OZBILJNE IMPLIKACIJE ANTI-TIPOLOŠKOG DANA POMIRENJA 1. DIO

 

Ps 77:13 "U svetištu je put tvoj, Bože: tko je tako velik Bog kao što je Bog naš?"

Ps 77:14 "Ti si Bog koji činiš čudesa; snagu svoju iskazao si među narodima."

Ps 77:15 "Mišicom svojom izbavio si narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove. Selah."

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

"Kao narod, mi bi trebali biti ozbiljni proučavatelji proročanstava; ne smijemo stati dok ne postanemo inteligentni u vezi teme o svetištu, koja je iznesena u vizijama Danijela i Ivana." E.White {CIHS 17.2}

 

Ono što ćete otkriti su najozbiljnije realizacije povezane s pravim kršćanstvom. Božji putovi su uistinu pronađeni u Službi u Svetištu, koja je trebala biti knjiga pouke za otkupljenje Njegovog naroda. Ova knjiga pouke je srozana do doktrine Nikolaita, samo vjeruj i oslanjaj se na milost i vjeru. Sigurno je osloniti se na milost i vjeru ako je OS (eng. Two P's of grace) milosti dijelom života vjernika. U ovu su uključene strahovite posljedice. Ovaj dokument je pregled sljedećih tema koje ću produbiti u nastavku serije:

 

§  Služba u Svetištu

 

§  Implikacije Anti-tipološkog Dana Pomirenja od 1844. u odnosu prema ceremonijalnim blagdanskim proslavama.

 

§  Kako su grijesi ušli na sud prije 1844.  1Tim 5:24 "Grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijed i idu prije na sud, a nekih idu kasnije."

 

§  Činjenica o Božjem djelu regeneracije nevjeste i svih ljudi ikada.

 

§  Ponoćni Poklič 1844. za svih 10 djevica, Matej 25, jer su sve zadrijemale.

 

§  Istražni Sud kakav uči Služba Svetišta u Pismu.

 

§  Brak Krista i Njegove nevjeste, Njegove crkve, u nebeskom Svetištu, prije nego On dođe.

 

§  Implikacije Zatvorenih vrata Otkrivenja 3.

 

§  OS milosti. (eng. Two P's of grace)

 

§  Tri Osobe Božanstva i Pomirenje.

 

Ovo što slijedi je kopija knjige Ellen G. White, koju je Vance Ferrel postavio online. Dodao sam neke bilješke koje identificiram kao moje komentare. rwb

 

KRIST u svom SVETIŠTU

Kompilacija spisa Ellen G. White

 

"Božji narod treba jasno razumjeti predmet Svetišta i istražnog suda." Velika Borba, p.488 {CiHS 1.1}

 

"Znam da pitanje svetišta stoji u pravednosti i istini baš kao što smo i držali svih ovih godina. Neprijatelj je taj koji odvodi umove na stranputicu. On je zadovoljan kada oni koji znaju istinu postanu zadubljeni u prikupljanju biblijskih stihova kojima podupiru pogrešne teorije koje nemaju temelja u istini. Tako korišteni biblijski tekstovi pogrešno se primjenjuju; oni nam nisu dani da potvrde zabludu, već da ojačaju istinu." Gospel Workers, p.303 {CiHS 1.2}

 

PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION

Mountain View, California

Oshawa, Ontario

 

Sadržaj

 

                              1.  Istina o Svetištu – Uvod

                              2.  Krist u Žrtvenom Sustavu

                              3.  Nebesko Svetište u minijaturi

                              4.  Evanđelje u Tipu i Anti-tipu

                              5.  Vijest o sudu uzburkala Ameriku

                              6.  Danijel 8:14 i Koraci Božjeg Misterioznog Vodstva

                              7.  Kraj 2300 Dana

                              8.  Slavni Nebeski Hram

                              9.  Naš Veliki Svećenik u Svetinji nad Svetinjama

                         10.  Kristova završna služba u Nebeskom Svetištu

 

Copyright @ 1969, by Pacific Press publishing Association

Litho in United States of America. All Rights Reserved

Library of Congress Catalog Card No. 70-94869 Six printings, 75,000

ISBN 0-8163-0128-X

 

(Page 3)

 

ISTINA O SVETIŠTU – UVOD

 

Pišući o tome što mora biti postignuto od strane nadolazeće Crkve Adventista Sedmog-dana prije nego Gospodin dođe, E.White 1883. izjavljuje: {CiHS 3.1}

 

"Umovi vjernika moraju biti usmjereni na nebesko svetište, gdje je Krist ušao izvršiti pomirenje za svoj narod." 1SM, 67 {CiHS 3.2}

 

U krizi 1906. u kojoj su određena osnovna učenja Adventista Sedmoga-dana bila napadnuta, ona je napisala: {CiHS 3.3}

 

"Pravilno razumijevanje službe u nebeskom Svetištu je osnova naše vjere." (Evg. str. 221) {CiHS 3.4}

 

KRAJ 2300 DANA

 

Među proročanstvima koja su oblikovala osnovu Adventnog buđenja 1830.-ih i ranih 1840.-ih je bilo proročanstvo Daniela 8:14 "I reče mi: do dvije tisuće i tristo dana tada će svetište biti očišćeno." Ellen White, koja je prošla kroz to iskustvo, objašnjava primjenu ovog proročanstva: {CiHS 3.5}

 

"Zajedno s ostalim kršćanskim svijetom, adventisti su držali da je zemlja, ili neki dio nje, bila Svetište. Oni su razumjeli da je čišćenje Svetišta bilo pročišćavanje zemlje vatrama zadnjeg velikoga dana i da će se ovo dogoditi pri drugom dolasku. Otuda zaključak da će se Krist vratiti na zemlju 1844." (VB str.409) {CiHS 3.6}

 

Ovaj proročki period završio je 22.10.1844. Razočaranje onih koji su očekivali da će sresti svojega Gospodina toga dana bilo je veliko. Hiram Edson, pažljivi biblijski istraživač iz države New York, opisuje što se dogodilo u društvu vjernika kojih je on bio dio: {CiHS 4.1}

 

"Naša očekivanja bila su visoko uzdignuta i stoga smo čekali dolazak našega Gospodina sve dok sat nije u ponoć usporio na dvanaest. Dan je tada prošao, a naše razočaranje je postalo stvarnost. Naše najdraže nade i očekivanja su bili uništeni i takav duh očajničkog plakanja se nadvio nad nas kakav nisam iskusio nikada. Činilo se da gubitak svih zemaljskih prijatelja ne bi bilo ništa u usporedbi s tim. Mi smo plakali i plakali dok nije došla zora…" {CiHS 4.2}

 

"Zamislio sam se u srcu, govoreći: 'Moje adventno iskustvo je bilo najsjajnije iskustvo od svih mojih kršćanskih iskustava... Zar je Biblija pogriješila? Zar ne postoji ni Bog, ni nebo, ni zlatni grad, ni raj? Zar je ovo sve samo lukavo smišljena bajka? Zar nema stvarnosti u našim najdražim nadanjima i očekivanjima?'…" {CiHS 4.3}

 

"Počeo sam osjećati da bi moglo biti svjetla i pomoći za nas u našoj nevolji. Rekao sam nekima od moje braće: 'Hajdemo u štalu'. Ušli smo u žitnicu, zatvorili vrata i poklonili se pred Gospodinom. Molili smo se usrdno, jer smo osjetili našu potrebu. Nastavili smo u usrdnoj molitvi dok nas Duh nije osvjedočio da su naše molitve prihvaćene, da će nam svijetlo biti dano – naše razočaranje objašnjeno, učinjeno jasnim i zadovoljavajućim." {CiHS 4.4}

 

"Nakon doručka rekao sam jednom od moje braće, 'Idemo vidjeti i ohrabriti braću.' Krenuli smo i dok smo prolazili kroz veliko polje, zaustavljen sam u pola polja. Nebo je izgledalo otvoreno mojem pogledu; jasno i nedvosmisleno sam vidio da je naš Veliki Svećenik, umjesto da izlazi van iz Svetinje nad svetinjama nebeskog Svetišta zbog dolaska na ovu zemlju desetoga dana sedmog mjeseca, na kraju 2300 dana, On, po prvi put, ušao taj dan u drugo odjeljenje tog Svetišta i da treba obaviti djelo u Svetinji nad svetinjama prije dolaska na zemlju; da je On došao na svadbu, ili drugim riječima, kod Pradavnog vjekova, da primi kraljevstvo, vlast, slavu i da moramo čekati Njegov povratak s vjenčanja. A moj je um bio usmjeren tamo gdje sam mogao vidjeti kako viđenje ne laže." (Neobjavljeni rukopis djelomično objavljen u Pregledu i Glasniku, 23.6.1921.) {CiHS 4.5}

 

Tada je uslijedilo marljivo istraživanje dijelova Svetoga Pisma koji su se odnosili na ovaj predmet – posebno onih u Hebrejima – na taj posao su se dali Hiram Edson i dva bliska suradnika dr. F. B. Hahn, liječnik, i O. R. L. Crosier, učitelj. Rezultat ovog zajedničkog proučavanja zapisao je Crosier te ga objavio prvo u "The Day Dawn", listu ograničene naklade, a zatim prerađen i proširen u posebnom izdanju časopisa "Day Star" 7. Veljače 1846. Ovo je bio najčitaniji adventistički časopis, a objavljen je u Cincinnatiju u saveznoj državi Ohio. Preko ovoga medija on je dopro do velikog broja razočaranih adventističkih vjernika. Prilično dugačko izlaganje, dobro potkrijepljeno Svetim Pismom, donijelo je nadu i ohrabrenje njihovim srcima i jasno pokazalo da je Svetište koje je trebalo biti očišćeno na svršetku 2300 dana zapravo na nebu, a ne na zemlji kako su prije vjerovali. {CiHS 5.1}

 

Ellen G. White je u izjavi napisanoj 21. travnja 1847. izrazila slaganje s Crosierovim člankom po pitanju Svetišta: {CiHS 5.2}

 

"Gospodin mi je pokazao u viziji da je, prije više od godinu dana, brat Crosier imao istinito svijetlo o čišćenju Svetišta, itd.; i da je bila Njegova volja da brat Crosier napiše gledište koje nam je dao u časopisu "Day-Star" 7.2.1846. Osjećam se potpuno ovlaštenom od Gospodina da preporučim to izdanje svakom vjerniku." (A Word to the Little Flock, str. 12) {CiHS 5.3}

 

Nešto poslije ona je pisala o brzom razvoju doktrinarnog razumijevanja koje je uslijedilo nakon velikoga razočaranja: {CiHS 5.4}

 

"1844. godina bila je razdoblje velikih događaja kad se pred našim zapanjenim očima, počelo čistiti Svetište na nebu, i bio određen odnos prema Božjem narodu na zemlji." (Manuscript 13, 1889., objavljen u Counsels to Wrighters and Editors, str. 30) {CiHS 5.5}

 

ISTINA USPOSTAVLJENA SVJEDOČANSTVOM SVETOGA DUHA

 

Vizije koje je dobila Ellen White, iako nisu išle prije Biblijskih proučavanja, potvrdile su čvrstoću stajališta da je važna faza Kristove službe u nebeskom svetištu otpočela 22. listopada 1844. Dubina tog predmeta postupno se širila i otvarala pred adventističkim vjernicima. Gledajući unazad na iskustvo u kasnijim godinama ona se podsjetila njihovog proučavanja i očevidnih dokaza da ih je Bog vodio svojom rukom: {CiHS 6.1}

 

"Mnogi naši ljudi ne shvaćaju koliko je čvrsto položen temelj naše vjere. Moj suprug, starješina Joseph Bates, otac Pierce, [Tako se nakon njihove smrti nazivalo stariju braću među pionirima. "Otac Pierce" bio je Stephen Pierce, koji je radio na propovjedničkom i administrativnom djelu u ranim danima. "Otac Andrews" bio je Edward Andrews, otac J. N. Andrewsa. - Uredništvo.] starješina {Hiram} Edson, i drugi koji su bili revni, plemeniti i vjerni, bili su među onima koji su, nakon isteka vremena 1844. godine, tragali za istinom kao za skrivenim blagom. Sastajala sam se s njima te smo proučavali i molili se ozbiljno. Često smo ostajali zajedno do kasno u noć, a ponekad i tijekom cijele noći, moleći se za svjetlo i proučavajući Riječ. Stalno iznova, ta braća su se okupljala da bi proučavali Bibliju kako bi mogli spoznati njezino značenje i pripremiti se da ju propovijedaju sa silom. Kada bi tijekom proučavanja došli do točke u kojoj bi rekli: "Više ne možemo ništa", Duh Gospodinov bi se spustio na mene, bila bih odnesena u viziju i bilo bi mi dano jasno objašnjenje odlomaka koje smo proučavali, zajedno s uputama kako učinkovito raditi i naučavati. Tako je bilo dano svjetlo koje nam je pomoglo razumjeti Sveto pismo po pitanju Krista, Njegove misije i Njegove svećeničke službe. Jasno mi je pokazana linija istine koji se proteže od tog vremena do trenutka kada ćemo ući u Božji grad, a upute koje mi je Gospodin dao ja sam prenijela drugima." {CiHS 6.2}

 

"Tijekom cijelog tog vremena nisam mogla razumjeti zaključke braće. Moj um je bio zatvoren i nisam mogla shvatiti značenje Svetog pisma koje smo proučavali. Ovo je bila jedna od najvećih žalosti mog života. Moj um je ostao u takvom stanju sve dok sve glavne točke naše vjere nisu razjašnjene našim umovima, u skladu s Božjom Riječju. Braća su znala da, kad nisam u viziji, nisam mogla razumjeti ta pitanja, i prihvatili su dana otkrivenja kao izravnu svjetlost s neba." {E. G. White, Selected Messages Book 1, pp. 206, 207. 1904.} {CiHS 7.1}

 

Shvaćanje da je Krist ušao u svetinju nad svetinjama nebeskog svetišta kako bi otpočeo svoju završnu službu u naše ime, tipološki prikazana službom u svetištu staroga Izraela, uzdiglo je srca naših pionira adventizma. {CiHS 7.2}

 

Istine su bile tako jasne, tako velike i tako značajne da je bilo teško osjetiti da na pionirima leži odgovornost objavljivanja tog svjetla drugima. Ellen White je pisala o sigurnosti njihovih stajališta: {CiHS 7.3}

 

"Mi se moramo učvrstiti u vjeri, u svijetlu istine koja nam je dana u našim ranim iskustvima. U to vrijeme zabluda za zabludom su nas pritiskale; propovjednici i doktori bi donosili nove doktrine. Mi bi pretraživali Pismo uz puno molitve i Sveti Duh bi donosio istinu u naše umove. Ponekad bi proveli cijele noći u pretraživanju Pisma i usrdno bi tražili Božje vodstvo. Skupine predanih muškaraca i žena okupljali su se iz ovih razloga. Sila Božja bi sišla na mene i bilo mi je omogućeno jasno razlučiti što je istina, a što zabluda." {CiHS 7.4}

 

"Dok su se točke naše vjere na ovaj način uspostavljale, naše su noge stavljene na čvrsti temelj. Prihvaćali smo istinu, točku po točku, pod djelovanjem Svetoga Duha. Bila bih odnesena u viziju i objašnjenja bi mi bila dana. Dane su mi ilustracije nebeskih stvari i svetišta tako da smo bili stavljeni u poziciju gdje su zrake jasne i čiste svjetlosti dopirale do nas. Znam da pitanje svetišta stoji u pravednosti i istini baš kao što smo i držali svih ovih godina." (Gospel Workers, str. 302,303) {CiHS 8.1}

 

Pioniri pokreta vidjeli su istinu o svetištu kao osnovu cijele strukture doktrina Adventista Sedmog dana. James White ponovno je 1850. godine objavio bitne dijelove prve prezentacije o tome predmetu O.R.L. Crosiera, te komentirao: {CiHS 8.2}

 

"Predmet Svetišta treba brižljivo proučavati jer je on temelj naše vjere i nade." (The Advent Review, specijalno kombinirano izdanje.) {CiHS 8.3}

 

SVETIŠTE I SUBOTA

 

U razmatranju gledišta o nebeskom Svetištu u jednoj viziji Ellen White 3.4.1847. u Topshamu u saveznoj državi Maine potvrđena je istina o suboti. O tome ona piše: {CiHS 8.4}

 

"Osjetili smo neuobičajen duh molitve. I dok smo se molili na nas je sišao Duh Sveti. Bili smo presretni. Ubrzo sam izgubila osjećaj za zemaljsko i bila potpuno zaokupljena viđenjem Božje slave. Vidjela sam kako je jedan anđeo brzo doletio k meni. Ponio me je sa zemlje u Sveti Grad. U gradu sam ugledala hram u koji sam ušla. Prošla sam kroz vrata prije nego sam stigla do prvog zastora. Zastor je bio podignut i ja sam ušla u svetinju. Tu sam ugledala žrtvenik tamjana, svijećnjak sa sedam svjetiljki i stol na kojem je kruh prisutnosti. Nakon što sam vidjela slavu svetinje, Isus je podigao drugi zastor i ušla sam u svetinju nad svetinjama." {CiHS 8.5}

 

"U najsvetijoj sam ugledala kovčeg; poklopac kovčega i njegove stranice bile su od najčišćeg zlata. Na svakom kraju kovčega nalazio se ljupki kerub s krilima raširenim iznad kovčega. Njihova lica su bila okrenuta jedno prema drugome i gledali su dolje. Između anđela nalazila se zlatna kadionica. Iznad kovčega, tamo gdje su stajali anđeli, bila je prekomjerno blistava slava koja je izgledom nalik tronu gdje Bog boravi. Isus je stajao pored kovčega i dok su se Njemu dizale molitve svetih, iz kadionice se dizao dim tamjana, a On je njihove molitve s dimom tamjana prinosio svojem Ocu. U kovčegu sam vidjela zlatnu posudu s manom i Aronov procvjetali štap te kamene ploče složene kao knjiga. Isus ih je otvorio i ja sam na njima ugledala Deset Zapovijedi napisanih Božjim prstom. Na jednoj ploči bilo je četiri, a na drugoj šest zapovijedi. Četiri zapovijedi na prvoj ploči sjale su jače od ostalih šest na drugoj ploči. Ali četvrta, zapovijed o Suboti, sjala je jače od svih ostalih jer je Subota bila odvojena da se drži u čast Božjeg svetog imena. Sveta je Subota izgledala veličanstveno – okružena vijencem slave. Vidjela sam da zapovijed o Suboti nije bila prikovana na križ jer da je bila ona, bilo bi i ostalih devet; u tom bismo ih slučaju slobodno smjeli kršiti kao i četvrtu. Vidjela sam da Bog nije promijenio Subotu, jer se On nikada ne mijenja." (Rani Spisi, str. 32,33.) {CiHS 8.6}

 

ISTINA O SVETIŠTU NAPADNUTA

 

Iako je bilo onih koji su jasno vidjeli da je Božji zakon obvezujući te su počeli svetkovati Subotu, Sedmi dan, kao što je istaknuto u Božjem zakonu, susreli su se sa snažnim protivljenjem. O ovome i razlozima protivljenja Ellen White objašnjava: {CiHS 9.1}

 

"Uloženo je puno ozbiljnih napora da sruše njihovu vjeru. Svi su uvidjeli da ukoliko je zemaljsko svetište uzorak ili lik nebeskoga, zakon koji je stavljen u kovčeg na zemlji bio je točan prijepis zakona koji se nalazi u kovčegu na nebesima. Stoga bi prihvaćanje istine o nebeskom svetištu zahtijevalo priznavanje Božjeg zakona i obvezu o svetkovanju Subote iz četvrte zapovijedi. Ovdje je bila tajna ogorčenosti i odlučnog protivljenja skladnom izlaganju Pisma koje otkriva službu Krista u nebeskom Svetištu." (Velika borba, str. 435) {CiHS 9.2}

 

Nije začuđujuće da oni koji u narednim godinama otpadnu od Crkve Adventista Sedmog dana učine istinu o Svetištu točkom protivljenja. Tako je bilo sa Starješinama Snookom i Brinkerhofom, službenicima Konferencije u Iowi koji su se povukli sredinom 1860-ih, i D.M.Canrightom, utjecajnim propovjednikom koji je napustio Crkvu Adventista Sedmog dana 1887. godine kako bi postao njezin ogorčeni neprijatelj i kritičar. Isto tako nije čudno što su panteistički pogledi na prijelazu stoljeća, za koje su se zdravstveni djelatnici i propovjednici zalagali i branili, direktno napadali ovu temeljnu točku doktrine. U tom okruženju je Ellen White napisala upozoravajuće riječi 20. studenog 1905: {CiHS 9.3}

 

Komentar Rona: Način na koji je panteistički pogled Kelloga i drugih udarao protiv istine o Svetištu je ovaj: Ako je Božja prisutnost već u svim ljudima kao rezultat panteizma, nije bilo potrebe za bilo kakav posao u Nebeskom Svetištu kojim bi se očistio grijeh iz čovjeka snagom Svetoga Duha. Nije bilo potrebe za bilo kakvim anti-tipološkim Danom Pomirenja po kojem bi trebali nadvladati sve poznate grijehe jer su ljudi već učinjeni svetim isključivo vjerom – što je doktrina Nikolaita. Tako su mogli "samo vjerovati" i sve će biti dobro bez obzira na njihovo uživanje u grijehu. Ova vrsta religije ide na ruku Sotoni jer čovjek povjeruje da ne treba nikakvu dodatnu potporu Duha Svetoga za nadvladavanje grijeha i/ili nema potrebe da Krist moli u ime njih za Njegovu krv u Svetinji nad svetinjama za njihove grijehe. Kraj komentara.

 

"Onim medicinskim misionarima i propovjednicima koji su se napili iz znanstvenih mudrovanja i začaranih bajki protiv kojih ste bili upozoreni, ja bih rekla, Vaše duše su u opasnosti. Svijet mora znati što vi zastupate, a što zastupa Crkva Adventista Sedmog dana. Bog zove sve koji su prihvatili ove prevare koje uništavaju duše da više ne zastupaju dva mišljenja. Ako je Gospodin Bog, slijedite Njega." {CiHS 10.1}

 

"Sotona se nalazi zajedno sa cijelom svojom vojskom na bojnom polju. Kristovi ratnici trebaju se sada svrstati pod krvavi barjak Emanuela. U ime Gospodinovo, napustite crni barjak kneza tame i zauzmite svoja mjesta pored Kneza Neba." {CiHS 10.2}

 

'Tko ima uši da čuje, neka čuje.' Čitajte svoje Biblije. S višeg položaja, prema uputi koju mi je dao Bog, stavljam pred vas ove stvari. Blizu je vrijeme kad će se prijevarne sile sotonskih agencija u cijelosti razviti. Na jednoj je strani Krist, kojem je dana sva vlast na Nebu i Zemlji. Na drugoj je strani Sotona koji stalno pokazuje svoju privlačnu silu i moć da zavodi sa snažnim duhovnim mudrovanjima kako bi uklonio Boga s mjesta na kojem treba prebivati u umovima ljudi." {CiHS 10.3}

 

"Sotona konstantno teži uvesti maštovite pretpostavke u vezi svetišta, degradirajući prekrasne prikaze Boga i službe Krista za naše spasenje u nešto što odgovara tjelesnom umu. On uklanja Njegovu silu koja prebiva u srcima vjernika i popunjava mjesto fantastičnim teorijama smišljenim da ponište istine pomirenja i da uništi naše pouzdanje u doktrine koje smo držali svetima otkad je poruka trećeg anđela objavljena. Tako bi nas on lišio naše vjere u samu poruku koja nas je učinila posebnim narodom i dala nam karakter i silu za naš rad." (Special Testimonies, series B, NO.7,pp 16,17.) {CiHS 10.4}

 

U okruženju ove panteističke krize je Ellen White objavila kada je prisustvovala zasjedanju Generalne konferencije 1905. riječi značajne za nas danas: {CiHS 11.1}

 

"U budućnosti obmana svake vrste će se pojaviti, a mi želimo čvrsto tlo pod našim nogama. Želimo čvrste stupove za građevinu. Niti jedna pribadača se ne smije ukloniti iz onoga što je Gospodin uspostavio. Neprijatelj će donositi lažne teorije kao što su doktrine da ne postoji svetište. Ovo je jedna od točaka zbog kojih će biti odstupanja od vjere. Gdje ćemo naći sigurnost ako ne u istinama koje nam Gospodin daje posljednjih 50 godina?" – (Consels to Wrighters and Editors, p.53.) {CiHS 11.2}

 

Za panteističke poglede, koje su neki tako ozbiljno zastupali, Ellen White izjavljuje, da će "ukloniti Boga" (Special Testemonies, Series B, NO.7, p.16) i poništiti istinu o Svetištu. {CiHS 11.3}

 

Otprilike u isto vrijeme jedan od naših propovjednika, kojeg ćemo nazvati "Starješina Q", zalagao se za stajalište da je Krist, kad se vratio na Nebo nakon svoje službe na zemlji, otišao u prisustvo Boga, te da to mjesto gdje je Bog mora biti svetinja nad svetinjama, pa 22. listopada 1844. nije mogao ući u svetinju nad svetinjama na nebu kao što smo vjerovali i poučavali. Ova dva koncepta, oba napadaju doktrinu o svetištu koju držimo, navela su Ellen White da nekoliko puta istakne čvrstinu i nepromjenjivost ove točke vjere. 1904. godine ona je napisala: {CiHS 11.4}

 

"Oni (Božja djeca) neće, svojim riječima i djelima, dovesti nekoga u sumnju u pogledu izrazite ličnosti Boga, ili u pogledu svetišta i službe u njemu. Svi mi trebamo držati predmet svetišta u umu. Ne daj Bože da prazne riječi s ljudskih usana umanje vjeru naših ljudi u istinu da postoji svetište na nebu i da je prema njegovoj slici u prošlosti izgrađeno svetište na zemlji. Bog želi da Njegovi ljudi dobro upoznaju tu sliku, imajući uvijek na umu nebesko svetište, gdje je Bog sve i u svemu. Mi moramo pripremiti svoj um molitvom i proučavanjem Božje Riječi kako bismo mogli prihvatiti ove istine." (E.G.W. Letter 233,1904.) {CiHS 11.5}

 

TOČKE PODUPRTE SAMO ZLOUPORABOM PISMA

 

Pišući uglavnom o radu "Starješine G" o rušenju povjerenja u istinu o Svetištu 1905. godine, Ellen White je istaknula nepostojanost dokaza njegovom uporabom Svetoga Pisma i pouzdanost našega razumijevanja istine o Svetištu. Ona je rekla: {CiHS 12.1}

 

"Tražila sam od Gospodina snagu i mudrost da umnožim spise svjedoka koji su se potvrdili u vjeri i u ranoj povijesti poruke. Nakon prolaska vremena 1844. godine oni su primili svjetlo i hodali u njemu, pa kad su se pojavili ljudi koji su tvrdili da imaju novo svjetlo s njihovim divnim porukama o raznim točkama Svetoga Pisma, mi smo, kroz djelovanje Svetoga Duha, svjedočanstvima o istini, prekinuli utjecaj takvih poruka kojima je "Starješina G" posvećivao svoje vrijeme objavljujući ih. Ovaj jadni čovjek je odlučno djelovao protiv istine koju je potvrdio Sveti Duh." {CiHS 12.2}

 

"Kada Božja sila posvjedoči što je istina, ta istina tada treba zauvijek ostati istina. Nikakve naknadne pretpostavke protivne svjetlu koje je Bog dao ne smiju se isticati. Ljudi će se pojaviti s tumačenjima Svetoga Pisma koja su za njih istina, ali ona nisu istina. Bog nam je dao istinu za ovo vrijeme kao temelj naše vjere. On sam nas je poučio što je istina. Doći će jedni, a zatim i drugi s novim svjetlom koje je suprotno svjetlu koje je Bog dao pod djelovanjem svojega Svetoga Duha. Nekoliko onih koji su prošli iskustvo primanja ove istine još žive. Bog je milostivo poštedio njihove živote kako bi stalno iznova navješćivali to iskustvo, kao i apostol Ivan, sve do kraja svojega života. I nosioci barjaka koji su podlegli smrti govore putem svojih nanovo tiskanih spisa. Rečeno mi je da će se njihovi glasovi čuti na takav način. Oni trebaju nositi svjedočanstvo koje sadrži istinu za ovo vrijeme." {CiHS 12.3}

 

"Ne trebamo primati riječi onih koji dolaze s porukom koja je suprotna posebnim točkama naše vjere. Oni skupljaju mnoge izvještaje iz Svetoga Pisma i navode ih kao dokaze za svoje teorije. Ovo se stalno ponavljalo tijekom proteklih 50 godina. I dok je Sveto Pismo Božja Riječ i treba je poštivati, njegova je primjena velika pogrješka ukoliko se primjenjuje da ukloni neki stup istine koji Bog održava već 50 godina. Onaj tko tako primjenjuje Pismo, ne poznaje divno djelovanje Svetoga Duha koji je dao silu i snagu prijašnjim porukama koje su upućene Božjem narodu." {CiHS 13.1}

 

"Dokazi "Starješine G" nisu pouzdani. Da su primljeni, razorili bi vjeru Božjeg naroda u istinu koja nas je učinila onim što jesmo." {CiHS 13.2}

 

"Moramo biti odlučni u ovom pitanju; jer točke koje on nastoji dokazati Svetim Pismom nisu ispravne. One ne dokazuju da su iskustva iz prošlosti Božjeg naroda bila zabluda. Mi smo imali istinu; Božji anđeli su nas usmjeravali. Pod vodstvom Svetoga Duha primili smo prezentaciju po pitanju svetišta. Najbolje je za svakoga da šuti o točkama naše vjere u kojima nije imao udjela. Bog nikada ne proturječi samome sebi. Dokazi Svetoga Pisma zlorabe se kada se silom želi dokazati ono što nije istina. Jedan za drugim javljat će se ljudi koji će donositi navodno veliko svjetlo i nametati svoje tvrdnje. Ali mi stojimo pored starih međaša." (Selected Messages, sv.1, p.160-162.) {CiHS 13.3}

 

STVARNOST NEBESKOG SVETIŠTA POTVRĐENA

 

U spisima Ellen G. White često se pojavljuju izjave o stvarnosti nebeskog Svetišta, predmetima koji se nalaze u njemu i službi koja se u njemu odvija. Jedna od njih je napisana 1880-ih godina dok je opisivala iskustvo Adventnih vjernika nakon razočaranja: {CiHS 13.4}

 

"U svojem istraživanju oni su naučili da je zemaljsko svetište, koje je podigao Mojsije na zapovijed Božju prema slici koja mu je pokazana na gori Sinaju, bilo samo 'slika za tadašnje vrijeme, u kojem su se donosili darovi i prinosili žrtve'. Da su njegova dva sveta dijela bila 'slika nebeskih stvarnosti'; da je Krist, naš Veliki Svećenik, 'službenik u svetištu i istinskom šatoru koji je sagradio Bog, a ne čovjek.'… {CiHS 14.1}

 

"Svetište u nebu, u kojem Isus vrši posredničku službu za nas, je veliki original prema kojem je Mojsije sagradio kopiju svetišta na zemlji…" {CiHS 14.2}

 

"Neusporedivo Veličanstvo zemaljskog šatora sastanka odražavalo je ljudima slave nebeskoga hrama gdje Krist, naš preteča, posreduje za nas pred Božjim prijestoljem." {CiHS 14.3}

 

"Kao što je zemaljsko svetište imalo dva odjeljenja, svetinju i svetinju nad svetinjama, tako postoje dvije svete prostorije i u svetištu na nebu. Kovčeg u kojemu se nalazi Božji zakon, žrtvenik s tamjanom i drugi predmeti za službu koji su se nalazili u svetištu na zemlji, imaju svoje duplikate u nebeskom svetištu. U svetoj viziji apostolu Ivanu je bilo dopušteno da uđe u nebo i on je tamo vidio svijećnjak i žrtvenik s tamjanom, a budući da je 'Božji hram bio otvoren', vidio je i 'kovčeg Njegovog saveza." (Otkrivenje, 4:5, 8:3, 11:19). {CiHS 14.4}

 

"Oni koji su tragali za istinom, pronašli su neporeciv dokaz za postojanje nebeskog Svetišta. Mojsije je napravio zemaljsko svetište prema uzorku koji mu je bio pokazan. Pavao objavljuje da je ta slika bila istinsko svetište koje se nalazi na nebu. Ivan svjedoči da ga je vidio na nebu." (Spirit of Prophecy, sv. 4, str. 260, 261.) {CiHS 14.5}

 

Prije toga je pisala naglašavajući predmete u njemu: {CiHS 14.6}

 

"Bilo mi je također pokazano da svetište na zemlji sadrži dvije prostorije. Sličilo je onom na nebu i bilo mi je rečeno da je slika nebeskoga. Predmeti u prvoj prostoriji zemaljskoga svetišta bili su poput onih iz prve prostorije nebeskog svetišta. Zastor je podignut i pogledala sam u svetinju nad svetinjama te vidjela da su stvari bile iste kao u svetinji nad svetinjama u nebeskom svetištu." (Rani spisi, str. 252-253.) {CiHS 14.7}

 

KOVČEG I ZAKON U NEBESKOM SVETIŠTU

 

U raznim prilikama ona je govorila i pisala o kovčegu u svetinji nad svetinjama u nebeskom svetištu. Jednu takvu izjavu izgovorila je u propovijedi u švedskom gradu Orebro 1886. godine. {CiHS 15.1}

 

"Upozoravam vas: ne namećite svoj utjecaj nasuprot Božjim zapovijedima. Božji zakon je upravo onakav kako ga je Jehova napisao u hramu neba. Čovjek može gaziti po njegovoj kopiji koja je ovdje na zemlji, ali original se čuva u Božjem kovčegu u nebu; i na poklopcu toga kovčega, upravo iznad tog zakona, nalazi se sjedalo milosti. Isus upravo stoji tamo ispred kovčega da posreduje za čovjeka." (Ellen G. White, Comments, SDA Bible Commentary, sv.1, str.1109.) {CiHS 15.2}

 

Godine 1903. ponovno je pisala o stvarnosti nebeskog svetišta: {CiHS 15.3}

 

"Puno bih mogla reći o svetištu; o kovčegu u kojem je Božji zakon, o poklopcu kovčega koji je sjedalo milosti; o anđelima s obje strane kovčega i o drugim stvarima povezanim s nebeskim svetištem i s velikim danom pomirenja. Ja mogu dosta reći i o tajnama neba; ali moje su usne zatvorene. Nemam namjere to pokušavati opisati." (Ellen G. White, Letter 253, 1903.) {CiHS 15.4}

 

PRIJEVARE POSLJEDNJIH DANA CILJAT ĆE VITALNE ISTINE

 

Jasno je da naš neprijatelj, Sotona, pokušava poljuljati vjeru Božjih ljudi u doktrinu o svetištu u ovim posljednim danima. Ellen White je napisala: {CiHS 15.5}

 

"Spasitelj je prorekao da će se u posljednjim danima pojaviti lažni proroci i da će odvući učenike za sobom; i da će se oni koji u to vrijeme opasnosti ostanu vjerni istini koja je navedena u knjizi Otkrivenja morati susresti s doktrinarnim zabludama tako varljivim da bi, kada bi bilo moguće, i odabrani bili prevareni." {CiHS 15.6}

 

"Bog će učiniti da prevladaju istiniti osjećaji. Sotona može vješto odigrati igru života s mnogim dušama i on djeluje na najpodmukliji, obmanjujući način kako bi uništio vjeru Božjih ljudi i kako bi ih obeshrabrio... On djeluje danas kao što je djelovao na nebu – da razjedini Božji narod u posljednjoj fazi povijesti ovoga svijeta. On pokušava unijeti neslogu, svađu i prepiranje te ukloniti, ukoliko je moguće, stare međaše istine povjerene Božjim ljudima. On želi učiniti privid da Gospodin proturječi samome sebi." {CiHS 16.1}

 

"Upravo kada se pojavljuje kao anđeo svjetla, Sotona hvata duše u svoju zamku varajući ih. Ljudi koji se pretvaraju da su naučeni od Boga prihvatiti će lažne teorije i u svojem će poučavanju uljepšavati te laži i time unijeti sotonske zablude. Na taj način Sotona će biti predstavljen kao anđeo svjetla i imat će priliku iznositi svoje milozvučne bajke." {CiHS 16.2}

 

"S ovim lažnim prorocima mora se suočiti. Oni će činiti napore kako bi prevarili mnoge navodeći ih da prihvate lažne teorije. Mnogi redci iz Svetoga Pisma bit će zlorabljeni da će se prijevarne teorije prividno temeljiti na riječima koje je izrekao Bog. Dragocjena istina uporabit će se da se potvrdi i uspostavi laž. Ovi lažni proroci, koji tvrde da su naučeni od Boga, uzet će predivne retke koji su dani kako bismo se mogli diviti istini, i uporabit će ih kao plašt pravde kako bi prekrili lažne i opasne teorije. Čak će i neki koje je Gospodin u prošlosti uzvisio otpasti tako daleko od istine da će zastupati zavaravajuće teorije o mnogim fazama istine, uključujući i po pitanju svetišta." (Manuscript 11, 1906.) {CiHS 16.3}

 

Nekoliko tjedana poslije ona je dodala slijedeće riječi o važnosti ispravnog razumijevanja ove istine: {CiHS 16.4}

 

"Znam da pitanje svetišta stoji u pravednosti i istini, baš kako ga i držimo tolike godine. Neprijatelj je taj koji odvodi umove na stranputicu. On je zadovoljan kada oni koji znaju istinu postanu zadubljeni u prikupljanju biblijskih stihova kojima podupiru pogrešne teorije koje nemaju temelja u istini. Tako korišteni biblijski tekstovi pogrešno se primjenjuju; oni nam nisu dani da potvrde zabludu, već da ojačaju istinu." Gospel Workers, p.303 {CiHS 16.5}

 

OČI UPRTE U SVETIŠTE

 

Nikada ne smijemo izgubiti iz vida važno djelo koje se vrši u naše ime u svetištu u nebu. Upozoreni smo: {CiHS 17.1}

 

"Kao narod, mi bi trebali biti ozbiljni proučavatelji proročanstva; ne smijemo stati dok ne postanemo inteligentni u vezi teme o svetištu, koja je iznesena u vizijama Danijela i Ivana. Ovaj predmet baca veliko svjetlo na naš sadašnji položaj i djelo i daje nam nepogrješivi dokaz da nas je Bog vodio u našim iskustvima u prošlosti. On objašnjava naše razočaranje iz 1844. godine pokazujući nam da svetište koje ja tada trebalo biti očišćeno nije zemlja, kako smo pretpostavljali, nego da je Krist tada ušao u svetinju nad svetinjama nebeskog svetišta te da tamo vrši završno djelo svoje svećeničke službe ispunjavajući riječi anđela koje je uputio proroku Danielu: 'još 2300 dana; tada će svetište biti očišćeno." {CiHS 17.2}

 

Komentar Rona: Poruke triju anđela su poruke čišćenja. One nas upućuju da se klanjamo Bogu i da izađemo iz Babilona. Sudit će nam se prema našoj poslušnosti tim porukama. Naša poslušnost čisti naš tjelesni hram i Isusu je tako omogućeno da u konačnici očisti Svetište u nebu od grijeha. Kraj komentara.

 

"Naša vjera u odnosu na poruke prvog, drugog i trećeg anđela bila je ispravna. Velike oznake na putu kojim smo prošli nepomične su. Iako ih vojske pakla mogu pokušati iščupati iz njihovog temelja, i pobjednički misliti kako su uspjele, ipak neće uspjeti. Ovi stupovi istine stoje čvrsto poput vječnih gora i nepomični su unatoč svim naporima ljudi ujedinjenih s naporima Sotone i njegove vojske. Možemo mnogo naučiti i trebali bismo neprestano istraživati Sveto Pismo kako bismo znali je li to tako. Božji ljudi sada trebaju fiksirati oči na nebesko svetište gdje se konačna služba našega Velikoga Svećenika odvija u djelu suda – gdje On posreduje za svoj narod." (Evangelizam, str. 222-223.) {CiHS 17.3}

 

OVA MALA KNJIGA

 

Izuzev nekoliko komentara i pitanja za proučavanje koja se nalaze na kraju svakog poglavlja, materijali navedeni u ovoj knjizi potječu isključivo iz pera Ellen G. White i uzeti su najvećim dijelom iz knjiga Patrijarsi i Proroci i Velika Borba, te nešto iz raznih objavljenih spisa Ellen G. White. Na kraju svakoga navoda naveden je i izvor. Budući da mnogi čitatelji imaju pri ruci knjige Ellen G. White, smatramo nepotrebnim da ovdje, gdje je poželjna jezgrovitost, navodimo dijelove poglavlja koji nisu izravno povezani uz ovu temu – Krist u svom svetištu. {CiHS 18.1}

 

Povjerenici ostavštine White {CiHS 18.2}

 

 

KRIST U ŽRTVENOM SUSTAVU

 

Grijeh naših prvih roditelja donio je krivicu i bijedu na svijet i da nije bilo Božje dobrote i milosti gurnuo bi čovječanstvo bi u beznadan očaj. [1] {CiHS 19.1}

 

Čovjekov je pad cijelo nebo ispunio žalošću. Svijet koji je Bog načinio bio je uništen prokletstvom grijeha i nastanjen bićima osuđenim na bijedu i smrt. Činilo se da nema izlaza za one koji su prekršili zakon... {CiHS 19.2}

 

Međutim, božanska je ljubav začela plan kojim bi čovjek mogao biti otkupljen. Božji je prekršen zakon zahtijevao život grješnika. U Cijelom je svemiru bio samo jedan koji je mogao, u ime čovjeka, ispuniti zakonske zahtjeve. Budući da je božanski zakon svet kao i sam Bog, samo bi onaj koji je jednak s Bogom mogao izvršiti pomirenje za prijestup zakona. [2] {CiHS 19.3}

 

Čovjeku je prva najava otkupljenja priopćena u presudi koja je izrečena nad Sotonom u vrtu. Gospodin je objavio: "Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između sjemena tvojega i sjemena njezina: On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu." Postanak 3:15. Ova presuda izrečena u nazočnosti naših prvih roditelja, za njih je bila obećanje. Premda je najavila rat između čovjeka i Sotone, u njoj je najavljeno da će moć velikoga neprijatelja naposljetku biti slomljena... Premda će morati patiti zbog sile svoga moćnog neprijatelja, oni mogu gledati naprijed na konačnu pobjedu.[3] {CiHS 19.4}

 

Nebeski su anđeli našim praroditeljima potpunije razjasnili plan koji je bio načinjen za njihovo spasenje. Adam i njegova žena bili su uvjeravani da, iako griješe, neće biti prepušteni kontroli Sotone. Sin Božji ponudio je pomirenje, sa svojim vlastitim životom, za njihove prijestupe. Biti će im dano vrijeme kušnje, i kroz pokajanje i vjeru u Krista, oni mogu ponovno postati Božja djeca. {CiHS 20.1}

 

SVETI KARAKTER BOŽJEG ZAKONA

 

Žrtva zahtijevana njihovim prijestupom otkrila je Adamu i Evi sveti karakter Božjeg zakona, i oni su vidjeli, kao nikada ranije, krivicu grijeha i njegove strašne posljedice.[4] {CiHS 20.2}

 

Božji zakon postojao je i prije stvaranja čovjeka. Anđeli su bili pod njegovom upravom. Sotona je pao zato što je prekršio načela Božje vladavine. Nakon što su stvoreni Adam i Eva, Bog ih je upoznao sa svojim zakonom. Tada još nije bio napisan, ali Ja Jesam im ga je ipak napomenuo... {CiHS 20.3}

 

Nakon Adamovog grijeha i pada, ništa nije oduzeto Božjem zakonu. Načela Deset Zapovijedi postojala su i prije pada u grijeh i bili su karaktera prikladnog za bića svetog reda. [5] {CiHS 20.4}

 

Ova načela bila su čovjeku posebno naglašena nakon pada i iznijeta na način koji odgovara stanju palih bića. Ovo je bilo potrebno zbog prijestupom zamračenih umova kod palih ljudi.[6] {CiHS 20.5}

 

Tada je uspostavljen sustav koji zahtijeva žrtvovanje životinja da bi ljudi uvidjeli što je Sotona naveo Evu da ne vjeruje, da je kazna za neposlušnost smrt. Zbog prijestupa Božjeg zakona postalo je potrebno da Krist umre kao žrtva i na taj način otvori put kojem će čovjek izbjeći kaznu, a ipak bi čast Božjeg zakona bila sačuvana. Sustav žrtava trebao je čovjeka naučiti poniznosti u njegovom palom stanju i voditi ga pokajanju te da vjeruje u Boga jedino, kroz obećanoga Otkupitelja za oprost zbog prošlih prijestupa Njegovog zakona. [7] {CiHS 20.6}

 

Komentar Rona: Ova izjava iznad je dokaz da su pokajanje i vjera u Boga još uvijek uvjet za spasenje. Grijeh još uvijek iznova razapinje Krista! Ova činjenica bi nas trebala poniziti i pomoći nam da se pokajemo za grijeh; pokajanje je okretanje od grijeha. Kraj komentara.

 

Ovaj sustav žrtava smislio je sam Krist i predao ga Adamu da bi ukazivao na Spasitelja koji će doći. [8] {CiHS 21.1}

 

ČOVJEK PRINOSI SVOJU PRVU ŽRTVU

 

Za Adama je žrtvovanje prve žrtve bila najbolnija ceremonija. Njegova se ruka morala podići da oduzme život koji samo Bog može dati. To je za njega bilo prvi puta da je svjedočio smrti i on je znao, da je bio poslušan Bogu, smrti čovjeka ili životinje ne bi bilo. Dok je klao nevinu žrtvu, on je drhtao pri pomisli da njegov grijeh mora proliti krv besprijekornog Janjeta Božjega. Ovaj mu je prizor pružao dublji i jasniji osjećaj vlastitoga prijestupa, koji ništa osim smrti dragog Božjeg Sina nije moglo okajati. On se divio beskonačnoj dobroti koja će platiti ovakav otkup da spasi krivce. Zvijezda nade je rasvjetljavala strašnu i mračnu budućnost i rasterećivala je od potpune pustoši.[9] {CiHS 21.2}

 

Adam je primio zapovijed da svoje potomstvo poučava strahu Gospodinovom i svojim ga primjerom i poniznom poslušnošću uči da iznad svega cijeni žrtve koje su predstavljale Spasitelja koji će doći. Adam je pažljivo čuvao sve što mu je Bog otkrio i tu objavu usmeno prenosio svojoj djeci i djeci svoje djece. [10] {CiHS 21.3}

 

Na vratima raja koja su čuvali kerubini otkrivala se slava Božja i tu su dolazili prvi štovatelji. Tu su podizali svoje žrtvenike i prinosili svoje žrtve. [11] {CiHS 21.4}

 

U žrtvenom prinosu na svakom žrtveniku vidio se Otkupitelj. S oblakom tamjana iz svakog pokajničkog srca uzdisala se Bogu molitva da prihvati njihove žrtve kojom su pokazivali vjeru u Spasitelja koji će doći. [12] {CiHS 21.5}

 

Žrtveni sistem, povjeren Adamu, su… izopačili njegovi potomci. Praznovjerje, idolopoklonstvo, surovost i razvratnost iskvarili su jednostavnu i značajnu službu koju je Bog odredio. Tijekom dugog odnosa s idolopoklonicima izraelski narod pomiješao je mnoge neznabožačke običaje sa svojim bogoslužjem, stoga im je Gospodin na Sinaju dao jasne upute o žrtvenom sustavu. [13] {CiHS 21.6}

 

                                  1.  Patriarchs and Prophets, p.61.

                                  2.  Isto, p.63.

                                  3.  Isto, p.65,66.

                                  4.  Isto, p.66.

                                  5.  Spirit of Prophecy, sv.1, str.261.

                                  6.  Sign of the Times, 15. travnja 1875.

                                  7.  Spirit of Prophecy, sv.1, str.261,262.

                                  8.  Sign of the Times, 15. srpnja 1880.

                                  9.  Patriarchs and Prophets, p.68.

                             10.  Spirit of Prophecy, sv. 1, str. 59

                             11.  Patriarchs and Prophets p.83,84

                             12.  Review and Herald, 2. ožujka 1886.

                             13.  Patriarchs and Prophets p.364

 

PITANJA ZA PROUČAVANJE

 

                                  1.  Zašto je pomirenje zbog prekršaja Božjeg zakona mogao izvršiti samo onaj koji je jednak s Bogom?

                                  2.  Što za Sotonu znači izjava iz Postanka 3:15, a što za Adama i Evu?

                                  3.  Zašto je dano vrijeme kušnje?

                                  4.  Koja je bila svrha žrtvenog sustava?

                                  5.  Zbog čega je za Adama prvo prinošenje žrtve bila najbolnija ceremonija?

                                  6.  Gdje su Adam i Eva postavili svoje žrtvenike? Je li to značajno?

 

NEBESKO SVETIŠTE U MINIJATURI

 

Mojsije je primio zapovijed dok je bio na gori s Bogom: "Neka mi sagrade Svetište da mogu boraviti među njima", a onda mu je on dao cjelovite upute za izgradnju šatora sastanka. Izraelci su svojim otpadom odbacili blagoslove božanske Prisutnosti i za neko vrijeme onemogućili podizanje svetišta za Boga u svojoj sredini. Ali nakon što su ponovno primljeni u naklonost Neba, veliki je vođa nastavio s izvršavanjem božanske zapovijedi. {CiHS 23.1}

 

Bog je posebno obdario izabrane ljude vještinama i mudrošću za gradnju svete građevine. Sam Bog je dao Mojsiju plan građevine s posebnim uputama u vezi s veličinom i oblikom, materijalima koje treba upotrijebiti i svakim komadom namještaja koji je trebala sadržavati. Sveta mjesta napravljena rukama trebala su biti istinite "slike nebeske stvarnosti" (Heb 9:23,24) – mala predodžba nebeskoga hrama gdje Krist, naš Veliki Svećenik, nakon što je prinio svoj život kao žrtvu, trebao služiti u ime grešnika. Bog je Mojsiju na planini dao prikaz nebeskog svetišta i zapovjedio da sve načini prema uzorku kojim mu je pokazan. Mojsije je pažljivo zabilježio sve ove upute, a zatim ih prenio narodnim vođama. {CiHS 23.2}

 

Za gradnju svetišta bile su nužne velike i skupe pripreme. Potrebna je bila velika količina najskupljeg i najdragocjenijeg materijala; ipak Gospodin je prihvaćao samo dragovoljne darove. "A vi primajte ove darove od svakoga koji daje od srca" bila je božanska zapovijed koju je Mojsije ponovio narodu. Posvećenje Bogu i duh žrtve bili su prvi zahtjevi u pripremi prebivališta za Svevišnjega. {CiHS 23.3}

 

Svi ljudi jednodušno su se odazvali. "A onda svatko koga je srce vuklo i duh poticao, dođe noseći svoj prinos u čast Gospodinu za izgradnju šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za sveta odijela. Dođoše muževi i žene, svi koje je srce vuklo, i donesu ogrlica, naušnica, prstenja i svakovrsnog zlatnog nakita; svaki čovjek koji je prinosio, prinosio je zlato za Gospodina." {CiHS 24.1}

 

Komentar Rona: Nakit i drago kamenje su Egipćani dali Izraelcima kada su Izraelci napuštali Egipat. Kraj komentara.

 

"Svi kod kojih se našlo ljubičastog, crvenog, plavog prediva i prepredenog lana, učinjenih ovnujskih i kozjih ili finih koža, donesoše svoje. Nadalje, svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili mjedi, donese to kao prinos Gospodinu. Svatko u koga se našlo bagremova drva (akacija) za upotrebu u bilo kojem poslu, donese ga." {CiHS 24.2}

 

"Sve žene koje su bile vješte prele su svojim rukama i donosile što bijahu oplele: plavog, ljubičastog i crvenog prediva i prepredenog lana. Sve žene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vještine, prele su kostrijet." {CiHS 24.3}

 

"Glavari su pak donosili oniksa i drugog dragog kamenja što se umeću u oplećak i naprsnik; zatim mirodije, te ulje za svjetlo i za ulje pomazanja i za miomirisni kad." (Izlazak 35:23-28.) {CiHS 24.4}

 

Dok je gradnja svetišta napredovala, ljudi, stari i mladi muškarci, žene i djeca nastavili su donositi svoje priloge, sve dok zaduženi za posao nisu shvatili da imaju dosta, čak i više no što se može upotrijebiti. To je potaklo Mojsija da diljem tabora objavi: "Neka više nijedan čovjek ni žena ne donosi nikakva priloga za svetište! Tako ustave narod te nije donosio novih darova." Mrmljanje Izraelaca i Božje osude zbog njihovih grijeha zapisani su kao upozorenja kasnijim naraštajima. A njihova predanost, njihova revnost i velikodušnost primjer su vrijedan oponašanja. Svi koji ljube štovanje Boga i cijene blagoslove Njegove svete prisutnosti pokazat će isti duh požrtvovnosti u gradnji doma u kojem će se s Njim moći sastajati. Oni će htjeti Gospodinu donijeti najbolje priloge koje imaju. Dom izgrađen Bogu ne treba ostati u dugovima jer time Njega obeščašćujemo. Iznos dovoljan da se obavi posao treba dragovoljno darovati, da radnici mogu reći…ne donosite više nikakvih priloga." {CiHS 24.5}

 

Komentar Rona: Kada su Izraelske vođe i ljudi počinili neoprostivi grijeh otpadništva, vjerni su se sastajali po kućama: 

 

Pismo o Kućnim Crkvama

 

Djela 16:32 I rekoše riječ Gospodinovu njemu i svima koji bijahu u domu njegovu.

Djela 16:34 Uvede ih u svoj dom, stavi pred njim jelo i proveseli se sa svim svojim domom što je povjerovao u Boga.

Djela 16:40 Izišavši iz tamnice uđoše u kuću Lidije: i kad vidješe braću, utješiše ih pa odu.

Djela 18:7 I otišavši odande, dođe u kuću nekog čovjeka imenom Just, štovatelja Boga, čija kuća bijaše tik uz sinagogu.

Rim 16:5 Pozdravite i crkvu koja je u njihovom domu. Pozdravite moga ljubljenoga Epeneta, koji je prvina Ahaje za Krista.

1Kor 1:11 Jer oni koji bijahu u kući Kloje objave mi, braćo moja, da među vama ima svađa.

1Kor 16:15 Zaklinjem vas, braćo, znate dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da su se posvetili služenju svetima,

1Kor 16:19 Pozdravljaju vas azijske crkve, pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priscila, zajedno s crkvom u njihovu domu.

 

Kraj komentara.

 

SVETIŠTE I NJEGOVA GRADNJA

 

Šator je bio tako sagrađen da su ga Izraelci mogli rastaviti i nositi na svim svojim putovanjima. On je zbog toga bio mal, ne duži od 55 stopa, a visok i širok 18 stopa. Ipak, bila je to veličanstvena građevina. Bagremovo drvo, korišteno za njegovu gradnju i namještaj, bilo je najotpornije na truljenje od svega drveća koje se moglo naći na Sinaju. Zidovi su bili načinjeni od uspravno postavljenih dasaka, ugrađenih u srebrno postolje, čvrsto povezani stupovima i poprečnim prijevornicama, a sve je bilo obloženo zlatom, ostavljajući dojam da je građevina načinjena od čistog zlata. Krov se sastojao od četiri sloja zastora, od koje je onaj u samoj unutrašnjosti, najdublji, bio od prepredenog lana i plavog, ljubičastog i crvenog prediva. Na njemu bijahu izvezeni kerubini, a ostali od kozjih, ovnujskih i finih koža, tako postavljenih da pružaju potpunu zaštitu. {CiHS 25.1}

 

Građevina je bila podijeljena u dva odjeljenja bogato izvezenom, prekrasnom zavjesom ili zastorom, koji je visio na zlatom obloženim stupovima, a sličan je zastor zatvarao ulaz u prvo odjeljenje. Ovi, kao i unutarnji pokrivač koji je sačinjavao krov, bili su napravljeni od najljepših boja, plave, ljubičaste i crvene, prekrasno usklađeni. Na njima su zlatnim i srebrnim nitima bili izvezeni kerubini koji su predstavljali anđeoske vojske povezane s radom nebeskog svetišta i koji su službujući duhovi Božjim ljudima na zemlji. {CiHS 25.2}

 

Sveti šator bio je okružen otvorenim prostorom nazvanim dvorištem, koje je bilo ograđeno zavjesama, ili zastorima, od finog lana, koji su bili obješeni na mjedenim stupovima. Ulaz u ovo predvorje bio je s istočne strane, zatvoren zavjesama od skupog materijala i prekrasne izrade, premda ne kao one u samom svetištu. Zastori predvorja su bili upola niži od zidova šatora i ljudi izvana su jasno mogli vidjeti građevinu. U dvorištu, i najbliže izlazu, nalazio se mjedeni žrtvenik za žrtve paljenice. Na ovom su žrtveniku prinošene sve žrtve paljenice Gospodinu, a njegovi su rogovi bili poškropljeni krvlju pomirenja. Između žrtvenika i vrata šatora nalazio se umivaonik od mjedi, načinjen od ogledala koja su žene izraelske dragovoljno dale. Svećenici su kod umivaonika prali svoje ruke i noge kad god su ulazili u sveta odjeljenja ili pristupali žrtveniku da Gospodinu prinesu žrtve paljenice. {CiHS 26.1}

 

U prvom odjeljenju, ili svetinji, nalazili su se stol s kruhom prisutnosti, svijećnjak i žrtvenik tamjana. Stol s kruhom prisutnosti bio je postavljen na sjevernoj strani, obrubljen rezbarenim vijencem i obložen čistim zlatom. Svećenici su na stol svake subote stavljali 12 kruhova u dvije gomile i škropili ga tamjanom. Kruhove su nakon uklanjanja mogli jesti samo svećenici jer su se smatrali svetima. Na jugu se nalazio sedmerokraki svijećnjak sa sedam svjetiljaka. Njegovi izrezbareni krakovi bili su posebno iskovani u obliku cvijeta ljiljana, a cijeli je bio načinjen od jednog komada zlata. Budući da na šatoru nije bilo prozora, svjetiljke se nikada nisu sve gasile, već su svijetlile danju i noću. Pred samim zastorom koji je dijelio svetinju od svetinje nad svetinjama i Božje neposredne prisutnosti stajao je zlatni žrtvenik tamjana. Svećenici su svako jutra i večeri na ovom žrtveniku palili tamjan. Njegovi rogovi su pomazivani krvlju žrtve za grijeh, a na veliki Dan Pomirenja bio je škropljen krvlju. Sam Bog je zapalio vatru na ovom žrtveniku i ona je njegovana sa svetošću. Sveti se tamjan širio danju i noću cijelim svetištem i daleko oko šatora. {CiHS 26.2}

 

Iza unutarnje zavjese nalazila se svetinja nad svetinjama, gdje je centrirana simbolična služba pomirenja i posredovanja, koja je stvarala poveznicu između neba i zemlje. U ovom se dijelu nalazio kovčeg, škrinja od bagremova drveta, izvana i iznutra obložen zlatom, a na vrhu okovan zlatnom krunom. On načinjen kao spremište za kamene ploče na kojima je sam Bog napisao Deset Zapovijedi. Stoga se nazvao kovčeg Božjeg saveza, ili kovčeg zavjeta, jer su Deset Zapovijedi bile temelj saveza između Boga i Izraela. {CiHS 27.1}

 

Poklopac svete škrinje zvao se sjedalo milosti. On je načinjen od jednog komada čistog zlata i natkriljen zlatnim kerubinima koji su stajali jedan nasuprot drugome. Jedno je krilo svakoga kerubina bilo podignuto, dok je drugo zaklanjalo tijelo u znak poštovanja i poniznosti (vidi Ezekiel 1:11). Položaj kerubina s licima okrenutim jedan prema drugome, i gledajući dolje s puno poštovanja prema kovčegu, predstavljali su strahopoštovanje s kojim su nebeske vojske držale Božji zakon i njihovo zanimanje za plan spasenja. {CiHS 27.2}

 

Iznad prijestolja milosti nalazila se Shekinah (oblak slave), manifestacije božanske Prisutnosti; a Bog je među kerubinima obznanjivao svoju volju. Glas iz oblaka je ponekad velikom svećeniku prenosio božanske poruke. Ponekad je svjetlost obasjavala anđela na desnoj strani, označavajući odobravanje ili prihvaćanje, a ponekad je oblak ili sjena počivala na kerubinu s lijeve strane, označavajući neodobravanje ili protivljenje. {CiHS 27.3}

 

Božji zakon sadržan unutar kovčega bio je veliko mjerilo pravednosti i suda. Zakon je izricao smrt nad prijestupnikom, ali se iznad zakona nalazilo sjedalo milosti, nad kojim se otkrivala Božja prisutnost, i s kojeg se službom pomirenja darovao oprost pokajanom grješniku. Tako u Kristovom djelu za naše otkupljenje, koje simbolizira služba u svetištu, "milosrđe i istina sastat će se, a pravednost i mir poljubiti." Psalam 85:10. {CiHS 27.4}

 

Nijedan jezik ne može opisati slavu prizora unutar svetišta – zlatom obložene zidove koji su odsjajivali svjetlost sa zlatnog svijećnjaka, raskošno prelijevanje boja bogato izvezenih zavjesa s blistavim likovima anđela, stol, žrtvenik tamjana koji blješti od zlata; iza drugog zastora sveti kovčeg sa svojim tajanstvenim kerubinima, a iznad njega sveta Shekinah (oblak slave), vidljiva manifestacija Jehovine prisutnosti; a ipak samo blijedi prikaz slave Božjeg nebeskog hrama, velikog središta djela za čovjekovo otkupljenje. {CiHS 28.1}

 

Izgradnja šatora trajala je oko pola godine. Mojsije je po svršetku pregledao sav rad graditelja i usporedio ga s uzorkom kojim mu je bio prikazan na gori i uputama što ih je primio od Boga. "Tako Mojsije učini kako mu je Gospodin naredio, sve su tako učinili i Mojsije ih blagoslovi." Mnoštvo Izraela se s velikim zanimanjem okupilo da vidi svetu građevinu. Dok su promatrali prizor sa zadovoljstvom i strahopoštovanjem, stup od oblaka lebdio je iznad svetišta te se spustio i prekrio ga. "I slava Gospodnja ispuni prebivalište." To je bilo otkrivanje božanskog veličanstva tako da čak ni Mojsije neko vrijeme nije mogao ući unutra. Narod je s dubokim osjećajima promatrao znak da je djelo njihovih ruku prihvaćeno. Nije bilo glasnih izraza radosti, svi su bili obuzeti svečanim strahopoštovanjem, ali radost u njihovim srcima pokazivala se u suzama radosti, i oni su tiho šaptali riječi zahvalnosti što je Bog sišao da među njima prebiva. {CiHS 28.2}

 

SVEĆENICI I NJIHOVA ODJEĆA

 

Prema božanskoj zapovijedi pleme Levijevo je bilo odvojeno za službu svetišta. U prijašnjim vremenima svaki je čovjek bio svećenik u svome domu. U danima Abrahama svećenstvo se smatralo pravom najstarijeg sina. A sada, umjesto svih prvorođenaca u Izraelu, Gospodin je prihvatio pleme Levijevo za rad u svetištu. On je ovom očitom čašću pokazao privrženost njihovoj vjernosti, zbog privrženosti Njegovoj službi i izvršenju Njegove osude kad je Izrael otpao obožavajući zlatno tele. Svećenstvo je, međutim, bilo ograničeno na Aronovu obitelj. Samo je Aronu i njegovim sinovima bilo dopušteno služiti pred Gospodinom, a ostatku plemena je bila povjerena briga za šator i njegov namještaj te su se trebali pomagati svećenicima u njihovoj službi, ali oni nisu smjeli žrtvovati, paliti tamjan ili gledati svete stvari prije nego što ih se pokrije. {CiHS 28.3}

 

U skladu sa svojom dužnošću svećenicima je propisana posebna odjeća. Božanska zapovijed Mojsiju bila je da "napravi Aronu, bratu svojemu, svete haljine za slavu i za ljepotu." Odjeća je običnog svećenika bila od bijelog lana, iz jednog komada. Pružala se gotovo do stopala, a oko struka je bio opasan pojasom od plavog, ljubičastog i crvenog prediva. Laneni turban, ili mitra, je upotpunjavao njihovu vanjsku odoru. Mojsiju je kod gorućeg grma bilo naređeno da skine svoje sandale jer je zemlja na kojoj je stajao bila sveta. Stoga svećenici nisu smjeli ulaziti u svetište s obućom na nogama. Čestice prašine koja se zadržavala na njima obeščastila bi sveto mjesto. Oni su svoju obuću trebali ostavljati u dvorištu prije nego što uđu u svetište i prati noge i ruke prije službe u šatoru ili kod žrtvenika za paljenice. Tako su oni neprekidno učili pouku da sva nečistoća mora biti odstranjena od onih koji dolaze u Božju prisutnost. {CiHS 29.1}

 

Odjeća velikog svećenika je bila načinjena od skupog materijala, prekrasno izrađena, a bila je prikladna njegovom uzvišenom položaju. Osim lanene odjeće velikog svećenika, on je nosio plavu haljinu, koja je također bila satkana od jednog komada. Haljina je bila ukrašena zlatnim zvončićima, ukrasima u obliku nara u plavoj, ljubičastoj i crvenoj boji. Na haljini se nalazio oplećak, kraći odjevni predmet od zlatne, plave, ljubičaste, crvene i bijele boje. Opasivao se prekrasno izvezenim pojasom istih boja. Oplećak je bio bez rukava, a na njegovim zlatom protkanim naramenicama bila su postavljena dva oniksa na kojima su bila ispisana imena dvanaest Izraelovih plemena. {CiHS 29.2}

 

Preko oplećka se nosio naprsnik, najsvetiji dio svećeničke odore. Bio je izrađen od istog materijala kao i oplećak. Bio je u obliku kvadrata, pedalj dug, obješen o ramena modrom vrpcom koja je prolazila kroz zlatne prstene. Rubovi su mu bili ukrašeni različitim dragim kamenjem, isti kao i oni koji oblikuju dvanaest temelja Božjeg grada. Unutar rubova bilo je dvanaest kamenja utisnutih u zlato, u tri reda na kojima su kao i na oplećku bila urezana imena plemena. Gospodinova je uredba glasila: "Neka tako Aron kad god ulazi u svetinju, na svom srcu nosi imena sinova Izraelovih na naprsniku za presuđivanje, da ih uvijek doziva u sjećanje pred Gospodinom." (Izlazak 28:29) Tako i Krist, Veliki Svećenik, prinoseći svoju krv pred Ocem u ime grešnika, nosi na svom srcu ime svake duše koja se kaje i vjeruje. Psalmist kaže: "Ja sam ubog i potrebit, ali Gospodin misli na mene." Psalam 40:17. {CiHS 30.1}

 

URIM I TUMIM

 

Na desnoj i lijevoj strani naprsnika nalazila su se dva velika kamena visokog sjaja. Bili su poznati kao Urim i Tumim. Pomoću njih objavljivana je volja Božja kroz velikog svećenika. Kada su pred Gospodina iznošena pitanja na koja je trebalo dati odgovor, svjetlosni krug koji bi okruživao dragi kamen na desnoj strani bio je znak božanskog pristanka ili odobravanja, dok je oblak koji bi zasjenio kamen na lijevoj strani bio znak negodovanja ili protivljenja. {CiHS 30.2}

 

Mitra velikog svećenika bila je načinjena od bijelog lanenog turbana, na kojoj je plavom uzicom bila privezana zlatna ploča s natpisom: "Svetost Jehove." Sve povezano s odjećom ili držanjem svećenika trebalo je biti takvo da promatraču usadi osjećaj Božje svetosti, svetosti Njegova bogoslužja i čistoće koja se zahtijevala od onih koji su dolazili u Njegovu prisutnost. {CiHS 30.3}

 

Nastavak u drugom dijelu, na ovoj poveznici: https://slugagospodnji.neocities.org/ozbiljneimplikacijedanapomirenja2.htm

 

Preveli i uredili: Matea Meznarić i Dejan Meznarić