Moja Zaključna Vizija za Otkrivenje 17:10,11

 

 

"Bog daje dovoljno dokaza da iskren um povjeruje; ali onaj koji se odvrati od težine dokaza jer postoji nekoliko stvari koje ne može objasniti svojim ograničenim razumijevanjem, bit će ostavljen u hladnoj atmosferi nevjere i sumnje, i doživjet će brodolom vjere." Testimonies for the Church Vol. 4:232, 233. (Italics author’s.) {9MR 204.4}

 

"Bog namjerava da se čak i u ovom životu istine Njegove Riječi sve više produbljuju Njegovim ljudima. Postoji samo jedan način na koji se to znanje može dobiti. Možemo doći do razumijevanja Božje Riječi samo kroz prosvjetljenje tim Duhom po kojemu je Riječ dana... A Spasiteljevo obećanje Njegovim sljedbenicima bilo je, ''No kada dođe on, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu,... jer će od mojega primati i objavljivati vama." Ivan 16:13,14 {CSA 46.7}

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Ovo poslijepodne 10. listopada 2017., nakon mnogo proučavanja i rada tako da NEMA PROTURJEČNOSTI, Gospodin je potvrdio moje otkriće u viziji o značenju Otkrivenja 17:10,11, koliko god možemo razumjeti do ovog datuma. Bio sam mišljenja da Bog možda neće otkriti značenje Otkrivenja 17:10,11, ali da bi ispravio ovo gledište, Bog mi je dao sljedeću izvanrednu viziju koja je bez proturječnosti. Bog je htio da uradim domaću zadaću da bih bio upućen u sve mogućnosti prije nego što mi je pokazao pravu. Bog je htio da najprije dokažem sve kontradiktornosti koje cirkuliraju kao popularna inačica podučavanja da su pape sedam glava (kraljevi) u Otkrivenju 17:10, 11.

 

Ovo prijepodne sam u potpunosti dokazao mnoge kontradiktorne čimbenike da su sedam glava sedam papa od vremena Lateranskog ugovora pa do papa Franje.

Ta teorija potpuno krši sljedeću uputu inspiracije:

 

Formula za težinu dokaza: "1. Svaka riječ mora biti u svom pravilnom odnosu prema temi iznijetoj u Bibliji (isti princip se primjenjuje na Duh Proroštva); 2. Svo Pismo je potrebno i može se razumjeti pažljivom primjenom i proučavanjem; 3. Ništa otkriveno u Pismu ne može, niti će biti skriveno od onih koji traže u vjeri bez kolebanja; 4. Da bi smo razumjeli određenu doktrinu, treba uzeti stihove vezane za temu koju želite znati iz cjelokupnog Pisma, tada dopustiti da svaka riječ ima svoj pravilni utjecaj; i ako možete formirati vašu teoriju bez kontradiktornosti, tada ne možete biti u krivu. 5. Pismo mora biti svoj vlastiti tumač jer je to pravilo za sebe. Ako zavisim od učiteljevog razlaganja i on nagađa značenje Pisma ili želi da to bude tako na osnovu njegovih sektaških uvjerenja ili zato što se želi pokazati mudrim, tada njegovo nagađanje, želja, uvjerenje ili mudrost postaje moje pravilo, a ne Biblija." E.G.W. RH November 25, 1884, par. 24

 

Pokazano mi je da će se oni koji pogrešno razumiju čvrsto držati svog mišljenja da su sedam glava pape iz Lateranskog ugovora pa sve do papa Franje, baš kao što se neki tvrdoglavo drže držanja blagdana. Pokazan mi je ponos autora web stranice World's Last Chance i da neće popustiti dok mu povijest ne dokaže da je u krivu.

 

Sljedeće tumačenje Otkrivenja 17:10,11, potpuno je bez proturječja.

 

Pokazano mi je da su sedam kraljeva (glave) Otkrivenja 17:10, poganski članovi sinagoge Sotone. Oni slijede ovako:

 

1.   Egipat

 

2.   Asirija

 

3.   Babilon

 

4.   Perzija

 

5.   Grčka

 

6.   Rim (Rim je posvojio poganstvo svih ostalih pet glava koje su vladale prije nje.)

 

7.  Sjedinjene Države kao zvijeri koja je nalik janjetu, a govoriti će kao zmaj i vršit će volju Rimu na način da će svijet pitati: Tko je poput zvijeri? Tko je u stanju ratovati s njom? Ovo označava SVJETSKU SILU jednako sigurno kao što su ju i ostalih šest glava imali. Otkrivenje 13:4 I pokloniše se Zmaju koji dade vlast Zvijeri; pokloniše se i Zvijeri govoreći: »Tko je poput Zvijeri? Tko bi mogao zaratiti s njom

 

Moj anđeo mi je pokazao da bi bila velika pogreška zaključiti da Amerika kao janjeća zvijer koja će govoriti kao Zmaj, nije jedna od GLAVNIH KRALJEVA Otkrivenja 17! Također je značajno da je Amerika s milijardama subvencionirala Izrael, a sada ima vojnu bazu u Izraelu, iz koje će na kraju napasti Iran. Taj čimbenik uključuje 10 rogova zvijeri, jer će Sotona postaviti svoje prijestolje na stranama sjevera trećeg hrama izgrađenog u Jeruzalemu i od tamo kratko vrijeme upravljati nad 9 drugih rogova. On će proglasiti mir i sigurnost, ali uslijedit će iznenadno uništenje.

 

Konfederacija između Rima, Sjedinjenih Američkih Država i Deset rogova na zvijeri koju žena jaše daju moć antikristu Rimskom Papi koji će vladati 3 i pol godine (42 mjeseca), Otkrivenje 13:1-5, nakon čega Sotona izlazi iz Bezdana kao OSMI KRALJ nad svijetom. On je od sedam glava jer su dio njegove konfederacije protiv Krista i kršćana, i čine sinagogu Sotone.

 

Komentari Ellen White o Otkrivenju 17: "13,14 (odlomak 13:11-17, 16:13-16). Konfederacija Sotoninih Sila. - [Otk., 17:13, citirano.]" 'Oni imaju jedan um. Postojat će univerzalna veza ujedinjenja, jedan veliki sklad, konfederacija sotonskih sila.' "I dati će svoju moć i snagu zvijeri." [Znači Rimu-Zvijeri iz Mora Otk 13] "Tako se manifestira ista proizvoljna, tlačiteljska sila protiv vjerske slobode, slobode štovanja Boga prema nalozima savjesti, kao što je papinstvo manifestiralo, kada je u prošlosti progonilo one koji su se usudili odbiti prilagoditi vjerskim obredima i ceremonijama rimskog štovanja.'

"U ratovima koji će se odvijati u posljednjim danima bit će ujedinjeni, u protivljenju Božjem narodu, sve iskvarene sile koje su otpale od odanosti Jahvinom zakonu. U ovom ratu subota iz četvrte zapovijedi bit će velika točka problema; jer u Subotnjoj Zapovijedi veliki Zakonodavac sebe identificira kao Stvoritelja neba i zemlje." (MS 24, 1891). E. G. White, SDA Bible Commentary, Vol. 7, p. 983.

 

Sedam 'Kraljeva' koji su gore navedeni ispod skrletne zvijeri (Zmaja - Sotone) predstavljaju one koji se suprotstavljaju Božjem narodu i njihovom radu na zemlji. Sve su to poganske sile. PRVIH PET JE PALO KAD JE IVAN PISAO OTKRIVENJE. Zato je rekao: "PET JE PALO".

 

"Oni koji nabrajaju prvih pet glava kao Egipat, Asirija, Babilon, Perzija i Grčka smatraju da je točka koja je naznačena u stihu 10 Ivanovo vrijeme kad je dobio viziju". SDA Bible Commentary, Vol. 7, p. 856.

 

Gornja izjava je GLAVNI DOKAZ, da je pet glava PALO kad je Ivan napisao Otkrivenje 17:10.

 

Osmi Kralj

 

Otk 17:10 I kraljeva je sedam: pet ih je palo, jedan jest, drugi još nije došao; a kada on dođe, treba ostati kratko vrijeme.

 

Bilješka: America će ostati kratko vremena kad se usporedi s ostalih šest kraljeva.

 

Otk 17:11 A zvijer koja bijaše i nije osmi je, i od onih sedam, i u propast ide.

 

Osmi Kralj je zvijer koja nosi ženu bludnicu. Ovo je Sotona koji izlazi iz bezdana za vrijeme trubljenja petog anđela.

 

Otk 9:11 I imahu nad sobom kralja, anđela bezdana, kome je na hebrejskome ime Abadon, a na grčkome ima ime Apolion.

 

Strong's Definition (Help) (Legend)

 

Ἀπολλύων Apollýōn, ap-ol-loo'-ohn; active participle of G622; a destroyer (uništavač) (i.e. Sotona):—Apollyon.

 

Otk 9:1 zatrubi peti anđeo; i vidjeh neku zvijezdu kako pade s neba na zemlju: i bijaše mu dan ključ od ždrijela bezdana.

 

Otk 9:2 I otvori on ždrijelo bezdana i podigne se iz ždrijela dim kao dim goleme peći, i pomrači se sunce i zrak od dima iz ždrijela.

 

Deset Rogova na Zvijeri koja Nosi Bludnicu

 

Otk 17:12 I deset rogova koje si vidio deset je kraljeva, koji još nisu primili kraljevstvo, ali primit će vlast kao kraljevi na jedan sat zajedno sa zvijeri.

 

Jedinih deset kraljeva koji još nisu primili kraljevstvo, ali dobivaju moć kao kraljevi na JEDAN SAT sa Sotonom, zvijeri, su deset podjela Novog Svjetskog Poretka elitnih Židova. Već su predložili podjelu svijeta na 10 različitih područja. Mrze rimsku bludnicu i oduvijek su je mrzili, od Kristovih dana su mrzili Rim i kršćane. Oni daju moć zvijeri bludnici za jedan sat, kako bi "iskoristili" njenih 2 milijarde članova kao robove nakon što Novi Svjetski Poredak preuzme vlast pod samim Sotonom. Jezuitski Židovi koji su nastali s Ignatiusom Loyolom i poznati su kao Marranos Židovi, infiltrirali su se u crkvu i uputit će sve katolike koji prime žig, da postanu robovi Sotone i njegovih židovskih podanika koji također kontroliraju Izrael pod Cionizmom Kabale, koji mrzi kršćane i Krista. Pokazano mi je da se oni zbog toga pretvaraju da su katolici i kršćani, kako bi mogli bolje vrbovati robove od svih koji primaju žig. I zato se oni pretvaraju da su kršćani u svim crkvama u koje su se infiltrirali.

 

Otk 17:13 Oni su jedne misli i svoju će silu i vlast predati Zvijeri

 

§  Postoje deset drugih velikih sila na zemlji (deset kraljeva) koji primaju vlast kao Kraljevi za jedan sat sa zvijeri Rima. Otk 17:12 I deset rogova koje si vidio deset je kraljeva, koji još nisu primili kraljevstvo, ali primit će vlast kao kraljevi na jedan sat zajedno sa zvijeri.

 

§  Cionistički Izrael jedan je od GLAVNIH deset rogova. On također sjedi na sedam brežuljaka.

 

§  Deset rogova mrze bludnicu i u konačnici će ju spaliti. Otk 17,16.

 

§  Deset rogova kraljeva, osim Rima, bit će jednog uma (svrhe) i dati će svoju silu i moć zvijeri (Rimu-Antikristu) za jedan sat. Otk 17:13 Oni su jedne misli i svoju će silu i vlast predati Zvijeri

 

§  Ono što je opisano u Otkrivenju 17, jesu stopala i prsti kraljevstva koji su opisani u Danielu 2:

 

Dan 2:41 A to što si vidio stopala i prste, dijelom od lončarske gline a dijelom od željeza – kraljevstvo će biti razdijeljeno; ipak, imat će nešto od čvrstoće željeza, budući da si vidio željezo pomiješano s kalnom glinom

 

Dan 2:42 Prsti stopala bijahu pak dijelom od željeza a dijelom od gline – kraljevstvo će biti dijelom jako a dijelom krhko

 

§  Deset prstiju jednako je deset rogova, ili deset kraljeva koji daju silu i snagu zvijeri za jedan sat kako bi "iskoristili" nju i njezinih 2 milijarde članova, ali u srcu mrze bludnicu kao što mnogi Kabala Židovi mrze Krista i Kršćane i spaliti će bludnicu i ubiti kršćane:

 

§  Otk 17:16 A deset rogova koje si vidio na zvijeri, oni će zamrziti Bludnicu, i opustošiti je i ogoliti, i meso joj pojesti, a nju ognjem spaliti;

 

§  Jedina sila sačinjena od kraljeva na zemlji koji su dovoljno moćni financijski ubiti i spaliti rimsku bludnicu vatrom, jesu Kabala Židovi bankarske elite, koji obožavaju Lucifera. Pokazano mi je u viziji da je to ono na što Ivan upućuje kada govori o zvijeri koja NOSI, PODUPIRE bludnicu na neko vrijeme, JEDAN SAT, dok ju zapravo mrzi i želi ubiti i spaliti nju i njezine ČLANOVE. To vrijedi i za one koje su Rimske pale kćeri koje također tvore pali Babilon. Ova namjera da se spali bludnicu, uključuje sve koji priznaju Krista i tvrde da su kršćani. Sotona i njegovi agenti (DESET KRALJEVA) mrze SVE KRŠĆANE, katolike i bilo koje druge. Neće vas pitati kojoj denominaciji pripadate. Namjeravaju ubiti SVE KRŠĆANE TOČKA. Zvijer sa deset rogova koja mrzi bludnicu, mrzi sve kršćane. Jedini pravi kršćani koji neće biti ubijeni su 144,000. Ali postoji još jedna kvalifikacija: kršćani koji prihvate žig i postanu robovi Židovima, bit će pošteđeni.

 

Iako je ovo moja posljednja konačna vizija o Otkrivenju 17, još uvijek imam rezervne dokaze koje ću kasnije pokazati. Smatram da je ova vizija jedna od najznačajnijih koje sam ikada imao i najveći dokaz mog proročkog dara, jer je ovo pitanje bilo najteže čovjeka za riješiti, a u trenutku pisanja ovoga, ne znam za nijedno drugo tumačenja Otkrivenja 17:10,11, koje je bez proturječja.

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina