Više o Trnju

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

"Trnje grijeha može rasti na svakom tlu; njemu nije potrebna njega; ali božanska dobrota mora se brižljivo gajiti. »Čičak i trnje uvijek su gotovi da proklijaju; i zato se djelo čišćenja mora stalno obavljati… Trnje koje je bilo posječeno, ali ne i iskorijenjeno, ponovo će se razrasti i duša (i/ili crkva) će njime biti prekrivena." E.G. White, Christ's Object Lessons, p. 50.

 

"Sjeme Evanđelja često padne u trnje i veliki korov; i ako ne dođe do moralnog preobraženja u čovjekovom srcu, ako se stare navike i običaji ne odbace, ne ostavi stari život u grijehu, ako se sotonske osobine ne protjeraju iz duše [i/ili crkve], žetva pšenice bit će zagušena. Trnje će se pokazati kao jedini rod i ubit će pšenicu." Christ's Object Lessons, p. 50.

 

"Trnje niče.—Trnje onemogućuje da pšenica sazrije (vidi Luka 8:14). Na isti način svjetovni interesi sprječavaju plodove Duha (Gal 5:22-23) da dosegnu zrelost. Religija je svedena na podređeni položaj postavši samo jedan interes među mnogima. Zbog nedostatka kultivacije, ona se suši i na kraju umire. Ono što nedostaje slušateljima trnovitog tla je moralna preobrazba. [E.G. White, Christ's Object Lessons,  p. 50] Njima je opravdanje suma i suština religije te oni ne uspijevaju shvatiti da se kršćanski život sastoji uglavnom u procesu koji se zove posvećenje – proces u kojim se zle osobine i tendencije zamjenjuju savršenim životnim obrascem Isusa Krista." Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, 405.

 

Nisam samo ja koji poučava da se trnje odnosi na ljude u crkvi koji žive u otvorenom grijehu. Gornja izjava iz SDA Biblijskog komentara jasno to potvrđuje. Oni čine nemogućim sazrijevanje pšenice zbog nedostatka moralne preobrazbe. To podrazumijeva moralni zakon Boga. Žive u otvorenom kršenju zakona, tako da njihov nedostatak morala onemogućuje sazrijevanje pšenice. Oni vjeruju i poučavaju opravdanje bez posvećenja, pa time potiču Fordovu doktrinu koja uči da ne trebamo i ne možemo pobijediti grijeh. To je učenje Antikrista. Oni koji prihvate ovo učenje nikada ne dožive moralnu transformaciju i potiču druge da krenu istim putem.

 

Gornja izjava i izjava odmah ispod su komentari iz SDA Bible Commentary o Mateju 13:7:

 

"U trnovitom tlu plodne biljke nisu uvenule jednako brzo kao na kamenitom tlu. Slično tome, iskustvo kršćana trnovitog tla napreduje dalje od slušatelja kamenitog tla. Oni čine ono što izgleda kao pravi početak, i očito doživljavaju opravdanje i novo rođenje. No, uskoro postaju "umorni u činjenju dobra" (Gal 6:9) i ne uzdignu se do savršenstva (Heb 6:1). Opijeni užicima ovoga svijeta i u potrazi za njegovim atrakcijama, zanemaruju ukloniti iz života te tendencije i osobine karaktera koje reagiraju na iskušenje. Oni su poput osobe koja je bila oslobođena opsjedanja demona samo kako bi ponovno bila opsjednuta sa sedam zlih duhova (vidi Matej 12:43-45). Mnoge stvari koje privlače slušatelje trnovitog tla i privlače njihovu pažnju, ne moraju, same po sebi, biti loše. Ali takve osobe postaju toliko uvučene u ovaj svijet da nemaju vremena pripremiti se za sljedeći." SDA Bible Commentary, vol. 5, 405.

 

Trnje je definirano u SDA Bible Comentary kao oni koji poučavaju opravdanje bez posvećenja, što je nauk Nikolaita:

 

"(Rimljanima 3:31.) Nauk Nikolaita. - Danas se uvelike propovijeda i širi doktrina da Kristovo Evanđelje proglašuje Božji zakon nevažećim; da smo 'vjerovanjem' oslobođeni potrebe da budemo izvršitelji Riječi, ali to je nauk Nikolaita, koje je Krist tako bespoštedno osudio." E.G. White, The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 957.

 

"(Juda 4). - Grijeh Nikolaita. - Je li [naš grijeh] grijeh Nikolaita, pretvarati Božju milost u razvratnost?" E.G. White, SDA Bible Commentary, vol. 7, 957.

 

Vjerujem da su ove izjave jasno pokazale "zašto bismo, u svjetlu Isusova jasnog objašnjenja u Mateju 13:22, da se trnje u usporedbi sijača odnosi na brige ovoga života, trebali prihvatiti vaše (Ronovo i SDA Crkve) učenje da se trnje odnose na ljude u crkvi koji žive u otvorenom grijehu naučavanjem lažnog, djelomičnoga evanđelja samo opravdanja, izostavljajući aspekt posvećenja koji je druga polovica evanđelja. Pavao kaže da prokunemo svakoga, čak i anđela, koji vam dolazi s drugim evanđeljem, a pola evanđelja je drugo evanđelje. Iskreno se nadam i molim da ovo jasno odgovara na vaše pitanje. Ako ne, predlažem vam da se posavjetujete s vodstvom svoje crkve i pitajte ih što mislili sa svojom izjavom iz SDA biblijskog komentara.

 

Kako se Kukolj i Trnje Umnožava? Kako Trnje Čini Nemogućim Sazrijevanje Pšenice?

 

"Pomiješali su se s kukoljem svojim izborom. Slični se privlače u prijestupu. To je strašna asimilacija. Ljudi su odlučili stati na stranu prvog pobunjenika, koji je iskušavao Adama i Evu u Edenu da ne poslušaju Boga. Kukolj se sam razmnožava, jer sije kukolj, i oni imaju svoj dio s korijenom svega grijeha - đavlom." Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 235.

 

Otvoreni grešnici koji su kukolj i trnje ne vjeruju u posvećenje. Oni ne vjeruju da možemo savršeno pobijediti uz pomoć Božje milosti, Rim 1:5, i stih iz Biblije koji kaže da možemo sve učiniti kroz Krista koji nam daje snagu. To ostavlja takve ljude da budu vlastiti suci i odlučuju do kojeg stupnja će nadvladati. Nema mjerila pod takvim uvjerenjima, i doista ni ne može postojati! To je osobno mišljenje, suprotno Pismu i Duhu Proroštva. Stoga, slični se privlače u prijestupu Božjeg zakona.

 

Prijevod: Ivan Komadina