Odgovor Walter Veitha na Otpadništvo – Samo Ostanite Sjediti Tamo!!

 

 

"Posebno obratite pozornost na ovu stvar: oni koji primaju čisti pečat istine, iskovan u njima silom Svetoga Duha, prikazan pečatom čovjeka odjevenog u lan, jesu oni "koji uzdišu i viču zbog svih gnjusoba što se čine u crkvi." (3T 267) {Mar 240.2}

 

IZAIJA 58 NAŠ ZADATAK

 

''To je naš zadatak. Svjetlo koje imamo o trećoj anđeoskoj poruci je istinsko svjetlo. Žig zvijeri upravo je to što je i proglašen da je. Nije sve u vezi toga razumljivo i neće biti razumljivo sve dok se ne otvori svitak; ali najsvečanije djelo treba biti obavljeno u našem svijetu. Gospodnja zapovijed Njegovim slugama je: ''Viči iz sveg grla, ne štedi ga! Glas svoj kao trubu podigni i objavi mom puku prijestupe njihove i domu Jakovljevu grijehe njegove.'' Izaija 58:1. Poruka koja će alarmirati crkve treba biti objavljena. Svaki napor treba biti uložen kako bi se dalo svjetlo, ne samo našim ljudima, nego i cijelom svijetu. Rečeno mi je da se proročanstva Daniela i Otkrivenja trebaju printati u male knjižice, s potrebnim objašnjenjima i da bi se trebala slati cijelom svijetu. Našem narodu treba staviti svijetlo ispred njih u jasnijim crtama.'' (CH 520.3)

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

U videozapisu Waltera Veitha (poveznica ispod) u trenutku 1:02,30, Walteru je postavljeno pitanje što bi trebali učiniti u vezi otpadništva u crkvi? Njegov odgovor glasio je da samo sjedimo u crkvenim klupama i čitamo Bibliju zato što će zli biti izrešetani napolje. On govori kako mrzi obmane i da ga to motivira da radi to što radi. Međutim, postoji ogroman problem ovdje: Ako on mrzi obmanu u svijetu toliko da mora potrošiti svo vrijeme svoje službe upozoravajući o toj obmani, zašto onda zagovara tezu da ostanemo u crkvi i sjedimo te ništa ne radimo u vezi obmana unutar crkve?

 

Veithov odgovor na taj problem ide još dalje proturječeći Božjim opomenama u Bibliji te u spisima Ellen G. White. Ovaj dokument sadrži nekoliko Božjih uputa, kao i uputa Duha Proroštva koje govore o tome što treba raditi kad postoji otpadništvo u crkvi. Veithova uputa da samo sjedimo u klupama i čitamo Bibliju NIJE u skladu s Božjom Riječi. Veithov teza da će loši biti izrešetani van iz zvanične SDA crkve ogromna je greška. To bi značilo da će zvanična SDA crkva biti čista od bezakonika te da će u njoj biti istinski Sion. To se suproti objavi Biblije i Duha Proroštva, koja svjedoči da će 144,000 (Sion) izaći van iz zvanične SDA crkve te da će oni koji su izvan nje biti istinski pobjednici. Veithova teza će rezultirati tako da će mnogi adventisti ostati sjediti u klupama kada počne doslovno ispunjenje Ezekiela 9 koje počinje u NJEGOVOJ CRKVI, NJEGOVOM SVETIŠTU, 5T 211.

 

Dok gledate videozapis Waltera Veitha postavite si ova pitanja:

 

§  Na pitanje koji je ispravan odgovor na otpadništvo (u crkvi) crkve, Veith je odgovorio: "SAMO OSTANITE SJEDITI TAMO!" OSTRANITE U CRKVI BEZ OBZIRA ŠTO UČINILA! Je li to ono što je Isus učinio? Odgovara li to obrascu ponašanja prvih učenika? Jesu li Pavao i proroci prihvatili to načelo? Odgovara li to onome što su SDA reformatori učinili 1844. godine? Je li to ono što su reformatori učinili u reformaciji?

 

§  Ukoliko su zli izrešetani iz zvanične SDA crkve (gdje pšenica i kukolj rastu zajedno), zašto bi uništenje iz Ezekiela 9 počelo tamo?

 

§  Veith govori da ostanemo u crkvi BEZ OBZIRA ŠTO UČINILA! Ellen G. White je govorila o mogućnosti JOŠ JEDNOG IZLASKA.

 

§  Walter Veith govori da crkva neće iznevjeriti. Ellen g. White je prorokovala da će odbiti UVJETE tako da se Božja obećanja crkvi neće ispuniti.

 

§  Biblija i Ellen White kažu da sam Sion rešeta kukolj iz Siona, jer Sion je TREĆI ANĐEO, VJERNI LJUDI, 144,000. Sion je pobjednička crkva. Nevjesta daje Glasnu Viku koja budi deset djevica. Christ’s Object Lessons, p. 405.

 

§  Bog kaže da glasno vičemo i pokažemo Njegovom narodu njihove grijehe, Izaij 58:1. Ellen G. White kaže da je ovo naš posao. Savjet Waltera Veitha izravno proturječi Božjoj Riječi.

 

§  Ezekiel 3. poglavlje kaže da ako ne upozorimo našeg brata za njegovo bezakonje, njegova krv će biti na našim leđima. Ellen G. White je rekla da svi mi imamo istu odgovornost unutar našeg djelokruga kao i Ezekiel. Walter Veithov savjet proturječi i Bibliji i Ellen G. White.

 

§  Ellen White je rekla neka bude rat radije nego da se pravi kompromis sa zabludom. GC str. 45

 

§  Walter Veith govori da zvanična crkva ima sve istinite doktrine. To nije istina, jer Doktrina o Trojstvu je antiKrist kao i svaka doktrina koja uništava Svetište i Pomirenje kao što je i Alfa krivovjerje učinilo. Bez Svetišta i žrtve Pomirenja  nemamo ljudsku prirodu Krista kao naš primjer. Ellen White je rekla kako je ljudska priroda Krista nama sve.

 

§  Walter Veith citira van konteksta primjer Ilije i sedam tisuća ljudi koji se nisu poklonili Baalu, jer je Izrael još uvijek imao 490 godina perioda milosti (prema proročanstvu iz 9. poglavlje Daniela), koji je završio 34. godine poslije Krista. Te godine počinje TIP koji je Veith trebao navesti: Učenici su formirali kućne crkve i okupili vjerne iz otpale židovske crkve.

 

§  Walter Veith navodi da nam ne treba više proroka. Ellen White je rekla da će ih biti još, kao što govori i Biblija.

 

§  Walter Veith ne uzdiše i ne viče (Izaija 58:1) zbog svih gnjusoba. On kaže SAMO SJEDITE TAMO U KLUPAMA!

 

§  Walter Veith kaže da svijećnjak Laudiceje nije uklonjen, nego da su zli ispljunuti van. Ellen White ja dala UVJETE pod kojim će svijećnjak BITI UKLONJEN:

 

"O, tužne li slike! Oni koji se ne pokore utjecaju Duha Svetoga uskoro gube blagoslove primljene kad su priznali istinu kao da je s neba. Padaju u hladnu, beživotnu formalnost; izgube svoj interes za duše koje propadaju: oni su "ostavili svoju prvu ljubav." Njima Krist kaže: "Spomeni se  dakle odakle si pao, i pokaj se i čini prva djela. Inače dolazim k tebi ubrzo; i maknut ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova ako se ne pokaješ." On će uzeti svog Duha Svetoga od Crkve i dati drugima koji će to cijeniti. Nema većeg dokaza da oni koji su primili veliku svjetlost ne cijene tu svjetlost, od toga što odbijaju dopustiti da njihova svjetlost zasja onima koji su u mraku i predaju svoje vrijeme i energiju u slavljenje formi i ceremonija. Misli o nutarnjem radu, potrebnoj čistoći srca, nisu zastupljene. Nedostatak sklada s Bogom postaje očit. Svjetlost postaje mutna, gasi se; svijećnjak je uklonjen. Puno je onih koji se služe ljudsko stvorenim autoritetom kojima Bog nije dao svoju mudrost zato što nisu osjetili potrebu za mudrošću odozgo. Ova mudrost, "prvo čista, onda miroljubiva, nježna, jednostavna, puna milosrđa i dobrih plodova, bez pristranosti i bez licemjerja", suprotna je njihovoj naravi. Oni nemaju ukras blagog i tihog duha s kojim bi trebao biti ukrašen vjernik u Isusa. Oni ne predstavljaju krotkoga i poniznog stolara iz Nazareta. Odvajaju sa strane kao da je od male vrijednosti, ono što je Bog rekao da "je od velike cijene." {RH July 16, 1895, Art. A, par. 12}

 

Doug Batchelorov savjet je sličan Veithovom, kao i savjetu svih ostalih vođa u crkvi.

 

Walter Veith Pitanja i Odgovori https://www.youtube.com/watch?v=NBy1oD52aV8

 

Suočavanje s Otpadništvom 1 Zašto su Walter Veith i Doug Batchelor u Krivu https://www.youtube.com/watch?v=0l4MmJFzhJQ

 

Suočavanje s Otpadništvom 2 https://www.youtube.com/watch?v=xW50s1ZdAcc

 

Suočavanje s Otpadništvom 3  https://www.youtube.com/watch?v=j5iBlJ3e61w

 

Treći videozapis u Suočavanju s Otpadništvom poriče korporativnu odgovornost govoreći da ne morate napustiti otpalu crkvu, međutim razlog zbog kojeg smo napustili ostale pale crkve 1844. godine je korporativna odgovornost i činjenice da TRNJE (OTPADNIŠTVO OTVORENOG GRIJEHA) guši pšenicu i sazrijevanje čini nemogućim.

 

Trnje niče.—Trnje onemogućuje da pšenica sazrije (vidi Luka 8:14). Na isti način svjetovni interesi sprječavaju plodove Duha (Gal 5:22-23) da dosegnu zrelost. Religija je svedena na podređeni položaj postavši samo jedan interes među mnogima. Zbog nedostatka kultivacije, ona se suši i na kraju umire. Ono što nedostaje slušateljima trnovitog tla je moralna preobrazba. [E.G. White, Christ's Object Lessons,  p. 50] Njima je opravdanje suma i suština religije te oni ne uspijevaju shvatiti da se kršćanski život sastoji uglavnom u procesu koji se zove posvećenje – proces u kojim se zle osobine i tendencije zamjenjuju savršenim životnim obrascem Isusa Krista." Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, 405.

 

Potonje navedeno upravo je ono što poučava Novi pokret Adventista sedmog dana (Selected Messages, vol. 1, 204-205), - da se osoba može spasiti u svojim grijesima i da je opravdanje suma i suština religije.

 

"Gospodin neće zapisati kao mudre one koji ne mogu razlikovati između stabla koje nosi trnovite bobice i stabla koje nosi masline." {EGW, RH, September 7, 1897 par. 15}

 

Pšenica može sazrjeti među kukoljem (neiskreni vjernici čije bi motive trebali suditi kako bismo ih iskorijenili). COL, pp. 70-72), ali otpadnici otvorenog grijeha GUŠE I UBIJAJU PŠENICU prije nego što sazrije.

 

Ellen G. White kaže da je NEMOGUĆE sjediniti se s pokvarenima i ostati čist. Walter Veith kaže da je moguće biti čist dok si ujedinjen s pokvarenim otpadnicima.

 

''NEMOGUĆE je ujediniti se s onima koji su pokvareni i još uvijek ostati čist. (II Korinćanima 6:14-15). Bog i Krist i nebeski stanovnici žele da ljudi znaju da će, ako se ujedinjuju s pokvarenima, sami postati pokvareni." E. G. White, Review and Herald, Vol. 4, p. 137.

 

Walter Veith kaže da je zvanična crkva zjenica Božjeg oka. Sveto pismo jasno pokazuje da je zjenica Božjeg oka SION, pobjednička crkva. Božja riječ kaže da je Sion zjenica Njegovog oka:

 

Zah 2:7 »Hej, Sione, koji živiš s kćeri babilonskom, izbavi se!«

Zah 2:8 Jer ovako veli Gospodin Nad Vojskama: »Nakon slave posla me k narodima koji su vas oplijenili; jer tko u vas dira, dira u zjenicu oka njegova.

 

Heb 12:22 Nego ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, i mirijadama anđela,

Heb 12:23 svečanom zboru i crkvi prvorođenaca zapisanih na nebesima, i Bogu, sucu svega, i duhovima pravednika koji su učinjeni savršenima

 

Iz 60:14 I sinovi onih koji su te tlačili pognuti će k tebi doći, i svi oni koji su tebe prezirali prigibat će se pred stopalima tvojih nogu; i nazivat će te Gradom Gospodinovim, Sionom Sveca Izraelova.

 

Walter Veith kaže da će loši biti izrešetani van iz zvanične SDA crkve (pšenica i kukolj) i da će ona pobjediti. Ellen White je prorokovala konačni pad zvanične SDA crkve, govoreći da neće ispuniti Božje UVJETE. To je ista ona crkva koja će biti uništena doslovnim ispunjenjem Ezekiela 9.

 

Ellen White je rekla da će TEMELJNE DOKTRINE biti uklonjene (1SM 205). Veith govori da su sve u crkvi. Ellen White je rekla da samo prisutnost Boga može sačinjavati crkvu (UL 315). Rekla je da će omega Novi pokret, nova organizacija UKLONITI BOGA. Doktrina Trojstva uklanja Svetište i Pomirenje. A TO UKLANJA BOGA.

 

Ellen White je predviđala moguće primjedbe kako bi im unaprijed odgovorila. Ona je ovu izjavu stavila u period prije nego se dogodila; predstavila nešto u budućnosti kao da je već postojalo ili se dogodilo. Ovo je bila misao izazvana osjetilnom percepcijom.

 

PROROČKA IZJAVA:

 

Ovdje je Duh Proroštva prorekao izjavom o konačnoj sudbini tog jednom plemenitog broda. Ovo je GLAVNI DIO moje poruke upozorenja. Možete li to objasniti? Jeste li putnik na ovom nekoć PLEMENITOM BRODU, koji će potonuti? PRIMIJETITE TKO SE ODVAJA OD KOGA:

 

"Isus šalje SVOM NARODU poruku upozorenja kako bi ih pripremio za svoј dolazak. Proroku Ivanu otkriveno јe završno djelo u velikom planu otkupljenja čovjeka. Ivan vidi anđela "gdje leti posred neba, koјi imaše vječno evanđelje da obјavi onima koјi žive na zemlji i svakome narodu i plemenu, jeziku i puku i govoreći jakim glasom: Boјte se Boga i podaјte mu slavu, јer dođe čas Suda njegova; i poklonite se onome koјi јe stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene [Otk 14:6,7].

Anđeo predstavljen u proročanstvu koji isporučuje ovu poruku, simbolizira klasu vjernih ljudi, koјi poslušni poticaјima Božјeg duha i učenjima Njegove riječi, obјavljuјe ovo upozorenje stanovnicima Zemlje. Ova poruka se niјe mogla povjeriti vjerskim vođama naroda. Oni su propustili sačuvati svoјu vezu s Bogom i ODBACILI SU SVJETLOST S NEBA. Zbog toga NISU ubroјani među one koјe opisuјe apostol Pavao: "Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov. Svi ste vi djeca svjetla i djeca dana: nismo mi od noći ni od tame" [1 Sol 5:4,5].

Stražari na zidovima Siona trebali bi prvi prihvatiti vijest o Spasiteljevom dolasku, prvi koji će podignuti svoј glas kako bi obјavili da јe On blizu, prvi koji će upozoriti ljude da se pripreme za Njegov dolazak. No oni su počivali, sanjaјući o miru i sigurnosti, dok su ljudi spavali u svoјim grijesima. Isus јe vidio SVOJU CRKVU, kao nerodno smokvino stablo, prekriveno obilnim lišćem, a, ipak, bez dragocjenog ploda. Bilo јe hvalisavog držanja religioznih formi, dok јe duh prave poniznosti, pokaјanja i vjere – koјi јedini može pružiti službu prihvatljivu za Boga – nedostaјao. Umesto milosti Duha, tamo se manifestirala oholost, formalizam, hvalisanje, sebičnost, ugnjetavanje. OTPADNIČKA CRKVA zatvorila јe svoјe oči pred znacima vremena. Bog ih niјe napustio, niјe On odstupio od svoјe vjernosti, ali su oni odstupili od Njega i ODVOЈILI SE od Njegove ljubavi. Budući da su ODBILI UDOVOLJITI UVJETIMA, njegova obećanja se NISU ISPUNILA na njima." E. G. White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4, 199, 200. [Velika Borba izdanje 1884, str. 199, 200.]

 

Primijetite ove važne opise u gornjoj izjavi:

 

§  Ellen White obraća se NJEGOVIM LJUDIMA.

 

§  Ellen White obraća se onima kojima je Bog predao VJEČNO EVANĐELJE Otkrivenja 14.

 

§  Ellen White definira anđeo prikazan u proročanstvu kao da simbolizira klasu vjernih ljudi.

 

§  Ellen White nedvosmisleno kaže da završnu poruku GLASNE VIKE NEĆE IZNOSITI VOĐE SDA CRKVE, nego klasi vjernih ljudi, jer vođe nisu uspjeli sačuvati svoju vezu s Bogom i odbacili su svjetlo s neba!

 

§  Ellen White se obraća "stražarima na zidovima Siona", A NE PALOM BABILONU.

 

§  Dvaput Ellen White spominje NJEGOVU CRKVU, A NE PALI BABILON.

 

§  ČLANOVI navedene crkve se ODVAJAJU OD BOGA, I ZATO SE MI MORAMO ODVOJITI OD NJIH ILI BITI KORPORATIVNO ODGOVORNI ZA NJIHOVO OTPADNIŠTVO.

 

§  Gore navedeni razlozi su zašto postoji još jedan izlazak vjernog ostatka iz OTPALOG JERUSALEMA KAO I PALOG BABILONA.

 

§  Iz 37:31 I ostatak doma Judina, koji je utekao, ponovno će uhvatiti korijen u dubinu i donositi plod u visinu.

 

§  Iz 37:32 Jer iz Jeruzalema će izići ostatak, i s gore Sion oni koji umaknu: to će učiniti revnost GOSPODINA nad vojskama.”

 

Ellen White se obraća OTPADNIČKOJ CRKVI čije su vođe i vjernici zajedno propustili i odbacili svjetlo s neba i koji su odbili poštovati uvjete tako da im se Božja obećanja nisu ispunila. Razmislite o sljedećem komentaru o Velikoj Borbi iz 1884. godine iz koje je navedena gornja izjava:

 

"Razmotrimo nekoliko trenutaka poglavlje u prvom izdanju Velike Borbe, Volume IV, koju je Pacific Press objavio 1884. U poglavlju XXVII, "Sotonine zamke", otkrijete da je oko četiri stranice u drugom dijelu poglavlja izostavljeno od kasnijih izdanja Velike Borbe. Ove četiri stranice nalaze se u Svjedočanstvima za Propovjednike, str. 472 do 475. Informacije sadržane u ove četiri stranice vrlo su vrijedne za Adventiste Sedmog dana i bile su vrlo prikladno uključene u prvo izdanje Velike borbe, Volume IV, koja su se kad su objavljena kao i ostala djela smatrala PORUKOM POGLAVITO ZA ADVENTISTE SEDMOGA DANA, te [sve] kršćane koji su suosjećali s njima u uvjerenjima i ciljevima." WC White, Selected Messages, Appendix C, str. 452, 453 ,

 

Ljudska Priroda Krista

 

Vođe SDA prodali su se sredinom 1950-ih po pitanju ljudske prirode Krista, za koju Ellen White kaže da nam je sve. Kada mu je pitanje o ovome postavio član iz njegove publike, Veith je zamolio da ne odgovara na ovo pitanje, iako je odgovor na njega krajnje jednostavan. Jednostavan odgovor na pitanje "Je li Isus imao prirodu Adama prije ili poslije pada?," je ovaj: KRIST JE UZEO GREŠNU PRIRODU ČOVJEKA 4000 GODINA OSLABLJENU GRIJEHOM; međutim, mi smo pozvani sudjelovati u Njegovoj BOŽANSKOJ PRIRODI u iskustvu ponovnog rođenja. Na taj način ISUS NIJE IMAO PREDNOST! No, SDA vođe pišu knjigu za knjigom i članak za člankom o tome zašto ne možemo pobjediti kao što je to učinio Isus, jer imamo sklonost ka grijehu koju On nije imao.

 

Dva Plemenita Broda

 

Walter Veith i većina zvaničnih Adventista nisu svjesni činjenice da je Ellen White spomenula DVA PLEMENITA BRODA. Oni pogrešno primjenjuju brod koji ide do kraja kao simbol zvanične SDA crkve, dok je realnost da ona tone i više ne ustaje:

 

Plemeniti Brod #1: "Nedavno sam pročitala o PLEMENITOM BRODU koji je plutao preko mora, kada je u ponoć sa strahovitim sudarom udario u stijenu. Putnici su probuđeni samo da bi s užasom gledali svoje beznadno stanje te su potonuli zajedno s brodom da se više nikada ne podignu. ČOVJEK ZA KORMILOM [UMJESTO KRIST] je pogrešno procijenio svjetlo, a stotine duša je u trenutku upozorenja gurnuto u vječnost." E.G. White, Selected Messages, vol. 2, 128.

 

Novi pokret, nova organizacija SDA "crkva" ima čovjeka na čelu jer je Bog uklonjen po proročanstvima Ellen White. 1SM 204-205.

 

Plemeniti Brod #2: "Nema potrebe sumnjati, bojati se da djelo neće uspjeti. Bog je na čelu djela, i On će sve urediti. Ako se stvari trebaju prilagoditi na čelu djela, Bog će se pozabaviti s tim i ispraviti svaku pogrešku. Vjerujmo da će Bog sigurno voditi plemeniti brod koji nosi Božje ljude u luku." E.G. White, Selected Messages, vol. 2, 390.

 

Ako Bog radi da 'ispravi svaku grešku' na način da dopusti zvaničnoj crkvi da izrešeta van sve koji su u krivu, zašto onda Ezekiel 9 počinje tamo? (5T 211). Zašto onda Izaija 37:31,32 kaže da ostatak izlazi van iz Jeruzalema (kćeri Sionske). Zašto Ellen White prorokuje da zvanična crkve neće ispuniti UVJETE tako da Njegova obećanja neće biti ispunjena toj crkvi?

 

Antikristova Doktrina Trojstva

 

Dr. George Knight, profesor teologije Sveučilišta Andrews, izjavio je sljedeće u Ministryu, službenom adventističkom časopisu za propovjednike: "Većina osnivača Adventizma ne bi se mogli pridružiti crkvi danas zbog sadašnjih fundamentalnih uvjerenja denominacije.  Preciznije rečeno, većina se ne bi složila s uvjerenjem broj 2, koje govori o doktrini trojstva." Ministry, Listopad 1993, p. 10.

 

''Neki će se oduprijeti ovoj doktrini (trojstvu), zato što se NE NALAZI izričito navedena u Svetim pismima.'' {Adventist Review Aug 20 1993 P-8}. "JEDINO PO VJERI možemo prihvatiti postojanje Trojstva." Adventist Review, Vol. 158, No. 31, p. 4.

 

"Isto tako, razumijevanje Boga kao trojstvo, koje je sada dio naših fundamentalnih uvjerenja, nije ono što su rani adventisti vjerovali. Čak i danas ima onih koji ne vjeruju u trojstvo." (Adventist Review, January 6, 1994, page 10, 11).

 

James White o doktrini Trojstva: "Kao temeljne zablude, mogli bismo klasificirati s tom lažnom subotom druge zablude koje su protestanti ponijeli iz katoličke crkve, kao što su prskanje pri krštenju, trojstvo, svjesno stanje mrtvih i vječni život u patnji. Masa koja je držala ove temeljne zablude, nesumnjivo je to učinila neznajući, no može li se pretpostaviti da će Kristova crkva nositi sa sobom ove zablude sve dok se scene suda ne rasprše po svijetu? Mi mislimo da ne.'' (James White, September 12, 1854, Review & Herald, Vol. 6, No. 5, page 36, par. 8).

 

Citiranje Ilije, Mojsija i Daniela IZVAN KONTEKSTA vremena i okolnosti

 

Još od smrti Ellen White, SDA vođe su krivo primjenjivali njezine izjave u nastojanju da pridobiju ljude na ostanak u crkvi bez obzira što ona učinila.

 

"Krist je bio protestant. Protestirao je protiv formalnog štovanja židovske nacije koja je odbacila naum koji je Bog imao za njih. Rekao im je da poučavaju za doktrine zapovijedi ljudske i da su varalice i licemjeri. Kao obijeljeni grobovi bili su lijepi izvana, ali iznutra puni nečistoća i korupcije. Reformatori postoje još od Krista i apostola. Izašli su i odvojili su se od religije obreda i ceremonija. Luther i njegovi sljedbenici nisu izmislili reformatorsku religiju. Jednostavno su je prihvatili onako kako su je predstavili Krist i apostoli. Biblija nam je predstavljena kao dovoljan vodič; ali papa i njegovi djelatnici miču ju od ljudi kao da je prokletstvo, zato što Biblija otkriva njihovo pretvaranje i ukorava njihovo idolopoklonstvo." {RH, June 1, 1886 par. 14}

 

Kada se korporativna crkva počne baviti otpadom i kad ga ne želi ukloniti i izbaciti iz tabora, onda vjerni moraju otići ili biti korporativno odgovorni. To je razlog zbog kojeg su Krist i njegovi učenici otišli. Zato je Pavao otišao. Zato su protestanti napustili Rim. Zato su adventisti otišli iz drugih crkvi 1844, jer crkve nisu tolerirale svjetlo.

 

"Jednostavno otvoreno svjedočanstvo mora živjeti u crkvi, ili će kletva Božja doći na Njegov narod kao što je došla i na drevni Izrael zbog njihovog grijeha. Bog drži svoj narod, kao tijelo [korporativno], odgovoran za grijehe koje postoje u pojedincima među njima.'' Testimonies, vol. 3, p. 269.

 

"Imena onih koji griješe i odbijaju se pokajati ne bi se trebala zadržati u crkvenim knjigama, da se sveci ne bi smatrali odgovornima za njihova zla djela. One koji hodaju putem prijestupa treba posjetiti i oko njih se potruditi, a ako se odbiju pokajati, moraju biti odvojeni iz crkvene zajednice, u skladu s pravilima postavljenim u Božjoj riječi." {11MR 208.3}

 

Isus je Otišao

 

''Krist je bio protestant... Reformatori postoje još od Krista i apostola. Izašli su i odvojili su se od religije obreda i ceremonija. Luther i njegovi sljedbenici nisu izmislili reformatorsku religiju. Jednostavno su je prihvatili onako kako su je predstavili Krist i apostoli.'' E.G. White, Review and Herald, vol. 2, 48, col. 2.

 

Pavao je Otišao

 

"I uđe on u sinagogu te je tri mjeseca smjelo govorio raspravljajući i uvjeravajući ih o kraljevstvu Božjem. No kako neki bijahu okorjeli i ne vjerovahu, nego pred mnoštvom govorahu ružno o tome Putu, odstupi on od njih i odvoji učenike te je svakodnevno raspravljao u školi nekog Tirana." Djela 19:8,9

 

"…Plašeći se da bi vjera vjernika bila ugrožena stalnim druženjem s ovim protivnicima istine, Pavao se od njih odvojio i učenike okupio u zasebno tijelo." E.G. White, Acts of the Apostles, p. 286.

 

''Otpali svećenici dodali su licemjerje tamnom katalogu svojih zločina, a ipak su još uvijek svojom prisutnošću zagađivali Gospodinov šator te su krcati grijehom, usudili se doći u nazočnost svetoga Boga. Dok su Izraelci bili svjedoci pokvarenog puta svećenika, smatrali su da je sigurnije za njihove obitelji da ne dolaze na određena mjesta za bogoslužje. Mnogi su otišli iz Šila uznemireni, ogorčeni, sve dok nisu konačno odlučili sami prinijeti svoje žrtve, zaključivši da bi to bilo potpuno prihvatljivo Bogu, kako bi na bilo koji način sankcionirali gnjusobe koja se prakticiraju u Svetištu.'' E.G. White, The Signs of the Times, vol. 1, p. 264, col. 3, December 1, 1881.

 

Učenici su Otišli

 

"Sanhedrin je odbacio Kristovu vijest pripremajući se da Ga ubije, stoga je Isus napustio Jeruzalem, svećenike, hram, vjerske vođe, narod koji je bio poučen zakonu, i okrenuo se drugoj skupini ljudi da proglase Njegovu poruku i okupi izvan one koji bi trebali evanđelje odnijeti svim narodima.

Kao što je u Kristovo doba Svjetlost i Život ljudi bio odbačen od crkvenih autoriteta, tako je bio odbačen od svakog sljedećeg naraštaja. Povijest o Kristovu povlačenju iz Judeje uvijek se iznova ponavljala. Kad su reformatori propovijedali Božju Riječ, nisu se namjeravali odvojiti od već postojeće Crkve, ali vjerske vođe ne bi tolerirale svjetlost, pa su oni koji su je nosili bili prinuđeni potražiti druge skupine ljudi koji su čeznuli za istinom. U našim danima malo je zvaničnih sljedbenika reformatora pokrenutih njihovim duhom. Malo je onih koji slušaju Božji glas koji su spremni prihvatiti istinu bez obzira u kakvom se obliku iznosi. Oni koji slijede stope reformatora često se su prisiljeni okrenuti od crkava koje vole, da bi objavljivali jasno učenje Božje Riječi. Oni koji traže svjetlost mnogo su puta zbog toga primorani napustiti Crkvu svojih otaca, da bi mogli biti poslušni svjetlosti." E.G. White, Desire of Ages, 232.

 

"Iako možda nećete moći reći ni riječ onima koji rade na pogrešnim načelima, napustite ih. Vaše povlačenje i tišina mogu učiniti više od riječi. Nehemija se nije htio družiti s onima koji su bili neistiniti prema principima, i on ne bi dopustio svojim suradnicima da se druže s njima. Ljubav i strah Božji bili su njegov čuvar – Usudi se biti kao Daniel, Usudi se stajati sam. Tako bi, kao i Mojsije, izdržao gledanje Onoga koji je nevidljiv. No, kukavičluk i šutnja pred zlim suradnicima, dok slušate njihove spletke, čini vas jednim od njih. "Izađite iz njih i odvojite se – riječ je Gospodinova – i ne dodirujte nečisto; i primat ću vas, i bit ću vam Otac, a vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospodin Svemogući." Review & Herald Vol. 4, p. 42

 

Ellen White nije napustila crkvu u svoje vrijeme zato što je držala gnjusobe otpadništva izvan crkve. Ali u Velikoj borbi, str. 25, rekla je da je ono što se dogodilo Jeruzalemu i Hramu 70. godine, bila PREDSLIKA za posljednje dane, koja POČINJE U NJEGOVOJ CRKVI, NJEGOVOM SVETIŠTU, 5T 211. Svi vjerni napustili su otpalu židovsku crkvenu organizaciju počevši od 34. do 66. godine poslije Krista, kada su pobjegli u Pellu, 3 i pol godine prije nego što su hram i Jeruzalem bili uništeni.

 

Kućne Crkve

 

Pisma o Kućnim Crkvama

Dj 16:32 I rekoše riječ Gospodinovu njemu i svima koji bijahu u njegovu domu.

Dj 16:34 Uvede ih u svoj dom, stavi pred njih jelo i proveseli se sa svim svojim domom što je povjerovao u Boga.

Dj 16:40 Izišavši iz tamnice, odoše oni k Lidiji pa ih, kad vidješe braću, ohrabriše i otputovaše.

Dj 18:7 I ode odande te uđe u kuću nekog čovjeka koji se zvao Just, štovatelja Božjega, čija kuća bijaše tik do sinagoge.

Rim 16:5 isto tako pozdravite i crkvu koja je u njihovoj kući. Pozdravite moga ljubljenoga Epeneta, koji je prvina Ahaje za Krista.

1Kor 1:11 Jer rekoše mi za vas, braćo, oni iz Klojine kuće, da među vama ima prepiranja.

1Kor 16:15 Zaklinjem vas, braćo, znate za dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da su se posvetili za službu svetima

1Kor 16:19 Pozdravljaju vas crkve iz Azije. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priska s crkvom koja je u njihovu domu.

 

Ellen White o Kućnim Crkvama

 

Kada su se mladi muškarci i žene držali podalje od Alfa otpadništva u crkvi, što su činili i gdje su se susretali za bogoslužje?

 

Ellen White o Kućnim Crkvama u Alfa Krivovjerju:

 

"Postoji malo nade u jednom pravcu: Uzmi mlade muškarce i žene i smjesti ih tamo gdje će dolaziti što je manje moguće u kontakt s našim crkvama, da niska razina pobožnosti koja je aktualna u današnje vrijeme ne bi utjecala na njihove ideje o tome što znači biti kršćanin." E.G. White, Manuscript Release #995, p. 5.

 

"Brat i sestra Haskell iznajmili su kuću u jednom od najboljih dijelova grada i okupili oko sebe obitelj pomagača koji iz dana u dan izlaze dajući biblijska čitanja, prodaju naše novine i obavljaju medicinski misionarski rad. Tokom sata štovanja, radnici pričaju o svojim iskustvima. Proučavanja Biblije se redovno provode u domu, a MLADI MUŠKARCI I ŽENE povezani s poslom dobivaju praktičnu, temeljitu obuku u održavanju biblijskih čitanja i prodaje naših publikacija. Gospodin je blagoslovio njihove napore, mnogo je ljudi prihvatilo istinu i puno drugih su jako zainteresirani." Review and Herald, September 7, 1905, Evangelism, p. 108.

 

Moja vizija o Božanstvu: http://omega77.tripod.com/myvisionconclusiveproofgodhead.htm

 

Mnogo zvaničnih Adventista Sedmog dana će doživjeti pokolj Ezekiela 9 zbog ozbiljnih zabluda Walter Veitha i Doug Batchelora. Sve SDA vođe navode slične njegovane zablude u opravdavanju otpadništva u crkvi i otpadništva same crkve. Ako bilo tko ima bilo kakvih pitanja u vezi ovog dokumenta, rado ću odgovoriti.

 

"Proučavajte deveto poglavlje Ezekiela. Ove riječi će se doslovno ispuniti, a vrijeme prolazi i ljudi su uspavani. Odbijaju poniziti svoje duše i obratiti se. Gospod neće još dugo podnositi ljude kojima su otkrivene tako velike i važne istine, a oni ih odbijaju primijeniti na vlastito iskustvo. Vremena je malo. Bog zove, Hoćete li čuti? " Letter 106, 1909.

 

Ellen White i Pismo o Tome da će biti Još Proroka

 

Većina zvaničnih Adventista Sedmog dana vjeruju da neće biti više proroka poslije Ellen White. To nije točno prema Gosp. White i Bibliji.

 

http://omega77.tripod.com/dreamdreamsvisions.htm

 

"Bio bi jako loša praksa podupirati iz Božje riznice one koji stvarno narušavaju i ranjavaju Njegovo djelo te stalno snižavaju standard kršćanstva." (Testimonies, Vol. 3, p. 553).

 

Sve koji podržavaju one koji poučavaju Božji narod zabludama, Bog drži korporativno odgovornim za otpadništvo i sve gnjusobe zbog kojih će pokolj Ezekiela 9 biti konačni rezultat. Ovo je daleko ozbiljnije nego što većina Adventista razumije. Bog kaže da Njegov narod propada zbog nedostatka znanja, a u velikoj mjeri su vođe ti koji su odgovorni za ovo stanje koje postoji u crkvi...

 

"U samom dvorištu hrama, odigrati će se prizori koji će malo ljudi shvatiti. Božji narod će se iskušati i testirati da bi On mogao razaznati 'između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi'. Osveta će biti izvršena protiv onih koji sjede na vratima, odlučujući o tome što bi ljudi trebali imati i što ne bi trebali imati. Ovi otimaju ključ znanja. Sami odbijaju ući, a sprječavaju one koji su htjeli ući. Ovi ne nose pečat živoga Boga. Svi koji sada zauzimaju odgovorne pozicije trebaju se svečano i strašno bojati da se u ovim vremenima ne nađu nevjernim upraviteljima." E.G. White, Rukopis 15, 1886, Paulson Collection, str. 55.

 

Ključ Znanja

 

Luka 11:52 ''Jao vama, zakonoznanci! Jer uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji su ulazili.''

 

Galaćani 5:6 ''Ta u Kristu Isusu niti što vrijedi obrezanje niti neobrezanje, nego vjera koja kroz ljubav djeluje.''

 

''Zlato prokušano u vatri je vjera koja djeluje kroz ljubav.'' Christ’s Object Lessons, 158.

 

''Pokajanje, vjera i ljubav su ti koji omogućuju duši da prima mudrost s neba. Vjera koja djeluje kroz ljubav je ključ znanja, a svi koji ljube "poznaju Boga.'' 1 Ivanova 4:7. DA 139.

 

Poruku Laodiceji da kupi zlato koje se kuša u vatri – djela utemeljena na ljubavi prema Kristu i učinjena Njegovom silom koja prebiva u nama (milost za poslušnost) po Njegovom Duhom Svetom, odbacilo je vodstvo zvanične crkve Adventista Sedmog dana u umjesto nje prihvatilo lažno evanđelje koje poučavaju druge pale crkve - samo vjeruj. Zato je crkva ispljunuta. Ali što je s nekim članovima crkve koji ne vjeruju tako? Oni su korporativno odgovorni zbog onih koji vjeruju. Zato se mora napustiti bilo koja crkva koja je u otpadništvu.

 

Odnos Uključuje Poslušnost

 

Crkva je puna lažnih učenja u vezi odnosa s Kristom; da nema potrebe za poslušnošću, samo odnos. Nema odnosa bez poslušnosti. Rimljanima 1:5. Milost (Duh Sveti) je dan za poslušnost. Dar Božanske Prirode Krista (Njegov Sveti Duh) daje se da možemo biti poslušni i živjeti. Poslušnost je dokaz odnosa s Kristom. On daje test: Ako me ljubite, držat ćete moje zapovijedi. Kako znaš da voliš braću? Drži moje zapovijedi.

Iv 14:15 Ako me ljubite, zapovijedi moje održite.

Iv 14:21 Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi; a tko me ljubi, ljubit će ga Otac moj; i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Iv 15:10 Budete li očuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što ja očuvah zapovijedi Oca svojega te ostajem u njegovoj ljubavi.

2 Iv 1:6 A ta je ljubav ovo: da hodimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj hodite.

1 Iv 1:6 Reknemo li da imamo zajedništvo [ODNOS] s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.

1 Iv 5:2 Po ovome znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove držimo.

1 Iv 5:3 Jer ljubav je Božja ovo: da držimo njegove zapovijedi. A zapovijedi njegove nisu teške.

1 Iv 5:4 Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. A ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.

1 Iv 2:3 A po ovome znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove držimo.

1 Iv 2:4 Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegove ne drži, lažac je i u njemu nema istine.

1 Iv 2:5 A tko drži njegovu riječ, u njemu je uistinu ljubav Božja savršena. Po tome znamo da smo u njemu.

1 Iv 2:6 Tko veli da u njemu ostaje, valja mu tako hoditi kako je i on hodio.

 

~rwb

 

Pijevod: Ivan Komadina