OZBILJNE IMPLIKACIJE ANTI-TIPOLOŠKOG DANA POMIRENJA 4. DIO

 

Ps 77:13 "U svetištu je put tvoj, Bože: tko je tako velik Bog kao što je Bog naš?"

Ps 77:14 "Ti si Bog koji činiš čudesa; snagu svoju iskazao si među narodima."

Ps 77:15 "Mišicom svojom izbavio si narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove. Selah."

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

"Kao narod, mi bi trebali biti ozbiljni proučavatelji proročanstava; ne smijemo stati dok ne postanemo inteligentni u vezi teme o svetištu, koja je iznesena u vizijama Danijela i Ivana." E. White {CIHS 17.2}

 

Ono što ćete otkriti su najozbiljnije realizacije povezane s pravim kršćanstvom. Božji putovi su uistinu pronađeni u Službi u Svetištu, koja je trebala biti knjiga pouke za otkupljenje Njegovog naroda. Ova knjiga pouke je srozana do doktrine Nikolaita, samo vjeruj i oslanjaj se na milost i vjeru. Sigurno je osloniti se na milost i vjeru ako je OS (eng. Two P's of grace) milosti dijelom života vjernika. U ovu su uključene strahovite posljedice. Ovaj dokument je pregled sljedećih tema koje ću produbiti u nastavku serije:

 

§  Služba u Svetištu

 

§  Implikacije Anti-tipološkog Dana Pomirenja od 1844. u odnosu prema ceremonijalnim blagdanskim proslavama.

 

§  Kako su grijesi ušli na sud prije 1844.  1Tim 5:24 "Grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijed i idu prije na sud, a nekih idu kasnije."

 

§  Činjenica o Božjem djelu regeneracije nevjeste i svih ljudi ikada.

 

§  Ponoćni Poklič 1844. za svih 10 djevica, Matej 25, jer su sve zadrijemale.

 

§  Istražni Sud kakav uči Služba Svetišta u Pismu.

 

§  Brak Krista i Njegove nevjeste, Njegove crkve, u nebeskom Svetištu, prije nego On dođe.

 

§  Implikacije Zatvorenih vrata Otkrivenja 3.

 

§  OS milosti. (eng. Two P's of grace)

 

§  Tri Osobe Božanstva i Pomirenje.

 

Ovo što slijedi je kopija knjige Ellen G. White, koju je Vance Ferrel postavio online. Dodao sam neke bilješke koje identificiram kao moje komentare. rwb

 

KRIST u svom SVETIŠTU

Kompilacija spisa Ellen G. White

 

"Božji narod treba jasno razumjeti predmet Svetišta i istražnog suda." Velika Borba, p.488 {CiHS 1.1}

 

"Znam da pitanje svetišta stoji u pravednosti i istini baš kao što smo i držali svih ovih godina. Neprijatelj je taj koji odvodi umove na stranputicu. On je zadovoljan kada oni koji znaju istinu postanu zadubljeni u prikupljanju biblijskih stihova kojima podupiru pogrešne teorije koje nemaju temelja u istini. Tako korišteni biblijski tekstovi pogrešno se primjenjuju; oni nam nisu dani da potvrde zabludu, već da ojačaju istinu." Gospel Workers, p.303 {CiHS 1.2}

 

PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION

Mountain View, California

Oshawa, Ontario

 

Sadržaj

 

                              1.  Istina o Svetištu – Uvod

                              2.  Krist u Žrtvenom Sustavu

                              3.  Nebesko Svetište u minijaturi

                              4.  Evanđelje u Tipu i Anti-tipu

                              5.  Vijest o sudu uzburkala Ameriku

                              6.  Danijel 8:14 i Koraci Božjeg Misterioznog Vodstva

                              7.  Kraj 2300 Dana

                              8.  Slavni Nebeski Hram

                              9.  Naš Veliki Svećenik u Svetinji nad Svetinjama

                         10.  Kristova završna služba u Nebeskom Svetištu

 

Copyright @ 1969, by Pacific Press publishing Association

Litho in United States of America. All Rights Reserved

Library of Congress Catalog Card No. 70-94869 Six printings, 75,000

ISBN 0-8163-0128-X

 

Dio 4 – Implikacije Antitipološkog Dana Pomirenja Nasuprot Držanju Blagdana i Blagdanskih Ceremonija

 

Obećavam da ovaj dokument sadrži najjače dokaze protiv držanja blagdana koji su dostupni iz Biblije i Duha proroštva. Obećavam da su dokazi koje ćemo ovdje iznijeti apsolutno nepobitni. Ako vas itko pokuša uvjeriti u vašu dužnost da bi trebali držati blagdane, pitajte tu osobu da pobije svaku točku dokaza u ovom dokumentu. To će biti nemoguće.

 

Neki pokušavaju reći da je novo svjetlo vjerovati da je zagovaranje držanja blagdana obveza čak i nakon križa. Oni tvrde da je Ellen White bila nesvjesna ovoga "novoga svjetla." Kad bi to bila istina, ovaj dokument će također dokazati bez ikakve sumnje, da su apostoli i Pavao također bili nesvjesni ovoga "novoga svjetla," zato jer su jasno učili da su SVI obredi i ceremonije bili tipološki rad Krista i da prestaju s križem. Zamjenjuje ih evanđelje Novoga Zavjeta.

 

Kad određujemo trebamo li ili ne držati ceremonijalni zakon, moramo napraviti razliku između ceremonijalnih zakona i zakona vezanih za žrtvu i prinos. Držači blagdana su stava da su ceremonijalni zakoni još uvijek obvezujući, dok obredi žrtvovanja i prinosa nisu više u funkciji.

 

Br 9:3 "Četrnaestoga dana ovoga mjeseca, u suton, održite je u vrijeme određeno za nju: održite je prema svim njezinim obredima i po svim propisima za nju." Postojali su zakoni koji se tiču obreda i koji se tiču ceremonija. Brojevi 9:3 je u vezi ceremonije oko Pashe. Postojao je obred, zakon koji se ticao obrezanja. Ovo proučavanje će pokazati da su ceremonije (blagdani, posebne subote, itd.), također bile uključene u zakon odredaba. Drugim riječima, bio je zakon da Izraelci moraju držati obrede kao i ceremonije.

 

Primijetite značenje riječi ceremonije u Brojevima 9:3:

 

1.     statut, propis, granica, ozakonjenje, nečim propisana uredba. (eng. - statute, ordinance, limit, enactment, something prescribed, 2. statute)

 

Naš zadatak u ovom proučavanju je da dokažemo da su SVE CEREMONIJE različitih blagdana bile tipološki rad Krista i da je obveza slavljenja tih blagdana prekinuta s križem.

 

"SVE BLAGDANSKE CEREMONIJE bili su tipologija Kristova rada. Izraelovo izbavljenje iz Egipta bilo je očita pouka o otkupljenju, koju je Pasha trebala sačuvati u sjećanju. Zaklano janje, beskvasni kruh, snop prvih rodova – predstavljali su Spasitelja." {DA 77.1}

 

"Gospodin Isus one noći u kojoj bijaše izdan uze kruh, te zahvali, razlomi ga… isto tako, uze i kalež, poslije večere… Krist je stajao na prijelazu između dviju era i njihovih dva velika blagdana. On, Božje janje bez mane, uskoro je trebao sebe prinijeti kao žrtvu za grijeh, da bi tako učinio kraj sustavu tipologije i ceremonija koje su četiri tisuće godina najavljivali Njegovu smrt. Dok je jeo Pashu sa svojim učenicima, utvrdio je umjesto nje obred koji je trebao postati uspomena na Njegovu veliku žrtvu. Židovski nacionalni blagdan trebao je zauvijek izgubiti važnost. Obred koji je Krist uspostavio, Njegovi sljedbenici trebaju svetkovati u svim zemljama i kroz sve vjekove. Ustanova Gospodnje večere dana je kao sjećanje na veliko oslobođenje izvršeno Kristovom smrću."- DA, 652-653.

 

Biblija o odredbama

 

Izl 18:20 "Ti ih poučavaj odredbama i zakonima i pokazuj im put kojim moraju ići, i djelo koje moraju vršiti."

 

Lev 18:3 "Onako kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili, nemojte raditi; ni onako kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim, nemojte raditi; i nemojte hoditi po njihovim odredbama."

 

Lev 18:4 "Vi provodite u djelo moje sudove i držite moje odredbe, da u njima hodite: ja sam Gospodin, Bog vaš."

 

Br 9:12 "Ništa od nje neka ne ostavljaju do jutra i neka joj kosti ne lome; neka je svetkuju prema svim odredbama Pashe."

 

2Kr 17:34 "Sve do danas oni postupaju po ranijim običajima: ne boje se Gospodina i ne postupaju po propisima, ili po odredbama, ili po zakonu i zapovijedi koju je GOSPODIN zapovjedio djeci Jakova, koga je nazvao Izraelom;"

 

2Kr 17:37 "I propise, i odredbe, i zakon, i zapovijed, koje je on za vas napisao, obdržavajte dovijeka; i nemojte se bojati drugih bogova."

 

2Ljet 33:8 "I neću više maknuti nogu Izraelovu iz zemlje koju sam odredio vašim očima; tako da paze na to kako bi činili sve što sam im zapovjedio, u skladu sa svim Zakonom i propisima i odredbama predanim po Mojsijevoj ruci."

 

Neh 10:32 "Donijesmo i odredbu da ćemo svake godine davati trećinu šekela za službu u Domu našega Boga:"

 

Job 38:33 "Poznaješ li nebeske odredbe? Možeš li ti uspostaviti njihovu vladavinu na zemlji?"

 

Ps 119:91 "Po tvojim odredbama stoje i danas: jer svi su sluge tvoje."

 

Iz 58:2 "Traže me svakodnevno i htjeli bi znati moje putove, kao narod koji provodi pravednost i ne napušta odredbu svoga Boga: traže od mene pravedne odredbe, uživaju u pristupanju Bogu."

 

Jr 31:35 "Ovako govori GOSPODIN, koji daje sunce za svjetlo danju odredbe mjesecu i zvijezdama za svjetlo noću, koji razdvaja more kada huče njegovi valovi; GOSPODIN nad vojskama ime je njegovo:"

 

Jr 31:36 "Ako te odredbe odu od mene," govori Gospodin, "tada će i sjeme Izraelovo dovijeka prestati biti narodom preda mnom."

 

Jr 33:25 "Ovako govori Gospodin: “Da nema moga saveza s danom i noći, i da ja nisam postavio odredbe neba i zemlje,"

 

Ez 11:20 "da hode po mojim propisima i da drže moje odredbe i vrše ih: i bit će oni moj narod, a ja ću biti Bog njihov."

 

Ez 43:11 "Ako se posrame zbog svega što su učinili, pokaži im obličje Doma, i njegov raspored, i njegove izlaze, i njegove ulaze i sva njihova obličja, i sve njegove odredbe i sva njihova obličja, i sve zakone njegove; i napiši to njima naočigled, da čuvaju njegovo svekoliko obličje i sve njegove odredbe, i vrše ih."

 

Ez 43:18 "I reče mi: »Sine čovječji, ovako veli Gospodin GOSPODIN: ‘Ovo su odredbe za žrtvenik u dan kad bude načinjen, da se na njemu prinose paljenice i da se po njemu škropi krvlju."

 

Ez 44:5 "A Gospod mi reče: »Sine čovječji, pripazi dobro, i pogledaj svojim očima i poslušaj svojim ušima sve što ću ti ja kazati o svim odredbama Doma Gospodnjega i o svim njegovim zakonima; i dobro pripazi na ulaz u Dom, kao i na sve izlaske iz svetišta."

 

Mal 3:7 "Od vremena svojih otaca odstupate od mojih odredaba i ne držite ih. Vratite se k meni, i ja ću se vratiti k vama«, veli Gospod Nad Vojskama. »A vi velite: ‘Kako da se vratimo?’«"

 

Lk 1:6 "I oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim."

 

1Kor 11:2 "A hvalim vas, braćo, što me se u svemu sjećate i držite se odredaba kako sam vam ih predao."

 

Ef 2:15 "ukinuvši neprijateljstvo tijelom svojim — zakon zapovijedî s odredbama — da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice stvori jednoga novoga čovjeka"

 

Kol 2:14 izbrisao je nama protivnu zadužnicu s odredbama, koja bijaše protiv nas, i uklonio je s puta pribivši je na križ.

 

Kol 2:20 "Ako ste dakle s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da u svijetu živite, podređujete odredbama:"

 

Heb 9:1 "I onaj je prvi dakle imao odredbe za bogoslužje i ovosvjetsku svetinju."

 

Heb 9:10 "Temelji se samo na jelima i pilima i raznim pranjima i odredbama za tijelo nametnutima do vremena popravljanja."

 

"Četrnaestoga dana u mjesecu, u večeri, svetkovana je Pasha, a njene ozbiljne, dojmljive ceremonije obilježavale su izbavljenje iz egipatskog ropstva i upućivale na žrtvu koja ih je trebala osloboditi iz ropstva grijeha. Kad je Spasitelj predao svoj život na Golgoti, Pasha je izgubila svoj značaj, a uspostavljen je obred Gospodnje večere kao sjećanje na isti događaj kojeg je Pasha bila tip."- {PP 539.5}

 

"Krist je dao ceremonijalni zakon. Čak i nakon što se više nije morao vršiti, Pavao je Židovima pokazao njegovu istinsku vrijednost i položaj, upućujući na njegovo mjesto u planu otkupljenja i povezanost s Kristovim djelom i ovaj veliki apostol je ovaj zakon proglasio slavnim, dostojnim njegova božanskog tvorca." {PP 367.2}

 

"Sve blagdanske ceremonije bili su tipologija Kristova rada. Izraelovo izbavljenje iz Egipta bila je očita pouka o otkupljenju, koju je Pasha trebala sačuvati u sjećanju. Zaklano janje, beskvasni kruh, snop prvih rodova – predstavljali su Spasitelja." {DA 77.1}

 

TIPOVI i CEREMONIJE Završili su s Kristovom Smrti na Križu

 

Gospodnja večera je ZAUVIJEK zamijenila sistem tipova i ceremonija. Ceremonije su uključivale različite BLAGDANSKE DANE i SPECIJALNE SUBOTNJE FESTIVALE.

 

"Gospodin Isus one noći u kojoj bijaše izdan uze kruh, te zahvali, razlomi ga… isto tako, uze i kalež, poslije večere…Krist je stajao na prijelazu između dviju era i njihovih dva velika blagdana. On, Božje janje bez mane, uskoro je trebao sebe prinijeti kao žrtvu za grijeh, da bi tako učinio kraj sustavu tipologije i ceremonija koje su četiri tisuće godina najavljivali Njegovu smrt. Dok je jeo Pashu sa svojim učenicima, utvrdio je umjesto nje obred koji je trebao postati uspomena na Njegovu veliku žrtvu. Židovski nacionalni blagdan trebao je zauvijek izgubiti važnost. Obred koji je Krist uspostavio, Njegovi sljedbenici trebaju svetkovati u svim zemljama i kroz sve vjekove. Ustanova Gospodnje večere dana je kao sjećanje na veliko oslobođenje izvršeno Kristovom smrću." DA, 652,653.

 

DJELA APOSTOLSKA

 

"Kada su braća u Judeji čula da je Petar ušao u kuću neznabošca i pripovijedao okupljenima, iznenadila su se i uvrijedila…" {AA 141.1}

 

"Petar im je ispričao sve što se dogodilo. Opisao je događaj s vizijom i ustvrdio da je njime upozoren kako više ne treba obraćati pozornost na obredne razlike između obrezanih i neobrezanih, niti pogane smatrati nečistima." {AA 141.2}

 

"Dok su se apostoli sjedinili s propovjednicima i vjernicima u Antiohiji u ozbiljnom nastojanju da osvoje mnoge duše za Krista, neki židovski vjernici iz Judeje, 'iz farizejske sljedbe', uspjeli su nametnuti pitanje koje je ubrzo izazvalo veliku prepirku u crkvi i zabrinutost vjernika iz poganstva. S velikom sigurnošću, ovi su Judaistički učitelji tvrdili da se onaj tko se želi spasiti mora obrezati i vršiti čitav ceremonijalni zakon." {AA 188.2}

 

"Pavao i Barnaba odmah su se pozabavili ovim lažnim naučavanjem i usprotivili iznošenjem ovog pitanja pred pogane. S druge strane, mnogi Židovi u Antiohiji, koji su uzvjerovali, priklanjali su se gledištu braće, koja su nedavno došli iz Judeje." {AA 189.1}

 

Bilješka: Ista stvar se događa danas. Neki adventisti sedmoga dana priklanjaju se poziciji adventističkih Židova, da još uvijek moramo držati ceremonije blagdanskih dana. Kraj komentara.

 

"Židovski obraćenici općenito nisu bili skloni djelovati tako brzo kako je Božja providnost otvarala put. Prema rezultatima djelovanja apostola među poganima, bilo je jasno da će broj obraćenika iz poganstva, daleko nadmašiti broj židovskih obraćenika. Židovi su se bojali da će, ako ograničenja i ceremonije njihovog zakona ne budu obvezatni za pogane kao uvjet za pripadnost crkvi, nacionalna posebnost Židova, kojom su se do sad razlikovali od svih drugih naroda, na kraju nestati među onima koji su prihvatili evanđeosku poruku." {AA 189.2}

 

"Židovi su se uvijek ponosili svojom službom koju su dobili od Boga, i mnogi od onih koji su se obratili na Kristovu vjeru još uvijek su smatrali kako nije vjerojatno da bi Bog ikada odobrio promjenu bilo kojeg propisa, budući da je on sam jasno odredio hebrejski način bogoštovlja. Zahtijevali su da se židovski zakoni i ceremonije uključe u obrede kršćanske religije. Sporo su shvaćali da su sve prinošene žrtve bile slika smrti Božjeg Sina u kojem je tip susreo antitip, i nakon čijeg dolaska obredi i ceremonije Mojsijevog razdoblja nisu bili više obvezujući." {AA 189.3}

 

Bilješka: Neki zvanični Adventisti Sedmog dana su jako spori u shvaćanju da su svi OBREDI i CEREMONIJE Mojsijevog razdoblja neobvezujući. CEREMONIJE su uključivale sve blagdane i posebne subote. Kraj bilješke.

 

"Prije obraćenja Pavao se smatrao besprijekornim, "po pravednosti koja dolazi od zakona." Filipljani 3:6. Međutim, nakon promjene srca stekao je jasniju spoznaju o zadaći Spasitelja kao Otkupitelja ljudskoga roda, jednako pogana kao i Židova, naučio je razliku između žive vjere i mrtvog formalizma. U svjetlu evanđelja drevni obredi i ceremonije povjerene Izraelu dobile su novo i dublje značenje. Ono na što su ukazivali ostvarilo se i oni koji su živjeli u evanđeoskom dobu bili su oslobođeni njihova vršenja. No, Božji nepromjenjivi zakon, Deset Zapovijedi, Pavao je i dalje vršio u duhu i slovu." {AA 190.1}

 

"U Antiohijskoj crkvi razmetanje pitanje obrezanja, izazvalo je mnoga pitanja i prepirke. Na kraju su vjernici bojeći se da bi stalne rasprave dovele do podjele, odlučili poslati Pavla i Barnabu s još nekim odgovornim ljudima iz crkve, u Jeruzalem, da predmet izlože apostolima i starješinama. Tu su se trebali sastati predstavnici iz različitih crkava i oni koji su došli u Jeruzalem na blagdane koji su se približavali. U međuvremenu, dok se na općem saboru ne donese konačna odluka, prestat će svaka rasprava. Ovu odluka zatim je trebala biti univerzalno prihvaćena od različitih crkava u zemlji." {AA 190.2}

 

"U Jeruzalemu su zastupnici iz Antiohije sreli braću iz mnogih crkava, koja su se okupila na generalnom sastanku i obavijestili ih o uspjehu koju je pratio njihovu službu među poganima. Zatim su jasno opisali zabunu koja ja nastala kad su neki obraćeni farizeji došli u Antiohiju, izjavljujući da se obraćenici iz poganstva, ako se žele spasiti, moraju obrezati i vršiti Mojsijev zakon." {AA 191.1}

 

"O ovom se pitanju na skupu povela žestoka rasprava. S njim je bilo tijesno povezano i nekoliko drugih pitanja koja je trebalo pozorno razmotriti. Jedno od njih bilo je kakvo stajalište treba zauzeti prema uporabi mesa žrtvovanog idolima. Mnogi obraćenici iz poganstva, živjeli su među neukim i praznovjernim stanovništvom koje je često prinosilo žrtve i darove idolima…" {AA 191.2}

 

"Pogani, a posebno Grci, bili su izuzetno razvratni, pa je postojala opasnost da će neki, neobraćeni u srcu, tvrditi da su prihvatili vjeru, a da nisu ostavili svoje loše navike. Kršćani iz židovstva nisu mogli podnositi nemoral koji neznabošci uopće nisu smatrali zlom. Stoga su Židovi smatrali veoma važnim da se obrezanje i vršenje ceremonijalnog zakona nametne obraćenicima iz poganstva kao dokaz njihove iskrenosti i posvećenja. To će vjerovali su, spriječiti pristupanje crkvi onih, koji prihvaćaju vjeru bez istinskog obraćenja srca, mogu poslije nemoralom i neumjerenošću nanijeti sramotu Božjem djelu." {AA 192.2}

 

"Izgledalo je da su mnoge točke uključene u rješavanje glavnog problema pred sabor stavilo nesavladive teškoće. Ali Sveti Duh je u biti riješio to pitanje, o kojemu je, činilo se, ovisio napredak, ako ne i samo postojanje kršćanske crkve." {AA 192.3}

 

"Jednom prije se Petar sa svojom braćom raspravljao oko obraćenja Kornelija i njegovih prijatelja, i svojim druženjem s njima. Dok je tom prigodom opisivao kako je Sveti Duh sišao na neznabošce, rekao je: "Ako im je, dakle, Bog dao isti dar kao i nama koji smo povjerovali u Gospodina Isusa Krista, tko sam onda ja da bi se mogao usprotiviti Bogu?" Djela 11:17. Sada je s jednakim žarom i snagom rekao: "Bog, koji poznaje srca, pružio je svjedočanstvo za njih time što im je dao Duha Svetoga kao i nama. On, dakle, nije pravio nikakve razlike između nas i njih, jer je vjerom očistio njihova srca. Čemu sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat, koji naši očevi ni mi ne mogosmo nositi?" Ovaj jaram nije bio zakon, Deset Zapovijedi, kako to tvrde neki koji se protive obvezama tog zakona; Petar je ovdje govorio o ceremonijalnom zakonu koji je učinjen ništavnim i poništen raspećem Kristovim." {AA 193.2}

 

"Petrov govor doveo je okupljene u stanje u kojem su sa strpljenjem mogli saslušati Pavla i Barnabu, koji su iznijeli svoje iskustvo u radu za pogane. "Nato ušutje cijeli zbog. Slušali su Barnabu i Pavla koji su pripovijedali kolike je čudesne znakove po njima Bog učinio među poganima." {AA 194.1}

 

"I Jakov je odlučno iznio svoje svjedočanstvo da Bog namjerava podariti neznabošcima iste prednosti i blagoslove koje su dobili Židovi." {AA 194.2}

 

"Sveti Duh je našao za dobro da ne nameće ceremonijalni zakon obraćenicima iz poganstva i um apostola o tom pitanju bilo je u skladu s umom Duha Božjega. Jakov je presjedao saboru i njegova je konačna odluka glasila: "Zato ja mislim da se više ne dosađuje onima koji se s poganstva obrate Bogu." {AA 194.3}

 

"U ovom se slučaju čini da je Jakov bio izabran kao onaj koji će objaviti odluku koji je sabor donio. On je proglasio da ceremonijalni zakon, a posebno propis o obrezanju, ne treba nametati, ni preporučivati neznabošcima. Jakov je nastojao utjecati na misli svoje braće činjenicom da su pogani već učinili veliku promjenu u svojem životu obrativši se Bogu i da treba jako paziti da ih se ne uznemiruje zbunjujućim i sumnjivim pitanjima od manje važnosti, kako se ne bi obeshrabrili sljedeći Krista." {AA 195.1}

 

"Međutim, neznabožački obraćenici trebali su napustiti običaje koji nisu bili u skladu s načelima Kršćanstva. Zato su se apostoli i starješine složili da pismom obavijeste neznabošce da se trebaju uzdržavati od mesa žrtvovanog idolima, od bluda, od udavljenoga i krvi. Pozvali su ih da vrše zapovijedi i žive svetim životom. Trebali su znati da oni koji tvrde da je obrezanje obvezatno nisu zato opunomoćeni od apostola." {AA 195.2}

 

"…Kao rezultat razmatranja svi su vidjeli da je sam Bog odgovorio na pitanja tako što je neznabošce obdario Svetim Duhom; shvatili su da je njihova dužnost slijediti vodstvo Duha." {AA 196.1}

 

"…Međutim, nisu svi bili zadovoljni odlukom; postajala je skupina ambiciozne i samouvjerene braće koja se nije složila s odlukom. Ovi su ljudi odlučili poduzeti korake na vlastitu odgovornost. Stalno su mrmljali i tražili pogreške, predlagali nove planove…" {AA 196.2}

 

"Jeruzalem je bio glavni grad Židova i u njemu je vladala najveća isključivost i vjerska zaslijepljenost. Kršćani iz Židovstva koji su živjeli s hramom pred očima prirodno su dopustili svojim mislima da se vrate na posebne prednosti Židova kao narodu. Kad su vidjeli da kršćanska crkva napušta ceremonije i običaje judaizma, i shvatili da će u svjetlu nove vjere posebna svjetlost s kojom su bili zaodjenuti židovski običaji uskoro biti izgubljena, mnogi su se rasrdili na Pavla kao onoga koji je u velikoj mjeri bio uzročnikom ove promjene. Čak ni svi učenici nisu spremno prihvatili odluku sabora. Neki su se zalagali za ceremonijalni zakon, pa su s nezadovoljstvom gledali na Pavla jer su mislili da je u svojim načelima u odnosu na obveze židovskog zakona bio popustljiv." {AA 197.1}

 

"Široke i dalekosežne odluke sabora unijele su sigurnost u redove vjernika iz poganstva i Božje djelo je napredovalo…" {AA 197.2}

 

"Kad je Petar poslije posjetio Antiohiju, stekao je povjerenje mnogih vjernika svojim mudrim ponašanjem prema obraćenicima iz poganstva. Neko vrijeme postupao je sukladno svjetlu dobivenom s neba. On je toliko uspio svladat svoje stečene predrasude, da je mogao sjesti za stol s obraćenicima iz poganstva. Ali kada su iz Jeruzalema došli neki Židovi, koji su revnovali za ceremonijalni zakon, Petar je nepromišljeno promijenio svoje ponašanje prema obraćenicima iz poganstva… Crkvi je prijetila podjela. Ali Pavao, koji je u Petrovom licemjerju vidio zavodnički utjecaj zla, otvoreno ga je ukorio zbog prikrivanja pravih osjećaja…" {AA 197.3}

 

"Petar je uvidio pogrešku koju je učinio i odmah je pokušao, koliko je to bilo u njegovoj moći, popraviti učinjeno zlo. Bog, koji od početka zna kraj, dopustio je Petru da očituje slabost svojeg karaktera da bi kušani apostol mogao vidjeti da u njemu nema ničega čime bi se mogao pohvaliti. Čak i najbolji ljudi prepušteni sebi, pogriješit će u prosudbi… Ovaj izvještaj o apostolovoj slabosti trebao je ostati kao dokaz o njegovoj pogrešivosti…" {AA 198.1}

 

"Povijest ovog odstupanja od pravih načela svečana je opomena ljudima na povjerljivim položajima u Božjem djelu, da se ne smiju kolebati u poštenju, već da se čvrsto trebaju držati načela. Što su veće odgovornosti ostavljene na čovjeka i što su veće prilike da upravlja i nadgleda, to će on nanijeti više štete ako ne bude pažljivo slijedio Gospodnji put…" {AA 199.1}

 

"Tijekom svoje službe Pavao je često morao stajati sam. Bog ga je posebno poučio i on se nije usuđivao popuštati kad su u pitanju bila načela. Ponekad je teret bio težak, ali Pavao je čvrsto zastupao istinu. Shvatio je da crkva nikada ne smije doći pod nadzor ljudske sile. Ljudski običaji i načela ne smiju zauzeti mjesto objavljene istine. Napredovanje evanđelja ne smije biti spriječeno predrasudama i sklonostima ljudi, bez obzira na položaj koji uživaju u crkvi." {AA 199.3}

 

"Pavao je sebe i sve svoje snage posvetio službi Bogu. On je istine evanđelja primio izravno s neba i tijekom svoje službe sačuvao je živu vezu s nebeskim oruđima. Bog ga je poučio u vezi stavljanja nepotrebnih bremena na Kršćane iz poganstva, pa kad su judaistički nastrojeni vjernici Antiohijskoj crkvi nametnuli pitanje obrezanja, Pavao je znao mišljenje Božjeg Duha o takvom naučavanju i zauzeo čvrst i nepopustljiv stav koji je crkvama donio slobodu od židovskih obreda i ceremonija." {AA 200.1}

 

"…Ovi su lažni učitelji miješali židovsku predaju s istinama evanđelja. Ne mareći za odluku općeg sabora u Jeruzalemu, zahtijevali su od obraćenika iz poganstva da vrše propise ceremonijalnog zakona." {AA 383.1}

 

"Stanje je bilo kritično. Nastalo zlo prijetilo je brzim uništenjem galacijskih crkava." {AA 383.2}

 

"Pavao je bio proboden do srca i duša mu je bila uznemirena zbog otvorenog otpada, dijela onih koje je vjerno poučavao načelima evanđelja. Odmah je pisao zabludjelim vjernicima, razotkrivajući lažne teorije koje su prihvatili i s velikom oštrinom korio one koji su odstupili od vjere…" {AA 383.3}

 

"Sa svih strana dolazili su izvještaji o širenju nove doktrine, prema kojoj se Židovi oslobađaju od vršenja obreda ceremonijalnog zakona, a poganima pružaju jednake prednosti kao i Abrahamovoj djeci. U propovijedima u Korintu Pavao je iznosi iste dokaze koje je tako snažno isticao u svojim poslanicama. Njegovu istaknutu izjavu: "Nema više ni Grk, ni Židov, obrezanja ni neobrazanja" (Kološani 3:11), neprijatelji su smatrali drskim bogohuljenjem pa su odlučili da zauvijek ušutkaju njegov glas." {AA 390.1}

 

"U ranijim godinama evanđeoskog rada među neznabošcima, neka od vodeće braće u Jeruzalemu, držeći se prijašnjih predrasuda i navika razmišljanja, nisu srdačno surađivala s Pavlom i njegovim pomoćnicima. Nastojeći sačuvati nekoliko besmislenih običaja i ceremonija, izgubili su iz vida blagoslov koji bi dobili oni i djelo koje su voljeli da su se potrudili ujediniti sve dijelove Gospodnjega djela. Premda su se zauzimali za probitak kršćanske crkve, nisu održali korak s napredovanjem Božje providnosti i u svojoj ljudskoj mudrosti pokušali su radnike ograničiti mnogim nepotrebnim zabranama. Tako se pojavila skupina ljudi koji osobno nisu bili upoznati s promijenjenim okolnostima i posebnim potrebama s kojima su se suočavali radnici u dalekim poljima, ali koji su ustrajavali na tome da imaju vlast određivati svojoj braći u tim poljima kojim će se metodama rada služiti. Smatrali su da djelo propovijedanja evanđelja treba obavljati u skladu s njihovim mišljenjem." {AA 400.1}

 

"Dragovoljni doprinosi koji su ležali pred njima dodatno su potvrdili apostolovo svjedočanstvo o vjernosti novih crkava osnovanih među poganima. Ljudi koji su, budući da su bili smatrani vođama djela u Jeruzalemu, samovoljno tražili da se poduzmu mjere nadzora, vidjeli su Pavlovu službu u novom svjetlu i bili osvjedočeni da je njihov put pogrešan, da su zarobljeni židovskim običajima i predajama, i da je djelo evanđelja ozbiljno zapriječeno time što nisu shvatili kako je Kristovom smrću srušen zid koji je dijelio Židove od pogana." {AA 399.3}

 

"Ovo je bila zlatna prilika za svu vodeću braću da otvoreno priznaju kako je Bog djelovao preko Pavla i da su oni katkad bili u zabludi dopuštajući da izvještaji njegovih neprijatelja izazovu u njima zavist i predrasude. Ali umjesto da se sjedine s naporom da postupe pošteno prema onome koga su povrijedili, dali su mu savjet koji je pokazao da još uvijek smatraju kako je Pavao u velikoj mjeri odgovoran za postojeće predrasude. Nisu plemenito stali u njegovu obranu nastojeći nezadovoljnicima pokazati u čemu su pogriješili, već su pokušali učiniti kompromis savjetujući mu da učini ono što će, po njihovom mišljenju, ukloniti svaki uzrok nerazumijevanju." {AA 403.1}

 

"…Učini ovo što ti savjetujemo: imamo ovdje četiri čovjeka koja su pod zavjetom; uzmi ih i podvrgni se s njima obredu očišćenja te preuzmi za njih žrtvene troškove, da mogu ošišati sebi glave. Tako će svi uvidjeti da nema ništa od onoga što su čuli o tebi, već da si na pravom putu i da i sam vršiš zakon…" {AA 403.2}

 

"Braća su se nadala da bi Pavao, sljedeći njihov savjet, mogao uvjerljivo opovrgnuti lažne izvještaje o sebi. Uvjeravali su ga da odluka prijašnjeg sabora u vezi s obraćenicima iz poganstva i ceremonijalnim zakonom još uvijek vrijedi, ali savjet koji su mu sada dali nije bio u skladu s tom odlukom. Božji Duh nije potaknuo na ovu uputu; ona je bila plod kukavičluka. Vođe crkve u Jeruzalemu znali su da će nepoštivanjem ceremonijalnog zakona Kršćanin na sebe navući mržnju Židova i sebe izložiti progonstvu. Veliko vijeće (Sanhedrion) činilo je sve što je moglo da spriječi napredovanje evanđelja. Ovo tijelo izabralo je ljude koji će apostole pratiti u stopu, a posebno Pavla, i na svaki se mogući način usprotiviti njihovu radu. Kad bi oni koji vjeruju u Krista bili pred Velikim vijećem osuđeni kao prekršitelji zakona, čekala bi ih brza i oštra kazna kao otpadnike od židovske vjere." {AA 404.1}

 

"Mnogi Židovi koji su prihvatili evanđelje još su uvijek poštovali ceremonijalni zakon i bili skloni nerazumnom popuštanju, nadajući se da će steći povjerenje svojih sunarodnjaka, ukloniti njihove predrasude i pridobiti ih da povjeruju u Krista kao otkupitelja svijeta. Pavao je shvatio da će mnogi od vodećih članova crkve u Jeruzalemu stalno raditi na suzbijanju njegova utjecaja dokle god budu prema njemu njegovali predrasude. Smatrao je da bi, kad bi ih bilo kakvim razumnim popuštanjem mogao pridobiti za istinu, uklonio veliku prepreku za uspjeh evanđelja u drugim mjestima, ali Bog mu nije odobrio da popusti toliko koliko su oni tražili." {AA 405.1}

 

"Apostol je pokazao da se vjera ne sastoji od obreda i ceremonija, vjerovanja i teorija. Kad bi bilo tako, tjelesni bi je čovjek razumio istraživanjem, kao što razumije svjetovne stvari. Pavao je učio da je vjera praktična, spasonosna snaga, načelo od Boga, osobno doživljavanje Božje obnoviteljske sile u duši." {AA 451.3}

 

"Pokazao je kako je Mojsije uputio Izraela prema Kristu, kao proroka kojeg trebaju slušati; kako su svi proroci svjedočili o njemu kao Božjem velikom lijeku za grijeh, Nevinome koji je trebao ponijeti grijehe krivaca. Nije smatrao pogrešnim njihovo poštivanje formi i ceremonija, ali im je pokazao da su, dok su obrednu službu održavali s najvećom točnošću, odbacili Onoga koji je bio antitip tog sistema." {AA 451.4}

 

"Klanje Pashalnog janjeta bilo je sjena Kristove smrti. Pavao kaže: "Krist naša Pasha je žrtvovana za nas." 1 Korinćanima 5:7. Snop prvih plodova žetve koji se u vrijeme Pashe prikazivao pred Gospodinom bio je tipologija Kristova uskrsnuća. Govoreći o uskrsnuću i Gospodina i svih Njegovih ljudi, Pavao kaže: "Prvenac Krist, zatim oni koji su Kristovi za Njegova dolaska." 1 Korinćanima 15:23. Kao što je žrtva prikaznica bila prvo požnjeveno zrelo žito, tako je i Krist prvi plod one besmrtne žetve otkupljenih, koja će u vrijeme budućeg uskrsnuća biti sabrana u Božje žitnice." {GC 399.2}

 

"Ovi tipovi ispunili su se, ne samo u odnosu na događaj već i u odnosu na vrijeme. Četrnaestoga dana prvog židovskog mjeseca, onog dana i mjeseca na koji se tijekom petnaest dugih stoljeća klalo pashalno janje, Krist je, jedući Pashu sa svojim učenicima, ustanovio svetkovinu koja je trebala biti uspomena na Njegovu smrt kao "Jaganjca Božjeg koji uzima grijehe svijeta." Te su ga noći zlikovačke ruke uhvatile da bi Ga razapeli i zaklali. I kao antitip onoga što je predstavljala žrtva prikaznica (obrtani snop), naš je Spasitelj trećeg dana uskrsnuo iz mrtvih i postao "prvenac umrlih," uzor svih uskrslih pravednika čije će "bijedno tijelo" preobraziti "i učiniti ga jednakim svome slavnome tijelu." 1 Korinćanima 15:20; Filipljanima 3:21." {GC 399.3}

 

"Božji ljudi koje On naziva Njegovim jedinstvenim blagom, bili su privilegirani s dvostrukim sistemom zakona; moralnim i ceremonijalnim zakonima. Jedan koji upućuje nazad na kreaciju da bi se sjećali živoga Boga koji je stvorio svijet, koji je obvezujući svim ljudima u svim vremenima i koji će postojati kroz sva vremena i vječnost. I drugi, koji je dodan zbog čovjekovog prijestupa moralnog zakona, te se poslušnost prema njemu sastojala od žrtvi i prinosa koje su upućivale na buduće otkupljenje. Svaki je jasan i različit od drugog." {6BC 1094.8}

 

"Još od stvaranja, moralni zakon je bio bitan dio božanskog plana i nepromjenjiv je kao i sam Bog. Ceremonijalni zakon je bio odgovor na posebnu svrhu u Kristovu planu spašavanja rase. Tipološki sistem žrtvi i prinosa je uspostavljen da bi kroz ove službe grešnik mogao razlučiti veliki prinos, Krista. Ali Židovi su bili toliko zaslijepljeni ponosom i grijehom, da je samo nekolicina mogla vidjeti dalje od smrti zvijeri kao pomirenja za grijehe; i kada je Krist, onaj koga su ovi prizori preslikavali, došao, nisu ga mogli raspoznati. Ceremonijalni zakon je bio slavan; to je bila zakonska odredba koju je Krist uspostavio u savjetu sa njegovim Ocem, da bi pomogao u spasenju rase. Kompletno uređenje tipološkog sistema je bilo utvrđeno na Kristu. Adam je vidio presliku Krista, u nevinoj zvijeri koja je platila penal za njegov prijestup Jehovinog zakona (Review, May 6, 1875.)." {6BC 1094.9}

 

"Tipovi i sjene žrtvenih obreda, zajedno s proročanstvima, dale su Izraelcima mutnu, nejasnu sliku milosti i blagoslova koje će na svijet donijeti Kristovo otkrivenje. Mojsiju je bio pokazan značaj tipologije i sjena koje su ukazivale na Krista. Vidio je kraj onoga što je trebalo prestati kada se, u Kristovoj smrti, tip suoči s antitipom. Vidio je da čovjek može držati moralni zakon samo kroz Krista. Prijestupom tog zakona čovjek je donio grijeh na svijet, a s grijehom je došla i smrt. Krist je postao umilostivljenje za čovjekov grijeh. On je ponudio svoje savršenstvo karaktera u zamjenu za čovjekovu grešnost. Na sebe je preuzeo prokletstvo neposlušnosti. Žrtve i prinosi ukazivali su na žrtvu koju će On podnijeti. Zaklano janje bilo je tipologija Janjeta koje je trebalo uzeti grijehe svijeta." {1SM 237.3}

 

"Pogled na ispunjenje onoga što je trebalo prestati, na Krista kako je On otkriven u zakonu, bilo je ono što je obasjalo Mojsijevo lice. Služba zakona, zapisanog i urezanog u kamen, bila je služba smrti. Bez Krista, prijestupnik ostaje pod njegovim prokletstvom, bez nade u oprost. Služba sama po sebi nema slavu, ali obećani Spasitelj, otkriven u tipologiji i sjenama ceremonijalnog zakona, učinio je moralni zakon slavnim." {1SM 237.4}

 

Rituali i Ceremonijalne Odredbe Poput Pashe Koje su Ukazivale na Krista Više Nemaju Nikakvu Vrijednost.

 

Niti jedan od OBREDA I CEREMONIJA Blagdana ne može učiniti savršenima one koji ih drže. Samo dar Svetoga Duha duše života Krista koji nastanjuje dušu čovjeka može ovo učiniti.

 

"U ovoj odredbi [Gospodnje večere] Krist je lišio svoje učenike briga i tereta drevnih židovskih obveza u ritualima i ceremonijama. Oni više ne posjeduju nikakvu vrijednost jer se tip susreo s antitipom u Njemu koji je autoritet i temelj svih Židovskih odredbi koje upućuju na Njega kao na veliki i jedini efikasni prinos za grijehe svijeta…" {5BC 1139.5}

 

"Simboli kuće Gospodnje jednostavni su i lako razumljivi i istine koje predstavljaju su nam od najdubljeg značaja. U uspostavljanju ove vjerske službe koja dolazi umjesto Pashe, Krist je ostavio svojoj crkvi, memorijal Njegove velike žrtve za čovjeka. "Ovo činite," rekao je On, "da se prisjetite mene." Ovo je bila točka prelaza između dva sustava i njegova dva velika festivala. Jedan je trebao zauvijek završiti; a drugi, koji je On upravo uspostavio, treba ga zamijeniti i nastaviti kroz svo vrijeme kao uspomena na Njegovu smrt." {Ev 273.3}

 

"Pavao je htio da njegova braća uvide da je velika slava Spasitelja koji oprašta grijehe dala značaj kompletnom židovskom sustavu. On je također želio da vide da kada je Krist došao na svijet i umro kao žrtva za čovjeka, da je tip susreo antitip." {6BC 1095.1}

 

"Nakon što je Krist umro na križu kao prinos za grijeh, ceremonijalni zakon izgubio je silu. Ipak, bio je povezan s moralnim zakonom i bio je slavan. Sve je nosilo pečat božanstva, i izražavalo svetost, pravdu, i pravednost Božju. Ako je služba koja je trebala biti uklonjena bila slavna, koliko više mora stvarnost biti slavna, kada je Krist otkriven, dajući svoj životodavni, posvećujući Duh, svima koji vjeruju?" {6BC 1095.2}

 

"Pasha je upućivala nazad na izbavljanje Izraelaca, i bila je tipologija koja je upućivala naprijed prema Kristu, Jaganjcu Božjemu, zaklanu za otkupljenje paloga čovjeka… Pasha se svetkovala kao sjećanje na izbavljenje djece Izraelova iz Egipta. Bila je oboje; podsjetnik i tip. Tip je postao antitipom, kada je Krist, Janje Božje, bez mane, umro na križu. On je ostavio odredbu kao podsjetnik događaja o Njegovom raspeću." {3SG 225.1}

 

"Ovdje je naš Spasitelj uspostavio Gospodnju večeru, da se često slavi, da bi svježim održao u sjećanju Njegovih i svojih sljedbenika svečane scene njegove izdaje i raspeća za grijeh ovoga svijeta. On želi da njegovi sljedbenici shvate da im je potrebna konstantna ovisnost o njegovoj krvi za spasenje…" {3SG 227.2}

 

"Bilo je onih u Pavlovo vrijeme koji su uporno razmišljali o obrezanju i oni su mogli prezentirati mnoštvo dokaza iz Biblija da pokažu Židovima da je obvezna; ali ovo učenje je bilo nebitno za njihovo vrijeme; jer je Krist umro na Golgotskom križu i obrezanje tijela nije moglo biti od ikakve vrijednosti." {6BC 1061.5}

 

"Tipološka služba i ceremonije povezane s njom bile su ukinute na križu. Veliko antitipološko Janje Božje je postao prinos za krivnju čovjeka i sjena je prekinuta u srži. Pavao je tražio da umove ljudi približi velikoj istini za to vrijeme; ali oni koji su tvrdili da su sljedbenici Isusa su bili potpuno uvučeni u učenje Židovske tradicije i obveze obrezanja." {6BC 1061.6}

 

Krist je Uklonio Svaku CEREMONIJU (BLAGDAN – FESTIVAL) Drevne Tipologije

 

"Puno ćemo više znati o Kristu ako ga slijedimo korak po korak u djelu otkupljenja, tražeći one koji su izgubljeni i koji nestaju nego putovanjem u stari Jeruzalem. Krist je odveo svoje ljude u svoju crkvu. On je uklonio svaku ceremoniju drevne tipologije. Nije dao dozvolu da se ovi rituali obnove, ili bilo kakvu zamjenu koja bi nas vraćala na stara doslovna žrtvovanja. Gospodin zahtijeva od svojih ljudi jedino duhovne žrtve." Review, Veljača 25, 1986.

 

Prema Njemu se Treba Odnositi s Velikim Poštovanjem, čak i ako se Više ne Mora Držati

 

"Evanđelje Krista odsjajuje slavu židovskog perioda. Ono rasvjetljava cijeli židovski sustav i daje značenje ceremonijalnom zakonu. Šator ili hram Božji na zemlji je bio uzorak originala koji je u nebu. Sve ceremonije židovskog zakona bile su proroštva, tipologija tajni u planu otkupljenja." {6BC 1095.5}

 

"Obrede i ceremonije zakona dao je sam Isus Krist, koji je, obavijen stupom oblaka danju i u stupcu vatre noći bio vođa vojska Izraelovih; i ovaj zakon treba tretirati s velikim poštovanjem, jer je svet. Čak i nakon što se više ne treba držati, Pavao ga je predstavio pred Židovima u njegovoj stvarnoj vrijednosti i poziciji, pokazujući njegovo mjesto u planu otkupljenja i njegov odnos prema Kristovom djelu; i veliki apostol je proglasio ovaj zakon slavnim, vrijedan svog božanskog podrijetla. To što je trebalo ukloniti je bilo slavno, ali to nije bio zakon koji je Bog uspostavio kao vladu njegove obitelji na nebu i na zemlji; jer dokle god postoje nebesa, toliko dugo će postajati i zakon Gospodnji." {6BC 1095.6}

 

"Umjesto nacionalnog blagdana kojeg je židovski narod držao, On je ustanovio memorijalnu službu, odredbu o pranju nogu i sakramentalnu večeru, koju će svo vrijeme držati njegovi sljedbenici u svakoj državi. Oni trebaju ponavljati Kristov čin, da svi mogu vidjeti da istinska usluga zahtijeva nesebičnu službu." {Ev 275.5}

 

"Nema nesloge između Staroga i Novoga Zavjeta. U Starom Zavjetu nalazimo evanđelje dolazećeg Spasitelja, a u Novom Zavjetu imamo evanđelje o Spasitelju otkrivenom kako su proročanstva predvidjela. Dok Stari Zavjet konstantno upućuje naprijed prema istinskom prinosu, Novi Zavjet pokazuje da je Spasitelj nagoviješten tipološkim prinosima došao. Prigušena slava židovskog razdoblja naslijedila je sjajnija, jasnija slava kršćanskog razdoblja…" {6BC 1095.7}

 

"U gotovo svakoj crkvi bilo je članova koji su bili Židovi rođenjem. U ovim obraćenicima židovski su učitelji našli spreman prijem i kroz njih stekli uporište u crkvama. Bilo je nemoguće, argumentima Pisma, oboriti doktrine koje je Pavao naučavao; stoga su pribjegli najbeskrupuloznijim mjerama za suzbijanje njegovog utjecaja i oslabljivanje njegovog autoriteta. Objavili su da on nije bio, niti je učenik Isusa, i da nije primio misiju od Njega; već da je naučavao doktrine direktno suprotne onima koji drže Petar, Jakov i ostali apostoli. Na taj su način poslanici židovstva uspjeli otuđiti mnoge kršćanske obraćenike od njihovog učitelja u evanđelju. Pošto su uspjeli doći do ove točke, potakli su ih da se vrate držanju ceremonijalnog zakona kao da je bitan za spasenje. Vjera u Isusa i poslušnost zakonu, Deset Zapovijedi, smatrani su manje važnim. Podjela, krivovjerje, i senzualizam rapidno su se širili među vjernicima u Galaciji." {6BC 1108.1}

 

"Pavlova duša bila je uznemirena kada je vidio zlo koje je prijetilo brzom uništenju ovih crkava. On je odmah pisao Galaćanima, razotkrivajući njihove lažne teorije, i s velikom ozbiljnošću ukoravao one koji su odstupili od vjere." {6BC 1108.2}

 

"Ali postoji zakon koji je ukinut, koji je Krist uklonio s puta, pribivši ga na križ. Pavao ga naziva zakon zapovijedi sadržan u odredbama. Ovaj ceremonijalni zakon koji je Bog dao preko Mojsija, sa svojim žrtvama i odredbama, je bio obvezujući za Hebreje dok tip nije susreo antitip u smrti Krista kao Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta. Tada su svi žrtveni prinosi i službe trebali biti ukinuti. Pavao i drugi apostoli trudili su se pokazati ovo, i odlučno odbijali one židovske učitelje koji su objavljivali da kršćani trebaju vršiti ceremonijalni zakon." Signs of Times, September 4, 1884.

 

Bilješka: Svi blagdani i ceremonije, uključujući posebne Subote, bili su dio paketa ceremonijalnog zakona. Neki od onih koji drže blagdane, pokušavaju učiniti bitnom činjenicom da se riječ ceremonijalni ne nalazi u Bibliji. Ovo je istina, ali isto tako nebitna činjenica zato što Biblija govori o zakonima koji se odnose na CEREMONIJE, a oni su samo CEREMONIJALNI ZAKONI!

 

Br 9:3 "Četrnaestoga dana ovoga mjeseca, u suton, svetkujte je u njezino vrijeme; svetkujte je prema svim njezinim odredbama i prema svim njezinim ceremonijama." Kraj bilješke.

 

"Pavao... opisuje posjet Jeruzalemu da bi riješio pitanja koja su uznemiravala crkve Galacije, trebaju li se pogani obrezivati i držati ceremonijalni zakon. Ovo je bio jedini slučaj u kojem je on rekao da je prosudba drugih apostola superiornija od njegove vlastite. Prvo je tražio privatni razgovor, u kojem je iznio stvar pred vodeće apostole, Petra, Jakova i Ivana. S dalekosežnom mudrošću zaključio je da ako ovi ljudi mogu biti odvedeni da zauzmu ispravnu poziciju, sve će se pridobiti. Da je prvo iznio ovo pitanje pred cijeli sabor, bili bi podijeljenih osjećaja. Snažne predrasude koje su već postajale jer nije prisiljavao pogane da se obrezuju, vodila bi mnoge da zauzmu stav protiv njega. Tada bi objekt njegovog posjeta bio uništen, a njegova korisnost uvelike ometena. Ali tri vodeća apostola protiv kojih nisu postajale takve predrasude kada su već i sami bili priklonjeni istini, iznijeli su ovo pred sabor i pridobili sve da se slažu u odluci da ostave pogane bez obveze vršenja ceremonijalnog zakona." {6BC 1108.4}

 

"Židovi su odbili prihvatiti Krista kao Mesiju, i oni ne mogu vidjeti da su njihove ceremonije beznačajne, da su žrtve i prinosi izgubili njihovo značenje. Zastor koji su sami navukli u tvrdoglavom nevjerovanju je još uvijek navučen preko njihovih umova. Bio bi uklonjen kada bi prihvatili Krista, pravednost zakona." {6BC 1096.6}

 

Bilješka: Neki od onih koji drže blagdane mogu pokušati koristiti ovaj argument iznad da bi rekli da su ceremonije uključivale samo žrtve i prinose. To je prevara, zato jer ovaj dokument dokazuje da je jedan od najvažnijih CEREMONIJA bila PASHA. Ova važna izjava koja kaže da su SVE NJIHOVE CEREMONIJE BEZNAČAJNE, što se tiče obveze da se vrše od strane kršćana. Kraj bilješke.

 

"Mnogi u kršćanskom svijetu također imaju zastor pred njihovim očima i srcem. Oni ne vide kraj onoga što je trebalo biti ukinuto, oni ne vide da je samo ceremonijalni zakon bio ukinut Kristovom smrću. Oni tvrde da je moralni zakon bio pribijen na križ. Težak je zastor koji pomračuje njihovo razumijevanje. Srca mnogih su u ratu s Bogom. Oni se ne pokoravaju Njegovom zakonu. Jedino ako dođu u sklad sa pravilima Njegove vladavine im Krist može biti na raspolaganju. Mogu govoriti o Kristu kao o njihovom Spasitelju; ali on će im u konačnici reći – ne poznajem vas. Vi niste imali iskreno pokajanje prema Bogu za prijestup Njegovog svetog zakona i vi ne možete imati iskrenu vjeru u mene, jer moja je misija bila uzvisiti Božji zakon..." {6BC 1096.7}

 

"Moralni zakon nikada nije bio tip niti sjena. Postojao je prije nego je čovjek stvoren i postojat će dok god Božji tron postoji. Bog nije mogao promijeniti niti jedan propis svojeg zakona da bi spasio čovjeka; jer zakon je temelj Njegove vladavine. On je nepromjenjiv, beskonačan i vječan. Da bi se čovjek spasio i čast zakona održala, bilo je potrebno da se Sin Božji ponudi kao žrtva za grijeh. On koji nije poznao grijeh postao je grijehom za nas. Umro je za nas na Golgoti. Njegova smrt pokazuje prekrasnu Božju ljubav prema čovjeku i nepromjenjivost Njegovog zakona." {6BC 1097.1}

 

"Ovo je bilo važno razdoblje za crkvu. Iako je Kristovom smrću bio srušen centralni zid koji je dijelio Židove od pogana, dopuštajući poganima sve privilegije evanđelja, zastor još nije bio potrgan s očiju mnogih Židova vjernika i oni nisu mogli jasno razabrati kraj onoga što je Sin Božji trebao ukinuti. Djelo je sad trebalo energično proširiti među poganima, što bi rezultiralo osnaživanje crkve velikim prispijećem duša." {SR 303.2}

 

"Smrt Isusa Krista za otkupljenje čovjeka podiže zastor i reflektira poplavu svjetlosti unazad stotinama godina, cijelu instituciju židovskog sistema religije. Bez smrti Krista ovaj sistem je beznačajan. Židovi su odbacili Krista, te je stoga njihov cijeli sistem religije neodređen, neobjašnjiv i nesiguran. Oni pridaju veliku važnost sjenovitim ceremonijama tipologije koja se susrela s njezinim antitipom, kao i zakonu Deset zapovijedi, koji nije bio sjena, već stvarnost izdržljiva kao i tron Jehove. Kristova smrt uzdiže židovski sistem tipova i odredbi, pokazujući da su božanska uspostava, i sa svrhom da održe vjeru živom u srcima Njegovih ljudi." {6BC 1097.2}

 

"Pavao... je potpuno razumio razliku između živuće vjere i mrtvog formalizma. Pavao je i dalje tvrdio da je jedan od djece Abrahama, i držao je Deset Zapovijedi u slovu i duhu vjerno kao što je to činio i prije svog obraćenja na kršćanstvo. Ali on je znao da tipološke ceremonije [koje su se vršile u hramu u Jeruzalemu] moraju uskoro potpuno prestati, jer se ispunilo ono na što su ukazivale i svjetlo evanđelja je obasjavalo svoju slavu na židovsku religiju, dajući novi značaj drevnim obredima." {SR 306.1}

 

"Pitanje koje se je na saboru razmatralo činilo se da predstavlja nepremostive poteškoće, u kojem god svjetlu ga gledali. Ali je Sveti Duh, u stvarnosti, već riješio ovaj problem, odlukom kojom je ovisio prosperitet, čak i postojanje, kršćanske crkve. Milost, mudrost, i posvećena prosudba dana je apostolima da odluče ovo sporno pitanje." {SR 306.2}

 

"Petar je razumio da je Sveti Duh odlučio o ovoj stvari tako što je sišao s istom silom na neobrezane pogane i obrezane Židove. Sjetio se je svoje vizije, u kojoj mu je Bog pokazao platno puno svih vrsta četveronogih zvijeri, i tražio od njega da ih kolje i jede; da bi kada on odbije, potvrđujući da nikad nije jeo ništa pogano ili nečisto, Bog rekao, 'Što je Bog očistio ti ne zovi poganim'. {SR 306.3}

 

Rekao je, 'Bog koji poznaje srca, svjedoči s njima, dajući im Svetoga Duha, kao što je dao i nama; ne praveći razliku između nas i njih, pročišćavajući njihova srca vjerom. Stoga, zašto iskušavate Boga, stavljajući breme na vrat učenika, koji ni naši oci ne mogaše nositi?'" {SR 307.1}

 

"Ovo breme nije bio zakon Deset Zapovijedi, kao što oni koji se protive tome da je on obvezujući govore; već je Petar referirao na zakon ceremonija, koji je bio poništen i učinjen ništavnim raspećem Kristovim. Ovakva uputa Petra je dovela zbor do točke gdje su bili sposobni razumno saslušati Pavla i Barnabu, koji su ovo povezali sa svojim iskustvom radeći među poganima." {SR 307.2}

 

"Jakov je donio svoje svjedočanstvo odlučno – da je Bog unaprijed odredio da uvede pogane da uživaju u svim privilegijama Židova. Sveti Duh nije smatrao dobrim da nameće ceremonijalni zakon na obraćenike iz poganstva; te su apostoli i starješine, nakon pažljivog istraživanja ove teme, vidjeli ovu stvar u istom svjetlu, i njihov um je bio kao um Duha Božjega. Jakov je presjedao vijećem i njegova konačna odluka je bila – moja je odluka da ne trebamo opterećivati one koji su se iz poganstva obratili Bogu." {SR 307.3}

 

"Bila je njegova prosudba da se ceremonijalni zakon, pogotovo obred obrezanja, ne treba nametati poganima, niti im se preporučivati. Uvidjeli su da je sam Bog odlučio o ovom pitanju tako što je poganima dao Svetoga Duha, i bilo je na njima da slijede vodstvo Duha." {SR 307.4}

 

"Židovi su bili tako precizni što se tiče ceremonijalne čistoće, da su njihovi propisi bili ekstremno opterećujući. Njihovi su umovi bili okupirani pravilima i zabranama i straha od vanjskog onečišćenja, da nisu primijetili mrlju koju sebičnost i zloća čine njihovoj duši." {MB 24.2}

 

"Isus ne spominje ovu ceremonijalnu čistoću kao jedan od uvjeta ulaska u njegovo kraljevstvo, već upućuje na potrebu čistoće srca…" {MB 24.3}

 

"…Oni su držali i još uvijek drže ljuske, sjene, i figure koje simboliziraju istinito. Slike za određeno vrijeme, da bi mogli rasuditi stvarnost, postale su tako izopačene njihovim vlastitim izumima, da su njihove oči bile zaslijepljene. Oni nisu shvatili da se tip susreo s antitipom u smrti Isusa Krista. Što veća njihova izopačenost slika i simbola to su njihovi umovi bili više zbunjeni, tako da nisu mogli vidjeti savršeno ispunjenje židovskog sustava, koju je ustanovio i uspostavio Krist i koja je upućivala na Njega kao na bit. Jela i pića i njihove odredbe su bile umnožavane dok ceremonijalna religija nije postala njihovo jedino štovanje." {FE 397.3}

 

"U Njegovom učenju, Krist je htio educirati i istrenirati Židove, da vide cilj onoga što će biti poništeno istinskim prinosom Njega samoga, živuće Žrtve." {FE 398.1}

 

"Kristova smrt i uskrsnuće ispunili su Njegov zavjet. [Vidi prvu polovicu Daniela 9:27.] Prije ovoga vremena bio je otkriven kroz tipologiju i sjene koje su upućivale na veliki prinos koji je Otkupitelj svijeta trebao učiniti, prinoseći se kao obećanje za grijehe svijeta. Drevni vjernici bili su spašeni istim Spasiteljem kao i sada, ali to je bio prikriveni Bog. Vidjeli su Božju milost samo u slikama. Obećanje dano Adamu i Evi u Edenu bilo je evanđelje palom rodu. Obećanje je dano da će sjeme žene satirati zmijinu glavu, a da će zmija vrebati Njegovu petu. Kristova žrtva je slavno ispunjenje cijelog židovskog sustava. Sunce pravednosti se podiglo. Krist naša pravednost sjaji u svjetlosti nad nama." {7BC 932.3}

 

Misli o BLAGDANU SJENICA od Vence Ferrella

 

Postoje nekoliko zanimljivih činjenica o blagdanu sjenica. On se također nazivao i blagdan žetve, šatora ili sjenica. (Za više informacija pogledaj: 2 Ljetopisa 8:13, Ezra 3:4, Zaharija 14:16, 18,19, Ivan 7:2, također i Izlazak 23:16, Levitski zakon 23:34-36, 39-43, Ponovljeni zakon 16:13-15; 31:10-13, Nehemija 8:1-18.)

 

·      Ovo je jedini od godišnjih blagdana koji je potpuno neispunjen. To je zato što je ovo tipologija koja dolazi nakon Dana Pomirenja, i označavala je drugi dolazak. To je uistinu okupljanje za adventne vjernike.

 

·      Mi smo ohrabreni da držimo nešto poput toga danas. Rečeno nam je da bi to trebalo biti period radosti. Naglasak, kako nam je prezentirano, je više na okupljanju: da zajedno pjevamo i razgovaramo, radujemo se i ohrabrujemo jedni druge, umjesto propovijedanja.

 

·      Iako se može i danas držati, nije nam zapovjeđeno da to činimo. U dodatku tome, nije nam rečeno da ako ga držimo danas, to moramo raditi određen broj dana ili za vrijeme određenog vremenskog perioda. Stoga, godišnje okupljanje neke vrste, s družbom vjernika bi bilo dostatno (originalno je počinjalo petnaestoga, dana sedmoga mjeseca, (Tisri), i trajalo je sedam dana, kasnije osam dana.)

 

Treba primijetiti da nam nikad nije rečeno da držimo tipološki blagdan truba ili dan otkupljenja. To je zato što mi danas živimo za vrijeme antitipa. Mi se sada trebamo uključiti u antitipološko djelo širenja zadnje poruke, svugdje, dok ostavljamo grijeh i pripremamo naše živote za konačno pomirenje, kada sud pređe na naša imena. (Pogledaj Veliku borbu, poglavlje 28; "Istražni Sud")

 

"U sedmome mjesecu je bio Dan Sjenica ili dan žetve. Ovim se blagdanom priznavalo Božje obilje u plodovima voćnjaka, maslinika i vinograda. Bilo je to glavno blagdansko okupljanje naroda u godini..." {PP 540.2}

 

"Ovaj je blagdan prije svega trebao biti prilika za radost. Dolazio je odmah nakon velikoga Dana Pomirenja kada su primili obećanje da se njihovo bezakonje neće više pamtiti. Pomireni s Bogom oni su dolazili pred Njega priznati Njegovu dobrotu i slaviti Ga za Njegovu milost. Budući da su žetveni radovi bili završeni, a poslovi nove godine još nisu počeli, narod je bio bez briga, te su se mogli predati svetom radosnom utjecaju trenutka. Premda je samo očevima i sinovima bilo zapovjeđeno da budu prisutni na blagdanima, ipak, koliko je to bilo moguće, dolazili su cijele obitelji, a i prema njihovoj gostoljubivosti, primali su i sluge, levite, tuđince i siromahe." {PP 540.3}

 

Bilješka Ron: Postoje Adventisti legalisti koji smatraju bilo kakvu zahvalu za dobru žetvu kao slavljenje poganskog dana zahvalnosti. Kraj bilješke.

 

"Blagdan sjenica je poput Pashe bio komemoracija. U sjećanju na njihov putnički život u pustinji, narod je sad trebao napustiti svoje domove i živjet u sjenicama, kolibama, načinjem od zelenih grančica, 'palminih grana, grančica s lisnatih drveta i potočne vrbovine.' Levitski zakonik 23:40,42,43." {PP 540.4}

 

"Prvi dan je bio sveti zbor, a sedmom danu blagdana dodan [u Nehemija 8:18] je i osmi koji se svetkovao na isti način." {PP 540.5}

 

"Tijekom ovih godišnjih blagdana, srca su starih i mladih bila ohrabrena službom Bogu, a druženjem s ljudima iz različitih dijelova zemlje, jačala se njihova veza s Bogom i međusobno. Dobro bi bilo i za današnji Božji narod da drži blagdan sjenica, radosno sjećanje na Božje blagoslove prema njima. Kao što su Izraelova djeca proslavljala izbavljenje koje je Bog učinio za njihove očeve i što ih je sačuvao tijekom putovanja iz Egipta, tako bismo se i mi sa zahvalnošću trebali prisjetiti različitih načina koje je on našao da nas izvede iz ovoga svijeta, iz tame grijeha u dragocjenu svjetlost milosti i istine." {PP 540.6}

 

Bilješka Ron: Ovaj mudar prijedlog Ellen White (iznad) ne bi trebao biti pobrkan s bilo kojom zapovijedi da se slavi blagdan sjenica na način na koji su to Židovi u prošlosti radili. Ako ovo protumačimo drukčije onda činimo Pavla, Kristove učenike, i Ellen White proturječnima. Kraj bilješke.

 

"Blagdan sjenica bio je posljednji godišnji skup. Bog je želio da u ovo vrijeme narod razmišlja o Njegovoj dobroti i milosti. Cijela je zemlja bila pod Njegovim vodstvom primajući Njegov blagoslov. Danju i noću Njegovo staranje nije prestajalo…" {DA 447.2}

 

"Ovaj blagdan nije bio samo izraz zahvalnosti za žetvu, već i sjećanje na Božju zaštitničku brigu o Izraelu u pustinji. Prisjećajući se života pod šatorima, Izraelci su tijekom ovog blagdana stanovali u kolibama, ili sjenicama od zelenog granja. Njih su podizali na ulicama u predvorju hrama ili na krovovima kuća. Brežuljci i doline oko Jeruzalema bili su također prošarani ovim prebivalištima od lišća, oživjevši od naroda." {DA 448.2}

 

"Vjernici su proslavljali ovu posebnu prigodu svetim pjesmama i zahvalnošću. Ovom je blagdan prethodio Dan Pomirenja, kad je nakon ispovijedanja svojih grijeha, narod bio proglašen pomiren s Nebom. Na taj način pripremljen je put za radost ove svetkovine…" {DA 448.3}

 

"Izraelski je narod na Blagdan Sjenica slavio Boga prisjećajući se Njegove milosti u izbavljenju iz egipatskog ropstva i Njegove nježne brige za njih tokom njihovog putničkog života u pustinji. Radovali su se svjesni oprosta i prihvaćanja u službi Dana Pomirenja koja je upravo završila. Ali kad se oni koji Bog otkupio sakupe u nebeskom Kanaanu, zauvijek oslobođeni od ropstva prokletstva, pod kojim "cjelokupno stvorenje uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada" (Rim 8:22), oni će se radovati s neizrecivom radošću i puni slave. Tada će Kristovo veliko djelo pomirenja biti upotpunjeno. Njihovi će grijesi zauvijek biti izbrisani." {PP 542.1}

 

"Vrijeme izabrano za posvećenje [obnovljenog hrama] bilo je vrlo povoljno – sedmi mjesec, kada su ljudi iz svih dijelova kraljevstva bili navikli dolaziti u Jeruzalem da proslave Blagdan Sjenica. Ova svetkovina je prije svega bila blagdan radosti. Nakon završetka žetvenih radova, a prije početka napora u slijedećoj godini, narod je bio slobodan od briga i mogao se prepustiti svetim radosnim utjecajima trenutka." {PK 37.3}

 

Zar je moguće da nakon Kristove smrti, ukoliko danas držimo bilo koju ceremoniju koja upućuje na Kristovu smrt, mi Njega razapinjemo dvaput (Hebrejima 6:6 Govori o vraćanju grešnim navikama: "Iznova razapinju Sina Božjega")? Mojsijev veliki grijeh je bio što je udario u stijenu dvaput (PP, 418.1). Nakon prvog puta (PP, 411), trebao je samo progovoriti stijeni.

 

Nastavak u petom dijelu: https://slugagospodnji.neocities.org/ozbiljneimplikacijedanapomirenja5.htm

 

Preveli i uredili: Matea Meznarić i Dejan Meznarić