sa omekšanim srcem da odlazi Bogu za opskrbu mudrosti i milosti i da će Gospodin velikodušno dati svima koji ga traže mudrosti. On će razlučiti i pokazati opasnosti koje vrebaju ako se bazira na ljudske djelatnike umjesto na Boga i potaknuti ih da učine kako je Isus naredio svojoj djeci da učine - idite Bogu za znanje, mudrost, silu i milost." E. G. White, Review and Herald, Vol. 3, 175.

 

"Nemam blagu poruku koju bi dala onima koji su toliko dugo bili kao LAŽNI PUTOKAZI, upućujući na POGREŠAN PUT. Ako odbijete Bogom izabrane glasnike, odbijate Krista." E. G. White, Testimonies to Ministers, 97.

 

Najpotresnije poruke nosit će ljudi koje je Bog odredio, poruke koje će biti upozoravajućeg karaktera kako bi probudile ljude. I dok će neki biti isprovocirani upozorenjima i povedeni oduprijeti se svjetlu i dokazima, iz toga moramo vidjeti da je poruka koju dajemo za ovo vrijeme - test. Poruke će biti objavljene neuobičajenim načinom." E. G. White, Testimonies, Vol. 9, 137.

 

"Poruke s neba imaju karakter da izazivaju opoziciju. Vjerni svjedoci za Krista i istinu ukorit će grijeh. Njihove će riječi biti poput čekića koje razbija okrutno srce, poput vatre koja proždire trosku. Postoji stalna potreba za ozbiljnim, odlučnim porukama upozorenja. Bog će imati ljude koji su vjerni toj dužnosti. U pravo vrijeme šalje svoje vjerne glasnike da obave djelo slično djelu koje je obavljao Ilija." E. G. White, Testimonies, Vol. 5, 254.

 

Ne smijemo koristiti sveti desetak u bilo koju drugu svrhu osim za potporu službe. Ellen White kaže da se čak ne treba koristiti ni za pomoć siromašnima. Bog nam ne može dati uspjeha ni u čemu, ako pljačkamo Bogu svetu desetinu.

 

rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina