Zašto dokazi o Božanstvu tek u najkasnijem dijelu zemljine povijesti?

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

Dragi čitatelju,

 

među vama koji pažljivo promišljate možda je u um došlo pitanje: ‘Zašto dokazi o Božanstvu tek u najkasnijem dijelu zemljine povijesti?’ Zašto ovi dokazi nisu došli puno prije Adventistima sedmog dana? Bog mi je pokazao kako za ovo postoji dvostruki odgovor:

 

1. Dokazi su došli preko naših Pionira, ali zbog toga što smo ODBACILI njihovo svjetlo, daljnje svjetlo o Božanstvu nije dano.

 

2. Zvanični Adventisti sedmog dana SU ODBACILI poglavlje iz Testimonies for the church, vol. 5, 62, pod naslovom IGNORIRANA SVJEDOČANSTVA. Pravo čitanje ovog naslova je: SVJEDOČANSTVA ODBAČENA. Svjedočanstvo ovog poglavlja bilo je ODBAČENO.

 

3. SDA crkva je ODBACILA poruku koju su donijeli E. T. Jones i E. J. Waggoner 1888.g.

 

4. SDA crkva je ODBACILA plan organizacije iz 1901.g. koji je istaknula Ellen G. White i Odbor za manjine.

 

5. Crkva SDA je postala Laodicejska u vrlo ranoj fazi njezinog postojanja te je od tada ODBACILA poruku upućenu Laodiceji.

 

Ako Božja crkva postane MLAKA (LAODICEJSKA), neće imati Božju naklonost ništa više od crkava koje su predstavljene kao otpale i koje su postale prebivalištem zlodusima i tamnicom svakom nečistom duhu i tamnicom svakoj ptici nečistoj. Oni koji su imali mogućnosti čuti i primiti istinu i koji su se ujedinili s crkvom Adventista sedmog dana te se nazivaju Božjim ljudima koji drže Njegove zapovijedi, a ipak ne posjeduju vitalnost i posvećenje prema Bogu kao i ostale zvanične crkve, primit će od Božjih pošasti jednako kao crkve koje su se usprotivile Božjem zakonu.’ – (E .G. White, Letter 35, 1898)

 

6. Provođenjem doktrine Trojstva, SDA crkva je usvojila najgnjusnije krivovjerje Rima, a to je njezina centralna doktrina. Ta doktrina Rima djelotvorno uklanja Pomirenje i Svetište te je ta doktrina Omega krivovjerje.

 

Dok se približava Armagedon, Bog u svojoj milosti daje još jednu priliku kako bismo prihvatili život, dah, krv i dušu Isusa Krista, u obliku njegovog prvotnog stanja bića, Njegov originalni, vlastiti, Duh Sveti kao regenerirajuće sredstvo.

 

Ron Beaulieu

 

 

Prijevod: Ivan Komadina