OZBILJNE IMPLIKACIJE ANTI-TIPOLOŠKOG DANA POMIRENJA 2. DIO

 

Ps 77:13 "U svetištu je put tvoj, Bože: tko je tako velik Bog kao što je Bog naš?"

Ps 77:14 "Ti si Bog koji činiš čudesa; snagu svoju iskazao si među narodima."

Ps 77:15 "Mišicom svojom izbavio si narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove. Selah."

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

"Kao narod, mi bi trebali biti ozbiljni proučavatelji proročanstava; ne smijemo stati dok ne postanemo inteligentni u vezi teme o svetištu, koja je iznesena u vizijama Danijela i Ivana." E. White {CIHS 17.2}

 

Ono što ćete otkriti su najozbiljnije realizacije povezane s pravim kršćanstvom. Božji putovi su uistinu pronađeni u Službi u Svetištu, koja je trebala biti knjiga pouke za otkupljenje Njegovog naroda. Ova knjiga pouke je srozana do doktrine Nikolaita, samo vjeruj i oslanjaj se na milost i vjeru. Sigurno je osloniti se na milost i vjeru ako je OS (eng. Two P's of grace) milosti dijelom života vjernika. U ovu su uključene strahovite posljedice. Ovaj dokument je pregled sljedećih tema koje ću produbiti u nastavku serije:

 

§  Služba u Svetištu

 

§  Implikacije Anti-tipološkog Dana Pomirenja od 1844. u odnosu prema ceremonijalnim blagdanskim proslavama.

 

§  Kako su grijesi ušli na sud prije 1844.  1Tim 5:24 "Grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijed i idu prije na sud, a nekih idu kasnije."

 

§  Činjenica o Božjem djelu regeneracije nevjeste i svih ljudi ikada.

 

§  Ponoćni Poklič 1844. za svih 10 djevica, Matej 25, jer su sve zadrijemale.

 

§  Istražni Sud kakav uči Služba Svetišta u Pismu.

 

§  Brak Krista i Njegove nevjeste, Njegove crkve, u nebeskom Svetištu, prije nego On dođe.

 

§  Implikacije Zatvorenih vrata Otkrivenja 3.

 

§  OS milosti. (eng. Two P's of grace)

 

§  Tri Osobe Božanstva i Pomirenje.

 

Ovo što slijedi je kopija knjige Ellen G. White, koju je Vance Ferrel postavio online. Dodao sam neke bilješke koje identificiram kao moje komentare. rwb

 

KRIST u svom SVETIŠTU

Kompilacija spisa Ellen G. White

 

"Božji narod treba jasno razumjeti predmet Svetišta i istražnog suda." Velika Borba, p.488 {CiHS 1.1}

 

"Znam da pitanje svetišta stoji u pravednosti i istini baš kao što smo i držali svih ovih godina. Neprijatelj je taj koji odvodi umove na stranputicu. On je zadovoljan kada oni koji znaju istinu postanu zadubljeni u prikupljanju biblijskih stihova kojima podupiru pogrešne teorije koje nemaju temelja u istini. Tako korišteni biblijski tekstovi pogrešno se primjenjuju; oni nam nisu dani da potvrde zabludu, već da ojačaju istinu." Gospel Workers, p.303 {CiHS 1.2}

 

PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION

Mountain View, California

Oshawa, Ontario

 

Sadržaj

 

                              1.  Istina o Svetištu – Uvod

                              2.  Krist u Žrtvenom Sustavu

                              3.  Nebesko Svetište u minijaturi

                              4.  Evanđelje u Tipu i Anti-tipu

                              5.  Vijest o sudu uzburkala Ameriku

                              6.  Danijel 8:14 i Koraci Božjeg Misterioznog Vodstva

                              7.  Kraj 2300 Dana

                              8.  Slavni Nebeski Hram

                              9.  Naš Veliki Svećenik u Svetinji nad Svetinjama

                         10.  Kristova završna služba u Nebeskom Svetištu

 

Copyright @ 1969, by Pacific Press publishing Association

Litho in United States of America. All Rights Reserved

Library of Congress Catalog Card No. 70-94869 Six printings, 75,000

ISBN 0-8163-0128-X

 

SLUŽBE U SVETIŠTU

 

Nije samo svetište, već je i služba svećenika trebala "služiti slici i sjeni nebeske stvarnosti." Hebreji 8:5. Ovo je bilo od velike važnosti, i Gospodin je preko Mojsija dao jasne i određene upute o svakoj točki ove tipološke službe. Služba u svetištu je imala dva dijela, dnevnu i godišnju službu. Dnevna služba se obavljala na žrtveniku za paljenice, u dvorištu svetišta i u svetinji, a godišnja služba u svetinji nad svetinjama. {CIHS 31.1}

 

Nijedno smrtno oko, osim oka velikog svećenika, nije smjelo vidjeti unutrašnje odjeljenje svetišta. Svećenik je ondje mogao ući samo jednom godišnje i to nakon najsvečanije i najpozornije pripreme. On je dršćući izlazio pred Boga, a ljudi su u tišini i strahopoštovanju očekivali njegov povratak i njihova su se srca uzdisala u usrdnoj molitvi za božanski blagoslov. Veliki svećenik je pred prijestoljem milosti vršio pomirenje za Izrael, a Bog se s njim susretao u oblaku slave. Njegov boravak duži od uobičajenoga vremena ispunjavao ih je strahom da ne bi zbog njegovih ili njihovih grijeha bio ubijen od slave Gospodinove. {CIHS 31.2}

 

Dnevna služba se sastojala od jutarnje i večernje žrtve paljenice, žrtvovanja slatkog tamjana na zlatnom žrtveniku i posebnih žrtava za pojedinačne grijehe. Postojale su također žrtve za Subote, za vrijeme mlađaka i za posebne blagdane. {CIHS 31.3}

 

Svakog jutra i večeri na žrtveniku se palilo janje od godine, s propisanom hranom, što je simboliziralo svakodnevno posvećivanje naroda Jehovi i njihovu neprekidnu ovisnost o Kristovoj pomirbenoj krvi. Bog je izričito naredio da svaka žrtva koja se prinosi za službu u svetištu treba biti "bez mane." Izlazak 12:5. Svećenici su trebali pregledati sve životinje koje su donesene kao žrtve i odbiti sve one na kojima su otkrili manu. Samo je žrtva "bez mane" mogla biti simbol Njegove savršene čistoće, Njega koji se trebao prinijeti kao "nevino i bez mane janje." 1Petrova 1:19. Apostol Pavao upućuje na ove žrtve kao prikaz onoga što će Kristovi sljedbenici postati. On kaže: "Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje razumno bogoslužje." Rimljani 12:1. Mi se trebamo predati službi Bogu i nastojati prinijeti što savršeniju žrtvu. Boga neće zadovoljiti ništa manje od onog najboljeg što mi možemo ponuditi. Oni koji Ga ljube cijelim srcem željet će mu posvetiti najbolji dio svog života te će neprekidno nastojati uskladiti sve sile svog bića u harmoniju sa zakonima koji će izgrađivati naše sposobnosti da vršimo Njegovu volju. {CIHS 31.4}

 

Svećenik je prinošenjem tamjana dolazio u neposredniju Božju prisutnost nego bilo kojim drugim činom dnevne službe. Budući da unutarnja zavjesa nije sezala do vrha građevine, Božja slava koja se očitovala iznad prijestolja milosti, djelomično se mogla vidjeti iz prvog odjeljenja. Kad je svećenik prinosio tamjan pred Gospodinom, on je promatrao kovčeg, i dok se oblak tamjana dizao, božanska se slava spuštala na prijestolje milosti i ispunjavala svetinju nad svetinjama, a često je tako ispunjavala oba odjeljenja da je svećenik bio prisiljen povući se do vrata šatora. Kao što je svećenik u toj tipološkoj službi vjerom gledao prijestolje milosti koje nije mogao vidjeti, tako i Božji ljudi sada trebaju usmjeravati svoje molitve Kristu, svom Velikom Svećeniku, koji, nevidljiv za ljudsko oko, moli u naše ime u svetištu iznad. {CIHS 32.1}

 

Tamjan, koji se diže s molitvama Izraela, predstavlja Kristove zasluge i posredovanje, Njegovu savršenu pravednost koja se vjerom uračunava Njegovim ljudima i koja jedina može bogoslužje grešnih bića učiniti prihvatljivo Bogu. Pred zastorom svetinje nad svetinjama nalazio se žrtvenik stalnog posredovanja, a pred svetinjom žrtvenik stalnog pomirenja. Bogu se pristupalo krvlju i tamjanom, simbolima koji su prikazivali velikog Posrednika kroz kojeg grešnici mogu pristupiti Jehovi i jedino kroz Njega, milost i spasenje može biti darovano pokajanoj, vjernoj duši. {CIHS 32.2}

 

Dok su svećenici svakog jutra i večeri ulazili u svetinju u vrijeme prinošenja tamjana, dnevna je žrtva bila spremna za prinošenje na žrtveniku u dvorištu izvan. Bilo je to vrijeme posebne pozornosti za štovatelje koji su se okupljali kod šatora. Prije nego što su stupili u Božju prisutnost kroz službu svećenika, trebali su ozbiljno ispitati svoja srca i priznati svoje grijehe. Udruživali su se u tihoj molitvi licima okrenutim prema svetinji. Tako su se njihove molitve dizale s oblakom tamjana dok se vjera hvatala za zasluge obećanog Spasitelja predočenog žrtvom pomirenja. Sati određeni za jutarnju i večernju žrtvu smatrali su se svetima i poštovali su se kao propisano vrijeme bogoslužja u cijelom židovskom narodu. Kad su u kasnijem razdoblju Židovi bili rasuti u udaljenim zemljama, oni su i dalje u određeno vrijeme okretali svoje lice prema Jeruzalemu i prinosili svoje molitve izraelskom Bogu. U ovom običaju kršćani imaju primjer jutarnje i večernje molitve. Premda Bog osuđuje puke ceremonije, bez duha bogoslužja, On s velikim zadovoljstvom gleda na one koji Ga ljube, klanjajući se jutrom i večeri tražeći oprost za učinjene grijehe i iznoseći svoje zahtjeve za potrebne blagoslove. {CIHS 33.1}

 

Kruh prisutnosti je uvijek stajao pred Gospodinom kao trajni prinos. Oni su bili dio dnevne žrtve. Zvali su se prineseni kruhovi ili "kruh prisutnosti", jer su uvijek bili položeni pred Gospodinovim licem. Oni su bili priznanje čovjekove ovisnosti o Bogu za tjelesnu i duhovnu hranu te da ih primamo samo kroz posredovanje Krista. Bog je hranio Izrael u pustinji kruhom s neba i bili su ovisni o Njegovoj velikoj izdašnosti, i za tjelesnu hranu i za duhovne blagoslove. I mana i kruh prisutnosti upućivali su na Krista, živi Kruh, koji je za nas uvijek prisutan pred Bogom. On sam je rekao: "Ja sam živi kruh koji je sišao s neba." Ivan 6:48-51. Kruhovi su škropljeni s tamjanom, a kad su ih svake Subote uklanjali da bi ih se zamijenilo sa svježim, na žrtveniku je paljen tamjan kao spomenik pred Bogom. {CIHS 33.2}

 

Najvažniji dio dnevne službe bila je služba koja se obavljala u ime pojedinaca. Pokajani grešnik je donosio svoju žrtvu do vrata šatora i stavljajući svoju ruku na glavu žrtve ispovijedao svoje grijehe i tako ih slikovito prenio sa sebe na nevinu žrtvu. Životinju je zaklao svojim vlastitim rukama, a svećenik je krv unosio u svetinju i njome škropio ispred zavjese iza koje se nalazio kovčeg sa zakonom koji je grešnik prestupio. Ovom ceremonijom grijeh je slikovito, kroz krv, prenesen u svetište. U nekim slučajevima krv se nije unosila u svetinju, već je svećenik jeo meso, kao što je Mojsije naredio Aronovim sinovima riječima: "To vam je dao Gospodin da uklanjate krivnju sa zajednice." Levitski zakonik 10:17. Obje ceremonije su prikazivala prenošenje grijehe s pokajnika na svetište. {CIHS 34.1}

 

Takvo je bilo djelo koje se svakodnevno obavljalo tijekom godine. Grijesima Izraela koji su tako prebačeni u svetište, sveta mjesta postala su nečista te je bila potrebna posebna služba za uklanjanje grijeha. Bog je zapovjedio da se izvrši pomirenje za svako sveto odjeljenje, kao i za žrtvenik, da ga: "očisti i posveti od nečistoća djece Izraelove." Levitski zakonik 16:19. {CIHS 34.2}

 

BILJEŠKA: Kad je žrtva za grijeh prinesena za svećenika ili za cijeli narod, krv se unosila u svetinju, prskala pred zavjesom i stavljala na rogove zlatnog žrtvenika. Pretilina se palila na oltaru za paljenice u dvorištu, ali se tijelo žrtve palilo izvan kampa. Pogledaj Levitski zakonik 4:1-21.

Međutim, kada bi se žrtva prinosila za vladara ili pojedinca, krv se nije unosila u svetinju, ali meso je trebao pojesti svećenik kao što je Gospodin zapovjedio Mojsiju. Pogledaj, Levitski zakonik 6:26; 4:22-35.

Stoga, kao što autor na drugom mjestu opisuje: "Grijesi ljudi su slikovito prebačeni na svećenika, koji je bio posrednik za narod. Svećenik sam nije mogao biti prinos za grijeh, niti učiniti pomirenje svojim životom, jer je i on bio grješnik. Umjesto da on propati smrt, on je ubijao janje bez mane; kazna za grijeh je bila prebačena na nevinu životinju, koja je tako postala trenutna zamjena i tipološki predstavljala savršen prinos Isusa Krista. Kroz krv ove žrtve, ljudi su vjerom gledali u budućnost na krv Kristovu koja će biti prolivena za pomirenje grijeha svijeta." Selected Messages, 13k. 1, p.230.

 

DAN POMIRENJA

 

Jednom godišnje, na veliki Dan Pomirenja, svećenik je ulazio u svetinju nad svetinjama čistiti svetište. Tim se činom završavao godišnji ciklus službe. {CIHS 35.1}

 

Na Dan Pomirenja pred vrata su donošena dva jarca i nad njima su bacane kocke, "te jednog odredi kockom za Gospodina, a drugog za žrtvenog jarca." Jarac na kojeg je prvo pala kocka trebao je biti zaklan kao žrtva za grijeh ljudi. Svećenik je njegovu krv trebao unijeti iza zavjese i njome poškropiti prijestolje milosti. "Tako će obaviti obred pomirenja za svetinju zbog nečistoće djece Izraelove, zbog njihovih prijestupa i svih njihovih grijeha: a tako neka učini i za šator sastanka što se među njima nalazi, sred njihovih nečistoća." {CIHS 35.2}

 

"Neka mu na glavu Aron stavi obje svoje ruke i nad njim ispovijedi sva bezakonja Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Položivši ih tako jarcu na glavu, neka ga pošalju u pustinju s jednim prikladnim čovjekom. Tako će jarac na sebi odnijeti sva njihova bezakonja u pusti kraj." Sve dok jarac nije bio poslan u pustinju ljudi se nisu smatrali slobodnim od tereta grijeha. Svaki je čovjek trebao patiti u svojoj duši dok se obavljalo djelo pomirenja. Odlagao se svaki posao, i cijela je izraelska zajednica provela dan u svečanoj poniznosti pred Bogom, u molitvi, postu i dubokom ispitivanju srca. {CIHS 35.3}

 

Ova godišnja služba je ljude naučila važnim istinama o pomirenju. Žrtvama za grijeh koje su se prinosile tijekom godine prihvaćena je zamjena za grješnika, ali krv žrtve nije u cijelosti uklanjala grijeh. Ona je bila samo sredstvo kojim je grijeh prenošen u Svetište. Prinosom krvi grešnik je priznavao autoritet Zakona, priznavao krivnju zbog svojih prijestupa i izražavao vjeru u Onoga koji je trebao uzeti grijehe svijeta. Ali on nije bio u cijelosti oslobođen od osude Zakona. Na Dan Pomirenja veliki je svećenik, nakon što je prinio žrtvu za zajednicu, s krvlju ulazio u Svetinju nad svetinjama i njome škropio sjedalo milosti, iznad ploča Zakona. Tako su zahtjevi Zakona, koji je zahtijevao grješnikov život, bili zadovoljeni. Onda u ulozi pomiritelja, svećenik je na sebe uzimao grijehe i napuštajući svetište nosio teret Izraelovih grijeha. Na vratima šatora on je polagao ruke na glavu žrtvenog jarca i "ispovijedi sva bezakonja Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Položivši ih tako jarcu na glavu." Kad je jarac koji je nosio ove grijehe pušten u pustinju, smatralo se da se narod trajno oslobodio grijeha. Ova služba je obavljana o "slici i sjeni nebeskih stvarnosti." (Hebreji 8:5.) {CIHS 35.4}

 

SLIKA NEBESKIH STVARNOSTI

 

Kao što je već rečeno, Mojsije je zemaljsko svetište izgradio prema uzorku koji mu je pokazan na gori. Bio je to "slikovit prikaz za ondašnje vrijeme – u kojem su se prinosili darovi i žrtve;" njegova su dva sveta odjeljenja bila "uzorak nebeskih stvarnosti", a Krist, naš Veliki Svećenik, jest, "službenik svetišta i pravog šatora, onoga kojeg je podigao Gospodin, a ne čovjek." Hebreji 9:9;23, 8:2. Kad je apostolu Ivanu u viziji dozvoljen pogled na Božji hram u nebu, on je tamo ugledao "i sedam ognjenih svjetiljaka gori pred prijestoljem." Vidio je anđela kako "držeći zlatni kadionik dođe i stane na žrtvenik i bijaše mu dano mnogo kada da ga prinese s molitvama svih svetih na zlatni žrtvenik pred prijestoljem." Otk 4:5; 8:1. Ovdje je proroku bilo dopušteno promotriti prvo odjeljenje svetišta na nebu i tamo je vidio "sedam svjetiljki" i "zlatni žrtvenik" koji je u zemaljskom svetištu bio prikazan zlatnim svijećnjakom i žrtvenikom tamjana. "Uto se otvori hram Božji što se nalazi na nebu" (Otk 11:19) i on je pogledao iza unutarnje zavjese na svetinju nad svetinjama. Tamo je ugledao "kovčeg Njegovog zavjeta" (Otk 11:19), predstavljen svetom škrinjom koju je Mojsije načinio za čuvanje Božjeg zakona. {CIHS 36.1}

 

Mojsije je načinio zemaljsko svetište "prema uzorku koji je vidio." Pavao kaže da su "šator i svi predmeti određeni za službu Božju" kad su dovršeni, bili "uzorci nebeskih stvarnosti." Djela 7:44 i Heb 9:21-23. Ivan kaže da je vidio svetište u nebu. To svetište, u kojem Isus služi u naše ime, veliki je original, a svetište koje je Mojsije izgradio njegova je kopija. {CIHS 37.1}

 

Nebeski hram, prebivalište Kralja nad kraljevima, gdje "tisuće, tisuća služahu njemu i deset tisuća puta deset tisuća stajahu pred njim" (Daniel 7:10), ispunjen slavom vječnog prijestolja, gdje serafini, njegovi blještavi čuvari, zaklanjaju svoje lice iz poštovanja – nijedna zemaljska građevina ne može prikazati u njegovoj veličini i njegovoj slavi. Ipak, zemaljsko svetište i njegovi obredi podučavali su važne istine u vezi s nebeskim svetištem i velikim djelom otkupljenja koje se tamo obavljalo za čovjeka. {CIHS 37.2}

 

Nakon Spasiteljevog uzašašća, On je počeo svoje djelo kao naš Veliki Svećenik. Pavao kaže: "Krist, naime, nije ušao u sveta mjesta napravljena rukama koja su samo slika pravih, nego u samo nebo, da posreduje za nas pred prisustvom Božjim." Hebreji 9:24. Kao što se Kristova služba trebala sastojati od dva dijela, a svaki dio je trajao određeno vrijeme i zauzimao posebno mjesto u nebeskom svetištu, tako se i tipološka služba sastojala od dva dijela, dnevne i godišnje službe, a svakoj je bilo posvećeno jedno odjeljenje u svetištu. {CIHS 37.3}

 

Kao što se Krist nakon svog uzašašća pojavio u Božjoj prisutnosti prinoseći svoju krv u ime pokajanih grešnika, tako je i svećenik tijekom dnevne službe škropio krv žrtve u svetinji u ime grešnika. {CIHS 38.1}

 

Kristova krv, premda je oslobađala pokajanog grješnika od osude Zakona, nije uklanjala grijeh. On je ostao zapisan u svetištu sve do konačnog pomirenja; tako je i u tipologiji krvlju žrtve za grijeh s pokajanog grešnika uklanjao grijeh, ali je ostao u svetištu do Dana pomirenja. {CIHS 38.2}

 

OČIŠĆENO OD ZAPISA GRIJEHA

 

Na veliki dan konačnog suda mrtvaci će biti "suđeni prema onome što je napisano u knjigama, po svojim djelima." Otk 20:12. Onda će zaslugama Kristove pomirbene krvi grijesi istinski pokajanih grešnika biti izbrisani iz nebeskih knjiga. Svetište će time biti očišćeno ili oslobođeno od zapisa o grijehu. Službama na Dan Pomirenja, čišćenjem zemaljskog svetišta, tipološki se prikazivalo ovo veliko djelo pomirenja ili brisanje grijeha, koji su ga zagadili, a uklanjanje je postignuto na osnovu krvi žrtve prinesene za grijeh. {CIHS 38.3}

 

Kao što će prilikom konačnog pomirenja grijesi iskreno pokajanih biti izbrisani iz nebeskih zapisa, da ih se više ne pamti ili ne priziva u sjećanje, tako su oni u tipološkoj službi odnošeni u pustinju i tako zauvijek odvojeni od zajednice. {CIHS 38.4}

 

Budući da je Sotona začetnik grijeha, direktni začetnik svih grijeha koji su uzrokovali smrt Sina Božjeg, pravda zahtijeva da Sotona primi konačnu kaznu. Kristovo djelo otkupljenja čovjeka i očišćenja svemira od grijeha biti će okončano uklanjanjem grijeha iz nebeskog svetišta i polaganjem istih na Sotonu koji će primiti konačnu kaznu. Tako se i u tipološkoj zemaljskoj službi godišnji ciklus obreda završavao čišćenjem Svetišta i priznavanjem grijeha na glavi žrtvenog jarca. {CIHS 38.5}

 

Tako su u službi u šatoru i u hramu koji je kasnije zauzeo njegovo mjesto, ljudi svakodnevno učili o velikim istinama u vezi s Kristovom smrću i službom, a jednom godišnje njihovi su umovi usmjeravani na završne događaje u velikoj borbi između Krista i Sotone, konačno pročišćavanje svemira od grijeha i grješnika. – Patriarchs and Prophets, p.343-358. {CIHS 39.1}

 

PITANJA ZA PROUČAVANJE

 

                          1.  Što su bili "prvi zahtjevi" za gradnju svetišta u pustinji?

                          2.  Što je bila osnova za plan ovog svetišta? Kako se do nje došlo?

                          3.  Ima li miris tamjana koji se širio u svetištu i daleko oko njega neko značenje?

                          4.  Kako se očitovala Božja prisutnost i gdje?

                          5.  Zakon i sjedalo milosti nalazili su se u svetinji nad svetinjama. Zašto?

                          6.  Zašto je naprsnik bio najsvetiji dio svećenikove odjeće?

                          7.  Koja su tri elementa svećeničke odjeće i vladanja trebala ostaviti poseban dojam na Izraelce?

                          8.  Zašto su upute za sve službe u svetištu tako jasne i određene?

                          9.  Koje je dvostruko značenje imala činjenica da životinjske žrtve moraju biti "bez mane"?

                     10.  Tamjan i krv prinošeni su istodobno. Zašto?

                     11.  Na koja je dva načina grijeh grešnika bio prenošen u svetište?

                     12.  Kada i kako je svetište očišćeno od grijeha ljudi?

                     13.  Koje je predmete Ivan vidio u viziji kad je gledao prvi i drugi odjel nebeskog svetišta? Što je vidio o Njegovoj slavi i veličini?

                     14.  Kako su dnevne i godišnje službe u svetištu bile povezane jedna s drugom? Primjeni to na Kristovu službu kao našeg Velikog Svećenika i čišćenje nebeskog svetišta od zapisa grijeha.

 

EVANĐELJE U TIPU I ANTITIPU

 

Davidov dugo-njegovani plan o podizanju hrama Gospodinu Salomon je mudro ostvario. Sedam godina Jeruzalem je bio pun zaposlenih radnika koji su poravnavali odabrana gradilišta, zidali velike zaštitne zidove, postavljali široke temelje – "veliko kamenje, skupocjeno kamenje, klesano kamenje," – oblikovali teška debla dovezena iz libanonskih šuma i podizali veličanstveno svetište. 1 Kraljevima 5:17. {CIHS 40.1}

 

Istodobno s pripremanjem drveta i kamena, tom su zadatku tisuće radnika posvećivali svu svoju energiju, napredovala je izrada hramske obrade pod upravom Hirama iz Tira, "čovjeka mudra, vješta i razumna... koji umije obrađivati zlato, srebro, mjed, željezo, kamen, drvo, i plavo, ljubičasto i tamnocrveno predivo, i prepredeni lan." 2 Ljetopisa 2:13-14. {CIHS 40.2}

 

SAVRŠEN PREMA UZORCIMA*

 

I tako, dok je gradnja na brdu Moriji napredovala bez buke, jer "hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za građenja nije čuo ni čekić ni sjekira ni nikakvo željezno oružje u domu dok je bio u izgradnji," prekrasna je oprema bila usavršavana po uzorcima koje je David ostavio svome sinu, "i sve predmete namijenjene Domu Božjem." 1 Kraljevima 6:7, 2 Ljetopisa 4:19. U ovu opremu su spadali žrtvenik tamjana, stolovi na kojima je stajao kruh prisutnosti, svijećnjak sa svjetiljkama, sa spravama i priborom i instrumentima povezanim sa službom svećenika u svetinji, sve "od zlata, i to čistog zlata." 2 Ljetopisa 4:21. Mjedena oprema, – žrtvenik za paljenice, veliki umivaonik poduprt s dvanaest volova, manji umivaonici i mnogo drugoga pribora, – "kralj odredi da ih lijevaju u Jordanskoj ravnici, u glinenom tlu između Sukota i Seredate." 2 Ljetopisa 4:17. Ovih predmeta napravljeno je tako mnogo da im ne bi nedostajalo. {CIHS 40.3}

 

*Poglavlje sastavljeno od nekoliko Ellen G. White izvora kako bi se prikazala povezanost između tipološke službe u svetištu na zemlji i anti-tipološke službe u nebeskom svetištu.

 

HRAM NEUSPOREDIVE RASKOŠI

 

Nenadmašna je bila ljepote i neusporedivog sjaja građevina koju je Salomon sa svojim suradnicima podigao Bogu i bogoslužju. Ukrašena skupocjenim kamenjem, okružena prostranim dvorištima s veličanstvenim prilazima, obrubljena rezbarenom cedrovinom i glačanim zlatom, hramska građevina, sa svojim izvezenim zastorima i bogatom opremom, bila je odgovarajući simbol Božje žive crkve na zemlji koja se tijekom vjekova gradila prema božanskom planu u skladu s božanskim uzorkom, od materijala koji je uspoređen sa "zlatom, srebrom i dragim kamenjem," "uglađene poput kakve palače." 1 Kor 3:12, Psalam 144:12. [1] {CIHS 41.1}

 

Napravljeno je najdivnije svetište prema uzorku danom Mojsiju na gori, koji je Gospodin poslije pokazao kralju Davidu. Kao dodatak kerubinima na poklopcu kovčega, Salomon je napravio još dva anđela koji su bili veći i stajali s obje strane kovčega, prikazujući nebeske anđele kako čuvaju zakon Božji. Nemoguće je opisati ljepotu i raskoš ovoga svetišta. Na ovo su mjesto svećenici s najvećim poštovanjem unijeli sveti kovčeg i postavili ga ispod krila dvojice kerubina koji su stajali na podu. {CIHS 41.2}

 

BOŽJI ZNACI PRIHVAĆANJA

 

Sveti je zbor podigao svoje glasove u slavljenju Boga, a melodija njihovih glasova praćena je svim vrstama glazbala. Sve dok je predvorje hrama odzvanjalo slavljenjem, oblak Božje slave ispunjavao je dom kao što je nekada ispunjavao šator sastanka u pustinji. "A kada su svećenici izašli iz svetinje oblak ispuni dom Gospodinov, tako da zbog oblaka svećenici nisu mogli nastaviti služiti: jer je slava Gospodinova ispunila dom Gospodinov." 1 Kraljevima 8:10,11. {CIHS 42.1}

 

Poput zemaljskog svetišta koje je Mojsije načinio prema slici pokazanoj na gori i Salomonov je hram, sa svim svojim službama, bio "simbol za ono vrijeme u kojem su se prinosili darovi i žrtve;" a njegova dva sveta odjeljenja bila su "uzorci stvari u nebesima;" Krist, naš Veliki Svećenik, "službenik je svetišta i pravog šatora kojeg je podigao Gospodin, a ne čovjek." [Hebreji 8:2] [2] {CIHS 42.2}

 

Cijeli sustav tipologije i simbola bio je zgusnuto proročanstvo evanđelja, prezentacija u kojoj su bila povezana obećanja o otkupljenju. [3] {CIHS 42.3}

 

ANTITIP IZGUBLJEN IZ VIDA

 

Gospodin Isus je bio temelj cijelog židovskog vjerskog sustava. Njegove uzvišene službe bile su božanski određene. Trebale su objaviti narodu da će se u određeno vrijeme pojaviti Onaj na koga su sve te službe ukazivale. [4] {CIHS 42.4}

 

Kako su se udaljavali od Boga, Židovi su u velikoj mjeri izgubili iz vida učenje obredne službe. Ovu službu je zasnovao sam Krist. Svakim svojim dijelom bila je simbol Njega i puna životne snage i duhovne ljepote. Međutim, Židovi su izgubili duhovni život koji je proistekao iz njihovih ceremonija čvrsto se držeći mrtvih formi. Pouzdali su se u same žrtve i obrede, umjesto da su se oslanjali na Onoga na koga su te žrtve upućivale. Da bi popunili mjesto onoga što su izgubili, svećenici i rabini umnožavali su svoje vlastite zahtjeve, i što su bivali stroži, sve se manje manifestirala Božja ljubav. [5] {CIHS 42.5}

 

HRAMSKE SLUŽBE IZGUBILE SVOJE ZNAČENJE

 

Krist je bio utemeljitelj i život hrama. Hramske službe su bile slika žrtve Božjeg Sina. Svećenstvo je uspostavljeno da prikaže Kristov posrednički karakter i djelo. Cjelokupan plan žrtvenog bogoslužja bio je nagovještaj Spasiteljeve smrti za otkupljenje svijeta. Ove žrtve neće imati nikakvu učinkovitost kad veliki događaj na koji su vjekovima upućivale bude ispunjen. {CIHS 43.1}

 

Budući da je cjelokupan obredni sustav simbolično upućivao na Krista, ono bez Njega nije imalo nikakvu vrijednost. Kad su Židovi zapečatili svoje odbacivanje Krista, time što su ga predali da se pogubi, odbacili su sve ono što je pridavalo Značaj hramu i njegovim službama. Njegova svetost je odstupila. Bio je osuđen na uništenje. Od toga dana su žrtve i služba u vezi s njima postale beznačajne. Kao i Kainova žrtva, nisu izražavale vjeru u Spasitelja. Time što su Krista predali na smrt, Židovi su ustvari razorili svoj hram. Kad je Krist razapet unutarnja zavjesa u hramu rascijepala se na dva dijela, od vrha do dna, označavajući da je prinijeta velika završna žrtva i da je cijeli sustav žrtava zauvijek prestao. {CIHS 43.2}

 

"I u tri dana opet ću ga podići." Sile tame kao da su nadvladale prilikom Spasiteljeve smrti i klicale su od radosti zbog svoje pobjede. Međutim, iz unajmljena je Josipova groba, Isus izašao kao pobjednik. "Razoružavši poglavarstva i vlasti i javno ih izloži ruglu, proslavivši u tome pobjedu nad njima." Kološanima 2:15. Zaslugom Njegove smrti i uskrsnuća On je postao sluga "istinitog šatora, onoga kojega je podigao Gospodin, a ne čovjek." Hebreji 8:2. Ljudi su podigli židovski šator sastanka, ljudi su sazidali židovski šator, ali gornje svetište – po čijoj je slici bilo načinjeno zemaljsko – nije sagradio nijedan zemaljski arhitekt. "Evo Čovjeka čije ime je Grana: ...On će sagraditi hram Gospodinu; On će slavu nositi i vladati na Njegovu prijestolju; i bit će svećenik na Njegovom prijestolju." Zaharija 6:12-13. {CIHS 43.3}

 

OČIJU OKRENUTIH PREMA ISTINSKOJ ŽRTVI

 

Služba prinošenja žrtava, koja je upućivala na Krista, je prestala, ali su ljudske oči sada bile okrenute prema pravoj žrtvi za grijehe svijeta. Zemaljsko je svećenstvo prestalo, ali mi gledamo na Isusa službenika novoga zavjeta, i "na škropljeničku krv koja govori bolje od Abelove." "Još nije otvoren put u najsvetiju od svih dok još postoji prvi šator... ali Krist, kao Veliki Svećenik budućih dobara, došao po većem i savršenijem šatoru, ne rukotvorenom... nego po svojoj krvi, ušao jednom zauvijek u Svetinju, zadobivši vječno otkupljenje za nas." Hebreji 12:24, 9:8-12. {CIHS 44.1}

 

"Stoga on i može potpuno spašavati one koji po Njemu pristupaju Bogu, budući da On uvijek živi da ih zastupa." Hebreji 7:25. Iako se služba morala premjestiti iz zemaljskog u nebeski hram; iako će svetište i naš veliki svećenik biti nevidljivi za ljudske oči, ipak učenici neće trpjeti nikakav gubitak. Oni neće doživjeti nikakav prekid svoje zajednice niti smanjenje sile zbog Spasiteljeve odsutnosti. Dok Isus služi u svetištu iznad, On je još uvijek svojim Duhom poslužitelj crkve na zemlji. [6] {CIHS 44.2}

 

NAŠ VELIKI SVEĆENIK, NAŠ ZASTUPNIK

 

"Jer Krist nije ušao u rukotvorene svetinje, koje su slike one istinskih, nego u samo nebo, da se sada pojavi u Božjoj prisutnosti za nas. Niti je ušao da prinese mnogo puta sam sebe, kao što veliki svećenik ulazi u svetinju s tuđom krvlju, jer bi tada morao trpjeti mnogo puta od utemeljenja svijeta: nego se sada pojavio jedanput na svršetku svijeta da odstrani grijeh prinijevši na žrtvu sebe." [Hebreji 9:24-26.] "Ovaj čovjek, nakon što je prinio jednu žrtvu za grijehe zauvijek, sjede zdesna Bogu." [Hebreji 10:12.] Krist je jedanput ušao u svetinju i osigurao nam vječno spasenje. "Stoga on i može potpuno spašavati one koji po Njemu pristupaju Bogu, budući da On uvijek živi da ih zastupa." [Hebreji 7:25.] On je sebe osposobio da bude ne samo čovjekov predstavnik, već njegov zastupnik, tako da svaka duša ako hoće, može reći: Ja imam Prijatelja na sudu, Velikog Svećenika koji je ganut osjećajima mojih bezakonja. [7] {CIHS 44.3}

 

Svetište na nebu središte je Isusovog rada u ime čovjeka. Odnosi se na svaku dušu koja živi na zemlji. Ono nam iznosi plan otkupljenja dovodeći nas sve do samog svršetka vremena i otkriva nam trijumf borbe između pravde i grijeha. Od najveće je važnosti da svi podrobno istraže ove teme kako bismo mogli svakome tko nas upita navesti razlog nade koja je razlog u nama. [8] {CIHS 45.1}

 

                              1.  Prophets and Kings, str.35-36.

                              2.  Review and Herald, 9. Studeni 1905.

                              3.  The Acts of the Apostles, str. 14.

                              4.  Christ's Object Lessons, str. 34.

                              5.  The Desire of Ages, str. 29.

                              6.  Isto, str. 165,166.

                              7.  Review and Herald, 12. Lipnja 1900.

                              8.  Review and Herald, 9. Studeni 1905.

 

PITANJA ZA PROUČAVANJE

 

                              1.  Na koji je jedinstven način bio konstruiran Solomonov hram?

                              2.  Čega je hram bio simbol?

                              3.  Kako je Bog pokazao da prihvaća hram koji je bio dovršen?

                              4.  Oko koga se vrtio cijeli židovski sustav?

                              5.  Što su Židovi učinili kad su izgubili duhovni život svojih ceremonija?

                              6.  Kada i kako je hram izgubio svoje značenje i svetost?

                              7.  Tko je vrhunac i koga čovjek treba gledati u službi za svoje spasenje?

                              8.  Isus je čovjekov "predstavnik", ali i njegov "zastupnik." Koja je razlika između ove dvije funkcije?

 

VIJEST O SUDU UZBURKALA AMERIKU

 

Da predvodi u objavljivanju Kristovog drugog dolaska, Bog je posebno izabrao jednog čestitog poljodjelca, koji je, premda naveden da posumnja u božanski autoritet Svetog Pisma, ipak iskreno želio upoznati istinu. Kao mnogi drugi reformatori i William Miller se u svojoj mladosti borio sa siromaštvom i tako naučio velike lekcije o trudu i samo-poricanju. Članovi njegove obitelji odlikovali su se neovisnim, slobodoumnim duhom, ustrajnošću i žarkim domoljubljem – a ove su se osobine i kod njega isticale. Njegov je otac bio kapetan u Republikanskoj vojsci u vrijeme revolucije. I uzroke teškim prilikama u prvim godinama Millerovog života treba potražiti u žrtvama što ih je podnosio u borbama, kao i u stradanjima tog burnog razdoblja. {CIHS 47.1}

 

Bio je zdrave i čvrste tjelesne građe i već je u svom djetinjstvu pokazivao više no običnu intelektualnu snagu. To se još više zamjećivalo kako je bio stariji. Njegov je um bio aktivan, dobro razvijen, a bio je veoma željan znanja. Premda nije uživao prednosti višeg obrazovanja, njegova ljubav prema učenju i navika pažljivog promišljanja te oštrog zapažanja učinile su ga čovjekom zdravog rasuđivanja i širokih pogleda. Odlikovao se besprijekornim moralnim karakterom i zavidnom reputacijom, pa je bio opće cijenjen zbog svog poštenja, štedljivosti i dobroćudnosti. Zahvaljujući naporu i trudu on je za rana stvorio uvjete za samostalan život, premda je i dalje zadržao naviku da uči. Uspješno je obavljao različite građanske i vojne dužnosti, pa se činilo da mu je širom otvoren put bogatstva i časti. {CIHS 47.2}

 

Njegova majka je bila iskreno pobožna žena, te je u djetinjstvu bio izložen vjerskim utjecajima. Međutim, u ranoj mladosti zapao je u društvo deista, koji su snažno utjecali na njega, budući da su to većinom bili dobri građani, ljudi humanih i plemenitih nazora. Budući da su živjeli usred kršćanskih institucija, njihov je karakter u stanovitoj mjeri bio oblikovan njihovim okruženjem. Vrline koje su pribavile poštovanje i povjerenje dugovali su Bibliji, pa ipak su ove dobre darove toliko iskvarili da je njihov utjecaj bio suprotan Božjoj Riječi. Druženje s tim ljudima Millera je natjeralo da posvoji njihove osjećaje. Uobičajeno tumačenje Svetog Pisma stvaralo je teškoće koje su mu se činile nesavladive, ali njegova nova vjera, u kojoj je Biblija ostavljena po strani, nije mu namjesto nje pružala ništa bolje, te nije bio nimalo zadovoljan. Međutim, tih se nazora držao oko 12 godina. Nekako u 34. godini Sveti Duh ga je osvjedočio o njegovom grešnom stanju. U svom ranijem vjerovanju nije nalazio jamstvo za sreću iza groba. Budućnost mu se činila mračnom i turobnom... {CIHS 48.1}

 

Tako je stanje potrajalo nekoliko mjeseci. "Iznenada", kaže, u moje se misli živo utisnuo karakter Spasitelja. Činilo se da može postojati biće toliko dobro i sućutno da bi platilo za naše prijestupe i tako nas spasilo od kazne za grijeh. U istom sam trenutku osjetio kako bi ljupko moralo biti takvo biće i zamislio da bih se mogao prepustiti Njegovim rukama i vjerovati u Njegovu milost. Ali se pojavilo pitanje: Kako se može dokazati da takvo biće doista postoji? Shvatio sam da izvan Biblije ne mogu naći dokaza za postojanje takvog Spasitelja, niti mogućeg budućeg stanja... {CIHS 48.2}

 

"Shvatio sam da Biblija prikazuje upravo takvog Spasitelja kakav je meni bio potreban, pa sam htio ustanoviti kako jedna nenadahnuta knjiga može razviti načela tako savršeno prilagođena potrebama palog svijeta. Morao sam priznati da je Sveto Pismo Božje otkrivenje. Ono je postalo mojom radošću, a u Isusu sam našao prijatelja. Spasitelj je za mene postao najmiliji među tisućama, a Sveto Pismo koje mi se ranije činilo mračnim i punim proturječja, postalo je svjetiljkom mojoj nozi i svjetlo mojem putu. Um mi se smirio i zadovoljio. Ustanovio sam da je Gospodin Bog stijena usred oceana života. Sada je Biblija postala glavnim predmetom mog proučavanja i mogu doista reći da sam istraživao s velikim užitkom. Uvjerio sam se da mi pola toga nije bilo nikada rečeno. Pitao sam se zašto ranije nisam vidio njenu slavu i ljepotu i čudio se kako sam je ikada mogao odbaciti. Našao sam otkriveno sve za čime mi je srce težilo i lijek za svaku bolest duše. Izgubio sam volju za čitanjem drugih knjiga i upravio svoje srce da dobijem mudrost od Boga." -S. Bliss, Memoirs of Wm. Miller, str.65-67. {CIHS 48.3}

 

Miller je javno ispovijedao vjeru u religiju koju je nekada prezirao. Ali njegovi nevjerni prijatelji nisu dugo oklijevali da iznesu sve one argumente što ih je on sam često navodio protiv božanskog autoriteta Svetog Pisma. On im još nije bio spreman odgovoriti, ali je zaključio: ako je Biblija otkrivenje od Boga, onda u njoj ne smije biti proturječnosti; a budući da je dana za poučavanje čovjeka, ona mora biti prilagođena njegovom razumijevanju. Odlučio je sam proučiti Sveto Pismo i utvrditi nije li moguće uskladiti svaku prividnu proturječnost. {CIHS 49.1}

 

Nastojeći odbaciti sva ranije stvorena mišljenja i ostavljajući po strani Biblijske komentare, uspoređivao je Pismo s Pismom uz pomoć navedenih usporednih mjesta i konkordancije. Proučavao je redovno i temeljito; počeo je s Postankom i čitajući redak po redak išao dalje tek kada mu je značenje više tekstova bilo toliko jasno da ga više ništa nije moglo zbuniti. Ako bi naišao na bilo što nejasno, imao je običaj to usporediti sa svim drugim tekstovima koji bi mogli imati što reći u vezi s predmetom što ga je proučavao. Svaka je riječ morala biti u pravilnom odnosu s predmetom koji tekst obrađuje, i ako se njegovo mišljenje slagalo sa svakim usporednim ulomkom, tekst bi prestao činiti teškoću. Tako je, kad god bi naišao na teško razumljiv tekst, nalazio objašnjenje na nekom drugom dijelu Svetog Pisma. Dok bi proučavao uz ozbiljnu molitvu kojom je tražio božansko prosvjetljenje, ono što ranije nije mogao razumjeti postalo je jasno. Iskusio je istinitost riječi psalmista: "Otvaranje riječi tvojih prosvjetljuje, daje razbor priprostima." Psalam 119:130. {CIHS 49.2}

 

PROUČAVANJE PROROČANSTAVA

 

S velikim je zanimanjem proučavao knjigu proroka Daniela i Otkrivenje, koristeći ista načela tumačenja kao u drugim knjigama Pisma, i na svoju je veliku radost ustanovio da se proročki simboli daju razumjeti. Vidio je da su se proročanstva, ukoliko su bila ispunjenja, doslovno ispunila; da su sve te različite slike, metafore, prispodobe, sličnosti, itd., ili objašnjenje u samom ulomku ili su izrazi kojima su izneseni objašnjeni u drugim tekstovima; i kad su tako objašnjena treba ih doslovno razumjeti. "Tako sam se uvjerio", kaže, "da je Biblija sustav otkrivenih istina, tako jasno i jednostavno danih da nijedan čovjek, ma koliko bio bezuman, ne može zalutati." Bliss, str.70. Kariku za karikom lanac istine nagrađivao je njegov trud dok je korak po korak slijedio velik niz proročanstava. Nebeski anđeli vodili su njegov um i otvarali Pismo njegovom razumijevanju. {CIHS 50.1}

 

Uzimajući način na koji su se proročanstva ispunila u prošlosti kao mjerilo kojim se može prosuditi ispunjenje onih koja još uvijek pripadaju budućnosti, zaključuje da popularno mišljenje o Kristovoj duhovnoj vladavini – o zemaljskom tisuću godišnjem kraljevstvu prije kraja svijeta – nema osnove u Božjoj Riječi. Ova doktrina koja upućuje na tisuću godina pravde i mira prije osobnog Gospodnjeg dolaska odlaže strahote Božjeg dana daleko u budućnost. Koliko god izgledalo privlačno, ono se protivi učenju Krista i Njegovih apostola, jer oni su objavili da će pšenica i kukolj rasti zajedno do žetve, do kraja svijeta; da će "zli ljudi i zavodnici napredovat će iz zla u gore;" da će "u posljednje doba nastati teška vremena;" i da će kraljevstvo tame postojati do Gospodnjeg dolaska, kada će biti proždrto "dahom Njegovih usta" i uništeno "sjajem Njegovog dolaska." Matej 13:30,38-41, 2 Timoteju 3:13,1, 2 Solunjanima 2:8. {CIHS 50.2}

 

Doktrinu o obraćenju svijeta i duhovnoj vladavini Krista apostolska crkva nije imala. Ovo su učenje kršćani prihvatili tek početkom 18. stoljeća. Kao i svakoj drugoj zabludi i ovoj su posljedice bile pogubne. Ona je učila ljude da će Gospodin doći u dalekoj budućnosti i time ih sprječavala da obrate pozornost na znakove koji navješćuju Njegovo približavanje. Ona je stvorila neutemeljeni osjećaj pouzdanosti i sigurnosti i navela mnoge da zanemare potrebnu pripremu za susret sa svojim Gospodinom. {CIHS 51.1}

 

Miller je ustanovio da Sveto Pismo jasno uči o doslovnom i osobnom Kristovom dolasku. Pavao kaže: "Jer će sam Gospodin sići s neba s zapovjedničkim povikom s glasom arkanđela i s trubljom Božjom." 1 Solunjanima 4:16. A Spasitelj izjavljuje: "I vidjet će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom." "Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će i biti dolazak Sina čovječjega." Matej 24:30,27. Pratit će ga sva nebeska vojska. "Kada Sin čovječji dođe u svojoj slavi i svi sveti anđeli s Njime." Matej 25:31. "I poslat će on svoje anđele s jakim glasom trublje i sabrat će oni Njegove izabranike." Matej 24:31. {CIHS 51.2}

 

Prigodom Njegova dolaska mrtvi će pravednici uskrsnuti, a živi se pravednici preobraziti. "Nećemo svi usnuti", kaže Pavao, "ali ćemo se svi izmijeniti; u trenutku, u tren oka, na posljednju trubu: Jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo biti izmijenjeni. Jer se ovo raspadljivo treba odjenuti u neraspadljivost i ovo smrtno treba se odjenuti u besmrtnost." 1 Korinćanima 15:51-53. A u svom pismu Solunjanima, nakon što je opisao Gospodinov dolazak, on kaže: "I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a potom ćemo mi koji smo živi i preostali, zajedno s njima biti uzeti u oblacima u susret Gospodinu u zrak: i tako ćemo uvijek biti s Gospodinom." 1 Solunjanima 4:16-17. {CIHS 51.3}

 

Božji narod ne može primiti kraljevstvo prije Kristovog osobnog dolaska. Spasitelj je rekao: "Kad Sin čovječji dođe u svojoj slavi, i svi sveti anđeli s Njime, tada će On sjesti na prijestolje svoje slave i okupit će se pred Njim svi narodi: i odvojit će ih jedne od drugih kao što pastir odvaja svoje ovce od jaraca; i postavit će ovce sebi s zdesna, a jarce s lijeva. Tada će kralj onima sebi s zdesna reći: "Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo, pripravljeno za vas od utemeljenja svijeta." Matej 25:31-34. Iz upravo navedenih tekstova vidjeli smo da će prigodom dolaska Sina čovječjeg mrtvi uskrsnuti neraspadljivi, a živi se preobraziti. Ovom velikom promjenom oni su pripremljeni da prime kraljevstvo, jer Pavao veli: "Tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje; niti raspadljivo baštiniti neraspadljivo." 1 Korinćanima 15:50. Čovjek je u sadašnjem stanju smrtan, raspadljiv; dok će Božje kraljevstvo biti neraspadljivo, vječno. Stoga, čovjek u svom sadašnjem stanju ne može ući u Božje kraljevstvo. Ali, kada Isus dođe, On svojim ljudima daje besmrtnost i zatim ih poziva da prime kraljevstvo kojemu su do sada bili samo baštinici. {CIHS 52.1}

 

Ova i druga mjesta u Svetom Pismu jasno su dokazala Millerovom umu da događaji čije se ispunjenje obično očekivalo prije Kristovog dolaska – kao što su sveopća vladavina mira i uspostava Božjeg kraljevstva na zemlji – ustvari dolaze poslije drugog dolaska. Osim toga, svi znaci vremena i prilike u svijetu odgovaraju proročkim opisima posljednjih dana. Tako je na osnovu proučavanja samog Svetog Pisma morao zaključiti da se razdoblje određeno za opstanak zemlje u njenom sadašnjem stanju približava kraju. {CIHS 52.2}

 

UTJECAJ BIBLIJSKE KRONOLOGIJE

 

"Još jedna vrsta dokaza koja je silno utjecala na moj um," rekao je, "jest kronologija Svetog Pisma…" Ustanovio sam da su se prorečeni događaji, koji su se u prošlosti ispunili, često zbili u određeno vrijeme. Stotinu i dvadeset godina do potopa (Postanak 6:3); sedam dana koji su trebali prethoditi potopu, s četrdeset dana prorečene kiše (Postanak 7:4); četiri stotine godina putovanja Abrahamovog potomstva (Postanak 15:13); tri dana u peharniku i pekarovom snu (Postanak 40:12-20); sedam faraonovih godina (Postanak 41:28-54); četrdeset godina u pustinji (Brojevi 14:34); tri i pol godine gladi (1 Kraljevima 17:1)[vidi Luka 4:25]; sedamdeset godina sužanjstva (Jeremija 25:11); sedam Nabukodonosorovih godina (Daniel 4:13-16); i sedam tjedana, šezdeset i dva tjedna, i jedan tjedan koji čine sedamdeset tjedana, određenih za Židove (Daniel 9:24-27), – svi događaji ograničeni ovim vremenima, bili su jednom stvar proroštva i ispunili su se kako je prorečeno." - Bliss, str. 74,75. {CIHS 53.1}

 

Kad je onda tijekom svog proučavanja Biblije naišao na različita kronološka razdoblja koja su, prema njegovoj spoznaji sezala do drugog Kristovog dolaska, on nije mogao drugo do smatrati ih "određenim vremenima" koja je Bog otkrio svojim slugama. "Što je skriveno," rekao je Mojsije, "pripada Gospodu, Bogu našemu, a ono što je otkriveno nama i sinovima našim zauvijek;" a Gospodin objavljuje preko proroka Amosa da "ništa ne čini Gospodin GOSPODIN, a da tajnu svoju ne otkrije slugama svojim prorocima." Ponovljeni zakon 29:29; Amos 3:7. Oni koji proučavaju Božju Riječ mogu dakle pouzdano očekivati da će u Pismu istine naći jasno opisan najveličanstveniji događaj koji će se zbiti u ljudskoj povijesti. {CIHS 53.2}

 

"Budući da sam bio potpuno uvjeren," kaže Miller, "da je svo Pismo od Boga nadahnuto i korisno“ (2 Timoteju 3:16); da nije nastalo čovječjom voljom, već su ga pisali ljudi potaknuti od Duha Svetoga (2 Petrova 1:21) i da je napisano 'nama za pouku da strpljivošću i utjehom, koju daje Pismo, trajno imamo nadu' (Rimljanima 15:4), nisam mogao drugo, nego smatrati kronološke dijelove Biblije isto tako dijelom Božje Riječi i isto tako predviđenima za naše ozbiljno razmatranje kao i bilo koji drugi dio Svetoga Pisma. Stoga sam osjećao kako u nastojanju da razumijem što je Bog u svojoj milosti vidio pogodnim otkriti nam, nisam imao pravo zanemariti proročka razdoblja." - Bliss, str. 75. {CIHS 54.1}

 

PROROČANSTVO DANIELA 8:14

 

Činilo se da proročanstvo u Danielu 8:14 najjasnije otkriva vrijeme drugog dolaska: "Još dvije tisuće i tri stotine dana, tada će svetište biti očišćeno." Držeći se pravila da Božju Riječ uzima kao svog vlastitog tumača, Miller je naišao da u simboličnom proročanstvu jedan dan predstavlja godinu (Brojevi 14:34; Ezekiel 4:6); vidio je da se razdoblje od 2300 proročkih dana, doslovnih godina, proteže daleko iza vremena milosti određenog Židovima, i da se prema tome ne može odnositi na čišćenje tadašnjeg svetišta. Miller je prihvatio opće prihvaćeno pogled da je u Kršćanskoj eri zemlja to svetište, te je zaključio da očišćenje svetišta, prorečeno u Danielu 8:14, predstavlja očišćenje zemlje vatrom prigodom Kristovog drugog dolaska. Ako bi se, mogao naći točan početak za 2300 dana, zaključio je da bi se moglo lako odrediti i vrijeme drugog dolaska... {CIHS 54.2}

 

S novom i još većom ozbiljnošću, Miller je nastavio istraživati proročanstva, posvećujući čitave noći kao i dane proučavanju onoga što mu se sada činilo tako silnom važnim da je zaokupljalo svu njegovu pozornost. U osmom poglavlju Danielove knjige nije mogao naći početak proročanstva o 2300 dana; premda je anđelu Gabrielu zapovjeđeno da Danielu objasni viđenje, objašnjenje je bilo samo djelomično. Kad se pred prorokovim očima odvijao prikaz strašnog progonstva koje će doći na crkvu, tjelesna snaga je otkazala. Više nije mogao izdržati pa ga je anđeo na neko vrijeme napustio. "Daniel je obnemogao i više dana bolovao." "Bijah smeten zbog viđenja," kaže, "no nitko to nije dokučio." {CIHS 54.3}

 

No Bog je zapovjedio svom glasniku: "Gabriele, daj ovomu da razumije viđenje." Ova se zapovijed morala izvršiti i stoga se anđeo nešto kasnije vratio Danielu i rekao: "Daniele, izađoh sad da ti dam vještinu i razumijevanje;" "pazi dobro na ovu stvar i razumij viđenje." Daniel 8:27,16; 9:22,23,25-27. U viđenju iz osmog poglavlja ostao je neobjašnjen samo jedan važan element i to element povezan s vremenom – razdoblje od 2300 dana; stoga se anđeo u nastavku tumačenja zadržava isključivo na pitanju vremena: {CIHS 55.1}

 

"Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom Svetom Gradu... Zato znaj i razumij: od izlaska zapovijedi da se obnovi i sagradi Jeruzalem do Mesije Kneza biti će sedam sedmica i šezdeset i dvije sedmice: biti će opet sagrađeni ulica i zid i to u vrijeme nevolja. A poslije šezdeset i dvije sedmice biti će Pomazanik odrezan, ali ne za sebe... I On će sklopit savez s mnogima za jedan tjedan: a u polovini tjedna On će prouzrokovati prestanak žrtvi i prinosa." {CIHS 55.2}

 

Anđeo je poslan Danielu s izričitim ciljem da mu objasni element koji nije razumio iz viđenja u osmom poglavlju, izjavu u vezi vremena – "Još dvije tisuće i tri stotine dana, tada će svetište biti očišćeno." Nakon što je anđeo pozvao Daniela: "Pazi na ovu stvar i razumij viđenje," prve njegove riječi bile su: "Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom Svetom Gradu." Ovdje prevedena riječ "određeno" doslovno označava "odsječeno." Anđeo je rekao da je sedamdeset tjedana, koji predstavljaju 490 godina, odsječeno i da se odnosi samo na Židove. Ali od čega su odsječeni? Budući da su 2300 dana jedino vremensko razdoblje spomenuto u osmom poglavlju, to mora biti period od kojih je sedamdeset tjedana odsječeno; sedamdeset tjedana moraju stoga biti dijelom 2300 dana te oba razdoblja moraju početi zajedno. Anđeo je objasnio da sedamdeset tjedana počinje izdavanjem proglasa za ponovnom obnovom i izgradnjom Jeruzalema. Kad bi se mogao utvrditi datum izdavanja ovog edikta, bio bi utvrđeni veliki početak razdoblja od 2300 dana. {CIHS 55.3}

 

Ovaj dekret nalazimo u sedmom poglavlju Ezrine knjige. Stihovi 12-26. Perzijski kralj, Artakserkso, izdao ga je u najpotpunijem obliku 457. g. pr. Kr. Međutim, u Ezri 6:14 stoji da se Gospodinov dom u Jeruzalemu trebao sagraditi "po naredbi Kira, Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga." Ova su tri kralja pokretanjem, potvrđivanjem i upotpunjavanjem dekreta u cijelosti ostvarili sve što je zahtijevalo proročanstvo o početku 2300 godina. Ako uzmemo 457 g. pr. Kr., vrijeme kada je proglas upotpunjen, kao datum izdavanja naredbe, jasno je da se ispunila svaka pojedinost proročanstva o sedamdeset tjedana. {CIHS 56.1}

 

"Od izlaska zapovijedi da se obnovi i sagradi Jeruzalem pa do Kneza Pomazanika biti će sedam sedmica i šezdeset i dvije sedmice" – odnosno šezdeset i devet tjedana ili 483 godine. Artakserksova naredba stupila je na snagu u jesen 457. g. pr. Kr. Od ovog se datuma 483. godine protežu do jeseni 27. godine. U to se vrijeme proročanstvo ispunilo. Riječ Mesija znači Pomazanik. Krista je u jesen 27. godine krstio Ivan i primio je pomazanje Svetim Duhom. Apostol Petar svjedoči "Kako je Bog Isusa iz Nazareta pomazao Duhom Svetim i sa silom." Djela 10:38. I sam je Spasitelj rekao: "Na meni je Duh Gospodinov, jer me pomazao da naviještam evanđelje siromasima." Luka 4:18. Nakon krštenja otišao je u Galileju, "propovijedajući evanđelje o kraljevstvu Božjem i govoreći: ispunilo se vrijeme." Marko 1:14-15. {CIHS 56.2}

 

BILJEŠKA: Prema židovskom računanju peti mjesec (Ab) sedme godine Artakserksove vladavine je bio od 23.7. do 21.8. 457. g. pr. Kr. nakon što je Ezra stigao u Jeruzalem u jesen te godine, dekret kralja stupio je na snagu. Za sigurnost datuma 457. g. pr. Kr. i kako je to sedma godina Artakserksa pogledaj S. H. Horn i L. H. Wood, The Chronology of Ezre 7 (Washington, D.C.: Review and Herold Publishing Assn., 1953 i 1969); E. G. Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic Papyri (New Heaven or London, 1953) pp. 191193; The Seventh-Day Adventist Bible Commentary ( Washington D.C.: Review and Herald Publishing Assn., 1954), Vol.3, pp. 97-100.

 

"I sklopit se savez s mnogima za jedan tjedan." "Tjedan" o kojem je ovdje riječ posljednji je od sedamdeset; to je posljednjih sedam godina dodijeljenog posebno Židovima. Tijekom tog vremena koje se proteže od 27. Do 34. godine, Krist je najprije osobno, a zatim preko svojih učenika uputio evanđeoski poziv posebice Židovima. Kad je slao apostole s radosnom vijesti o kraljevstvu, Spasitelj ih je uputio: "Ne idite k poganima, ne ulazite ni u jedan samarijanski grad: nego idite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova." Matej 10:5,6. {CIHS 57.1}

 

"A usred tjedna obustavit će žrtvu i prinos." 31. godine, tri i pol godine nakon Njegovog krštenja, naš je Gospodin bio razapet. Velikom žrtvom prinesenom na Golgoti, došao je kraj sustavu prinosa koji su četiri tisuće godina upućivale na Božje Janje. Tip se susreo s antitipom i stoga su trebale prestati sve žrtve i prinosi ceremonijalnog sustava. {CIHS 57.2}

 

Sedamdeset tjedana ili 490 godina posebno dodijeljenih Židovima, završilo je, kao što smo vidjeli, 34. godine. U to je vrijeme odlukom židovskog Sanhedrina nacija mučeničkom smrću Stjepana i progonstvom Kristovih sljedbenika zapečatila odbacivanje evanđelja. Budući da više nije bila ograničena na izabran narod, vijest spasenja se otada počela naviještati svijetu. Učenici, primorani da zbog progonstva bježe iz Jeruzalema, "pođoše posvuda propovijedajući riječ." "Tako Filip siđe u glavni grad Samarije i tamo propovijedaše Krista." Vođen božanskom rukom, Petar je otvorio evanđelje stotniku iz Cezareje, Bogobojaznom Korneliju; a gorljivi Pavao, pridobiven za Kristovu vjeru, dobio je nalog da Radosnu vijest daleko odnese poganima." Djela 8:4,5; 22:21. {CIHS 57.3}

 

Tako se svaka pojedinost proročanstva dojmljivo ispunila i početak sedamdeset tjedana nedvojbeno je utvrđen 457. g. pr. Kr., a njihov kraj 34. godine. Polazeći od navedenih podataka nije teško odrediti kraj 2300 dana. Budući da je sedamdeset tjedana – 490 dana – bilo odsječeno od 2300 preostalo je 1810 dana. Nakon 490 dana, trebalo se ispuniti 1810 dana. Računajući od 34. godine, 1810 godina sežu do 1844. godine. Prema tome 2300 dana iz Daniela 8:14 završavaju se 1844. godine. Po isteku ovog velikog proročkog razdoblja, prema svjedočanstvu Božjeg anđela, "svetište će biti očišćeno." Tako je vrijeme čišćenja svetišta – koje je prema tadašnjem gotovo općenitom vjerovanju trebalo zbiti prigodom drugog dolaska – definitivno utvrđeno. {CIHS 58.1}

 

Miller i njegovi suradnici su isprva vjerovali da će 2300 dana isteći u proljeće 1844. godine, dok proročanstvo upućuje na jesen iste godine. Pogrješno razumijevanje ove činjenice dovelo je do razočaranja i zbunjenosti onima koji su u ranijem datumu vidjeli trenutak Gospodinovog dolaska. Ali to nije nimalo utjecalo na snagu argumenata da 2300 dana završavaju 1844. godine i da se mora ostvariti veliki događaj prikazan čišćenjem svetišta. {CIHS 58.2}

 

REĆI DRUGIMA JE DUŽNOST

 

Kad se posvetio proučavanju Pisma kako bi dokazao da je ono otkrivenje od Boga, Miller iz prva nije ni slutio da će ga to dovesti do zaključka do kojega je sada došao… Ali su biblijski dokazi bili previše jasni i snažni da bi ih mogao zanemariti. {CIHS 58.3}

 

On je dvije godine posvetio proučavanju Biblije, kada je 1818. godine došao do svečanog zaključka da će otprilike za 25 godina Krist doći da izbavi svoje ljude. "Ne moram objašnjavati", kaže Miller, "kakva je radost ispunila moje srce pri pomisli na ovu prekrasnu mogućnost niti pojavu silne čežnje moje duše za sudjelovanje u radosti otkupljenih. Biblija mi je sada postala novom knjigom. Bila je prava gozba za um. Sve što mi je bilo mračno, mistično ili nejasno, sada je nestalo iz moga uma zahvaljujući sjajnom svjetlu koje me je sada obasjavalo s njenih svetih stranica. O kako mi je istina izgledala sada svjetlom i sjajnom. Nestale su sve proturječnosti i nedosljednosti koje sam ranije našao u Riječi. Premda još uvijek bilo mnogo dijelova koje nisam posve razumio, sada je toliko svjetlo zračilo iz nje da rasvijetli moj do tada zamračen um, da sam u proučavanju Pisma osjećao takvu ugodu za koju nisam vjerovao da može proizaći iz njegova učenja." -Bliss, str.76,77. {CIHS 58.4}

 

"Sa svečanim uvjerenjem da će se za tako kratko vrijeme zbiti tako veličanstveni događaji prorečeni u Svetom Pismu, odjednom sam postao svjesnim svoje dužnosti prema svijetu s obzirom na dokaze koji su potresli moj um." Isto, str. 81. Nije mogao, a da ne osjeća da je njegova dužnost drugima prenijeti svjetlo što ga je sam primio. Očekivao je protivljenje bezbožnih, ali je bio uvjeren da će se svi Kršćani obradovati nadi da predstoji susret sa Spasiteljem, kojega, kako tvrde, priznaju i ljube. Jedino se bojao da će mnogi iz velike radosti zbog mogućnosti slavnog oslobođenja, koje će tako brzo nastupiti, ovu doktrinu prihvatiti bez dostatnog istraživanja Pisma kako bi utvrdili istinu. Stoga je oklijevao da ga iznese kako ne bi, ako je u zabludi i druge doveo u zabludu. To ga je navelo da još jednom provjeri dokaze koji potkrepljuju zaključke do kojih je došao i da pomno razmotri svaku teškoću koja bi mogla iskrsnuti. Uvjerio se da su prigovori pred svjetlom Božjih riječi nestali, kao što magla nestaje pred sunčevim zrakama. Nakon pet godina ovakvog proučavanja bio je posvema uvjeren u pravilnost svog stajališta. {CIHS 59.1}

 

Sada mu se svom snagom nametnula dužnost da druge upozna s onim što je po njegovu vjerovanju tako jasno obznanjeno u Pismu. ... {CIHS 60.1}

 

Počeo je u privatnosti iznositi svoja gledišta kad god mu se ukazala prilika, moleći se da neki propovjednik osjeti njihovu snagu i posveti se njihovom širenju. Ali se nije mogao osloboditi uvjerenja da je osobno dužan objaviti ovo upozorenje. Misli su mu stalno vraćale na ove riječi: "Idi i objavi to svijetu; njihovu ću krv tražiti iz tvoje ruke." Čekao je devet godina s teretom koji mu je pritiskivao dušu, dok 1831. godine nije prvi put javno iznio osnove svog vjerovanja. {CIHS 60.2}

 

VJERSKO BUĐENJE POČINJE

 

Miller je pristao javno iznijeti svoja gledišta samo na zahtjev svoje braće u čijim je riječima prepoznao Božji poziv. U to je vrijeme navršio 50 godina života, nenaviknut na javne govore i opterećen osjećajem da nije sposoban za posao koji mu predstoji. Ali od samoga početka njegov je trud u spašavanju duša bio posebno blagoslovljen. Njegovo prvo predavanje izazvalo je vjersko buđenje, u kojem se, osim dva člana, obratilo 13 obitelji. Tražili su od njega da govori na drugim mjestima i njegov je rad gotovo posvuda izazvao buđenje za Božje djelo. Grješnici su se obraćali, Kršćani su bili potaknuti na veću odanost Bogu, a deisti i nevjernici morali su priznati istinitost Biblije i Kršćanske religije. Svjedočanstvo ljudi među kojima je radio glasilo je: "On pridobiva i one na koje nitko drugi ne bi mogao utjecati." Isto, str. 138. Njegovo propovijedanje imalo je cilj probuditi zanimanje za vjerske predmete i spriječiti sve veće širenje svjetovnog duha i putenosti njegovog vremena. {CIHS 60.3}

 

Gotovo u svakom gradu, kao rezultat njegova pripovijedanja obraćali su se desetci, a negdje i stotine osoba. U mnogim mjestima otvarali su mu širom vrata u protestantskim crkvama, a pozive za rad su obično upućivali propovjednici različitih denominacija. Njegovo nepromjenjivo pravilo bilo je da govori samo tamo gdje je pozvan, ali je ubrzo ustanovio da ne može odgovoriti ni na polovicu zahtjeva. {CIHS 60.4}

 

Nastavak u trećem dijelu, evo poveznice: https://slugagospodnji.neocities.org/ozbiljneimplikacijedanapomirenja3.htm

 

Preveli i uredili: Matea Meznarić i Dejan Meznarić