Vizija brata Beaulieua – Zašto je Duh Sveti treća osoba

 

 

"On je na ovaj svijet došao u formi čovjeka, kako bi među ljudima živio kao čovjek. Uzeo je na sebe sklonosti ljudske prirode, kako bi bio stavljen na probu i prokušan. On je u svojoj ljudskosti bio sudionik božanske prirode. On je u svom Utjelovljenju dobio u novom smislu titulu Sina Božjeg." —The Signs of the Times, Aug. 2, 1905. {7ABC 449.3}

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

U kasnim noćnim satima 16. studenog 2017.g., molio sam Gospodina Isusa Krista za odgovore na neka pitanja koje smo ja i drugi ljudi imali u vezi s Božanstvom. Anđeo Gospodnji došao mi je u viđenju te mi dao sljedeće odgovore na moja pitanja. Prvo ću napisati pitanja:

 

1. Zašto je Duh Sveti nazvan trećom osobom Božanstva, kad je najnovija osoba Božanstva utjelovljena ljudskost Krista - Sina Božjeg?

 

2. Je li adventističko prihvaćanje doktrine Trojstva jednako kao i židovsko pribijanje Krista na križ?

 

3. Što sadržava utopijsko palo stanje bilo koje zvanične kršćanske crkve?

 

4. Zašto se Sveti Duh (engl. Holy Ghost) ne spominje u Starom Zavjetu?

 

5. Što je Sveti Duh (engl. Ghost)? Razlikuje li se Sveti Duh (engl. Ghost) od Duha Svetoga (engl. Spirit)?

 

6. Koji je najgori grijeh protiv Svetog Duha?

 

7. Kako su ljudi poput Henoka, Abrahama, Ilije i Noe primali pomoć Svetog Duha prije Kristove smrti na križu; prije nego li se Krist vratio Ocu i zatražio da nam se pošalje dar Svetoga Duha?

 

8. Može li itko postati dio Kristove nevjeste, iako je član neke od palih kršćanskih crkava? Ako ne, zašto ne?

 

Odgovori na moja pitanja koja mi je dao Anđeo Gospodnji

 

Prije svega, moj Anđeo me je obavijestio da nitko ne može odgovoriti na prvo pitanje, osim ako nije omogućen darom Duha Svetog - darom proroštva. Pokazano mi je da još nitko do sada nije pružio odgovor na to pitanje. Evo odgovora koji su mi pokazani:

 

1. Zašto se Duh Sveti naziva trećom osobom Božanstva, kad je najnovija osoba Božanstva Utjelovljena ljudskost Krista - Sina Božjeg?

Odgovor će biti jednostavan nakon što ga dokaže Duh Sveti, ali nitko prije nije odgovorio na to pitanje. Odgovor koji je po prvi put dao Duh Sveti je:

 

Kristov Sveti Duh naziva se trećom osobom jer je pri utjelovljenju ljudskost Sina Božjega zauvijek postala nepromjenjivi Veliki Svećenik. Prijašnja isključivo božanska osoba Sina promijenjena je s druge osobe Boga (Sina), u Treću Osobu, dok je Ljudska Osoba Sina Božjega postala zauvijek Veliki Svećenik kako bi zauvijek vladala Kraljevstvom Božjim. Ovo je stavilo ljudskost Krista na drugo mjesto do Oca, a njegova prijašnja Osoba Duha Svetoga postala je treća u redu i dana nam je kao "najveće dobro, krunski dar koje je nebo moglo pružiti" kako bi nam pomogao u pobjedi nad svakim grijehom. Tako je Zavjetodavac Vječnog Saveza postao Božji Sin u NOVOM SMISLU.

 

22 Utoliko je Isus postao jamcem boljega zavjeta. 

23 I bijaše njih, uistinu, mnogo svećenika, jer ih je smrt sprječavala da ostanu; 

24 a on, budući da ostaje zauvijek, ima nepromjenjivo svećeništvo. 

25 Stoga on i može potpuno spašavati one koji po njemu pristupaju Bogu, budući da on uvijek živi da ih zastupa. 

26 Jer takav nam veliki svećenik bijaše potreban: svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i učinjen uzvišenijim od nebesa; 

27 koji ne treba danomice, kao ti veliki svećenici, najprije prinositi žrtve za vlastite grijehe, a potom za grijehe naroda: jer je to učinio jedanput zauvijek prinijevši samoga sebe. 

28 Jer Zakon je za velike svećenike postavio ljude podložne slabosti, a riječ zakletve koja bijaše nakon Zakona, Sina, koji je zauvijek savršen. Hebreji 7:22-28

 

''(vidi EGW o Ivan 1:1-3,14). – Sin Božji u NOVOM SMISLU. – "Krist je ljudima i ženama donio silu da pobjede. On je na ovaj svijet došao u formi čovjeka kako bi među ljudima živio kao čovjek. On je na sebe preuzeo sklonosti ljudske prirode kako bi bio stavljen na probu i prokušan. On je u svojoj ljudskosti bio sudionik božanske prirode. On je u svom utjelovljenju dobio u NOVOM SMISLU titulu Sina Božjeg. Anđeo je rekao Mariji: 'sila Svevišnjega osjenit će te: stoga će i to sveto što će se od tebe roditi biti nazvano Sinom Božjim.' Iako Sin ljudskog bića, On je postao Sinom Božjim U NOVOM SMISLU. Tako je On bio na ovom svijetu – Sin Božji, a ipak rođenjem povezan s ljudskom rasom." E.G. White Comments, SDA Bible Commentary, Vol. 5, p. 1114.

 

U svojem STAROM SMISLU kao ZAVJETODAVAC Sin Božji bio je isključivo Božanstvo, isključivo Duh Sveti. U svom NOVOM SMISLU kao ZAVJETODAVAC, On je bio Božanstvo kombinirano s ljudskosti zauvijek. To je jedini način na koji bi On kao Bog, mogao zauvijek "UMRIJETI" nečemu, a posljednja volja i zavjet Zavjetodavca zahtijeva umiranje nečemu ZAUVIJEK. Njegova je "smrt" trebala osigurati bijeg od naše smrtne kazne koja je bila VJEČNA SMRT, a Vječni Savez Zavjetodavca kaže kako dok Oporučitelj živi, zavjet ne može stupiti na snagu:

 

Hebreji 9:16-17

9:16 Jer ondje gdje je zavjet, nužno je potrebna i smrt zavjetodavca:

 

9:17 zavjet je naime valjan tek nakon smrti, budući da je izvan snage dokle god zavjetodavac živi.

 

"On je na ovaj svijet došao u formi čovjeka kako bi među ljudima živio kao čovjek. On je na sebe preuzeo sklonosti ljudske prirode kako bi bio stavljen na probu i prokušan. On je u svojoj ljudskosti bio sudionik božanske prirode. On je u svom utjelovljenju dobio u novom smislu titulu Sina Božjeg." —The Signs of the Times, Aug. 2, 1905. {7ABC 449.3}

 

U "STAROM SMISLU", Božji Sin bio je isključivo Božanstvo s istom esencijom, supstancom kao i Otac - DUHOM. U "NOVOM SMISLU", Sin Božji spojen je s ljudskošću ZAUVIJEK kao Veliki Svećenik Božjeg Kraljevstva.

 

Utjelovljeni Sin Božji tako je učinjen višim od svog prvotnog stanja kao isključivo Svetog Duha božanske prirode. Zbog žrtve za čovječanstvo koja podrazumijeva Njegovo utjelovljenje, a to je najveća moguća žrtva, Sin je uzdignut na DRUGU POZICIJU do Oca, dok je njegov Sveti Duh postao TREĆA OSOBA. Dostojna, jako je dostojna, ljudskost Božjeg Sina, da primi tu čast i status kao Veliki Svećenik, vladar nad prijestoljem Svemogućeg Boga zauvijek, kao druga osoba Božanstva.

 

Treba biti jasno da bilo kakvo uklanjanje druge ili treće osobe Božanstva, čini ogromno zlo žrtvi utjelovljenja, i to je najveće bogohuljenje protiv Božanstva - nema većeg bogohuljenja protiv Svetoga Duha.

 

2. Je li adventističko prihvaćanje Doktrine Trojstva jednako kao i židovsko pribijanje Krista na križ?

 

Usvajanje Generalne konferencije rimske doktrine Trojstva, 1980.g. na svjetskom zasjedanju Adventista Sedmog dana, potpuno pomračuje sve što je navedeno u odgovoru na prvo pitanje koje se nalazi iznad. Ne može se dogoditi veće bogohuljenje, jer doktrina Trojstva uklanja stvarni žrtveni čin Utjelovljenja svojim sotonskim učenjem da su postojale/postoje tri KO-VJEČNE osobe u Božanstvu. NEMA tri KO-VJEČNE OSOBE, treća je osoba nastala pri žrtvi Utjelovljenja Sina Božjega. Ako su bile tri osobe bez te žrtve, onda je ta žrtva uništena. To je krajnja gnjusoba i bogohuljenje koje čovjek može počiniti. Ustrajanje u ovoj sotonističkoj doktrini, centralnoj doktrini Rima, predstavlja najgori mogući neoprostivi grijeh protiv Svetoga Duha.

 

Svi smo zakucali Krista na križ našim grijesima. Sve ih je ponio na križu. Ali Njegova žrtva za nas omogućila je naše Otkupljenje. Međutim, spasa ne može biti za one koji nastavljaju podučavati doktrinu Trojstva koja je u potpunosti antikrist - najgori mogući grijeh protiv Duha Svetoga. Na taj način, zvanična SDA crkva čini grijeh gori nego što je pribijanje Krista na križ. Može li Kristova prisutnost boraviti u takvoj nekoć crkvi? Nikako! Takve su crkve postale sinagoga sotone. 

 

Svi članovi bilo koje crkve koja uči gnjusnu doktrinu Trojstva, čine neoprostivi grijeh sve dok nastavljaju biti dio te najveće gnjusobe protiv Duha Svetoga.

 

3. Što sačinjava utopijsko palo stanje bilo koje zvanične kršćanske crkve? Očito je da je to podučavanje centralne doktrine Rima - doktrine Trojstva koja potpuno negira žrtveni proces Utjelovljenja po kojem je treća osoba dodana Božanstvu, a ljudskost Sina Božjeg zauvijek postala Veliki svećenik Kraljevstva Boga Oca.

 

4. Zašto se Sveti Duh (engl. Ghost) ne spominje u Starom zavjetu?

Riječi Sveti Duh (engl. Ghost) ne pojavljuju se u Svetom pismu sve do Mateja 1:18, koji kaže:

 

Matej 1:18 A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Kada je njegova majka Marija bila zaručena za Josipa, prije negoli se sastadoše, nađe se ona trudna od Duha Svetoga (engl. Ghost). 

 

Duh Sveti (engl. Ghost) nije bio stvarnost sve do žrtve Utjelovljenja.

 

5. Što je Sveti Duh (engl. Ghost)? Razlikuje li se Sveti Duh (engl. Ghost) od Duha Svetoga (engl. Spirit)?

 

Pri žrtvi Utjelovljenja, prijašnje stanje Sina Božjeg postalo je Duh (engl. Ghost) Njegovog prijašnje ja. Taj Sveti Duh (engl. Ghost) oplodio je Mariju. Tako je Duh Sina Božjega (engl. Ghost) začeo Isusa u utrobi Marije. Tajanstveno Božanstvo na taj je način spojeno s čovječanstvom na način koji mi ne razumijemo. Mnogo je tajni povezanih sa žrtvom utjelovljenja o kojoj ćemo učiti na nebu. Duh Sveti (engl. Ghost) postao je neki dio Kristove ljudskosti, ali to je tajna koju trenutno nitko ne razumije.

 

6. Koji je najgori grijeh protiv Svetog Duha?

Na ovo pitanje odgovoreno je u odgovoru na pitanje broj 2.

 

7. Kako su ljudi poput Henoka, Abrahama, Ilije i Noe primali pomoć Svetog Duha prije Kristove smrti na križu; prije nego li se Krist vratio Ocu kako bi zatražio da nam se pošalje dar Svetoga Duha?

 

U Starom zavjetu se Duh Sveti spuštao NA neke od vjernih ljudi i vodio ih, no Duh Sveti nije mogao prebivati u čovjeku sve do žrtve Utjelovljenja, a to je ono što se misli pod boljom žrtvom riječima "Bog U tebi"

 

1 Samuelova 10:10 Kad su naime došli tamo na brdo, gle: dođe mu u susret povorka proroka. Tada se na nj. spusti Duh Božji te je prorokovao među njima.

1 Samuelova 11: 6 I siđe Duh Božji na Šaula kada je čuo te vijesti pa silno plane njegova srdžba.

1 Samuelova 16: 13 Tada uze Samuel rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i dođe od toga dana i nadalje Duh GOSPODINOV na Davida. Tako Samuel ustade i ode u Ramu.

 

Krist u Čovjeku

 

Ellen White definirala je milost Kristovu kao Njegov Sveti Duh

 

2 poslanica Korinćanima 9:14 A svojim molitvama za vas čeznu za vama zbog preobilne milosti Božje u vama.

 

Kološanima 1:27 kojima je Bog htio obznaniti što je bogatstvo slave te tajne među poganima, to jest Krist u vama, nada slave.'

 

Pod boljim obećanjima Novog Saveza, Bog stavlja svoj zakon u naša srca tako što šalje svog Duha Svetoga da prebiva u nama, i mi u Njemu.

 

 

 

Jeremija 31:31-33

31:31 »Evo, dolaze dani«, riječ je Gospodnja, »kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez.«

 

31:32 Ne poput saveza što sam ga sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez moj što ga oni prekršiše premda im ja bijah muž«, riječ je Gospodnja.

 

31:33 »Jer ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim nakon onih dana«, riječ je Gospodnja: »Zakon ću svoj staviti u njihovu nutrinu i upisati ga u srce njihovo. I ja ću njima biti Bog, a oni će biti puk moj.

 

"On (Krist) pretrpio je smrt koja je bila naša, kako bismo mi mogli primiti život koji je BIO njegov." (DA, 25); 1 poslanica Korinćanima 11:24-26, usp. Ivan 6:53,54, Tit 3:5,6.

 

"Krist je postao jedno tijelo s nama, da bismo mi mogli postati jedan duh s Njim. Zahvaljujući ovom sjedinjenju mi trebamo ustati iz groba, ne samo kao očitovanje Kristove sile, nego zato što je kroz vjeru, Njegov život postao našim životom. Oni koji promatraju Krista u Njegovom pravom karakteru i primaju Ga u srce, imaju vječni život. Kroz Duha Krist prebiva u nama, a Božji Duh, primljen u srce po vjeri, početak je vječnog života." – (DA, 388)

 

8. Može li itko sazrjeti kao Kristova nevjesta dok je član neke od palih kršćanskih crkava? Ako ne, zašto ne?

 

Nemoguće je ujediniti se s pokvarenima i ostati - POSTATI čist, a to je ono čemu nevjesta mora težiti:

 

''NEMOGUĆE je ujediniti se s onima koji su pokvareni i još uvijek ostati čistim. (2 poslanica Korinćanima 6:14-15). Bog i Krist i nebeski stanovnici žele da ljudi znaju kako će sjedinjujući se s pokvarenima, i sami postati pokvareni.'' – (RH, Vol. 4, 137)

 

“Borimo se svom silom koju nam je Bog dao da budemo među 144,000 te učinimo sve što možemo kako bismo pomogli drugima da steknu raj." — (RH, 9thMarch, 1905)

 

Otpale crkve, uključujući zvaničnu adventističku nekoć crkvu, pokvarene su da ne mogu biti pokvarenije, tako što OTVORENO podučavaju NAJGORI MOGUĆI GRIJEH - doktrinu Trojstva. Ona potpuno uništava žrtvu utjelovljenja Sina Božjega - Isusa Krista. Ako je nemoguće ostati – POSTATI čist dok si ujedinjen s pokvarenima, kako takvi uopće mogu težiti biti Kristova nevjesta - 144,000? Kako se mogu boriti postati dio 144,000 kada je Duh Sveti potreban za tu težnju, a Kristova prisutnost nije u otpalim crkvama? Ellen White kaže da su sve crkve u Laodicejskom stanju te kako je crkva Laodiceje stanje ludih djevica. Lude Djevice nisu spašene.

 

"Stanje crkve predstavljeno ludim djevicama, poznato je i kao laodicejansko stanje." – (RH, vol. 2, 420)

 

"Crkva je u laodicejanskom stanju. Božja prisutnost nije u njenoj sredini." --NL 99 (1898). – (Latter Day Events, 49)

 

"Do kraja vremena, prisutnost Duha će ostati u istinskoj crkvi." – (AA, 55)

 

1. "Pokazano mi je da oni koji se trude biti poslušni Bogu i čiste svoje duše kroz poslušnost istini jesu Božji izabrani narod - Njegov suvremeni Izrael." – (2T, 109)

 

2. "Ne postoji druga crkva osim skupa onih ljudi koji imaju riječ Božju i koji su pročišćeni njome. Vidjevši da su crkve odbacile svjedočanstvo Božje riječi, Adventisti ih nisu više mogle smatrati Kristovom crkvom." – (4SP, 237)

 

3. "Bog ima crkvu. To nije velika katedrala, niti je to nacionalna ustanova, niti različite denominacije; to su ljudi koji vole Boga i drže Njegove zapovijedi. ''Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje ime, tamo sam i ja među njima.'' Matej 18:20 Gdje je Krist, čak i među nekoliko skromnih, to je Kristova crkva, jer jedino prisutnost Svevišnjega i Svetoga koji je nastanjen u vječnosti može sačinjavati crkvu." – (UL, 315)

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić