Moja Vizija o Sotoninoj Krivotvorini Glasne Vike

No usprkos vrlo rasprostranjenom opadanju vjere i pobožnosti, u crkvama ipak ima pravih Kristovih sljedbenika. Prije konačnog izlijevanja Božjih kazni na svijet u Gospodnjem će narodu doći do takvog oživljavanja prvobitne pobožnosti kakvo se nije vidjelo od vremena apostola. Bog će izliti svoj Duh i silu na svoju djecu. U to vrijeme mnogi će se odvojiti od onih crkava u kojima je ljubav prema svijetu zauzela mjesto ljubavi prema Bogu i Njegovoj riječi. Mnogi – i propovjednici i narod – radosno će prihvatiti te uzvišene istine koje su, po Božjoj promisli, objavljene u to vrijeme kako bi pripremile ljude za drugi Gospodnji dolazak. Neprijatelj duša želi spriječiti to djelo, pa će ga stoga, prije nego što dođe vrijeme za taj pokret, pokušati spriječiti tako što će uvesti krivotvorinu. U onim crkvama, koje će uspjeti pokoriti pod svoju obmanjivačku silu, izazvat će uvjerenje kako je na njih izliven osobit Božji blagoslov; u njima će doći do velikog vjerskog buđenja. Mnogi će klicati od radosti što Bog tako divno radi za njih, dok to djelo zapravo potječe od sasvim drugog duha. Pod maskom religioznosti sotona će nastojati proširiti svoj utjecaj na sav kršćanski svijet. - {GC 464.1}

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

27. Rujan. 2019.

     Naša ovisnost o Bogu

Krivotvorina

Fanatizam

Naša dužnost

Pjesma njihovog iskustva

        

 28. Rujan, 2019.

             Ažurirano

Sotonina krivotvorina pravednosti po vjeri

             Lažni Sabbath

             Sotonina krivotvorina Božjeg Zakona

             Sotonina krivotvorina vjere – pretpostavke

             Događaji nakon donošenja nedjeljnog zakona

Sotonina krivotvorina drugog Kristovog dolaska (dodano 17.12.2019.)

 

 

Naša ovisnost o Bogu

 

27. Rujna. 2019., Bog mi je dao viziju o Sotoninoj krivotvorini Glasne Vike trećeg anđela. Riječ Gospodnja mi je došla i uputila me u stvari dok sam gledao video (link se nalazi ispod). Pokazano mi je kako Božji ljudi ne primjećuju i ne prepoznaju ono što se događa pred našim očima – to je uvođenje krivotvorine. Ovo bi nam trebalo pokazati kako smo u potpunosti ovisni o Božjem Svetom Duhu i Njegovom vodstvu.

https://www.youtube.com/watch?v=AcNuaklfbWw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NPAieKayNQWxmD6deABU4uXwf0SN4I6qL0H4m8DVsXdu4BQog3wCXNbg
(datum pristupa: 15. prosinca 2019.g.)

 

Rečeno mi je kako bi nas ovo trebalo motivirati i potaknuti da se još usrdnije molimo i istražujemo Pismo kao nikada ranije.

 

"Nitko nije siguran ni jedan dan pa ni jedan sat bez molitve. Osobito trebamo moliti Gospoda za mudrost da bismo razumjeli Njegovu Riječ. U njoj su otkrivene sotonine zamke kao i sredstva pomoću kojih im se možemo uspješno oprijeti. Sotona je stručnjak u citiranju Biblije, dajući svoje tumačenje dijelovima tekstova u nadi da će nas navesti na spoticanje. Trebamo proučavati Bibliju ponizna srca i nikada ne smijemo izgubiti iz vida svoju ovisnost o Bogu. Trebamo se uvijek čuvati sotoninih zamki i neprestano se moliti vjerom: “I ne uvedi nas u napast.” - {GC, 530, par.2}

 

Sotona ima svoje razloge zbog kojih pokušava ostati skriven i neprimijećen:

 

"Sve dok su ljudi neupućeni u njegova lukavstva, taj im je budni neprijatelj u svakom trenutku za petama. Nasilno ulazi u svaku prostoriju doma, u svaku ulicu u našim gradovima, u crkve, u narodne skupštine i sudove, zbunjujući, obmanjujući, zavodeći, uništavajući duše i tijela muškaraca, žena i djece, razdvajajući obitelji, sijući mržnju, suparništvo, sukobe, pobune i ubojstva, a kršćanski svijet čini se da na sve to gleda kao na nešto što je Bog odredio i što tako mora biti." - {GC, 508, par.1}

 

"Nitko nije u većoj opasnosti da potpadne pod utjecaj zlih duhova od onih ljudi koji, usprkos izravnom i jasnom svjedočanstvu Svetoga pisma, poriču postojanje i djelovanje sotone i njegovih zlih anđela. Sve dok ne upoznamo njihovo lukavstvo, zli duhovi imaju veliku prednost. Mnogi prihvaćaju njihove savjete vjerujući da to čine po vlastitoj mudrosti. Sotona stoga, kako se približavamo kraju vremena milosti, djeluje s velikom silom da bi obmanuo i uništio, šireći posvuda vjerovanje da on uopće ne postoji. To je njegovo lukavstvo kako bi sakrio sebe i svoj način rada." - {GC, 516, par.2}

 

"Sotona je dobro znao da se i najslabija duša, koja je u Kristu, može suprotstaviti svim silama tame te da on, ako javno radi protiv nje, ne može očekivati pobjedu nego otpor. Stoga nastoji izmamiti borce križa iz njihove sigurne utvrde, dok on sa svojim snagama vreba u zasjedi, spreman uništiti sve koji se usuđuju stupiti na njegovo tlo. Možemo biti sigurni samo ako se ponizno oslanjamo na Boga i ako smo poslušni svim Njegovim zapovijedima." - {GC, 530, par.1}

 

"Kristovi sljedbenici malo znaju o zavjerama koje Sotona i njegova vojska kuju protiv njih, ali Onaj koji živi na nebesima sve će te planove usmjeriti tako da posluže ostvarenju Njegovih dubokih namjera. Gospod dopušta da Njegov narod prođe kroz peć nevolja, ali ne zato što nalazi zadovoljstvo u njihovim mukama i nevoljama nego zato što im je to iskustvo potrebno kako bi postigli konačnu pobjedu. Dosljedan svojoj vlastitoj slavi, ne može ih zaštititi od kušnje, jer je svrha iskušenja da ih pripremi odupiranju svim sotonskim zavođenjima." - {GC, 528, par.3}

 

"Veliki varalica ničega se ne boji toliko kao mogućnosti da prozremo njegove planove i lukavstva. Kako bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namjere, voli da ga predstavljaju tako da ne izaziva snažnije osjećaje, nego samo podsmijeh i prezir. Zadovoljan je kad ga prikazuju kao smiješno ili odvratno biće, ili nakazno: pola životinja – pola čovjek. Drago mu je čuti da oni koji se smatraju pametnima i dobro upućenima spominju njegovo ime u šali i ruganju." - {GC, 516, par.3}

 

Iznova su mi naglašene Isusove riječi: 'JER BEZ MENE NE MOŽETE ČINITI NIŠTA' Ivan 15:5.

 

Mi možda ne razumijemo Sotonine spletke, ali imamo moćnog Izbavitelja. Ništa ne može pobjeći od Njegovog pogleda. Hvala, hvala, hvala Gospodine Isuse na ovom važnom otkrivenju. Njegova božanska milost izlivena je na nas kako bi nam dopustio vidjeti stvari koje su nam skrivene. Sva hvala i slava Bogu jer nam otkriva Sotonine metode djelovanja kako bismo se mogli oduprijeti zlu.

 

Izaija 1:9 Da nam Gospodin Nad Vojskama ne ostavi maleni ostatak, bili bismo kao Sodoma i na Gomoru nalik.

 

Gospodin naša pravednost!

 

Krivotvorina

 

Ova kopija i krivotvorina zaodjevena je u ovaj pokret klimatskih promjena jer se svetost Nedjelje skriva duboko ispod površine ovog, takozvanog, pokreta za bolju budućnost, a u stvarnosti je oblik dosad još neviđenog fanatizma. Ova vika će biti sve glasnija što se više približavamo drugom dolasku Isusa Krista.

 

Ako čovjek zna zahtjeve Božjeg svetog zakona i razumije svetost i blagoslove koje je Bog stavio na sedmi dan – subotu te svejedno odluči držati nedjelju svetom, stavlja se pod Sotoninu vlast. Tim činom će primiti Žig Zvijeri na svoje čelo ili na svoju ruku. Prijatelju, to znači vječnu razdvojenost od života – vječnu smrt. Mora se naglasiti važnost ovog predmeta; Božji ljudi moraju objaviti drugima koliko je ozbiljna stvar ove odluke. https://www.youtube.com/watch?v=1vAdYJnnktU
(datum pristupa: 15. prosinca 2019.g.)

 

Laudato si, enciklika Papa Franje, predlaže Novi Zeleni Sporazum (Green New Deal – dan odmora) kao rješenje za svaki problem, predlaže uvođenje svetkovanja i držanja nedjelje - zelenog Šabata, svim vođama i nacijama diljem svijeta. Ovaj prijedlog svetkovanja nedjelje bit će ozakonjen i prisilan, prvo u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim i u drugim državama svijeta.

 

Ova vizija je dana kao obavijest o prevarama koje će se uskoro početi širiti među ljudima poput vatre. Također je dana kako bi Božji narod dobio razumijevanje pokazujući nam znakove vremena; gdje se nalazimo u proročkom lancu istine. S obzirom na to da Sotona uvodi svoju krivotvorinu Glasne Vike trećeg anđela, trebali bi znati kako prava Glasna Vika trećeg anđela nije daleko.

 

Sotonina krivotvorina Glasne Vike će doživjeti svoj vrhunac usvajanjem Nacionalnog Nedjeljnog Zakona. Dok ne dosegne taj vrhunac, bit će sve glasnija i glasnija, u potpunosti kopirajući Glasnu Viku trećeg anđela koja će doći ubrzo nakon toga. Božji dar crkvi - Sveti Duh, nas je upozorio:

       

"No usprkos vrlo rasprostranjenom opadanju vjere i pobožnosti, u crkvama ipak ima pravih Kristovih sljedbenika. Prije konačnog izlijevanja Božjih kazni na svijet u Gospodnjem će narodu doći do takvog oživljavanja prvobitne pobožnosti kakvo se nije vidjelo od vremena apostola. Bog će izliti svoj Duh i silu na svoju djecu. U to vrijeme mnogi će se odvojiti od onih crkava u kojima je ljubav prema svijetu zauzela mjesto ljubavi prema Bogu i Njegovoj riječi. Mnogi – i propovjednici i narod – radosno će prihvatiti te uzvišene istine koje su, po Božjoj promisli, objavljene u to vrijeme kako bi pripremile ljude za drugi Gospodnji dolazak. Neprijatelj duša želi spriječiti to djelo, pa će ga stoga, prije nego što dođe vrijeme za taj pokret, pokušati spriječiti tako što će uvesti krivotvorinu. U onim crkvama, koje će uspjeti pokoriti pod svoju obmanjivačku silu, izazvat će uvjerenje kako je na njih izliven osobit Božji blagoslov; u njima će doći do velikog vjerskog buđenja. Mnogi će klicati od radosti što Bog tako divno radi za njih, dok to djelo zapravo potječe od sasvim drugog duha. Pod maskom religioznosti Sotona će nastojati proširiti svoj utjecaj na sav kršćanski svijet." - {GC, 464, par.1}

 

"U mnogim vjerskim buđenjima, koja su se pojavila tijekom zadnjih pola stoljeća, radilo se – u manjoj ili većoj mjeri - o onim istim utjecajima koji će se očitovati u pokretima šireg obima u budućnosti. Radi se o emocionalnom ushićenju, o miješanju istine s laži, koje je sračunato na to da zavede ljude. Ipak, nitko ne mora biti prevaren. U svjetlosti Božje riječi nije teško odrediti narav takvih pokreta. Gdje god ljudi zanemaruju svjedočanstvo Biblije, odvraćajući se od jasnih istina na kojima se provjerava čovjekova duša - a koje zahtijevaju samoprijegor i odricanje od svijeta - možemo biti sigurni da tu nije izliven Božji blagoslov. A prema pravilu što ga je sam Krist dao: “Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima” (Matej 7:16), očito je da ti pokreti nisu djelo Božjega Duha." - {GC, 464, par.2}

 

"U istinama svoje Riječi Bog je otkrio ljudima samoga sebe, i svima onima koji ih prime, one će biti štit protiv sotoninih prijevara. Zanemarivanje ovih istina otvorilo je vrata zlu koje se danas toliko proširilo u vjerskom svijetu. U velikoj je mjeri izgubljena iz vida važnost i narav Božjeg Zakona. Krivo shvaćanje naravi, trajnosti i obvezatnosti božanskog Zakona dovelo je do zabluda u vezi s obraćenjem i posvećenjem, a posljedica toga je nizak stupanj pobožnosti u crkvama. Tu treba tražiti uzrok nedostatku Božjega Duha i sile u vjerskim buđenjima našega vremena." - {GC, 465, par.1}

 

Kroz ovu krivotvorinu Sotona će stvoriti uzbuđenje u SVIM OTPALIM KRŠĆANSKIM CRKVAMA, UKLJUČUJUĆI i u ZVANIČNOJ CRKVI ADVENTISTA SEDMOG DANA. Izgledat će kao da je Bog izlio svoje blagoslove i to će navesti zvanične Kršćane da povjeruju kako sudjeluju u pomazanju Svetim Duhom. Zbog zanemarivanja biblijskih istina, oslanjanja na osjećaje i miješanje istine s lažima, bit će očito da nisu pod utjecajem sile Božje, nego pod utjecajem sile Zloga. Zato što ljudi odbacuju Božju Riječ, predat će se pod utjecaj svojih osjećaja, dojmova i mašte.

 

Fanatizam – što je i kako se manifestira?

 

S obzirom na to da je krivotvorina Glasne Vike oblik fanatizma, upitao sam Gospodina što je ovaj fanatizam i kako ćemo ga moći prepoznati. Pokazano mi je ovo:

 

"No ni sotona nije bio besposlen. I sada je pokušavao učiniti ono što je nastojao učiniti kod svakog reformnog pokreta: prevariti narod i upropastiti ga podmetnuvši mu krivotvorinu reformacije umjesto prave. Kao što je u prvoj crkvi bilo lažnih krista, tako su se u šesnaestom stoljeću pojavljivali lažni proroci." - {GC, 186, par.1}

 

"Neki ljudi, duboko dirnuti uzbuđenjem koje je vladalo u vjerskom svijetu, zamišljali su kako su primili s Neba osobita otkrivenja te tvrdili kako ih je Bog pozvao da dovrše  reformaciju koju je počeo Luther, no oni su zapravo rušili ono što je Luther izgradio. Odbacili su veliko načelo koje je bilo temelj reformacije – Božju riječ kao jedino pravilo vjere i života – a na mjesto toga nepogrešivog vođe stavili su promjenljivo i nesigurno mjerilo osobnih osjećaja i dojmova. Odbacivši tako sredstvo za otkrivanje zabluda i prijevara, otvorili su put sotoni da po volji ovlada ljudskim umovima." - {GC, 186.2}

 

"Jedan od tih proroka tvrdio je kako prima upute od anđela Gabriela. Neki student, koji je pristao uz njega, napustio je studije izjavivši kako ga je sam Bog obdario mudrošću da tumači Božju riječ. Uz njih su pristali i drugi koji su po naravi bili skloni fanatizmu. Rad tih zanesenjaka izazvao je veliko uzbuđenje. Lutherove propovijedi svuda su potaknule narod da osjeća potrebu za reformom, a sada su neke doista poštene duše bile zavedene tvrdnjama ovih proroka." - {GC, 186, par.3}

 

"Ubrzo su se pokazale posljedice novog učenja. Sveto pismo počelo se zanemarivati pa čak i potpuno odbacivati. U školama je nastala zabuna. Studenti, prezirući svaki red, ostavljali su svoje studije i napuštali sveučilišta. Ljudi koji su mislili kako su pozvani da ožive i vode djelo reformacije, doveli su ga do samog ruba propasti. Pristaše Rima opet su se ohrabrile i pobjedonosno vikale: “Još jedan udarac i sve će biti naše.“ '' - {GC, 187, par.3}

 

"Fanatizam je za izvjesno vrijeme bio ugušen, no nakon nekoliko godina izbio je s još većom žestinom i s još strašnijim posljedicama. Luther se, govoreći o tim vođama, ovako izrazio: "Za njih je Sveto pismo samo mrtvo slovo. Svi viču: Duh! Duh! No budite uvjereni da ja neću ići tamo kamo ih vodi njihov duh...' " - {GC, 190, par.4}

 

"Ti zaneseni učitelji dopustili su da ih vode njihovi osjećaji, smatrajući svaku svoju misao Božjim glasom, i tako su otišli u krajnost. Neki su čak spalili svoje Biblije vičući: "Slovo ubija, a Duh oživljava." Münzerovo učenje zadovoljavalo je one koji su tražili čuda, a istodobno je godilo njihovoj oholosti koja je tražila da se ljudske ideje i zamisli stave iznad Božje riječi. Tisuće ljudi prihvatilo je njegovo učenje. Ubrzo je odbacio svaki red u javnom bogoslužju i izjavio da slušati kneza znači isto što i pokušavati služiti Bogu i Belijaru." - {GC, 191, par.2}

 

"Ljudi, koji su već počeli zbacivati jaram papinstva, nisu više htjeli trpjeti ni ograničenja građanskih vlasti. Münzerova revolucionarna učenja, koja su pristaše smatrale nadahnutim od Boga, navela su ih da odbace svaki red i zakon te dala maha predrasudama i strastima. Posljedice toga bili su strašni prizori buna i nasilja. Njemačka polja bila su natopljena krvlju." - {GC, 191, par.3}

 

"Krivotvorena svjetlost i lažno posvećenje još uvijek vrše svoje obmanjivačko djelo. U raznim oblicima ono pokazuje isti duh kao u Lutherovo doba; i danas još odvraća pozornost ljudi od Svetoga pisma i zavodi ih da se više vode svojim vlastitim osjećajima i dojmovima nego da se pokoravaju Božjem Zakonu. To je jedna od sotoninih najuspješnijih metoda kojim se služi da bi bacio ljagu na čistoću i istinu." - {GC, 193, par.1}

 

"Svaka od tih protivničkih struja na svoj je način odbacivala Sveto pismo a ljudsku mudrost uzdizala kao izvor vjerske istine i spoznaje. Racionalizam se klanja razumu i čini ga temeljem vjere. Rimokatolička crkva priznaje papi nadahnuće koje u neprekidnoj liniji dolazi od apostola i za sva je vremena nepromjenljivo. To shvaćanje pruža priliku svakoj vrsti razvrata i pokvarenosti da se sakrije pod plaštem apostolske ovlasti. Nadahnuće koje su isticali Münzer i njegovi suradnici bilo je plod uobrazilje i njegov je utjecaj rušio svaki autoritet, ljudski i božanski. Pravo kršćanstvo, naprotiv, Božju riječ smatra velikom riznicom nadahnutih istina i kamenom kušnje za svako nadahnuće." - {GC, 193, par.3}

 

"Otprilike u to vrijeme pojavio se fanatizam. Neki koji su tvrdili kako čvrsto vjeruju u vijest odbacili su Božju riječ kao jedinoga nepogrešivog vođu te tvrdeći kako ih vodi Sveti Duh, potpuno su se prepustili vodstvu njihovih osjećaja, dojmova i mašte. Neki su pokazivali slijepu i zadrtu revnost, osuđujući sve koji nisu odobravali njihov način. Njihove fanatične zamisli i postupci nisu naišli na odobravanje kod velike većine adventista, ali su pridonijeli sramoćenju istine." - {GC, 395, par.1}

 

"Na taj način sotona je nastojao spriječiti i upropastiti Božje djelo. Adventni je pokret uvelike pokrenuo ljude, tisuće se grješnika obratilo, a vjerni su se ljudi posvetili objavljivanju istine čak i u to vrijeme kašnjenja Isusova dolaska. Knez zla gubio je svoje podanike, a da bi osramotio Božje djelo, nastojao je neke koji su ispovijedali vjeru prevariti i odvesti u krajnost, da bi potom njegova oruđa, uvijek spremna iskoristiti svaku zabludu, svaku pogrešku i svaki neumjesan postupak, prikazali sve to u najcrnjem svjetlu kako bi adventiste i njihovu vjeru učinili omraženima. Što je veći bio broj onih koje je Sotona naveo da prividno vjeruju u ponovni Kristov dolazak dok je zapravo on vladao u njihovim srcima, to veću je imao korist jer je skretao pozornost na njih kao na predstavnike svih vjernika." - {GC, 395, par.2}

 

"Sotona je “tužitelj braće” i njegov duh nadahnjuje ljude da traže greške i nedostatke Gospodnjeg naroda kako bi ih iznijeli u javnost, dok njihova dobra djela i ne spominju. On je uvijek jako aktivan kad Bog radi na spašavanju duša. Kad Božja djeca dolaze da stanu pred Gospodom, i sotona dolazi s njima. U svakom duhovnom buđenju spreman je dovesti osobe neposvećena srca i neuravnotežena duha. Kad takvi ljudi prihvate neke točke istine i steknu mjesto među vjernima, tada sotona radi preko njih da bi uveo teorije koje će prevariti neoprezne. To što se netko nalazi u društvu Božje djece ili u Božjoj kući – ili čak za Gospodnjim stolom – nije nikakav dokaz da je dobar kršćanin. Sotona je često prisutan i u najsvečanijim prigodama u osobi onih koje može upotrijebiti kao svoje posrednike." - {GC, 395, par.3}

 

"Knez zla bori se za svaki pedalj zemljišta po kojemu korača Božji narod na svome putu u nebeski grad. U cijeloj povijesti crkve nikada nije provedena ni jedna reformacija, a da nije naišla na ozbiljne smetnje. Bilo je tako i u danima apostola Pavla. Gdje god je osnovao crkvu, bilo je onih koji su tvrdili da prihvaćaju vjeru, a ipak su unosili u nju lažna učenja koja bi, da su bila prihvaćena, umanjila ljubav prema istini. Također je i Luther imao velikih teškoća i neprilika zbog postupaka nekih fanatika koji su tvrdili kako Bog govori izravno preko njih. Svoja su vlastita mišljenja i shvaćanja stavljali iznad svjedočanstva Svetoga pisma. Mnogi, kojima je nedostajala vjera i iskustvo, ali su imali visoko mišljenje o sebi i voljeli čuti i propovijedati nešto novo, bili su obmanuti učenjem tih novih učitelja i udružili su se sa sotonskim oruđima da bi srušili ono što je Luther, potaknut od Boga, izgradio. Braća Wesley i drugi koji su svojim utjecajem i vjerom bili blagoslov svijetu, na svakom su koraku nailazili na sotonino lukavstvo kojim je pretjerano revne, neuravnotežene i neposvećene poticao na svaki mogući fanatizam." - {GC, 396, par.1}

 

"William Miller nije bio naklonjen tim utjecajima koji su vodili fanatizmu. Kao i Luther, i on je rekao da svaki duh treba testirati Božjom riječju. “Sotona u naše vrijeme ima veliku moć nad umom nekih ljudi”, rekao je. “Kako ćemo znati kakvoga su duha? Biblija odgovara: “Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima.” Mnogi su se duhovi pojavili na svijetu i stoga nam je naređeno da ih kušamo. Duh koji nas ne upućuje na trezven, pravedan i pobožan život, nije Kristov Duh. Sve sam više uvjeren da je sotona umiješan u ove divlje pokrete. Mnogi među nama, koji tvrde da su potpuno posvećeni, povode se za ljudskim običajima i očito ne znaju o istini više od onih koji se i ne hvale da poznaju istinu.” “Duh zablude odvraća nas od istine, a Božji nas Duh vodi k istini. Ali, reći ćete, čovjek može biti u zabludi, a misliti kako ima istinu. Što u tom slučaju? Na to odgovaramo: Duh i Božja Riječ u skladu su jedno s drugim. Prosuđuje li čovjek sebe po Božjoj riječi te ako je u potpunom suglasju s cijelom Riječju, tada mora vjerovati da ima istinu. No ako ustanovi da duh koji ga vodi nije u suglasju s duhom cijeloga Božjeg Zakona ili s Božjom Knjigom, tada treba biti oprezan da ne bi bio uhvaćen u sotoninu zamku.” „Često sam bio više uvjeren u nečiju pobožnost kada sam vidio suzne oči, vlažne obraze i riječi kajanja, nego kad sam čuo bučno hvalisanje takozvanih kršćana.“ '' - {GC, 396, par.2}

 

"U doba reformacije njezini su neprijatelji za sva zla fanatizma optuživali upravo one koji su mu se najodlučnije protivili. Slično su činili i protivnici adventnog pokreta. Nisu se zadovoljili time da pogrešno predstavljaju i uveličavaju zablude ekstremnih i fanatika, nego su širili vrlo nepovoljne glasine koje nisu ni najmanje odgovarale istini. Ti su ljudi bili potaknuti mržnjom i predrasudama. Objava da je Krist pred vratima poremetila je njihov mir. Bojali su se da bi to moglo biti istina, ali su se ipak nadali da to nije tako, i to je bio razlog njihova neprijateljstva prema adventistima i njihovoj vjeri." - {GC, 397, par.1}

 

"Činjenica da se nekoliko fanatika uvuklo u redove adventista nije razlog za tvrdnju kako pokret nije od Boga, kao što ni prisutnost fanatika i varalica u crkvi u doba apostola Pavla i Luthera nije moglo biti izgovor za osudu njihova rada. Neka se Božji narod probudi iz sna i počne ozbiljno djelo kajanja i reformacije, neka istražuje Sveto pismo da upozna istinu kakva je u Isusu, neka se potpuno posveti Bogu pa će se ubrzo pokazati da je sotona još uvijek budan i aktivan. Pokazat će svoju moć sa svim mogućim prijevarama, pozivajući u pomoć sve pale anđele svoga kraljevstva." - {GC, 398, par.1}

 

"Objavljivanje drugog Kristovog dolaska nije stvorilo fanatizam i razdor. Oni su se pojavili u ljeto 1844. godine kada su adventisti bili u stanju sumnje i zbunjenosti u vezi sa svojim stvarnim stajalištem. Propovijedanje prve anđeoske poruke i “ponoćne vike” bilo je izravno usmjereno na sprječavanje fanatizma i razdora. Oni koji su sudjelovali u tim svečanim pokretima bili su ispunjeni međusobnom ljubavlju i ljubavlju prema Isusu za koga su se nadali da će Ga uskoro vidjeti. Jedna vjera i jedna blažena nada uzdizala ih je iznad bilo kakvog ljudskog utjecaja te predstavljala štit protiv svih sotoninih napada." - {GC, 398, par.2}

 

"Isto kao i nekada, u prošla vremena, i danas iznošenje istine koja žigoše grijehe i zablude ovoga vremena izaziva otpor, jer “svatko tko čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da se ne otkriju njegova djela.” Ivan 3:20. Kad ljudi vide da svoje stajalište ne mogu poduprijeti Svetim pismom, ipak se odlučuju zadržati ga pod svaku cijenu te zlobno napadaju karakter i pobude onih koji brane nepopularne istine. Tako je bilo u sva vremena. Iliju su optužili da izaziva nevolje u Izraelu, Jeremiju da je izdajica, Pavla da oskvrnjuje hram. Od onoga vremena do danas optuživali su one koji su htjeli ostati vjerni istini za zavođenje, krivovjerje i raskol. Mnoštvo koje ima odviše slabu vjeru kako bi prihvatilo sigurnu proročku riječ, lako povjeruje optužbi protiv onih koji se usuđuju ukoriti grijehe koji su u modi. Taj će duh sve više biti u porastu. Biblija jasno uči da se približava vrijeme kada će državni zakoni biti u takvoj opreci s Božjim Zakonom da će svatko tko bude htio držati sve Božje propise morati biti spreman pretrpjeti sramotu i kaznu kao zločinac." - {GC, 459, par.2}

 

Sažetak:

 

§  Fanatizam je krivotvorina sotonskog porijekla koja zanemaruje Biblijska svjedočanstva ili u potpunosti odbacuje Bibliju. 'Odbacuje veliko načelo koje je bilo temelj reformacije – Božju riječ kao jedino pravilo vjere i života – a na mjesto toga nepogrešivog vođe stavili su promjenljivo i nesigurno mjerilo osobnih osjećaja i dojmova.'

 

§  Rezultat fanatizma će biti veliko nasilje i užasne posljedice. Znamo da će završiti s progonstvom, ropstvom, utamničenjem, mučenjem, proglasom smrtne presude te masovnim ubojstvima širom svijeta svih ljudi koji budu držali Božje zapovijedi i imali vjeru Isusovu. Preživjet će samo 144,000, Božjom milošću i oni će biti uzneseni bez da vide smrt.

 

§  Riječ Božja je za fanatike mrtvo slovo, dok je njihov poklik: 'Duh', a to bi značilo da Duh i Sveto Pismo nisu u skladu. Tvrdit će da im duh pokazuje što je istina, a zapravo će proturječiti Božjoj riječi ili je izvrtati jer 'Duh je taj koji daje život'.  

 

§  Zaneseni učitelji dopustili su da ih vode njihovi osjećaji, smatrajući svaku svoju misao Božjim glasom. Oni stavljaju ljudske ideje i misli iznad Božje Riječi.

 

§  Odbacuju svaki oblik uzdržavanja te daju maha predrasudama i strastima.

 

§  Takav pokret će proizvesti krivotvorenu svetost i lažno posvećenje. To će odvratiti pozornost ljudi od Svetoga pisma i zavesti ih da se više vode svojim vlastitim osjećajima i dojmovima nego da se pokoravaju Božjem Zakonu.

 

§  Ljudsku mudrost uzdizat će kao izvor istine o vjeri i spoznaji.  

 

§  Ovakvim metodama Sotona se želi suprotstaviti Božjem djelu te ga uništiti.

 

§  Pravo kršćanstvo Božju riječ smatra velikom riznicom nadahnutih istina i mjerilom svakog nadahnuća.

 

§  Svaki duh treba provjeriti pismom; Pismo i Duh si ne proturječe.

 

§  U doba reformacije njezini su neprijatelji za sva zla fanatizma optuživali upravo one koji su mu se najodlučnije protivili. S obzirom na to da su Božji ljudi jedini Istinski Reformatori, moraju razumjeti da će ove optužbe biti ponovljene te da ih je nemoguće izbjeći.

 

§  Taj će duh sve više biti u porastu. Biblija jasno uči da će svatko tko bude htio držati sve Božje propise morati biti spreman pretrpjeti sramotu i kaznu kao zločinac.

 

§  Trebamo razumjeti kako je propovijedanje prve anđeoske poruke i “ponoćne vike” bilo izravno usmjereno na sprječavanje fanatizma i razdora.

 

Naša Dužnost

 

"Što je, s obzirom na to, dužnost glasnika istine? Hoće li zaključiti kako ne treba iznositi istinu samo zato što je često jedini rezultat propovijedanja taj da su ljudi potaknuti na izbjegavanje njezinih zahtjeva i opiranje istini? Ne, nema pravo zadržati svjedočanstvo Božje Riječi zato što ona izaziva otpor, kao što to nisu smjeli učiniti ni negdašnji reformatori. Ispovijedanje vjere svetih i mučenika zapisano je za dobrobit budućih naraštaja, da bi oni, koji su pozvani biti Božji svjedoci, crpili hrabrost iz tih živih primjera svetosti i nepokolebljivog poštenja. Oni su dobili milost i primili istinu ne samo za sebe, nego i da bi preko njih spoznaja o Bogu obasjala cijeli svijet. Bog je svojim slugama u ovome naraštaju dao svjetlost. Neka ona, dakle, sja ovome svijetu!" - {GC, 459, par.1}

 

"U staro vrijeme Gospod je rekao onome koji je govorio u Njegovo ime: “Ali dom te Izraelov neće poslušati, jer ni mene ne sluša.” Ipak, rekao je i ovo: “Govori im moje riječi, poslušali oni ili ne poslušali.” Ezekiel 3:7; 2:7. Božjim slugama u naše vrijeme upućen je sljedeći nalog: “Viči iz sveg grla, ne suspreži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.” " {GC, 459, par.2}

 

"Tko god je primio svjetlost istine, primio je, u granicama svojih mogućnosti, i zastrašujuću odgovornost kao i izraelski prorok kome je bila upućena Gospodnja riječ: “I tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječi iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: “Bezbožniče, umrijet ćeš!” – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega puta, a on se ne vrati sa svojega puta: on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.” Ezekiel 33:7-9" - {GC, 459, par.3}

 

"Velika prepreka prihvaćanju i širenju istine jest to što ono uključuje neugodnosti i izrugivanje. To je jedini argument protiv istine kojega njezini branitelji nikada nisu mogli pobiti. No on ne zastrašuje prave Kristove sljedbenike. Oni ne čekaju da istina postane popularna. Uvjereni u svoju dužnost, svjesno prihvaćaju križ, uvjereni kao apostol Pavao da nam naša “mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu” (2. Korinćanima 4:17) te, zajedno s Mojsijem, “sramotu Kristovu” drže “većim bogatstvom od egipatskog blaga.” Hebrejima 11:26." - {GC, 460, par.1}

 

"Bez obzira kakvo bilo njihovo zvanje, oni koji srcem služe svijetu, u vjerskim stvarima postupaju kako nađu za shodno, a ne po načelu. Mi trebamo izabrati ono što je ispravno zato što je ispravno, a posljedice prepustiti Bogu. Ljudi načela, vjere i hrabrosti zadužili su svijet svojim velikim reformama. Takvi ljudi trebaju biti nositelji reforme i u naše vrijeme." - {GC, 460, par.2}

 

"Tako govori Gospod: “Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojem je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda! Jer moljac će ih razjesti kao haljinu, crv će ih rastočiti kao vunu. Ali će pravda moja trajati dovijeka, i spas moj od koljena do koljena." Izaija 51:7,8." - {GC, 460, par.3}

 

Dana mi je vizija koja objašnjava Izaiju 58 i Tri Anđeoske Poruke. Više o poruci koju trebamo iznositi objavit ću uskoro.

 

Pjesma njihovog iskustva

 

Primijetimo pjesmu koju ljudi pjevaju u videu. Ova pjesma simbolički pokazuje iskustvo koje će ti ljudi imati, baš kao što će i 144,000 imati pjesmu o svom iskustvu. Naknadno ću ažurirati ovaj dokument s dodatnim objašnjenjima o ovom iskustvu:

 

"U crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj" (Psalm 29:9), i pjesma koju će izbavljeni pjevati — pjesma njihovog iskustva — objavljivat će Božju slavu: „Velika su i divna djela Tvoja, Gospode Bože Svedržitelju, pravedni su i istiniti putovi Tvoji, Care svetih. Tko se neće pobojati Tebe, Gospode, i proslaviti ime Tvoje? Jer si Ti jedan svet." Otkrivenje 15:3-4" - {Ed, 308, par.5}

 

"Na kristalnome moru pred prijestoljem – tom staklenome moru pomiješanom s vatrom što tako odsjajuje Božjom slavom – okupljeno je mnoštvo pobjednika “zvijeri, njezina kipa i broja njezina imena.” Sto četrdeset i četiri tisuće otkupljenih sa Zemlje stoje na gori Sion s Janjetom, “s citrama Božjim”; čuje se, poput šuma velikih voda i udaranje jakoga groma, glas svirača “što sviraju na svojim citrama.” Oni pred prijestoljem pjevaju “novu pjesmu”, pjesmu koju nitko ne može naučiti osim sto četrdeset četiri tisuće. To je pjesma Mojsijeva i Janjetova, pjesma oslobođenja. Nitko osim sto četrdeset četiri tisuće ne može naučiti tu pjesmu, jer je to pjesma njihova iskustva – iskustva koje nikada nije proživio nitko drugi. “Oni prate Janje kud god ono ide.” Budući da su preneseni sa Zemlje između živih, smatraju se “kao prvenci Bogu i Janjetu”. Otkrivenje 15:2,3; 14:1-5. “Ovo su oni što dolaze iz velike nevolje”; prošli su kroz vrijeme nevolje kakve ne bijaše otkako je ljudi; pretrpjeli su strah Jakovljevih muka. Tijekom konačnog izlijevanja Božjih kazna ostali su bez Posrednika, ali su izbavljeni jer “su oprali svoje haljine i ubijeliše haljine svoje u krvi Janjetovoj.” “U njihovim se ustima ne nađe laž; oni su bez mane” pred Bogom. “Zato stoje pred prijestoljem Božjim i služe Mu dan i noć u Njegovu hramu. A onaj koji sjedi na prijestolju spustit će se na njih da boravi s njima.” Vidjeli su Zemlju opustošenu glađu i kugom, sunce kome je dana moć da ljude pali vatrom, pretrpjeli su i sami patnje, glad i žeđ. Ali “više nigda neće ni ogladnjeti ni ožednjeti; više ih nigda neće moriti ni sunce ni ikakva žega, jer će ih Janje, koje stoji nasred prijestolja, pasti i voditi na izvore žive vode. I Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju.” Otkrivenje 7:14-17." - {GC, 648, par.3}

 

Bog mi je pokazao još stvari u vezi Sotonine krivotvorine Glasne Vike i uz Božju milost, planiram u skoroj budućnosti objaviti još dokumenata.

 

Ažurirano – 15. studenog 2019.g.

 

28.9.2019. Bog mi je dao još jednu viziju o Sotoninoj krivotvorini Glasne Vike. Moj Anđeo mi je objasnio i pokazao glavne točke Glasne Vike koje će Sotona krivotvoriti. Rečeno mi je da podijelim ovu spoznaju s onima koji teže biti Kristova mlada, pisano je: [Hošea 4:6] 'Moj narod gine zbog neznanja: budući da si odbacio znanje, i ja ću tebe odbaciti da mi ne budeš svećenikom; budući da si zaboravio zakon svoga Boga, i ja ću zaboraviti tvoju djecu.' Nemojmo biti uništeni zbog neznanja. 

 

        Sotonina krivotvorina pravednosti po vjeri

        

Rečeno nam je kako je glasna vika trećeg anđela već počela sa porukom o pravednosti po vjeri.

 

Neka svatko tko tvrdi da vjeruje u skori Gospodnji dolazak pretražuje Sveto pismo kao nikad prije jer Sotona je odlučan u korištenju svih mogućih sredstava kako bi ljude zadržao u tami i zaslijepio um pred opasnostima vremena u kojem živimo. Neka se svaki vjernik uhvati svoje Biblije uz žarku molitvu, kako bi ga Sveti Duh mogao prosvijetliti u vezi s istinom te kako bi mogao bolje upoznati Boga i Isusa Krista koga je On poslao. Tražite istinu kao skriveno blago i razočarajte neprijatelja. Vrijeme kušnje je neposredno pred nama, jer se glasna vika trećeg anđela već čuje u otkrivenju pravednosti Krista, Otkupitelja koji prašta grijehe. To je početak svjetlosti anđela čija će slava ispuniti čitavu zemlju. Na svakome tko je primio poruku upozorenja počiva odgovornost da uzdiže Isusa i predstavi Ga svijetu na način na koji je On prikazan u slikama, nagoviješten u simbolima, očitovan u otkrivenjima proroka i otkriven u poukama danim Njegovim učenicima te prekrasnim čudesima učinjenim za ljudski rod. Pretražujte Sveta pisma jer ona svjedoče za Njega. - {1SM, 362, par.4}

 

To bi značilo kako je krivotvorena lažna vika krenula malo ranije, prije poruke „Krist naša pravednost“ koja je dana 1888., jer Sotona uvodi svoju krivotvorinu prije nego započne prava glasna vika (možemo reći da je počela prije 1830.-ih i 1840.-ih jer je tada počelo propovijedanje tri anđeoske poruke). Držite na umu kako je ovo samo početak glasne vike te se brzo približavamo vremenu njenog potpunog ispunjenja. Kapljice kasne kiše već su počele padati, stoga, isto se odnosi i na lažnu kasnu kišu.

 

Moj anđeo mi je pokazao kako je krivotvorena lažna vika progresivna, kao i prava glasna vika trećeg anđela. Obje vike su već počele; obje vike postaju sve glasnije svakim danom; i obje vike će uskoro doseći potpuno ispunjenje. Pero inspiracije nam je dalo tragove koji nam pomažu razumjeti vrijeme početka ovih dviju pokreta:

 

''Sotona se dugo pripremao za svoj posljednji pokušaj da prevari svijet. Osnova njegova djela temelji se na obećanju koje je dao Evi u Edenu: "Ne, nećete umrijeti." "Onog dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi, koji razlučuju dobro i zlo." Postanak 3:4. Malo-pomalo pripremao je put za svoju najveću prijevaru razvojem spiritizma. Još nije potpuno ostvario svoje namjere, ali ostvarit će ih u posljednjem vremenu. Prorok kaže: “Uto spazih... tri nečista duha kao žabe. To su, uistinu, proročki duhovi koji proizvode znakove i koji odlaze kraljevima cijeloga svijeta da ih skupe za rat velikoga Dana Boga, Svemogućega.” Otkrivenje 16:13,14. Cijeli svijet, osim onih koje će sačuvati Božja sila kroz vjeru u Njegovu riječ, bit će uvučen u tu prijevaru. Ljudi, čvrsto uljuljani u kobnu sigurnost, probudit će se tek onda kada se počne izlijevati Božja srdžba. - {GC, 561, par.2}

 

(Pokazano mi je još stvari u vezi sedam zadnjih pošasti, posebno pošasti 6 i 7. Više o tome u budućnosti.)

 

Istraživači proročanstava u Sjedinjenim Američkim Državama objavljuju svijetu to svjedočanstvo od sredine devetnaestog stoljeća. U događajima koji se danas zbivaju može se uočiti brzo približavanje ispunjenja toga proročanstva. Protestantski učitelji, također, ističu tu istu tvrdnju o božanskom autoritetu svetkovanja nedjelje iako za to nemaju nikakav biblijski dokaz, kao ni papinske vođe koji su izmislili čudesa kako bi njima zamijenili Božju zapovijed. Ponovit će se tvrdnja kako će Božji sudovi pohoditi ljude koji ne svetkuju nedjelju i one se već ponavljaju. Pokret za prisilno nametanje svetkovanja nedjelje sve se više širi. - {GC, 579, par.1}

 

Budući da protestantske crkve odbacuju jasne dokaze Svetoga pisma u prilog Božjem Zakonu, nastojat će ušutkati one čiju vjeru ne mogu pobiti Biblijom. Iako zatvaraju oči pred tom činjenicom, one sada prihvaćaju put koji će ih navesti da progone one koji savjesno odbijaju raditi ono što radi sav ostali svijet - odbijaju naime priznati papinski dan počinka - nedjelju. - {GC, 592, par.2}

 

Moj anđeo mi je pokazao kako Sotonina krivotvorina ustvari proizvodi Laodicejsko stanje u ljudima. Oni su ti koji postaju uljuljani, uspavani, u kobnu sigurnost. Uzvik Laodiceje je: 'Bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba!' Ova tvrdnja jeka je Sotonine tvrdnje koju je iznosio na nebu: pošto su anđeli sveti, imaju sposobnost sami od sebe razabrati dobro od lošeg. Rekao je kako im ne treba zakon da im govori što je dobro, a što zlo, također je tvrdio da oni ne trebaju držati Božji zakon jer im je nemoguće pogriješiti.

 

''Napuštajući svoje mjesto u neposrednoj blizini Oca, Lucifer je otišao širiti duh nezadovoljstva među anđelima. On je djelovao u tajnosti, i za neko vrijeme skrivao svoju stvarnu namjeru obavijenu poštovanjem prema Bogu. Počeo je unositi sumnju u pogledu na Zakon kojim se upravljalo nebeskim anđelima, govoreći da premda su zakoni nužni za stanovnike svjetova, anđeli, budući da su uzvišeniji, ne trebaju takva ograničenja jer je njihova vlastita mudrost dovoljna kao vodič. Oni nisu bića koja su mogla obeščastiti Boga, sve su njihove misli bile svete, oni, kao ni Bog, nisu mogli pogriješiti. Jednakost Sina Božjeg s Ocem prikazivana je kao nepravda prema Luciferu, kojemu, tvrdio je, također pripada poštovanje i čast. Kad bi ovaj knez anđela dosegao svoj pravi, uzvišeni položaj, cijelo mnoštvo anđela primilo bi veliki blagoslov, jer je njegov cilj svima osigurati slobodu. Ali sada je i sloboda koju su dotada uživali završena jer je nad njima imenovan apsolutni vladar i svi su morali poštovati njegov autoritet. Tako su vješte bile prijevare koje su se uz pomoć Luciferova lukavstva brzo širile nebeskim dvorovima.'' - {PP, 37, par.1}

 

''Iskorištavajući ljubav i odano povjerenje koje su mu davala sveta bića pod njegovim zapovjedništvom, on je u njihove umove vješto usadio svoje vlastito nepovjerenje i nezadovoljstvo te ona nisu pronikla njegov rad. Lucifer je Božje namjere prikazao u pogrešnom svjetlu - pogrešno ih tumačeći i iskrivljujući kako bi potaknuo nezadovoljstvo i nesuglasice. On je lukavo privukao svoje slušatelje dopuštajući im da izraze svoje mišljenje, a onda ih je on ponavljao kad su služile njegovom cilju, kao dokaz da se anđeli ne slažu u cijelosti s Božjom vladavinom. Tvrdeći da je osobno savršeno odan Bogu, on je isticao da su promjene u poretku i zakonima Neba nužne za stabilnost Božje vladavine. Tako, dok je nastojao potaknuti protivljenje Božjem Zakonu i usaditi vlastito nezadovoljstvo u anđele pod njegovim zapovjedništvom, on je prividno radio na uklanjanju nezadovoljstva i mirenju nezadovoljnih anđela s poretkom Neba. Dok je tajno širio neslogu i pobunu, on je s krajnjim umijećem stvarao privid da je njegova jedina namjera promicanje odanosti i očuvanje sklada i mira.'' - {PP, 38, par.2}

 

''Bog je mogao koristiti samo ona sredstva koja su bila u skladu s istinom i pravdom. Sotona je mogao koristiti ono što Bog nije mogao - laskanje i prijevaru. On je nastojao lažno prikazati Božju riječ, kao i njegov plan vladavine, tvrdeći da Bog nije pravedan kad svoje zakone nameće anđelima te da On zahtijevajući pokornost i poslušnost od svojih stvorenja samo nastoji uzvisiti sebe. Stoga je bilo nužno prikazati pred stanovnicima Neba, i svih svjetova, da je Božja vladavina pravedna, a njegov Zakon savršen. Sotona je prikazivao sebe kao jedinog koji nastoji promicati dobro u svemiru. Svi moraju razumjeti istinski karakter otimača i njegov stvarni cilj. Moralo je proći vrijeme kako bi se otkrio u svojim zlim djelima.'' - {PP, 42, par.1}

 

Sotona i njegovi anđeli su dokazali kako bez Krista nemaju sposobnost učiniti dobro. Čovječanstvo će uskoro iskusiti istu stvar. Bog će demonstrirati svima kako su, bez obzira na dodijeljene darove, stvorena bića potpuno nesposobna činiti dobro bez Krista. Prebivanje Krista u nama omogućuje da nadvladamo svaki poznati grijeh i neprestani napredak u procesu posvećenja jer bez Njega ne možemo činiti ništa.

 

Odbacujući Isusa, ljudi će odbaciti pravednost od Boga. Bog mi je pokazao da je to razlog zašto se sedma crkva zove Laodiceja. Grčka riječ Laodiceja se sastoji od dvije grčke riječi: Laos i Dike. Prvo ćemo istražiti riječ Laos.

 

Strong's Number 2992

The Linked Word Project

Transliteration:

laos {lah-os'}

Word Origin:

apparently a primary word

TDNT:

4:29,499

Part of Speech:

noun masculine

Upotrebljeno u KJV:

ljudi 143

 

Definicija:

ljudi, grupe ljudi, pleme, nacija, svi oni koji su istog porijekla i jezika velikog dijela stanovništva koji su se okupili bilo gdje

 

Druga riječ, Dike:

 

Strong's Number 1349

The Linked Word Project

Transliteration:

dike {dee'-kay}

Word Origin:

probably from 1166

TDNT:

2:178,168

Part of Speech:

noun feminine

Upotrebljeno u KJV:

osveta 2, presuda 1, kazna 5099 1

 

Definicija:

običaj, upotreba

u redu, ispravno

tužba po zakonu

sudsko ročište, sudska odluka, osobito presuda osude

izvršenje kazne, kazna

trpjeti kaznu

božica Pravde, osvećujući pravdu

TDNT - Theological Dictionary of the New Testament

TWOT - Theological Word Book of the Old Testament

 

Možemo vidjeti kako je jedno od značenja Laodiceje: 'pravda naroda, ili pravednost naroda'. To je u potpunoj suprotnosti s pravednošću po vjeri; potpunoj suprotnosti s Krist naša pravednost; to je samopravednost koja je proizvedena lažnom glasnom vikom.

 

Zbog ovog razloga Laodicejci će biti izbljuvani iz Krista (s neba), kao što su Sotona i njegovi anđeli bili zbačeni s neba.

 

[Otkrivenje 3:16] Ovako, budući da si mlak — ni studen ni vruć — izbljuvat ću te iz usta svojih.

[Otkrivenje 12:9] I izbačen bi zmaj veliki, ta stara zmija zvana Đavao, i Sotona, koji zavodi sav svijet: on bijaše izbačen na zemlju, i njegovi anđeli bijahu izbačeni s njim.

 

''Sve do samoga kraja pobune na Nebu veliki se Nasilnik neprestano opravdavao. Kada je objavljeno da zajedno sa svim svojim pristašama mora biti izgnan iz nebeskih stanova, vođa pobune drsko je izrazio svoj prezir prema Stvoriteljevu Zakonu. Ponovio je svoju tvrdnju kako anđelima nije potreban nadzor, već trebaju biti slobodni i upravljati se prema svojoj volji koja će ih uvijek ispravno voditi. Proglasio je božanske zakone ograničenjem njihove slobode i objavio da je imao namjeru ukinuti Zakon kako bi nebeske vojske, oslobođene ograničenja zakona, mogle dostići uzvišenije i slavnije stanje.'' - {GC, 499, par.2}

 

''Isti duh, koji je izazvao pobunu na Nebu, još uvijek potiče pobunu na zemlji. Sotona ima istu taktiku s ljudima kakvu je upotrijebio kod anđela. Njegov duh i danas vlada u djeci nepokornosti. I oni, kao i sotona, pokušavaju srušiti ograde Božjeg Zakona i obećavaju ljudima slobodu kroz prijestup njegovih propisa. Korenje grijeha još uvijek izaziva duh mržnje i otpora. Kad Božje opomene dopru do savjesti, Sotona navodi ljude da se opravdavaju i da kod drugih traže razumijevanje za svoje grijehe. Umjesto da isprave svoje zablude, izazivaju neraspoloženje prema onome tko ih kori, kao da je on jedini uzrok njihovih teškoća. Od pravednog Abela pa sve do naših dana takav se duh pokazuje prema onima koji se usuđuju koriti grijeh.'' - {GC, 500, par.1}

 

''Protjerujući Sotonu s Neba, Bog je pokazao svoju pravednost i obranio čast svoga prijestolja. No kad je čovjek sagriješio popuštajući obmanama tog odmetnika, Bog je dokazao svoju ljubav time što je predao svoga jedinorođenog Sina da umre za pali ljudski rod. Božji se karakter otkrio u pomirenju. Križ je moćan dokaz cijelom svemiru kako Božja vladavina ne može snositi odgovornost za put grijeha koji je izabrao Lucifer.'' - {GC, 500, par.4}

 

''Bog kaže: “Neprijateljstvo ja zamećem.” To se neprijateljstvo ne javlja prirodno. Kad je čovjek prekršio božanski Zakon, njegova je narav postala zla pa je došao u suglasje sa Sotonom a ne u neprijateljstvo s njime. Po prirodi ne postoji neprijateljstvo između grješnog čovjeka i začetnika grijeha. Obojica su otpadom postali zli. Otpadnik ne miruje dok ne stekne simpatije i podršku onih koje je uspio navesti da slijede njegov primjer. To je razlog što se pali anđeli i zli ljudi udružuju u zajednicu koja je spremna na sve. Da se Bog nije umiješao, sotona i ljudi sklopili bi savez protiv Neba i – umjesto da gaji neprijateljstvo prema Sotoni – cijela bi se ljudska obitelj ujedinila u pobuni protiv Boga.'' - {GC, 505, par.2}

 

Sotona može podmetnuti krivotvorinu koja je slična istini kako bi prevario one koji dopuštaju biti prevareni i koji žele izbjeći samoodricanje i žrtvu koje traži istina, ali ne može držati pod svojom vlašću dušu koja iskreno i pod svaku cijenu želi upoznati istinu. Krist je istina i “svjetlo istinito”, “koje rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na ovaj svijet.” Ivan 1:9. Duh istine poslan je da ljude uputi u svaku istinu, a po nalogu Božjeg Sina napisano je: “Tražite i naći ćete!” “Ako tko htjedne vršiti volju Njegovu, znat će je li moj nauk od Boga.” Matej 7:7; Ivan 7:17. {GC 528.2}

 

Prijatelji, ako pod svaku cijenu želimo upoznati istinu, imamo obećanje da nećemo biti prevareni!

 

Bog mi je dao još vizija za daljnje objašnjenje pravednosti po vjeri, koje ću objaviti u skoroj budućnosti.

 

Pokazano mi je kako glasna vika trećeg anđela ističe Božje zapovijedi, a osobito zapovijed o Suboti i vjeru Isusovu. Zato će Sotonini službenici objaviti krivotvorinu Božjeg zakona, krivotvorinu pravog Sabbatha, lažni sabbath i krivotvorinu vjere.

 

 Lažni Sabbath

        

Dar Duha Svetog crkvi objavio nam je važno otkrivenje u vezi početka vremena malih nevolja:

 

“Vidjela sam da subota jest i da će biti zid razdvajanja između pravog Božjeg Izraela i nevjernika kao i da je subota značajno pitanje oko kojeg će se ujediniti srca Božjih dragih svetaca koji Ga čekaju. Vidjela sam da Bog ima djece koja subotu ne poznaju niti ju svetkuju. Ona nisu odbacila svjetlo koje je obasjava. Na početku vremena nevolje mi smo pošli ispunjeni Svetim Duhom i još jasnije naviještali subotu.” - {EW, 85, par.2}

 

Početak vremena nevolje ovdje nije kraj perioda milosti, nego se opisuje ozakonjenje Nacionalnog nedjeljnog zakona. Ovo znamo zato što vrijeme malih nevolja počinje ozakonjenjem Nedjelje. Bog će u ovo vrijeme izliti svog Duha na svoju mladu, 144,000. Ona nastavlja:

 

''Ovo sam viđenje dobila 1847. kad je tek nekoliko braće adventista svetkovalo subotu, i samo je nekoliko njih smatralo kako njezino svetkovanje povlači crtu između Božjeg naroda i nevjernika. Sada postaje uočljivo ispunjenje tog viđenja. Spomenuti “početak vremena nevolje” ne odnosi se na vrijeme kad će početi izlijevanje zala, već na kratko razdoblje prije njihova izlijevanja, dok je Krist još u Svetištu. U to vrijeme, kad se djelo spašavanja približi kraju, na Zemlju će naići nevolje i narodi će se rasrditi, ali će biti zadržani kako ne bi spriječili djelo trećeg anđela. U to će se vrijeme spustiti “kasna kiša”, ili osvježenje od Gospodnjeg lica, da bi osnažila glasnu viku trećeg anđela i pripremila svete da se održe u vrijeme izlijevanja sedam posljednjih zala. - {EW, 85, par.3}

 

''Nitko neće biti osuđen dok ne primi svjetlost i ne uvidi obveze iz četvrte zapovijedi. Ali kada izađe naredba koja će nametati lažni dan odmora i kad Glasna Vika trećeg anđela upozori ljude da se ne poklone zvijeri i njenom liku, tada će biti povučena jasna linija između laži i istine. Tada će oni koji ostanu u prijestupu primiti žig zvijeri.'' – (Ev, 234-235 (1899)) ; {DPD, 225, par.4}

 

Brat Beaulieu je imao dublje otkrivenje o Suboti povezano sa Hebrejima 4. Evo poveznice: https://slugagospodnji.neocities.org/subotaizhebreja4.htm

 

Gospodin mi je dao viziju i o Suboti, koju ću uskoro podijeliti.

 

        Sotonina Krivotvorina Božjeg Zakona

        

Moramo razumjeti kako je Božja blagoslovljena Subota zapovijed koja se nalazi u svetom i nepromjenjivom zakonu – Zakonu o Deset zapovijedi iz Izlaska 20. To je pravi zakon o Suboti. Božji zakon se spominje u trećoj poruci anđela. Pisano je:

 

[Otkrivenje 14:12] Ovdje je postojanost svetih, ovdje su oni koji drže zapovijedi Božje i imaju vjeru Isusovu.

 

Možemo stoga znati kako će Sotonina lažna glasna vika krivotvoriti Božjih deset zapovijedi. Sotona to neće napraviti otvoreno, nego varljivo. Potaknut će ljude diljem svijeta da se poklone zakonu rimokatoličke crkve – koji je krivotvorina Božjeg zakona. Čineći to, usadit će u ljudima lažnu pravednost. Kao što će Božja sveta Subota uzdizati Božji zakon, uzdizanje svetosti nedjelje, uzdizat će Nedjeljni zakon – koji je rimokatolička krivotvorina Deset zapovijedi. 

 

''Pa ipak, upravo te vođe iznose tvrdnju da se pokvarenost koja se naglo širi treba pripisati oskvrnuću takozvane "kršćanske subote" te kako bi prisilno nametanje svetkovanja nedjelje uvelike poboljšalo moral društva. Ta se tvrdnja osobito ističe u Americi gdje se učenje o pravoj suboti najviše propovijedalo. Tu se promicanje umjerenosti i trezvenosti, jedna od najistaknutijih i najvažnijih moralnih reforma, često združuje s pokretom za svetkovanje nedjelje pa se zagovornici nedjelje predstavljaju kao promicatelji najviših interesa društva, a one koji se ne žele udružiti s njima proglašavaju neprijateljima umjerenosti i reforme. No sama činjenica da se pokret koji nastoji ustoličiti zabludu povezuje s djelom koje je inače samo po sebi dobro, nije dokaz u prilog zabludi. Otrov se može prikriti izmiješa li se sa zdravom hranom, no time se neće promijeniti njegova priroda. Naprotiv, postat će još opasniji jer ćemo ga uzeti nesvjesno. Jedno je od sotoninih lukavstava da laž pomiješa upravo s toliko istine koliko je potrebno da bi laž izgledala uvjerljiva. Vođe nedjeljnog pokreta mogu zastupati reforme potrebne ljudima i načela koja su u skladu s Biblijom, ali sve dok se s njima povezuju i zahtjevi suprotni Božjem zakonu, Božje se sluge ne mogu sjediniti s takvim vođama. Jer, odbacivanje Božjeg Zakona radi ljudskih propisa ničim se ne može opravdati. - {GC, 587, par.1}

 

Sotona će uspjeti prevariti ljude dvjema velikim zabludama: zabludom o besmrtnosti duše i zabludom o svetosti nedjelje. Dok prva zabluda postavlja temelj spiritizmu, druga stvara vezu prijateljstva s Rimom. Protestanti Sjedinjenih Američkih Država bit će prvi koji će pružiti ruku preko ponora kako bi prihvatili ruku spiritizma i ruku rimske vlasti. Pod utjecajem te trostruke unije, ta će zemlja krenuti stopama Rima, gazeći prava savjesti. - {GC, 588, par.1}

 

''Sotonina politika u posljednjem sukobu s Božjim narodom ista je kao i na početku velikog sukoba na nebu. Pretvarao se da želi učvrstiti božansku vladavinu, a istodobno ju je potajno nastojao svim sredstvima srušiti. I upravo to djelo, koje je on nastojao izvršiti, pripisivao je anđelima koji su bili odani Bogu. Ista ta politika obmane obilježava i povijest rimske crkve. Izjavljujući da radi kao namjesnik Neba, istovremeno se nastojala uzdići iznad Boga i izmijeniti Njegov Zakon. Oni koji su zbog svoje vjernosti evanđelju bili pod vladavinom Rima osuđeni na smrt, proglašeni su zločincima. Govorili su za njih da su u savezu sa sotonom i svim su ih raspoloživim sredstvima nastojali optužiti te u očima ljudi, pa i u njihovim vlastitim očima, prikazati kao najgore zločince. Tako će biti i sada. U nastojanju da uništi one koji štuju Božji Zakon, sotona će učiniti da budu optuženi kao prijestupnici Zakona i kao ljudi koji obeščašćuju Boga i navlače Božje kazne na svijet.'' - {GC, 591, par.1}

 

Božji ljudi neće biti prevareni. Znaju da prestupanjem jedne zapovijedi zapravo prestupaju sve jer pisano je:

 

[Jakovljeva poslanica 2:10] Jer tko bude držao sav Zakon, a posrnuo u jednom, postao je kriv za sve.

 

Pokazano mi je kako je ovaj nedjeljni zakon ustvari oblik bezakonja. Dok se predstavlja kao zakon, na kraju će dovesti do kršenja svih zapovijedi i uništenja svakog života. Nitko ne može prekršiti jednu zapovijed i držati ostale. Prije ili kasnije, pobuna će pokazati svoje pravo lice.

 

        Sotonina krivotvorina vjere – pretpostavke

        

Također moramo objaviti vjeru Isusovu. Držanje Božjeg zakona i vjera Isusova izravna je posljedica poslušnosti prve anđeoske poruke. Pisano je:

 

[Otkrivenje 14:12] Ovdje je postojanost svetih, ovdje su oni koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

 

Ovo znači kako će Sotona morati natjerati Laodicejce da povjeruju kako imaju vjeru, dok ju u stvarnosti nemaju. Bog nam je otkrio koja je Sotonina krivotvorina vjere, a to su pretpostavke. Što nam je Ellen White rekla o ovoj krivotvorini?

 

''Svjedočanstvo Božje riječi protivi se ovoj opasnoj nauci o vjeri bez djela. Zahtijevati naklonost Neba, a ne ispunjavati uvjete pod kojima možemo postići milosrđe, to nije vjera nego drskost, jer prava vjera ima svoj temelj u obećanjima i propisima Svetoga pisma.'' - {GC, 472, par.2}

 

''Međutim, vjera ni u kom smislu nije sjedinjena s pretpostavkom. Samo onaj koji ima pravu vjeru zaštićen je od pretpostavki. Jer pretpostavke su Sotonino krivotvorenje vjere. Vjera polaže pravo na obećanja i donosi rod u poslušnosti. Pretpostavka također polaže pravo na obećanja, ali ih koristi kao što ih je koristio Sotona, da bi opravdao prijestup. Vjera bi dovela naše praroditelje na stjecanje povjerenja u Božju ljubav i poslušnost Njegovim zapovijedima. Pretpostavka ih je dovela do prijestupa Njegova Zakona, vjerujući da će ih Njegova velika ljubav spasiti od posljedica njihovog grijeha. Vjera ne polaže pravo na naklonost Neba bez ispunjavanja uvjeta uz koje se daje milost. Prava vjera ima svoj temelj na obećanjima i svemu onome što nam pružaju Pisma.'' {DA, 126, par.1}

       

        Događaji Nakon Donošenja Nedjeljnog Zakona

 

Nakon što ova lažna vika proizvede ono što je trebala – Nacionalni Nedjeljni Zakon – počet će prava glasna vika trećeg anđela i trajat će tri i pol godine, i osvijetlit će cijeli svijet. Tada će Sotona izaći iz bezdana i predstavljati se kao Krist.

 

Otkrivenje 11:3 I dat ću moć dvojici svojih svjedoka, i prorokovat će, obučeni u kostrijet, tisuću dvjesta šezdeset dana.

Otkrivenje 11:7 I kada dovrše svoje svjedočanstvo, Zvijer koja izlazi iz bezdana zaratit će s njima i pobijediti ih i ubiti ih.

 

Zadnje djelo ove krivotvorine – Sotonino predstavljanje kao da je Krist – uskoro će biti izneseno u detalje.

 

Sotonina Krivotvorina drugog Kristovog dolaska – Kad se Sotona predstavi kao Krist

 

Moj anđeo odveo me na jednu web stranicu dok sam ažurirao ovaj dokument. Ondje su sortirani i grupirani citati Ellen G. White koji govore o Sotoninoj krivotvorini kad se bude predstavljao kao Krist te odgovaraju na važna pitanja u svezi tog djela.

 

Autorov tekst bit će u crnoj boji, a moje bilješke bit će u plavoj boji. Također sam dodao nekoliko objašnjenja.

 

Kad se Sotona bude pojavio kao Krist

 

Svaki naslov u novinama po čitavom svijetu pisat će o tome kad se to dogodi! Njegovi intervjui pojavljivat će se na svakom televizoru. Svake novine i svaki časopis objavljivat će priče s njim u glavnoj ulozi. Ovo neće biti samo jednokratna vijest. Nastavit će se sve do konačnog kraja perioda milosti, a vjerojatno i duže. Bližimo se vrhuncu kraja rata koji traje 6,000 godina između Božjeg zakona i Sotoninih obmana.  

 

PREGLED: OD KRIVOTVORINE PROBUĐENJA DO PROCVATA LAŽNE KASNE KIŠE

 

Zli su se zajedno udružili prije otprilike 4,350 godina kako bi sagradili babilonski toranj i nametnuli svoja pravila svijetu. Oni bi izbrisali Božje ljude s lica zemlje da im je bilo dopušteno do kraja provesti svoje namjere te bi tako Sotonina pobjeda bila potpuna.

 

Sličan cilj zli će imati na umu i u bliskoj budućnosti. Ljudi će se ujediniti pod krinkom kršćanstva kako bi zahtijevali prvo od naroda, a potom i od čitavog svijeta da krši četvrtu od Božjih deset moralnih zapovijedi.

 

Protestanti će se ujediniti s katolicima osnaženi neobičnim uzbuđenjem kako bi postigli svoj cilj. Čim uspiju prisliti vladine dužnosnike SAD-a da ozakone Nacionalni nedjeljni zakon, uzbuđenje u palim crkvama će pojačati intezitet i prerasti u lažnu kasnu kišu. Sotoni će biti dopušteno činiti čuda zato što su se ljudi usudili prezrijeti Božji zakon i stanovništvu ovlastiti krivotvorinu. Krivotvoreno probuđenje doći će prije istinskog probuđenja. To krivotvoreno probuđenje, o kojemu smo pričali u prvom videu u seriji povezanoj s ovom knjigom, donosi Nacionalni nedjeljni zakon. Međutim, ta krivotvorina probuđenja će se nastaviti i nakon toga. Kako bismo pojasnili taj period u kojem se krivotvorina probuđenja nastavlja nakon Nacionalnog nedjeljnog Zakona, nazvat ćemo ga “lažna kasna kiša”. (Pronaći ćete oba dva imena spomenuta u Duhu Proroštva; ona ih koristi kao sinonime, ne praveći vremenski odmak koji mi ovdje pravimo.)

 

Nemojte podcjenjivati ovu lažnu kasnu kišu. Čim se ozakoni Nacionalni nedjeljni zakon, snaga demonske energije, pojavljivanja i ukazivanja proširuje se u nešto poprilično masivno. Ovo je sila koja u velikoj mjeri omogućuje da veoma brzo Nacionalni nedjeljni zakon ozakoni svaki drugi narod na svijetu. Rezultat je ono što se još i naziva Univerzalnim nedjeljnim zakonom. Vjerojatno se sastoji od stotina odvojenih Zakona od kojih svi nameću svetost nedjelje i zahtijevaju obožavanje Boga nedjeljom.

 

Nakon što Nacionalni nedjeljni zakon stupi na snagu kasna kiša počinje. Oba dvije, istinita i lažna kiša konkuretno se nastavljaju.

 

Sotona će činiti čuda kroz svoje službenike i on će se pojavljivati poput Krista masama ljudi, čineći navodna čuda, podupirati nedjelju i osuditi svetkovatelje subote.

 

Sotona i njegovi anđeli čine ova spiritistička  očitovanja, koja su izuzetno bitna u brzom odigravanju konačnih događaja u krizi Nedjeljnog zakona, prije sveopćeg kraja perioda milosti. Bez njih, jaka revnost za nametanje najstrožeg nacionalnog, a kasnije i univerzalnog nedjeljnog Zakona nikada se ne bi mogla dogoditi. Ipak, ozakonjenje nedjelje u SAD-u osnažit će Sotonu kako bi započeo pokazivanje takvih čuda. Prema knjizi Early Writings (EW, 261, par.1), Sotona će podići uzbuđenje prije Nacionalnog nedjeljnog Zakona. Također vidi i Testimonies for the church vol. 5 (5T, 451, par.1), Nacionalni nedjeljni zakon otvorit će vrata Sotoninim čudesnim djelima.

 

Kad počnu ovi konačni događaji, jedan će drugoga slijediti rapidnom brzinom.

 

Dolje ćemo navesti prijedlog poretka ranih događanja vezanih uz ozakonjenje Nedjeljnog Zakona. Primjetit ćete da je uz mržnju prema svetkovateljima subote, religijsko uzbuđenje – lažna kasna kiša i zaluđenost njome motor koji vuče naprijed zle strasti zagovaratelja Nedjeljnog zakona, prije i poslije ozakonjenja. Ponovno ćemo sažeti neke od ovih ranih događanja vezanih uz krizu Nacionalnog nedjeljnog zakona:

 

Moćno religijsko uzbuđenje ili krivotvorino probuđenje počinje u crkvama. Ovo energizira protestante, katolike i zle duhove kako bi radili zajedno, ipak bez ometanja funkcije bilo kojeg denominacijskog vodstva koje je već na toj poziciji.

 

Počinje se formirati privremena trostruka unija utjecajnih protestanata i katolika, osnažena silama zlih duhova. Mržnja prema svetkovateljima subote tjera crkve da tragaju za načinima pomoću kojih će prisiliti Vladu SAD-a kako bi ozakonila i osnažila sveobuhvatno svetkovanje nedjelje. Molim vas, razumijte da se oni uvijek pojavljuju kao dvostruka unija. Crkveni kler ne shvaća kako oni uistinu surađuju s demonima.

 

Trostruka unija formira se žurno, pod osnaženim uzbuđenjem. Katolicizam u uniju donosi doktrinu o svetosti nedjelje i priskrbljuje političku potporu milijuna katolika. Protestantizam pak donosi energično vodstvo koje prisiljava Vladu SAD-a da ozakoni i prisili svetkovanje nedjelje. Upravo svoj dio u svetkovanju nedjelje ima spiritizam, on pruža potrebne hipnotičke i čudotvorne sile kako bi ovaj pokret učinio uspješnim.

 

Nacionalni nedjeljni zakon ozakonjen je kongresom SAD-a. Početni odlomci Zakona učinjeni su zbog političkih razloga kako bi osvojili naklonost crkava. Potpuna snaga i opus pokreta Nedjeljnog zakona u ovom trenutku tek je u budućnosti.

 

Počinje lažna kasna kiša. Volja koja prkosi samom Nebu nagnala ih je na pokušaj donošenja zakona koji zbacuje one koje je Bog dao. Sotoni je Nebo dozvolilo direktnije osnaživanje truda trostruke unije kako bi svojim naporom osvojio naklonost svih strana.

 

Demonski duhovi koji surađuju s ljudima donosit će masovno priključenje pokretu te će promovirati hrabra i inovativna rješenja svjetskih problema. Prvo Amerika, a potom i Europa, preuzet će vodeću ulogu dok će ih ostatak svijeta slijediti. Čudesna sila temelj je ovog pokreta. Ona zarobljava pažnju drugih nacija i u konačnici ih obraća na pomodno svetkovanje nedjelje.

 

Ozakonjenje Nacionalnog nedjeljnog zakona u Americi utrlo je put sotonističkim znamenjima, pojavljivanjima i čudima. Takvoj razini čudotvornosti nikad ranije nisu svjedočile ljudske oči. Snaga lažne kasne kiše neizmjerno se širi.

Ova čuda mijenjaju političare, crkveni kler i laike u revne religijske pristaše čiji je zadatak prisiliti svetkovanje nedjelje pod bilo koju cijenu, čak i ako uključuju nametanje zatvora i smrt. Gotovo svi su svrstani u te redove; iako, prije nego što počne Glasna Vika, velika većina ljudi još nije niti svjesna problema koji su uključeni.

 

Postojalo je samo religijsko uzbuđenje u crkvama, prije nego li je zakon stupio na snagu, koje ih je poticalo na ulazak u trostruku uniju. Političari su učinili da zakon stupi na snagu po njihovom zahtjevu, čineći to političkim ustupkom. Međutim, nakon što je zakon stupio na snagu, čudotvorno Sotonino djelovanje oslobođeno je do iznenađujuće razine. Zavedeni umovi Nacionalni nedjeljni zakon sada vide u novom svjetlu. Postao je temelj velikog, novog svjetskog poretka vodeći u tisućljeće mira i napretka. Najstroža prisila svetkovanja nedjelje sigurno mora biti sve što je potrebno kako bi donijela univerzalni mir, napredak i Božje odobravanje. Navodno je to jedina prava žrtva koju Bog od njih zahtijeva. Pohlepa, svjetovnost i sebičnost mogu se njegovati kao i ranije. Teolozi izjavljuju kako Nebo prihvaća ljude točno takve kakvi oni jesu, oni ne trebaju napustiti svoje grijehe.

 

Stupanje zakona na snagu stavlja naciju u Sotonine ruke te mu je dozvoljeno otvorenije raditi. Čuda koja prate šokiraju najprije Ameriku, a potom i čitav svijet. Konačna je kriza došla.

 

Idemo sada vidjeti učinak koji će ova lažna kasna kiša imati na Ameriku, a nakon toga i na cijeli svijet.

 

- 1 – KAD ĆE SE POJAVITI LAŽNA KASNA KIŠA

 

1 - Redoslijed: prema knjizi Patriarchs and the prophets (PP, 686, par.1), ovo Sotonino posebno djelovanje pojavit će se prije Kristovog dolaska.

 

“Pavao u svojem drugom pismu Solunjanima upućuje kako će se događaj Sotoninog posebnog djelovanja spiritizmom dogoditi neposredno prije Kristovog drugog dolaska. Govoreći o drugom Kristovom dolasku, on objavljuje:

Taj će Bezakonik doći da sotonskom silom čini različita lažna znamenja i čudesa. 2 poslanica Solunjanima 2:9” – Patriarchs and Prophets, 686, par.1

 

-2 -Redoslijed: Prema knjizi Early Writings (EW, 261, par.1), Sotona će početi podizati uzbuđenje u palim crkvama prije nego li počne Glasna Vika. (Kroz kasnije proučavanje, naučit ćemo da Glasna Vika počinje odmah nakon što zakon stupi na snagu. Zla se pojavljuju nakon što dođe kraj perioda milosti.)

 

“Vidjela sam da Bog među takozvanim adventistima kao i palim crkvama ima iskrene djece, i prije no što se izliju sedam posljednjih zala, i propovjednici i obični članovi, bit će pozvani napustiti ove crkve, i oni će radosno primiti istinu. Sotoni je ovo dobro poznato. Zato će on, prije no što odjekne snažni poklič Trećeg anđela (glasna vika), izazvati u tim vjerskim zajednicama izvjesno uzbuđenje, kako bi oni što su odbacili istinu mislili kako je Bog s njima. On se nada uspjehu u zavođenju iskrenih navodeći ih na pomisao kako Bog još uvijek radi za ove crkve.” Early Writings, 261:1.

 

Kao što smo ranije naučili, ovo uzbuđenje ili krivotvoreno probuđenje, vodit će do ozakonjenja Nacionalnog nedjeljnog zakona. Upravo će to neobično uzbuđenje proizvesti trostruku uniju te kroz nju prisiliti kongres da donese Nacionalni nedjeljni zakon.

 

Ovo uzbuđenje neće prestati kad se zakon donese, bit će još intezivnije! Njegovo ozakonjenje će dozvoliti Sotoni prikazivanje đavolskih znamenja koja su zapanjujuća.

 

Dakle, Sotona će raditi i prije i poslije donošenja zakona, no posebno će raditi nakon što bude donesen. Moramo ovomu dati ime: Prvo, njegovu pojačanu aktivnost koja dovodi do trostruke unije i Nacionalnog nedjeljnog zakona, zvat ćemo “sotonističko uzbuđenje” ili “krivotvoreno probuđenje”. Drugo, nakon što zakon stupi na snagu, kontinuirano i mamutsko pojačavanje uzbuđenja u procvat činjenja znamenja, zvat ćemo “sotonistička znamenja”, ili “lažna kasna kiša”, ili “krivotvorena lažna kiša”.

 

Ovo sadašnje proučavanje radi se o periodu nakon što se pojavi lažna kasna kiša i pokažu sotonistička znamenja.

 

-3 - : Prema Testimonies for the Church, vol.5 (5T, 441, par.1), doći ćemo do trostruke unije, potom do ozakonjenja Nacionalnog nedjeljnog zakona, a tada i do Sotoninih čudesnih djela.

Proglasom koji nameće ustanovu papinstva unatoč kršenju Božjeg zakona, naša će se zemlja (SAD) potpuno odvojiti od pravednosti. Kada protestantizam pruži svoju ruku preko ponora rimskoj sili, kada preko ponora pruži ruku spiritizmu, kada pod utjecajem ove trostruke unije naša zemlja pogazi svako načelo svojeg Ustava kao protestantske i građanske zemlje, i omogući širenje papinskih laži i obmana tada znamo da je došlo vrijeme za čudesno djelovanje Sotone te da je kraj blizu.”—5 Testimonies, 451:1.

 

U gornjem citatu dan nam je obećani znak. Fraza “kraj je blizu”, upozorenje je onima koji se još nisu počeli micati na osamljenija mjesta, da tako učine. cf. GC 30:2-31:0.

 

-4 - Redoslijed: Kao što smo već naučili, prema knjizi Great Controversy (GC, 464, par.1) Sotonino krivotvoreno probuđenje prethodit će kasnoj kiši namijenjenoj Božjim ljudima. Vjerni, koji razumiju probleme, a koji se nisu ranije odvojili, počet će se odvajati od palih crkava kad istinska kasna kiša počne padati.

 

“Prije konačnog izlijevanja Božjih kazni na svijet u Gospodnjem će narodu doći do takvog oživljavanja prvobitne pobožnosti kakvo se nije vidjelo od apostolskih vremena. Bog će izliti svoj Duh i silu na svoju djecu. U to vrijeme mnogi će se odvojiti od onih crkava u kojima je ljubav prema svijetu zauzela mjesto ljubavi prema Bogu i Njegovoj riječi. Mnogi – i propovjednici i narod – radosno će prihvatiti te uzvišene istine koje su, po Božjoj promisli, objavljenje u to vrijeme kako bi pripremale ljude za drugi Gospodnji dolazak. Neprijatelj duša želi spriječiti to djelo, pa će ga stoga, prije nego li dođe vrijeme za taj pokret, pokušati spriječiti tako što će napraviti krivotvorinu. U onim crkvama, koje će uspjeti pokoriti svojom obmanjivačkom silom, izazvat će uvjerenje kako je na njih izliven osobit Božji blagoslov; u njima će doći do velikog vjerskog buđenja. Mnogi će kliktati od radosti što Bog tako divno radi za njih, dok to djelo zapravo potječe od sasvim drugog duha. Pod maskom religioznosti Sotona će nastojati proširiti svoj utjecaj na sav kršćanski svijet.”— Great Controversy, 464:1.

 

- 2 – KAKO ĆE SOTONA I NJEGOVI DEMONI RADITI NA ZAROBLJAVANJU I UNIŠTENJU

 

SOTONA ŽELI SVE POBIJEDITI

 

1 – Sotonin je cilj vladati i kontrolirati svakog kršćanina na svijetu.

 

“Približavamo se kraju zemljine povijesti i Sotona radi kao nikada ranije. On se trudi ponašati kao glava kršćanskog svijeta. Sa zapanjujućim intezitetom radi pomoću svojih lažljivih znamenja. Sotona je prikazan kao ričući lav, tražeći koga da proždre. On priželjkuje čitav svijet prigrliti u svoju uniju.”—8 Manuscript Releases, 346:1 (1901).

 

2 – On želi obmanuti i nadjačati sve vjerne.

 

“Božja riječ objavljuje da će Sotona, kada to odgovara njegovim ciljevima, kroz svoje službenike pokazati toliku veliku silu pod krinkom kršćanstva, da ‘kad bi bilo moguće, prevari i same izabrane.’ [Matej 24:24].”—Manuscript, 125, 1901.

 

"Budući da će duhovi izjavljivati kako vjeruju u Bibliju te iskazivati poštovanje prema crkvenim institucijama, njihovo će djelo biti prihvaćeno kao očitovanje božanske sile.”—Great Controversy, 588:2.

 

Dejanova bilješka: Primjetite, kako će Sotona i njegovi anđeli – demoni, ispovijedati vjeru u Bibliju i pokazati poštovanje prema crkvenim institucijama. No, što kaže Gospod?

 

[Otkrivenje 18:4] I čuh drugi glas s neba gdje govori: Izađite iz nje, puče moj, da ne budete suzajedničari grijeha njezinih i da ne primite od njezinih pošasti!

 

Kao što mi je Gospodin već pokazao, tko god propovijeda ostajanje u crkvenim institucijama MORA BITI NADAHNUT SAMIM SOTONOM. ON NE MOŽE BITI BOŽJI GLAS. Božja je zapovijed NAPUŠTANJE ZVANIČNIH CRKAVA. Duh Sveti ne griješi!

 

Također, ovo znači da oni koji ispovijedaju vjeru u Bibliju – Božju Riječ, a ipak odluče ostati u crkvi, zapravo tim činom dokazuju kako nemaju vjere u Božju Riječ. Kraj bilješke.

 

3 – Bit će emocionalnog uzbuđenja, miješanja istine i laži, koje će zarobiti sve osim onih koji budu utemeljeni u Svetom pismu.

 

“U mnogim vjerskim buđenjima koja su se pojavila tijekom zadnjih pola stoljeća, radilo se – u manjoj ili većoj mjeri – o istim onim utjecajima koji će se očitovati u pokretima šireg obima u budućnosti. Radi se o emcionalnom ushićenju, o miješanju istine s laži, koje je sračunato na to da zavede ljude. Ipak, nitko ne mora biti prevaren. U svjetlost Božjih riječi nije teško odrediti narav takvih pokreta. Gdje god ljudi zanemaruju svjedočanstvo Biblije, odvraćajući se od jasnih istina na kojima se provjerava čovjekova duša – a koje zahtijevaju samoprijegor i odricanje od svijeta – možemo biti sigurni da tu nije izliven Božji blagoslov. A prema pravilu što ga je sam Krist dao: 'Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima' (Matej 7:16), očito je da ti pokreti nisu djelo Božjeg Duha.”—Great Controversy, 464:2-465:0.

 

4 – Molite se kako biste bili sposobni razlučiti Sotoninu čudotvornu silu od Božanske sile.

 

“Idite k Bogu sami za sebe, molite se za božansko prosvjetljenje kako biste znali što je istina te kada se očituje Sotonina čudotvorna sila i neprijatelj se preruši u anđela svjetla, možete razlučiti između istinskog Božjeg djela i imitacije sila tame.”—3 Selected Messages, 389, par.4

 

POUČAVAT ĆE SE LAŽNA UČENJA

 

1 – Đavolji duhovi će tvrditi kako je Subota promjenjena

 

'Vidjela sam da sveti moraju steći temeljito razumijevanje sadašnje istine koju će trebati dokazati iz Svetoga pisma. Oni moraju razumjeti stanje mrtvih jer će im se prikazati đavolski duhovi tvrdeći da su voljeni prijatelji i rođaci; oni će im objaviti da je subota promijenjena, kao i druga nebiblijska naučavanja. - Early Writings, 87, par.2

 

2 – Lažni duhovi će proturječiti pismu.

 

'Ti lažni duhovi, koji se pojavljuju u obliku apostola, proturječe onome što su apostoli pisali po nadahnuću Svetoga Duha dok su živjeli na zemlji. Oni poriču božansko porijeklo Biblije.' —Great Controversy, 557, par.1

 

3 – Sotona će koristiti dvije velike doktrinalne zablude s kojima će zarobiti ljude

 

'Sotona će uspjeti prevariti ljude dvjema velikim zabludama: zabludom o besmrtnosti duše i zabludom o svetosti nedjelje. Dok prva zabluda postavlja temelj spiritizmu, druga stvara vezu prijateljstva s Rimom.' —Great Controversy, 588, par.1

 

DUHOVI ĆE ZAHTIJEVATI DRŽANJE NEDJELJE

 

Duhovi će zagovarati svetost nedjelje, nasuprot suboti i onih koji drže subotu, i zahtijevat će pokoravanje zakonima zemlje

 

'Sila koja čini čuda, a koja se očituje kroz spiritizam, upotrijebit će svoj utjecaj protiv onih koji su radije odlučili pokoravati se Bogu nego ljudima. U svojim porukama duhovi će izjavljivati kako ih je Bog poslao da uvjere one koji odbacuju nedjelju da su u zabludi, te da se državnim zakonima treba pokoravati kao zakonima Božjim. Izražavat će žaljenje zbog velike pokvarenosti koja vlada u svijetu i podupirati tvrdnju vjerskih učitelja da je uzrok moralnog pada oskvrnuće nedjelje. Oni koji ne budu htjeli prihvatiti to njihovo svjedočanstvo, izložit će se velikoj srdžbi svoje okoline.' —Great Controversy, 591:0.

 

BOŽJI LJUDI ĆE BITI PROZVANI KRŠITELJI ZAKONA

 

1 – Božji ljudi će biti prozvani kršitelji zakona

 

U nastojanju da uništi one koji štuju Božji Zakon, Sotona će učiniti da budu optuženi kao prijestupnici Zakona i kao ljudi koji obeščašćuju Boga i navlače Božje kazne na svijet.

 

2 – Optužit će ih se kao anarhiste (pristalice bezvlašća), izdajice, i protivnike zakona i moralnosti.

 

'Oni koji poštuju biblijsku subotu bit će optuženi kao neprijatelji zakona i poretka, kao ljudi koji ruše moralne zasade društva, kao uzročnici anarhije i pokvarenosti koji navlače na zemlju Božje kazne. Njihovo savjesno vršenje Božjeg zakona bit će proglašeno upornošću, tvrdoglavošću i prezirom prema vlastima. Bit će optuženi za nelojalnost prema vlastima. Propovjednici koji poriču obvezatnost božanskog Zakona s katedra će propovijedati o dužnosti pokoravanja civilnim vlastima kao bogomdanim. Oni koji vrše Božje zapovijedi u zakonodavnim će dvoranama i sudovima biti lažno optuživani i osuđivani. Njihovim će se riječima davati krivi smisao, a njihove će se pobude tumačiti na najgori mogući način.' —Great Controversy, 592, par.1

 

NASTUPIT ĆE FANATIZAM

 

1 – Bit će deranja, bubnjeva, glazbe i plesa.

 

Ono što ste opisali da se događa u Indiani, događat će se, tako mi je Gospod pokazao, i neposredno prije kraja vremena milosti. Svakovrsna pretjerivanja doći će do izražaja. Bit će vikanja, udaranja u bubnjeve, bit će muzike i plesa. Osjetila razumnih ljudi bit će toliko poremećena da oni neće biti u stanju donositi pravilne odluke...'

Luda buka potresa čula i izopačuje ono što bi moglo biti na blagoslov kada bi se pravilno upotrijebilo. Utjecaji sotonskih sila mješaju se s vikom i bukom te pretvaraju u karneval [sinonim za slavlje], i sve se to naziva djelovanjem Svetoga Duha... Sve što se zbivalo u prošlosti, ponovit će se i u budućnosti. Sotona će učiniti glazbu zamkom, zbog načina na koji se izvodi.' —2 Selected Messages, 36, par.2-3, 38, par.1

 

2 – Ljudi će se uključiti u čudne aktivnosti i nazivati ih djelom Božjim

 

'Nemojmo davati mjesta neobičnim aktivnostima, koje u stvarnosti odvraćaju um od pozitivnih utjecaja Svetoga Duha. Božje djelovanje je uvijek bilo obilježeno smirenošću i dostojanstvom.' —2 Selected Messages, 42, par.4

 

3 – Fanatizam, govorenje u jezicima i vika smatrat će se kao posebni Božji darovi.

 

'Fanatizam, lažno uzbuđenje, nerazumljive jezike i dizanje vike, oni smatraju darovima koje je Bog postavio u Crkvi. Na taj način su još neki uvučeni u tu zabludu, i plodovi svega toga nisu dobri. "Po rodovima njihovim poznat ćete ih". Fanatizam i podizanje buke smatraju se za neke naročiti dokazi vjernosti. Za neke sastanak nije bio uspješan ako na njemu nisu doživjeli neko naročito uzbuđenje i osjećaj sreće. Oni se trude na svaki način izazvati to i lažno se uzbuđuju. Ali utjecaj takvih skupova nije blagotvoran. Kad prolazno osjećanje zanosa iščezne, oni padaju još dublje nego što su bili prije sastanka, jer njihova sreća nije došla sa pravog izvora.' —1 Testimonies, 412, par.1

 

DOGAĐAT ĆE SE ČUDA

 

1 – Sotona će prevarom izvoditi prividna ćud. U stvarnosti su to nestvarna priviđenja.

 

'Sotona može, svojom prijevarnom silom, učiniti djela koja izgledaju kao prava čuda. On je očekivao da će na taj način iskušati Izraelce u vrijeme njihovog izbavljenja iz Egipta.' —2 Selected Messages, 52, par.4

 

2 – Sotona će koristiti čuda za demonstriranje svoje sile.

 

'Način na koji je Krist radio bilo je propovijedanjem Riječi te ublažavanje patnji čudesnim djelima ozdravljenja. Upućena sam kako ne možemo raditi na taj način jer će Sotona pokazivati svoju silu radeći čuda. Božji sluge danas ne mogu djelovati kroz čuda, jer će se raditi lažna djela ozdravljenja, za koja će se tvrditi da su božanska.' —2 Selected Messages, 54, par.2

 

3 – Sotona će biti u stanju krivotvoriti čuda koja će raditi Božji ljudi. Krivotvorina nije stvarna, ali tako izgleda.

 

'Narod Božji neće nalaziti sigurnost u činjenju čuda, jer će sotona imitirati čuda koja se budu činila.' —9 Testimonies, 16, par.1.

 

4 – Čudesna sila koju će koristiti neposlušni, dokaz je njihove povezanosti sa Sotonom. Možemo to znati zato što su Božji istinski sljedbenici poslušni Njegovom zakonu.

 

'Ako oni preko kojih se događaju izlječenja na račun ovih očitovanja opravdavaju svoje odbacivanje Božjeg zakona i nastavljaju s neposlušnošću, ne znači da posjeduju Božju silu premda imaju neograničenu silu. Naprotiv, to je čudesna sila velikog varalice.' —2 Selected Messages, 50:4-51:0

 

5 – Istine iz Biblije su važnije od čudesa koja se događaju pred tvojim očima. Nikada to nemojte zaboraviti.

 

'Biblija nikada neće biti zamijenjena čudesnim objavama. Istina se mora proučavati, mora se za njom tragati kao za sakrivenim blagom. Predivno prosvjetljenje se neće dati neovisno o Riječi, ili namjesto nje. Držite se Riječi, primite pisanu Riječ, koja će ljude umudriti na spasenje.'—2 Selected Messages, 48, par.2

 

6 – Samo uz pomoć Pisma ćemo moći prepoznati laž kad se pojavi.

 

'Uskoro će se pred nama pojaviti posljednja velika obmana. Antikrist će činiti svoja nevjerojatna čudesa pred našim očima. Krivotvorina će toliko nalikovati istini da će je biti nemoguće razlikovati, osim uz pomoć Svetoga Pisma. Njime moramo provjeravati svaku tvrdnju i svako čudo. —Great Controversy, 593, par.1

 

7 – Božji ljudi neće biti prevareni kada dođe vrijeme čudesnih Sotoninih prevara.

 

'Pojavit će se ljudi koji će tvrditi da su Krist i tražiti čast i obožavanje koje pripada Spasitelju svijeta. Izvršit će čudesna liječenja i tvrdit će da su s Neba dobili otkrivenja koja proturječe svjedočanstvima Svetoga pisma...'

'No Božji narod neće biti zaveden. Učenja toga lažnog krista nisu u skladu sa Svetim pismom. On izriče blagoslov nad štovateljima zvijeri i njezina kipa, upravo nad onim ljudima za koje Biblija kaže da će se na njih izliti Božji gnjev nepomiješan s milošću. —Great Controversy, 624, par.1, 625, par.1

 

DEMONI ĆE SE POJAVLJIVATI KAO LJUDI

 

1 – Događat će se čuda i izlječenja i Sotona će se pojaviti kao anđeo. Duhovi će odati štovanje crkvenim institucijama.

 

Budući da demoni nisu zabrinuti zbog korupcije koja vlada u organizacijskim vođama, strukturama, odborima i njihovim aktivnostima, bit će dobrodošli zbog sile koju im donose. Inače bi ih se crkveni, poslovni i politički vođe bojali i izbjegavali ih.

 

'Što spiritizam vjernije oponaša kršćanstvo današnjeg vremena, koje je to samo po imenu, veća će biti i njegova moć obmane i zavođenja. I sâm se sotona prilagodio modernom dobu. Pojavit će se imitirajući anđela svjetlosti. Pomoću spiritizma događat će se čuda, bolesni će ozdravljati i zbivat će se mnoga čudesna djela koja se neće moći poreći. Budući da će duhovi izjavljivati da vjeruju u Bibliju i iskazivati poštovanje crkvenim uredbama, njihovo će djelo biti prihvaćeno kao očitovanje božanske sile.' —Great Controversy, 588, par.2

 

2 – Izlječenja i čuda će se događati pred Božjim ljudima kako bi se suprotstavilo njihovoj poruci i s nadom da ih se svlada.

 

'Činit će se velika čuda, i bolesni će biti iscjeljivani pred našim očima. Jesmo li spremni za iskušenja koja nas očekuju kada sotona svoja lažna čudesa bude prikazivao u još većoj sili?' —1 Testimonies, 302, par.2

 

3 – Sotonine sluge će 'čaranjem' razbolijevati ljude i onda naizgled izvoditi čuda kako bi ih izliječili.

 

'Ljudi pod utjecajem zlih duhova činit će čuda. Oni će učiniti ljude bolesnima bacajući svoje čari na njih, a zatim će skinuti čaroliju, navodeći druge da kažu kako su oni koji su bili bolesni čudesno iscijeljeni. To je sotona učinio mnogo puta.' —2 Selected Messages, 53, par.2

 

'Uskoro će se pojaviti čudesni prizori s kojima će sotona biti usko povezan. Božja riječ izjavljuje da će sotona činiti čuda. On će činiti ljude bolesnima, a potom će iznenada s njih skinuti svoju đavolju moć. Ti će se ljudi tada smatrati izliječenima. Ta djela prividnog liječenja predstavljat će kušnju za adventiste sedmoga dana.' —2 Selected Messages, 53, par.3

 

4 – Sotona kao i njegovi demoni pojavljivat će se kao ljudi.

 

'Sotona će iskoristiti svaku priliku da zavede ljude i odvrati ih od vjernosti Bogu. On i njegovi anđeli, koji su pali zajedno s njim, pojavljivat će se na Zemlji kao ljudi, pokušavajući da koga prevare. I Božji anđeli će se pojavljivati kao ljudi i služit će se svim sredstvima koja im stoje na raspolaganju kako bi onemogućili namjere neprijatelja.' —8 Manuscript Releases, 399 (1903).

 

5 – Demoni će se suprotstavljati Božjim ljudima, i pokušat će druge uvjeriti kako Božji ljudi iznose krivu poruku, krivu vjeru.

 

'Zli anđeli u ljudskom obliku razgovarat će s onima koji poznaju istinu. Oni će pogrešno tumačiti izjave Božjih vjesnika... Jesu li su adventisti sedmog dana zaboravili opomenu objavljenu u šestom poglavlju Poslanice Efežanima? Mi se nalazimo u ratu protiv sila tame. Ukoliko ne budemo u stopu slijedili svog Zapovjednika, Sotona će postići pobjedu nad nama.'—3 Selected Messages, 411, par.1-2.

 

6 – Demoni u ljudskom obliku će postati i radnici u našim denominacijama i govorit će na našim okupljanjima. Moći ćemo ih prepoznati zato što će poticati naše ljude na nevjerstvo u povijesnu poruku. (Sljedeća izjava pokazuje da se govori o sadašnjim, kao i budućim događajima!)

 

'Pokazano mi je da će zli anđeli u obliku vjernika raditi u našim redovima da unesu jak duh nevjerstva. Neka vas ovo ne obeshrabri već dovede iskreno srce pred Gospoda za pomoć protiv sile sotonskih oruđa. Ove sile zla okupljat će se na našim sastancima, ne da prime blagoslov, već da osujete utjecaj Duha Božjeg.' —2 Mind, Character, and Personality, 504:3-505:0.

 

7 – Sotona će se koristiti svim uvjerljivim metodama kako bi uništio Božje ljude; jer već ima pod kontrolom većinu svijeta. 

 

'Sada postoji potreba za iskrenim, marljivim muškarcima i ženama koji će tragati za spasenjem duša jer je Sotona kao moćni vojnik već zauzeo bojišnicu. U ovom posljednjem vremenu, on radi kroz sve uvjerljive metode na zatvaranju vrata pred svjetlošću kroz koju bi Bog došao k svome narodu. On čitav svijet zbija u svoje redove te će isključivo nekolicina koja bude vjerna Božjim zahtjevima izdržati, a ipak i njih Sotona nastoji svladati.' —3 Selected Messages, 389, par.3

 

8 – Đavolski duhovi i njihovi ljudski službenici radit će na prisvajanju vođa i ljudi iz cijelog svijeta kako bi se priključili novom pokretu. Izvodit će čudesna izlječenja te će tvrditi kako imaju božanske objave.

 

'Uskoro će se na nebu vidjeti strašne pojave natprirodnog karaktera, kao znak moći demona koji čine čuda. Duhovi đavolski ići će zemaljskim kraljevima i cijelom svijetu kako ih obmanuli i potaknuli da se udruže sa sotonom u njegovoj posljednjoj borbi protiv nebeske vladavine. Tako će pomoću njih biti prevareni vladari i podanici. Pojavit će se ljudi koji će tvrditi da su Krist i tražiti čast i obožavanje koje pripada Spasitelju svijeta. Izvršit će čudesna liječenja i tvrdit će da su s Neba dobili otkrivenja koja proturječe svjedočanstvima Svetoga pisma.' —Great Controversy, 624, par. 1.

 

9 – Đavolski duhovi podučavat će krivovjerja i izvoditi čuda

 

'Mnogi će se suočiti s đavolskim duhovima koji se izdaju za drage rođake ili prijatelje, objavljujući najopasnija krivovjerja. Ti će se posjetitelji obraćati našim najnježnijim osjećajima i činiti čuda da bi potkrijepili svoje tvrdnje. Moramo biti spremni suprotstaviti im se biblijskom istinom da mrtvi ništa ne znaju i da su oni koji se tako pojavljuju zapravo đavolski duhovi.' —Great Controversy, 560, par.1

 

10 – Svijet se već sada spotiče na ivici potpune perverzije i otpada. Svijetu će biti uništena moralnost prihvaćanjem spiritizma i spiritističkih učenja. 

 

'Kada crkve prihvate spiritističko učenje, bit će uklonjene ograde postavljene tjelesnom srcu, a ispovijedanje vjere postat će ogrtač pod kojim će se skrivati najgore bezakonje. Vjerovanje u spiritističke pojave otvara vrata zavodničkim duhovima i đavolskim naukama, i tako će se u crkvama osjetiti utjecaj zlih anđela.' —Great Controversy, 603:2-604:0.

 

11 – Crkve se neće moći oduprijeti prodiranju spiritizma. (To bi bilo zbog njihovog prihvaćanja vjerovanja u urođenu, bezuvjetnu besmrtnost.)

 

'Popularni propovjednici nisu u stanju uspješno se oduprijeti spiritizmu. Oni nemaju ništa čime bi svoje stado mogli zaštitit od njegovog razornog utjecaja. Odgovornost za žalosne posljedice spiritizma u velikoj mjeri leži na propovjednicima našeg vremena jer su istinu bacili pod noge, a umjesto nje prihvatili ljudske izmišljotine.' —1 Testimonies, 344, par.1

 

MRTVI ĆE SE PRIVIDNO POJAVLJIVATI

 

1 – Demoni će se prikazivati kao preminuli sveci i grešnicici i tako se pojavljivati kao da su se vratili od mrtvih.

 

'Zlim anđelima nije teško predstaviti se i kao umrli sveci, i kao umrli grešnici te učiniti to vidljivim za ljudske oči. Te manifestacije će biti sve češće; kako se približavamo kraju vremena, događat će se pojave koje će ljude sve više iznenađivati.' —Evangelism, 604, par.3

 

'To je sotonina najuspješnija i najprivlačnija prevara sračunata da iskoristi suosjećanje onih koji su položili u grob neke od svojih milih. Zli anđeli se pojavljuju u liku tih voljenih bića i pričaju događaje iz njihovog života, čine djela koja su oni činila dok su bila živi. Na taj način navode ljude da povjeruju kako su njihovi mrtvi prijatelji postali anđeli, koji lebde nad njima i razgovaraju sa njima. Ti zli anđeli, koji se predstavljaju kao umrli prijatelji, uživaju neku vrstu idolopokloničkog poštovanja i mnogi njihove riječi cijene više od Božje riječi.' —Last Day Events, 161, par.3

 

2 – Đavoli će dolaziti u obliku preminulih voljenih osoba kako bi prevarili ljude. Sotona ima moć da pred ljude izvodi prikaze njihovih preminulih prijatelja. Imitacija je savršena: isti izgled, riječi, glas - sve se to oponaša zapanjujućom točnošću.

 

'Mnogi će se suočiti s đavolskim duhovima koji se izdaju za drage rođake ili prijatelje, objavljujući najopasnija krivovjerja. Ti će se posjetitelji obraćati našim najnježnijim osjećajima i činiti čuda da bi potkrijepili svoje tvrdnje.' —Story of Redemption, 398, par.1

 

3 - Kroz ove pojave Sotona će očarati i paralizirati mišljenje mnogih vjerskih, profesionalnih i političkih vođa. Tada će ih upotrijebiti za obmanu drugih.

 

'Obličja mrtvih pojavit će se kroz lukava Sotonina sredstva, i mnogi će se povezati s onim koji voli činiti laž. Upozoravam naš narod da će se među nama neki odvratiti od vjere i predati se zavođenju duhova i đavolskih nauka, i po njima će se o istini loše govoriti...

Izvodit će se čudesna djela. Ministri, pravnici, liječnici koji su dozvolili da ove neistine nadvladaju njihov duh razlučivanja, sami će postati prevaranti, ujedinjeni s prevarenima. Nad njima će zavladati duhovno pijanstvo.' —Upward Look, 317, par.6

 

POGANSKA BOŽANSTVA ĆE SE POJAVLJIVATI KAO UTJELOVLJENA

 

Činit će se kao da su se dobro poznata poganska božanstva (Buda, Muhamed, Tao, Konfucije i dr.) vratila u naš svijet. Oni će pokazati veliku moć. (Možemo biti sigurni da će se takve manifestacije koristiti za zagovaranje držanja nedjelje te će snažno otvoriti vrata nekršćanskih naroda za primanje lažne kasne kiše koja se širi svijetom).

 

'Kako se približavamo kraju vremena, to će se sve više i   više isticati i izražavati neznabožačka sila; neznabožačka božanstva pokazivat će znake svoje sile, i prikazivati se u gradovima ovog svijeta; ova proročka slika već se počela ispunjavati.' —Testimonies to Ministers, 117:5-118:0.

 

SOTNA OBEĆAVA MILENIJ SREĆE

Kako uzbuđenje bude raslo do najjačeg stupnja, bit će proglašeno da će se cijeli svijet uskoro obratiti i dugo obećano tisućljeće sreće treba započeti.

 

'Svi zajedno, katolici, protestanti i svjetovni ljudi, prihvatit će vanjski oblik pobožnosti koji nema silu i u tom će sjedinjenju vidjeti veliki pokret za obraćenje svijeta i uspostavljanje dugoočekivanog tisućugodišnjeg kraljevstva.' —Great Controversy 588:3-589:0.

 

SOTONA ĆE DONIJETI VELIKE KATASTROFE

 

1 - Kroz spiritizam, Sotona će se pojaviti kao iscjelitelj s boljim religijskim sustavom, dok istodobno uništava živote neumjerenošću i ratom, kao i prirodnim katastrofama koje on može izazvati.

 

'Sotona se pomoću spiritizma prikazuje kao dobrotvor čovječanstva, liječeći bolesti i pretvarajući se da donosi nov i uzvišeniji vjerski sustav, dok istodobno uništava ljude. Njegove su kušnje mnoge ljude odvele u propast. Neumjerenost otupljuje razum, a potom slijedi prepuštanje putenim užicima, svađe i krvoprolića. Sotona uživa u ratu jer on potiče najniže strasti duše, a zatim povlači u vječnu propast svoje žrtve ogrezle u porok i krv. Cilj mu je potaknuti narode da ratuju jedni protiv drugih jer ih tako uspijeva odvratiti od pripreme za dan Božjega suda.

Sotona se služi i prirodnim silama da prikupi svoju žetvu nespremnih duša. On je proučio tajne laboratorija prirode i koristi svu svoju moć za upravljanje prirodnim silama, koliko mu to Bog dopušta. Kad mu je bilo dopušteno napasti Joba, kako su brzo zbrisana stada, sluge, kuće i djeca; jedna za drugom nizale su se nesreće u neprekinutom slijedu! Bog je taj koji čuva svoja stvorenja i štiti ih od sile uništavatelja. Ipak, kršćanski je svijet pokazao prezir prema Božjem Zakonu i Gospod će učiniti ono što je rekao da će učiniti: uskratit će ovom svijetu svoje blagoslove i povući svoju zaštitu od onih koji su se pobunili protiv Njegova Zakona, učeći i prisiljavajući i druge da tako čine. Sotona vlada nad svima onima koji nisu pod osobitom Božjom zaštitom. On će omogućiti uspjeh pojedincima i usrećiti ih kako bi lakše izveo svoje namjere, dok će na druge navući nesreće i navesti ih da vjeruju kako ih to Bog muči.' —Great Controversy, 589, par.1-2

 

2 - U isto vrijeme dok se sotona bude pojavljivao među ljudima kao veliki iscjelitelj, donosi strašne katastrofe, tako ozbiljne da će i veliki gradovi biti uništeni.

 

'Predstavljajući se ljudima kao veliki liječnik koji može izliječiti sve njihove bolesti, Sotona će istodobno navući na njih bolesti i nesreće, sve dok čitavi gradovi ne budu pretvoreni u ruševine i pustoš.' — Great Controversy, 589, par.3

 

3 – Sotonin cilj okriviti je Božje ljude koji drže zapovijedi kao uzročnike katastrofa.

 

'I tada će veliki varalica uvjeravati ljude da su ta zla prouzročili oni koji služe Bogu. Oni koji su izazvali negodovanje neba, svalit će krivnju za sve svoje nedaće na one čije je pokoravanje Božjim zapovijedima stalan ukor prijestupnicima. Tvrdit će se da ljudi vrijeđaju Boga nepoštovanjem nedjelje i da je taj grijeh navukao nevolju koja neće prestati sve dok se sve ljude ne prisili da strogo svetkuju nedjelju te da oni koji propovijedaju obvezatnost svetkovanja četvrte zapovijedi, potkopavaju svetost nedjelje, uznemiruju narod i tako onemogućuju da ljudi ponovno zadobiju božansku milost i zemaljsko blagostanje.' — Great Controversy, 590, par.1

 

- 8- SOTONA OPONAŠA KRISTA

 

Postoje dva nagovještaja o Sotoninom oponašanju Krista u knjizi Great Controversy. Prvi se nalazi zapisan na stranicama (GC, 588-589) te se odnosi na vrijeme prije kraja perioda milosti. Drugi se nalazi u trideset i devetom poglavlju, (GC, 624-625) – javlja se unutar sjećanja. Ti događaji se pojavljuju od (GC, 620:0 - 626:0).

 

Prije i poslije tog prisjećanja, govori se o Jakovljevim mukama i bolnom iskustvu Božjeg naroda neposredno prije njihovog izbavljenja Božjim glasom.

 

Čini se kako se drugi nagovještaj o Sotoninom oponašanju Krista u knjizi Great Controversy ustvari odnosi na njegovo pojavljivanje neposredno prije kraja perioda milosti. Naravno, Sotona se može pojaviti i nakon kraja perioda milosti. Bitna stvar ovdje je da Sotona sigurno dolazi prije kraja perioda milosti u vremenu kad vjerni iznose Glasnu Viku.

 

Dejanova bilješka: Zaista, Sotona će se pojaviti prije kraja perioda milosti. Biblija nam govori kako će se Sotona pojaviti kao Krist kada dva svjedoka završe svoje svjedočanstvo koje će trajati 1260 dana, ili tri i pol godine NAKON ozakonjenja Nedjeljnog zakona.

 

[Otkrivenje 11:3] I dat ću moć dvojici svojih svjedoka i oni će, odjeveni u kostrijet, prorokovati tisuću dvije stotine i šezdeset dana.

 

[Otkrivenje 11:7] A kada dovrše svoje svjedočanstvo, zvijer koja izlazi iz bezdana zaratit će s njima i pobijediti ih, i ubiti.

 

Kraj bilješke.

 

Kako bi razumjeli pažljivo pročitajte (GC 621, par.2 - 625, par.1.) Evo raspored ovog prisjećanja:

 

Jakovljeve muke (GC 615:2-620:1)

 

-Početak prisjećanja-

 

Priprema koju trebamo raditi (GC 620, par.2 – 623, par.3). Sotona će uskoro početi izvoditi stravične prizore nadnaravne prirode i radit će razna čuda. (GC 624, par.1). Sotona će se pojaviti kao Krist (GC 624, par.2 – 625, par.2). Sada se moramo pripremiti za ono što će se uskoro dogoditi, kad se Sotona pojavi kao Krist i počne govoriti svima da svetkuju nedjelju umjesto subote (GC 625, par.3 - 626:0).

 

-Kraj prisjećanja-

 

Više o Jakovljevim mukama, koje se uvode smrtnom kaznom (GC 626:1-627:1). Izlijevanje pošasti (GC 627:2, itd.).

 

1 – Sotona oponaša Krista

 

'Kako se drugi dolazak našega Gospodina Isusa Krista približava, Sotonina oruđa pokreću se iz dubine Zemlje. Sotona se neće pojaviti samo kao ljudsko biće, već će oponašati Isusa Krista. Svijet koji je odbacivao istinu, primit će njega kao Gospodara nad gospodarima i Kralja nad kraljevima.' — 5 Bible Commentary, 1105/2:4- 1106/1:0.

 

2 - Ovo očaravajuće biće će se pojaviti u raznim krajevima zemlje

 

'U završnom činu velike obmane sâm će se Sotona prikazivati kao Krist. Crkva je dugo tvrdila da čeka na Spasiteljev dolazak kao na ostvarenje svojih nada. Sada će veliki varalica stvoriti dojam da je Krist već došao. U raznim krajevima svijeta Sotona će se pojaviti među ljudima kao veličanstveno biće blještava sjaja, koje će biti slično opisu Božjeg Sina u Ivanovom Otkrivenju. (Otkrivenje 1:13-15)' — Great Controversy, 624, par.2

 

'Slava koja će ga okruživati (Sotonu) nadmašivat će sve što su smrtne oči ikada vidjele. Zrakom će se prolamati poklik pobjede: “Krist je došao! Krist je došao!” Ljudi će padati ničice pred njim u obožavanju, a on će podići ruke i blagosloviti ih kao što je Isus blagoslivljao svoje učenike dok se nalazio na Zemlji. Glas će mu biti mek i prigušen, ali melodičan. Blagim i suosjećajnim tonom iznosit će neke divne nebeske istine o kojima je Spasitelj govorio. Liječit će bolesti ljudi i tada, glumeći Krista, tvrdit će da je subotu promijenio u nedjelju te će svima zapovjediti da svetkuju dan koji je on blagoslovio. Reći će da oni koji uporno svetkuju sedmi dan hule na njegovo ime jer odbijaju poslušati njegove anđele koje im je poslao sa svjetlošću i istinom. To će biti silna, gotovo neodoljiva obmana. Poput Samarijanaca koje je prevario Šimun Mag, mnoštvo će, od najmanjeg do najvećega, povjerovati toj prijevari i govoriti: “Ovo je velika sila Božja.” Djela 8:10.

 

No Božji narod neće biti zaveden. Učenja toga lažnog krista nisu u skladu sa Svetim pismom. On izriče blagoslov nad štovateljima zvijeri i njezina kipa, upravo nad onim ljudima za koje Biblija kaže da će se na njih izliti Božji gnjev nepomiješan s milošću.' — Great Controversy, 624, par.2 – 625, par.1

 

3 – Nije mu dopušteno krivotvoriti Kristov dolazak u slavi na oblacima i u pratnji tisućama anđela.

 

'No Sotoni neće biti dopušteno da imitira način Kristova dolaska. Spasitelj je upozorio svoj narod na obmanu u vezi s tim te jasno rekao na koji će način doći: “Jer će izići lažni kristi i lažni proroci, i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili ako bude moguće i izabrane... Ako vam dakle reknu: Evo ga u pustinji, ne izlazite; Evo ga u sobama, ne vjerujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovječjega.” (Matej 24:24-27,31;25:31; Otkrivenje 1:7; 1 poslanica Sounjanima 4:16,17) Nemoguće je imitirati taj dolazak. On će biti sveopće poznat – vidjet će ga cijeli svijet.

 

Dejanova bilješka: Sotona će dati sve od sebe da zavede i izabrane. MORAMO vjerovati i znati kako Krist NEĆE DODIRIVATI ZEMLJU pri drugom dolasku, nego ćemo mi biti poneseni u zrak u susret Njemu:

 

[1 poslanica Solunjanima 4:17] 'zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo svagda biti s Gospodinom.'

 

Kraj bilješke.

 

'Samo oni, koji marljivo istražuju Sveto pismo i koji imaju ljubav prema istini, bit će sačuvani od velike obmane koja će zahvatiti cijeli svijet. Uz pomoć svjedočanstva Svetoga pisma otkrit će prerušenog varalicu. Vrijeme kušnje doći će na sve. Pravi kršćani otkrit će se sitom kušnje. Je li Božji narod danas tako utvrđen u Njegovoj Riječi da neće popustiti pred dokazima što ih pružaju njihova osjetila? Hoće li se u tom času odluke osloniti na Bibliju i samo na Bibliju? Sotona će ih pokušati spriječiti kako se ne bi pripremili i opstali u onaj dan. Tako će upravljati događajima zagrađujući im put, zarobljujući zemaljskim blagom, tovareći im težak i mučan teret ne bi li im preopteretio srce životnim brigama pa da ih dan kušnje zatekne kao lopov.' — Great Controversy, 625, par.2 -  626:0.

 

- 3 – SOTONA OPONAŠA KRISTA

U knjizi Great Controversy, dva puta se spominje o pojavljivanju Sotone kao lažnog Krista. Važno je kako u oba puta piše da će Sotona pozivati ljude na svetkovanje nedjelje. Takvi pozivi bit će upućeni prije kraja perioda milosti dok muškarci i žene donose svoje odluke. Međutim, u toj knjizi, čini se kako se njegovo oponašanje Krista spominje i prije i poslije kraja perioda milosti (GC, 561-562 ; 624-625). Čini se sigurnim kako će se neki od ovih nadvladavajućih oponašanja dogoditi PRIJE kraja perioda milosti, za vrijeme stavljanja žiga, pečaćenja i Glasne Vike. (Kasnije u ovom proučavanju, opširnije ćemo analizirat drugi odlomak [GC, 624-625]).

 

Citati ukazuju kako se pojavljivanje Sotone događa nakon donošenja nedjeljnog zakona u Americi i prije nego što ga druge zemlje donesu. Izgleda kako će Sotonin osobni pojavak pomoći uvjeriti nekršćanske nacije da se ujedine u groznici uzbuđenja nedjeljnog zakona koja prvo zahvaća Ameriku, a potom i Europu. Redoslijed će biti sljedeći: (1) početak oblikovanja trostruke unije; (2) donošenje nacionalnog nedjeljnog zakona; (3) početak čudesnih djela Sotone koja će kulminirati pojavljivanjem Sotone u obliku anđela svjetla koji tvrdi da je Krist. (4) Zapanjeni ovim pojavama (uključujući pojavljivanje poganskih nekršćanskih božanstava), druge nacije donose Nacionalni nedjeljni zakon.

 

Sotonino oponašanje Krista, zajedno sa sotonskim čudima koje će raditi njegovi službenici, podići će entuzijazam nedjeljnog zakona do bjesnila i prenijeti taj emocionalni vrhunac na sve druge nacije na zemlji, vodeći ih do donošenja vlastitih nacionalnih nedjeljnih zakona.

 

Sljedeći citati, otkrivaju kako će se Sotona oponašajući Krista pojaviti kao slavni anđeo koji tvrdi da je sam Krist, a ne puki čovjek koji tvrdi da je "Krist" posljednjeg dana.

 

1 – Redoslijed: Prema knjizi Testimonies for the church, vol.5, (5T, 451) prvo na scenu stupa trostruka unija, zatim nacionalni nedjeljni zakon, a nakon toga veličanstvena djela Sotone.

 

''Dekretom kojim se nedjelja kao papinska institucija, u kršenju Božjeg zakona, prisilno nameće — naša nacija (SAD) raskinut će svaku vezu sa pravdom. Kada protestantizam pruži svoju ruku preko ponora kako bi  uhvatio za ruku rimske sile i preko slične provalije različitosti zagrli sa spiritizmom te kad pod utjecajem ove trostruke unije naša zemlja odbaci svako načelo svog Ustava kao protestantska i republikanska zemlja i kada svojim zakonskim aktima omogući propagiranje papinskih laži i obmana — tada možemo znati da je došlo vrijeme da Sotona čini znake i čudesa velika te da blizu kraj. — 5T, 451, par.1

 

2 - Redoslijed: Prema knjizi Testimonies for the ministers, (TM, 62), prvo se događa pojava Sotone, a zatim će se u svim zemljama odstraniti Božji zakon. 

 

U ovom vijeku antikrist će se pojaviti kao pravi Krist, i tada će Božji zakon biti u potpunosti odstranjen među narodima ovoga svijeta. Pobuna protiv svetog Božjeg zakona potpuno će sazrijeti. Ali pravi vođa  svih ovih pobuna je Sotona, preobučen u anđela svjetlosti. Ljudi će biti prevareni te će ga uzdići na mjesto Boga i obožavat će ga. Tada će se Svemogući umiješati, i nad otpalim crkvama koje su se sjedinile u obožavanju Sotone izgovorit će sljedeću rečenicu: 'Zbog toga će u jednome danu doći pošasti njezine — smrt i jad i glad — te će ognjem biti spaljena, jer je snažan Gospodin Bog koji joj sudi.' Otkrivenje 18:8 —Testimonies to Ministers, 62, par.1

 

3 – Sotona će se pojaviti kršćanskom svijetu i onima koji se još nisu odlučili za svetkovanje nedjelje kao Krist. Također će se pojaviti i svetkovateljima Subote i pravit će se da je Krist.

 

Sljedeći citat ukazuje kako će se Sotona pojaviti kao Krist pred kraj perioda iznošenja Glasne Vike i to će biti 'posljednji očajnički napor' da zavede cijeli svijet. 

 

U ovoj krizi jedina sigurnost za svetkovatelje subote bit će poslušnost Božjoj riječi; jer će Sotonina poruka uvijek biti u neposlušnosti prema Riječi.

 

'Sotona vidi da će doživjeti poraz. Ne može pokoriti čitav svijet. Čini još jedan posljednji očajnički napor da vjerne nadvlada obmanom. To čini predstavljajući se kao Krist. Odijeva se u kraljevsku odjeću, opisanu u Ivanovu viđenju. On ima moć da to učini. Pojavit će se pred svojim obmanutim sljedbenicima i kršćanskim svijetom koji nije prihvatio ljubav prema istini nego se odlučio za nepravednost, kao Krist koji dolazi po drugi put.

Proglašava se Kristom i ljudi vjeruju da je on Krist: prelijepo, veličanstveno biće, odjeveno u slavu, s nježnim glasom i ugodnim riječima, slavnije od svega što je smrtno oko ikad vidjelo. Tada su prevareni, obmanuti sljedbenici pobjedonosno viknuli: 'Krist je došao po drugi put! Krist je došao! Podigao je svoje ruke upravo onako kao što je činio dok je bio na Zemlji i blagoslovio nas.'

 

'Sveti gledaju s čuđenjem. Hoće li se i oni dati prevariti? Hoće li se pokloniti Sotoni? Oko njih su Božji anđeli. Čuje se jasan, čvrst, melodičan glas: 'Podignite glave!'

 

'Pred onima koji se mole samo je jedan cilj konačno i vječno spasenje njihovih duša. Taj su cilj stalno imali pred sobom, besmrtan život obećan je onima koji ustraju do kraja. Kako su ozbiljne i žarke bile njihove težnje! Neposredno pred njima nalazio se sud i vječnost. Njihov pogled vjere bio je uprt u blještavo prijestolje pred kojim će stajati spašeni odjeveni u bijelo. To ih je spriječilo da popuste grijehu...

Još jedan napor i dolazi Sotonina posljednja prijevara. On čuje stalni povik za Kristom koji treba doći i izbaviti vjerne. U toj posljednjoj prijevari on se predstavlja kao Krist, s namjerom da pomisle kako su im molitve uslišane.

 

SOTONA ŽELI OBMANUTI I KONTROLIRATI SVIJET

1 – Jedan od Sotoninih ciljeva jest zavesti kršćanski svijet prilikom svoje pojave.

 

'Približavamo se kraju zemljine povijesti i Sotona radi kao nikada ranije. On se trudi ponašati kao glava kršćanskog svijeta. Sa zapanjujućim intezitetom radi pomoću svojih lažljivih znamenja. Sotona je prikazan kao ričući lav, tražeći koga da proždre. On priželjkuje čitav svijet prigrliti u svoju uniju.' — 8 Manuscript Releases, 346, par.1 (1901).

 

2 – Ljudi će biti zapanjeni Sotoninim predstavljanjem kao da je Krist. Obožavat će ga. Taj vrhunac otpadništva bit će zadnji korak u potpunom uklanjanju poslušnosti Božjem zakonu od svih onih koji nisu vjerni. Nedugo nakon toga, dolazi do kraja perioda milosti za sve te će se pošasti početi izlijevati.

 

'U ovom vremenu antikrist će se pojavljivati kao istinski Krist, tada će Božji Zakon biti poništen u svjetskim nacijama. Pobuna protiv Božjeg svetog zakona bit će potpuno zrela. Ipak, istinski vođa čitave ove pobune je Sotona zaodjenut kao anđeo svjetla. Ljudi će biti prevareni i uzdići će njega na Božje mjesto i učiniti ga Božanstvom. No, Svemogućnost će to zaustaviti te će otpalim crkvama, koje se ujedinjuju u uzvisivanju Sotone, biti izrečena presuda: 'Zato će u jednom danu doći pošasti njezine – smrt i jad i glad – te će ognjem biti spaljena, jer je snažan Gospodin Bog koji joj sudi.' —Testimonies to Ministers, 62, par.1

 

SOTONA I NJEGOVI ANĐELI ĆE SE POJAVITI

 

1 –  Sotona i njegovi anđeli, oboje će se pojaviti na zemlji kao ljudi, pokušavajući prevariti svijet. U tom vremenu krize, sveti anđeli će se također pojavljivati u formi čovjeka.

 

'Sotona će koristiti svaku priliku kako bi zaveo ljude od njihove odanosti Bogu. On i anđeli koji su pali s njim pojavljivat će se na zemlji kao ljudi, tražeći koga bi zaveli. Božji anđeli također će se pojavljivati kao ljudi te će koristiti svako moguće sredstvo u njihovoj moći kako bi porazili neprijateljeve ciljeve.' — 8 Manuscript Releases, 399, par.1 (1903).

 

2 – Sotona će se pojaviti okružen svojim anđelima. On će činiti svakakva čudesa u nadi zavođenja Božjeg naroda, a ne samo stanovnika svijeta.

 

'Nemoguće je opisati iskustvo Božjih ljudi koji će biti živi na zemlji kada se u isto vrijeme pojave nebeska slava i ponove progonstva iz prošlosti. Hodat će u svjetlosti koja dolazi od Božjeg prijestolja. Pomoću anđela održat će se neprekidna veza između neba i zemlje. Sotona će okružen zlim anđelima, tvrdeći da je Bog, činiti čuda svake vrste kako bi, ako je moguće, prevario i same izabrane. Božji narod neće nalaziti sigurnost u činjenju čuda, jer će Sotona imitirati čuda koja se budu činila. Božji prokušan i provjeren narod naći će svoju silu u znaku o kojem se govori u knjizi Izlaska 31:12-18. Morat će se osloniti na živu Riječ „Pisano je’’. To je jedini temelj na kome mogu sigurno stajati.“ – Testimonies for the church, vol. 9, 16, par.1

 

3 – Ovo posebno remek-djelo obmane provest će se cijelim svijetom i očarat će većinu ljudi.

 

'Neprijatelj se priprema prevariti cijeli svijet svojim čudotvornim djelovanjem. Pomšljat će imitirati anđele svjetla - imitirati Isusa Krista.' - 2SM, 96, par.1

 

'Sotona se dugo pripremao za svoj posljednji pokušaj da prevari svijet. Osnova njegova djela temelji se na obećanju koje je dao Evi u Edenu: 'Ne, nećete umrijeti.' 'Onoga dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo.' Postanak 3:4. Malo po malo pripremao je put za svoju najveću prevaru razvojem spiritizma, još nije potpuno ostvario svoje namjere, ali ostvarit će ih u posljednjem vremenu. Prorok kaže: 'U to spazih… Tri nečista duha kao žabe. To su, uistinu, đavolski duhovi koji proizvode znakove i koji odlaze kraljevima cijeloga svijeta, kako bi ih skupili za rat velikog dana, velikog Boga Svemogućega.' Otkrivenje 16:13-14. Cijeli svijet, osim onih koje će sačuvati Božja sila kroz vjeru u Njegovu Riječ, bit će uvučen u ovu prijevaru. Ljudi, čvrsto uljuljani u kobnu sigurnost, probudit će se tek onda kada se počne izlijevati Božja srdžba.“ — Great Controversy, 561, par.3, 562, par.1

 

4 – Svijet koji je odbacio istinu će ga prihvatiti.

 

'Dok se drugi dolazak našeg Gospodina Isusa Krista približava, sotonske službe su pomjerene od dolje. Sotona ne samo da će se pojaviti kao ljudsko biće nego će predstavljati Krista u osobi; i svijet koji je odbacio istinu prihvatit će ga kao Gospodara nad gospodarima i kralja nad kraljevima.“ —5 Bible Commentary, 1105/2:4- 1106/1:0.

 

SOTONA ĆE BITI PROTIV BOŽJEG ZAKONA

 

1 – Prerušen u Krista, Sotona će govoriti i činiti dobro, ali će otkriti svoj pravi karakter odvraćajući ljude od poslušnosti Božjem zakonu.

 

'Prerušen u anđela svjetla, hodat će zemljom kao čudotvorac. Ljupkim jezikom prezentirat će uzvišene osjećaje. Govorit će dobre riječi i činiti dobra djela. Oponašat će Krista, no u jednoj točki će se značajno razlikovati. Sotona će odvraćati ljude od Božjeg zakona.’' — Fundamentals of christian education, 471, par.3 - 472:0.

 

2 – Obznanit će ljudima da je Subota promijenjena u Nedjelju.

 

'On će objaviti kako je subota promijenjena sa sedmog na prvi dan tjedna te će kao gospodar prvog dana tjedna predstaviti ovaj lažni šabat kao test odanosti njemu.' — Maranatha, 205, par.4

 

Bilješka: Tri činjenice indentificiraju ga kao antikrista: (1) Njegova mržnja prema Božjem zakonu, koja se pokazuje u njegovoj težnji da ljudi svetkuju Nedjelju; (2) njegova mržnja prema onima koji drže Božji zakon, koja se pokazuje u njegovim optužbama protiv njih i pozivu svijetu da ih pogubi; i (3) njegova nemogućnost da se pojavi na način koji će se Krist vratiti drugi puta.

 

ON NE MOŽE IMITIRATI DRUGI DOLAZAK

 

Sotoni neće biti dozvoljeno imitirati način Kristovog dolaska u velikoj sili s velikim brojem anđela. (Umjesto toga, sve što će moći jest pojaviti se iznenada na zemlji, hodati uokolo, nestati te se pojaviti na drugom mjestu na zemlji, učiti svoj nauk i činiti čuda).

 

'No sotoni neće biti dopušteno da imitira način Kristova dolaska.' — Great Controversy, 625, par.2

 

'On (Sotona) doći će pretvarajući se da je Isus Krist, čineći velika čudesa; i ljudi će padati ničice i klanjati mu se kao Isusu Kristu. Bit će nam naređeno da se klanjamo ovom biću, kojega će svijet veličati kao Krista. Što nam je činiti? Reći im da nas je Krist upozorio upravo protiv takvog neprijatelja, koji je čovjekov najgori neprijatelj, a ipak tvrdi da je Bog te da će Krist kada se pojavi to učiniti sa silom i velikom slavom, u pratnji deset tisuća puta deset tisuća anđela i tisućama tisuća; i da ćemo, kada On dođe, prepoznati njegov glas.' - Komentari Biblijskih stihova 6, 1105/ 2:5 – 1106/1:0.

 

ON OSOBNO ĆE IZVODITI ČUDA

 

1 – Do mjere do koje mu je dozvoljeno, činiti će krivotvorena i stvarna čuda kako bi uvjerio ljude da je on Krist.

 

'U granicama svoje moći, on će činiti stvarna čuda. Sveti spisi kažu: "I obmanjuje one koji žive na zemlji čudesima koja joj bijahu dana da čini." Iako se on često samo pretvara da čini čuda, ovdje nije riječ o takvim čudima. Ove riječi Svetog pisma ukazuju na nešto moćnije od obične prevare. Međutim, postoji granica preko koje sotona ne može da ide, i tada on priziva u pomoć obmanjujuće vještine i lažno imitira ono što nije u stanju stvarno učiniti. U posljednjim danima on će se pojavljivati na takav način da će ljudi povjerovati kako je Krist ponovo došao na svijet. Pretvarat će se zaista u anđela svjetlosti. Međutim, iako će — što se tiče same pojave — biti sličan Kristu u svim pojedinostima, on ipak neće uspjeti prevariti nikog osim onih koji, kao i faraon u svoje vrijeme, teže suprotstaviti se istini. — 5 Testimonies, 698, par.1

 

2 – Imitirajući Krista, on će činiti čudesa i biti obožavan. Ali vjerni će ga proglasiti Sotonom.

 

'Doći će prikazujući se poput Isusa Krista, čineći moćna čudesa i ljudi će padati ničice te će mu se klanjati kao da je Isus Krist.

 

'I od nas će se zahtijevati da se poklonimo tom biću koje će svijet slaviti kao Krista. Što ćemo mi raditi tada? — Kazati da nas je Krist upozorio da se čuvamo upravo takvog protivnika koji je čovjekov najgori neprijatelj iako tvrdi za sebe da je Bog. Kada Krist dođe, to će biti u velikoj slavi i sili, praćen tisućama tisuća i deset tisuća puta deset tisuća anđela. Kada dođe, prepoznat ćemo Njegov glas. — Maranatha, 206, par.6

 

'Ako su ljudi tako lako zavedeni danas, kako će opstati kada Sotona bude imitirao Krista i činio čuda? Tko će ostati nezatečen njegovim pogrešnim predstavljanjem – kada bude ispovijedao da je Krist, a ustvari je samo Sotona koji se predstavlja poput Krista te čini navodna djela Kristova?’’ — 2SM, 394, par.4

 

3 – Tvrdeći da je Krist, on će činiti čuda na oči vjernih. Samo oni koji su odani Svetom pismu neće biti prevareni.

 

'Dolazi vrijeme kada će Sotona činiti čuda upravo pred našim očima, tvrdeći da je on Krist; i ako vaša stopala ne budu čvrsto utemeljena na Božjoj istini, tada ćete biti odvojeni od temelja.’’ – 7SDA Bible commentary, 911/1:3.

 

SOTONA ĆE ČINITI DA OGANJ PADA SA NEBA

 

1 – Tvrdeći da je on Krist, Sotona će liječiti i spuštati oganj s neba.

 

'Znate da će Sotona doći kako bi, ako je moguće prevario i same izabrane. On tvrdi da je Krist, a on dolazi, pretvarajući se da je veliki medicinski misionar. Činit će da oganj silazi s neba pred očima ljudi, kako bi dokazao da je Bog. Mi moramo stajati zabarikadirani u Biblijskoj istini. Nadstrešnica istine je jedina nadstrešnica pod kojom možemo stajati sigurni.' — Ministry of healing, 87:5 – 88:0.

 

2 – Sotona će spustiti oganj s neba.

 

'Ne smijemo vjerovati tvrdnjama ljudi. Oni, kao što Krist predstavlja, mogu činiti čuda u liječenju bolesnih. Je li to čudesno kad odmah iza njih stoji veliki Varalica, čudotvorac koji će spuštati oganj s neba pred očima ljudi.' – 2SM, 49, par.3

 

'Lažna čudesa đavla su ta koja će porobiti svijet, i on će činiti da silazi oganj s neba pred očima ljudi. Činit će čudesa, i ta veličanstvena, čudotvorna moć će progutati cijeli svijet.' –  2SM, 51, par.2

 

'U Riječi je zapisano kako će neprijatelj djelovati kroz svoje službenike koji su se odvojili od vjere, i oni će naizgled činiti čuda, čak i da oganj silazi s neba pred očima ljudi.' – 2SM, 54:0.

 

"Ona čini velika čudesa, tako da i vatru s neba spušta na zemlju naočigled ljudi, i zavodi stanovnike zemlje čudesima koja su joj dana da ih čini u službi Zvijeri." Otkrivenje 13:13-14. Ovdje nisu prorečene nikakve prijevare. Sotona se neće pretvarati da čini čudesa; ljudi će biti prevareni čudesima koja će Sotonina sila doista moći učiniti.'—Great Controversy, 553, par.2

 

Dejanova bilješka: Drugdje nam je rečeno da su Sotonina čuda izliječenja iluzija, učinjena bacanjem uroka i potom otklanjanja istih i da su njegova druga čuda prevara, a ne stvarnost. U 2. dijelu knjige Selected messages (2SM, 54), gore citirane, navodi se kako će on 'naizgled' činiti čuda, kao što je silazak ognja s neba. Dakle prava vatra. Gledajući s takvog dosljednog svjedočenja, u knjizi Great Controversy (GC, 553), citat iznad, značio bi ovo: Sotona i njegovi službenici imat će gotovo nadmoćnu silu da zapravo obmanjuju onim što očima izgleda kao stvarno čudo (a ne običan očigledan trik).

 

Testimonies for the church, vol.5, (5T, 698, par.1) objašnjava gornju izjavu iz knjige Great Controversy, (GC, 553, par.2)

 

Ove riječi Svetog pisma ukazuju na nešto moćnije od obične prevare. Međutim, postoji granica preko koje Sotona ne može ići i tada on priziva u pomoć obmanjujuće vještine i lažno imitira ono što nije u stanju učiniti stvarno.'—5 Testimonies, 698, par.1

 

 Evo još jedna izjava:

 

'Oni koji traže čuda kao znak božanskog vodstva su u opasnosti da budu prevareni. U Riječi je rečeno da će neprijatelj raditi kroz svoje službenike koji su se odvojili od vjere, i da će naizgled činiti čuda, čak i spuštati oganj sa neba pred očima ljudi. Pomoću ‘lažnih čuda’ Sotona će, ako bude moguće, prevariti i same izabrane.' — 3SM, 408, par. 4 - 409:0

 

PREVARIT ĆE SVE OSIM VJERNIH

 

1 – On će pogrešno predstaviti, izopačiti i pogrešno primijeniti.

 

'Sotona će stupiti na scenu i predstavljat će Krista. On će pogrešno prikazivati, primjenjivati i izopačiti sve što može da bi prevario ako bude moguće i izabrane.—Testimonies to Ministers, 411:2.

 

2 – Ovaj lažni Krist će prevariti sve osim onih koji su čvrsto utemeljeni u Pismu.

 

'Paklene sile rade na tome da ubrzaju posljednje velike  prizore u toj drami —  dolazak Sotone kao Krista i njegov rad sa svakom prijevarom nepravde u onima koji se povezuju u tajnim društvima.'— 8 Testimonies, 28:0.

 

'Sotona je odlučan ustrajati u ratu do kraja. Dolazeći kao anđeo svjetlosti, tvrdeći da je Krist, prevarit će cijeli svijet. Ipak, njegov trijumf bit će kratak. Nijedna oluja ili nevrijeme ne mogu pomaknuti one čija su stopala učvršćena po načelima vječne istine. Oni će moći stajati u to vrijeme gotovo sveopćeg otpadništva.’’ — 6SDA Bible commentary, 1106/2:1

 

3 – Sotonino liječenje, čuda, i lažna čudesa će zavesti sve osim onih koji su poslušni Božjoj Riječi.

 

'Neki će doći u kušnju da prihvate ova čuda kao da dolaze od Boga. Bolesni će biti iscijeljeni u našoj prisutnosti, pred nama će se događati čuda. Jesmo li spremni oduprijeti se kušnji koja nas čeka kad Sotonina lažna čuda budu potpunije otkrivena? Zar neće mnoge duše biti prevarene? Budući da su se udaljili od jasnih uredbi i zapovijedi Božjih te povjerovali bajkama, mnogi će biti skloni prihvatiti ova lažna čuda. Mi se trebamo sada svi naoružati za borbu u koju ćemo uskoro biti uvučeni. Vjera u Božju riječ, koju trebamo s molitvom proučavati i provoditi u život, bit će naš štit protiv Sotonine moći i pomoći će nam kako bismo pobijedili Kristovom krvlju.'—Maranatha, 208, par.6

 

4 – Njegova lažna čudesa, oganj sa neba i čuda će očarati gotovo cijeli svijet.

 

'Lažna čudesa ono su čime će đavao očarati svijet i činit će da silazi oganj s neba na oči ljudima. Radit će čuda; i ta veličanstvena, čudotvorna sila će progutati cijeli svijet.’’ —2SM, 51, par.2

 

Hoćete li biti spremni ustati i objaviti da je ovo predivno biće sa blagim glasom i anđeoskim sjajem nitko drugi do sam Sotona?

 

SPIRITIZAM

 

Rijetki imaju ideju o nadljudskim moćima koje će djelovati kroz spiritizam kako bi zarobile svijet. — Spiritizam će uskoro zarobiti svijet. Mnogo je onih koji misle kako je spiritizam podržan lukavstvom i prevarom, ali to je daleko od istine. Nadljudska moć djeluje na različite načine i malo tko ima pojma o tome što će biti manifestacije spiritizma u budućnosti.

 

Laž o prirodno urođenoj besmrtnosti položila je temelj za uspjeh spiritizma. — Temelji uspjeha spiritizmu postavljeni su u tvrdnjama koje su načinjene s propovjedaonica naše zemlje. Propovjednici su propovijedali krivovjerja, čiji je autor veliki Zavodnik, tvrdeći kako su to biblijske doktrine. Doktrina svjesnog stanja mrtvih, duhova mrtvaca u zajedništvu sa živima, nema uporište u Svetom pismu, a ipak se ove teorije prihvaćaju kao istinite. Putem svojih lažnih doktrina, otvoren je put đavolskim duhovima za zavođenjem ljudi predstavljajući se kao netko od umrlih. Sotonini službenici imitiraju mrtve i tako odvode duše u zarobljeništvo. Sotona ima religiju. Ima sinagogu odanih štovatelja. Kako bi proširio redove svojih ljubitelja, koristi sve vrste prevare.

 

Kako ljudi odbacuju istinu, tako se Božji Duh povlači, a Sotona može slobodnije djelovati. — 'Znakovi i čudesa spiritizma će postati sve više i više izražene kako kršćanski svijet bude odbacivao jasno otkrivene istine Riječi Božje i odbiju biti vođeni jasnim, ‘Tako kaže Gospodin’, prihvaćajući umjesto toga doktrine i zapovjedi ljudske. Kroz odbacivanje svjetla i istine, mnogi odlučuju svoju sudbinu na vječnu smrt i kao što neki odbacuju istinu, Duh Božji postepeno se povlači sa zemlje, a princ ovoga svijeta ima sve veću kontrolu nad onima koji su mu podložni’’. — Undated Manuscript, 66, 1-6 („Znakovi i Čuda Spiritizma.“ Također vidi i Ev, 602-603).

 

LAŽNA ČUDA I ČUDESA

 

Sotonina lažna čuda i korumpirani sklad među njegovim sljedbenicima. — 'Moramo čekati, gledati i raditi marljivo kako Sotona ne bi zaokupio teren i donio nam to pitanje prije no što je naš posao završen. Sotona je pripremio svoje djelo kako bi svojim lažnim čudesima zaveo svijet. Vezat će ljude u snopove i tvrditi da je svijet na njegovoj strani. Korumpirana zajednica postojat će među zlikovcima na zemlji i ljudi će biti povezani kako bi srušili standard pravednosti – kako bi zadovoljili Sotonu i zle anđele te zadovoljili svijet u neprijateljstvu prema Bogu i njegovom zakonu.' — Letter 1, 1875 (to “Dear Brother,” October 12, 1875).

 

Sotona obmanjuje naizgled liječeći one koje je mučio. — 'Riječ Božja izjavljuje da će kada bude odgovaralo neprijateljevom cilju, on kroz svoje službenike manifestirati tako veliku silu pod izgovorom kršćanstva ‘kako bi, ako je moguće, prevario i same izabrane’ (Matej 24:24). Neprijatelj se otkriva u osobama kojima je dao moć kako bi činile čuda. On stvara tugu, patnju i bolest. Naizgled mijenjajući karakteristike, navodno liječi one koje je sâm mučio.' — Manuscript 125, 1901, 6-9, 12-14, 21 (“The Unchangeable Law of God,” December 9, 1901).

 

Čudesni prizori s kojima će Sotona biti povezan uskoro će se dogoditi. — 'Doći će vrijeme, govori nam Krist, kada će mnogi zavodnici izaći proglašavajući se Kristom. Spasitelj govori, ‘Ne idite za njima’ (Luka 21:8). Ne trebamo biti zavedeni. Čudesni prizori, s kojima će Sotona biti usko povezan uskoro će se dogoditi. Božja riječ izjavljuje da će Sotona činiti čuda. On će razbolijevati ljude, a potom odjednom ukloniti sa njih svoju sotonsku moć.' — Letter 57, 1904 (“To Our Leading Medical Workers,” November 12, 1903).

 

Kako će ljudi pod utjecajem zlih duhova činiti čuda.  — Ljudi pod utjecajem zlih duhova činit će čuda. Oni će učiniti ljude bolesnima čaranjem, a zatim će ukloniti čaroliju, navodeći ostale da govore kako su oni koji su bolovali čudesno ozdravljeni. To je Sotona činio iznova i iznova’’. — Letter 259, 1903 (to “Dear Sister Hall,” November 23, 1903. See also 2 SM 350-353).

 

Ako bdijemo i poštujemo. — ''Iskušenja će doći, ali ako budemo na oprezu protiv neprijatelja i održimo ravnotežu samokontrole i čistoće, zavodljivi duhovi neće moći dobiti niti jednu mrvicu utjecaja nad nama.'' — Letter 211, 1905 (to J.E. White, July 22, 1905).

 

Otpadnici će se se još više udaljiti od Boga. — ''Gospodin je iskren s nama. U svojoj Riječi objavio je da će mnogi odstupiti od vjere, poklanjajući pažnju zavodljivim duhovima i đavolskim naucima. Otići će daleko u odvajanju od Boga... Sotona je budan, i neće propustiti priliku da muškarce i žene priveže uz svoje planove te ih pričvrsti na takav način kako bi se našli pod jarmom ropstva, prije no što toga budu svjesni.'' — Manuscript 122, 1905, 2-3, 5-6 (“A Solemn Appeal,” August 1905. See also PM 174-175).

 

Sotonino prijestolje je na ovom svijetu. — 'Sjedište ili prijestolje Sotone je na ovome svijetu, i istraživači proročanstava moraju biti u potpunosti budni u pogledu moći s kojom se trebaju susresti...'

 

Sotonina moć će biti očitovana kao divan blagoslov ljudskoj rasi.  — 'Postoje oni koji silno žele moć, i koji će koristiti metode koje im Sotona stavi u ruke kako bi zadobili moć. Zlo je steklo čudesnu moć i ta moć će biti manifestirana kao naizgled najljepši blagoslov ljudskoj rasi.' — Manuscript 78, 1905, 6 (“A Message to Believers,” n.d. 1905).

 

Prakticirajući vjeru i molitvu, možemo dozvati nebeske anđele na našu stranu. — 'Upozoreni smo da će u ovim posljednjim danima sotonistički utjecaj djelovati sa takvom silom da, ako bude moguće, zavede i same izabrane. Ali živeći usred ovih neprijateljskih sila, možemo, kroz vježbanje vjere i molitve, dozvati na našu stranu pratnju nebeskih anđela, koji će nas zaštititi od svakog pokvarenog utjecaja. Radnici koji Božju Riječ učine svojim vodičem, hodat će u svjetlu Gospodinovom, i biti sigurni.' — Letter 248, 1907 (to J.E. White and wife, August 16, 1907).

 

Bog će razlikovati sa oznakama njegove naklonosti one koji mu se pokoravaju kako bi bili oblikovani njegovim duhom. — ''U ovo doba, u vrijeme sotonističkih čuda, sve uvjerljivo će biti rečeno i učinjeno kako bi se prevarilo, ako je moguće, i same izabrane. Neka vjernici ne govore ništa što bi moglo osnažiti Sotoninu moć. Gospodin će izdvojiti svoj narod koji drži njegove zapovjedi, sa znakom pečata njegove naklonosti, ako budu oblikovani i uobličeni njegovim Duhom i izgrađeni u najsvetijoj vjeri, strogo čuvajući glas njegove Riječi.'' — Letter 195, 1903 (to W.C. White, September 6, 1903).

 

Bog je obećao izbavljenje iz časa iskušenja.  — ''Teške kušanje pred svakim su od nas, ali ipak ne smijemo pasti. U času iskušenja Krist neće ostaviti svoju djecu, već će im poslati svoje anđele da im služe. Odgovorit će na njihove molitve za izbavljenje…''

 

Ako shvatimo snagu koju nudi Krist. — ''Sotona zna da je njegovo vrijeme kratko i uložit će sve napore u svojoj moći da uništi našu vjeru u Boga i njegovu Riječ… Međutim, ako dokučimo snagu koju Krist nudi, revno tražeći Gospodina i pazeći na molitvu, imat ćemo svu snagu i mudrost da se sretnemo s napadima neprijatelja.''

 

Došlo je vrijeme da potvrdno stanemo na Kristovu stranu. — ''Čini se da naši mnogi ljudi ne shvaćaju da je došlo vrijeme da svatko stane potvrdno na stranu Isusa Krista i nebeskih anđela. Svojom ravnodušnošću, nepažnjom u riječima i djelima, ostavljaju se otvorenima da budu oblikovani utjecajem neprijatelja. Čini se kao da spavaju s obzirom na pitanja koja su sada pred svijetom.'' — Manuscript 35, 1908, 2, 3, 6-8, 11-12 (“Conflict and Victory,” a sermon preached in Oakland, California, March 7, 1908).

 

Sotona se predstavljajući kao intelektualac, uvlači u krugove intelektualaca putem spiritizma.  — ''Sotona se u Edenu prikazao kao zmija, smatrajući ovo stvorenje kao najprigodnije za svoj niz iskušenja. Sotona se poboljšao u vještim metodama neprestano ih vježbajući na ljudskom umu. Njegova jedina svrha dovršiti je posao koji je započeo u Edenu, rad na uništavanju čovječanstva. Putem svojih misterioznih djela, može se uvući u krugove najobrazovanijih i najuglađenijih ljudi jer je nekada bio uzvišeno biće na visokom položaju odgovornosti među stanovnicima neba. Pogrešno je predstavljati ga kao biće sa kopitima i rogovima jer je još uvijek pali anđeo. Sposoban je stopiti najveću intelektualnu veličinu sa najgrubljom okrutnošću i najgorom pokvarenošću. Da nije imao ove moći, mnogi koji su očarani njegovim atraktivnim prikazima i zarobljeni njegovim zabludama, izbjegli bi njegove zamke.

 

Zašto nije iznenađujuće pronaći vrste usavršavanja kod onih koji su inspirirani palim anđelima. — 'Sotona u svojoj sinagogi stavlja pod svoje žezlo i u svoje vijeće one službenike koje može upotrijebiti za promicanje svojeg obožavanja. Nije čudno pronaći vrstu usavršavanja i manifestaciju intelektualne veličine u životima i karakterima onih koji su nadahnuti palim anđelima. Sotona može prenositi znanstvena saznanja i ljudima podariti poglavlja u filozofiji. Upoznat je sa poviješću i upućen u svjetovnu mudrost.

 

Svjetovni ljudi tvrde kako posjeduju veći, veličanstveniji intelekt no što je Krist imao. — ‘'Gotovo svaka faza talenta sada se dovodi u zarobljeništvo princa sile tame. Svjetski istomišljenici, budući da se žele uzvisiti, odvojili su se od Boga, ne žele uključiti Boga u svoje znanje jer tvrde da posjeduju veći, veličanstveniji intelekt od Krista. Sotona zavidi Kristu i iznosi tvrdnju da ima pravo na viši položaj od Zapovjednika neba. Njegovo samoveličanje dovelo ga je do preziranja Božjeg zakona i rezultiralo istjerivanjem s neba.

 

Sotona je manifestirao svoj karakter kroz papinstvo. — 'Kroz papinstvo manifestirao je svoj karakter i izveo načela svoje vladavine.'

Sotona će koristiti svoje djelatnike za provođenje đavolskih metoda, kako bi nadvladao Božje svece kao što je to učinio u prošlosti kroz Rimokatoličku crkvu kako bi zadržao tijek protestantizma. Ipak, Božji narod može mirno gledati čitav niz zla i doći do pobjedonosnog zaključka da, zato što Krist živi, i mi ćemo živjeti. Božji narod mora napredovati u istom duhu u kojem se Isus susreo sa princom tame u prošlosti. Zao savez može napredovati samo u smjeru kojeg im je Isus Krist označio. Svaki njihov korak naprijed približava svece Božje bliže velikom bijelom tronu, bliže uspješnom završetku njihove borbe.” — Undated Manuscript 66, 1-6 (“Signs and Wonders of Spiritualism.” Također vidi Ev 602- 603).

 

SOTONISTIČKE POJAVE

 

On dolazi kao prelijepi anđeo. — ''Sotona se spušta kao prelijepi anđeo, i daje ljupke slike pred očima onih koji su iskrivili svoje puteve pred Bogom tako da ne vide što su i što im je potrebno. Neprijatelj je sišao s velikom snagom, kako bi radio sa svim zavaravanjem nepravednosti u onima koji propadaju.'' — Letter 259, 1903 (to “Dear Sister Hall,” November 23, 1903. See also 7 BC 35, 383; 2 SM 350-351).

 

U konačnom sukobu sotona dolazi, ne samo kao ričuči lav, već i kao zavodnik. — ''Moramo razumjeti s čime se suočavamo i kako se suočavamo. Moramo znati kakve napore trebamo uložiti, tako da u ovom opasnom vremenu ne budemo prevareni neprijateljevim varkama. Znamo da će u posljednjem velikom sukobu Sotona uložiti najveće napore kako bi ostvario svoju volju. Doći će, ne samo kao ričuči lav, već i kao zavodnik, koji odijeva grijeh sa prekrasnom svjetlosnom odjećom kako bi mogao uhvatiti ljude u svoju zamku.’’ — Manuscript 46, 1904, 1-3, 6-8 (“The Foundation of Our Faith,” a talk given at Berrien Springs, Michigan, May 18, 1904).

 

Zli anđeli će u formi čovjeka predstavljati bljeskajuće prikaze. — ‘’Sotona ima svoje saveznike u ljudima, i zli anđeli će u ljudskoj formi prikazivati tako bljeskave predstave o tome što će oni moći učiniti, ako se budu samo obazreli na njihove prijedloge, tako da često mijenjaju svoju pokoru za prkos.’’ — Manuscript 122, 1905, 2-3, 5-6 (“A Solemn Appeal,” August 1905).

 

SOTONIN UTJECAJ

 

Anđeli čuvaju svijet od uništenja jer neki još nisu čuli ovu poruku. — ''Božji anđeli čuvaju svijet od uništenja, jer postoje neki koji nikada nisu čuli poruku istine…''

 

Oni koji imaju udijela u spiritističkim obmanama postat će ludi ljudi kada njihove obmane budu razotkrivene. — ''Događaji ovih zadnjih dana uskoro će biti odlučeni. Kada ove spiritističke prevare budu otkrivene kakve zapravo jesu – tajno djelovanje zlih duhova, oni koji su sudjelovali u tome biti će kao ljudi koji su izgubili razum.''

 

‘’Svijet će biti preplavljen vještim zavaravanjima. Jedan ljudski um, prihvaćajući ove zablude, djelovat će na druge ljudske umove koji su dragocjene Božje istine izokrenuli u laž. Ovi ljudi bit će prevareni od strane palih anđela, premda su trebali stajati kao vjerni čuvari, pazeći na duše kao oni koji će morati položiti račun. Odložili su oružja svoje borbe, i obazirali se na zavodljive duhove. Božji savjeti ništa im ne znače, i odloživši njegova upozorenja i opomene, odlučno su na Sotoninoj strani, priklanjajući pažnju zavodljivim duhovima i đavolskim doktrinama…“

 

Kroz Sotonine lukave prevare pojavljivat će se duhovi mrtvih. — ''Povijest će se ponoviti… Oblici mrtvih će se pojaviti kroz Sotonine lukave prevare, i mnogi će se udružiti sa onima koji vole i čine laž… Upravo među nama neki će se odvratiti od vjere i obratiti pažnju na zavodničke duhove i đavolske doktrine, i po njima će istina biti zlobno izgovarana.''

 

Neki koji su bili prevareni pokajat će se i obratiti. — ''Neki koji su bili prevareni od strane ljudi na odgovornim pozicijama pokajat će se i obratiti. U svim našim odnosima s njima, moramo se sjetiti da nitko od onih koji su duboko u Sotoninoj zamci ne znaju da su tamo.'' — Letter 311, 1905 (to A.G. Daniells, W.W. Prescott, and their associates, October 30, 1905. See also Ev 122, 180; UL 317).

 

Sotonini anđeli stapaju se sa ljudima. — ''Sotona koristi svoju znanost igrajući igru života s ljudskim dušama. Njegovi anđeli se druže sa ljudima i podučavaju ih tajnama zla. Ti pali anđeli odvući će učenike za sobom, govorit će s ljudima, i postavit će načela koja su lažna koliko god mogu biti, odvodeći duše na puteve obmane. Te anđele možemo pronaći diljem svijeta, prezentirajući prekrasne stvari koje će se uskoro pojaviti u odlučnijem svjetlu. ”— Manuscript 145, 1905, 4 (“Diary,” October 31, 1905).

 

Brzo se približavamo kraju vremena. Dokazi su pred nama. Pripremite se za ono što dolazi! Upozorite ostale. Recite im da će jedino utočište naći u Kristu i u poslušnosti njegovom svetom zakonu - Deset zapovjedi, zahvaljujući njegovoj djelotvornoj milosti.

 

Važni zaključci:

 

§  Buđenje prvobitne pobožnosti uzrokovano je izlijevanjem Kasne Kiše. 'Ovo vrijeme okrjepe koje dolazi od lica Gospodinova' prouzročit će Glasnu Viku.

 

§  Prije nego li se to dogodi, Sotona će predstaviti svoju krivotvorinu.

 

§  Ta krivotvorina je fanatički pokret koji će miješati laž s istinom u svrhu zavođenja ljudi. Negirat će jasne Biblijske istine i izgubit će iz vida Božji sveti zakon.

 

§  Naša je dužnost prosvijetliti druge i upozoriti ih na sve što dolazi. Ako ne podignemo naše glasove i ne budemo uzdisali i vikali zbog svih gnjusoba, nećemo primiti Božji pečat.

 

U ime našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista,

 

Dejan Meznarić