Daljnji Dokazi o Otkrivenju 17:10

 

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Ovaj tjedan dobio sam viziju koja je potpuno odbacila trenutno popularnu teoriju da pape od Lateranskog ugovora iz 1929. godine, čine 7 kraljeva iz Otkrivenja 17:10. Pokazao sam ozbiljne proturječnosti povezane s tom teorijom. Rekao sam da ću uskoro dati nove dokaze, pa predstavljam neke od tih dokaza u ovom dokumentu.

 

https://slugagospodnji.neocities.org/otk17implikacijeakojepapafranjoosmikralj.htm

 

https://slugagospodnji.neocities.org/vizijaronotk1710117glava10102017.htm

 

Dodatni Evidentni Dokazi

 

Kada je Ivan pisao Otkrivenje 17:10, bilo je pet palih kraljeva. Naveo sam ih. Tada je Ivan rekao: JEDAN JE. Do sada nisam identificirao "JEDAN JE". "JEDAN JE" u vrijeme Ivanovog pisanja Otkrivenja bio je Rim.

 

Drugi koji još nije došao je Amerika, Zvijer koja izgleda kao janje sa dva roga te govori poput zmaja. U ovom ću dokumentu dodati podatke o toj zvijeri i sve ono što je Ellen White rekla putem komentara o Otkrivenju 17.

 

Otk 17:10 I kraljeva je sedam: petorica padoše, jedan jest, a drugi još ne dođe. A kada dođe, treba tek zakratko ostati.

 

Amerika još nije postojala kad je Ivan pisao Otkrivenje.

 

Zvijer Nalik Janjetu s Dva Roga Koja će Govoriti kao Zmaj

 

Otk 13:11 I ugledah drugu zvijer gdje uzlazi iz zemlje: i imaše on dva roga kao Jaganjac, a govoraše kao zmaj.

 

Otk 13:12 Svu vlast one prve zvijeri on provodi pred njim; i čini da se zemlja i svi koji na njoj prebivaju poklone prvoj zvijeri, onome kome bijaše izliječena smrtna rana.

 

Otk 13:13 I čini on velika znamenja; čak čini da oganj silazi s neba na zemlju naočigled ljudima,

 

Otk 13:14 i zavodi one koji žive na zemlji čudesima koja mu je dano činiti u nazočnosti zvijeri govoreći onima koji žive na zemlji neka načine kip zvijeri, onoga koji imaše ranu od mača i preživje.

 

Otk 13:15 I imaše vlast udahnuti život kipu zvijeri, da progovori kip zvijeri i da učini da se poubija sve one koji se neće klanjati kipu zvijeri.

 

Otk 13:16 I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela;

 

Otk 13:17 i da nitko ne može kupovati ili prodavati, osim onoga tko ima žig ili ime zvijeri ili broj njegova imena.

 

Otk 13:18 Ovdje je mudrost. Onaj tko ima razuma neka proračunava broj zvijeri, jer je to broj jednoga čovjeka; a njegov je broj šest stotina šezdeset i šest.

 

Ellen White o Zvijeri Nalik Janjetu iz Otkrivenja 13

 

"U tom se poglavlju pojavljuje još jedan simbol. Prorok kaže: "Potom opazih drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje: imala je dva roga kao u janjeta." Stih 11. Pojava ove zvijeri i način na koji nastaje pokazuju da je nacija koju ona predstavlja drukčija od onih koje su predočene ranijim simbolima. Velika kraljevstva koja su vladala svijetom prikazana su proroku Danielu kao predatorske zvijeri koje su se pojavile nakon što "četiri vjetra uzbibaše veliko more." Daniel 7:2. U Otkrivenju 17 anđeo je objasnio da su vode "puci i mnoštva, narodi i jezici." Otkrivenje 17:15. Vjetrovi su simbol sukoba. Četiri nebeska vjetra koja su uzbibala veliko more predstavljaju strašne prizore osvajanja i prevrata kojima su kraljevstva došla do vlasti." {GC 439.3}

 

"Ali Zvijer s rogovima kao u janjeta viđena je kako "izlazila iz zemlje." Umjesto da uspostavom svoje vlasti ruši druge, ovako predstavljena nacija mora se pojaviti na dotada nenastanjenom području uz postupni i mirni razvoj. Prema tome nije se mogla pojaviti među pretrpanim i nemirnim nacijama Staroga svijeta – tim uzburkanim morem "puka i mnoštva, naroda i jezika." Moramo je potražiti na zapadnom kontinentu." {GC 440.1}

 

"Koja se nacija 1798. godine u Novome Svijetu počela pojavljivati kao sila, i obećavajući buduću snagu i veličinu privlačeći pozornost svijeta? Ovaj simbol nije teško protumačiti. Samo jedna jedina nacija odgovara pojedinostima ovog proročanstva: ono neizbježno upućuje na Sjedinjene Američke Države. Govornici i povjesničari su se vrlo često nesvjesno koristili mislima, pa i doslovnim riječima svetog pisca, opisujući postanak i razvoj ove nacije. Zvijer je viđena kako "izlazi iz zemlje;" i prema prevoditeljima, ovdje upotrijebljena riječ izlazi doslovno znači "niknuti ili izrasti kao biljka." Kao što smo vidjeli, ova se nacija mora pojaviti na dotad nezauzetom području. Jedan ugledni pisac u opisu postanka Sjedinjenih Država govori o "tajni njihovog nastanka iz praznine," i dodaje: "Kao tiho sjeme narasli smo do carstva." – G. A. Townsend, The New World Compared With the Old, page 462. Jedan europski dnevnik pisao je 1850. godine o Sjedinjenim Državama kao o predivnom carstvu, koje "niče," i "u tišini zemlje svakodnevno jača u snazi i ponosu." – The Dublin Nation. Edward Everett je u govoru o doseljenim osnivačima ove nacije rekao: "Jesu li tražili neko usamljeno mjesto, bezazleno zbog zabačenosti i sigurno zbog udaljenosti, gdje bi mala crkva iz Leydena mogla uživati slobodu savjesti? Promatrajte moćna područja nad kojima su miroljubivim osvajanjem... razvili zastave križa!" – Speech delivered at Plymouth, Massachusetts, Dec. 22, 1824, page 11. {GC 440.2}

 

"Imala je dva roga kao u janjeta." Rogovi slični janjetovim upućuju na mladost, nedužnost i blagost, što dobro predstavlja karakter Sjedinjenih Država kada su predstavljene proroku da "izlaze" 1798. godine. Među kršćanskim prognanicima koji su među prvima pobjegli u Ameriku i potražili utočište od kraljevskog tlačenja i i svećeničke netolerancije bilo je mnogo onih koji su odlučili osnovati vlast zasnovanu na širokom temelju građanske i religiozne slobode. Njihovi su stavovi našli mjesto u Deklaraciji o Nezavisnosti, koja ističe veliku istinu da su "svi ljudi stvoreni jednaki" i obdareni neotuđivom pravom na "život, slobodu i potjeru za srećom." Ustav jamči ljudima pravo na samoupravljanje, uz uvjet da javno izabrani predstavnici izdaju i primjenjuju zakone. Također je bila zajamčena vjerska sloboda, s tim da je svakome bilo dopušteno služiti Bogu prema svojoj savjesti. Republikanizam i protestantizam postali su osnovnim načelima nacije. Ova su načela tajna njezine moći i napretka. Tlačeni i ugnjetavani širom kršćanskog svijeta okrenuli su se ovoj zemlji s očekivanjem i nadom. Milijuni su potražili njezine obale, pa su se Sjedinjene Države uzdigle do mjesta među najmoćnijim državama Zemlje." {GC 441.1}

 

"Ali zvijer s rogovima kao u janjeta "govorila je kao Zmaj. Svu vlast prve zvijeri ona provodi pred njom i uzrokuje da se zemlja i njezini stanovnici klanjaju prvoj zvijeri kojoj bi izliječena smrtonosna rana... govoreći stanovnicima zemlje da naprave kip zvijeri koja bi ranjena mačem, ali ostade na životu." Otkrivenje 13:11-14. {GC 441.2}

 

Bilješka Rona: Primijetite (gore) Amerika uzrokuje da ZEMLJA I ONI KOJI PREBIVAJU NA ZEMLJI DA SE KLANJAJU PRVOJ ZVIJERI, čija je smrtonosna rana izliječena. To je indikativno za korištenje iste SVJETSKE sile kao i šest drugih kraljeva Otkrivenja 17:10. Kraj bilješke.

 

"Rogovi kao u janjeta i govor Zmaja ovoga simbola upućuju na upadljivu proturječnosti između govora i postupaka nacije koju predstavljaju. "Govor" nacije je djelovanje njene zakonodavne i sudske vlasti. Takvim postupcima poricat će slobodoumna i miroljubiva načela koja je postavila kao temelj svoje politike. Proročanstvo da će govoriti "kao zmaj" i vršiti "svu vlast prve Zvijeri" jasno proriče razvoj duha netolerancije i progonstva što su ga pokazali narodi predstavljeni zmajem i zvijeri sličnoj leopard. A tvrdnja da zvijer s dva roga čini da se "zemlja i njezini stanovnici klanjaju prvoj zvijeri" pokazuje da će ovaj narod svoju vlast upotrijebiti da nametne držanje nečega što bi bio čin iskazivanja poštovanja papinstvu." {GC 442.1}

 

"Ovakav postupak bio bi izravno suprotan načelima ove vlade, geniju njenih slobodnih institucija, izravnom i svečanom jamstvu Deklaracije o Nezavisnosti i Ustavu. Osnivači nacije mudro su nastojali spriječiti crkvu da upotrebljava svjetovne vlasti, s njenim neizbježnim posljedicama – netolerancijom i progonstvom. Ustav propisuje da "Kongres neće izdati zakon kojim bi uspostavio religiju ili zabranio slobodno prakticiranje religije," i da se "religija nikad neće tražiti kao uvjet za dobivanje ijedne javne službe u Sjedinjenim Državama." Državna vlast može jedino flagrantnim kršenjem ovih sigurnosnih mjera nacionalne slobode prisiliti civilnim autoritetom poštivanje nekog vjerskog propisa. Ali nedosljednost ovakvog postupka nije veća no što je prikazana simbolom. No upravo zvijer s rogovima kao janjeta - po svojem govoru čista, blaga i bezopasna – govori kao Zmaj." {GC 442.2}

 

"Savjetujući stanovnicima zemlje da oni naprave kip zvijeri." Ovdje je jasno prikazan oblik državnog uređenja u kome je zakonodavna vlast u rukama naroda, što je dojmljiv dokaz da su Sjedinjene Države doista nacija označena u ovom proročanstvu." {GC 442.3}

 

"Ali što je "kip zvijeri"? I kako će on nastati? Kip je načinila dvoroga zvijer i predstavlja kip prvoj zvijeri. Također je nazvan i kip zvijeri. Dakle, da bismo doznali kakav je to kip i kako će biti načinjen, moramo proučiti značajke same zvijeri – papinstva." {GC 443.1}

 

"Kad se prva crkva pokvarila napuštanjem jednostavnosti evanđelja i prihvaćanjem poganskih obreda i običaja, izgubila je Duh i Božju silu. Da bi mogla nadzirati savjest ljudi, tražila je potporu svjetovne vlasti. Rezultat je bilo papinstvo, crkva koja je kontrolirala državnu silu i upotrebljavala ju za postizanje svojih ciljeva, a posebno za kažnjavanje "krivovjerstva." Da bi Sjedinjene Države mogle načiniti kip zvijeri, religiozna sila mora tako kontrolirati građansku vlast da se crkva za postizanje svojih vlastitih ciljeva može služiti autoritetom države." {GC 443.2}

 

"Kad god je crkva pribavila državnu vlast, ona se njome služila da bi kažnjavala neslaganje s njezinim doktrinama. Protestantske crkve koje su stvaranjem saveza sa svjetovnim silama slijedile stope Rima, pokazale su sličnu želju za ograničavanjem slobode savjesti. Primjer je Anglikanska crkva, koja je dugo vremena progonila one koji se nisu slagali s njezinim učenjem. U 16. i 17. stoljeću tisuće propovjednika koji joj se nisu prilagodili bilo je prisiljeno pobjeći iz svojih crkava, a mnogi su pastori i vjernici bili izloženi novčanim kaznama, zatvoru, mučenju i mučeničkoj smrti." {GC 443.3}

 

"Otpad je naveo prvu crkvu da potraži pomoć građanske vlasti, a to je pripravilo put razvitku papinstva – zvijeri. Pavao je rekao, da "treba najprije doći otpad i pojaviti se Čovjek grijeha." 2 Solunjanima 2:3. Tako će otpad u crkvi pripraviti put kipu zvijeri." {GC 443.4}

 

"Biblija objavljuje da će prije Gospodinovog dolaska postojati stanje vjerskog opadanja slično onome u prvim stoljećima. "U posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi biti sebeljubivi, pohlepni, hvalisavi, oholi, hulitelji, nepokorni roditeljima, nezahvalni, nesveti, bešćutni, nepomirljivi, klevetnici, neobuzdani, goropadni, preziratelji dobrih, izdajnici, brzopleti, bahati, ljubitelji užitaka više negoli ljubitelji Boga; imat će oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile." 2 Timoteju 3:1-5. "Duh izričito veli da ću posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne lažne duhove i đavolske doktrine." 1 Timoteju 4:1. Sotona će djelovati "svakovrsnim silnim djelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavođenjem." A svi koji "nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se spasili," bit će ostavljeni da prihvate "djelotvornu zabludu da vjeruju laži." 2 Solunjanima 2:9-11. Kad nastupi ovo stanje bezbožnosti, njemu će slijediti iste posljedice kao i u prvim stoljećima." {GC 444.1}

 

"Veliku raznolikost vjerovanja u protestantskim crkvama mnogi smatraju odlučnim dokazom da nikada više neće pokušati prisiliti vjersko jedinstvo. Pa ipak već godinama u protestantskim crkvama jača i raste težnja za ujedinjenjem koje bi bilo zasnovano na zajedničkim točkama doktrine. Za postizanje takvog jedinstva mora se svakako izbjeći raspravljanje o predmetima u kojima se svi ne slažu, bez obzira koliko bilo važni s biblijskog gledišta." {GC 444.2}

 

"Charles Beecher je u jednoj propovijedi 1846. godine rekao da propovjednici "evangeličkih protestantskih zajednica ... ne samo što su od samog početka bili pod velikim pritiskom isključivo ljudskog straha, već žive, dišu i kreću se u izrazito pokvarenoj sredini koja neprekidno utječe na tjelesne nagone njihove prirode ne bi li prestali iznositi istinu i pokleknuli pred silom otpada. Nije li tako bilo s Rimom? Ne doživljavamo li isto što je on doživio? I što to vidimo u budućnosti? Još jedan sveopći koncil! Svjetsku konvenciju! Evangelički savez i opći kredo!" – Propovijed o "Biblija je dovoljan kredo," Fort Wayne, Indiana, 22. veljače, 1846. Kada dođe do toga, onda će, da bi se postiglo potpuno jedinstvo, ostati samo korak do primjene sile." {GC 444.3}

 

"Kad vodeće crkve u Sjedinjenim Državama, ujedinjene u točkama doktrine koje smatraju zajedničkima, budu utjecale na državu da nametne njihove propise i podupre njihove ustanove, tada će protestantska Amerika podići kip rimske hijerarhije, a neizbježna posljedica bit će određivanje građanskih kazni onima koji misle drukčije." {GC 445.1}

 

"Zvijer s dva roga "čini [zapovijeda] da svi — mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi — prime žig na svoju desnicu ili na čelo i da nitko ne može ni kupiti ni prodati osim onoga koji ima žig, ili ime zvijeri, ili broj njezina imena." Otkrivenje 13:16,17. Upozorenje trećeg anđela glasi: "Tko se god pokloni zvijeri ili njezinu kipu i primi žig na svoje čelo ili na svoju ruku, pit će vino Božje srdžbe." "Zvijer" spomenuta u ovom retku, čije obožavanje silom nameće dvoroga zvijer, jest prva, leopardu slična zvijer iz Otkrivenja 13 — papinstvo. "Kip zvijeri" predstavlja oblik otpaloga Protestantizma koji će se razviti kada protestantske crkve budu tražile pomoć građanske vlasti za provođenje svojih učenja. Još uvijek ostaje definiranje "žiga zvijeri." {GC 445.2}

 

"Poslije upozorenja da se ne klanjamo zvijeri i njezinu kipu, proročanstvo objavljuje: "Onih koji drže Božje zapovijedi i vjeru u Isusa." Budući da su oni koji drže Božje zapovijedi stavljeni nasuprot onima koji se klanjaju zvijeri i njenom kipu i primaju njezin žig, iz toga slijedi da će poštovanje Božjeg zakona s jedne strane, i njegovo prestupanje s druge strane, činiti razliku između onih koji štuju Boga i onih koji se klanjaju zvijeri." {GC 445.3}

 

"Posebna značajka zvijeri, a prema tome i njezinog kipa, jest kršenje Božjih zapovijedi. Daniel o malome rogu, odnosno papinstvu, kaže: "Pomišljat će da promijeni vremena i zakon." Daniel 7:25. Istu je silu Pavao nazvao "čovjekom grijeha," koji se oholo uzdiže iznad Boga. Prvo proročanstvo dopunjuje drugo. Samo se promjenom Božjeg zakona papinstvo moglo uzdići iznad Boga. Tko god svjesno vrši tako promijenjen zakon, odaje vrhunsko poštovanje sili koja je tu promjenu izvršila. Takav čin poslušnosti papinskim zakonima predstavljao bi znak vjernosti papi namjesto Bogu." {GC 446.1}

 

"Papinstvo je pokušalo promijeniti Božji zakon. Druga zapovijed, koja zabranjuje obožavanje kipova i slika, izostavljena je iz zakona, a četvrta je tako promijenjena da odobrava svetkovanje prvog umjesto sedmog dana, Subote. No papisti kao razlog izostavljanja druge zapovijedi tvrde kako je ona nepotrebna, jer je uključena u prvu i da zakon daju točno onako kako je Bog htio da se razumije. Međutim to ne može biti promjena koju je prorok prorekao. Ovdje je riječ o namjernoj i dobro promišljenoj promjeni: "Pomišljat će da promijeni vremena i zakon." Promjena četvrte zapovijedi točno je ispunjenje ovog proročanstva. Jedini autoritet kojim je ova promjena izvršena jest crkva. Time se papinska vlast otvoreno postavlja iznad Božje." {GC 446.2}

 

"Budući da će se Božji štovatelji posebno prepoznavati po svom štovanju četvrte zapovijedi — jer je ona znak Božje stvaralačke moći i svjedok Njegova prava na čovjekovo obožavanje i klanjanje — štovatelji će se zvijeri prepoznati po svom nastojanju da sruše uspomenu na Stvoritelja, kako bi uzvisili ono što je uspostavio Rim. Upravo je zastupajući Nedjelju papinstvo prvi put istupilo sa svojim drskim zahtjevima i prvi se put poslužilo državnom vlasti da prisili na svetkovanje Nedjelje kao "dana Gospodnjeg." (Vidi Dodatak.) Ali Biblija smatra sedmi dan, a ne prvi, danom Gospodnjim. Krist je rekao: "Stoga je Sin Čovječji gospodar i Subote." Četvrta zapovijed objavljuje: "A sedmoga je dana Subota Gospodinova." A preko proroka Izaije Gospodin ga određuje kao: "Moj sveti dan." Marko 2:28; Izaija 58:13. {GC 446.3}

 

"Tako često izricana tvrdnja da je Krist promijenio Subotu opovrgnuta je Njegovim vlastitim riječima. U svojoj propovijedi na Gori On je izjavio: "Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ispunim. Jer, zaista, kažem vam: dok postoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedna kovrčica iz Zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ispuni. Stoga, tko god prekrši i jednu od ovih i najmanjih zapovijedi i nauči druge da tako rade, zvat će se najmanji u kraljevstvu nebeskom; dok će onaj koji ih bude vršio biti nazvan velikim u kraljevstvu nebeskom." Matej 5:7-19. {GC 447.1}

 

"Činjenica je, koju protestanti općenito priznaju, da u Svetom pismu nema odobrenja za promjenu Subote. To je jasno naznačeno u izdanjima American Tract Society-a i American Sunday School Union-a. Jedno od ovih djela priznaje "potpunu šutnju Novog zavjeta što se tiče bilo kakve izričite zapovijedi za šabat (Nedjelju, prvi dan tjedna) ili određene propise za njezino svetkovanje." – George Elliott, The Abiding Sabbath, stranica 184. {GC 447.2}

 

"U drugome stoji: "Do Kristove smrti nije učinjena promjena u danu;" i, "kako pokazuje izvještaj, oni (apostoli) nisu... dali nikakvu jasnu zapovijed koja bi odobrila napuštanje sedmoga dana Subote i njezinog svetkovanja prvoga dana tjedna." – A. E. Waffle, The Lord’s Day, stranice 186-188. {GC 447.3}

 

"Rimokatolici priznaju da je njihova crkva izvršila promjenu Subote i tvrde da protestanti svetkovanjem Nedjelje priznaju njezinu vlast. U Katoličkom katekizmu kršćanske vjere, na pitanje: Koji dan treba svetkovati u znak poslušnosti Četvrtoj zapovijedi, iznesena je sljedeća tvrdnja: "U doba staroga zakona svetkovala se Subota; ali je crkva, poučena po Isusu Kristu i vođena Svetim Duhom zamijenila Subotu Nedjeljom. Stoga mi danas svetkujemo prvi a ne sedmi dan. Sada je Nedjelja dan Gospodnji." {GC 447.4}

 

"Kao znak autoriteta Katoličke Crkve papistički pisci navode "sâm čin promjene Subote u Nedjelju, koji odobravaju i Protestanti; ... svetkovanjem Nedjelje oni priznaju vlast Crkve da određuje blagdane i da ih naređuje pod prijetnjom grijeha." –  Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, stranica 58. Prema tome, što je drugo promjena Šabata nego žig ili znak autoriteta Rimske Crkve — "žig zvijeri?" {GC 448.1}

 

"Rimska Crkva se nije odrekla svog zahtjeva za prevlašću, i kada svijet i protestantske crkve prihvaćaju šabat koji je ona stvorila, a odbacuju biblijsku Subotu, one zapravo priznaju ovu pretpostavku. One se za ovu promjenu mogu pozivati na autoritet predaje i crkvenih otaca, ali time poriču upravo ono načelo koje ih odvaja od Rima — da je "Biblija, i samo Biblija, temelj vjere protestanata." Svaki papist može vidjeti da varaju sami sebe, namjerno zatvarajući oči pred činjenicama. Kako pokret za provođenje zakona o Nedjelji stječe naklonost, on se raduje uvjeren da će jednog dana cijeli protestantski svijet dovesti pod stijeg Rima." {GC 448.2}

 

"Rimokatolici izjavljuju da "protestanti i protiv svoje volje svetkovanjem Nedjelje iskazuju štovanje autoritetu (katoličke) crkve." – Mgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, stranica 213. Prisiljavanje protestantskih crkava da se svetkuje Nedjelja jest prisiljavanje na štovanje papinstva — zvijeri. Oni koji, svjesni zahtjeva četvrte zapovijedi, odluče svetkovati lažnu umjesto prave Subote, time odaju štovanje onoj vlasti koja je jedina naredila ovu promjenu. Ali samim činom što svjetovna vlast prisiljava na vršenje vjerskih dužnosti, crkve će same načiniti kip zvijeri; stoga će prisiljavanje na svetkovanje Nedjelje u Sjedinjenim Državama biti prisiljavanje na štovanje zvijeri i njezinog kipa." {GC 448.3}

 

"Ali kršćani ranijih generacija svetkovali su Nedjelju, uvjereni da svetkuju biblijsku Subotu. I danas u svakoj crkvi, ne isključujući rimokatoličku, ima pravih kršćana koji iskreno vjeruju da je Nedjelja božanski određen dan odmora. Bog prihvaća njihovu iskrenu namjeru i pošten postupak. Ali kad svetkovanje Nedjelje bude nametnuto zakonom i svijetu bude jasna obveza prema pravoj Suboti, onda će svi koji budu prestupali Božju zapovijed, da bi poslušali propis iza kojega nema većeg autoriteta no što je Rim, time štovati papinstvo više nego Boga. Takvi će se pokloniti Rimu i sili koja nameće ustanovu koju je uveo Rim. Oni se klanjaju zvijeri i njezinom kipu. Kad ljudi tada budu odbacili ustanovu koju je Bog proglasio znakom svojega autoriteta i namjesto nje iskazivali poštovanje onoj koju je Rim izabrao kao znak svoje vrhovne vlasti, ljudi će time primiti znak odanosti Rimu — "žig zvijeri." I tek kad ovaj predmet bude jasno iznesen ljudima i oni dođu u položaj da biraju između Božjih i ljudskih zapovijedi, tada će oni koji nastave s prestupanjem primiti "žig zvijeri." {GC 449.1}

 

"Najstrašnija prijetnja ikada upućena smrtnom čovjeku sadržana je u vijesti trećeg anđela. Mora se raditi o strašnom grijehu koji izaziva Božju srdžbu nepomiješanu s milosrđem. Ljudi ne smiju ostati u neznanju o ovom važnom predmetu; opomena protiv ovoga grijeha mora se objaviti svijetu prije no što ga pohode Božji sudovi kako bi svi znali zašto podliježu kazni i imali je priliku izbjeći. Proročanstvo objavljuje da će se prvi anđeo obratiti "svakom narodu i plemenu, jeziku i puku." Upozorenje trećeg anđela, koje čini dio iste trostruke poruke, isto se tako mora objaviti cijelome svijetu. U proročanstvu je ono prikazano objavljivanjem "jakim glasom" jednog anđela koji leti posred neba; ono će privući pozornost cijeloga svijeta." {GC 449.2}

 

"Po ovom će se pitanju cijeli kršćanski svijet podijeliti na dvije velike skupine — na one koji drže Božje zapovijedi i vjeru Isusovu, i one koji se klanjaju zvijeri i njezinom kipu i primaju njezin žig. Premda će crkva i država ujediniti svoju silu da prisile "sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodne i robove" da prime "žig zvijeri" (Otkrivenje 13:16), ipak ga Božji ljudi neće primiti. Prorok s Patmosa je vidio "pobjednike zvijeri, njezina kipa, njezina žiga i broja njezina imena, gdje stoje na staklenom moru s citrama Božjim" i pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega i pjesmu Janjeta." Otkrivenje 15:2,3. {GC 450.1}

