OZBILJNE IMPLIKACIJE ANTI-TIPOLOŠKOG DANA POMIRENJA 6. DIO

 

Ps 77:13 "U svetištu je put tvoj, Bože: tko je tako velik Bog kao što je Bog naš?"

Ps 77:14 "Ti si Bog koji činiš čudesa; snagu svoju iskazao si među narodima."

Ps 77:15 "Mišicom svojom izbavio si narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove. Selah."

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

"Kao narod, mi bi trebali biti ozbiljni proučavatelji proročanstava; ne smijemo stati dok ne postanemo inteligentni u vezi teme o svetištu, koja je iznesena u vizijama Danijela i Ivana." E. White {CIHS 17.2}

 

Ono što ćete otkriti su najozbiljnije realizacije povezane s pravim kršćanstvom. Božji putovi su uistinu pronađeni u Službi u Svetištu, koja je trebala biti knjiga pouke za otkupljenje Njegovog naroda. Ova knjiga pouke je srozana do doktrine Nikolaita, samo vjeruj i oslanjaj se na milost i vjeru. Sigurno je osloniti se na milost i vjeru ako je OS (eng. Two P's of grace) milosti dijelom života vjernika. U ovu su uključene strahovite posljedice. Ovaj dokument je pregled sljedećih tema koje ću produbiti u nastavku serije:

 

§  Služba u Svetištu

 

§  Implikacije Anti-tipološkog Dana Pomirenja od 1844. u odnosu prema ceremonijalnim blagdanskim proslavama.

 

§  Kako su grijesi ušli na sud prije 1844.  1Tim 5:24 "Grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijed i idu prije na sud, a nekih idu kasnije."

 

§  Činjenica o Božjem djelu regeneracije nevjeste i svih ljudi ikada.

 

§  Ponoćni Poklič 1844. za svih 10 djevica, Matej 25, jer su sve zadrijemale.

 

§  Istražni Sud kakav uči Služba Svetišta u Pismu.

 

§  Brak Krista i Njegove nevjeste, Njegove crkve, u nebeskom Svetištu, prije nego On dođe.

 

§  Implikacije Zatvorenih vrata Otkrivenja 3.

 

§  OS milosti. (eng. Two P's of grace)

 

§  Tri Osobe Božanstva i Pomirenje.

 

Ovo što slijedi je kopija knjige Ellen G. White, koju je Vance Ferrel postavio online. Dodao sam neke bilješke koje identificiram kao moje komentare. rwb

 

KRIST u svom SVETIŠTU

Kompilacija spisa Ellen G. White

 

"Božji narod treba jasno razumjeti predmet Svetišta i istražnog suda." Velika Borba, p.488 {CiHS 1.1}

 

"Znam da pitanje svetišta stoji u pravednosti i istini baš kao što smo i držali svih ovih godina. Neprijatelj je taj koji odvodi umove na stranputicu. On je zadovoljan kada oni koji znaju istinu postanu zadubljeni u prikupljanju biblijskih stihova kojima podupiru pogrešne teorije koje nemaju temelja u istini. Tako korišteni biblijski tekstovi pogrešno se primjenjuju; oni nam nisu dani da potvrde zabludu, već da ojačaju istinu." Gospel Workers, p.303 {CiHS 1.2}

 

PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION

Mountain View, California

Oshawa, Ontario

 

Sadržaj

 

                              1.  Istina o Svetištu – Uvod

                              2.  Krist u Žrtvenom Sustavu

                              3.  Nebesko Svetište u minijaturi

                              4.  Evanđelje u Tipu i Anti-tipu

                              5.  Vijest o sudu uzburkala Ameriku

                              6.  Danijel 8:14 i Koraci Božjeg Misterioznog Vodstva

                              7.  Kraj 2300 Dana

                              8.  Slavni Nebeski Hram

                              9.  Naš Veliki Svećenik u Svetinji nad Svetinjama

                         10.  Kristova završna služba u Nebeskom Svetištu

 

Copyright @ 1969, by Pacific Press publishing Association

Litho in United States of America. All Rights Reserved

Library of Congress Catalog Card No. 70-94869 Six printings, 75,000

ISBN 0-8163-0128-X

 

Dio 6: Ponoćna Vika 1844. za svih 10 djevica i Istražni Sud koji poučava Služba Svetišta u Pismu

 

Istražni sud je visoko osporavana doktrina crkve Adventista Sedmog dana. Većina kršćanstva vjeruje da su Adventisti prihvatili ovu doktrinu kako bi sačuvali obraz. Međutim, ovu doktrinu uči knjiga Božjih lekcija – Služba Svetišta. Mi smo u antitipološkom Danu Pomirenja i taj dan je dan suda. Božjim ljudima je dozvoljeno vrijeme milosti da razviju svoj karakter tako da Svetište može biti očišćeno od svog grijeha. To se još nije dogodilo, a kada se dogodi, Isus će doći po drugi put.

 

Neki bi se mogli zapitati: ako su grijesi svih otišli u Svetište prije 1844., zašto se Svetište nije još očistilo? Odgovor na taj prividni paradoks je da Bog dopušta Sotoni da kuša svece svih razdoblja s njegovim najrazvijenijim kušnjama da bi dokazao njihov karakter, kao što je dozvolio Sotoni iskušavati Jakova. Kako je izjavljeno u petom dijelu ove serije, u njihovoj regeneraciji, sveci idu kroz sve razvojne faze njihovog prošlog života, ali pošto je njihov karakter u konačnici bio karakter samo požrtvovne ljubavi Kristove, isto tako će doći do tog stadija u ovom životnom iskustvu, i doći će do točke u kojoj bi prije umrli nego griješili zbog svojih karaktera. Isprva, u ovom životnom iskustvu, oni podliježu iskušenju i svjesno griješe. No, u konačnici uzrastu do točke u kojoj jedini grijeh koji čine je onaj koji se pripisuje Sotoninim direktnim kušnjama, što znači da u konačnici ne čine svjesni grijeh svojom voljom i na kraju nadvladaju sav grijeh milošću (Sveti Duh) Kristovom koja se nastanjuje u duši. Na posljetku dolazi do točke u kojoj će radije umrijeti nego griješiti. Sav grijeh koji se direktno pripisuje Sotoninim direktnim iskušenjima se stavlja na njega. Svi grijesi koji su svjesno počinjeni za vrijeme procesa pročišćavanja su pokriveni Kristovom krvlju onog trenutka kada su pokajani. Oni ne mogu ići u Svetište zato jer su vrata zatvorena. Međutim, Krist može i zastupa svojom krvlju grijehe svetaca koji u konačnici nadvladaju sav grijeh uz pomoć Njegove milosti, Njegovog Svetog Duha koji je nastanjen u njihovim dušama.

 

Gospodin mi je pokazao da postoje dva glavna razloga zbog kojih Krist još nije došao. Prvi razlog što Krist nije došao je, jer se nevjesta još uvijek priprema i podvrgava procesu nadvladavanja završnih Sotoninih kušnji na kraju vremena.

 

Drugi razlog zašto Krist još nije došao je zato jer Sotona još nije iscrpio svoje sposobnosti u razvijanju kušnji u koje će staviti svece svih razdoblja. Kada je Sotonin arsenal kušnji napokon iscrpljen, a bit će, i kada su sveci pobijedili njegove najrazvijenije sposobnosti da ih kuša, tada će se nevjesta pripremiti i velika borba između Krista i Sotone će prestati i Krist će doći po Njegove.

 

Gospodin mi je također pokazao da će neki biti izrešetani iz istinske crkve pobjednika istinom o regeneraciji. Kao što je Ellen White rekla, Bog ima novi razvoj istine za svaku generaciju. Uobičajeno je da novi razvoji istine prorešetaju mnoge iz istinske crkve nebesa, nebeskog Siona, Hebreja 12:22,23. Istina o regeneraciji se ne bi trebala činiti čudnom uopće, kad jedan razmotri da su pri Kristovom uskrsnuću mrtve osobe izašle iz svojih grobova i svjedočile o evanđelju. U završnici svih stvari On dovodi nevjestu svih vjekova nazad kroz prirodne procese rođenja ili regeneracije da svjedoče o evanđelju i da dokaže da nevjesta Kristova ima samopožrtvovan karakter ljubavi Kristove i da je prožeta sa silom Njegovom Svetoga Duha da bi nadvladala sav grijeh.

 

Zanimljivo mi je da jednom prilikom kada je J. Wilfred Johnson učio istinu o Božanstvu na satu subotnje škole u Canadian Union College Church, moja žena čula ženu propovjednika kako govori: "Ovo zvuči jezivo." Gospodin Johnson je samo učio ono što Biblija i Duh Proroštva uče o Božanstvu, a ipak žena propovjednika je mislila da čista istina zvuči "jezivo." Vidite li kako su se neki spremni opirati istini, ako se razlikuje od odvratnih greški kojima su oduvijek poučavani?

 

"U svakom razdoblju ima novi razvoj istine, Božja poruka ljudima te generacije. Stare istine su esencijalne; nova istina nije nezavisna od stare, već njezino proširivanje. Jedino kada razumijemo stare istine možemo razumjeti nove. Kada je Krist poželio otvoriti svojim učenicima istinu o Svom uskrsnuću, On je počeo "s Mojsijem i svim prorocima," i "izlagao im što je u svim Pismima stoji o Njemu," ali to svjetlo koje sija iz svježeg otvaranja Nove istine je ono što proslavlja Staru. Onaj koji odbacuje Novu, zapravo ne posjeduje ni Staru. Za njega gubi vitalnu moć i postaje samo beživotna forma. Na svakoj stranici, bilo povijesti, ili propisa, ili proročanstva, pisma Staroga Zavjeta ozračena su slavom Sina Božjega. Pošto je bio božanska institucija, kompletan sustav Židovstva je zgusnuto proročanstvo o evanđelju. O Kristu su "svjedočili svi proroci." Od obećanja danog Adamu kroz razdoblje patrijarha i legalne ekonomije, slavno Nebesko svjetlo oslikavalo je otiske Otkupitelja. Vidjeoci su vidjeli Zvijezdu Betlehema, Shiloh koji ima doći, dok su stvari budućnosti prolazile pred njima u tajanstvenim procesijama. U svakoj žrtvi prikazana je Kristova smrt. U svakom oblaku miomirisnog kada Njegova se pravednost uzdizala. Svaka jubilejska truba označavala je Njegovo ime. U strašnoj tajni Svetinje nad svetinjama Njegova je slava prebivala.“ (St June 20, 1906. Part. 4)

 

Što Odbacivanje Staroga Zavjeta Znači?

 

"Ima onih koji izjavljuju i vjeruju da uče istine Staroga Zavjeta, dok odbacuju Novi. No, u odbijanju prihvaćanja Kristovih učenja, pokazuju da ne vjeruju ono što su patrijarsi i proroci govorili. "Da ste vjerovali Mojsiju," Krist kaže, "vjerovali biste i meni; jer On je pisao o meni." Iz toga proizlazi, da nema prave sile u njihovom učenju čak ni Staroga Zavjeta." (St, June 20, 1906., Part.5)

 

Kakav je novi razvoj istine došao zvaničnim Adventistima Sedmoga dana od smrti Ellen White, 1915.? Odgovor je, NIŠTA NOVO osim otpadničkih učenja. Kada Bog pošalje nešto novo što odgovara na mnoga pitanja koja u mnogima prouzrokuju sumnju, Sotona dolazi i kod nekih uzrokuje sumnju u novo razvijanje istine. Bog mi je pokazao da će primarno 144,000 biti ti koji će vjerovati i imati potrebu za istinom o regeneraciji, jer ta će istina izazvati vjeru zato što odgovara na ozbiljne probleme koji kod nekih proizvode sumnje – kao što je izjava Ellen White da će neki biti hrana za crve, a da će neki biti živi kada Krist dođe; ili činjenica da grijesi svih koji su spašeni moraju ići u Svetište prije Dana Pomirenja, a taj je dan počeo 1844. Dovoljno rečeno za mudre djevice. Drugi problemi su također odgovoreni kao na primjer, kako će Bog sačuvati Philadelphijce koji su bili živi oko 100 godine poslije Krista kroz vrijeme nevolje koje dolazi na sav svijet? (Otkrivenje 3:10-12) Regeneracija daje odgovor na još jedan važan problem koji nalazimo u Čežnji Vjekova na str. 179, gdje se apostole naziva Kristovom nevjestom – Ivan Krstitelj je pripremao nevjestu za Isusa. Zar ćemo pretpostaviti da Kristovi apostoli, koji su nevjesta odabrana Njegovom rukom neće biti Njegova nevjesta, 144,000, na kraju vremena, koji će biti preneseni bez da vide smrt – zato jer su rođeni u krivoj generaciji? Hoće li se Sotoni omogućiti da mrmlja pred Kristom da je imao pristup učenicima danas na samom kraju vremena, da bi ih on mogao osvojiti na svoju stranu? Istina o regeneraciji kaže NE! Problem regeneracije otkrili smo u petom dijelu ove serije.

 

Mnogi koji tvrde da vjeruju i uče Evanđelje su u sličnoj zabludi. Oni stavljaju po strani Pisma Staroga Zavjeta, o kojima Krist tvrdi, "ona su ta koja svjedoče o Meni." U odbacivanju Starih, oni zapravo odbacuju nova; jer oboje su dijelovi nerazdvojne cjeline. Niti jedan čovjek ne može pravilno predstaviti zakon Božji bez Evanđelja, ili Evanđelje bez zakona. Zakon je utjelovljeno Evanđelje, a Evanđelje je produbljeni zakon. Zakon je korijen, a Evanđelje mirisni cvijet i plod koji nosi. Stari Zavjet baca svjetlo na Novi Zavjet, a Novi na Stari. Svaki od njih je otkrivenje slave Božje u Kristu. Oba predstavljaju istine koje će konstantno otkrivati nove dubine značenja iskrenom tragaču. (ST, june 20, 1906., Part.6)

 

Odnos Istražnog Suda Prema Antitipološkom Danu Pomirenja

 

Židovi su oduvijek znali da Dan Pomirenja dovršava pokajnički (probni) period koji počinje s njihovim ceremonijalnim danom Nove Godine. Citirat ćemo iz židovske enciklopedije. Tokom 10 dana koji su prethodili Danu Pomirenja, sav grijeh su trebali potražiti i staviti izvan kampa tako da bi Svetište moglo biti očišćeno. Grijesi koji su bili istraženi moraju ići prije u Svetište, jer je Dan Pomirenja dovršio period pokajanja:

Mjesto koje Dan Pomirenja zauzima u rabinskom judaizmu (za one koji znaju engleski):  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2093-atonement-day-of

 

U rabinskom judaizmu Dan pomirenja dovršava pokajnički period od deset dana koji započinje novogodišnjim danom, vrijeme pokajanja i molitve; jer iako je molitveno poniženje prihvatljivo u svakom trenutku, to je osobito moćno u to vrijeme (R. H. 18a, Maimonides, "Yad," Teshubah, ii.6). Uobičajeno je ustati rano (počevši nekoliko dana prije Nove godine); jutarnju službu prethode litanije i molbe za oproštenje koji su na Dan pomirenja utkani u liturgiju (Shulḥan 'Aruk, Oraḥ Ḥayyim , 581, Zunz, "SP", 76 i dalje). Novogodišnji i pomirbeni dani su dani ozbiljne meditacije. Prvi je godišnji dan suda, kada sva bića prolaze pregled pred ispitujućim okom Sveznanja (R. H. i.2). Prema Targumu, dan nebeske sjednice u Jobu i. 6 et seq. nije bio ništa drugo nego prvi dan godine. Prema tome, Božanski Sudac toga dana dobiva izvješće o Sotone, lukavca i optužitelja na nebu; drugi anđeli, pretpostavlja se, prijateljski su prema optuženima, i pred sudom ih zastupaju. Zvukovi "shofar" trebaju zbuniti Sotonu (R. H. 16b). Uistinu, na nebu je knjiga u koju su djela svakog ljudskog bića upisana (Abot ii.1.1 iii.16, knjiga zapisnika, "knjiga sjećanja", aludira se na Malu iii.16). Tri knjige otvaraju se prvog dana godine, kaže Talmud (R. H. 16b); jedna za temeljito zle, druga za temeljito pobožne, a treća za veliki među razred. Sudbina temeljito zlih i temeljito pobožnih određuje se na licu mjesta; sudbina srednje klase suspendirana je do Dana Pomirenja, kada je sudbina svakog čovjeka zapečaćena (R. H. 16a). U liturgijskom djelu "Unetanneh toḳef", pripisan R. Amnon of Mayence (Zunz, "Literaturgesch", 107), još se češća scena razvija:

 

"Bog, sjedi na svom prijestolju kako bi sudio svijetu, istodobno Sudac, Zastupnik, Ekspert i Svjedok, otvara Knjigu Zapisa, čita se, u njoj se nalazi potpis svakog čovjeka. Zvuči velika truba; čuje se miran, malen glas, anđeli dršću, govoreći: "Ovo je dan suda, jer njegove sluge nisu čiste pred Bogom." Kao što pastir skuplja svoje stado i provodi ih pod štap, svaka duša će proći pred Bogom da Bog utvrdi granicu života svakog stvorenja i da predodredi njihovu sudbinu. Na Novogodišnji dan proglas je napisan, na Dan Pomirenja zapečaćeno je tko će živjeti i tko će umrijeti, itd. Ali pokornost, molitva i milosrđe mogu spriječiti zao proglas."

 

Ako se tko ne bi pokajao za vrijeme dana koji su bili povezani s Danom Pomirenja, njegovo/njezino ime bilo bi zapisano u knjigu smrti. (Poveznica za one koji znaju engleski)

http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Fall_Holidays/Yom_Kippur/yom_kippur.html

 

Svi adventisti koji niječu istinu Istražnog Suda (a ima ih puno), zapravo poriču Službu Svetišta u odnosu prema završnom čišćenju Svetišta. Upravo je ovo razlog zbog kojeg je Ellen White dala ovu izjavu:

 

"Kao narod, mi bi trebali biti ozbiljni proučavatelji proročanstva; ne smijemo stati dok ne postanemo inteligentni o temi svetišta, koja je iznesena u vizijama Danijela i Ivana." Evangelizam, str. 222,223.

 

Istražni Sud (Proučavanje Vance Ferrell)

 

Kritičari Istražnoga Suda vjeruju da se Daniel 7 primjenjuje na Antioha.

 

Istražni Sud odgovara na slijedeće probleme:

 

                              1.  To je velika točka preokreta u povijesti spasenja.

 

                              2.  Razdvaja "vrijeme kraja" od kraja vremena.

 

                              3.  To je prva od tri velike faze Božjeg konačnog djela suda koja će se završiti sa vječnim krajem opakih i uspostavljanjem Božjeg vječnog kraljevstva.

 

                              4.  Fokusira se na Kristovo završno djelo prije nego što period milosti zauvijek završi.

 

                              5.  Govori nam nešto važno o opakima i onima koji su uključeni među njih.

 

                              6.  Pojašnjava sudbinu pravednih.

 

                              7.  Pomaže objasniti dug period čekanja kroz Srednji Vijek, prije nego događaji posljednjih dana i Drugi Advent nastupe.

 

                              8.  Pomaže nam razumjeti Božji karakter i svetost Njegovog svetog zakona.

 

                              9.  Osigurava logičan zaključak prvoj (Svetinja) fazi Kristove svećeničke službe u nebu.

 

                        10.   Naglašava odgovornost svih u ovim zadnjim danima vraćanja, po vjeri u Krista, potpunoj poslušnosti 10 zapovijedi.

 

Kako možemo braniti našu SDA poziciju u vezi ovoga?

 

Sud se spominje u Danielu 7:9-10, 13-14, 22, 26, 27. Poglavlje 28 knjige Velika Borba, zadržava izvrsno i detaljno Biblijsko proučavanje na ovu temu. Da bi ovo pravilno shvatili morat ćemo također pročitati poglavlje 23 i 24. Zapravo, sud je klimaks Daniela 2, 7, 8, 9 i 11.

 

Sud odgovara na ovih 10 pitanja. Ovaj sud nam osigurava odgovore na nekoliko pitanja: To je velika točka preokreta u povijesti spasenja. Razdvaja "vrijeme kraja" od kraja vremena. To je prva od tri velike faze Božjeg konačnog djela suda koja će se završiti s vječnim krajem opakih i uspostavljanjem Božjeg vječnog kraljevstva. Fokusira se na Kristovo završno djelo prije nego što period milosti zauvijek završi. Govori nam nešto važno o opakima i onima koji su uključeni među njih. Pojašnjava sudbinu pravednih. Pomaže objasniti dug period čekanja kroz Srednji vijek, prije nego događaji posljednjih dana i Drugi Advent nastupe. Pomaže nam razumjeti Božji karakter i svetost Njegovog svetog zakona. Osigurava logičan zaključak prvoj (Svetinja) fazi Kristove svećeničke službe u nebu. Naglašava odgovornost svih u ovim zadnjim danima da se vrate, po vjeri u Krista, potpunoj poslušnosti 10 zapovijedi.

 

Određivanje datuma suda u Danielu 7 – Iz informacija koje su nam dane u poglavlju 7, moguće je približno odrediti datum za sud koji se spominje u tom poglavlju. Daniel postavlja dva pitanja u poglavlju 7 (7:16, 19,20). Posebno u odgovoru na njegovo drugo pitanje, dana mu je vrlo korisna informacija (7:21-27) koja se ne spominje u njegovom prvotnom opisu vizije. Najznačajniji dio počinje sa 7:21, gdje se rat koji će mali rog voditi protiv svetaca prvi puta spominje. Ovaj progon, koji se proteže kroz period 1260 godina, stavlja istražni sud daleko naprijed u budućnost od vremena u kojem je Daniel živio. (Također je značajna informacija dana u 7:25 o promjeni vremena i zakona tijekom tog stoljećima dugog vremena progonstva.) Postoje tri dijela, u Danielu 7, koja se bave sa silom maloga roga. Oni su 7:8-14; 7:20-22; 7:24-27. U sva tri dijela, mali rog se uzvisi, tri roga su eliminirana i mali rog govori velike riječi. U prvom dijelu slijedi sud. U drugom i trećem dijelu dodaje se progonstvo svetaca. A u trećem dijelu dodaje se promjena vremena i zakona i vremenski period. Tako da je očito da se odvija duži vremenski period prije nego sud počne. Taj period mora uključiti period od 1260 godina. Ovaj vremenski period je toliko važan da je spomenut sedam puta u Bibliji (7:25; 12:7; Otkrivenje 11:2,3; 12:6,14; 13:5).

 

Je li ovaj sud uistinu "istražni"? – Postavljeno je pitanje uključuje li ovaj sud uistinu djelo "istraživanja" ili pregledavanja? Kritičari se bune da uz riječ "istražni," ne bi trebalo biti dodano "sud." Zar ne bi bilo kakvo zasjedanje suda u procesu uključivalo rad istrage? Zakonodavni sud, sjedeći na sudu, mora istražiti ili pregledati relevantne podatke prije no što može donijeti presudu.

Pažljivo čitanje poglavlja otkriva da se tek nakon opisa suda (7:9,10, 13,14, 22,26) događaju događaji koji donose "osude" ili odluke tog suda. Tako da je morao biti proces kojim se došlo do tih odluka. Tu imamo "istražni sud." Bog može donijeti odluke na osnovu slučajnog odabira, ali mi znamo da On ne djeluje na taj način. On bi također mogao trenutno donijeti odluku, ali se tada završne scene suda opisanog u Danielu 7 ne bi dogodile. No, zato jer su problemi u Velikoj Borbi od velikog značaja, i imat će vječne posljedice – Božanstvo uzima vremena izvesti pažljivo djelo suda prije Adventa, tako da sav svemir može vidjeti. Mi također znamo da je priroda ovog suda istražna, jer imamo referencu na otvaranje knjiga, (7:10). One predstavljaju nekakav nebeski zapis onoga što se odvijalo. Ovaj nebeski sud počinje s otvaranjem knjiga, tako da po prirodi mora biti istražni. Fraza, "sud zasjede," podrazumijeva namjeru. Period vremena prolazi dok se ovo odvija. Ovaj sud je važan; jer čini mogućim predavanje kraljevstva Kristu i Njegovim svecima.

 

Koga se istražuje? – Stoga, Istraga je definitivno uključena. Iduće što pitamo je, koga se istražuje? Oduzima se vlast malome rogu i on je uništen kao rezultat ovoga suda. Tako da je mali rog uključen. Ako je rog Antioha IV., tada se sudi samo poganskom monarhu. Međutim, opis i tiranija malog roga, kako su dani u poglavljima 7 i 8, jasno upućuje na papinstvo. Svaki sud maloga roga mora uključiti, ne samo njegovu glavu, već i sve koji su slijedili i podupirali njegovo vodstvo. Sud maloga roga, čini se, uključuje milione ljudi. Pošto mali rog ispovijeda povezanost s Bogom, ovaj nebeski sud se bavi religioznim problemima, a ne svjetovnim stvarima; stoga će nebeski sud uključiti sve osobe, bilo koje zajednice, koje su ikada ispovijedale vjeru u Boga. Oni kojima se kraljevstvo u konačnici predaje također trebaju biti pregledani, da se vidi, jesu li u snazi Krista, nastavili vjerno do kraja. Sama činjenica da im se daje kraljevstvo pokazuje da je prosuđeno da su ga bili vrijedni primiti.

 

Sud na drugim mjestima u Bibliji – Postoji 28 odlomaka u Starom Zavjetu gdje se odvija sud s Božjeg trona. U dvadeset njih, posebno se spominje sud Božjih ljudi. Evo nekoliko odlomaka koje govore da ćemo biti suđeni: 1 Petrova 4:17; Propovjednik 12:13,14; Matej 12:36,37; 1 Korinćanima 4:5; Izaija 65:6,7; Jakov 2:12; Matej 10:32-33. Moguće je biti s Kristom, a onda se okrenuti i biti izgubljen (Ezekiel 18:24). No, ako smo privrženi uz Krista i uz pomoć Njegovih zasluga, ispunjavamo Njegovu volju za naše živote, naša budućnost je sigurna (Luka 20:35,36; 1 Ivanova 2:1; Hebrejima 9:24; 7:25; Otkrivenje 3:5; Psalam 51:17; Zaharija 3:2; Otkrivenje 3:4). Naš posao je da sada po Njegovoj milosti živimo čistim, poslušnim životom (Otkrivenje 22:11,12). 

 

Knjige zapisa – Knjige suda su spomenute u Danielu 7:10. Na drugom mjestu kaže Bog da će nepokajani grešnici biti izbrisani iz Njegove knjige (Izlazak 32:33; Psalam 69:28). Drže se i zapisi dobrih djela u nebu (Psalam 139:16; Malahija 3:16). Postoji također i knjiga života (Filipljanima 4:3; Otkrivenje 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27). Dvaput je nazvana "Janjetovom knjigom života" (Otkrivenje 13:8; 21:27). Postoje također i zapisi nespašenih (Otkrivenje 20:12). Detaljna analiza ovih knjiga može se pronaći u Velikoj Borbi, str. 480-483. Ne smijemo zaboraviti mjerilo suda! Mora biti norma po kojoj se misli, riječi i ponašanje mjeri. To mjerilo je Zakon Božji (Propovjednik 12:13,14; Jakov 2:12), jer nam daje jedinu definiciju grijeha (1 Ivanova 3:4).

 

Ishod suda – Ovaj sud će odrediti one, koji su po vjeri u njihovog Spasitelja, bili poslušni Božjem zakonu i živjeli Kristolikim životima, pomažući drugima na sve načine (Matej 7:21-23; Matej 25:44-46). Svi će biti pošteno odvagnuti. Rezultat ovoga suda utječe na obje strane. Jedna skupina je prosuđena pravednom i određena za život vječni; druga skupina će biti zauvijek izgubljena. Tokom 6000 godina činilo se da opaki vladaju. Ali će im "vlast biti oduzeta" (7:26) dok će, u Kristu, vlast pravednima biti povraćena 7:14; jer On će je podijeliti s njima (7:27). Ovaj sud će biti u korist onima koji su vjerni Bogu. Zato se kaže da će "sud biti predan u ruke svetaca Svevišnjega" (7:22). Neće im se predati u ruke sve do tisuću godišnjeg suda kojeg će sveci provoditi (1 Korinćanima 6:2,3; Otkrivenje 20:4).

 

Priprema za sud – Kao što ćemo naučiti poslije u ovom proučavanju, sud Daniela 7 je usko povezan s čišćenjem Svetišta Daniela 8. U službi šatora, jedino oni koji su ranije došli pred Boga s priznanjem i očitim pokajanjem, i čiji su grijesi kroz krv prinosa za grijeh bili prebačeni na šator, imali udio u službi dana pomirenja. Tako da sud posebno pregledava izvješća svih koji su ikada ispovijedali vjeru u Boga. Izraz "sud," u 7:22 isti je kao onaj koji se koristi u 7:10 i 7:26. Stoga, "sud" se može odnositi na zasjedanje suda kao i na presudu.

 

Sud u Novom Zavjetu – Kritičari izjavljuju da nema dolazećeg suda. Kažu da se jedini sud dogodio na križu i sada smo sigurni ići u nebo u našim grijesima. Evo tri važna odlomka u Novom Zavjetu koji otkrivaju da se zvanični sljedbenici Božji moraju suočiti s nadolazećim sudom: 1 Korinćanima 5:9,10; Rimljanima 14:10,12; Rimljanima 2:16. Ne mogu biti osporeni. Evo još dodatnih značajnih tekstova: 1 Korinćanima 3:13; 4:5; Kološanima 3:5,6; 1 Solunjanima 4:6; Galaćanima 4:6; 1 Korinćanima 5:12,13; 6:9; Efežanima 5:6; Galaćanima 6:7,8; Rimljanima 8:5-13; Hebrejima 2:1-3; 10:26-31. Postoje četiri važne istine u gore navedenim odlomcima: (1) Svi koji ispovijedaju vjeru u Boga će biti suđeni. Ovo uključuje sve kršćane. (2) Odluke donesene na sudu će biti u skladu s njihovim djelima. (3) Kristova nas snaga osposobljava da činimo dobra djela. (4) Neki će primiti vječni život, dok će drugi primiti vječnu smrt; ljudi će biti izgubljeni ili spašeni kao rezultat ovoga suda. (5) Nitko ne treba biti izgubljen. Upravo je to razlog zbog kojeg su nam u Bibliji dana upozorenja o nadolazećem sudu. Nismo ostavljeni u neznanju što se tiče tipa ponašanja koje Bog od nas želi: Ivan 13:34; Efežanima 5:25; 4:32; Rimljanima 12:1; Kološanima 2:6; Galaćanima 5:25; Rimljanima 14:8,9; 2 Korinćanima 5:14,15; Rimljanima 14:15; 15:2,3; Filipljanima 2:5-11.

 

Vjerni se ne boje suda – Svi oni koji su ušli u život Kristov ovdje na zemlji, živjeti će s Njim kroz vječnost. Oni ne trebaju imati strah od suda. Kroz osposobljavajuću milost Isusa Krista njihovog Gospodina i Spasitelja, oni su se oduprli kušnjama, odbacili grijeh, poštivali zakon Božji i bili su pobjednici. Postoji sedam testova za prisutnost ovoga "života" u srcu zvaničnog kršćanina: Vjerovati i ispovijedati Krista (1 Ivanova 2:22; 4:2,3,15; 5:9-13), prebivati u Kristu (1 Ivanova 2:24,25,28), držanje Božjih zapovijedi (1 Ivanova 2:3-5,17; 3:21-24; 4:21; 5:2,3), hodati kao što je Krist hodio (1 Ivanova 2:7), činiti dobro i izbjegavati grijeh (1 Ivanova 2:29; 3,6,7,10), ljubiti jedni druge (1 Ivanova 2:7-11; 3:11-17; 4,7,8,11,16,17,20,21; 5:2,3), ne imati ljubav prema svijetu (1 Ivanova 2:15,16). Velika je milost to što Bog sudi svijet. Jer bi u protivnom opaki ljudi išli u nebo, gdje bi mučili svece zauvijek. Kada velika borba završi, otkupljeni će slaviti Boga što je sudio čovječanstvo tako pažljivo i tako precizno Otkrivenje 15:3,4 "i pjevajući pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjčevu govoreći: velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože svemogući! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, kralju svetih! Tko da se tebe ne boji, Gospodine i da ne proslavi ime tvoje? Jer ti si jedini svet! Ta svi će narodi doći i pokloniti se pred tobom, jer se očitovaše pravedna djela tvoja." Kraj proučavanja Vence Ferrella.

 

Ponoćna Vika 1844. u Odnosu Prema Istražnom Sudu i Danu Pomirenja – autor R.W.B.

 

U proglašavanju ceremonijalnih prigoda za blagdane i aktivnosti slavljenja, stražari na zidovima bi trubili u rog. Nakon što je taj sistem prestao, Ponoćna Vika je zamijenila čin puhanja u rog, da objavi antitipološki Dan Pomirenja. 1844. je bio poziv za 10 djevica da izađu na svadbenu gozbu. Prema Mateju 25, postoji vrijeme kašnjenja nakon prvog poziva, tokom kojega SVIH 10 djevica zadrijemaju i spavaju.

 

U 1844. prvi poziv ponoćne vike je odjeknuo za crkve deset djevica. Od tog vremena, sve djevice zadrijemaše i zaspaše, uključujući zvanične Adventiste Sedmoga dana, jer Matej 25 kaže da sve zadrijemaše i zaspaše.

 

Matej 25:5 No kako je ženik kasnio sve zadrijemaše te spavahu.

 

Kada nastupi vrijeme otpadništva tamno poput ponoći, ima još jedna Ponoćna Vika glasa Božjeg i glasa nevjeste da probudi svih 10 djevica. Christ's Object Lessons, str. 405,406.

 

Ponoćna Vika Ponovljena

 

"Prispodoba o mudrim i ludim djevicama dolazi kao svečano upozorenja SVAKOJ CRKVI. U prispodobi, svih deset djevica izlaze u susret svom Gospodinu. Sve su imale svjetiljke, i posude za ulje. Određeno vrijeme nije se vidjela razlika između njih. Tako je i s crkvom koja živi baš prije Kristovog drugog dolaska. Sve imaju znanje o Pismu. Sve su čule poruku Kristovog skorog dolaska i pouzdano očekuju Njegovu pojavu. Međutim, kao što je u prispodobi, tako je i SADA. Vrijeme čekanja se upliće (vrijeme kašnjenja), vjera se iskušava i KADA SE VIKA BUDE ČULA, [BUDUĆNOST] 'GLE, MLADOŽENJA DOLAZI IZIĐITE MU U SUSRET, MNOGI SU NESPREMNI. Nemaju ulja u svojim posudama i lampama. Oni su lišeni Svetoga Duha. Raditi, čekati, promatrati i moliti se, ovo sačinjava pravo kršćanstvo." Ellen G. White, Review and Herold, Vol.4, str. 373,374, January 21, 1902.

 

Primijetite datum, Siječanj 21. 1902. Ovo je davno nakon vike 1844. i vrijeme kašnjenja se još uvijek nastavlja do sljedeće Ponoćne Vike Otkrivenja 18.

 

Ponoćna Vika Ponovljena: "Moj um je prenesen u BUDUĆNOST, kada ĆEMO DOBITI signal, 'Gle, Mladoženja dolazi izađite mu u susret." (Ellen G. White, Review and Herold, Vol 3, str.331,Feb.11, 1896.) Primijetite datum veljača 11, 1896.

 

"[Otkrivenje 18:1,2,4, citirano.] Pismo nas ovdje upućuje unaprijed na vrijeme kada će objava o padu Babilona, kako iznosi drugi anđeo Otkrivenja 14 (stih 8), biti ponovljena, uz dodatnu napomenu loših stvari koje su ulazile u različite organizacije koje sačinjavaju Babilon, od vremena kada je prva poruka dana u ljeto 1844. ... Ove objave, ujedinjujući se sa porukom trećeg anđela, sačinjavaju posljednje upozorenje koje će biti dano stanovnicima zemlje...“ (Last Day Events, page 199.2, orig)

 

Čišćenje Svetišta i Stavljanje Božjeg Pečata

 

Pečat Božji kao što je spomenut u Ezekielu 9, neće biti stavljen na one koji nisu izbacili grijeh. Današnje Kršćanstvo, čak i Adventisti Sedmog dana, čini se ne vide proces Istražnog Suda u doslovnom ispunjenju Ezekiela 9, poglavlju pečaćenja. U tom važnom poglavlju Svetih Spisa, pečat Božji je stavljen na sve koji uzdišu i plaču zbog gnjusoba koje su u članovima crkve Jeruzalema. Ovo podrazumijeva da oni koji uzdišu i plaču zbog svih gnjusoba u crkvi, nisu krivi za te gnjusobe. Oni odstranjuju grijeh iz svojih života uz pomoć Duha Svetoga. Oni su u procesu transformiranja nazad na naličje Božje. Gospodnja Večera, obred koji je zamijenio Pashu, je također dio sudskog procesa po kojem mi nastojimo ispraviti sve prema onima koje smo uvrijedili i oprostiti onima koji su nas uvrijedili, jer bit će nam oprošteno KAO ŠTO I MI OPRAŠTAMO NAŠIM DUŽNICIMA.

 

Većina zvaničnih Adventista su preokupirani proučavanjem i pokazivanjem grijeha Babilona, da ne uspijevaju primijetiti da je "duhovni Jeruzalem," SDA crkva, također suđena po doslovnom ispunjenju Ezekiela 9, kao što je prorečeno od naše proročice Ellen G. White. Izaija je prorokovao da će ostatak izići iz Jeruzalema, Izaija 37:31,32. Većina Adventista Sedmog dana misle da su stigli u pobjedničku crkvu kada se pridružuju adventističkoj crkvi, a ništa ne može biti dalje od istine, zbog sljedećih stihova:

 

Iz 37:31 I ostatak doma Judina, koji je utekao, ponovno će uhvatiti korijen u dubinu i donositi plod u visinu.

 

Iz 37:32 Jer iz Jeruzalema će izići ostatak, i s gore Sion oni koji umaknu: to će učiniti revnost GOSPODINA nad vojskama."

 

Većina Adventista Sedmog dana su pod strahovitom obmanom da će loši biti izrešetani iz njihove zvanične crkve da bi je ostavili kao pročišćenu pobjedničku crkvu. Oni se osjećaju kao što su se osjećali učenici kada im je Isus rekao da će otpali Židovski Hram biti uništen. Mnogi misle da tko god se služi Ezekielom 9 spada u Shepherd's Rod, kada im je njihova vlastita proročica rekla da će Ezekiel 9 imati još jedno DOSLOVNO ISPUNJENJE, a Ezekiel 9 se bavi jedino s Jeruzalemom. Ovaj pisac nije dio Shepherd's Roda, niti su Bog i Ellen White. Primijetite:

 

"Proučavajte 9. poglavlje Ezekiela. Ove riječi će se doslovno ispuniti, a vrijeme prolazi i ljudi su uspavani. Odbijaju poniziti svoje duše i obratiti se. Gospodin neće još dugo podnositi ljude kojima su otkrivene tako velike i važne istine, a oni odbijaju te istine unijeti u svoje vlastito iskustvo. Vremena je malo. Bog zove, HOĆETE li čuti? HOĆETE li primiti Njegovu poruku? HOĆETE li se obratiti prije nego što bude prekasno? Brzo, vrlo brzo, svaki slučaj će biti odlučen za vječnost." Letter 106, 1909., pp. 2,3,5,7. (To "The Churches in Oakland Berkeley, september 26, 1909.") Ellen G. White, Manuscript Releseas Volume 1, p.260.

 

Počnite od Mog Svetišta – "Ovdje vidimo da je crkva Gospodinovo svetištebila prva koja je osjetila udarac gnjeva Božjega. Starješine, kojima je Bog podario veliku svjetlost i koje je postavio čuvarima duhovnih interesa svog naroda, izdali su njihovo povjerenje. Zauzeli su stav da ne treba očekivati čudesa i vidljiva očitovanja sile Božje kao u davno proteklim danima. Vremena su se promijenila. Ove riječi jačaju njihovu nevjeru, i oni govore: Gospodin neće činiti dobro, niti će činiti zlo. On je suviše milostiv da bi svoj narod pohodio sudom i kaznama. 'Mir i sigurnost' je poklič ovih ljudi koji svoj glas nikada više neće podići kao jasan zvuk trube da bi ukazali narodu Božjem na prijestupe njegove i domu Jakovljevom na grijehe njihove. Ovi nijemi psi koji neće lajati su oni koji će osjetiti osvetu uvrijeđenog Boga. Ljudi, djevojke i mala djeca, svi će zajedno biti uništeni." {5T 211.2}

 

Gornja izjava je uzeta iz petog dijela svjedočanstava, poglavlja naslovljenog Pečat Božji. Poglavlje počinje na strani 207, citirajući Ezekiela 9. Kako su Adventisti mogli propustiti ovakvo ozbiljno svjedočanstvo njihove proročice? Kako su mogli propustiti sljedeće empirijske činjenice:

 

§  Ako pokolj ljudi, žena, i male djece Ezekiela 9, POČINJE U NJEGOVOM SVETIŠTU, crkvi, Gospodnjem Svetištu, zašto bi to bilo tako kad zli napuštaju crkvu? U prvom doslovnom ispunjenju Ezekiela 9, od godine 34-66, zli su se skupljali usred Jeruzalema na paljenje i taljenje, Ezekiel 22:17-31. Zašto Adventisti ne mogu vidjeti da ako se Ezekiel 9 doslovno ispunjava na njima, da se ista stvar mora dogoditi ponovno ili Ezekiel 9 ne bi bio DOSLOVNO ISPUNJEN NA NJIMA.

 

§  Zašto Adventisti ne mogu vjerovati njihovoj proročici koja kaže da će drevni ljudi, vođe, izdati njihovo povjerenje?

 

§  Zašto Adventisti ne mogu vjerovati njihovoj proročici kada ona kaže da nijemi psi, vođe, neće NIKADA VIŠE POKAZATI KUĆI JAKOVLJEVOJ NJEZINE GRIJEHE. Kako njihovi grijesi mogu biti oprošteni na Dan Pomirenja ako vođe neće VIŠE NIKADA pokazati kući JAKOVLJEVOJ NJEZINE GRIJEHE?

 

§  Zašto Adventisti ne mogu vidjeti da je razlog zbog kojeg vođe neće NIKADA VIŠE pokazati kući Jakovljevoj njezine grijehe taj što su bili glavni u donošenju neoprostivog grijeha otpadništva u crkvu? Ellen White ih je nazvala takvima.

 

§  Zašto ne mogu ljudi/ovce vidjeti da je Ellen White rekla da su vođe puni NEVJERE? Već je to samo po sebi, neoprostiv grijeh.

 

§  Kada bi Joseph Smith, mormonski prorok, dao takvu izjavu u vezi Mormona, adventisti bi proveli snažnu kampanju protiv mormonizma, ali čini se da oni nisu svjesni što je njihova vlastita proročica prorokovala u vezi njihove crkve i njihove završne sudbine. Ovo je jedna od najgorih vrsta samo-prevare kojoj sam ja osobno ikada svjedočio! Ovo je sramota! Ovo uključuje masovno poricanje i glupost od strane zvaničnih Adventista Sedmog dana.

 

§  Gori od Babilona – "Neki na jednu prijevaru gledaju s užasom, dok drugu spremno prihvaćaju. Sotona neke vara spiritizmom. Nekima se javlja kao anđeo svjetla i lažnim reformacijama širi svoj utjecaj po zemlji. Crkve su oduševljene, uvjerene da Bog čudesno radi za njih, a to je zapravo djelo drugog duha. Njihovo će oduševljenje iščeznuti i ostaviti svijet i crkvu u gorem stanju nego što su bili." {EW 260.1}

 

§  "Među zvaničnim sljedbenicima Krista, postoji isti PONOS, FORMALIZAM, HVALISAVOST, SEBIČNOST, I TLAČENJE koje je postojalo u židovskoj naciji." (Ellen G.White, Sketchhers from the light of poll, p. 251-252.)

 

§  Postoji jedna gora stvar od toga da budeš adventistički nijemi pas stražar (Izaija 56:10-12, i Svjedočanstva, vol. 5, str. 211), a to je da budeš sljedbenik nijemog psa stražara. Bog kaže da vođe odvode Njegov narod ka uništenju, Izaija 9:16.

 

§  Adventisti ne mogu razumjeti zašto katolici i njezine kćeri protestantske crkve ne mogu vidjeti greške njihovih putova, dok ne saznaju, da Bog smatra adventiste GORIMA – pogledaj Ezekiel poglavlje 5:5-17 i sljedeću izjavu:

 

§  Gori od Babilona – "Božji zvanični narod je sebičan, samoživ... Oni su idolopoklonici, i gori su u očima Boga, od pogana, obožavaoca isklesanih kipova koji nisu imali znanja o boljem putu." (Testemonies, Vol. 2, str. 440-442)

 

§  Čini se da je neznanje blagoslov što se tiče bilo kojeg zvaničnog kršćanina koji neće kopati duboko u rudnicima istine i tumačiti sve dokaze tako da se ništa ne proturječi. Kada je to učinjeno, osoba je prisiljena učiniti neke vrlo ozbiljne zaključke s vrlo ozbiljnim implikacijama!

 

§  Formula težine dokaza: "1. Svaka riječ mora biti u svom pravilnom odnosu prema temi iznijetoj u Bibliji (isti princip se primjenjuje na Duh Proroštva); 2. Svo Pismo je potrebno i može se razumjeti pažljivom primjenom i proučavanjem; 3. Ništa otkriveno u Pismu ne može, niti će biti skriveno od onih koji traže u vjeri bez kolebanja; 4. Da bi smo razumjeli određenu doktrinu, treba uzeti stihove vezane za temu koju želite znati iz cjelokupnog Pisma, tada dopustiti da svaka riječ ima svoj pravilni utjecaj; i ako možete formirati vašu TEORIJU bez kontradiktornosti, tada ne možete biti u krivu. 5. Pismo mora biti svoj vlastiti tumač jer je to pravilo za sebe. Ako zavisim od učiteljevog razlaganja i on nagađa značenje Pisma ili želi da to bude tako na osnovu njegovih sektaških uvjerenja ili zato što se želi pokazati mudrim, tada njegovo nagađanje, želja, uvjerenje ili mudrost postaje moje pravilo, a ne Biblija." E.G.W. RH November 25, 1884, par. 24

 

§  Razmotri prijatelju moj, da znanje neće biti blagoslov tokom pokolja Adventista Ezekiela 9, i svi koji odbiju uvjete Božje Riječi će na taj način izgubiti vječni život.

 

Pokolj Ezekiela 9 Prije Završetka Perioda Milosti

 

Ellen White kaže da nema mučenika nakon završetka perioda milosti jer ne bi služili nikakvoj svrsi u to vrijeme. To nepobitno dokazuje da se ovaj veliki pokolj događa prije završetka perioda milosti:

 

"To mi je pokazano na slijedeći način: Velika skupina neznabožačkih idolopoklonika nosila je crnu zastavu na koju su bili naslikani sunce, mjesec i zvijezde. Ova je skupina izgledala vrlo žestoko i gnjevno. Zatim mi je pokazana druga skupina s bijelom zastavom na kojoj je bilo napisano: "Čistoća i svetost Gospodinu." Na njihovim se licima odražavala odlučnost i nebeski mir. Vidjela sam kako su im se približili neznabožački idolopoklonici i nastao je veliki pokolj. Kršćani su se topili pred njima; pa ipak se kršćansko društvo zbilo još bliže zajedno držeći zastavu još čvršće. Dok su mnogi padali, drugi su se okupljali oko zastave i popunjavali njihova mjesta." {EW 211.3}

 

Kršćansko društvo koje nosi čistu bijelu zastavu, na kojoj je napisano "čistoća i svetost Gospodinu," su 144,000. Oni ne umiru jer su prenesi bez da vide smrt. Oni predstavljaju nevjestu koja daje Glasnu Viku. Postoji povorka kršćana koja se pridružuje nevjestinoj povorci, Kristove usporedbe, str. 405-406. To su deset djevica koje će glas nevjeste probuditi (ista referenca). Svi vjerni kršćani osim 144,000 će biti poklani, neki iz pravih razloga, a neki iz krivih razloga. Mudre djevice će biti spašene premda daju svoje živote kao mučenici u vjernom svjedočanstvu njihove vjere. Zapamtite činjenicu da Ellen White kaže da neće biti mučenika poslije završetka perioda milosti, tako da se ovaj pokolj mora dogoditi PRIJE kraja vremena milosti. Međutim, neki Adventisti će se pripojiti Babiloncima i biti će poklani na samom kraju s njima, kada se Ezekiel 9 ispunjava na njima, Velika Borba, 653-656, kada je Babilon ZREO ZA UNIŠTENJE – jasan kontekst je citiran na str. 653.

 

Pitao sam Gospodina kako je Ellen White znala da će se veliki pokolj dogoditi PRIJE ZAVRŠETKA VREMENA MILOSTI. Pokazao mi je 5. poglavlje Ezekiela u kojem je Jeruzalem (SDA crkva) učinjen porugom, kao primjer okolnim narodima. Tako je Ellen White znala da će biti veliki pokolj PRIJE ZAVRŠETKA MILOSTI, jer nema koristi od davanja primjera ikome nakon završetka vremena milosti. I uvijek ZAPAMTITE: nema mučenika nakon završetka perioda milosti!

 

Mučenici su Sredstva Kojima će se Puno Drugih Dovesti u Istinu

 

"Neki od nas mogu biti dovedeni do isto tako ozbiljnog testa – hoćemo li biti poslušni zapovijedima ljudskim ili ćemo biti poslušni zapovijedima Božjim? Ovo je pitanje koje će se postaviti mnogima. Najbolja stvar je za nas da dođemo u blisku zajednicu s Bogom, i ako bi On htio da budemo mučenici istine radi, to može biti sredstvo po kojem će dovesti mnoge ka istini." (Manuscript 83, 1886.) (3SM 420.3)

 

Pogl. 269 – Nema Mučenika Nakon Završetka Perioda Milosti

 

"Zazvat će me i ja ću ga uslišati: s njim ću biti u nevolji; izbaviti ću ga i proslaviti." Psalam 95:15

 

"Božji narod neće biti pošteđen patnji; ali dok budu progonjeni i u nevolji, dok budu trpjeli oskudicu i žudili za hranom neće biti ostavljeni da propadnu..." {Mar 277.1}

 

"Ipak, ljudskim očima će se činiti kao da Božji narod mora uskoro zapečatiti svoje svjedočanstvo njihovom krvlju kao što su mučenici prije njih. Oni sami se počinju bojati da ih je Gospod ostavio da padnu u ruke njihovih neprijatelja. To je vrijeme strahovite agonije. Dan i noć plaču Bogu za izbavljenje..." {Mar 277.2}

 

"Božje oko, gledajući kroz vjekove, bilo je fiksirano na krizu koju će Njegov narod sresti, kad će se zemaljske sile postrojiti protiv njih. Kao zatočenici u izgnanstvu, biti će u strahu od smrti izgladnjivanjem ili nasiljem. Međutim, Sveti koji je podijelio Crveno more pred Izraelom, manifestirat će Njegovu moćnu silu i okrenuti njihovo zarobljeništvo." "Oni će biti moji, govori Gospodin nad vojskama, u onaj dan kada uredim svoje dragulje; i poštedjet ću ih kao što čovjek poštedi vlastitog sina koji mu služi." Malahija 3:17. Kad bi krv Kristovih vjernih svjedoka bila prolivena u ovo vrijeme, ona ne bi, poput krvi mučenika, bila kao sjeme posađeno da rodi žetvu za Boga. Njihova vjernost ne bi bila svjedočanstvo za uvjeravanje drugih u istinu; jer njihovo okorjelo srce je odbilo valove milosti koji se nikada više neće vratiti. Kad bi pravedni sada [NAKON ZAVRŠETKA PERIODA MILOSTI] bili ostavljeni da padnu kao plijen njihovim neprijateljima, to bi bio trijumf princa tame. Kaže psalmist: "U vrijeme nevolje On će me sakriti u svojem boravištu: sakriti će me u skrovitosti svoga šatora." Psalam 27:15. Krist je rekao: "Dođi, narode moj, uđi u svoje odaje i zatvori vrata za sobom: sakrij se na trenutak dok ne prođe srdžba, jer, gle, Gospodin izlazi iz svoga mjesta kazniti stanovnike zemlje za njihovo bezakonje." Izaija 26:20,21. "Slavno će biti izbavljenje onih koji su strpljivo čekali Njegov dolazak i kojih su imena zapisana u Knjizi života." {Mar 277.3}

 

Bilo koja osoba koja preživi do vremena kad zla počinju neće biti mučenik. Bilo koji vjerni Adventist koji preživi do početka sedam posljednjih zala će biti jedan od 144,000 i biti će prenesen bez da vidi smrt ili mučeništvo nakon te točke.

 

"U nekim slučajevima, PRIJE vremena navedenog u proglasu (koji je povezan s nacionalnim nedjeljnim zakonom), neprijatelji će navaliti na one koji čekaju kako bi ih pobili." (Ellen G. White, 1884. Izdanje Velike Borbe, str,447.)

 

"Uskoro će doći vrijeme kada će proročanstvo Ezekiela 9 biti ispunjeno; to proročanstvo trebali bi pažljivo proučavati, jer će se ispuniti do posljednjeg slova." Ellen G. White, 1888 Materials, str.1303.

 

The Signes of Times, Veljača 12, 1880: "Opustošenje Jeruzalema stoji kao svečano upozorenje pred očima modernog Izraela.

 

"Krist bi spriječio propast židovskog naroda da su Ga ljudi prihvatili. Međutim, zavist i ljubomora učinile su ih nepomirljivima. Oni su odlučili da neće primiti Isusa iz Nazareta kao svojeg Mesiju. Odbacili su Svjetlost svijeta i upravo zato je njihov život zahvatila tama crnja od noći. Nagoviještena propast stigla je židovski narod. Njihove divlje i neukroćene strasti izazvale su njihovu propast. U slijepoj srdžbi uništavali su jedan drugoga. Svojom buntovnom, tvrdokornom ohološću, navukli su na sebe gnjev rimskih osvajača. Jeruzalem je bio razoren, hram je ležao u ruševinama, a samo mjesto preorano je kao njiva. Sinovi Judini izginuli su najstrašnijom smrću. Milijuni su bili prodani da služe kao robovi u stranim zemljama." {COL 295.3}

 

"Opustošenje Jeruzalema u Jeremijinim danima je svečana opomena suvremenom Izraelu, da se savjeti i opomene koje dobiva preko Božjih izabranih oruđa ne mogu nekažnjeno odbacivati." Kraljevi i proroci, str. 416.

 

Ezekiel 9 je poznat kao poglavlje Božjeg Pečata u Bibliji. U njegovoj prvoj doslovnoj primjeni, nije se primijenilo do završetka perioda milosti za Izrael (490 godina Daniela 9), koje je završilo 34. godine, kamenovanjem Stjepana.

 

Ellen White je jasno rekla Adventistima da će njihova zvanična crkva biti strovaljena do pakla, ali oni arogantno vjeruju da vrata pakla neće nadvladati protiv njihove crkve. Vrata pakla neće nadvladati protiv Siona, pobjedničke crkve.

 

"Onima koji se hvale svjetlom, a ne hodaju u njemu, Krist kaže: "Ali kažem vam: Tiru i Sidonu biti će podnošljivije u dan suda nego li vama. I ti, Kafarnaume [Adventisti Sedmog dana koji su imali veliko svjetlo] što si se do neba uzvisio [u povlasticama], bit ćeš strovaljen do pakla: jer da se u Sodomi dogodiše silna djela koja su se dogodila u tebi, ostala bi do danas." Ellen G. White, Review and Herald articles, Kolovoz 1, 1893. [KOMENTARI U ZAGRADI SU OD ELLEN WHITE] {LDE 48.2}

 

Ponavljam, da je mormonski prorok Joseph Smith prorokovao da će mormonska crkva biti strovaljena do pakla, Adventisti bi kucali na vrata svakoga mormona u zemlji, da ih upozore od takve sigurne propasti, ali Adventisti lude djevice kreću dalje u potpunom neznanju od propasti koje dolazi. To je savršeni prikaz neznanja zaodjevenog s arogancijom!

 

Ellen White je još jednom prorokovala stravičnu sudbinu zvaničnih SDA u sljedećoj izjavi koju Adventisti, preponosni, neprimjećuju:

 

PROROČKA IZJAVA:

 

Ovdje Duh Proroštva prorokuje izjavom završnu sudbinu toga, jednom Plemenitog Broda. Ovo je GLAVNI DIO moje poruke upozorenja. Možete li ga objasniti? Jesi li ti putnik na ovome, jednom PLEMENITOM BRODU, koji će uskoro potonuti i više se nikada neće podići? PRIMJETITE TKO SE ODVAJA OD KOGA:

 

"Isus šalje SVOM NARODU poruku upozorenja kako bi ih pripremio za svoј dolazak. Proroku Ivanu otkriveno јe završno djelo u velikom planu otkupljenja čovjeka. Ivan vidi anđela "gdje leti posred neba, koјi imaše vječno evanđelje da obјavi onima koјi žive na zemlji i svakome narodu i plemenu, jeziku i puku i govoreći jakim glasom: Boјte se Boga i podaјte mu slavu, јer dođe čas Suda njegova; i poklonite se onome koјi јe stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene [Otk 14:6,7].

Anđeo predstavljen u proročanstvu koji isporučuje ovu poruku, simbolizira klasu vjernih ljudi, koјi poslušni poticaјima Božјeg duha i učenjima Njegove riječi, obјavljuјe ovo upozorenje stanovnicima Zemlje. Ova poruka se niјe mogla povjeriti vjerskim vođama naroda. Oni su propustili sačuvati svoјu vezu s Bogom i ODBACILI SU SVJETLOST S NEBA. Zbog toga NISU ubroјani među one koјe opisuјe apostol Pavao: "Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov. Svi ste vi djeca svjetla i djeca dana: nismo mi od noći ni od tame" [1 Sol 5:4,5].

Stražari na zidovima Siona trebali bi prvi prihvatiti vijest o Spasiteljevom dolasku, prvi koji će podignuti svoј glas kako bi obјavili da јe On blizu, prvi koji će upozoriti ljude da se pripreme za Njegov dolazak. No oni su počivali, sanjaјući o miru i sigurnosti, dok su ljudi spavali u svoјim grijesima. Isus јe vidio SVOJU CRKVU, kao nerodno smokvino stablo, prekriveno obilnim lišćem, a, ipak, bez dragocjenog ploda. Bilo јe hvalisavog držanja religioznih formi, dok јe duh prave poniznosti, pokaјanja i vjerekoјi јedini može pružiti službu prihvatljivu za Boga – nedostaјao. Umesto milosti Duha, tamo se manifestirala oholost, formalizam, hvalisanje, sebičnost, ugnjetavanje. OTPADNIČKA CRKVA zatvorila јe svoјe oči pred znacima vremena. Bog ih niјe napustio, niјe On odstupio od svoјe vjernosti, ali su oni odstupili od Njega i ODVOЈILI SE od Njegove ljubavi. Budući da su ODBILI UDOVOLJITI UVJETIMA, njegova obećanja se NISU ISPUNILA na njima." E. G. White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4, 199, 200. [Velika Borba izdanje 1884, str. 199, 200.]

 

Primijetite ove važne opise u gornjoj izjavi:

 

§  Ellen White se obraća NJEGOVIM LJUDIMA.

 

§  Ellen White se obraća onima kojima je Bog povjerio VJEČNO EVANĐELJE Otkrivenja 14.

 

§  Ellen White definira anđela predstavljenog u proročanstvu kao simbol za klasu vjernih ljudi.

 

§  Ellen White nedvosmisleno govori da je završna poruka Glasne Vike NEĆE BITI OBJAVLJENA OD STRANE VOĐA SDA CRKVE, već od klase vjernih ljudi zato što vođe nisu uspjele sačuvati svoju vezu s Bogom, te su odbacili svjetlo s neba.

 

§  Ellen White se obraća "stražarima na zidovima Siona," A NE PALOM BABILONU!

 

§  Dva puta Ellen White spominje NJEGOVU CRKVU, A NE PALI BABILON.

 

§  ČLANOVI crkve o kojoj govori se ODVAJAJU OD BOGA, I ZBOG TOGA RAZLOGA SE MORAMO ODVOJITI OD NJIH ILI BITI KORPORATIVNO ODGOVORNI ZA NJIHOVO OTPADNIŠTVO.

 

§  Razlozi iznad nam govore zašto postoji i još jedan izlazak vjernog ostatka IZ OTPALOG JERUZALEMA KAO I IZ PALOG BABILONA.

 

§  Izaija 37:31 "I ostatak doma Judina, koji je utekao, ponovno će uhvatiti korijen u dubinu i donositi plod u visinu."

 

§  Izaija 37:32 "Jer iz Jeruzalema će izići ostatak i s gore Siona oni koji umaknu: to će učiniti revnost Gospodina nad vojskama."

 

Ellen White se obraća OTPADNIČKOJ CRKVI čije su vođe i vjerništvo podjednako odbacili svjetlost s neba i odbili se pokoriti uvjetima tako da se božja obećanja na njima nisu ispunila.

 

Adventisti su previše arogantni i sigurni u njihovom mi znamo sve stavu da bi primijetili da je Ellen White usporedila "Jeruzalem", SDA crkvu, s Babilonom koji sjedi poput kraljice misleći da neće doživjeti nikakvu tugu. Poglavlje 1 Velike Borbe, str. 17,18:

 

"Kada bi i ti, barem u ovaj svoj dan, spoznao ono što je za tvoj mir! Ali sada je to skriveno tvojim očima. Jer doći će na tebe dani kada će te tvoji neprijatelji okružiti bedemom, opkoliti te i pritisnuti sa svih strana. I sravnit će te sa zemljom, i djecu tvoju u tebi, i neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu: zato što nisi prepoznao trenutak svoga pohođenja." Luka 19:42-44.

Isus je s vrha Maslinske gore promatrao Jeruzalem. Pred njime se pružao prizor koji je odisao ljepotom i mirom. Bilo je vrijeme Pashe pa su se Jakovljevi sinovi okupili sa svih strana da slave veliki narodni blagdan u sred vrtova, vinograda i zelenih padina, prošarani šatorima hodočasnika, uzdizali su se terasasti brežuljci, otmjene palače i jaki zidovi izraelske prijestolnice. Činilo se kao da kći Sionska u svom ponosu govori: sjedim kao kraljica, i nikada neću vidjeti tuge; bila je tako lijepa i smatrala sebe sigurnom u nebeskoj naklonosti, kao u vrijeme kada je kraljevski pjesnik pjevao: "Prekrasna je zbog položaja, radost sve zemlje, gora Sion...grad velikoga kralja." Psalam 48:2. Veličanstvene hramske građevine bile su svima vidljive. Zrake zalazećeg sunca osvjetljavale su snježnu bjelinu njihovih mramornih zidina i odsjajivale od zlatnih vrata, kule i tornjića. "Savršenstvo ljepote" stajao je hram, ponos židovske nacije. Koji bi Izraelac mogao promatrati ovaj prizor bez ushita radosti i divljenja! No, Isus je bio zaokupljen sasvim drugim mislima. "A kad se približio i ugledao grad, zaplaka nad njim." Luka 19:41. Usred sveopćeg veselja zbog trijumfalnog ulaska, dok su svi oko Njega mahali palminim granama, dok je radosno hosana odjekivalo brežuljcima, a tisuće ga glasova proglašavalo kraljem, Otkupitelja svijeta je iznenada nadvladala tajanstvena tuga. On, Sin Božji, Obećani, čija je moć svladala smrt i pozvala njezine zatočenike iz groba, bio je u suzama, ne iz obične žalosti, već iz snažne, nezadržive duševne patnje." Velika Borba, str. 17,18. Izdanje 1911.

 

Zapazite sljedeće riječi koje Bog koristi u Otkrivenju 18 za opis Babilona:

 

Otk 18:7 Koliko se uzvisivala i u raskoši živjela, toliko joj dajte muka i jada; jer je u svome srcu rekla: ‘Sjedim kao kraljica, i nisam udovica, i nikada neću vidjeti jada.’

 

Otk 18:8 Zato će u jednome danu doći njezine pošasti, smrt, i jadikovanje, i glad; i bit će potpuno spaljena ognjem: jer silan je Gospodin Bog koji joj sudi."

 

Otpali Jeruzalem je prvi uništen zato jer sud počinje od kuće Božje po Ezekielu 5 i Svjedočanstvima 5 str. 211, kao i po Petru:

 

1Pt 4:17 Jer došlo je vrijeme da započne sud od doma Božjega; i ako najprije od nas počinje, kakav li će biti svršetak onih koji se ne pokoravaju Božjem evanđelju?

 

Sud počinje od kuće Božje jer su Njegovi ljudi imali istinu i odbili se pokoriti uvjetima navedenima u istini danoj crkvi. Adventisti, čini se, imaju neku vrstu izopačene i lažne utjehe u njihovom pogrešnom učenju da se Ezekiel 9 ne ispunjava na SDA crkvi – nego to (njima) znači da su lude djevice oni među njima koji ne uspiju – do ZAVRŠETKA PERIODA MILOSTI po Velikoj Borbi str. 653-656. Istina je da će bilo koja luda djevica Adventist, koja se okrene Babiloncima, biti uništena s njima kada se Ezekiel 9 manifestira po cijelome svijetu na kraju vremena.  Ali, NIJE ISTINA da se Ezekiel 9 manifestira na SDA crkvi i Babilonu u isto vrijeme! Ovo je velika greška u razmišljanju i učenju Adventista. Velika Borba na str. 653 je vrlo jasna u postavljanju konteksta – "Babilon je zreo za uništenje," I ADVENTISTI SU TOČNI U ZADRŽAVANJU STAVA DA ONI NISU BABILON s jedne strane, no kažu da su bilo koji Adventisti koje zatekne uništenje Ezekiela 9 SAMO oni koji iskuse uništenje s Babilonom na kraju vremena, a to nije istina. VJERNI adventistički mučenici i adventističke crkve će biti uništeni 30 dana nakon što se smrtni proglas upozorenja izda na dan 1260. To će biti pokolj Ezekiela 9 za vjerne adventističke mučenike i vrijeme pokolja za neke nevjerne adventiste koji odbijaju ići zajedno s Babilonom, ali su još uvijek otpali adventisti.

 

Ne pravite pogrešku, nisam glup da nazivam SDA crkvu Babilonom. Vjerujem Bogu u Ezekielu 5, kad kaže da je Jeruzalem GORI od Babilona – okolnih naroda, i da su prekršili Njegove zapovijedi više nego oni. Jako sam upoznat s razlikom između "duhovnog Jeruzalema" i "Babilona," ali Ellen White ističe osobite sličnosti koje Jeruzalem ima s Babilonom u prvom doslovnom ispunjenju Ezekiela 9, koje je u potpunosti opisano u prvom poglavlju Velike Borbe.

 

(Kraj serijala.)

 

Preveli i uredili: Matea Meznarić i Dejan Meznarić