Daljnja Pojašnjenja o Otkrivenju 17 | Implikacije ako je Papa Franjo Osmi Kralj Otkrivenja 17?

 

 

Otk 9:11 I imahu nad sobom kralja, anđela bezdana, kome je na hebrejskome ime Abadon, a na grčkome ima ime Apolion.

 

Ἀπολλύων Apollýōn, ap-ol-loo'-ohn; active participle of G622; a destroyer (uništavač) (i.e. Sotona):—Apollyon.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Čovjek ima neprestanu potrebu misliti da zna sve. Međutim, Bog je uputio da neke stvari moraju biti zapečaćene do samog kraja. Neki podučavaju da je papa Franjo osmi kralj/Papa Otkrivenja 17. Ako bi to bila istina, želim pokazati posljedice takvog učenja iz sljedećih stihova iz Otkrivenja 17 i Otkrivenja poglavlja 8 i 9:

 

Otk 17:7 I reče mi anđeo: “Zašto se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i zvijeri što je nosi, koja ima sedam glava i deset rogova.

 

Otk 17:8 Zvijer koju si vidio bijaše i nije; i izići će iz bezdana i u propast otići: i zapanjit će se oni koji žive na zemlji, čija imena od utemeljenja svijeta nisu zapisana u knjizi života, kada vide zvijer koja bijaše i nije, a ipak jest.

 

U kontekstu stiha 7 i 8, gore, Ivan govori u oba stiha o zvijeri koja nosi bludnicu, i koja izlazi iz bezdana.

 

Otk 17:10 I kraljeva je sedam: pet ih je palo, jedan jest, drugi još nije došao; a kada on dođe, treba ostati kratko vrijeme.

 

Otk 17:11 A zvijer koja bijaše i nije osmi je, i od onih sedam, i u propast ide.

 

Otk 9:11 I imahu nad sobom kralja, anđela bezdana, kome je na hebrejskome ime Abadon, a na grčkome ima ime Apolion.

 

Ἀπολλύων Apollýōn, ap-ol-loo'-ohn; active participle of G622; a destroyer (uništavač) (i.e. Sotona):—Apollyon.

 

Implikacije poučavanja da je papa Franjo osmi kralj/Papa Otkrivenja 17.

 

§  Postoji zvijer koja nosi ženu, bludnicu, rimokatolicizam. Ta zvijer ima sedam glava i deset rogova.

 

§  Zvijer koja nosi ženu izlazi iz bezdana.

 

§  Ta zvijer koja nosi ženu, nosila ju je kroz njenu cijelu karijeru – kroz cijeli period trajanja rimokatoličke crkve i punog trajanja SVIH papa koji su ikada vladali.

 

§  Zvijer koja nosi ženu koju je Ivan vidio, JE/NIJE/I JEST, i izaći će VAN IZ BEZDANA.

 

§  Biblija kaže da je zvijer iz bezdana Apolion, Sotona.

 

§  Papa Franjo po tome mora biti Sotona, koji izlazi iz bezdana.

 

§  Stoga, Papa Franjo bi morao nositi bludnicu od osnutka katoličke crkve!

 

§  Bezdan se ne otvara dok peti anđeo ne zatrubi petu trubu Otk 9:1.

 

§  Sve što se dogodi prije nego što peti anđeo zatrubi (Otk 8:7-9:2) trebalo se dogoditi prije nego što je Papa Franjo postao papa!

 

§  Otk 8:7 I prvi anđeo zatrubi; i nastadoše tuča i oganj pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina stabala izgorje i sva zelena trava izgorje.

 

§  Otk 8:8 I drugi anđeo zatrubi; i nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno u more. I trećina mora posta krv.

 

§  Otk 8:9 I izgibe trećina stvorova u moru što imaju život i trećina plovila propade.

 

§  Otk 8:10 I treći anđeo zatrubi; i pade s neba zvijezda velika — gorjela je kao zublja — i pade na trećinu rijeka i na izvore vodne.

 

§  Otk 8:11 A ime te zvijezde je Pelin. I trećina voda pretvori se u pelin te mnogo ljudi umrije od voda, jer bijahu zagorčene.

 

§  Otk 8:12 I četvrti anđeo zatrubi; i udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda, tako da trećina njih potamni; i dan izgubi trećinu svojega sjaja, a tako i noć.

 

§  Otk 9:1 I zatrubi peti anđeo; i vidjeh neku zvijezdu kako pade s neba na zemlju: i bijaše mu dan ključ od ždrijela bezdana.

 

§  Otk 9:2 I otvori on ždrijelo bezdana i podigne se iz ždrijela dim kao dim goleme peći, i pomrači se sunce i zrak od dima iz ždrijela.

 

§  Papa Franjo bi morao biti Sotona. Otk 9:11 I imahu nad sobom kralja, anđela bezdana, kome je na hebrejskome ime Abadon, a na grčkome ima ime Apolion.

 

§  Papa Franjo će morati odglumiti da je Isus Krist.

 

§  Ellen White nije komentirala Otkrivenje 17:10.

 

Otk 8:1 I kad otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata.

 

Otk 8:2 I vidjeh sedmoricu anđela koji stoje pred Bogom; i im dano sedam truba.

 

Otk 8:3 I jedan drugi anđeo, sa zlatnom kadionicom, dođe i stade na žrtvenik. I mu dano mnogo kȃda da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.

 

Otk 8:4 I vinu se dim od kȃda s molitvama svetih iz ruke anđelove pred Boga.

 

Otk 8:5 I anđeo uze kadionicu i napuni je ognjem sa žrtvenika i prosu na zemlju. I nastadoše zvukovi i gromovi i munje i potres.

 

Otk 8:6 I sedam anđela sa sedam truba pripraviše se da zatrube.

 

Otk 8:7 I prvi anđeo zatrubi; i nastadoše tuča i oganj pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina stabala izgorje i sva zelena trava izgorje.

 

Otk 8:8 I drugi anđeo zatrubi; i nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno u more. I trećina mora posta krv.

 

Otk 8:9 I izgibe trećina stvorova u moru što imaju život i trećina plovila propade.

 

Otk 8:10 I treći anđeo zatrubi; i pade s neba zvijezda velika — gorjela je kao zublja — i pade na trećinu rijeka i na izvore vodne.

 

Otk 8:11 A ime te zvijezde je Pelin. I trećina voda pretvori se u pelin te mnogo ljudi umrije od voda, jer bijahu zagorčene.

 

Otk 8:12 I četvrti anđeo zatrubi; i udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda, tako da trećina njih potamni; i dan izgubi trećinu svojega sjaja, a tako i noć.

 

Otk 8:13 I vidjeh i čuh jednoga anđela; letio je posred neba govoreći snažnim glasom: »Jao! Jao! Jao onima koji prebivaju na zemlji od ostalih glasova trubnih ove trojice anđela koji će zatrubiti!

 

Otk 9:1 I zatrubi peti anđeo; i vidjeh neku zvijezdu kako pade s neba na zemlju: i bijaše mu dan ključ od ždrijela bezdana.

 

Otk 9:2 I otvori on ždrijelo bezdana i podigne se iz ždrijela dim kao dim goleme peći, i pomrači se sunce i zrak od dima iz ždrijela.

 

Otk 9:3 I iz dima izađoše na zemlju skakavci, i im dana vlast kao što imaju vlast štipavci zemaljski.

 

Otk 9:4 I im rečeno da ne naude travi zemaljskoj ni ikojem zelenilu ni ikojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na čelima svojim.

 

Otk 9:5  I im dano ne da ih ubijaju, nego da ih muče pet mjeseci; a muka od njih je kao muka od štipavca kad ubode čovjeka.

 

Otk 9:6 I u one dane ljudi će tražiti smrt, i neće je naći; i poželjet će umrijeti, a smrt će bježati od njih.

 

Otk 9:7 I skakavci bijahu izgledom nalik na konje spremne za boj. I na glavama im kao vijenci nalik zlatu, i lica im kao lica ljudska;

 

Otk 9:8 i kose imahu kao kose ženske, a zubi im bijahu kao u lavova.

 

Otk 9:9 I imahu oklope kao oklope željezne, a zvuk krila njihovih kao zvuk bojnih kola s mnogo konja što jure u boj.

 

Otk 9:10 I imahu repove nalik štipavcima, a žalci im bijahu u repovima; i dana im je vlast da ude ljudima pet mjeseci.

 

Otk 9:11 I imaju nad sobom kralja, anđela bezdana: hebrejski mu ime Abadon, a na grčkom ima ime Apolion.

 

Otk 9:12 Prvi »jao« prođe. Evo, dolaze još dva »jao« poslije toga.

 

Otk 9:13 I šesti anđeo zatrubi; i čuh jedan glas iz četiriju rogova zlatnoga žrtvenika što je pred Bogom

 

Otk 9:14 gdje govori šestom anđelu koji je držao trubu: »Odriješi ona četiri anđela svezana na velikoj rijeci Eufratu.«

 

Otk 9:15 I bijahu odriješena četiri anđela pripravljena za čas i dan i mjesec i godinu da pobiju trećinu ljudi.

 

Otk 9:16 I broj vojski konjanika bijaše dvije mirijade mirijada; i čuh broj njihov.

 

Otk 9:17 I ovako u viđenju vidjeh konje i one koji su sjedili na njima: imali su oklope boje ognja i hijacinta i sumpora; i glave konja bijahu kao glave lavova, i iz usta im izlazi oganj i dim i sumpor.

 

Otk 9:18 Od ovih triju pogibe trećina ljudi: od ognja i od dima i od sumpora što izlazi iz usta njihovih.

 

Otk 9:19 Njihova je naime moć u ustima njihovim i u repovima njihovim; jer repovi su im nalik zmijama i imaju glave s kojima ude.

 

Otk 9:20 Pa ipak, preostali ljudi, koji ne bijahu pobijeni tim pošastima, ne pokajaše se od djelā ruku svojih, da se ne poklone zlodusima i kumirima — zlatnima i srebrnima i mjedenima i kamenima i drvenima — koji ne mogu ni vidjeti ni čuti ni hodati.

 

Otk 9:21 I ne pokajaše se od ubojstava svojih, ni od vračanja svojih, ni od bludništva svojega, ni od tatbina svojih.

 

Zaključci

 

§  Papa Franjo NIJE osmi Kralj. On je doista osmi papa od Lateranskog ugovora iz 1929. godine, ali ne može biti osmi Kralj, koji je nosio bludnicu od njenog početka.

 

§  Otkrivenje 17:10,11 tako je zbunjujuće za čovjeka da nije postojalo točno definirano ispravno tumačenje do vremena ovog dokumenta.

 

§  Otk 17:10 I kraljeva je sedam: pet ih je palo, jedan jest, drugi još nije došao; a kada on dođe, treba ostati kratko vrijeme.

 

§  Otk 17:11 A zvijer koja bijaše i nije osmi je, i od onih sedam, i u propast ide.

 

§  Ellen White je rekla da neka proročanstva neće biti shvaćena sve dok se ne ispune. Otk 10:7, podupire ovu činjenicu.

 

§  Ako vjerujemo u Božju riječ, baš onako kako čitamo, kao što i Ellen White poučava, nitko neće potpuno razumjeti značenje Otkrivenja 17:10,11, sve dok Ivan ponovno ne prorokuje. Otk 10:7 i 10:11. To ne znači da neka daljnja Otkrivenja neće doprinijeti daleko boljem razumijevanju putem tumačenja.

 

§  Ono što Ivan nije napisao (Otk 10:4) je POTPUNO objašnjenje Otkrivenja 17:10, ali je rekao da je zvijer koju žena jaše zvijer koja izlazi iz bezdana.

 

§  Nakon uskrsnuća mrtvih, Ivan i Daniel detaljnije će objasniti svoje vizije Božjim ljudima, jer sve do tada neće biti dovršena Božja tajna. Trebamo uzeti Riječ Božju upravo onako kako čitamo, ili će neki biti opravdani što idu protiv nas.

 

§  Ellen White također je komentirala: "Posebno svjetlo koje je dano Ivanu, koje je bilo izraženo u sedam gromova, bilo je razgraničenje događaja koji će se dogoditi pod prvom i drugom anđeoskom porukom. Nije bilo najbolje da ljudi znaju te stvari, jer njihova vjera mora nužno biti testirana. Po Božjem redoslijedu najznačajnije i naprednije istine bit će proglašene. Prva i druga anđeoska poruka trebale su biti objavljene, ali nikakvo daljnje svjetlo nije se trebalo otkriti prije nego što su ove poruke učinile svoje specifičan djelo." SDA Bible Commentary 7a, p. 971.

 

§  Mi jednostavno ne znamo što Ivan nije napisao! To će se otkriti kada bude ponovno prorovao.

 

§  Planira li Bog da razumijemo Otkrivenje 17:10, prije nego što Ivan ponovno prorokuje, prije nego što se sedmi anđeo oglasi? Vidjet ćemo. Ali u međuvremenu, sve proturječnosti koje sam napisao u vezi Papa Franje kao 8. Kralja, također će morati biti odgovorene.

 

§  NE POSTOJI u ovom trenutku niti jedno objašnjenje koje čovjek može iznijeti iz Otkrivenja 17:10, a da nije bez proturječnosti. Objašnjenje koje daje web stranica Worlds Last Chance, puna je proturječja biblijskim zapisima, kao što sam to dokazao u ovom dokumentu.

 

Otk 10:4 I kad sedam gromova progovori svojim glasovima, htjedoh pisati. I čuh glas s neba što mi govoraše: »Zapečati ono što progovori sedam gromova i ne zapisuj toga

 

Otk 10:5 I onaj anđeo kojega vidjeh gdje stoji na moru i na zemlji podiže k nebu ruku svoju

 

Otk 10:6 i zakle se Onim koji živi u vijeke vjekova, koji stvori nebo i sve što je na njemu, i zemlju i sve što je na njoj, i more i sve što je u njemu: »Neće više biti vremena!«

 

Otk 10:7 Nego, u dane glasa sedmoga anđela, čim zatrubi, dovršit će se tajna Božja, kao što evanđeljem navijesti slugama svojim, prorocima.

 

Otk 10:8 I glas koji čuh s neba opet govoraše sa mnom i reče: »Idi, uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji.«

 

Otk 10:9 I odoh k anđelu govoreći mu: »Daj mi knjižicu!« A on mi reče: »Uzmi je i progutaj! I zagorčit će ti utrobu, ali u ustima će ti biti slatka kao med.«

 

Otk 10:10 I uzeh knjižicu iz ruke anđelove i progutah je. I bijaše mi u ustima kao med slatka, a kad je pojedoh, zagorči mi se utroba.

 

Otk 10:11 I reče mi: »Valja ti ponovno prorokovati usuprot pucima i narodima i jezicima i kraljevima mnogim!«

 

~rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina