OZBILJNE IMPLIKACIJE ANTI-TIPOLOŠKOG DANA POMIRENJA 5. DIO

 

Ps 77:13 "U svetištu je put tvoj, Bože: tko je tako velik Bog kao što je Bog naš?"

Ps 77:14 "Ti si Bog koji činiš čudesa; snagu svoju iskazao si među narodima."

Ps 77:15 "Mišicom svojom izbavio si narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove. Selah."

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

"Kao narod, mi bi trebali biti ozbiljni proučavatelji proročanstava; ne smijemo stati dok ne postanemo inteligentni u vezi teme o svetištu, koja je iznesena u vizijama Danijela i Ivana." E. White {CIHS 17.2}

 

Ono što ćete otkriti su najozbiljnije realizacije povezane s pravim kršćanstvom. Božji putovi su uistinu pronađeni u Službi u Svetištu, koja je trebala biti knjiga pouke za otkupljenje Njegovog naroda. Ova knjiga pouke je srozana do doktrine Nikolaita, samo vjeruj i oslanjaj se na milost i vjeru. Sigurno je osloniti se na milost i vjeru ako je OS (eng. Two P's of grace) milosti dijelom života vjernika. U ovu su uključene strahovite posljedice. Ovaj dokument je pregled sljedećih tema koje ću produbiti u nastavku serije:

 

§  Služba u Svetištu

 

§  Implikacije Anti-tipološkog Dana Pomirenja od 1844. u odnosu prema ceremonijalnim blagdanskim proslavama.

 

§  Kako su grijesi ušli na sud prije 1844.  1Tim 5:24 "Grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijed i idu prije na sud, a nekih idu kasnije."

 

§  Činjenica o Božjem djelu regeneracije nevjeste i svih ljudi ikada.

 

§  Ponoćni Poklič 1844. za svih 10 djevica, Matej 25, jer su sve zadrijemale.

 

§  Istražni Sud kakav uči Služba Svetišta u Pismu.

 

§  Brak Krista i Njegove nevjeste, Njegove crkve, u nebeskom Svetištu, prije nego On dođe.

 

§  Implikacije Zatvorenih vrata Otkrivenja 3.

 

§  OS milosti. (eng. Two P's of grace)

 

§  Tri Osobe Božanstva i Pomirenje.

 

Ovo što slijedi je kopija knjige Ellen G. White, koju je Vance Ferrel postavio online. Dodao sam neke bilješke koje identificiram kao moje komentare. rwb

 

KRIST u svom SVETIŠTU

Kompilacija spisa Ellen G. White

 

"Božji narod treba jasno razumjeti predmet Svetišta i istražnog suda." Velika Borba, p.488 {CiHS 1.1}

 

"Znam da pitanje svetišta stoji u pravednosti i istini baš kao što smo i držali svih ovih godina. Neprijatelj je taj koji odvodi umove na stranputicu. On je zadovoljan kada oni koji znaju istinu postanu zadubljeni u prikupljanju biblijskih stihova kojima podupiru pogrešne teorije koje nemaju temelja u istini. Tako korišteni biblijski tekstovi pogrešno se primjenjuju; oni nam nisu dani da potvrde zabludu, već da ojačaju istinu." Gospel Workers, p.303 {CiHS 1.2}

 

PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION

Mountain View, California

Oshawa, Ontario

 

Sadržaj

 

                              1.  Istina o Svetištu – Uvod

                              2.  Krist u Žrtvenom Sustavu

                              3.  Nebesko Svetište u minijaturi

                              4.  Evanđelje u Tipu i Anti-tipu

                              5.  Vijest o sudu uzburkala Ameriku

                              6.  Danijel 8:14 i Koraci Božjeg Misterioznog Vodstva

                              7.  Kraj 2300 Dana

                              8.  Slavni Nebeski Hram

                              9.  Naš Veliki Svećenik u Svetinji nad Svetinjama

                         10.  Kristova završna služba u Nebeskom Svetištu

 

Copyright @ 1969, by Pacific Press publishing Association

Litho in United States of America. All Rights Reserved

Library of Congress Catalog Card No. 70-94869 Six printings, 75,000

ISBN 0-8163-0128-X

 

Dio 5 – Kako su grijesi otišli unaprijed na Sud prije velikoga Antitipološkog Dana Pomirenja koji je počeo 1844. godine, i Božja činjenica djela regeneracije nevjeste i ljudi svih vremena

 

1Tim 5:24 Grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijed i idu prije na sud, a nekih idu kasnije.

 

Od 1844. godine živimo u antitipološkom Danu Pomirenja. U godišnjem Danu Pomirenja, sav grijeh je trebao biti očišćen iz Izraela. Samo su grijesi koji su bili priznati otišli u Svetinju nad svetinjama. To su oni koji su otišli "unaprijed na sud". Bilo koji grijeh koji nije bio priznat i nije išao "unaprijed" u Svetinju nad svetinjama POČEVŠI od Dana Pomirenja 1844., ne može biti oprošten. Takvi nepriznati, neoprošteni grijesi, idu nakon velikoga dana suda kad se Krist vrati drugi put.

 

Veliko pitanje je: Kako grijesi mogu "ići unaprijed na sud" kad je Krist ušao u Svetinju nad svetinjama 1844.? Prvo i osnovno, bez regeneracije, nema odgovora na ovu "očitu" dilemu. Odgovor na ovo važno pitanje uključuje princip regeneracije po kojem se karakteri svih ljudi ponovno stavljaju u ljudsko tijelo normalnim procesom začeća i rođenja, kao što je Isus bio prvina od ovog procesa. Sotonin duplikat ove istine je reinkarnacija. Mi znamo da za svaku važnu stvar koju Bog učini, Sotona ima duplikat. Sotonski klevetnici ove prelijepe istine će je krivo predstaviti kao reinkarnaciju, kad ona to zapravo nije. Teorija reinkarnacije uči da je duša reinkarnirana u drugo tijelo pri smrti. To nije slučaj s regeneracijom. U regeneraciji, duše svih osoba koje su ikada živjele su regenerirane, poslije 1844. na antitipološkom Danu Pomirenja, zbog izrazite svrhe pravednog i poštenog Istražnog Suda svih karaktera.

 

Često pitanje koje neki imaju je: Što se događa s djecom koja su rođena i umru dok su još uvijek djeca? Kako oni mogu demonstrirati karakter kada nikada nisu dosegnula godine odgovornosti? Ellen White daje jasan odgovor na ovo pitanje. Ona kaže da to hoće li djeca biti spašena ili ne, ovisi o tome jesu li njihovi roditelji bili vjerni ili nisu.

 

"Znam da su neki ispitivali trebaju li mala djeca, čak i vjernih roditelja biti spašena, zato jer nisu imali test karaktera, a svi moraju biti testirani i njihov karakter odlučen sudom. Postavlja se pitanje, "Kako mala djeca mogu imati ovaj test i sud?" Odgovaram da vjera vjernoga roditelja pokriva dijete, kao kada je Bog poslao Njegove osude na prvorođene Egipćana." (3SM, 313,4)

 

Što je s djecom koja nemaju mamu u nebu? Gospodin mi je pokazao u viziji da je odgovor na ovu "očiglednu" dilemu da ako je jedan roditelj spašen, malci koji su umrli, a pripadali su tom roditelju, bit će spašeni. Drugim riječima, potreban je samo jedan vjerni roditelj da pokrije vjeru djece prije nego što uđu u doba kad su odgovorni sami za sebe, a to je doba od 13 godina. Ako majka nije spašena, vjerni otac će osigurati vječni život svoga djeteta, ako je ono ispod doba odgovornosti.

 

"Dok mala djeca izlaze besmrtna iz svojih prašnjavih kreveta, oni odmah polete u majčine ruke. Susreću se ponovno da se nikada više ne rastanu. Ali mnogo malenih tamo nemaju majke. Mi uzalud osluškujemo pobjedničku pjesmu o uzašašću od majke. Anđeli primaju djecu bez majke i odvode ih drvetu života. Isus stavlja zlatni prsten svjetlosti, krunu na njihove male glave." {YI, April 1, 1858., part. 3}[također u knjizi LDE, Mar, 2SM, TA]

 

U najpoštenijoj primjeni pravde koju Krist može priuštiti, sav ljudski rod je rođen ponovno (regeneriran) za antitipološki Istražni Sud Dana Pomirenja. Ovaj sud je dokaz, stvarnim životima karaktera svake individue, anđelima i svim bezgrešnim svjetovima. Karakter se ne mijenja tijekom njegove regeneracije. Karakter koji je čovjek razvio jednostavno se ponovno odigrava kao svjedočanstvo svima, uključujući osobama koje su uključene.

 

Izričita svrha regeneracije je da su svi ljudi iskušani Sotoninim završnim najrazvijenijim kušnjama na kraju vremena. Stoga, Sotona neće moći mrmljati protiv Krista, govoreći kada bi mogao kušati vjerne prošlih razdoblja (npr. Apostole Kristove) svojim lukavom razvijenim kušnjama kraja vremena, da bi on zasigurno uspio dokazati da oni ne mogu nadvladati grijeh. Zato će Krist regenerirati ljude i dopustiti Sotoni da testira čovjeka i dokaže ili porekne njegov moralni karakter i vjernost Kristu i principima Njegove vladavine, Njegovom zakonu Deset Zapovijedi s njegovim širokim nizom principa koje pokrivaju svaki aspekt moralnog života.

 

U našem prošlom životu mi smo se ili pokajali grijeha i nadvladali ga, ili nismo. Ako smo se pokajali i nadvladali grijeh, taj karakter će se odigrati i u ovom životu. To ne znači da nećemo griješiti u ovom životu, to znači da ćemo slijediti isti uzorak našeg prošlog života koji je uključio pokajanje za sav grijeh koji znamo. Oni koji nadvladaju sav svjestan grijeh formirat će nevjestu Kristovu iz svih razdoblja. Nisu svi nadvladali svaki poznati grijeh, ali su se iskreno pokajali prije njihove smrti. U tom su smislu nadvladali grijeh, ali oni nisu smatrani kao besprijekorni i bez prijevare kao što je Nevjesta Kristova, 144,000 tisuće, u Otkrivenju 14:1-4.

 

Gospodin mi je pokazao činjenicu o regeneraciji u viziji. Najjednostavniji dokaz istine o regeneraciji je u sljedećim redovima Pisma. U ovih stihovima Bog se prvotno obraća doslovnoj, originalnoj crkvi Philadelphije, koja je postojala u prvom stoljeću. No, isto tako je postojala prava nevjesta Krista u svakoj sljedećoj generaciji, pobjednička crkva koja je predstavnik crkve u nebesima, Hebrejima 12:22,23.

 

Otk 3:10 "Budući da si sačuvao riječ o mojoj postojanosti i ja ću sačuvati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sav svijet, da se iskušaju oni koji prebivaju na zemlji."

 

Otk 3:11 "Evo, dolazim uskoro: čvrsto drži to što imaš, da ti netko ne uzme vijenac."

 

Otk 3:12 "Onoga koji pobjeđuje učiniti ću stupom u hramu Boga mojega, i neće više izići van; i napisat ću na njemu ime moga Boga, i ime grada moga Boga, to jest novog Jeruzalema, koji silazi s neba od Boga mojega, i napisat ću na njega moje novo ime."

 

Ono što je bitno uzeti u obzir u vezi gornjih stihova:

 

·      Obraća se doslovnoj originalnoj Philadelphiji (bratska ljubav), kao i svim pobjednicima svake sljedeće generacije.

 

·      Bog ima vjernu nevjestu u svakoj generaciji otkad je čovjek stvoren, čak i prije no što je ovo obećanje bilo dano crkvi Philadelphije.

 

 

·      Originalna Philadelphia je upućena da se čvrsto drži toga što ima dok Krist ubrzo ne dođe.

 

·      Krist je uputio originalnu Philadelphiu da će ju (sačuvati i zaštiti) od časa iskušenja koji ima doći na SAV SVIJET, da se iskušaju oni koji borave na zemlji.

 

·      Jedino vrijeme kada čas iskušenja dolazi na SAV SVIJET da se iskušaju oni koji borave na zemlji, je u vrijeme kraja, Matej 24:21 "Jer tada će biti vrijeme iskušenja kakvo nije bilo od početka svijeta, niti će ikada biti," Matej 24:22 "i kad se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo nijedno tijelo; no radi izabranih spasit će se oni dani."

 

·      Originalna, doslovna Philadelphia i nevjesta svake generacije mora biti prisutna u to vrijeme da bi se mogla SAČUVATI (ZAŠTITI) u vrijeme ove velike nevolje koja dolazi na cijeli svijet da se ISKUŠA (TESTIRA) KARAKTER svih koji prebivaju na zemlji.

 

·      Istražni sud je otvoren, pošten, pravedan prikaz karaktera svih ljudi na kraju vremena, koji sve podjednako izlaže konačnim iskušenjima Sotone, tako da ne može mrmljati protiv Krista da mu nije dopustio da ih testira svojim sotonskim vještinama na kraju vremena. Sotona bi to radio jer misli da bi vjerni koji su živjeli kada njegove vještine nisu bile tako razvijene, podlegli pred grijehom da žive na kraju vremena kad su maksimalno razvijene. Nitko ne može poreći da Sotona danas ima podlija iskušenja od onih koja su postojala npr. u vrijeme apostola. Stoga, Sotona bi mogao koristiti ovaj argument u zadržavanju stava da kad bi apostoli živjeli na kraju vremena da bi ih uspio pridobiti na svoju stranu. Ovaj argument će biti potpuno poništen regeneracijom – procesom u kojem će karakter svakog učenika biti živ i dokazan tokom antitipološkog Dana Pomirenja, s nevjestom, 144,000, koja će biti regenerirana za završnu generaciju koja živi i prenesena je u nebo bez da vidi smrt.

 

·      Ellen White kaže da samo 144,000 ulaze u hram koji je na gori Sion. Rani Spisi, str. 19.

 

·      Otkrivenje 3:12 kaže da će Philadelphijci biti učinjeni STUPOVIMA (SVEĆENICIMA) u hramu Božjem u nebu. Krist će biti Veliki Svećenik, a 144,000 će biti manji svećenici, baš kao što je bio veliki svećenik i manji svećenik u zemaljskom Svetištu.

 

·      Ellen White kaže da je ostatak zadnja generacija koja je prenesena bez da vide smrt.

 

·      U Čežnji Vjekova str. 179, učenici Krista su spomenuti kao oni koji čine sastav nevjeste Kristove – nevjeste koju je Ivan Krstitelj dotjerivao za Krista. Oni su bili vođe. Hoće li Krist reći Njegovim učenicima: "Oprostite, bili ste rođeni u krivoj generaciji pa ne možete biti moja nevjesta?" Neće! Oni će biti ponovno rođeni u drugom tijelu i biti će dijelom 144,000, nevjeste Kristove na kraju vremena. Ovo je utopijska poštenost. I utopijska pravednost. Isto ovo će se primijeniti na nevjestu svakog idućeg razdoblja.

 

·      Na Dan Pomirenja svi pokajani grijesi morali su ići prije u Svetinju nad svetinjama Svetišta da bi mogli biti oprošteni. Bez istine o regeneraciji, koji je drugi način na koji bi grijesi svih kojih su ikada pokajali mogli ući u nebesku Svetinju nad svetinjama 1844.? Npr., ako nisi nikada prije živio, kako bi sve tvoje pokajane grijehe Krist mogao odnijeti u Svetinju nad svetinjama 1844.? Kako bi tada išli prije na sud? Ovo demonstrira vještom razlučitelju istine, koliko je neophodna istina o regeneraciji za službu Svetišta i antitipološki Dan Pomirenja od 1844. pa nadalje. Nijemi psi stražari (Izaija 56:10-12) ne mogu razumjeti ovo pitanje sa svim njegovim implikacijama, a kamo li odgovoriti na ovu "očitu" dilemu. Svi koji bi mogli ocrniti činjenicu o regeneraciji se ostavljaju s ovom dilemom, a mogu vas uvjeriti da nemaju odgovora, nego da odbace oboje i Istražni sud i stvarnost antitipološkog Dana Pomirenja. Upravo je to ono što je puno adventista učinilo sebi na samoosudu i vječnu propast.

 

·      Da objasnimo podrobnije: Svetište se trebalo očistiti od svega grijeha na Dan Pomirenja, i to je razlog zbog kojeg grijesi moraju biti priznati prije nego svećenik uđe u Svetište gdje su svi priznati grijesi oprošteni; i ovo opraštanje je očistilo Svetište. Samo su priznati grijesi otišli prije na Sud. Oni koji nisu priznali svoje grijehe će biti osuđeni poslije, na kraju svih stvari velikoga sudnjeg dana i bit će zauvijek izgubljeni.

 

·      Regeneracija pruža istinite odgovore na ono što prema mnogima, jesu kontradiktornosti – ili lažna osjećanja izrečena u Bibliji, i ili Duhu Proroštva. Na primjer:

 

1.   Ellen White je rekla na sastanku 1856. godine da će neki sa sastanka biti hrana crvima, a neki drugi da će biti živi kada Isus dođe. Istina o regeneraciji odgovara na ovu "očitu" lažnu izjavu, koja postaje ostvarljiva istina pomoću regeneracije.

 

2.   Neki koji puno razmišljaju mogli propitkivati Otkrivenje 3:10-12; kako Philadelphijci prvoga stoljeća mogu biti sačuvani kroz vrijeme nevolje koje će doći na cijeli svijet da ih se iskuša? Bez istine o regeneraciji to bi ih moglo odvesti da izgube vjeru.

 

3.   Oni koji imaju razumijevanje o Službi Svetišta, znaju da svi grijesi koji su pokajani i za koje je primljen oprost, prvo moraju ići prije u Svetinju nad Svetinjama na Dan Pomirenja. Takvi umovi će opravdano upitati kako su grijesi zvaničnih Adventista Sedmoga dana ili bilo koga drugoga, otišli prije u Svetinju nad Svetinjama 1844.? (1 Timoteju 5:24) "Grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijedi i idu prije na sud, a kod nekih ljudi idu kasnije."

 

4.   Mnogi se pitaju kako to da su homoseksualci rođeni na taj način. Neki od njih su mi rekli da nisu nikada osjetili privlačnost prema suprotnom spolu u bilo kojoj fazi svog života. Regeneracija objašnjava ovaj očigledni paradoks. Neki su homoseksualci uistinu rođeni na ovaj način! Ne postoji paradoks kada uključiš faktor istine o regeneraciji. Oni koji nadvladaju homoseksualnost mogu osjećati isto u ovom životu kao što su on/ona osjećali u prošlom, ali oni će se suzdržati do te mjere da će radije umrijeti nego popustiti iskušenju – ako su uistinu nadvladali ovo stanje u njihovom prošlom životu. Upamtimo: kušnja nije grijeh. Uzgajanje kušnji vodi ka grijehu. Odavanje kušnji je grijeh.

 

Karakter koji smo razvili u prošlom životu je testiran na testu stvarnog života Istražnog Suda od 1844. godine. Drugim riječima, svi ljudi se ponovno rađaju SAMO jednom, u drugom tijelu – DRUGI PUTA da bi išli na sud POČEVŠI 1844. godine, da bi DOKAZALI ili OPOVRGNULI da su njihovi karakteri sigurni za sačuvati. Drugim riječima, REGENERACIJA NIJE DRUGA PRILIKA ZA SPASENJE. Njezina je svrha dokazati da se čak i na kraju vremena, kad su Sotonine vještine navođenja na grijeh usavršene, razvitak karaktera koji se dogodio u prvom životu pokazati dovoljnim da pobijedi ILI NE, za vrijeme DRUGOG TESTA TOG KARAKTERA – NA ISTRAŽNOM SUDU.

 

Što je s grijesima koje počinimo u ovom životu? Ako smo nadvladali i/ili se pokajali za grijehe prošlog života, zašto bi griješili u ovom životu? Odgovor na ovo je pitanje da smo svi grešnici zbog sljedećih razloga:

 

1. Biblija kaže da smo grešnici.

 

2. Karakter koji smo razvili u prošlom životu nije usavršen zato što nije stupio na snagu NOVI ZAVJET, koji nam daje Sveti Duh Božanske Prirode za izričitu svrhu nadvladavanja grijeha i požude ovoga svijeta. Ovo je ono s čim nas je Novi Zavjet opskrbio.

 

2Pt 1:4 Time su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete zajedničari božanske prirode umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

 

3. Još uvijek postoji đavao koji nas zlostavlja i kuša. Na neki način počinjemo ovaj život gdje smo završili s našim prošlim životom. Mi odigravamo karakter koji smo razvili u prvom životu, ali lopov na križu je primjer kako će to biti malo drukčije. Isus mu je rekao da će biti s njim u raju. No lopov nije imao dugo iskustvo izgradnje karaktera. Na križu je ukorio drugog lopova za njegove riječi prema Isusu:

 

Lk 23:39 A jedan ga je od obješenih zločinaca obasuo pogrdama govoreći: »Ako si ti Krist, spasi sebe i nas!«

 

Jedan lopov je pokazao karakter vjere u Krista, dok je drugi pokazao karakter nevjere i sumnje.

 

Spašeni lopov pokazao je karakter u kratkom vremenu koje je bio s Isusom. On je bio kao vjernik jedanaestoga sata.

 

To je ono što mi je pokazano i to je način na koji će opaki dokazati da ništa neće promijeniti njihov put. Međutim, ako je osoba težila tome da nadvlada grijeh u svome prošlom životu najbolje što je mogla, posebno oni koji su živjeli bez dara useljenja Svetoga Duha PRIJE križa, on/ona će po istom karakteru nastaviti težiti protiv svog znanog grijeha, i konačno nadvladati silom milosti Svetoga Duha. Grijesi na koje nas Sotona pokušava navesti da ih počinimo u ovom životu su stavljeni na njega. Međutim, meni je pokazano da oni koji su poput faraona, potpuno odbijali pozive Svetoga Duha PRIJE I POSLIJE križa, neće imati prilike promijeniti se niti želje za tim. Oni su nevjernici koji su poput nevjernog lopova na križu.

 

Moja vizija o regeneraciji nije nikakvo privatno tumačenje. Starješina J. Wilfred Johson je također imao viziju o regeneraciji prije puno desetljeća. Evo izvještaja onoga što je on učio na sastancima. Gospodin Johnson je bio profesor na Canadian Union College (sada Burham University) i bio je starješina u crkvi puno desetljeća. Koliko ja znam, Gospodin Johnson nikada nije vidio što je meni pokazano u vezi Otkrivenja 3:10-12, što je jedan od najvažnijih biblijskih dokaza istine o regeneraciji. Gospodin Johnson je rekao da mu je pokazana regeneracija 144,000, ali osobno je vjerovao da će svi biti regenerirani kao dio istražnog suda.

 

Regeneracija 144,000

 

J. Wilfred Johnson

 

19. svibnja 1976.

 

Prepisali s cd'a #53 i #54, od 8. rujna do 14. rujna 2012 Steve Pond i Mary Savoy

 

(Wilferd) Možda da prvo pogledamo izjave koje nam je John dao.

 

Velika Borba, str. 47: "Evanđelje iznosi ljudima načela života koja su u sukobu s njihovima navikama i željama; stoga ustaju u pobuni protiv njega."... Zar to nije tipično za nas? ... "Oni mrze čistoću koja otkriva i osuđuje njihove grijehe; stoga progone i uništavaju sve koji ističu njegove pravedne i svete zahtjeve. U tom se smislu – budući da uzvišene istine koje ono donosi izazivaju mržnju i tjeskobu" ... to jest oni donose prigodu za mržnju i borbu... "evanđelje naziva mačem."... Jer ovo jasno?

 

Volume 2, Spiritual Gifts, str. 229: "Mnogi, vidjela sam, sebi laskaju da su dobri kršćani, koji nemaju niti jednu zraku svjetlosti od Isusa. Oni ne znaju što znači biti obnovljen milošću Božjom. Nemaju svog živućeg iskustva u Božjim stvarima. I vidjela sam kako Gospodin oštri svoj mač u nebesima da ih posječe." ... E sad, što je Njegov mač? 

 

(Nekoliko glasova iz publike) Njegova riječ.

 

(Wilfred) Njegova riječ. I što će učiniti?

 

(John) Učinit će ju oštrijom.

 

(Wilfred) I onda će ih posjeći.

 

Djela Apostolska, stranica 502: "U našim rukama mora biti štit vjere, na glavi kaciga spasenja, i s mačem Duha, koji je Riječ Božja, trebamo pokrčiti put kroz prepreke i zamke grijeha." Ovdje imamo malo drukčiji aspekt mača, ali je usko povezan.

 

A na 582. str. iste knjige: "U Njegovoj je ruci sedam zvijezda, a iz usta Mu izlazi oštar dvosjekli mač, koji je oznaka" ili simbol... "sile Njegove riječi." Zašto Biblija koristi mač kao simbol riječi? Zato što reže i zato što ima silu.

 

The Bible Commentary, volume 4, str. 1161: "Anđeo s pisarskim priborom će staviti oznaku na čela svih koji su odvojeni od grijeha i grešnika." Jesmo li ovo primijetili? Tko će dobiti oznaku?

 

(Nekoliko glasova iz publike) Oni koji su odvojeni od grijeha i grešnika.

 

(Wilfred) Kako će se oni odnositi prema maču kad počne letjeti uokolo?

 

(John) Oni će mu dopustiti da prokrči put kroz prepreke i zamke grijeha u njihovim životima.

 

(Wilfred) U pravu si! A onda kaže: "Anđeo koji uništava slijedi ovog anđela." Upamtite da su ovih šest ljudi došli od gornjih vrata i da je jedan čovjek s pisarskim rogom za crnilo bio određen da prođe posred Jeruzalema i stavi oznaku na sve koji uzdišu i plaču zbog opačina koje se čine usred njega. Tada će pet ljudi, s razornim oružjem u njihovim rukama na zapovijed proći posred njega i zaklati sve. Jesmo li razumjeli ovu sliku?

 

Želim pročitati samo malo iz Joela da povežemo ovo s onim što smo rekli prije. Moramo se uporno vraćati na ove stvari da ih povežemo s drugima, inače ćemo se pogubiti. Upamtite drugo poglavlje Joela uzrokuje uzbunu zato jer dolazi dan Gospodnji. "Trubite trubu na Sionu"... Što trubljenje trube u Božjoj Riječi simbolizira?

 

(John) Upozorenje.

 

(Wilfred) Da! Davanje poruke s puno buke, puši u trubu neka je svi čuju, daj znak za uzbunu. A znamo što je alarm: To je nešto što te ujutro budi kad si čvrsto uspavan. On proizvodi puno buke. Pokreće te. Protupožarna sirena je alarm. To je stanje hitnosti. Pokreće te. Gospodin kaže, daj zvučni znak za uzbunu. Zašto alarm? Zato što je hitan slučaj. Kakvo je stanje ljudi? Puno njih je mlako i vjerojatno uspavano. No Biblija kaže da je sada vrijeme da se trgnemo iz sna. "Neka zadršću svi stanovnici zemlje, jer dolazi dan Gospodinov, jer je blizu; dan tmine i pomrčine, dan oblaka i guste tame, kao što se jutro prostire po gorama." Sad pogledajmo, u to vrijeme, kad će dan tmine osvanuti na Božjim ljudima i svijetu što će Bog imati? Stih 2, baš usred njega: "Velik i snažan narod; nikada nije bilo sličnoga, niti će ga biti ikada nakon njega, sve do godina mnogih naraštaja." Tko su ovi ljudi?

 

(John) Sto četrdeset i četiri tisuće.

 

(Wilfred) Sto četrdeset i četiri tisuće. Idemo nastaviti dalje. Joel 2:3 "Pred njima oganj proždire, a za njima plamen spaljuje: zemlja je pred njima kao vrt edenski, a za njima opustošena pustara, jest, i ništa im neće umaknuti." Što se ovdje događa?

 

(John) To je zadnja poruka.

 

(Wilfred) To je zadnja poruka. I što ona čini?

 

(John) Ako je još uvijek čuješ, ima prilike, ali ako si ju čuo i odbio, ti si poput gole pustinje.

 

(Wilfred) Tako je, bit ćeš sasječen. Stih 4 "Izgledom su nalik konjima i kao konjanici će trčati." O komu on govori ovdje?

 

(John) O 144,000.

 

(Wilfred) Taj narod, taj veliki narod. Stih 5 "Poput štropota bojnih kola, po vrhovima gora će skakati, kao hujanje plamena ognja što proždire strnjiku, kao snažan narod u bojnom poretku." Jesu li neorganizirani? Ujedinjeni su. Što ih ujedinjuje?

 

(John) Istina.

 

(Wilfred) Istina – točno. Stih 6 "Pred njihovim licem će narod silno patiti: sva lica će pocrnjeti." Stih 7 "Trčat će oni kao junaci, na zid će se penjati kao ratnici, svaki će stupati Njegovim putovima, i neće svoje redove poremetiti." Stih 8 "Niti će jedan drugoga probosti." Jesmo li primijetili ovo? "Svaki će Njegovom stazom ići:" Sad obratimo pozornost. Zadnji dio stiha osam. Nemojte ovo propustiti, nemojte se omesti. Pogledajte: ... "Kad na mač navale," ... bit će poklani."

 

(Čovjek iz publike) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Ne kaže to. Ne ovaj narod, njih neće posjeći. Mač neće sasjeći ove snažne ljude. Što će se dogoditi? "Neće biti ranjeni." Stih 9 "jurit će amo tamo gradom." Koji je to grad?

 

(Čovjek iz publike) Jeruzalem.

 

(Wilfred) "Po zidu će trčati, po kućama se penjati, kroz prozor će kao lopov ulaziti. Stih 10 "Zemlja će se pred njima tresti;" Kakav je učinak njihove poruke?

 

(Nekoliko glasova iz publike) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Uzdrmat će zemlju, tako je. "Nebesa će drhtati, sunce i mjesec će se zamračiti, a zvijezde će svoj sjaj uskratiti:" Nemojte se začuditi ako ovdje ima više nego što mi smo dosad propovijedali. Joel 2:11 "Gospodin će pustiti svoj glas pred vojskom svojom: jer je vrlo velik tabor njegov, jer je jak onaj tko njegovu riječ u djelo provodi:" Pitanje, tko je taj koji je jak?

 

(John) Gospodin.

 

(Wilfred) Da, jer snažan je onaj koji izvršava Njegovu riječ. O kome on govori ovdje?

 

(John) O ljudima.

 

(Wilfred) Ljudima, koji čine što?

 

(John) Objavljuju Njegovu poruku.

 

(Wilfred) Izvršavaju Njegovu riječ. Da li vidite po čemu možemo identificirati ove ljude? To su ljudi koji su poslušni riječi Gospodinovoj. Što je test Božjim ljudima s obzirom na one koji nisu Božji ljudi? Da budu poslušni Njegovim Zapovijedima, a koji je znak u tim Zapovijedima da su oni dali svoju odanost Njemu?

 

(Puno glasova u publici) Subota.

 

(Wilfred) U redu. Jesmo li sad ovaj narod zasigurno identificirali?

"Jer snažan je onaj koji Njegovu riječ izvršava: jer velik je dan Gospodinov i nadasve strašan; tko ga može podnijeti?" Dobro, mogli bismo nastaviti i pročitati ostatak poglavlja, vrlo intenzivno poglavlje.

 

(John) Ovdje gotovo ponavlja ono što je Malahija rekao: "Ali tko će podnijeti dan Njegova dolaska? I tko će opstati kad se on pojavi?"

 

(Wilfred) Koji je to dan o kojem je Malahija govorio?

 

(John) Dan vatre i kušnje.

 

(Wilfred) Zbog čega? S kojom svrhom?

 

(John) Za pročišćavanje.

 

(Wilfred) Pročišćavanje Božjih ljudi. Jeste li uhvatili misao da će prije dolaska velikog i strašnog dana Gospodinovog, Božji ljudi čuti alarm. Jesmo li shvatili ovo? Zbog čega se oglašava alarm? Možda bolje da pitam, kakvu vrstu ljudi će proizvesti?

 

(Nekoliko glasova iz publike) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Snažne ljude. Ljude koji rade što?

 

(John) Drže Božju riječ.

 

(Wilfred) Božju riječ. Drže Božje Zapovijedi i slijede Njegovu knjigu. Točno. Kad taj dan dođe, što će se dogoditi s njima? Oni će pasti na taj mač. No oni neće biti povrijeđeni. Umjesto toga, biti će utemeljeni u istini, sigurni u istini, i oni će primiti znak. Je li tako? A oni koji ne slijede taj put istine i nisu poslušni Božjoj Riječi – što će se dogoditi s njima?

 

(John) Biti će zaklani.

 

(Wilfred) Njih će mač opustošiti. I bit će glad za riječju Božjom kakva nikad nije bila. Kaže da će ići uzduž i poprijeko zemljom tražeći, ali sveci neće imati ništa za njih. Sada je prekasno. Oni su to odbili. Ne možeš više prenijeti poruku, došla je do kraja puta. Nema Duha. Duh Božji će biti uklonjen sa zemlje i nastanit će se u Božjim ljudima.

 

Pa mogao bih provesti cijelu večer prolazeći kroz to poglavlje, ali imam nešto puno teže s čime ćemo se pozabaviti večeras. Kažem nešto puno teže, jer je to mač o kojem smo čitali. Kad taj mač dođe na nas, ili ćemo biti nepovrijeđeni ili će nas opustošiti. Nadam se da neće biti tako ozbiljno večeras, ali to je slika koju nam je Bog dao.

 

Dopustite mi da budem malo ponizniji u prezentaciji ovoga. Iskreno vam kažem, da ću s vama podijeliti ono što mi je Duh Božji dao. Ovo je bio ili Duh Božji ili duh đavla. Jedan od te dvojice. I kad god se susretnemo s ovim stvarima, Biblija nam kaže da učinimo što s duhovima?

 

(John) Da ih iskušamo.

 

(Wilfred) Iskušajte ih, da vidite jesu li od Boga. To je točno, i to je ono što preporučujem vama da učinite. Nadam se da se nitko neće osjećati opustošen zato što ne može slijediti stvari koje ću vam ja večeras iznijeti ili će vam izgledati kao da nisu istina. Nadam se da će svi biti diskretni u korištenju onoga o čemu ćemo večeras razgovarati. Možete ovo smatrati teorijom ako želite; možete ovo staviti na policu ako želite; možete ovo odbaciti ako želite. Vodio sam vas prema njoj već neko vrijeme, i vjerujem da ako je vaš um oprezan da ćete spoznati, da bilo ovo teorija ili ne, ona rješava puno dilema o kojima sam vam govorio tokom proteklih nekoliko tjedana. No dodaje neke nove i to je ono što Božja riječ čini da bi se nastavila proširivati i produbljivati, jer nikada ne može doći do kraja. Osobno, provjerio sam više puta sve aspekte ove teme. Čak sam je i odvojio po strani. Nekoliko sam je puta pokušao i odbiti, samo da bih ja osobno bio siguran da ova stvar drži vodu, da je logična, i da ima smisla. I moram priznati da postoje točke koje ne mogu objasniti i jednostavno ih moram ostaviti. Ne znam ih i ne razumijem ih. Međutim, mnoge dileme o kojima smo razgovarali postaju jasnije odmah čim se ovaj ključ primjeni. Stoga, dat ću sve od sebe da ovo podijelim s vama. Imao sam užasan dan danas, baš danas kad sam se nadao da ću moći imati mira i tišine, te prikupiti moje misli, zato što to uistinu trebam učiniti, ali nisam imao. Pa ću ovisiti o Gospodinu da mi pomogne da se organiziram. Postoje različiti načini putem kojih ova stvar može biti prezentirana. Ležao sam u krevetu jedne noći i cijela ova stvar se vrtjela kroz moj um i pomislio sam, sada, staviti ću to na papir tako da to imam i ne zaboravim. Tada sam rekao, neću ja to zaboraviti, nisam se htio ustati toga trenutka i nisam htio uznemiriti svoju ženu, i nadalje nisam se htio previše razbuditi, jer sam znao da se ne bih vratio spavati duže vremena. Pa sam mislio da ću se sjetiti. I znate šta se dogodilo. Nadam se da će mi se vratiti dok vam budem iznosio.

U redu, prošli tjedan sam prošao kroz nekoliko stvari koje predstavljaju probleme. Pa mislim da bih trebao uzeti nekoliko minuta da osvježim naše umove o tim stvarima bez da ulazimo u sve detalje. Ajde da vas uputim nazad na zatvorena vrata. Postoji problem sa zatvorenim vratima. Na Dan Pomirenja veliki svećenik ulazi u svetinju i prolazi do svetinje nad svetinjama, bez da ulazim u detalje što on radi tog dana, možete ovo naći jako lijepo opisano u knjizi M. L. Andreasen, The Sanctuary Service, a i Gospođa White ima dosta o tome u njenim knjigama također. Andreasen, ide u sitne detalje opisivanja ovoga. No na Dan Pomirenja nije bilo individualnog prinosa za grijeh koji se donosio u šator, već su bile samo uobičajene jutarnje službe prinosa koje su bile izvršene prvo u ime ljudi općenito, a onda se provodila posebna služba Dana Pomirenja. Sestra White je rekla, kad je govorila o ponoćnom pokliču i usporedbi o dolasku ženika na svadbu, da su oni ušli unutra i da su se vrata zatvorila. Oni ovo nisu razumjeli najbolje, te joj je poslije otkriveno u viziji da se ovo odnosilo na Kristov ulazak u svetinju nad svetinjama svetišta i napuštanje svetinje. On se pomaknuo iz svetinje u svetinju nad svetinjama. Jesmo li ovo razumjeli? Njoj je pokazano da su se vrata svetinje zatvorila i da ih nitko ne može otvoriti te da su vrata svetinje nad svetinjama otvorila i da ih nitko ne može zatvoriti. I da je ovo počelo 1844. kao antitipološki Dan Pomirenja te traje od tada. No vidite, to predstavlja problem jer se služba koja se odvija na početku Dana Pomirenja u ime svih ljudi i svih grijeha koji su počinjeni na Dan Pomirenja bili očito uklonjeni tom jednom službom. Nisu se prinosile nikakve druge žrtve, ovo je bio dan u kojem su se oni trebali potpuno predati. Oni su trebali žalostiti svoje duše zbog njihovih grijeha. Bili su u strahu i treptaju jer je to bio dan suda, i ako veliki svećenik koji je ulazio u odjeljenje svetinje nad svetinjama ne bi izišao van, to je značilo da Gospodin nije prihvatio ljude zato jer je on predstavljao ljude. No kad je on izašao to bi otklonilo njihove strahove i sumnje i značilo da ih je Bog prihvatio unatoč njihovim grijesima. I bili su čisti, ne samo da su njihovi grijesi oprošteni, već su bili čisti u Njegovim očima. Bili su očišćeni.

 

Problem je što neki od nas nisu rođeni u vrijeme kad se ta služba odvijala, na početku Dana Pomirenja 1844., razumijemo li ovo? Stoga, što je s našim grijesima? Zar su svi grijesi koje smo priznali tokom Dana Pomirenja pokriveni iskustvom 1844. godine? Jer ako su vrata onda bila zatvorena, kako onda grijesi sada mogu ući unutra? Ako su vrata zatvorena, moji grijesi ne mogu biti prebačeni na svetište, škropljenjem krvi, jer su vrata zatvorena. Svećenik je već ušao u unutra i otišao u svetinju nad svetinjama. Vidite problem? A ipak, naći ćete u svim spisima sestre White da govori kada priznate svoje grijehe da su prebačeni u svetište škropljenjem krvi. Što da sada prihvatimo? Kako da gledamo na ovu stvar? Jedna stvar je sigurna: Bog još uvijek prihvaća svoje ljude. To nije preteško dokazati. Vrata milosti još nisu zatvorena. Na ovo sam potrošio jako puno vremena.

 

Zatim imamo onu stvar oko odgođenog Kristovog dolaska. Što bi se dogodilo da je Krist došao prije nego smo dospjeli gdje smo sad? Ona kaže da se to moglo dogoditi.

 

(Žena u publici) ......... Ista stvar kada on dođe. Svi oni koji se nisu rodili neće biti tamo.

 

(Wilfred) To je istina. Kako On onda ikada može to prekinuti, a da svi kažu bio si pošten Gospodine? Netko će reći, pa gledaj, da si pustio još malo vremena duže, bilo bi još onih koji bi se obratili.

 

Poruka Millera, nju sam spomenuo.

 

Sedma truba, nju sam spomenuo. Neću se trenutno vraćati nazad na nju.

 

Žig zvijeri, Otkrivenje 21:4 duše mučenika. Vidio ih je ispod oltara ili nešto tako. Oni nisu primili žig zvijeri, a ipak sestra White kaže da nitko nije primio žig zvijeri dok to ne postane test u zadnjim danima. Ipak ovi ljudi su bili mrtvi. No oni koji ne prime žig zvijeri, primaju pečat Božji i gdje oni idu?

 

(John) Oni će biti prenijeti živi.

 

(Wilfred) Oni će biti prenijeti živi, to je točno. Kako to da su ovi ljudi bili mrtvi?

 

Ne vjerujem da sam vam ovo spomenuo, trebao sam to ondje staviti, ali pretpostavljam da mi je omaklo. Kaže ovako: i "kao što je ljudima jedanput umrijeti, a nakon toga?"

 

(John) Sud.

 

(Wilfred) Pa, što je sa 144,000? To je još jedan problem, zar ne? Dajte samo da ovo obilježim ovdje. Zaboravio sam ovo stavit na moju listu.

 

Bilješka Ron: Želi reći, ako su 144,000 preneseni bez da vide smrt, kako oni ispunjavaju Bibliju kad ona kaže da je određeno jednom da čovjek umre, a potom sud? Kraj bilješke.

 

Zatim imamo obećanja pobjednicima svake ere sedam crkava Otkrivenja 2 i 3. Sestra White jasno kaže da su obećanja kumulativna i da se sva primjenjuju na 144,000 tisuće. No 144,000, kaže ona, su živući sveci na zemlji koji prolaze kroz sedam zala i preneseni su živi. Ovi pobjednici iz drugih šest era kršćanske povijesti i prvom dijelu sedme ere, uključujući sestru White, su svi mrtvi. Kako svi oni mogu biti među 144,000? Kao pobjednici ulaze u hram na Gori Sionu, na što sam već uputio. Dok je Isus vodio svece, uključujući sestru White tijekom njene prve vizije, otišli su iz grada u hram na brdo Sion. Isus se zaustavio prije ulaska i podigao svoj glas i rekao: "jedino 144,000 ulaze u ovo mjesto." Stoga, jedino 144,000 mogu postati – mogu li to reći... članovi građevine hrama na Brdu Sion? Oni koji nisu među 144,000 ne ulaze u taj hram. Ona to jasno govori u njenoj prvoj viziji, Rani spisi, str.19. Ona kaže da su 144,000 živući sveci. U isto vrijeme kaže da joj je anđeo pokazao da će ona biti sa 144,000. Tamo je bila neka druga dama koja će biti tamo s 144,000.

 

U njenoj viziji 1856. vidjela je da će neki biti hrana za crve – oni će umrijeti, a neki će proći kroz sedam zala i umrijeti, a drugi će biti prenijeti živi.

 

(John) A oni su svi mrtvi.

 

(Wilfred) A oni su svi mrtvi.

 

Sada ćemo još malo stvari ubaciti. Ako su 144,000 jedini koji idu u hram na brdu Sion s Isusom i ako su 144,000 živući sveci koji će biti živi preneseni, to bi isključilo sve apostole i apostola Pavla, i sve druge pobjednike,

 

(John) Ivana Krstitelja.

 

(Wilfred) Ivana Krstitelja i sve ostale. Ipak, Isus je tim učenicima nešto obećao. Jeste li to ikad pročitali? Što im je obećao? Ne možete ići sada sa mnom, ali poslije ćete ići gdje god i ja idem. Otkrivenje 14 kaže da 144,000 slijedi janje, koliko daleko?

 

(Puno glasova govori odjednom) Gdje god On pođe.

 

(Wilfred) To ima više od jednog značenja. Ne samo da slijede Njega u Njegovom iskustvu, već Ga slijede gdje On ide.

 

(John) Ne samo to brate Johnson, nego i u Čežnji Vjekova ona kaže da je rukopoloženje apostola, baš kao što je 12 patrijarha bilo temelj Crkve Starog Zavjeta, isto tako kada je Krist položio svoje ruke na učenike, on je govorio da su oni temelj Kršćanske Crkve.

 

(Wilfred) Možemo vidjeti da ako će sve ove poteškoće biti razriješene; ako će obećanje Isusa svojim učenicima biti ispunjeno, ti apostoli će morati biti živi na zemlji prije kraja vremena milosti. Netko kaže da imamo posebno uskrsnuće – možda dođu u posebnom uskrsnuću. Sestra White vrlo otvoreno kaže tko dolazi u posebnom uskrsnuću – svi oni koji su zaspali u poruci trećeg anđela i oni koji su proboli Gospodina i još neki.

 

(Čovjek iz publike) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Da, ali poanta ovdje je da se uskrsnuće ne događa sve do trenutka pred sam Gospodnji dolazak.

 

(John) A to je puno poslije završetka milosti.

 

(Wilfred) Ti ljudi neće živjeti da vide sva ta iskustva. Oni su samo posebno uskrsnuti da vide drugi dolazak Isusa. Zato imamo problem. Potom sam spomenuo prošli tjedan da je apostol Pavao vidio sebe među živima. On kaže, potom mi koji smo živi i preostali, ćemo biti zajedno podignuti s njima – onima koji su uskrsnuti iz mrtvih – i tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Zar mislite da je to bila slučajnost? Je li to bio iskrivljen govor? Zar mislite da Gospodin postane nepažljiv kad se Njegova Biblija piše?

 

(John) Iako Pavao kaže da taj dan neće doći ukoliko prvo ne dođe otpad, on je prepoznao da to neće biti odmah.

 

(Wilfred) A što ćemo s Ivanom? Sjećate li se što je Isus rekao njemu ili Petru o Ivanu? "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je to tebi? Ti slijedi mene." A sestra White kaže da sve što je Isus rekao ima značenje ispod onog površnog. Moramo čitati malo dublje. Postoji značenje tamo, ona kaže, koje ne možeš otkriti ako samo površno čitaš. Isus nije dao nijednu izjavu koja nije imala bitno značenje. Zašto je On dao izjavu poput te? Kakve to veze ima s tim?

 

Zatim tamo u Otkrivenju kada Ivan, taj isti Ivan, vjerno radi ono što mu je rečeno da radi, zapisuje sve stvari koje je vidio i čuo, sedam gromova progovori svojim glasom i Ivan je htio zapisati kao što je bio upućen da učini, a anđeo je rekao, nemoj to učiniti. Nemoj to napisati. Zatim mu je anđeo išao objasniti o maloj knjizi, i onda mu je rekao da će prorokovati ponovno pred mnogim pucima, narodima, jezicima i kraljevima.

 

(John) A Ivan je tada bio star preko devedeset godina.

 

(Wilfred) Ivan nikada nije imao priliku to učiniti. Osim kroz svoju knjigu, ali nije napisao što je sedam gromova reklo u svojoj knjizi. Jeste li shvatili? Stoga, postoje dvije stvari u vezi apostola Ivana s kojima imamo problem. Ovo su stvari na koje treba obratiti pozornost kad proučavamo Božju Riječ jer to su maleni Orioni koji se otvaraju u prostoru gdje ima još puno više svjetla. No nemojte ići u nagađanja. Želim vam reći iskreno da ja nisam nagađao. Dat ću vam stvar koju mi je Gospodin prezentirao – ključ koji ujedinjuje ove stvari i čini smisao od kaosa, koji me umalo smrskao. Bilo mi potrebno puno vremena da mu se prilagodim i da prepoznam da je ovo način na koji Bog radi.

 

Mi smo tako naučeni o simbolizmu da nas je teško maknuti od našeg djetinjeg razmišljanja o stvarima. Kada apostol Pavao kaže kad bijah dijete, govorah kao dijete i ponašah se kao dijete...itd. No kad postadoh kao čovjek odbacih ono djetinje. On također govori da prvo trebamo piti mlijeko, ali kako odrastamo sposobniji smo jesti tvrdu hranu. Mislim da ima i ponešto od toga u tome. Vrlo je lako reći u redu, Gospodin može ovo učiniti, On može učiniti bilo šta, ja ne ograničavam Boga, ali ću reći da iako Bog može učiniti stvari, On to ne učini. Bog može izliječiti svakoga od vas od svake vaše bolesti čudesno i unutar par sekundi. Vjerujete li u to? Ali On to ne čini. Jesam li u pravu? Bog može oblikovati tijelo dva metra ispod površine i uzrokovati da potres otvori grobove tako da to tijelo može izaći i živjeti. On to može učiniti. Ja ne sumnjam u to. Nema niti jedan dokaz igdje u Bibliji koji kaže da je On to ikada učinio. Slobodno mi nađite. Ako možete naći, onda ću se složiti da je On to učinio. No ja ga nisam našao. Jedinu vrstu uskrsnuća koju sam ja našao u Bibliji, zasigurno su uskrsnuća u kojima je tijelo već bilo tamo. Shvaćamo li ovo?

 

Tko je uskrsnut iz mrtvih?

 

(John) Mojsije.

 

(Wilfred) Mojsije.

 

(John) Lazar.

 

(Wilfred) Lazar. Dva sina udovice.

 

(Žena iz publike) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Pomislio sam da će to netko spomenuti. Ali nema dokaza da su ta tijela bila oblikovana ispod zemlje i rekonstruirana.

 

(Žena iz publike) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Međutim, ništa nije bilo u grobovima.

 

(John) Ta tijela nisu bila tamo.

 

(Wilfred) Zašto su se grobovi morali otvoriti ako tamo nije bilo tijela?

 

Želite li pravi ključ? Želite li pravi ključ pomoću kojeg ćete razumjeti ovo? Nalazi se u Bibliji. Barem prema mojoj viziji. Bolje uzmite svoje Biblije i pogledajmo možemo li to razumjeti.

 

Pokušajmo s Hebrejima 1:6, možda da počnemo s petim stihom zbog konteksta. Hebreji 1:5: "Jer kojemu od anđela On ikada reče" ovo On se odnosi na Boga Oca, "ti si Sin moj" eto kako znam, zato što je Sin velikim slovom. To netko drugi govori "Ti si Sin moj," a čiji je sin bio Krist?

 

(John) Božji Sin.

 

(Wilfred) "Ja te danas rodih? I opet ja ću njemu biti otac, a on će meni biti Sin." Hebreji 1:6 "Kad uvodi prvorođenca u svijet On reče: Neka se poklone pred njim svi anđeli Božji." Kako je Isus nazvan u šestom stihu?

 

(John) Prvorođeni.

 

(Wilfred) Ako postoji prvorođeni, onda je otišlo iza faze "jedino" rođeni, zar ne? Ne bi bilo svrhe da se Njega naziva prvorođenim ako nikada ne bi bio neki drugi koji je rođen, On bi bio "jedino rođeni." On je bio "Jedinorođeni Sin Božji," ali on je prošao kroz iskustvo, poznato kao žrtva Kristova, u kojem će On dati svoj božanski život drugima i oni će biti rođeni ponovno u Božju obitelj. I bit će sinovi Božji i subaštinici s Kristom. Oni će također biti rođeni od Boga. Razumijemo li to? Isus je bio prvorođeni, drugi će slijediti poslije.

Idemo sada pogledati dalje. Otkrivenje 1:5, će staviti drugi, pomalo drugačiji pogled na ovaj termin. Pratimo li? Otkrivenje 1:5 "I od Isusa Krista, vjernog svjedoka, prvorođenca od mrtvih…" On je prvorođeni od mrtvih, ne jedinorođeni, prvorođeni. Ako je on prvorođeni od mrtvih, onda će biti drugi koji su rođeni od mrtvih. Zar ne? Što to znači? Oh, kažete, to znači da je On uskrsnut. Ja neću to poricati. Siguran sam da to znači to. Međutim, želio bih vam istaknuti da je Mojsije bio prije Njega. Pošto sam naučio kako računati u školi, morao bih zaključiti da je Mojsije bio prvorođeni, a Isus bi morao biti četvrto ili peto rođeni ako bi to bilo značenje; da je netko uskrsnut u tijelo u kojem je umro par dana ranije, ili dan-dva ranije, ili sat-dva ranije. Lazar je bio tamo četiri dana i rekli su da njegovo tijelo smrdjelo u to vrijeme. Biblija ne kaže da je, već su to rekli ljudi. Ja ne mogu biti siguran, ali sam poprilično sumnjičav da je Bog sačuvao to tijelo, dok nije bilo podignuto iz mrtvih. No ovo sad nije bitno. To je nešto što sam ja osobno ubacio unutra. Obično ove osobne stvari ne ubacujem vrlo često, zato jer ne očekujem da nešto prihvatite samo zato što ja mislim tako. Ako ne mogu to dokazati, kakvu razliku to može učiniti? Pa zaboravimo to. Ali to je moguće, da je tijelo bilo očuvano dok nije bilo podignuto iz mrtvih.

 

Stoga, možda postoji drugo značenje izraza prvorođeni od mrtvih. Možda. Ako je Krist prvorođeni od mrtvih, On je prvi koji je prošao kroz određeno iskustvo što se tiče uskrsnuća koje nitko drugi nije prošao prije. Inače On ne bi mogao biti nazvan prvorođenim. Jesam li u pravu? Idemo malo dalje.

 

Jakov 1:18: Ovaj put. Ići ćemo polako da ne dobijete probavne smetnje ovdje.

 

Jakov 1:18 "On nas je dragovoljno rodio riječju istine, da budemo neka vrsta prvina od njegovih stvorenja."

 

Ovdje je riječ prvina uvedena. Što je prvina?

 

(John) Oni koji dođu prvi.

 

(Wilfred) Oni koji dođu prvi. A u Starom Zavjetu to ima veze s čim?

 

(John) Sa snopom prvih plodova.

 

(Wilfred) Da, usjev koji je rastao, kojemu je Gospodin dao život, zato što su bili zahvalni Bogu i onome što je Bog učinio za njih kad im je dao ovu hranu. Oni su trebali uzeti prvinu ovih plodova i prinijeti je Bogu kao simbol njihove zahvalnosti; mislim da je to dobar opis.

 

(John) A sestra White kaže da je to simbol uskrsnuća.

 

(Wilfred) Oh, dobro. Simbol uskrsnuća.

 

(John) Prezentiranje snopa prvih plodova je bio simbol uskrsnuća.

 

(Wilfred) Da.

 

(John) A taj snop prvih plodova se sastojao od onoga što je prvo došlo.

 

(Wilfred) Točno. Postoji misao u tome. Neću sada komentirati. Teško mi je znati koje dijelove da vam dam, a koje dijelove da zadržim u napretku, zato što vas ne želim zbuniti i želim vam ovo iznijeti što lakše moguće.

 

1 Korinćanima 15, kad budemo dobili sve ove djeliće onda ćemo ih možda spojiti zajedno. Rekao sam vam da je ključ za razumijevanje ove stvari malo kompliciran. Ja to mogu reći vrlo jednostavno, ali možda to ne budete vidjeli ako kažem to na taj način.

 

1 Korinćanima 15:15 "A bili bismo smatrani i lažnim svjedocima Božjim," ovo Pavao govori, optužen da je lažni svjedok zato što je svjedočio da je Bog podigao Krista. Jer je to rekao bio je optužen da je lažni svjedok... "Kojega nije uskrisio ako doista mrtvi ne uskršavaju." Stoga, razgovarali su o uskrsnuću. Sjećate se da saduceji nisu vjerovali u uskrsnuće? A farizeji su vjerovali ili je to bilo obrnuto? Pa su tu i tamo znali imati prepirke oko toga, i Pavao je bio prozvan jer je vjerovao u uskrsnuće mrtvih vidite? Zato, rekao je on, sam bio prozvan lažnim svjedokom jer svjedočim da je Bog podigao Krista iz mrtvih kojega nije uskrisio. Očito, ako nema uskrsnuća iz mrtvih...

1 Korinćanima 16 "Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo," 17. stih "ako Krist nije uskrsnuo, jalova je vaša vjera; još ste u grijesima svojim," 18. stih "onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše." Znači nema nade, ako nema uskrsnuća, oni su izgubljeni. Idemo sada još malo dalje. 1 Korinćanima 19 "Ako samo u ovom životu imamo nadu u Krista, najbjedniji smo od svih ljudi" 20. stih "Krist uskrsnu od mrtvih i postade prvina onih koji uskrsnuše."

 

U redu, sada, u Bibliji kroz glas Pavla se primjenjuje prvina od onih koji su zaspali, prvina uskrsnuća na Krista u smislu da je On podignut, i zato što je On podignut i ostali će biti podignuti također. No drugi su bili podignuti prije ovoga. Kakav je značaj prvorođenih od onih koji su usnuli? Mojsije, Ilija i Henok su već u nebu. Želi li netko nešto predložiti?

 

Smatrate li da je pravedno Njega nazvati prvinom onih koji usnuše? Da?

 

(Žena u publici) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Da, ali zar Pavao ovdje ne govori o Kristu koji je uskrsnut iz groba? Ja mislim da govori.

 

(Čovjek iz publike) Može li biti da je Isusovo uskrsnuće bilo prvo uskrsnuće nakon žrtve koja je učinjena? Tako da onda može biti prvi.

 

(Wilfred) Ima pametnih ovdje.

 

(Žena u publici) Ovo bi bila Njegova druga smrt.

 

(Wilfred) Ima nešto u iskustvu Krista što je drukčije od drugih uskrsnuća. Ovaj brat ovdje je dao izjavu koja je pun pogodak. Doći ćemo do nje kroz koju minutu. Da, gospodine?

 

(Drugi čovjek iz publike) Krist je pobijedio smrt, dok Mojsije nije? Mojsije i drugi su dignuti od Gospodina, a Krist je pobijedio smrt.

 

(Wilfred) Tko je digao Krista iz mrtvih?

 

(John) Njegov Otac.

 

(Žena u publici) Zar nije On rekao da On polaže svoj život i da će ga On uzeti ponovno?

 

(Wilfred) Je, rekao je. Čitajte redak 15: Može li ga netko pročitati na glas?

 

(John) "A bili bismo smatrani i lažnim svjedocima Božjima, jer posvjedočismo protiv Boga da je uskrisio Krista."

 

(Wilfred) Što Pavao kaže, tko je uskrisio Isusa?

 

(John) Bog.

 

(Wilfred) Zar nije Jakov rekao istu stvar? Pročitao sam još jedan prije par minuta koji je rekao istu stvar. I to je još jedan problem, zato što sestra White kaže da je On izišao iz groba, silom koja je bila u Njemu. Kladim se da to ne možete objasniti, ili možda možete.

 

(Čovjek iz publike) 1 Korinćanima 15:22 daje dio odgovora: "Kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi biti oživljeni."

 

(Wilfred) Da, to je točno. Već smo se suočili s ovim. Već smo pokazali da nitko ne može imati vječni život osim kroz žrtvu Krista u kojoj On daje svoj vječni život u ruke Oca kroz Vječni Savez i Otac sada dodjeljuje tu životnu krv Krista Njegovim ljudima. Krist je dao svoj život i uzeo našu smrt. To je jedini način na koji možemo imati vječni život. U ovom smo smislu, nadam se da ovo shvaćate, mi rođeni ponovno. Biblija kaže, osim ako čovjek nije rođen nanovo, ne može vidjeti kraljevstva nebeskog. On treba biti rođen fizički, ali on isto tako treba biti rođen od Duha. Biblija je puna toga. Imam neke tekstove ovdje koje bih večeras mogao pročitati, ali mislim da su adventisti upoznati s ovim aspektom pa možda ne moram ići kroz to sve. Biti rođen od Boga, znači biti rođen od Duha. A čiji Duh Bog dodjeljuje svom narodu da pokrene ponovno rođenje? Čiji Duh? Tada si rođen ponovno silom koja je bila u Kristu. Koji je Duh Krista digao iz smrti?

 

(John) Sveti Duh.

 

(Wilfred) Čiji je to Duh?

 

(John) To je sama duša i život Krista.

 

(Wilfred) Sama duša i život Krista, kaže ona. To je bila sila koja je postojala u Njemu. Njegovo fizičko tijelo je bilo mrtvo u grobnici, nije bilo života u Njemu. Da je bilo života u Njemu, ne bi bio mrtav. Sila koja je podigla to tijelo iz mrtvih bila je kroz ruku Oca. Otac je koristio silu [BOŽANSKOG SVETOG DUHA] života Kristovog da digne to fizičko tijelo Isusa iz mrtvih.

 

(John) Koji je bio Sveti Duh (Holy Ghost).

 

(Wilfred) Koji je bio Sveti Duh. Koji je bio život Krista, koji je On posjedovao u sebi. Tajna? Pa, mrtvo truplo ne može biti živo, ako je živo onda nije mrtvo truplo. A Isus je bio mrtvo truplo u grobnici.

 

(John) Čitali smo prošli tjedan da sve što je sastavljalo život i inteligenciju Isusa, spavalo dok je bio u grobu. To je iz Bible Commentary.

 

(Wilfred) On je spavao. To je točno. Malo smo sišli s teme. Vratimo se nazad. 1 Korinćanima 15:23 "Ali svatko svojim redom:" On ovdje i u prijašnjim stihovima govori o uskrsnuću. "prvina Krist, potom oni koji su Kristovi u Njegovu dolasku." Primijetite li sada redoslijed? Tko dolazi prvo?

 

(John) Krist.

 

(Wilfred) A tko onda dolazi poslije Njega?

 

(John) Prvorođenci.

 

(Wilfred) U redu. Što je s onim ljudima koji su otišli prije Njega? Možda bolje da se ne zadržavamo kod te točke. No postoji nekakvo iskustvo u kojem je Krist prvorođenac uskrsnuća i drugi će slijediti nakon Njegova dolaska. Naglasio sam da postoje dva dolaska. Što je došlo u grobnicu Isusovu podići Njega iz mrtvih?

 

(John) Njegov Duh.

 

(Wilfred) Njegov Duh. Što će doći u Božje ljude prije velikog i strašnog dana Gospodnjeg da ih digne iz njihove duhovne smrti?

 

(John) Taj isti Duh.

 

(Wilfred) Taj isti Duh. E sad gledajte. Taj isti Duh će donijeti iskustvo uskrsnuća nekim ljudima u skladu s iskustvom prvenaca. On je glava novog tijela Kristovog. Članovi tijela još uvijek trebaju doći, ali trebaju biti obnovljeni kao članovi tijela Kristovog. Sklapanje braka mora nastupiti kako bi oni mogli postati jedno tijelo. To je u Efežanima 5. Tijelo Kristovo je obnovljeno. Što je ono bilo, kako da se izrazim – to je jednostavno, Krist u vama. To je to. On je dao svoj život da ga podijeli. On je bio prvi koji je imao udio u njemu. On Ga je dao tamo u dvorištu nebeskog svetišta prije nego što je došao na ovaj svijet. Tamo ga je dao. Imao je dva svjedoka tamo koje je pozvao sa zemlje da vide ovo. To smo pokazali. On je rođen u potpunom neznanju svog prošlog života dok nije dostigao određenu razinu. On je postao osoba u ljudskom tijelu koja je živjela prije.

 

(John) Bez da je to znao.

 

(Wilfred) Bez da je to znao. Đavao je naravno ovo shvatio i on širi ideju o reinkarnaciji svih svuda po svijetu. Nadam se da neki od vas neće otići i reći da W. Johnson vjeruje u reinkarnaciju. Wilf Johnson vam govori nešto što je u Bibliji. To je sve što on radi. Isus je bio prvina od mrtvih. Prvorođeni od mrtvih. On je bio prvi član novog tijela Kristova, glava. A drugi članovi, i ovo možete pronaći u Pavlovim spisima, ovo je potpuno jasno, oni će postati članovi tijela Kristovog i svadbena ceremonija će se održati prije završetka perioda milosti. Riječi Isusa onim Židovima će se ispuniti. Rekao je: "Uništite ovaj hram i u tri dana, ja ću ga podići." Sve riječi Isusa imaju dublje značenje. On nije govorio o samo fizičkom hramu. Nije govorio samo o svom fizičkom ljudskom tijelu. On je govorio o tijelu Kristovom, onom tijelu kojeg se On svojevoljno odrekao, kojega je Mojsije vidio, onoga o kojemu je rekao Židovima ako ne jedu od Njegova tijela i ne piju od Njegove krvi nemaju života u sebi; to je tijelo o kojem je On govorio. Na posljednjoj večeri je on povjerio svojim učenicima Novi Savez, Vječni Savez, Sestra White tako kaže. Taj Vječni Savez kaže da će Njegov život biti predan da se podijeli s Njegovim ljudima. A gdje je život, molim vas recite?

 

(John) U Duhu.

 

(Wilfred) A gdje je Duh?

 

(Čovjek iz publike) Nijedan čovjek ga ne može vidjeti.

 

(Wilfred) Ali gdje je On što se tiče osobe?

 

(John) Unutar nas.

 

(Wilfred) U tijelu. Bog je dahnuo u Adamove nosnice dah životni i čovjek je postao živa duša. Što se dogodilo s tijelom Kristovim? Ovo ja ne mogu odgovoriti. No što se dogodilo s tijelom Kristovim kad se On odrekao Duha – Duha svog vječnog života – prije nego što je On došao i uzeo ljudskost?

 

(John) Usnulo je.

 

(Wilfred) Ja ne znam što se dogodilo s Njim, ali znam jednu stvar, Isus je rekao na zadnjoj večeri da je to tijelo slomljeno. Meni to znači podijeljeno. Tako da i sveci mogu imati djelić. Ovo se odnosi i na Njegovu Riječ. Njegova Riječ je simbol Njegovog tijela. Mi jedemo Njegovu Riječ i mi sudjelujemo u tijelu Kristovom. Sestra White ovo iznosi. Što ta Riječ čini za nas? Obnavlja u nama um Kristov. Kad je Duh dodan sastojcima tog tijela, tada um Kristov postaje živ u nama. Možete li ovo vidjeti? Misli koje su bile u umu Kristovu, On je zapisao u svoju Riječ, prije nego je to tijelo otišlo na spavanje. On je to dao svojim prorocima, zapisao je. Kada je Isus došao na ovaj svijet s ljudskim mozgom, on je sudjelovao u Riječi osobno, tako da je Riječ obnovljena u Njegovom mozgu i On je bio pomazan Duhom Svetim tako da je Riječ učinjena živom u Njegovom mozgu. Um Kristov je bio obnovljen. Isus je bio Krist. On je bio onaj koji je položio svoj život i sad je bio ponovno živ u ljudskom hramu.

 

(Čovjek iz publike) A to je bilo pri Njegovom krštenju, zar ne?

 

(Wilfred) Pa, odvijalo se od vremena rođenja do vremena Njegovog krštenja i mislim da se nastavilo nakon toga. Mislim da ne možemo reći da je u bilo kojem trenutku bilo potpuno. Ali to ne znam.

 

(John) Kada je bio 12, On je prvi puta prepoznao tko je bio.

 

(Wilfred) No vidite, i prije toga se Njegov um punio sastojcima. Onda je Duh došao i počeo te sastojke slagati u obrazac razumijevanja.

 

Zašto je Bog ovo učinio? Zašto je Krist došao? Postojalo je puno razloga. Jedan razlog koji ste možda propustili, a ja ga želim iznijeti zato što je povezano s ključem kojim vam želim dati u idućim minutama, nadam se – ovu izjavu nalazimo u Volume 7 Bible Commentary, str. 924, ona kaže: "On je živio karakter Božji kroz ljudsko tijelo koje je Bog pripravio za Njega."

 

(Kraj C/D-a #53 i početak C/D-a #54)

 

Tko je napravio ovo tijelo za Njega? Kako ga je On napravio? Koristio je prirodne procese koje je On uspostavio za pripremu svakog ljudskog tijela da bi to učinio. U Bibliji, u Hebrejima kaže, tijelo mi pripravi, i u svisku knjige pisano je za me, dolazim ili nešto tako. Nisam rekao točno kako piše, ali to je smisao. Tijelo je bilo pripremljeno i On je došao u to tijelo. Kako je On došao? Odjednom? Ne, On odrastao u njemu. Jer kao što je Duh došao spojiti te sastojke i iskristalizirati ih, ujediniti ih, koordinirati ih, integrirati ih, obrasci razmišljanja originalnog uma Kristovog počeli su rasti i biti obnovljeni u umu Isusa. On je bio Krist. To je bio proces po kojem je Isus otišao spavati u prvoj smrti i bio obnovljen u život. U ovom smislu je bio prvina uskrsnuća, On se digao od mrtvih prvi put. Kad je umro drugi put, bilo je drukčije. On je umro smrt grešnika iz koje nema nade uskrsnuća. Međutim, On je ipak podignut nazad u život. To je još jedan problem. Dajte da nastavim čitati, "On je blagoslovio svijet tako što je živio život Božji u ljudskom tijelu. Pokazujući time da ima moć ujediniti ljudskost s božanstvom. To vam daje ključ razumijevanja riječi Božanstvo – živjeti životom Boga. Ona kaže, pročitat ću ponovno, blagoslovio je svijet time što je u ljudskom tijelu živio život Boga. Tako je pokazao da ima moć ujediniti ljudskost s božanstvom.

 

Ona nam kaže u Christ Object Lessons (Kristove Usporedbe) da se samo kroz uniju božanstva i ljudskosti grijeh može nadvladati  i božanski život može živjeti. Kroz Božansku prirodu u kojoj mi možemo sudjelovati kao što je i Isus. Možemo sudjelovati u toj istoj božanskoj prirodi, u istom božanskom karakteru i živjeti život bezgrešnosti. I ako ćemo ikad živjeti život bezgrešnosti to je način na koji ćemo to učiniti. Kaže nam u Kristovim Usporedbama da je unija božanstva i ljudskosti ono što je simbolizirano brakom u toj prispodobi. Ima li to smisla sada? Brak Janjeta sa svojim svecima, koji se treba odviti prije kraja perioda milosti. To uključuje primanje Duha Svetoga od strane svetaca i obnavljanje u umovima svetaca uma Kristovog kroz sastojke koji su sveci iskopali iz Njegove Riječi, i simbolično, jeli tijelo Sina Božjega. Sveti Duh je život simboliziran krvlju, pa kaže: "Ako ne jedete moga tijela i ne pijete moje krvi, nemate života u sebi." To je to. Na posljednjoj večeri Isus je prošao kroz taj ritual da uspostavi tu misao u umovima svojih učenika. Oni su trebali jesti od Njegova tijela i piti od Njegove krvi. S tom silom koja je život Krista samoga, trebaju biti obnovljeni duhovno i fizički kao što je Isus bio. On je bio prvorođeni, oni slijede poslije.

 

Idemo dalje inače nikada nećemo završiti. Nemojte se umoriti, probajte ove sve stvari držati u umu jer ćemo završiti uskoro.

 

Sada bi se možda mogli okrenuti Otkrivenju 14:4. Ovdje ćemo pokupiti još jedan komadić jer ovdje govori o prvini plodova. Krist je bio prvina, ali biti će i drugih koji će biti prvina Njemu, i tko su oni? Otkrivenje 14:4 kaže: "To su oni koji se ne okaljaše ženama; jer djevci su. To su oni koji prate Jaganjca kamo god ide. Oni su otkupljeni od ljudi, prvina Bogu i Jaganjcu." I tko su oni?

 

(John) 144,000.

 

(Wilfred) Vratimo se na prvi stih da to saznamo. Identificirali smo one koji će imat iskustvo slično Kristu. Pismo ih identificira kao 144,000. Ona nam govori da oni pjevaju pjesmu, i Biblija također, Mojsija i Jaganjca i ona kaže da nitko ne može naučiti tu pjesmu – Biblija to isto kaže, osim te 144,000. Ona nam objašnjava da je to pjesma njihovog iskustva. Oni imaju isto iskustvo kakvo je Jaganjac imao.

 

(John) Ovo nam predstavlja još jedan od onih malih problema, zato što nam ovdje otvoreno kaže da su 144,000 prvorođenci, ali u spisima sestre White oni koji su bili uskrsnuti kad je Krist bio uskrsnut su također nazvani prvinom. Kako oni mogu biti članovi 144,000 i u isto vrijeme biti prvina? Potrebno je nešto što će to koordinirati.

 

(Wilfred) Izvrsno. Jeste li vidjeli? Oni koji su podignuti pri uskrsnuću Kristovom kao znak da će se uskrsnuće uistinu odviti, nazvani su prvinom prvih plodova. Ipak Biblija nam kaže da su prvina 144,000, jer su oni prvina Bogu i Jaganjcu, tako piše.

 

(Čovjek iz publike) Što kažete na 1 Korinćanima 15:44...

 

(Wilfred) Da, idete malo ispred nas. Stih 44: "Sije se tijelo naravno, uskrsava tijelo duhovno." Ne, krenuli ste malo ispred nas ovdje. Ovo se sada miče prema generalnom uskrsnuću, a to nije ono o čemu ja sada razgovaram. Ok?

 

Dao sam vam Otkrivenje 14:4. Idemo sada na Rimljanima 8:28. Možda se umorite od ovolikog broja referenci, ali želim staviti dovoljno materijala na ove zapise tako da bilo tko, tko bude propitkivao ovo što govorimo, može proći kroz ovo. Rimljani 8:28 "Znam pak da onima koji ljube Boga sve proizlazi na dobro, onima koji su po Njegovoj svrsi pozvani." Jesmo li shvatili što je kvalifikacija? Oni su pozvani po Njegovoj svrsi. Rimljanima 8:29 "Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni liku Sina Njegova." Za što ih je predodredio?

 

(John) Da budu suobličeni.

 

(Wilfred) Da budu suobličeni liku Sina Njegova. Opet govorimo o potpuno istoj stvari, obnavljanju Božjeg lika u Njegovim ljudima.

 

(John) Ovo se jako dobro povezuje s izjavom koja kaže da kada lik Božji bude savršeno reproduciran u Njegovom narodu da će On doći po njih, a to su opet 144,000.

 

(Wilfred) U redu, idemo nastaviti. Znači piše: "Suobličeni liku Sina Njegova, da on bude prvorođenac među mnogom braćom." Zar to nije jasno? On je prvorođeni među mnogom braćom svojom koja su predodređena da reflektiraju Njegov lik savršeno. Razumijemo li? Rimljani 8:30 "A koje predodredi, te i pozva; i koje pozva, te i opravda; a koje opravda, te i proslavi." Koji će biti krajnji rezultat? Opravdanje i proslavljanje. Ovo je broj 6 pretpostavljam: prvenci, sada znamo šta znači ta terminologija.

 

Kološanima 1:15, ako želimo znati o kome govori ovdje moramo se vratit na redak 13. Kološanima 1:13 "On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje:" Otac je učinio ovo. Kološanima 1:14 "U kome imamo otkupljenje kroz Njegovu krv," to je krv Sina, "oproštenje grijeha." Kološanima 1:15 "On (govorimo o Sinu) je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja." Nitko neće biti rođen prije Krista. On je bio prvorođenac originalno, Originalni Sin Božji. Ja ne razumijem to rođenje. On je bio prvorođeni u kolijevci u Betlehemu i bio je prvorođeni onog jutra uskrsnuća. Bio je prvorođeni cijelim putem, prvorođeni svakoga stvorenja. U svakom iskustvu On je prvi. Svatko tko je prošao kroz to iskustvo prije Njega, bilo je nešto drukčije od iskustva kroz koje je Isus prošao, jer u protivnom ne bi mogao biti prvorođeni. Ja vam ne mogu odgovoriti na sve probleme koji se podižu iz ovoga. Rekao sam vam da se mnogi problemi podižu, ali vas mogu uvjeriti da postoje odgovori. Božja istina jednostavno nije mrtva. Ona će se nastaviti proširivati. Ovdje je nazvan prvorođencem svakoga stvorenja. To je broj 7.

 

Želim ići još malo dalje u vezi ovoga. Kološanima 1:16 "Jer po Njemu je sve stvoreno, što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva bilo vlasti – sve je po Njemu i za Njega stvoreno." Vidimo da je On bio prvorođenac u smislu da je došao prije svih drugih. To je ono što kaže u stihu 17. Kološanima 1:17 "I On je prije svega i sve po Njemu postoji." Sada ovdje imamo ono što sam vam govorio prije nekoliko minuta. Upravo ovdje crno na bijelo. Kološanima 1:18 "On je glava tijelu." Kojem tijelu?

 

(John) Crkvi.

 

(Wilfred) Crkvi. Mogli bi reći brate Johnson, ta riječ 'tijelo' zapravo znači 'grupa.' Mi kažemo ono tijelo ljudi tj. grupa ljudi. Da, to je točno. Vjerujem da je to točno. No nadam se da ste toliko dugo bili uz mene i da ste otkrili da Riječ Božja nije ograničena jednom interpretacijom. Mogu vam pročitati odlomke iz Duha Proroštva koji će potvrditi da je ovo točno. Ta Riječ "tijelo" ima više od jednog značenja. Isto tako govori o tijelu Kristovom koje je Njegova crkva, u dubljem smislu. Tko je početak, prvorođeni, sad pripazite na iduću riječ, od mrtvih? Krist je bio prvorođenac od mrtvih. Ako je on bio prvorođenac od mrtvih, onda će biti još onih koji će biti podignuti iz mrtvih. No On je postao što u tijelu crkve?

 

(John) Glava.

 

(Wilfred) Glava. A oni koji su podignuti iz mrtvih će postati što?

 

(John) Udovi (članovi) tijela Kristovog.

 

(Wilfred) Vjenčanje se odvija kada?

 

(John) Prije završetka perioda milosti.

 

(Wilfred) Stoga kada moraju biti živi?

 

(John) Prije kraja vremena milosti.

 

(Wilfred) Moraju li biti živi da bi mogli biti vjenčani?

 

(John) Da.

 

(Wilfred) Svakako. Kako Duh Božji može ući u mrtvu osobu, čije tijelo je raspadnuto u grobu i reproducirati lik Božji u stvari koja nije tamo? Ima li to smisla? To nema smisla. Je li to bio način na koji je On to učinio s Isusom? On je uzorak, On je prvina plodova, prvorođeni, prvorođenac. On je put, slijedimo Njega. Uzmimo svoj križ i slijedimo Njega. 144,000 imaju isto iskustvo kao što je On imao. Oni pjevaju istu pjesmu koju je On pjevao i koju je Mojsije pjevao. Što je Mojsije pjevao? Izbavljenje iz Egipta. A to je?

 

(John) Izbavljenje od grijeha.

 

(Wilfred) Kako mrtav čovjek može biti izbavljen od grijeha? Ako ćete imati izbavljenje od grijeha braćo i sestre, morate ga imati dok ste živi. Grijeh je odluka. Mrtav čovjek ne može donositi odluke. Razmišljajmo razumno. "Prvorođenac od mrtvih, da sam u svemu ima prvenstvo." Ako je On prvorođenac od mrtvih postoje drugi koji će slijediti nakon.

 

Idemo po još jedan komadić. Broj 8. Ovo je Hebrejima 12:23. Zanimljiv komentar imam ovdje. "Svečanom zboru i crkvi prvorođenaca zapisanih u nebesima, i Bogu, sucu svega, i duhovima pravednika koji su učinjeni savršenima." Hoćemo li pročitati ponovno? "Svečanom zboru i crkvi prvorođenaca," tko su prvorođenci? Kristova Crkva prvorođenaca, "zapisanih na nebesima." Margina kaže da su njihova imena "upisana" u nebesima. To su oni koji su prihvatili Gospodina Isusa Krista, njihova imena su zapisana u Janjetovoj Knjizi Života – "I Bogu, sucu svega," a na drugom mjestu kaže da je sav sud podvrgnut Sinu. Ovdje kaže da Bog sudi. Još jedna od onih stvari koje moramo prihvatiti onako kako pišu. "I duhovima pravednika koji su učinjeni savršenima." Znači postoje pravednici koji nisu učinjeni savršenima? Zar ne? Ja sam pravedan u očima Boga, ako slijedim uvjete, ali možda nisam savršen. Međutim što će se dogoditi s onim prvencima koji će slijediti Krista? Oni će ga slijediti skroz do kraja i bit će savršeni. Ovdje govori o duhovima pravednih ljudi koji su učinjeni savršenima. Oni su svečani zbor i crkva prvorođenaca – 144,000.

 

Mogli bi propitkivati nešto od ovoga i ne mogu vas kriviti ako hoćete. No pomislio sam da bi vas zanimalo da vidite taj tekst.

 

Sada želim da se vratimo na Ivana 3. Pokušali smo pokazati ove stvari kako bi razjasnili određene probleme koje smo predstavili jer će biti potrebno da određeni ljudi budu živi na zemlji tokom velike krize i vremena pročišćenja Božjeg naroda.

 

(John) Prije kraja vremena milosti.

 

(Wilfred) Da. To smo pokušali pokazati. Pitanje se tada podiže, kako oni mogu biti tamo, kad se uskrsnuće ne događa sve do samog drugog dolaska Krista? Zadnji tjedan sam vam pokazao da se uskrsnuće događa sa zadnjom trubom. Mi mislimo na trubu tik pred Kristov dolazak, ja nemam problema s ovim, ali vidim dublje značenje u toj izjavi o zadnjoj trubi. Zato što je zadnja truba zadnja u nizu, i ako dopustiš da Biblija tumači samu sebe, shvatit ćeš da postoji niz od sedam truba u Otkrivenju. Kod zadnje trube vrata svetinje su zatvorena i vrata svetinje nad svetinjama otvorena, te se kovčeg Saveza vidio u svetinji nad svetinjama.

 

(John) Zadnja truba je počela 1844. godine.

 

(Wilfred) Što nas upućuje na to da je uskrsnuće na neki način počelo 1844. E sad, bez da idemo dalje, ako jednostavno damo tu izjavu, to bi objasnilo činjenicu da vrata svetinje mogu biti zatvorena i da su grijesi koji se ispovijedaju nakon 1844. stavljaju na glavu žrtvenog jarca s posebnošću, drukčije od onih grijeha koji su ušli na sud prije. Razumijete li? To objašnjava i druge stvari, ali u to još nismo ušli – u istražni sud.

 

Idemo se još jednom podsjetiti našeg obrasca. Obrazac je bio Isus. On je došao u ljudsko tijelo koje je bilo rođeno od žene, prije nego je On shvatio tko je. Njegov se karakter testirao. On je živio karakter Božji kroz ljudsko tijelo koje je Bog za Njega pripravio. Je li On ikad zgriješio?

 

(John) Nikad.

 

(Wilfred) Kako to da nije zgriješio? Kad je bio mali dječak? Imao je božanski karakter koji mu je omogućio da u Njegovoj ljudskosti izgradi ljudski karakter bezgrešnosti. To je iskustvo koje će Božji narod morati imati. Samo kroz primanje božanskog karaktera (Krista) to može biti postignuto. No ne postoji drugi Krist. Čak ni anđeo nije mogao doći i učiniti to. Bog će to danas dokazati. On će to dokazati. On će isto tako dokazati da je moguće za onoga koji prihvati božansku providnost, i učinivši to, postati poput Krista, reflektirati Njegov lik.

 

Isus je živio karakter Božji u ljudskom tijelu koje je Bog pripravio za Njega. Karakter Božji je bio propitkivan, Njegov integritet prozvan, i Bog se pokorio u osobi Isusa u ljudskom tijelu, istražnom sudu pred očima cijelog svemira. Knjige Božjeg karaktera su otvorene. Pratite li me? Danas, knjige Božjih ljudi se otvaraju svemiru u ljudskim tijelima koja žive u ovome svijetu od 1844. Karakteri koje su razvili ti stari sveci skroz kroz povijest su reproducirani u ljudskim umovima kao što je karakter Krista bio reproduciran u ljudskom mozgu Isusa. Svaki od njih griješi, ali ti su grijesi otišli prije na sud, vrata su zatvorena. Bog ih je prihvatio; On ih sada istražuje i dokazuje ih pred svemirom. On zna tko je spašen, a tko nije. On to ne mora činiti zbog sebe; On je znao da je Isus savršen i da će živjeti bezgrešnim životom. On to nije morao dokazati zbog sebe.  Zbog koga je On to morao dokazati?

 

Bilješka Ron: Pošto sam poznavao pokojnog gospodina J. Wilfred Johnson osobno, poznajem njegova učenja bolje od većine čitača njegovih djela. Moja žena je pohađala više njegovih sastanaka nego ja i slušala je snimke svih sastanaka. Evo našeg razumijevanja Johnsonovog učenja o pobjednicima:

 

§  U njihovom prošlim postojanjima, niti jedan nije nadvladao sva Sotonina iskušenja, zato što sva njegova iskušenja nisu bila razvijena u prošlim vremenima kao što su na kraju vremena. Važno je shvatiti i zapamtiti da gospodin Johnson govori JEDINO O SVECIMA, 144,000.

 

§  Sveci svake generacije su bili grešnici u određenim fazama njihovog karakternog razvoja. Svi ljudi su zgriješili. Njihovi karakteri su sada podrobnije testirani u ovo vrijeme kušanja Dana Pomirenja kada je Sotonino umijeće prevare veće nego ikada prije, i kada sav grijeh treba biti očišćen iz hrama duše.

 

§  Grijesi Božjeg naroda su trebali biti očišćeni iz tabora prije tipološkog Dana Pomirenja. U tom smislu, o njihovim grijesima se govori kao da su otišli na sud prije. Ista stvar vrijedi i danas. Grijesi Božjih svetaca morali su prije otići na sud – prije antitipološkog Dana Pomirenja koji je počeo 1844. Svecima se sudi po toj činjenici iako u odigravanju razvojnih faza njihovih karaktera u ovom životu (tokom antitipološkog Dana Pomirenja) oni griješe, ali na te grijehe se gleda kao da su već oprošteni jer su sveci dosegnuli pobjednički stadij u njihovim prijašnjim životima i svi njihovi grijesi tog života otišli su na sud prije.

 

§  Cijela svrha ovoga je da su grijesi ljudi prošlih vremena otišli na sud kada su umrli, Bog je učinio svoj sud, i sada se u ovom antitipološkom Danu Pomirenja od 1844. karaktere sudi pred cijelim svemirom, u tijelima koja im je Bog pripravio, da pokaže kako je Božji sud ispravan i da dokaže da je Krist pobjednik u velikoj borbi sa Sotonom i palim anđelima.

 

§  SLAGAO SE TI ILI NE PRIJATELJU, NEMA DRUGOG NAČINA NA KOJI SU GRIJESI BOŽJIH SVETACA MOGLI OTIĆI PRIJE NA SUD U OVOM ANTITIPOLOŠKOM DANU POMIRENJA! AKO SMO U ANTITIPOLOŠKOM DANU POMIRENJA GRIJESI SVETACA SU OTIŠLI NA SUD PRIJE – PRIJE ANTITIPOLOŠKOG DANA POMIRENJA! NITKO NE MOŽE USPJEŠNO POBITI OVU ČINJENICU SLUŽBE U SVETIŠTU! Ova činjenica je jedna od najvećih dokaza istine o regeneraciji. Pa ako želiš odbaciti i svađati se protiv istine o regeneraciji, ovo je tvoja prva i najveća prepreka za objasniti, a to ne može biti učinjeno.

 

§  Vjerni svojem prijašnjem životu, sveci dođu do vremena kada vole Isusa toliko potpuno da će radije umrijeti nego griješiti i neće počiniti svjesni grijeh, zato jer su dosegli tu točku u njihovom razvojnom karakteru u prošlom životu, kao što su i Philadelphijci.

 

§  Razlog zbog kojeg su sveci regenerirani je da se testira njihov karakter u antitipološkom Danu Pomirenja, koji je vrijeme čišćenja Svetišta u nebu koje se poklapa s čišćenjem duša svetaca – hrama tijela – uma.

 

§  Činjenica o regeneraciji objašnjava ono što mnogi tumače kao pogrešan pogled na predestinaciju. Predestinacija je činjenica putem istine da Bog zna tko je ispunio uvjete u prošlom životu, a ne da je On osobno i samovoljno odredio nekoga za spasenje kao što neki žele pogrešno protumačiti.

 

§  U prošlom postojanju sveci su se pokazali kao sigurni za sačuvati. Na primjer, Philadelphia je nađena bez mane u prvom stoljeću, Otkrivenje 3, poruka Philadelphiji.

 

§  Sveci odigravaju sve razvojne faze njihovih karaktera u ovom životu dok u konačnici ne dosegnu fazu u kojoj će radije umrijeti nego zgriješiti, koju je Philadelphia evidentno postigla u svojim životima. Regeneracija dokazuje da sveci, uz pomoć Svetoga Duha, mogu biti suočeni sa Sotoninim najrazvijenijim oružjima za iskušavanje na kraju vremena.

 

§  Nevjesta, 144,000 (Sveci), će doći do točke koju su dosegli u prošlom životu uz pomoć Svetog Duha u kojoj bi radije umrli nego griješili. U toj fazi, nevjesta će se pripremiti tijekom vremena Sotonine najviše razvijene sposobnosti da prevari svece. Ovo je moćno svjedočanstvo BESKONAČNOJ, BEZGRANIČNOJ MOĆI Kristovog Svetog Duha, protiv sile Sotone.

 

§  Bogu nije potreban istražni sud jer On zna sve i On zna tko su Njegovi. On prolazi kroz ovaj proces dokazivanja cijelom čovječanstvu, bezgrešnim svjetovima, vjernim anđelima, da bi dokazao da su Sotona i pali anđeli pogriješili u velikoj borbi između dobra i zla. Krist bi jednostavno mogao proglasiti svoju prosudu, ali On je potpuno pravedan i pošten, i istražni sud jedan je od najsnažnijih dokaza Njegove pravednosti.

 

§  Henok je bio tip svetaca koji će sačinjavati nevjestu Kristovu na kraju vremena.

http://www.7thday3angels.faithweb.com/rich_text_6.html

 

Kraj bilješke.

 

(John) Zbog svemira.

 

(Wilfred) A koga je On htio utišati?

 

(Nekoliko glasova iz publike odjednom) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Bog ne želi uzeti niti jednu osobu u Kraljevstvo Neba, ako će u vezi nje bilo tko imati ikakva pitanja. Niti On želi uništiti ijednog čovjeka u vatri zbog kojeg bi bilo tko u budućnosti imao pitanja. No, kako će On to učiniti? Dijelim samo ono što mi je Bog pokazao. On će to učiniti točno onako kako je On to učinio s Isusom. Isus je bio prvenac, prvina plodova, prvorođeni, i Njegova obitelj slijedi nakon Njega. Biblija kaže kada govori o svim onim svecima Starog Zavjeta koji su vjerom prihvaćeni kod Boga u Hebrejima poglavlju 11, mislim da se tamo nalazi; Biblija kaže: "Da oni bez nas ne dosegnu savršenstvo." To je ono što moja Biblija kaže. Počevši sa svecima Staroga Zavjeta 1844. Bog je otvorio vrata svetinje nad svetinjama i pokazao im svoj zakon. Kao što je rekao u Malahiji u poglavlju 4:4 "Spomenite se zakona Mojsija, sluge Mojega, propisa i uredaba što sam ga njemu spomenuo na Horebu za sav Izrael." Bit ćete testirani na sudu po zakonu Mojsija. Sveci Staroga Zavjeta od 1844. pa nadalje su bili testirani po zakonu. Oni su učili zakon, zakon, zakon, sve dok sestra White nije rekla 1888. da su pusti poput brežuljaka Gilboe. Tada im je On ponovno dao poruku o pravednosti po vjeri. Sveci Novoga Zavjeta također se trebaju testirati. Ne znam pratite li još uvijek ovo. Međutim, karakter Abrahama se testirao, ili se testira, ili će biti testiran u ljudskom mozgu rođenom ovom svijetu nakon 1844. tako da ga sav svijet može vidjeti. A o vremenu testiranja sestra White kaže da je nakon 1844., i kaže nam na osnovu čega smo testirani. Pratite li?

 

Oh, ali još nisam završio. Postoje pobjednici u svakom od razdoblja crkvene povijesti, pobjednici u smislu da su prihvatili u potpunosti sve što im je Bog ponudio do tog vremena. Sve do 1844. godine vrata svetinje nad svetinjama nisu bila otvorena tako da oni bez nas ne budu učinjeni savršenima u smislu da ne postignu puninu karaktera Kristova. Postoji razlika između savršenosti svetaca u Starom Zavjetu i savršenosti svetaca tik prije završetka perioda milosti. Ne mogu ići u detalje jer ih ne razumijem sve. Ono što znam je da su vrata svetinje nad svetinjama otvorena i da čišćenje svetišta nije počelo do 1844. Stoga, nisu mogli biti učinjeni savršenima bez nas. Čišćenje svetišta u vrijeme Izraela nije se odvijalo tokom dnevne službe kroz godinu. To se odvijalo tek za vrijeme Dana Pomirenja. To je jasno prikazano. Ja samo iznosim ono što Biblija kaže.

 

(John) U Zahariji 13 kaže: "U onaj dan bit će otvoren izvor Domu Davidovu stanovnicima Jeruzalema za grijeh i nečistoću." To nas upućuje na čišćenje koje je dostupno od 1844. Pa nadalje.

 

(Wilfred) U redu, to je dobro John. Hvala ti.

 

Sada želim malo pročitati iz Ivana 3. Počet ćemo sa stihom 3, to je tamo gdje Nikodem dolazi do Isusa i kaže mu Rabbi, znamo da si ti veliki učitelj koji je došao od Boga i nijedan čovjek ne može učiniti stvari koje ti činiš – sva ova čuda. Zatim u stihu 3 On kaže, "Odgovori mu Isus i reče: "Zaista, zaista, kažem ti," – kada se riječ "zaista" koristi u Pismu, ona znači "pazi što slijedi." Ovo je jako bitno i istinito. I On to ponovi dva puta. Isus kaže: "Zaista, zaista, kažem tebi Nikodeme ako se tko ne rodi ponovno, ne može vidjeti kraljevstvo Božje." Predlažem da to znači više od onoga što je na površini, jer sestra White kaže da je tako sa svim riječima Isusa. Osim ako je čovjek nije rođen ponovno i ako ne primi Duha Božjega kao što ga je Isus primio tokom Dana Pomirenja Njegovog hrama duše i svetišta, ne može biti očišćen, jer se čišćenje svetišta ne odvija sve do Dana Pomirenja. Jeste li shvatili?

 

Sestra White ima izjavu u kojoj kaže da uzmemo Bibliju onako kako piše. Zaboravio sam gdje se nalazi. Mislim da je u jednom od Rukopisa negdje. Braćo i sestre kada Biblija kroz anđela kaže da će ovaj isti Isus doći na isti način na koji smo ga vidjeli da ide jer taj anđeo mislio ono što je rekao ili vi mislite da to znači nešto drugo?

Tako kada Isus kaže Zaista, Zaista, kažem ti da ako se čovjek ne rodi ponovno ne može vidjeti kraljevstvo božje, mislite da li misli ono što On kaže? Pa, Nikodem, nije to mogao razumjeti. Što je Isus učinio s Nikodemom? Isus je znao da Nikodem još uvijek ne može shvatiti ovu stvar. Tek u dalekoj budućnosti će se dogoditi da Sveti Duh dovede svu istinu Božjim ljudima. Je li tako? Stoga je Isus učinio s Nikodemom isto što je činio u drugim prilikama. On razgovara s ljudima na njihovoj razini. Nadam se da ne razgovaram s vama iznad vaše razine. No dan je ovdje braćo i sestre, kada ćemo morati razumjeti jasna učenja Riječi Božje ili Krist ne može doći. Ako to ne možete vjerovati samo pogledajte prošlost adventne povijesti, već smo trebali biti tamo. Rečeno nam je, mislim, tri puta. Tri različite prigode, u kojima smo mogli biti u kraljevstvu prije, u tri različite točke u povijesti. I još uvijek nismo tamo. Nešto nedostaje! Ali kada On, Duh istine dođe, On će nas uvući u svu istinu. Istina je mač Gospodinov, i mač Gospodinov će uzrokovati rešetanje. Donijet će na Božje ljude progonstva i patnje koje će proizvesti pročišćavanje Njegovih ljudi koje će dovesti do kasne kiše koja će zatvoriti djelo, i obnoviti Božji lik u Njegovim ljudima. To će dovesti kraj vremena milosti i na kraju dovesti Isusa na ovaj svijet. Možete li me pratiti? Donosim vam mač Gospodnji i on će rezati. Vi ćete reći, Johnsone ti si lud. To su mi ljudi rekli prije trideset godina. Zamalo sam povjerovao. Ali otišao sam nazad Bogu i ostao s Njim sve otada. Trpim svu prljavštinu i sve ubode i nastaviti ću to podnositi. Obećao sam Bogu da ako mi On bude učinio Njegovu Riječ takvom da je mogu razumjeti; da mi ju učini logičnom tako da ja iskreno mogu reći da Mu vjerujem; ja sam pravi i iskreni Adventist Sedmog dana, kršćanin, iako sam grešnik; rekao sam da ću učiniti što god me On pita. On je učinio svoj dio i sada me pita da ja učinim svoj dio. I ja to činim. Zahvaljujem vama ljudi na vašoj suradnji, na vašim molitvama.

Neki od vas su bili nevjerojatno dobri prema meni. Jednostavno nevjerojatno dobri. Zahvaljujem Bogu na tome. No nemojte prihvatiti ništa što ja kažem bez da idete ka knjizi i to provjerite, i idite pred Boga i pitajte da vam pokaže otvoreno je li to istina ili laž. Nemojte biti uplašeni ne slagati se sa mnom. Nisam ovdje da pokušam učiniti sebe velikim. Ovdje ispunjavam zadaću koju mi je Bog dao zato jer sam obećao da ću to učiniti. To je najteža stvar koju sam ikad morao učiniti u mom cijelom životu. Ne mogu vam to objasniti. To se mora iskusiti da bi to znali. Kažem vam da Bog govori: "Ako čovjek ne bude rođen ponovno, ne može ući u kraljevstvo Božje." To znači da ako čovjek nije rođen od Duha, kao što je Isus objasnio Nikodemu, ne može postati članom kraljevstva Božjega. Ivan govori o tome malo dalje, ne morate to još otvarati. Možda ćemo to pogledati malo poslije. On kaže, onaj koji je rođen od Boga, ne čini grijeh. Koji položaj je on dosegnuo? Savršenstvo Isusa, on nije počinio grijeh. Toliko je jednostavno.

Ispričavam se bilo kome tko je ovo objasnio na neki drugi način. Svaki čovjek objašnjava najbolje što može u trenutku u kojem to vidi, a Isus je objasnio Nikodemu koliko je bila Nikodemova sposobnost shvaćanja u to vrijeme. Mislim da Nikodem to nije razumio. Niti je Nikodem razumio fizičku interpretaciju toga. To mu nije imalo smisla. Čak i ljudima danas to nema puno smisla. Utjelovljenje Krista nema puno smisla ljudima, ne vjeruju u nju, ne vjeruju u nju. Ali želim vam reći jednu stvar, ne morate se izokrenuti zbog ovoga. Samo pričekajte. Ali učinite jednu stvar. Udubite se u knjige i napunite svoj um Riječju Božjom. Napunite ga i držite sve drugo smeće vani. Tada Duh Božji može doći i imati nešto s čim može raditi. On ne traži alate. Ako je ono što vam ja govorim istina, neće proći previše vremena i to ćete znati. Isus je to znao, On je to znao. On je znao tko je On bio i koja je Njegova zadaća bila, a tako ćete i vi. Imat ćete okus istog iskustva Isusa tako da možete pjevati istu pjesmu i izaći ćete iz grijeha zato što kada si rođen od Boga, ne činiš grijeh.

 

(Žena iz publike) Jesu li to samo 144,000?

 

(Wilfred) Oni su jedini o kojima govorim. Spomenuo sam istražni sud, ali ono što sam rekao o tome je trenutno sve što mogu reći.

 

(Žena iz publike odgovara) Nerazumljivo.

 

(Wilfred) Međutim, oprosti mi ako se ja zaustavim na 144,000 u ovom trenutku jer je to ono što se tiče vas. Mi živimo sada u danu kada Bog okuplja svoje ljude na goru Sion. U tom danu mi živimo. To je zadaća koju ja imam, odnijeti tu poruku. Dok mi možemo biti zabrinuti u vezi drugih stvari, možemo proučavati druge stvari i možemo razmišljati o drugim stvarima, nećemo nagađati. Idemo iznijeti one stvari koje su u knjigama koje se primjenjuju na nas. Bog je zabrinut da razumijemo stvari koje će se odvijati u našem iskustvu. Prije nego što se počnu događati, On nam je rekao i obećao da će nam dati upozorenje i to je ono što On čini sada.

 

Ivan 3:5,6 "Isus odgovori: Zaista, zaista, kažem ti, ako se tko ne rodi od vode i duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od duha, duh je." Tako je On objasnio Nikodemu. Jer to je ono što je Nikodem trebao znati. To je ono što kršćani kroz sva razdoblja do našega vremena trebali znati. Danas, Bog ima posebnu poruku za svoj narod, pročitao sam vam to. Mi trebamo znati kako se to primjenjuje na nas. Primjenjuje se na nas, na isti način kako se primjenjivalo na Nikodema. No, ide jedan korak dalje, istina se produbljuje, nova istina ne uništava staru. Nije neovisna o staroj, već gradi na njoj i produbljuje se iz nje. Shvaćate li me? Pa, on nastavlja: stih 7 "Ne čudi se što ti rekoh:" On se obraća vama: "Valja vam se roditi ponovno." Želio bih sada – o postoji puno tekstova koje bih sada volio spomenuti, ali želim vam dati ovaj ključ iako ne razumijem sav tekst koji ću vam dati. Možda bih ga mogao obraditi poslije ako ne budem uspio večeras.

 

Vidite li kako apostol Pavao može biti ovdje upravo sada? Njegov karakter se sada testira, a on je još uvijek uspavan što se tiče njegovog prošlog života. Knjige su otvorene u odsutnosti, ali on živi život njegovog karaktera kao što je Isus živio život Božjeg karaktera. Zar ne vidite ovo? Zar ne vidite da je karakter Božji bio reproduciran u tih dvanaest milijardi stanica mozga Isusa, i od trenutka Njegova ranog djetinjstva On je funkcionirao prema tom karakteru. Isto tako će i apostol Pavao, ali on će biti grešnik. Nitko ne može živjeti životom kakvim je živio Krist dok nema završnog čišćenja hrama duše koje se odvija na Dan Pomirenja, a Pavao mora biti ovdje na Dan Pomirenja da bi to dobio. Razumijete li? Pavao će biti zbog njegove pobjede i karaktera koji je izgradio, jedine stvari koje uistinu može ponijeti sa sobom kroz grob. On će funkcionirati po tom karakteru, i svi grijesi koje će počiniti za vrijeme ovoga perioda suda su počinjeni zbog đavlovog ometanja, a kada Gospodin odvede đavla, Pavao živi bez grijeha. Kada Gospodin pusti đavla na njega, Pavao griješi. Razlika između Pavla, i nekoga tko nije izgradio karakter prema božanskom uzoru je u tome što ta osoba griješi i kada ga đavao nije na njoj. Ova demonstracija se odvija pred cijelim svemirom upravo sada. Odvija se još od 1844. Zato su grijesi koje su počinili Božji ljudi stavljeni na glavu žrtvenog jarca dok On napušta svetište. Svi grijesi koje su Božji ljudi priznali poslije 1844. smješteni su na glavu žrtvenog jarca. Možete li vidjeti ono što vam želim pokazati? U istražnom sudu knjige su otvorene pred svemirom. Osoba koja je pobjednik u laodicejanskom periodu će biti suučesnik u izlijevanju konačne krvi očišćenja koja čisti svetište, mijenja srce, preobražava ga u naličje Božje, tako da ima isti karakter kakav je Isus imao i ne može griješiti. Međutim, može ako to izabere. No njegova ljubav prema Bogu mu neće dopustiti, on ne želi griješiti, on mrzi grijeh; grijeh mu se gadi kao što se gadi Isusu. Isus je bio prvina plodova, on slijedi poslije. On slijedi Jaganjca kamo god ide. On prolazi kroz njegovo iskustvo i pjeva istu pjesmu. Shvaćamo li? Tako da Pavao može reći, mrtvi u Kristu će ustati prvo, onda ćemo mi koji smo živi i preostali biti uzeti zajedno s njima u oblake da budemo zajedno s Gospodinom.

 

Dopustite da ovo završim. Tik pred Kristov dolazak, nakon što je istražni sud završen i test kroz završni konflikt nakon zatvaranja milosti je završen, i kada je apostol Pavao je demonstrirao da može živjeti pred svetim Bogom bez posrednika; tada će se odjednom u treptaju oka, Pavao probuditi; i Petar će se probuditi; i Pavao može razgovarati s Petrom na svom starom jeziku i reći: Sjećaš li se Petre kad smo imali malu raspravu tamo u Antiohiji; te će Pavao sigurno znati tko je on, i Petar će znati tko je on. Sestra White kaže da će 144,000 znati sigurno tko su i da će biti savršeno usklađeni s modernim okolišem i društvom. Možete li smisliti racionalniji, logičniji, sistematičniji ili znanstveniji način na koji bi to Bog učinio nego ovaj? Što bi bilo kad bi Pavao odjednom izašao iz svog groba u svojoj staroj odjeći i Petar također. Što bi rekli? Što je ovo? To je električno svjetlo. Što je električno svjetlo? Bili bi zatečeni. Oh, reći ćete, Bog bi to riješio. Da, mogao bi. Bog bi mogao. Rekao sam da bi Bog mogao izliječiti sve vaše bolesti vrlo jednostavno kad bi On to htio. Ali Bog to ne čini. Bog je mogao poslati potpuno odraslog Isusa ovdje dolje, ali On to nije učinio. Zašto ne? Zato što je Isus bio prvina plodova, prvorođeni, a Njegovi sveci slijede poslije.

 

Provjerimo sad što smo učinili. Svi pobjednici u svim periodima crkvene povijesti su rođeni opet u posljednjoj generaciji. Oni su okupljeni kao što Biblija kaže. On odlazi k svim narodima i okuplja sve ljude. Naći ćete to u Bibliji.

 

(John) Kaže da će ih okupiti po drugi put.

 

(Wilfred) Po drugi put. I evo ih, prošli su kroz istražni sud, oni su pobijedili grijeh, iskusili su očišćenje i svi su među 144,000 i idu u hram s Isusom na goru Sion. Svi pobjednici, svih razdoblja kršćanske povijesti i Abraham i svi ostali. Oni su tamo. Je li Bog pošten? Je li sestra White rekla istinu kad je rekla da živući sveci, brojem 144,000, je li rekla istinu? Je, rekla je istinu. Je li rekla istinu, kada je rekla da je ona među 144,000? Tu imamo još jedan problem, znam. Nećemo ga sada spominjati. Je li rekla istinu kad je rekla da će ona žena biti u 144,000? Je, rekla je istinu. Je li rekla istinu kad je rekla da će svi koji su zaspali u trećoj anđeoskoj poruci biti podignuti u posebnom uskrsnuću da vide Isusov dolazak? Je, rekla je istinu. Kako će oni doći tamo? Biti će rođeni ponovno. Bog će im pripremiti tijela kao što je pripremio i Isusu koji je bio prvina plodova.

 

John, jesi našao onaj tekst o sjemenu?

 

(John) Jesam, hoćete li vi pročitati ili da ga ja pročitam?

 

(Wilfred) Ti ga pročitaj.

 

(John) Ova stranica je 243, Testemonies to Ministers, i ovo mi nikad nitko nije objasnio osim brata Johnsona. Kaže, "Ljudski agent posadi sjeme, a Bog ga zalijeva i uzrokuje da Njegovo sunce sja na njega. Ono izraste u sićušnu stabljiku. Ovdje je lekcija koju nam Bog daje u vezi uskrsnuća tijela, i obnavljanja srca. Iz razvoja zemaljskih stvari trebamo učiti o duhovnim stvarima."

 

(Wilfred) "Ljudski agent posadi sjeme, Bog ga zaljeva i dopušta svojem suncu da sjaji po njemu, i onda rađa sićušnu stabljiku. Evo lekcije koju Bog daje što se tiče uskrsnuća i obnavljanja srca. Kako biljke nastavljaju živjeti? Pa, one ne umiru. Kako vrsta nastavlja živjeti? Sjeme se regenerira. Kako moji nokti nastavljaju živjeti? Oni se regeneriraju. Kako ljudska vrsta nastavlja živjeti? Regenerira se. Što mislite zašto je Bog sitničario kada im je govorio za koga se trebaju vjenčati? Znate, Biblija kaže, da su Ga učenici pitali što će dobiti, zato što su napustili sve i odlučili Ga slijediti. On mi je rekao, u regeneraciji će te sjediti na dvanaest prijestolja, sudeći dvanaest plemena Izraelovih. Riječ "regeneracija" znači ponovno stvoren. To je ono što znači, ponovno se roditi. Moj nokat je izgubljen, i onda se ponovno obnavlja. Moje tijelo umre i propadne i što se događa? Ono je stvoreno ponovno. Kako je bilo stvoreno prvi put?

 

Bilješka Ron: Što bi slikoviti prikaz čovjeka kako sadi sjeme imao s uskrsnućem tijela i obnavljanjem srca, ako nema regeneracije? Kraj bilješke.

 

(Žena iz publike) Prirodnim putem.

 

(Wilfred) Kako će biti stvoreno ponovno, ako je u regeneraciji?

 

(John) Prirodnim putem.

 

(Wilfred) Tijelo, tijelo. Upravo tako je sa sjemenom. Ona kaže ovdje, evo lekcije koju nam je Bog dao što se tiče: 1. Uskrsnuća tijela i 2. obnavljanja srca. Vidimo li dva aspekta koje sam vam pokušao reći da je Isus rekao Nikodemu? To je uskrsnuće tijela i obnavljanje srca. Obje stvari su uključene i to imamo upravo u toj izjavi.

 

(John) Oboje su uključene u ponovno rođenje.

 

(Wilfred) Sada ću vam dati nešto iz Biblije. 1 Korinćanima 15:35 "Ali netko će reći: kako uskrsavaju mrtvi? I s kakvim tijelom dolaze?" Znate o čemu on ovdje govori, zar ne? On govori o tome kako mrtvi uskrsavaju i s kakvim će tijelom doći, o tome on govori. On kaže, 1 Korinćanima 15:36 "Bezumniče, ono što siješ, ne oživljuje, ako ne umre." Tijelo koje ide u zemlju, nije ono koje dolazi nazad. Sjeme koje staviš u zemlju, nije ono sjeme koje izađe van. Uzorak sjemena dolazi u novom sjemenu, novoj biljci, je li tako? Pogledajte: 1 Korinćanima 15:37 "I to što siješ, ne siješ tijelo koje će nastati." Tijelo koje ide u grob, nije tijelo koje će biti, "nego golo zrno, recimo, pšenice ili neko drugo," 1 Korinćanima 15:38 "A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakomu sjemenu njegovo vlastito tijelo." Kako to tijelo koje ti Bog daje dolazi? Raste iz sjemena.

 

S tom izjavom koju Sestra White daje i s ovom izjavom ovdje imamo ključ za uskrsnuće 144,000 s kojim se svi problemi o kojima smo govorili, koji zahtijevaju da ti ljudi budu tamo da bi se ispunila Biblija, ostvaruju. Što je s tekstom, "I kao što je ljudima određeno jedanput umrijeti, a nakon toga sud." Ako 144,000 dođe sada na scenu po prvi puta, oni nikada nisu umrli i ovaj tekst onda nije istina. Ne kaže, određeno je ljudima umrijeti jednom, osim 144,000 i onda sud. Ne kaže to. Kaže da je određeno svim ljudima jednom umrijeti. Znam da ima još problema. Nemojte ih još iznositi. Vidite li sada kako 144,000 ispunjavaju taj tekst, ako prihvatite ključ koji smo vam danas dali? Vidite li to? Ne vidim da mi mašete glavama na jednu ili drugu stranu. Vidite li ovo?

 

Pavao je mrtav, nakon toga dolazi njegov sud. Kako on dolazi? Kako tijelo dolazi? Dolazi iz sjemena. To je ono što piše. Onda raste i karakter se prosuđuje. Kako je Kristov karakter prosuđen? Kako je Božji karakter suđen? U tijelu Isusa. Komu je dao to tijelo? Bog, tako kaže Biblija. Kako mu je Bog dao to tijelo? Kroz sjeme. Kakvo sjeme? Sjeme Marije i sjeme Krista, Duha Svetoga, tako da ima božanske karakteristike i da ima ljudske karakteristike. Božanstvo je osjenilo ljudskost i omogućilo mu da izgradi savršen ljudski karakter bez grijeha. Zar ne možete ovo vidjeti?

 

Pavao će doći iz sjemena. No božansko sjeme će doći nakon istražnog suda Pavla, da dokaže svemiru da Pavao ne može živjeti bez grijeha, dok ne postane sudionik božanske prirode. Krist je u sve i u svemu. Jer vidite? Čišćenje se ne odvija sve do Dana Pomirenja. Kako drukčije objasniti iskustvo ovih ljudi koji nisu živjeli u Danu Pomirenja?  Kako bi to na drukčiji način objasnili? Odgovori su u Bibliji, pokušao sam vam to pokazati. Ima još više od ovoga. Postoji još tekstova, dok budete nastavili čitati i slijediti Duh Proroštva. Mislim da ćete otkriti da vam počinje imati smisla. Međutim, nemojte nagađati u vezi generalnog uskrsnuća. Ostavite to na miru zasada. To dolazi na kraju ere kada je sve svršeno. Ako Bog to kome otkrije bio bih sretan kada bi taj netko to podijelio sa mnom. On meni to nije otkrio. Ne razumijem generalno uskrsnuće – još. Ali sam savršeno voljan sačekati dok se ne odvije da vidim kako se događa. Znam kako to Biblija opisuje i može se dogoditi točno onako kako to Biblija opisuje. Ili možda neće. Ali to me ne smeta. Ono oko čega sam zabrinut je da razumijete što Bog radi sa svojim ljudima sada dok priprema 144,000 za njihovo iskustvo, zato jer đavao to pokušava lažirati na sve načine. Postoje ljudi po cijelomu svijetu danas koji dolaze sa stvarima koje su se dogodile u njihovim životima kada su živjeli prije. Sve to je djelo đavla. Sve je pod principima đavlovih opsjedanja i imam hrpu dokaza kod kuće u mojim dokumentima da to dokažem. Jako puno dokumenata. Sestra White kaže da će đavao pokušati duplicirati sve što će Bog napraviti. Zašto mislite da je đavao tako zaposlen duplicirati ovo? 

 

(Žena iz publike) Zato što ima malo vremena.

 

(Wilfred) Zato što je vremena malo i zato što se Bog sprema to učiniti. Kakvu svrhu bi đavao imao u dupliciranju tih stvari ako se one neće dogoditi? Bio bi glup kad bi gubio vrijeme na to.

 

Znate li da će đavao duplicirati uskrsnuće apostola? Zato što sestra White kaže da će se to dogoditi. Zašto će đavao duplicirati uskrsnuće apostola, molim vas recite mi?

 

(John) Zato što će oni biti uskrsnuti.

 

(Wilfred) Zato što će oni biti uskrsnuti.

 

Evo, dao sam veliki kamen večeras da ga prožvačete. Shvaćam to. Znam to, i potpuno sam svjestan implikacija, ali morao sam ovo učiniti da ispunim moju misiju, i učinio sam to. Ljudi nadam se da ćete biti diskretni u načinu na koji razmišljate i koristite ovo. Iz obzira i dobrote prema meni, cijenio bih kad ne biste izokretali ono što sam rekao i onda to širili nadalje.

 

Kada je Isus sišao s gore preobrazbe otkrio je određene stvari trojici učenika i rekao im specifično, molim vas nemojte reći nikome dok ne budem uskrsnut iz mrtvih. Sjećate se? Zašto je On to učinio? To bi uništilo dio Njegovog utjecaja na ostale učenike i ljude. Istu stvar govorim i ja vama. Nemojte razgovarati o ovoj temi dok niste čvrsto učvršćeni u njoj, u svemu od A do Ž. Dok ne možete odgovoriti na sva pitanja i pokazati im iz Biblije. A, ako to učinite, tada to vi učinite, nemojte mene citirati i govoriti W. Johnson kaže ono, ili W. Johnson kaže ovo. Kažite, Biblija kaže ovo i sestra White kaže ovo. Je li ovo razuman zahtjev? Zato što nam je rečeno da ne slijedimo niti jednoga čovjeka. Stoga nemojte citirati nijednog čovjeka. Ako počnete citirati, ali u to ne vjerujete, već jednostavno počnete citirati, prestupate Božji zakon. Zato jer dovodite u neugodnu situaciju jednog od svoje braće. Isusova zadnja molitva, koja je usko povezana s mačem Gospodina, je ljubite svoju braću. Činite dobro onima koji vas mrze, progone i tako dalje. Ne mrzim vas, i ne progonim vas, hvala Bogu na tome. Mogao sam ispasti i takav, ali nisam zato što me On uzeo pod svoje i nadam se da će me dalje držati pod svojim.

 

No ako imate imalo poštovanja za Božje djelo, ja bih vam preporučio da zadržite svoje rasprave o ovoj temi među ljudima u ovoj grupi koji imaju pozadinu i znaju na čemu se ona gradi. Možda da poslušate ove snimke nekoliko puta da se upoznate s njima i materijalom koji je u njima. Međutim, ako osjećate da to nije nešto što želite imati; da je to previše strano vašem razmišljanju i da to ne želite, to je vaša privilegija, maknite to i stavite na policu. No još bih jednom apelirao da prihvatite riječ i savjet Gospodnji da ne povrjeđujete onu braću koja razmišljaju drukčije od vas. Imam razlog zašto razmišljam na ovaj način i to nije ružni razlog. Jer ako je ono što vam ja govorim istina, mislim da ćete prepoznati da je od primarne važnosti to što sam vam rekao. Kada dan dođe i svi sveci budu savršeno ujedinjeni cijenit ćete činjenicu da ste ujedinjeni po istini. Istina će biti ono što će povezati vaša srca zajedno. I istina će biti mač koji će razdvajati. Možete li to vidjeti?

 

(John) Brate Johnson, ako mogu preporučiti ono što mislim da bi svima dobro došlo u grupi ovdje je prekrasno poglavlje koje možemo pročitati ovaj tjedan. Poglavlje 65. iz Selected Messages 1. Cijelo poglavlje je naslovljeno "Kako se susresti sa spornim pitanjem doktrine?"

 

Želio bih još samo jedan tekst staviti na vrpcu 1 Ivanova 3:9, govori o sjemenu, Njegova riječ koja ostaje u njemu i ne može griješiti jer je rođen od Boga.

 

Pa neka nas Bog blagoslovi dok nastavljamo s proučavanjem.

 

Slijedeći tjedan neću planirati nikakvu posebnu prezentaciju. Nadam se da ćemo imati još jedan sastanak idući tjedan. Poprilično sam zauzet. No osjećam da bi trebali imati još jedan...

 

(Kraj C/D-ova o Regeneraciji 144,000)

 

Nastavak u 6. dijelu: https://slugagospodnji.neocities.org/ozbiljneimplikacijedanapomirenja6.htm

 

Preveli i uredili: Matea Meznarić i Dejan Meznarić

 

Original: http://www.jwilfredjohnson.com/theregenerationofthe144000.html