 

Komentari Ellen White o Otkrivenju 17

 

Poglavlje 17

1-5 (Otkrivenje 13:11-17; Otkrivenje 18:1-5; 2 Solunjani 2:7-12). Varalica svih naroda – U 17. glavi Otkrivenja prorečeno je uništenje svih crkava koje se pokvare odanošću idolima služenju papinstva, onima koji su pili od vina srdžbe njene bludnosti. (Otkrivenje 17:1-4 citirano.) {7BC 983.3}

 

Tako je predstavljena papinska sila, koja sa svim obmanjivanjem nepravednosti, izvanjskom privlačnosti i prekrasnim prikazom, zavodi sve narode; obećavajući im, kao što je Sotona našim prvim roditeljima, sve dobro onima koji primaju njegov žig i svu štetu onima koji se protive njezinim zabludama. Sila koja ima najdublju unutarnju korupciju učinit će najveći prikaz i odjenut će se najdjelotvornijim znakovima moći. Biblija jasno izjavljuje da ovo pokriva pokvarenu i zavaravajuću opakost. "Na njezinom čelu je napisano ime, Tajna, Babilon Veliki, Majka Bludnica i gnjusoba Zemaljskih." {7BC 983.4}

 

Što daje kraljevstvo ovoj sili? Protestantizam, sila koja, dok ispovijeda da ima narav i duh janjeta i da radi s Nebom, govori glasom zmaja. Pokreće ga sila koja dolazi odozdo. (Letter 232, 1899). {7BC 983.5}

 

13,14 (Otkrivenje 13:11-17; Otkrivenje 16:13-16) Konfederacija Sotoninih Sila – (Otkrivenje 17:13,14 citirano) "Oni imaju jedan um." Bit će univerzalna veza ujedinjenja, jedna velika skladna, konfederacija sotonskih sila. "I svoju će vlast predati zvijeri." Tako se manifestira ista proizvoljna, opresivna sila protiv vjerske slobode, slobode obožavanja Boga prema savjesti, kakvu je očitovalo papinstvo, kada su u prošlosti progonili one koji su se usudili odbiti prilagoditi vjerskim obredima i ceremonijama romanizma. {7BC 983.6}

 

U ratovima koji će se odvijati u posljednjim danima, bit će ujedinjene, protivno Božjem narodu, sve korumpirane sile koje su otpale od vjernosti Jahvinom zakonu. U ovom ratu Subota četvrte zapovijedi bit će velika točka koja će se dovesti u pitanje; jer u Zapovijedi Subote veliki Zakonodavac sebe identificira kao Stvoritelja neba i zemlje. (Manuscript 24, 1891). {7BC 983.7}

 

14. Krist Proslavljen u Zadnjoj Krizi - Kao što je Krist proslavljen na dan Pedesetnice, tako će se ponovno proslaviti u završnom djelu evanđelja kad će pripremiti narod da izdrži konačni test, u završnom sukobu velike borbe. (The Review and Herald, November 29, 1892). {7BC 983.8}

 

Zaključci:

 

§  Sedam kraljeva Otkrivenja 17:10 ne smije sadržavati SAMO PAPE OD LATERANSKOG UGOVORA OD 1929., NEGO BILO KOJU POKVARENU SILU KOJA JE OTPALA OD ODANOSTI JAHVINOM ZAKONU.

 

§  Sedam kraljeva Otkrivenja 17:10 predstavljaju "Konfederaciju sotonskih sila", koja obuhvaća daleko više od posljednjih 7 ili 8 papa od Lateranskog ugovora 1929. godine!

 

§  Sedam kraljeva Otkrivenja 17:10 uključuje SVE korumpirane sile koje su otpale kroz povijest od vjernosti Jahvinom zakonu, a ne samo 7 ili 8 PAPA OD LATERANSKO UGOVORA IZ 1929. godine!

 

~rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina