Vizija brata Beaulieu o Dubljem Otkrivenju "Subote u Potpunosti" – Direktno Povezana s Istinom o Božanstvu i Hebrejima 4

 

 

"Vidjela sam da Bog ima djecu koja ne vide i ne drže subotu. Oni nisu odbacili svjetlost u vezi nje. I na početku vremena nevolje, bili smo ispunjeni Duhom Svetim dok smo išli i proglašavali Subotu potpunije. To je razbjesnilo crkve i nominalne adventiste, jer nisu mogli pobiti istinu o suboti." A Word to the Little Flock, p. 18

 

Da bismo proglasili Subotu potpunije, trebamo razumjeti istinu o Božanstvu jer je to povezano sa Subotnjim počinkom iz Hebreja 4.

 

Dj 3:26 Vama je najprije Bog podigao svoga Sina, Isusa, poslavši ga da vas blagoslivlja obraćajući svakoga od vas od njegove zloće."

 

Fil 4:7 i mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu.

 

Mt 11:28 Dođite k meni svi koji ste izmučeni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

Mt 11:29 Uzmite jaram moj na sebe i učite od mene, jer ja sam krotak i ponizan u srcu, i naći ćete spokoj svojim dušama.

Mt 11:30 Jer jaram je moj blag i breme je moje lako.”

 

Rim 8:3 Jer ono što Zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog, poslavši svoga Sina u obličju grešnoga tijela te za grijeh osudio grijeh u tijelu:

Rim 8:4 da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne hodimo po tijelu, nego po Duhu.

 

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

U dubokim noćnim satima petka, 29. srpnja 2017., anđeo Gospodnji došao mi je u viziji kako bi me poučio o korelaciji između pune istine o Božanstvu i najdubljem Otkrivenju Subote. Moj anđeo mi je rekao da ta poveznica nikada nije pokazana čovjeku prije ovog trenutka i da je svrha pokazivanja sada pokazati čovjeku da je dar Duha Proroštva još uvijek na djelu u Božjoj crkvi i da ta istina ne može biti otkriveni kroz Novi Pokret, Novu Organizaciju, SINAGOGU SOTONINU KOJA JE NEOVISNA O BOGU, jer su uklonili Boga uklanjanjem stupa, međaša, doktrinu o istinitoj ličnosti Boga i Krista.

 

Pokazano mi je da takav novi pokret ne može biti nova crkva uz onih sedam Otkrivenja 2 i 3, ali takva nova organizacija postaje dio Sinagoge Sotonine zbog uklanjanja Boga nakon što je nekoć poznavala istinu.

 

Postoje neiskreni ljudi koji će govoriti da su to mislili cijelo vrijeme nakon što je objašnjeno, ali nikada o tome nisu pisali niti to spominjali jer nije im nisu dane vizije Gospodina Isusa Krista. Oni uvijek objave takozvano otkriće nakon što je došlo kroz drugu agenciju. Ali moj anđeo je naglasio da ovo otkrivenje o dubljem razumijevanju Subote nikad prije nije bilo otkriveno ni jednom čovjeku.

 

Jedan klevetnik kaže na svojoj web stranici da moje vizije ne mogu biti ispravne ako vidim istu stvar u više od jedne vizije. Ovo je apsurdno zbog žive činjenice da je sva istina povezan lanac i često je potrebno objasniti istinu prošlih vizija (starih) kako bi u potpunosti razumjeli i podržavali nove. Tema ove vizije je klasičan primjer ove potrebe. Ne možemo shvatiti najdublje otkriće o Subotnjem odmoru bez potpunog razumijevanja Božanstva (onoliko koliko nam je dano razumjeti ličnost Boga i Krista) i velike žrtve učinjene za nas.

 

Ciljevi ove vizije

 

Anđeo mi je rekao koji su ciljevi ove vizije:

 

·      Demonstrirati da se Subota ne može u potpunosti držati ispravno sve dok on/ona potpuno ne shvate Subotnji počinak Hebreja 4 u povezanosti sa silom najvišeg dobrog, krunskog dara koji nebo može pružiti u omogućavanju čovjeku da nadvlada grijeh.

 

·      Da bismo otkrili demonsko učenje većine kršćanskog svijeta, a to je da je Krist napravio sve za nas na križu, umjesto istine koja govori da Krist pobjeđuje u nama i kroz nas kako bi nas spasio od grijeha, a ne da ćemo biti spašeni u grijehu.

 

·      Omogućiti čovjeku da teži miru koji nadilazi svaki razum, što je moguće samo iskustvom poslušnosti svim Božjim zapovijedima. Ps 119:165 Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj, i ništa ih neće povrijediti. Došlo je do toga da ljudi žive u stresu, bez mira i savršenoga Subotnjeg odmora, i time krše Božji zakon. Ovo je znak kojim svi možemo testirati naše iskustvo. Također je i test naše ljubavi prema Bogu i braći.

 

·      Da nam istina o dubljem razumijevanje Subote i Božanstva može dati puni namijenjeni Subotnji počinak i mir Božji koji nadilazi svo razumijevanje. Fil 4:7 i mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu.

 

·      Da će nas dublje razumijevanje Božanstva i odnosa Božanstva prema dizajniranom Subotnjem počinku obnoviti nazad u naličje Božje po stvarnom iskustvu novo-rođenja i boljem shvaćanju velike žrtve koja je ovaj dar učinila mogućim.

 

Najveći, krunski dar koji nebo može darovati je dar Duha Svetoga, duše Kristovog života, što omogućuje čovjeku da sudjeluje u Njegovoj Božanskoj prirodi. Sotonin je najviši prioritet uništiti taj dar koji je omogućen Kristovom žrtvom Utjelovljenja. Sotona je bio uspješan u stvaranju lažnog vjerovanja o Božanstvu i Kristovoj žrtvi, koje podupire laž da čovjek ne može nadvladati grijeh, kako bi ispunio taj cilj.

 

Babilon uči Sotonino lažno evanđelje da su ljudi spašeni u svojim grijesima, a ne od grijeha. Lažna nauka o Božanstvu koja je najviše doprinijela Sotoninom uspjehu jest učenje da Krist nije bio potpuno čovjek; da je on bio drugačiji od nas u tome što je On bio začet od Duha Svetoga, stoga mi ne možemo nadvladati grijeh kao što je to Krist učinio.

 

Drugi način na koji Sotona želi raspršiti (pokušava sakriti/uništiti) Kristovu žrtvu jest demonska Doktrina Trojstva koja potkopava žrtvu Pomirenja nebeskog Svetišta, učeći da postoje TRI KO—VJEČNE osobe Božanstva čime se uništava najveće dobro, krunska žrtva koju nebo može darovati čovjeku, a zapravo je žrtvom Utjelovljenja nastala treća osoba. Činjenica da je Sotona uspio prevariti takozvane Inteligentne ljude da vjeruju u takvu doktrinu (da postoje tri KO—VJEČNE osobe Božanstva) pokazuje kako su slijepe vođe slijepaca jer ne razumiju i ne vide žrtvu Utjelovljenja koja je proizvela Treću osobu. (Pogledaj Izaija 56:10-12 gdje saznajemo da su "SVI neznalice" i da "NE MOGU RAZUMJETI.")

 

Najgora moguća gnjusoba što je čovjek može upiti je da uči nešto što u potpunosti poništava Kristovu žrtvu Utjelovljenja i to je ono što postiže Doktrina Trojstva, Centralna Doktrina Rima. Implikacije Doktrine Trojstva su:

 

·      Prema Zavjetodavcu zavjeta (saveza), Zavjetodavac mora umrijeti nečemu vječno kako bi platio kaznu za naš grijeh, čija je plaća vječna smrt, jer dok Zavjetodavac živi, zavjet ne može stupiti na snagu:

 

·      Heb 9:16 Jer gdje je zavjet valja da bude i smrt onoga koji čini zavjet.

Heb 9:17 Jer je zavjet po smrti potvrđen: budući da nema nikakve sile dok je živ onaj koji ga je načinio.

 

·      Ono čemu je Zavjetodavac "umro" vječno, je postojanje JEDINO kao BOŽANSKI SVETI DUH. Pristao je živjeti kao čovjek VJEČNO, lišen sveznanja, svemoći i sveprisutnosti. Te osobine su bile spriječene Njegovom ljudskošću. To je nedokučiva (za naše umove) žrtva Sina, koju je On kao Bog, učinio. Provest ćemo cijelu vječnost zahvaljujući za opseg nevjerojatne žrtve.

 

·      Ako Sin nije učinio tu nemjerljivu žrtvu, onda nije bilo ni Pomirenja Svetišta u nebu. Nije bilo odvajanja Duha Svetoga od Kristove ljudskosti, tako da On onda ne bi bio potpuno čovjek, a ako nije bio potpuno čovjek, onda nije mogao biti primjer koji mi trebamo slijediti.

 

·      Na taj način ne bi bilo te sile za pobjedu nad grijehom i čovjek bi zauvijek griješio bez te sile.

 

·      Bez te nedokučive žrtve ne bi bilo spasenja jer ne bi bilo lijeka za grijeh putem dara Svetoga Duha, u formi Božanske Prirode Krista, koju nam je On ponudio.

 

·      2Pt 1:4 Time su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete zajedničari božanske prirode umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

 

·      Utjelovljenje je trebalo započeti u nebeskom Svetištu, jer je Kristova žrtva anti-tipološko ispunjenje cjelokupne Službe Svetišta na nebu i na zemlji, a što se događa u zemaljskom Svetištu, mora se prvo dogoditi i u nebeskom, jer je zemaljsko slika nebeskog, tako da žrtva mora nužno započeti u nebeskom Svetištu.

 

·      "Spriječen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao Njegovog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, razdvojen od ljudske ličnosti i neovisan o njoj. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E.G. White, Manuscript Releases Volume 14 (No’s 1081-1135) MR No.1084.)

 

·      Proces odvajanja ljudskosti od Njegovog Duha Svetoga NJEGA, morao je započeti u nebeskom Svetištu, jer je Njegov Sveti Duh otac (muški roditelj) Isusa u Mariji. Sveti Duh se morao odvojiti od ljudske ličnosti i učinjen je neovisnim o njoj procesom koji se dogodio prije Utjelovljenja. Ovo je dio Misterije Božanstva, ali to je ipak vrlo stvaran čin koji se dogodio.

 

·      Žrtva Utjelovljenja koja se dogodila u Nebeskom Svetištu stvorila je treću osobu u Božanstvu, ljudsku osobu Krista. Ovo se prvi put dogodilo kada je Sin Božji odvojio Svog Svetog Duha od svoje ljudskosti. To se moralo dogoditi prije nego što je Isus bio začet u Mariji  Duhom Svetim, inače bi Kristova ljudskost posjedovala atribute koji su bili dio Duha Svetoga.

 

·      Trojstvo uči da su tri KO—VJEČNE osobe u Božanstvu, a to zahtijeva da je Krist djelom čovjek od vječnosti BEZ ŽRTVE UTJELOVLJENJA koja je proizvela TREĆU OSOBA u BOŽANSTVU,  tj. Kristovu ljudskost. A to nije bilo tako.

 

·      Stoga, ako kažemo da postoje TRI KO—VJEČNE OSOBE u Božanstvu, potpuno uništavamo žrtvu Utjelovljenja po kojoj je treća osoba nastala. Tako je Sotona bio toliko lukav da čovjeka uvjeri u doktrinu koja zapravo negira Kristovu žrtvu Utjelovljenja, čime je uklonjen cijeli kršćanski sustav.

 

·      Da postoje tri osobe BEZ ŽRTVE UTJELOVLJENJA, ta se žrtva ne bi dogodila ili bi tri postale ČETIRI osobe Božanstva prilikom nastanka Kristove ljudskosti, jer Kristova ljudskost NIJE BILA DIO Božanstva prije Utjelovljenja.

 

·      Rim 1:5 po kome smo primili milost i apostolstvo, za poslušnost vjere među svim narodima, radi njegova imena,

 

·      Milost je SILA i OPROST. Milost je SILA Svetog Duha Božanske Prirode Krista koja nam je ponuđena za nadvladavanje svih grijeha:

 

·      "Moraju imati Njegovu milost, Duh Kristov, koji pomaže njihovim slabostima ili ne mogu oblikovati Kršćanski karakter. Isus voli kada dođemo k Njemu, takvi kakvi jesmo - grješni, bespomoćni, ovisni." Faith and Works, str. 38.

 

·      "Mora postojati sila koja djeluje iznutra, novi život odozgo, prije nego se čovjek može promijeniti od grijeha do svetosti. Ta sila je Krist. Njegova milost [Duh Kristov] jedini može oživjeti beživotne sposobnosti duše i privući ih k Bogu, k svetosti." (ST, 28. svibanj 1902., par. 3).

 

·      "Ako želite biti svetac na Nebu, prvo morate postati svetac na zemlji. Karakterne osobine koje njegujete u životu neće se promijeniti poslije smrti ili uskrsnuća. Vi ćete ustati iz groba s istim osobinama koje ste pokazivali u svom domu i društvu. Isus ne mijenja karakter prilikom svog dolaska. Djelo preobraženja mora se obaviti sada. Svojim svakodnevnim životom mi određujemo svoju vječnu sudbinu. Karakterne mane moramo okajati i pobijediti kroz Kristovu milost. Moramo oblikovati skladan karakter dok još traje vrijeme milosti, da bismo bili pripremljeni za nebeske stanove. Manuscript Releases 13:82 (1891). {DPD 295.1}

 

·      Slava koju je Otac dao Kristu dana je nama: "Isus čeka da dahne na sve svoje učenike i da im dade nadahnuće svoga posvećujućeg duha i prenosi vitalni utjecaj od sebe na svoj narod… Krist treba živjeti u svojim ljudskim agentima, raditi kroz njihovu silu i djelovati kroz njihove sposobnosti. Njihova volja se mora pokoriti Njegovoj volji, oni moraju djelovati Njegovim Duhom, kako više ne bi oni bili ti koji žive, već Krist koji živi u njima. Isus im nastoji utisnuti misao da im davanjem svog Duha Svetog, On daje slavu koju je Otac dao Njemu, kako bi On i Njegov narod bili jedno u Bogu." Znakovi vremena 3. listopada 1892. , par. 4.

 

·      "Krist im daje dah svojeg vlastitog Duha, život svojeg vlastitog života." DA, p.827, par.3.

 

·      "Sveti Duh je dah života u duši. Dodjeljivanje Duha je dodjeljivanje Kristova života. Ispunjava primatelja Kristovim osobinama." DA, str.805

 

·      "Posao Svetoga Duha je neizmjerno velik. Iz ovog izvora dolazi snaga i učinkovitost radniku za Boga; i Duh Sveti je utješitelj, kao osobna prisutnost Krista u duši. Tko gleda na Krista u jednostavnoj dječjoj vjeri, postaje sudionik božanske prirode kroz djelovanje Svetoga Duha. Kada je vođen Duhom Božjim, kršćanin može znati da je učinjen potpunim u Onome koji je glava svih stvari. Kao što je Krist proslavljen na dan Pedesetnice, tako će se ponovno proslaviti u završnom djelu evanđelja, kada će pripremiti narod za konačni test, u završnom konfliktu velikog sukoba. Prorok opisuje neprijateljski plan bitke koji kaže:" {RH November 29, 1892, par. 3}

 

·      "Oni imaju jednog Boga i jednog Spasitelja, i jedan Duh — Duh Krista — unijet će jedinstvo u njihove redove." {9T 189.3}

 

·      "On (Krist) pretrpio je smrt koja je bila naša, da bismo mi mogli primiti život koji je BIO njegov." ČV, str. 25 1 Kor. 11: 24-26, usp. Ivan 6,53,54, Tit 3:5,6.

 

·      Smrt koja je bila naša je vječna smrt, a ne tri dana u grobu. Krist je morao umrijeti nečemu vječno, a to "nešto" bila je vječnost Njegovog postojanja SAMO kao Bog, Sveti Duh, da bi postao čovjek ZAUVIJEK.

 

Kršćani nemaju osjećaj o veličini najvećeg dobra, krunskog poklona koje je nebo stavilo na raspolaganje za čovjekovo spasenje. Oni misle da je Krist došao na zemlju, bio razapet, podignut trećeg dana, i u konačnici se vratio u nebo da bi se u potpunosti obnovio u status prije Utjelovljenja. To ne može biti dalje od istine. Moja žena priznaje da je tako mislila svo vrijeme adventističkog obrazovanja. Takvo gledište izruguje stvarnu žrtvu koju je Krist napravio za našu obnovu i spasenje. Takvo ograničeno gledište predstavlja veliku uvredu našem Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu.

 

Puno razumijevanje svega što je Krist za nas zapravo žrtvovao

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunski dar, Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha, Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati…

Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bi bila uzaludna…

Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionik božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, p.42

 

Prevladavajuća vjera je ono što se zove Doktrina Nikolaita, samo vjeruj i griješi, pokaj se, griješi, pokaj se i Kristova krv će pokriti vaše konstantno življenje u grijehu. Babilon uči evanđelje po kojem je nemoguće čovjeku pobjediti grijeh prije proslavljanja. Ovo učenje potpuno proturječi sljedećem stihu Svetoga pisma, i potpuno uništava najveće dobro, krunski dar koji nebo može dati.

 

Dj 3:26 Vama je najprije Bog podigao svoga Sina, Isusa, poslavši ga da vas blagoslivlja obraćajući svakoga od vas od njegove zloće.”

 

Kada je Bog dovršio stvaranje svijeta On je proglasio Svoj posao kao dobar. On je Subotu učinio kao spomen stvaranja. On je stvorio Subotu za čovjeka. Čovjek je stvoren na sliku Božju, ali čovjek je pao iz tog stanja. Ne treba čuditi da je najveće dobro, krunski dar koji je nebo darovalo čovjeku, izravno povezan s dubljim otkrivenjem Subote. Subotnji odmor izravno je povezan s čovjekom odmorom od vlastitih djela u pokušaju stjecanja svojeg spasenja.

 

Kada se čovjek obrati i nanovo rodi (ponovno stvoren na sliku Božju), to je najveće dobro neba, krunski dar koji omogućuje obnovu čovjeka na sliku Božju i koji čovjeku omogućuje da u potpunosti umre sebi i prestane sa svojim vlastitim djelima u pokušaju zadobivanja spasenja. Znanje o punoj žrtvi koja omogućuje novo rođenje čini najdublje i najvažnije otkrivenje Subotnjeg počinka.

 

Bez dobrog razumijevanja istine o Božanstvu i pune žrtve Krista u omogućavanju najvećeg dobrog, krunskog dara koje nebo može pokloniti, nemoguće je čovjeku razumjeti najdublje otkrivenje o Suboti, za koje je Ellen White rekla da će doći na kraju vremena.

 

Implikacije Subotnjeg Odmora Hebreja 4

 

Žrtva Utjelovljenja je omogućila dar milosti (Silu Duha Svetoga kao i Oprost) koja nam omogućuje da uđemo u Njegov odmor i prestajemo s našim djelima samopravednosti. Kristov Sveti Duh mora prebivati u nama i činiti djela, jer mi sami to ne možemo učiniti. Sve što možemo je dopustiti da nas se napravi voljnima da budemo voljni umirati sebi svaki dan i prebivati u Kristu i On u nama.

 

Heb 4:1 Bojimo se, stoga, da se, dok nam još ostaje obećanje o ulasku u njegov počinak, ne utvrdi da je tko od vas uskraćen za to.

Heb 4:2 Jer nama bijaše propovijedano evanđelje kao i njima: ali njima riječ poruke nije koristila, jer je nisu združili s vjerom ti koji su je čuli.

Heb 4:3 Jer u počinak ulazimo mi koji smo povjerovali, kao što on reče: “Kao što se zakleh u svome gnjevu, neće oni ući u moj počinak; premda su djela dovršena od utemeljenja svijeta.”

Heb 4:4 Jer rekao je negdje o sedmome danu ovako: “I počinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih”,

Heb 4:5 a ovdje opet: “Neće oni ući u moj počinak.”

Heb 4:6 Preostaje, stoga, da neki imaju ući u nj pa onima kojima je prvima propovijedano, ali nisu ušli zbog nevjere,

Heb 4:7 on ponovno određuje jedan dan, rekavši u Davidu: “Danas”, nakon toliko vremena; kao što je rečeno: “Danas ako glas njegov čujete, ne otvrdnite srca svoja.”

Heb 4:8 Jer da im je Isus dao počinak, ne bi on nakon toga govorio o nekom drugom danu.

Heb 4:9 Dakle, preostaje subotnji počinak narodu Božjemu.

Heb 4:10 Jer onaj tko je ušao u njegov počinak, počinuo je od svojih djela kao i Bog od svojih.

Heb 4:11 Potrudimo se, dakle, ući u taj počinak da tko ne padne po istome uzoru te nevjere.

Heb 4:12 Jer živa Je riječ Božja i djelotvorna, i oštrija od svakog dvosjeklog mača; prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i prosuđuje misli i nakane srca.

Heb 4:13 I nema stvorenja koje njemu nije vidljivo, nego je sve golo i raskriveno očima onoga komu moramo dati odgovor.

Heb 4:14 Imajući, dakle, uzvišenog velikog svećenika, koji je prodro u nebesa, Isusa, Sina Božjega, čvrsto držimo vjeru koju ispovijedamo.

Heb 4:15 Jer nemamo velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego iskušavanoga u svemu poput nas, no bez grijeha.

Heb 4:16 Pristupajmo, stoga, smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć.

 

Implikacije Sotonine Laži da je Nemoguće Pobijediti Grijeh

 

·      Sotona je uvjerio većinu Kršćanstva da je Krist držao zakon za nas, IZVAN NAS, i ispunio sve kao POSREDNIK na križu. Stoga zaključuju da ne možemo nadvladati grijeh prije proslavljanja, a sve što možemo učiniti je priznanje grijeha, ispovijedati grijeha, priznati, ispovijedati, i onda samo vjerovati (dati prazna obećanja umjesto prave vjere) u Krista. To je nauk Nikolaita kojeg Bog posebno mrzi.

 

·      Otk 2:6 Ali ovo imaš: mrziš djela nikolaita, koja i ja mrzim.

 

·      Otk 2:15 Tako i ti imaš onih koji drže nauk nikolaita, koji ja mrzim.

 

·      Nikolaiti podučavaju jeftinu milost, a to je pola evanđelja o milosti, koja kaže da je milost Božja SAMO OPROST, a ne i SILA Svetog Duha koja je dana za poslušnost i apostolstvo, Rim 1:5

 

·      Svi oni koji prihvaćaju sotonsku laž da je nemoguće pobijediti, zapravo optužuju Krista i Njegovog Svetog Duha da nisu dovoljno snažni da se nose sa Sotoninom iskušenjima.

 

·      Svi takvi uče da je Kristova žrtva u kojoj nam daje Svog Svetog Duha uzaludna, ILI SE NIJE NI DOGODILA UOPĆE PREKO TROJSTVA KOJE UČI DA POSTOJE TRI KO-VJEČNE OSOBE BEZ ŽRTVE UTJELOVLJENJA KOJA JE PROIZVELA TREĆU OSOBU BOŽANSTVA.

 

·      Najdublje Otkrivenje o Suboti je da je Kristova milost; Njegov Sveti Duh Božanske Prirode, dostupna svima koji će prihvatiti najveće dobro, krunski dar koji nebo može darovati, za nadvladavanje grijeha i na taj način ulazimo u Njegov savršeni odmor/počinak kao što je bilo kad je Stvaranje bilo dovršeno i gdje je vidio da je sve dobro. Ovo je jedini način na koji možemo težiti savršenstvu i poslušnosti sljedećim zapovijedima:

 

Mt 5:48 Budite, stoga, savršeni kao što je savršen vaš Otac, koji Je u nebu.”

 

Rim 12:2 I ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma: da možete prosuditi što je to dobra i ugodna i savršena volja Božja.

 

Fil 3:15 Dajte, stoga, da tako mislimo koji god smo savršeni, a ako što drukčije mislite, Bog će vam upravo to objaviti.

 

Jak 1:4 Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.

 

·      Ne može biti pravog Subotnjeg počinak dokle god čovjek čini grijeh, koji je prijestup Božjeg zakona, jer grijeh uzrokuje nemir, stres i nevolju duše.

 

·      Nemoguće je razumjeti punu snagu evanđelja i pobijediti i ući u Njegov Subotnji počinak bez razumijevanja i prihvaćanja pune istine o Božanstvu. Zašto? Budući da je ogromnost žrtve daleko veća od onoga što uči i drži većina Kršćanstva, ono što bi nam trebalo dati temelj veće ljubavi prema Kristu zbog potpunijeg znanja o svemu što nam je dao ZAUVIJEK. Postao je LJUDSKI svećenik ZAUVIJEK.

 

Kristov Sveti Duh Čini Djela

 

Što se tiče sebe, Krist je rekao da je Njegov Otac činio djela kroz njega. U odnosu na nas, naš Otac, Krist Isus, čini djela u i kroz nas preko Svog Svetog Duha Božanske Prirode da se nitko ne bi hvalio. Milošću smo spašeni, osnaživanjem Sv. Duha, a to je MILOST koja je dana za poslušnost. Rim. 1:5. Sami od sebe ne možemo držati zapovijedi. Ali umirući svakodnevno sebi i pozivajući Krista da prebiva u nama, i mi u Njemu, On radi djela. Dopuštamo Mu da djeluje u nama i kroz nas zato što volimo Njega i Oca. I mi imamo dio za odigrati gledajući Krista, proučavajući Riječ i moleći se. Sve gore navedeno je djelotvorno u oblikovanju života i karaktera kako bismo bili sigurni za spasenje. Sve gore navedeno 144.000 će posebno čuvati u srcu i to će ih učiniti NEPOROČNIMA (BEZ MANE). Otkrivenje 14:1-4.

 

Ljudi poput Desmond Forda često govore da nikad nisu upoznali one koji su nadvladali grijeh. Činjenica je da ga ne bi prepoznali ako bi ga i upoznali, jer bi ga napali kao fanatika ili legalista, a ne pobjednika. Takve osobe nemaju duhovnu razlučivost da prepoznaju svetost kad i ako to vide, jer su prave stvari koje dolaze od Boga kao ludost za njih. Bog im je poslao obmanu toliko jaku da će vjerovati laži, čak i u laž da nikad nisu susreli pobjednika nad grijehom.

 

Ponavljam zbog Isticanja:

 

·      "Moraju imati Njegovu milost, Duh Kristov, koji pomaže njihovim slabostima ili ne mogu oblikovati Kršćanski karakter. Isus voli kada dođemo k Njemu, takvi kakvi jesmo - grješni, bespomoćni, ovisni." Faith and Works, str. 38.

 

·      "Mora postojati sila koja djeluje iznutra, novi život odozgo, prije nego se čovjek može promijeniti od grijeha do svetosti. Ta sila je Krist. Njegova milost [Duh Kristov] jedini može oživjeti beživotne sposobnosti duše i privući ih k Bogu, k svetosti." (ST, 28. svibanj 1902., par. 3).

 

·      "Ako želite biti svetac na Nebu, prvo morate postati svetac na zemlji. Karakterne osobine koje njegujete u životu neće se promijeniti poslije smrti ili uskrsnuća. Vi ćete ustati iz groba s istim osobinama koje ste pokazivali u svom domu i društvu. Isus ne mijenja karakter prilikom svog dolaska. Djelo preobraženja mora se obaviti sada. Svojim svakodnevnim životom mi određujemo svoju vječnu sudbinu. Karakterne mane moramo okajati i pobijediti kroz Kristovu milost. Moramo oblikovati skladan karakter dok još traje vrijeme milosti, da bismo bili pripremljeni za nebeske stanove. Manuscript Releases 13:82 (1891). {DPD 295.1}

 

"Primjer Krista je pred nama, da uvijek držimo zakon i evanđelje usko povezano. Ne mogu se razdvojiti. Neka se mirnoća pribranost uzgajaju i ustrajno održavaju jer je takav Kristov karakter. Čuli smo žestoke izraze lažno religioznih koji daju čvrste izgovore, koji pričaju glasno i dugo govoreći: "Ja sam svet, ja sam bezgrešan", a nemaju ni najmanje temelje za njihovu vjeru. Ne čujemo bučne prosvjede vjere niti vidimo ogromne tjelesne napetosti i vježbe u Autoru svake istine." {2SM 22.3}

 

"Sjeti se da je u Njemu boravi sva punina Božanstva tjelesno. Ako Krist prebiva u srcima našim po vjeri, mi ćemo promatranjem Njegovog načina života, nastojati biti poput Isusa, čisti, mirni i neokaljani. Mi ćemo otkriti Krista u našem karakteru. Nećemo samo primati i apsorbirati svjetlost, već ćemo ju i raspršiti. Imat ćemo jasnije i izrazitije stavove o onome što nam Isus znači. Simetrija, ljupkost i dobronamjernost koje nalazimo u životu Isusa Krista, zasvijetlit će u našim životima." Manuscript 24, 1890. {2SM 22.4}

 

Sve gore navedeno je dio našeg visokog poziva kao vjernici u Gospodinu Isusu Kristu, našem dragom Spasitelju.

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Dodatak: Važno uzdisati i plakati zbog svih gnjusoba. Možete li vidjeti da je gore navedeno pitanje daleko ozbiljnije i gore od tjednih recitacija svih najnovijih gnjusoba poput LGBT-a i ženskog rukopoloženja? Ta su pitanja simptomi koje samo znanje iz navedene vizije može izliječiti. Dakle, poznavanje lijeka je važnije od tjednog recitiranja simptoma. Bog kaže da Njegov narod propada zbog nedostatka znanja.

 

Oni koji propovijedaju simptome na tjednoj osnovi isti su oni koji odbijaju istinu o Božanstvu. Neka Gospodin ima milosrđa prema njihovim nevoljnim dušama. Svatko tko odbija svjetlost o Božanstvu nije spašen, niti služi Kristovom djelu. Oni služe djelu Sotone, ne dajući lijek za sve gadosti koje navode uz veliko uzbuđenje i intenzitet. Poput čovjeka koji je 7 godina lutao Jeruzalemom navodeći sve gnjusobe, ne uspijevaju navesti lijek dok tako grozničavo prebrojavaju gnjusobe.

 

Preveo: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić