Walter Veith o Lijepljenju Vaše Pozadine za Stolicu sa Super Ljepilom

 

 

Veith je nekad govorio: "Samo ostanite sjediti." Ažurirao je taj savjet pa sad kaže: "Adventisti bi si trebali kupiti VELIKI LONAC SUPER LJEPILA i staviti malo na stolicu i malo na pozadinu i zalijepiti se za stolicu u crkvi."

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

U nedavnom video intervjuu, Walter Veith je iskoristio metaforu u kojoj je savjetovao Adventistima da kupe veliki lonac super ljepila i zalijepe svoju pozadinu za stolicu u crkvi, te da ostanu u crkvi bez obzira na to što je crkva učinila. Ovaj savjet je u potpunosti suprotan tipologiji koju je Krist koristio kada je Njegov prvi "izabrani narod" odbio staviti grijeh izvan svoga kampa od 27. godine pa nadalje.

 

Ellen White kaže kada koristimo njezine spise, vrijeme, mjesto i okolnosti treba uzeti u obzir. Ovaj savjet svakako vrijedi i za biblijsku tipologiju. Na primjer, ne bi bilo pametno podučavati da su Krist i njegovi sljedbenici ostali u otpaloj židovskoj crkvi, bez obzira što crkva čini. Ne bi bilo mudro poučavati da istiniti reformatori svake sljedeće generacije ostaju u crkvama svojih otaca, bez obzira na to što su te crkve učinile. Zapravo, bilo bi pametno istražiti što su točno učinili Isus i njegovi kršćanski sljedbenici kada se odvratno otpadništvo pojavilo u njihovom Hramu organizirane crkve. Bilo bi mudro i ispravno istražiti što su učinili svi istiniti reformatori svake sljedeće generacije.

 

Postavite si ovo pitanje: Je li Isus ili bilo koji istinski Božji prorok savjetovao Njegovim ljudima da ostanu zalijepljeni u bilo kojoj otpaloj organizaciji koja je u otvorenom grijehu, bez obzira što ta organizacija učinila?

 

Walter Veith se često upućuje na tipologiju Mojsija i Daniela. Ne upućuje na tipologiju Isusa i Njegovih učenika i onoga što su činili kada je Izrael odbio odstraniti svoje otvorene grijehe. Veith ne navodi potpunu istinu o onome što su Mojsije, Daniel, Jeremija i Izaija poučavali i učinili. Na primjer, u istom video intervjuu koji se spominje u gornjem tekstu, Walter Veith koristi tipologiju Mojsija u Izlasku 32, kao primjer onoga što Adventisti trebaju danas činiti u svjetlu otpadništva otvorenog grijeha SDA crkve danas. Međutim, Veith izostavlja presudan dio priče. Veith navodi kako se Mojsije molio da se njegovo ime izbriše iz Božje knjige ako Bog ne oprosti grijehe Izraela u otpadništvu Zlatnog teleta, Izlazak 32:32 ispod:

 

Izl 32:25 Kad je Mojsije vidio kako je narod gol – ta Aron ih je učinio golima na njihovu sramotu među njihovim neprijateljima -

Izl 32:26 tad Mojsije stade na dverima tabora te reče: »Tko je za Gospodina, k meni!« I okupe se oko njega svi sinovi Levijevi.

Izl 32:27 A on im reče: »Ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: ‘Neka si svatko pripaše mač o bedro i prođe kroz tabor tamo i amo, od dveri do dveri, pa neka ubije tko brata svojega i tko bližnjega svojega i tko susjeda svojega.’«

Izl 32:28 I učiniše sinovi Levijevi po riječi Mojsijevoj te onoga dana pade u puku oko tri tisuće ljudi.

Izl 32:29 Tada Mojsije reče: »Danas ste se posvetili Gospodinu, svak’ na sinu svojemu ili bratu svojemu, da bi vam danas podario blagoslov.«

Izl 32:30 I dogodi se sutradan da Mojsije reče puku: »Vi ste počinili težak grijeh, zato ću sad uzaći Gospodinu; možda za vaš grijeh uzmognem ishoditi pomirenje.«

Izl 32:31 Onda se Mojsije vrati Gospodinu te reče: »Ah, ovaj je puk težak grijeh počinio i napravio sebi bogove od zlata.

Izl 32:32 Ipak im sad grijeh oprosti; ako li nećeš, izbriši i mene iz svoje knjige koju si napisao

Izl 32:33 Nato Gospodin reče Mojsiju: »Onoga koji je protiv mene sagriješio izbrisat ću iz svoje knjige.

Izl 32:34 A sad, idi! Vodi taj puk kamo sam ti rekao. Gle, moj će anđeo pred tobom ići. Ali u dan kad ih budem pohodio, pohodit ću ih zbog grijeha njihova.«

Izl 32:35 I Gospodin udari puk zbog onoga što su počinili s teletom koje im napravi Aron.

 

Od izuzetne je važnosti primijetiti točno kakav je bio Mojsijev odgovor na otpadništvo, a i redoslijed njegova odgovora:

 

1.   Prvo, Mojsije je stajao na vratima tabora i razdvojio one koji su se pokajali, one koji su bili na Gospodinovoj strani. Svi se sinovi Levijevi skupiše k Mojsiju.

 

2.   Tada Mojsije zapovjedi Levijevim sinovima da uzmu svoje mačeve i idu kroz tabor i ubiju svakog čovjeka koji se nije pokorio. Ubili su 3,000 otvorenih grešnika koji se nisu pokajali. Tako se Mojsije odnosio prema otvorenom grijehu u taboru. No, kad vam sva ranjena srca savjetuju da trebamo slijediti primjer Mojsija i Daniela, ne spominju ovo ubijanje otpadnika. Da se razumijemo, ne kažem da trebamo ići i ubijati, jer mi ne trebamo ubijati, ali kažem da je Mojsije znao važnost odvajanja od otvorenih grešnika.

 

KOMENTAR DEJANA: Riječ Božja je mač Duha. Ef 6:17. Danas svaki Božji čovjek ima dužnost proći posred duhovnog Jeruzalema i mačem Duha "zaklati" one koji čine otvoreni grijeh. Pitate se kako? Tako što će te im iz Božje riječi pokazati gdje su u zabludi. Tko prihvati i pokaje se, nalazi milost, tko se ne obrati, pao je od mača – mača Duha. Kraj komentara.

 

3.   Ranjena srca uvijek spominju da su Daniel i Mojsije molili za Božje grešne ljude. Ono što oni ne spominju jest činjenica da je Mojsije molio Gospodina za one koji su se pokajali SUTRADAN, (IDUĆEG DANA) NAKON što su Sinovi Levijevi ubili 3,000 onih koji se ne pokajaše, STIH 30.

 

4.   Mojsije je molio Boga da oprosti onima koji su se pokajali, A NE OTPALIM OTVORENIM GREŠNICIMA. Mojsije je učinio svoju molbu NAKON što su otpadnici bili odvojeni od tabora, i to smrću.

 

5.   Zašto je Mojsije naredio ubojstvo 3,000 nepokajanih otpadnika kada Božji zakon kaže da ne ubijamo? Ne znam odgovor na to pitanje, ali ću pretpostaviti: Izrael je bio teokracija, a u drevnim biblijskim vremenima tako se rješavao problem onih koji se nisu kajali zbog grijeha, jer nije bilo drugog lijeka. U slučaju Koraha, Datana, Abirama i ostalih, Bog je otvorio zemlju i progutao ih.

 

6.   Walter Veith možda ne zna zašto je Mojsije naredio Levitima da ubiju 3,000 otpadnika, ali ne smije zanemariti spomenuti ovaj dio priče kada navodi kako su prekrasni i Pobožni bili Mojsije i Daniel i kako moramo slijediti njihov primjer. Hoće li Veith od nas tražiti da ubijemo otpadnike? Mislim da ne! Neće ih ni napustiti. Želi da se super ljepilom zalijepimo na njihove klupe.

 

Walter Veith spominje i Jeremiju, ali ne spominje da je Bog rekao Jeremiji da se ne moli za Židove u Jeremiji 11:9-15, zbog prirode njihovog otpadništva i Bog mu je rekao da NEĆE ČUTI NJEGOVU MOLITVU ako se bude molio. Apostoli su podučavali da će ova uputa DA SE NE MOLI ZA TE LJUDE imati primjenu za kraj vremena, na Božji "izabrani narod" kraja vremena:

 

DUPLIKAT: "Gospodin je zapovjedio jednom svojem drevnom sluzi, ‘A ti ne moli za puk ovaj [Jer 7:16 i 11:9-15] i ne diži za njih vapaj i molitvu i ne navaljuj na me, jer ja te neću uslišati.’ Prorok tako opisuje grijehe koji su izazvali ovu strašnu osudu: "Proroci prorokuju lažno, i svećenici upravljaju na svoju ruku, a moj puk voli da je tako. Ali što ćete na svršetku?" "Jer od najmanjega od njih do najvećega među njima svatko gramzi za dobitkom; i od proroka pa do svećenika, svatko čini laž." I olako liječe ranu kćeri puka mojega govoreći: "Mir!, Mir!, a mira nema." Apostoli izjavljuju da će ovo stanje stvari pronaći svoj DUPLIKAT u posljednjim danima. Mnogi imaju oblik pobožnosti, ali u svom svakodnevnom životu negiraju silu iste. Oni nisu više uvjereni u svoje grijehe ili uznemireni zbog svog stanja. Govore u svojim srcima: "Crkva cvjeta. Mir i duhovni napredak nalaze se unutar njezinih granica." Ove riječi proroka isto tako se mogu primijeniti na ove ljude koji varaju sami sebe: Izabrali su svoje vlastite putove, a njihovoj duši mile su gnjusobe njihove. Tako ću i ja izabrati zablude njihove i svaliti na njih ono čega se plaše." E. G. White, Second Advent Review and Sabbath Herald, 11-07-82.

 

Koji su grijesi bili toliko odvratni i neoprostivi, da je Bog rekao da neće čuti Jeremijinu molitvu za njih?

 

·      Proroci su prorokovali lažno, a svećenici su vladali vlastitim (ljudskim) sredstvima i narod je volio da je tako.

 

·      Svaki je član bio predan pohlepi i činio laž.

 

·      Viču mir, mir, kad mira nema.

 

·      Oni su prestali biti uvjereni u svoje grijehe ili uznemireni na svoje stanje. SDA vođe danas poriču da je crkva u otpadništvu.

 

·      Nikad više neće nijemi psi stražari lajati da pokažu Kući Jakovljevoj njezine grijehe. Izaija 56:10-12 i 5T 211.

 

·      Oni ustaju na svakom sastanku hvaleći se kako crkva cvjeta i da su mir i duhovni prosperitet unutar njezinih granica! Čuli ste to!

 

Komentar Dejan: O da! Glavna stvar koju sam tamo slušao bila je 'crkva nikada neće pasti'. Nakon dovoljno vremena slušanja te izjave odlučio sam sam istražiti gdje ona koristi tu izjavu. Na moje iznenađenje, otkrio sam da je koristi 11 puta, uvijek u ovom obliku, gdje se vidi KOJA CRKVA NIKADA neće pasti, u knjizi Maranatha:

 

14. srpnja

Izgleda kao da će Crkva pasti

 

"No Sion reče: "Gospodin me napustio, moj me Gospodin zaboravio." "Može li žena zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za sina svoje utrobe? Jest, one bi mogle zaboraviti, ali ja tebe neću zaboraviti." Izaija 49:14, 15. {Mar 203.1}

 

"Sotona će činiti čudesa da bi prevario ljude; svoju će silu postaviti kao vrhovnu. Crkva može izgledati kao da će pasti, ali ona ne pada. Ona ostaje, dok će grešnici u Sionu biti izrešetani — pljeva će se odvojiti od dragocjene pšenice. Ovo je strahovito iskušenje, ali unatoč tome, ono se mora dogoditi. Nitko osim onih koji su pobijedili krvlju Janjetovom i riječju njihovog svjedočanstva neće ostati odani i vjerni, bez nedostatka ili nečistoće grijeha i bez prijevare u njihovim ustima… Ostatak koji čisti svoje duše poslušnošću istini, skuplja snagu u procesu iskušenja pokazujući ljepotu svetosti iako okružen otpadništvom sa svih strana." (7BC 911) {Mar 203.2}

"Znam da Gospodin voli svoju Crkvu. Ne smije biti neorganizirana ili razbijena u nezavisne atome. U ovome ne postoji ni najmanja dosljednost: ni najmanji dokaz da će se takvo što dogoditi. Oni koji poslušaju ovu lažnu poruku i pokušaju promijeniti druge, bit će prevareni i spremni primiti napredne zablude te će tako propasti." (2SM 68,69) {Mar 203.3}

"Ja sam ohrabrena i blagoslovljena jer znam da Bog Izraelov još uvijek vodi svoje ljude i da će nastaviti biti s njima, sve do samog kraja." (GCB 27. svibnja 1913., 165) {Mar 203.4}

"Mi sada ne možemo odstupiti s temelja kojeg je Bog postavio. NE MOŽEMO UĆI U NEKU NOVU ORGANIZACIJU JER BI TO ZNAČILO OTPADNIŠTVO OD ISTINE." (2SM 390) {Mar 203.5}

"Crkva, koja će uskoro ući u svoj najoštriji sukob, bit će najdraži objekt Bogu na Zemlji. Savez zla bit će pokrenute silom podzemlja i Sotona će baciti sve moguće kritike na izabrane koje ne bude mogao prevariti i zavesti svojim đavolskim izmišljotinama i lažima. Ali, hoće li uzvišeni "Knez i Spasitelj koji daje pokajanje Izraelu i otpuštenje grijeha," Krist, naš predstavnik i poglavar, zatvoriti svoje srce, povući svoju ruku ili lažirati svoja obećanja? Ne, nikada, nikada." (TM 20) {Mar 203.6}

 

Što je u gore navedenom tekstu otkrio Duh Sveti:

 

a)         Dakle, nije zvanična SDA crkva ta koja neće pasti, već SION, koji je nevjesta, 144,000, Philadelphia, crkva bratske ljubavi. Iz SIONA su izrešetani grešnici, iz pobjedničke crkve, a ne iz zvanične SDA crkve jer tamo se prema Ezekielu 22 skuplja troska na paljenje.

 

b)        Gospodin neće zaboraviti Sion, a ne zvaničnu SDA crkvu.

 

c)         Ostatak je Sion, a ne zvanična SDA crkva.

 

d)        Gospodin voli svoju crkvu, istina, ali ta crkva je Sion.

 

e)         Bog voli svoje ljude, Sion, Philadelphiu, i s njima će nastaviti do kraja jer oni su pobjednici.

 

f)          Ellen White je pozivala ljude da ne silaze s platforme vječne istine koje je Bog postavio i da ne ulaze u nikakvu NOVU ORGANIZACIJU jer bi to značilo OTPAD. Zvanična SDA crkva je NOVA ORGANIZACIJA za koju je Ellen White rekla da će ukloniti Boga:

 

"Neprijatelj duša pokušao je provući pretpostavku da među adventistima sedmog dana treba nastupiti velika reformacija, te da će se ta reformacija sastojati u odbacivanju doktrina koje stoje kao stupovi vjere i pokretanja procesa reorganizacije. Kakve bi bile posljedice kad bi takva reformacija uistinu nastupila? Načela istine koja je Bog u svojoj mudrosti dao crkvi ostatka bila bi odbačena. Naša religija bila bi promijenjena. Temeljna načela koja su nosila djelo tijekom proteklih pedeset godina smatrala bi se zabludom. Uspostavila bi se NOVA ORGANIZACIJA. Pisale bi se knjige NOVE VRSTE. Uveo bi se sustav intelektualne filozofije. Utemeljitelji tog sustava krenuli bi u gradove i postigli velik uspjeh. Dakako, subotu bi se uzimalo olako, kao i Boga koji ju je stvorio. Ničemu se ne bi dopustilo da stoji na putu NOVOM POKRETU. Vođe bi naučavale da je vrlina bolja od poroka ali, BUDUĆI DA JE BOG UKLONJEN, svoje bi pouzdanje stavili u ljudsku silu koja je beskorisna bez Boga. Njihovi temelji bili bi sagrađeni na pijesku, i bura i oluja odnijele bi njihovu građevinu. Tko ima ovlast započeti takav [NOVI] pokret? Imamo svoje Biblije. Imamo svoje iskustvo, potvrđeno čudesnim djelovanjem Svetog Duha. Imamo istinu koja ne prihvaća nikakav kompromis. Nećemo li odbaciti sve što nije u skladu s tom istinom?" {1SM 204.2, 205.1} E.White, Odabrane poruke

 

1.         Upozorava da đavao pokušava navesti da adventisti odbace doktrine koje je sam Bog uspostavio. To se dogodilo.

 

2.         Novi sustav organizacije se dogodio. Knjige drukčije vrste se tiskaju.

 

3.         Sustav baziran na intelektualnoj filozofiji je uveden.

 

4.         Subota se gleda olako. Putuje se na sabore subotom, iznajmljuje se ljude da rade u ime crkve subotom, jede se u restoranima subotom, prodaju se knjige subotom, itd… Subota se vrti oko forme bogoslužja, običaja, tradicije i rituala od 10h – 12h onda se ponaša kao da je gotova!!

 

5.         NIŠTA NEĆE MOĆI STAJATI NA PUTU TOM NOVOM POKRETU. Zato je uzaludno ostajati tamo. Velik broj Adventista mi govori da su oni odlučili ostati u crkvi i boriti se za svoju crkvu, mijenjati ju iznutra. Postoji veliki problem s tom intelektualnom filozofijom: Zašto Isus nije ostao u otpaloj crkvi? Zašto je Isus okupio apostole IZVAN otpale crkve? Zašto Martin Luther nije ostao u crkvi? Zašto Ellen White i ostali pioniri nisu ostali u svojim crkvama? Reformatori svake slijedeće generacije, od Krista pa nadalje, MORALI su napustiti svoje crkve ZATO JER VJERSKE VOĐE NE TOLERIRAJU SVJETLOST. Ne samo to već Biblija i Duh Proroštva jasno govore da NIŠTA NEĆE STATI NA PUT NOVOJ ORGANIZACIJI. Ez 22:30 "I tražio sam među njima nekoga tko bi uredio ogradu i stao preda me u procijep za zemlju, da je ne uništim: ali nisam našao nikoga." Sam Krist Isus nije ostao u crkvi liječiti otpad iznutra, već je okupio učenike VAN OTPALE CRKVE u zasebno tijelo. Svaki čovjek koji misli da može postupati suprotno Isusu, Pismu i Duhu Proroštva pokazuje koliko malo znanja i duhovnog rasuđivanja posjeduje. Ako Bog u tijelu nije uspio reformirati crkvu iznutra, kako će to poći za rukom bilo kojem čovjeku?

 

6.         BOG JE UKLONJEN TIM SISTEMOM.

 

Jedan od prigovora na izjavu gore uputio mi je Adventist rekavši, Ellen White nije rekla da je taj sustav došao, nego da bi mogao doći. Postaviti ćemo nekoliko pitanja koja će nam odgovoriti ispunjava li zvanična SDA crkva uvjete dane u izjavi gore: Je li zvanična SDA crkva odbacila stupove vjere, temeljne doktrine uspostavljene Duhom Svetim? Je. Tiskaju li se knjige novog reda? Tiskaju. Koristi li se intelektualna filozofija umjesto jasnog TAKO KAŽE GOPSODIN? Koristi. Gleda li se na subotu olako? Gleda. Dopušta li se otvorenim grešnicima boravak u crkvi? Dopušta. Međutim, ako to nekima nije dovoljno, postoji izjava iz pera Duha proroštva koja to potvrđuje:

 

"Novi poredak stvari UŠAO JE U službu. Postoji želja za oblikovanjem poput drugih crkava, a jednostavnost i poniznost gotovo su nepoznati. Mladi propovjednici nastoje biti originalni i uvesti nove ideje i nove planove za rad. Neki otvaraju sastanke probuđenja i na ovaj način pozivaju veliki broj ljudi u crkvu, ali kada je uzbuđenje završeno, gdje su oni koji su se obratili? Ne vide se pokajanje i priznanje grijeha. Grešnika se moli da vjeruje u Krista i prihvatiti ga bez da se osvrne na svoj prošli život grijeha i pobune. Srce nije slomljeno. Nema kajanja duše. Navodni obraćenici nisu pali na Stijenu, Krista Isusa." E.G. White, Odabrane Poruke, vol. 2, str. 18, 19.

 

g)        Gospodin neće lažirati svoju obećanje i ispunit će ih Sionu. Primijetite kome se obećanja neće ispuniti zato što nisu udovoljili uvjetima:

 

"Isus šalje SVOM NARODU poruku upozorenja kako bi ih pripremio za svoј dolazak. Proroku Ivanu otkriveno јe završno djelo u velikom planu otkupljenja čovjeka. Ivan vidi anđela "gdje leti posred neba, koјi imaše vječno evanđelje da obјavi onima koјi žive na zemlji i svakome narodu i plemenu, jeziku i puku i govoreći jakim glasom: Boјte se Boga i podaјte mu slavu, јer dođe čas Suda njegova; i poklonite se onome koјi јe stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene [Otk 14:6,7].

Anđeo predstavljen u proročanstvu koji isporučuje ovu poruku, simbolizira klasu vjernih ljudi, koјi poslušni poticaјima Božјeg duha i učenjima Njegove riječi, obјavljuјe ovo upozorenje stanovnicima Zemlje. Ova poruka se niјe mogla povjeriti vjerskim vođama naroda. Oni su propustili sačuvati svoјu vezu s Bogom i ODBACILI SU SVJETLOST S NEBA. Zbog toga NISU ubroјani među one koјe opisuјe apostol Pavao: "Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov. Svi ste vi djeca svjetla i djeca dana: nismo mi od noći ni od tame" [1 Sol 5:4,5].

Stražari na zidovima Siona trebali bi prvi prihvatiti vijest o Spasiteljevom dolasku, prvi koji će podignuti svoј glas kako bi obјavili da јe On blizu, prvi koji će upozoriti ljude da se pripreme za Njegov dolazak. No oni su počivali, sanjaјući o miru i sigurnosti, dok su ljudi spavali u svoјim grijesima. Isus јe vidio SVOJU CRKVU, kao nerodno smokvino stablo, prekriveno obilnim lišćem, a, ipak, bez dragocjenog ploda. Bilo јe hvalisavog držanja religioznih formi, dok јe duh prave poniznosti, pokaјanja i vjerekoјi јedini može pružiti službu prihvatljivu za Boga – nedostaјao. Umesto milosti Duha, tamo se manifestirala oholost, formalizam, hvalisanje, sebičnost, ugnjetavanje. OTPADNIČKA CRKVA zatvorila јe svoјe oči pred znacima vremena. Bog ih niјe napustio, niјe On odstupio od svoјe vjernosti, ali su oni odstupili od Njega i ODVOЈILI SE od Njegove ljubavi. Budući da su ODBILI UDOVOLJITI UVJETIMA, njegova obećanja se NISU ISPUNILA na njima." E. G. White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4, 199, 200. [Velika Borba izdanje 1884, str. 199, 200.]

 

Kako to da na jednom mjestu piše da će se obećanja ispuniti, a na drugom da se neće ispuniti? Kako razriješiti ovu proturječnost? Jednostavno: Jedna od ovih crkava, zvanična SDA crkva, NOVA ORGANIZACIJA, NOVI POKRET, SE LAŽNO PREDSTAVLJA KAO POBJEDNIČKA CRKVA, A ZAPRAVO JE OTPALA, dok je SION Božja crkva koja izgleda kao da će pasti, ali na kraju pobjeđuje. Kraj komentara.

 

·      Oni su samo-obmanuti ljudi te su izabrali hoditi vlastitim putevima umjesto puteva Božjih.

 

·      Njihove duše uživaju u gnusobama, umjesto da uzdišu i plaću zbog svih gnusoba u crkvi i svijetu.

 

Prezentira li Walter Veith ikada ova ozbiljna upozorenja svojim slušateljima? Ne! Elen White kaže da takvi "stražari" NIKADA VIŠE ni neće. 5T 211.

 

Elene White je rekla: "Krist je otvoreno učio da oni koji ustraju u otvorenom grijehu trebaju biti odvojeni od crkve..." E.G.White Christ's Object Lessons, 71.

 

Komentar Dejan: Evo primjer: Jednom prilikom ovdje u našoj lokalnoj crkvi, moja obitelj i ja vidjeli smo brata u otvorenom grijehu. Uskoro su trebali biti crkveni izbori. Brata smo u našoj žalosti, ukorili. Nedugo nakon toga, ponovno je viđen u otvorenom grijehu. Ovoga puta ga je vidjela druga obitelj. Pošto je ignorirao naš prijekor, kao i upozorenje drugog bračnog para koji ga je vidio u grijehu, otišli smo pastoru i starješini. Nakon razgovora i molitve za brata, rečeno nam je da će s bratom razgovarati. Razgovarali su, ali brat je nastavio činiti otvoreni grijeh. Kada su došli crkveni izbori, crkva je glasala o tome tko će imati koju funkciju, i taj isti brat je PONOVNO izabran za funkciju u crkvi! Kada je pastor s propovjedaonice rekao je li tko protiv, podigao sam ruku i rekli su mi da dođem iza propovjedaonice u malu prostoriju (vjerojatno zato da cijela crkva ne čuje što se događa). Kada sam pastoru i starješini ponovio, jer znali su jako dobro da brat OTVORENO krši zapovijedi, i da ne bi trebao ni biti u crkvi, a kamoli imati funkciju u njoj, rekli su samo da su primili na znanje i da izađem kako bi odbor mogao donijeti odluku. Kad je pastor izašao van, objavio je da su prigovor razmotrili i smatraju da prigovor koji sam dao NIJE VALIDAN RAZLOG zbog kojeg bi brat trebao biti uklonjen iz crkvene službe! OTVORENO KRŠENJE BOŽJIH ZAPOVIJEDI NIJE VALJANI RAZLOG? Tada je bilo jasno da nije problem samo u bratu koji je izabrao otvoren grijeh, jer Pismo kaže: Jr 5:31 "proroci prorokuju lažno i svećenici upravljaju na svoju ruku, a moj puk voli da bude tako. Ali što ćete učiniti na svršetku?«" Problem nije bio samo pastor i odbor, već i ljudi kojima nije stalo. Voljni su gledati svog brata kako propada u grijesima; voljni su dopustiti takvom čovjeku da širi utjecaj kako grijeh nije strašan, a zbog kojeg je Sin Božji morao umrijeti. Pastor, odbor i cijela crkva je KORPORATIVNO ODGOVORNA ZA STVARI KOJE SE TAMO ODVIJAJU. Spremno će reći da vjeruju u Duh Proroštva, međutim kada trebaju postupati po savjetima Duha, onda očituju svoju nevjeru. Zvanični Adventizam hrabro korača stopama drvenog židovstva, samo što su Adventisti još gori, jer su imali veće svjetlo. Žalosno, žalosno! Kraj komentara.

 

"Biblijsko odvajanje je priznanje da je Bog pozvao vjernike iz svijeta i na osobnu i korporativnu čistoću usred grešnih kultura. Biblijsko odvajanje obično se razmatra u dva područja: osobnom i crkvenom.

 

Osobno odvajanje uključuje predanost pojedinca prema pobožnoj razini ponašanja. Daniel je prakticirao osobni separatizam kad je "odlučio ne oskvrnuti se kraljevskom hranom i vinom" (Daniel 1:8). Njegovo je bilo biblijski separatizam jer je njegov standard bio utemeljen na Božjem otkrivenju u Mozaičkom zakonu.

 

Biblija jasno uči da se Božje dijete treba odvojiti od svijeta. "Ne ujarmljujete se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Kakvo li zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvo pak suglasje Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? A kakav sporazum hram Božji s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću njihov Bog, a oni će mi biti pukom. Zato izađite isred njih i odvojite se, govori Gospodin." (2 Kor 6:14-17; vidi isto 1 Pet 1:14-16).

 

Crkveno odvajanje uključuje odluke crkve o njezinim vezama s drugim organizacijama, temeljene na njihovoj teologiji ili praksi. Separatizam se implicira u samoj riječi "crkva," koja dolazi iz grčke riječi ekklesia, što znači "skup pozvan odvajanjem." U Isusovom pismu crkvi Pergama, Isus je upozorio protiv toleriranja onih koji su podučavali lažnu doktrinu (Otkrivenje 2:14-15). Crkva je trebala biti odvojena, prekidajući veze s herezom. Suvremeni primjer crkvenog odvajanja mogao bi biti stav denominacije protiv ekumenskih saveza koji bi ujedinili crkvu s otpadnicima."

https://www.gotquestions.org/Biblical-separation.html

 

Tipologija Krista Kad Vođe Počine Otvoren Grijeh i ne Može ih se Ukloniti iz Crkve

 

§  Walter Veith voli spominjati riječ tipologija. Često to čini. No, on koristi biblijsku tipologiju potpuno izvan konteksta vremena, mjesta i okolnosti, i/ili izostavlja dio koji ne voli, kao kod primjera Mojsija koji sam gore spomenuo. Veith ne spominje biblijski princip koji kaže da je nužno ukloniti OTVORENI GRIJEH iz zajednice inače će postati kao TRNJE koje će ugušiti pšenicu i ubiti je, te će tako postati nemoguće pšenici da sazrije.

Trnje iznikne. – Trnje čini nemogućim sazrijevanje pšenice. (Luka 8:4-7). Trnje se može pojaviti u osobnom duhovnom životu u obliku otvorenog grijeha, i tako ga otvoreni grešnici uvedu u korporativnu crkvu.

 

§  Walter Veith kaže da je SDA crkva jedina koja drži Božje zapovijedi. Omega novi pokret, nova organizacija koja je uklonila Boga (1SM 204-205), ne može držati Njegove zapovijedi, jer Njegova prisutnost pruža silu koja je posve neophodna za držanje zapovijedi.

 

§  Walter Veith definira SDA crkvu kao Laodiceju, što znači da je mlaka. Gospodin mi je mnogo puta pokazao da je crkva prestala biti LAODICEJA/MLAKA prije mnogo desetljeća, kada se pretvorila u HLADNO OTPADNIŠTVO, tako što:

 

(A)     Formira omega Novi Pokret, Novu Organizaciju, koja je uklonila Boga i temeljne doktrine, stupove vjere. (1SM, 204-205).

 

(B)     Podučava antikristovu verziju ljudske prirode Krista; da nije imao prirodu Adama prije ili poslije pada jer je bio začet od Duha Svetoga, a mi nismo; stoga On ne može biti naš primjer jer je bio drugačiji od nas i nije imao sklonosti  ka grijehu. Istina o tome jest činjenica da kad se ponovno rodimo, primamo Duha Svetoga kako bi nas osnažio baš kao što je Sveti Duh osnažio Krista.

 

(C)     Posvojila je Centralnu Doktrinu Rima, Doktrinu o Trojstvu, koje negira nebesko Svetište/Pomirenje žrtve Utjelovljenja, pri čemu je dodana TREĆA OSOBA u Božanstvo. Poučavaju da su bile/jesu TRI KO-VJEČNE OSOBE. Ako kažemo da postoje tri ko-vječne osobe, zapravo negiramo žrtvu Utjelovljenja po kojoj je Kristova ljudskost postala nova osoba i posvojena je u Božanstvo neba kao DRUGA OSOBA Božanstva. Takvo učenje implikacijom uklanja cjelokupni kršćanski sustav i UNIŠTAVA Svetište; UNIŠTAVA Pomirenje, kao što je i Alfa krivovjerje:

 

(D)     Ulazak u Babilonske udruge, vijeća i konfederacije, a zatim laganje o tome vjerništvu.

 

Komentar Dejana: Kada sam rekao pastoru lokalne crkve za članstvo SDA crkve u ekumeni kroz svjetski sabor crkava (WCC), rekao mi je da mi nismo u ekumeni. Međutim, kako se razgovor nastavio rekao mi je da smo "promatrači." Pozivam sve adventiste da promisle svojim glavama: Kako papa i ostale pale crkve mogu dopustiti "promatraču" da čuje, vidi i zna njihove planove? Postavite pitanje svom pastoru o ekumeni pa ćete vidjeti. Svaki pastor ima upute iz Generalne Konferencije reći svima da je to samo status "promatrača." Ljudi postoje SAMO DVIJE STRANE u velikoj borbi. Ili si s Kristom, ili sa đavlom. Ne postoje promatrači. "Tko nije sa mnom, protiv mene je." Kraj komentara.

 

(E)     Stvaranje Pokreta Slavlja (Celebration Movement) po zapovijedi Vatikan II, uz glasnu glazbu, bubnjeve i razvratnost.

 

(F)      Formiranje "zatvorenih jedinica" koje zagovara Babilon.

 

(G)     Formiranje "duhovnih formacija" koje zagovara Babilon.

 

(H)     Toleriranje ženskog svećenstva (Ženske Ordinacije) nekih konferencija. Bog nije pogriješio kad je imenovao muškarce kao svećenike obitelji.

 

(I)       Obavljanje pobačaja u Adventističkim medicinskim ustanovama.

 

(J)      Uspostavljanje partnerskih odnosa između SDA Medicinske institucije s ne-adventistima što je strogo zabranjeno po Duhu Proroštva.

 

(K)     Štovanje Bogoslužja Nedjeljom u nekim SDA crkvama. Ellen White je rekla da se to ne treba raditi jer daje svetost Nedjelji. Možemo održavati evanđeoske susrete, ali ne službu Božanskog Obožavanja.

 

(L)      Uspostavljanje kafića s kavom u SDA školama i sveučilištima i ispijanje kave u crkvama, kad Ellen White kaže da je ispijanje kave grijeh. Ovo je otpadništvo otvorenog grijeha.

 

§  Nikada nisam čuo da Walter Veith spominje tipologiju Krista, Njegovih učenika, Pavla i istinskih reformatora svake sljedeće generacije, te TIP njihovog odgovora na otpadništvo:

 

"Krist je bio protestant... Reformatori postoje još od Krista i apostola. Izašli su i odvojili su se od religije obreda i ceremonija. Luther i njegovi sljedbenici nisu izmislili reformatorsku religiju. Jednostavno su je prihvatili onako kako su je predstavili Krist i apostoli." E.G. White, Review and Herald, vol. 2, 48, col. 2.

 

Pavao je otišao

 

Dj 19:8,9 "I uđe on u sinagogu te je tri mjeseca smjelo govorio raspravljajući i uvjeravajući ih o kraljevstvu Božjem. No kako neki bijahu okorjeli i ne vjerovahu, nego pred mnoštvom govorahu ružno o tome Putu, odstupi on od njih i odvoji učenike te je svakodnevno raspravljao u školi nekog Tirana."

 

"…Plašeći se da bi vjera vjernika bila ugrožena stalnim druženjem s ovim protivnicima istine, Pavao se od njih odvojio i učenike okupio u zasebno tijelo." E.G. White, Acts of the Apostles, p. 286.

 

Plaši li se Walter Veith da bi vjera vjernika bila ugrožena stalnim druženjem povezanim s SDA omega krivovjernim protivnicima istine? Ako ne, zašto ne, kad su Krist i njegovi učenici također imali taj strah, i odvojili svoje sljedbenike u kućne crkve.

 

Kućne Crkve

 

Prva kućna kršćanska crkva bila je uspostavljena u Antiohiji.

 

Djela 13:1 A u Antiohiji je u crkvi bilo nekih koji su bili proroci i učitelji: i Barnaba i Šimun zvani Niger, i Lucije Cirenac, i Manaen, othranjen zajedno s četverovladarom Herodom, i Savao.

 

Rim 16:5 isto tako pozdravite i crkvu koja je u njihovoj kući. Pozdravite moga ljubljenoga Epeneta, koji je prvina Ahaje za Krista.

 

Flm 1:2 i našoj ljubljenoj Apiji, i Arhipu, suborcu našemu, i crkvi u tvojoj kući:

 

1Kor 16:19 Pozdravljaju vas crkve iz Azije. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priska s crkvom koja je u njihovu domu.

 

Kol 4:15 Pozdravite braću koja su u Laodiceji, i Nimfa i crkvu koja je u njegovoj kući.

 

1Kor 14:26 opisuje sastanak ranije crkve u kojemu svi prisutni sudjeluju u davanju himni, poučavanju, otkrivenju, jezicima ili tumačenju.

 

1Kor 14:26 Što, onda, braćo? Kada se okupite, svaki od vas ima psalam, ima nauk, ima jezik, ima otkrivenje, ima tumačenje. Neka sve bude učinjeno na izgradnju.

 

Dj 14:23 Odredivši im starješine u svakoj crkvi, uz molitvu i post povjeriše ih Gospodinu, u kojega su bili povjerovali.

 

Dj 14:27 A kada su stigli i okupili crkvu, ispripovijedaše sve što je Bog učinio s njima i kako je poganima otvorio vrata vjere.

 

1Pt 5:13 Pozdravlja vas crkva koja je u Babilonu, izabrana zajedno s vama, i Marko, sin moj.

 

Rim 16:1 Preporučam vam Febu, sestru našu, koja je poslužiteljica crkve u Kenhreji,

 

Kol 4:16 A kada se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u crkvi Laodicejaca; i da vi pročitate poslanicu iz Laodiceje.

 

1Kor 1:2 crkvi Božjoj koja je u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti, sa svima onima koji na svakome mjestu prizivaju ime našega Gospodina Isusa Krista, i njihova i našega:

 

Komentar Dejana:

Dj 16:32 I rekoše riječ Gospodinovu njemu i svima koji bijahu u njegovu domu.

 

Dj 16:34 Uvede ih u svoj dom, stavi pred njih jelo i proveseli se sa svim svojim domom što je povjerovao u Boga.

 

Dj 16:40 Izišavši iz tamnice, odoše oni k Lidiji pa ih, kad vidješe braću, ohrabriše i otputovaše.

 

Dj 18:7 I ode odande te uđe u kuću nekog čovjeka koji se zvao Just, štovatelja Božjega, čija kuća bijaše tik do sinagoge.

 

Rim 16:10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite one iz Aristobulova doma.

 

Rim 16:11 Pozdravite Herodiona, moga rođaka. Pozdravite one iz Narcisova doma, koji su u Gospodinu.

 

1Kor 1:11 Jer rekoše mi za vas, braćo, oni iz Klojine kuće, da među vama ima prepiranja.

 

1Kor 16:15 Zaklinjem vas, braćo, znate za dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da su se posvetili za službu svetima,

 

Kraj komentara.

 

TIPOLOGIJA Ellen White o Kućnim Crkvama u Alfa Krivovjerju

 

Kada su se mladi muškarci i žene držali podalje od Alfa otpadništva u crkvi, što su činili i gdje su se susretali za bogoslužje?

 

"Postoji malo nade u jednom pravcu: Uzmi mlade muškarce i žene i smjesti ih tamo gdje će dolaziti što je manje moguće u kontakt s našim crkvama, da niska razina pobožnosti koja je aktualna u današnje vrijeme ne bi utjecala na njihove ideje o tome što znači biti kršćanin." E.G. White, Manuscript Release #995, p. 5.

 

"Brat i sestra Haskell iznajmili su kuću u jednom od najboljih dijelova grada i okupili oko sebe obitelj pomagača koji iz dana u dan izlaze dajući biblijska čitanja, prodaju naše novine i obavljaju medicinski misionarski rad. Tokom sata štovanja, radnici pričaju o svojim iskustvima. Proučavanja Biblije se redovno provode u domu, a MLADI MUŠKARCI I ŽENE povezani s poslom dobivaju praktičnu, temeljitu obuku u održavanju biblijskih čitanja i prodaje naših publikacija. Gospodin je blagoslovio njihove napore, mnogo je ljudi prihvatilo istinu i puno drugih su jako zainteresirani." Review and Herald, September 7, 1905, Evangelism, p. 108.

 

Gornji scenarij je propisan način za službu bogoštovlja svake crkve Adventista Sedmog dana u Svjedočanstvima, vol. 7, pp. Primijetite:

 

"Postoje slučajevi kada je prikladno za naše svećenike u našim crkvama da daju za Subotu, kratke govore koji su puni života i ljubavi za Krista. Članovi crkve ne bi trebali očekivati propovijed svake Subote... Neka članovi crkve, tijekom tjedna, vjerno obavljaju svoj dio, a Subotom neka međusobno dijele iskustva. Sastanak će tada biti kao hrana u pravo vrijeme, donoseći svim prisutnima novi život i svježu snagu... Kada Božji narod vidi veliku potrebu raditi kako je Krist radio za obraćenje grešnika, svjedočanstva koja su imali i podijelili u Subotnjoj službi bit će ispunjena silom. S radošću će govoriti o dragocjenom iskustvu koje su stekli u radu za druge." Testimonies, Vol. 7, p. 19.

 

Tipologija Šila

 

Jeste li ikada čuli Walter Veitha kako govori o TIOLOGIJI ŠILA?

 

Jako davno u gradu Šilo, prvom civilizacijskom naselju Hebreja nakon što su izašli iz Sinajske pustinje, neki su štovali među sobom jer su to smatrali sigurnijima za svoje obitelji, zbog otpalih, korumpiranih svećenika u formalno organiziranoj crkvi:

 

''Otpali svećenici dodali su licemjerje tamnom katalogu svojih zločina, a ipak su još uvijek svojom prisutnošću zagađivali Gospodinov šator i, krcati grijehom, usudili su se doći u nazočnost svetoga Boga. Dok su Izraelci bili svjedoci pokvarenog puta svećenika, smatrali su da je sigurnije za njihove obitelji da ne dolaze na određena mjesta za bogoslužje. Mnogi su otišli iz Šila uznemireni, ogorčeni, sve dok nisu konačno odlučili sami prinijeti svoje žrtve, zaključivši da bi to bilo potpuno prihvatljivo Bogu, kako bi na bilo koji način sankcionirali gnjusobe koja se prakticiraju u Svetištu.'' E.G. White, The Signs of the Times, vol. 1, p. 264, col. 3, December 1, 1881.

 

Jeste li ikad čuli da Walter Veith govori o TIPOLOGIJI Istinitih Reformatora svake sljedeće generacije poslije Krista?

 

"Sanhedrin je odbacio Kristovu vijest pripremajući se da Ga ubije, stoga je Isus napustio Jeruzalem, svećenike, Hram, vjerske vođe, narod koji je bio poučen Zakonu, i okrenuo se drugoj skupini ljudi da objavi svoju vijest i okupi izvan one koji će evanđelje odnijeti svim narodima. {DA 232.1}

Kao što je u Kristovo doba Svjetlost i Život ljudi bio odbačen od crkvenih autoriteta, tako je bio odbačen od svakog sljedećeg naraštaja. Povijest o Kristovu povlačenju iz Judeje uvijek se iznova ponavljala. Kad su reformatori propovijedali Božju Riječ, nisu se namjeravali odvojiti od već postojeće Crkve, ali vjerske vođe ne bi tolerirale svjetlost, pa su oni koji su je nosili bili prinuđeni potražiti druge skupine ljudi koji su čeznuli za istinom. U našim danima malo je zvaničnih sljedbenika reformatora pokrenutih njihovim duhom. Malo je onih koji slušaju Božji glas koji su spremni prihvatiti istinu bez obzira u kakvom se obliku iznosi. Oni koji slijede stope reformatora često se su prisiljeni okrenuti od crkava koje vole, da bi objavljivali jasno učenje Božje Riječi. Oni koji traže svjetlost mnogo su puta zbog toga primorani napustiti Crkvu svojih otaca, da bi mogli biti poslušni svjetlosti." {DA 232.2}

 

Tipologija Napuštanja Onih koji Rade na Pogrešnim Načelima kao što Zagovara Ellen G. White

 

"Iako možda nećete moći reći ni riječ onima koji rade na pogrešnim načelima, napustite ih. Vaše povlačenje i tišina mogu učiniti više od riječi. Nehemija se nije htio družiti s onima koji su bili neistiniti prema principima, i on ne bi dopustio svojim suradnicima da se druže s njima. Ljubav i strah Božji bili su njegov čuvar – Usudi se biti kao Daniel, Usudi se stajati sam. Tako bi, kao i Mojsije, izdržao gledanje Onoga koji je nevidljiv. No, kukavičluk i šutnja pred zlim suradnicima, dok slušate njihove spletke, čini vas jednim od njih. "Izađite iz njih i odvojite se – riječ je Gospodinova – i ne dodirujte nečisto; i primat ću vas, i bit ću vam Otac, a vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospodin Svemogući." Review & Herald Vol. 4, p. 42.

 

Druge neistine koje iznosi Walter Veith

 

§  Veith uči da je Laodiceja posljednja crkva ostatka koja prolazi do Kraljevstva. Ellen White kaže da se primjenjuju svih sedam poruka (množina) crkvama u svim razdobljima.

 

§  Veith uči da svijećnjak Laodiceje nije uklonjen. To je otvorena laž, jer nema zapisa da se drevna crkva Laodiceje ikada pokajala, a ako je stanje Laodiceanske crkve stanje ludih djevica, kako kaže Ellen White, onda je svijećnjak sigurno uklonjen jer lude djevice nisu spašene. Neki iz Laodiceje će se pokajati, ali onda više nisu mlaki Laodicejci i lude djevice. Sljedeće izjave su istinite, ili bi Ellen White bila lažni prorok:

 

"Stanje crkve predstavljeno ludim djevicama, poznato je i kao laodiceansko stanje." E.G. White, Review and Herald Articles, vol. 2, 420.

 

''Crkva je u Laodiceanskom stanju. Božja prisutnost nije u njenoj sredini.'' E.G. White, Notebook Leaflets, p. 99, 1898.

 

"Do kraja vremena, prisutnost Duha će prebivati s istinskom crkvom." E.G.White, AA, p. 55.

 

"Svjedočanstvo za Crkve - Laodicejska Crkva - Koja veća obmana može doći u ljudske umove nego pouzdanje da su u pravu kada su SASVIM U KRIVU? Testimonies, Vol. 3, pp. 253, 254.

 

Komentar Dejan: Ponovno nam se prezentira kontrast. Dakle Duh će prebivati u Božjoj istinskoj crkvi, Sionu, do kraja vremena. Duh neće prebivati u NOVOM POKRETU, laodiceanskoj zvaničnoj SDA crkvi ludih djevica. Kraj komentara.

 

§  Ellen White kaže da će Ezekiel 9 POČETI u NJEGOVOJ CRKVI, NJEGOVOM SVETIŠTU, KUĆI JAKOVLJEVOJ, S ONIMA KOJI SU BILI PRIVILEGIRANI S VELIKIM SVJETLOM. Ako to nije uklanjanje svijećnjaka u Laodiceji, što je? Istina je da je Laodiceja postala hladna otpadnička Sinagoga Sotone, zaista lude djevice! Tako Walter Veith lažno predstavlja Laodiceju.

 

§  Ellen White kaže da je stanje Laodiceje, crkveno stanje ludih djevica, a lude djevice nisu spašene. Kad netko kupi zlato prokušano u vatri, prestaje biti Laodicejac i postaje jedna ili mješavina ostalih sedam crkava iz Otkrivenja 2 i 3.

 

§  Izaija 37:31,32 kaže da posljednji ostatak izlazi iz [Duhovnog] Jeruzalema na kraju vremena, baš kao što je ostatak izišao iz Jeruzalema u posljednjem doslovnom ispunjenju Ezekiela 9 od 34 do 66. godine kada su svi istinski Kršćani formirali Kućne Crkve dok nisu bježale u Pellu u 66. godini, kako bi izbjegli uništenje Jeruzalema iz Ezekiela 9. Poučava li Veith ovu Biblijsku TIPOLOGIJU, koju Ellen White navodi kao PREDSLIKU u Velikoj borbi, str. 25; TIPOLOGIJA PREDSLIKE o opasnostima posljednjeg velikog dana, KOJI POČINJE U NJEGOVOM SVETIŠTU, NJEGOVOJ CRKVI, 5T 211, čije poglavlje počinje na str. 207, citirajući Ezekiel 9.

 

§  Veith navodi da su liberali i tzv. konzervativci u crkvi OBOJE u krivu. Tu je on u pravu! U TIPOLOGIJI Izraelskog otpadništva, obje strane, i farizejski tipovi i saduceji tipovi su bili u krivu. Međutim, postojao je još jedan element - ISTINSKI REFORMATORI U OSOBAMA KRISTA, NJEGOVIH UČENIKA I NJIHOVIH SLJEDBENIKA, KRŠĆANI, koji su se odvojili od otpalog židovskog hrama organizirane crkve zbog otpadništva. VEITH SKROZ IGNORIRA TU TIPOLOGIJU!

 

§  Veith navodi nužnost organizacijskog reda, kao da Božja crkva ne može funkcionirati bez otpale crkvene organizacije; KAO DA BOG NEMA IZBORA NEGO JE OVISAN O TOJ ORGANIZACIJI I TREBA JU. Veith zaboravlja TIPOLOGIJU Krista i Učenika Reformatora koji su izašli i odvojili se od prevladavajućeg otpadništva HRAMA ORGANIZIRANE CRKVE i REDA u kućnim crkvama jer su imali nazočnost Krista kao svog vođu.

 

§  Veith naglašava da ne smijemo imati novi pokret OSME CRKVE. Zašto je on toliko slijep da ne vidi da je otpala zvanična SDA Crkva krivac za stvaranje NOVOG POKRETA "MEĐU" sobom, a Ellen White je rekla: "Bog je uklonjen," vodi ga čovjek i past će. 1SM 204-205.

 

§  Walter Veith govori o "scenariju iskakanja s broda," po kojem ljudi koriste daske za skakanje iz broda. Ono što vam Walter Veith vjerojatno nikad neće reći je o Plemenitom Brodu koji potone i više se nikada ne diže:

 

Je li Pilot prisutan na Novom pokretu SDA, Novo Organiziranom Brodu opisanom u Odabranim Porukama, sv. 1, 204-5? Stranica 205 kaže da je [Bog] uklonjen!

 

Plemeniti Brod #1: "Nedavno sam pročitala o PLEMENITOM BRODU koji je plutao preko mora, kada je u ponoć sa strahovitim sudarom udario u stijenu. Putnici su probuđeni samo da bi s užasom gledali svoje beznadno stanje te tonu s brodom koji se više ne nikada podiže. ČOVJEK ZA KORMILOM [UMJESTO KRIST] je pogrešno procijenio svjetlo, a stotine duša je u trenutku upozorenja lansirano u vječnost." E.G. White, Selected Messages, vol. 2, 128.

 

Plemeniti Brod #2: "Nema potrebe sumnjati, bojati se da djelo neće uspjeti. Bog je na čelu posla, i On će sve urediti. Ako se stvari trebaju prilagoditi na čelu djela, Bog će se pozabaviti s tim i radit će da ispravi svaku pogrešku. Vjerujmo da će Bog sigurno voditi plemeniti brod koji nosi Božje ljude u luku." E.G. White, Selected Messages, vol. 2, 390.

 

§  Walter Veith kaže da ne možemo razumjeti Božanstvo i tretira to kao manji problem. Postoji puno toga što ćemo učiti o Bogu u vječnosti kaže Ellen White, ali ona također kaže da su ličnost Boga i Krista STUPOVI, MEĐAŠI/TEMELJNE doktrine. Je li Veith u pravu da ne možemo razumjeti što Ellen White definira kao STUP, MEĐAŠ/TEMELJNU DOKTRINU o ličnosti Boga i Krista?

 

Komentar Dejan: Zašto je Ellen White rekla da je božanstvo temeljna doktrina, ako ju čovjek ne može razumjeti??? Ta izjava bi bila ravna ludilu. Nadalje, ako mi ne možemo razumjeti božanstvo, ZAŠTO ZVANIČNA SDA CRKVA IMA DOKTRINU O BOŽANSTVU i SVE KOJI SE NE SLAŽU S TOM LAŽNOM DOKTRINOM TROJSTVA IMENUJE KRIVOVJERCIMA i OTPADNICIMA??? Zar nije njihov stav da to ne možemo razumjeti? Zašto je onda problem ako netko drugi to razumije drugačije? Otvorimo oči braćo i sestre, ne može zvanična SDA crkva s jedne strane usta govoriti ne možemo razumjeti božanstvo, ličnost Boga i Krista, a s druge strane isključivati ljude koji se s njom ne slažu. Kraj komentara.

 

§  Walter Veith odbacuje sve gnjusobe kao "manje probleme," umjesto da uzdiše i plače za njima. Kaže da svaku gnjusobu ostavimo po strani kao manji problem!

 

§  Walter Veith kaže da smo svi očajni Laodicejci koje Ellen White definira kao lude djevice. Zar nema mudrih djevica? Zar nema besprijekorne nevjeste?

 

§  Walter Veith govori o ludosti vjerovanja palih crkava u besmrtnost duše. Kaže da ta pogrešna doktrina učinkovito uništava kršćanstvo, ali čini se da ne razumije da Doktrina o Trojstvu čini istu stvar!

 

§  Walter Veith govori o tome kako su uvjerenja Adventista nešto o čemu se ne pregovara, a on je slijep ne videći kako su stupovi vjere prodani, i da Doktrina o Trojstvu uništava cijeli kršćanski sustav.

 

§  Veith govori o potrebi plakanja između trijema i oltara, ali ne shvaća između kojeg su trijema i oltara Krist i njegovi sljedbenici plakali kad su se kao Protestanti, odvojili od otpadničke religije formi i ceremonija. To vrijedi za sve Istinite Reformatore koji su napustili crkve svojih otaca u svakoj sljedećoj generaciji zbog jednog razloga: CRKVENE VOĐE NE BI TOLERIRALE SVJETLOST. Hoće li SDA vođe tolerirati svjetlo danas?

 

§  Veith govori o tome kako je Ellen White rekla da će se u Crkvi pojaviti otpadništvo, kao da je to uredu i normalno i trebali bismo to podnositi jer je prorokovala da će se to dogoditi. Proroci Starog Zavjeta prorokovali su da će otpadništvo ući u židovski hram, također, ali koja je bila TIPOLOGIJA Kristovog odgovora na to?

 

"Krist je bio protestant... Reformatori postoje još od Krista i apostola. Izašli su i odvojili su se od religije obreda i ceremonija. Luther i njegovi sljedbenici nisu izmislili reformatorsku religiju. Jednostavno su je prihvatili onako kako su je predstavili Krist i apostoli." E.G. White, Review and Herald, vol. 2, 48, col. 2.

 

Walter Veith kaže da je točan odgovor na otpadništvo učiniti isto što i on čini: Sjednite u crkvenim klupama i čitati svoju Bibliju. Je li to TIPOLOGIJA Kristovog odgovora? Je li to TIPOLOGIJA odgovora Istinskih Reformatora Kršćana u svakoj sljedećoj generaciji?

 

Komentar Dejan: Gdje u Bibliji piše da je odgovor na otpad u crkvi, zalijepiti se za stolicu i čitati Bibliju? Zašto se Adventisti, baš kao i Židovi, "pouzdaju u prijevarne riječi govoreći: ‘Hram Gospodinov, Hram Gospodinov, ovo je Hram GOSPODINOV?" Kraj komentara.

 

Štoviše, odgovor Walter Veitha na otpadništvo u suštini je, kupimo velik lonac ljepila i zalijepimo se za crkvenu stolicu u otpadničkom NOVOM POKRETU SDA "crkvi" i da samo sjedimo tamo i čitamo svoju Bibliju do sljedećeg doslovnog ispunjenja Ezekiela 9.

 

Sada ste spremni gledati razgovor između Walter Veitha i Bruce Jenkinsa. U drugom dijelu, Jenkins priznaje da nije pohađao SDA crkvu već dvije godine, zbog načina na koji su se odnosili prema njemu u crkvi nakon što je njegova žena učinila preljub. On je ogorčen i otišao je iz svih pogrešnih razloga, tako da Veith u razgovoru može pobijediti njegove motive. Očito, Bruce Jenkins nije svjestan stvarnih razloga zbog kojih moramo činiti kao što je to učinio Krist, i izaći i odvojiti se od religije formi i ceremonija i odvratnih otpadničkih otvorenih grijeha kako se nas ne bi smatralo korporativno odgovornim za to.

 

Heart To Heart Interview with Walter J Veith and Bruce Jenkins PT1

https://www.youtube.com/watch?v=gHrH6jaV-pY

 

~rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić