Vizija brata Beaulieua o vječnom Zavjetodavcu i odnosu prema ljudskoj prirodi Krista

 

 

1 Ivanova poslanica 4:2 Po ovome prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je.

 

2 Ivanova poslanica 1:7 Jer na svijet dođoše mnogi zavodnici, koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i antikrist.

 

1 Ivanova poslanica 4:3 A svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga. To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu.

 

Rimljanima 8:3 Jer ono što Zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog, poslavši svoga Sina u obličju grešnoga tijela te za grijeh osudio grijeh u tijelu

 

"Ideja da je Krist rođen od bezgrešne majke, nije naslijedio nikakve sklonosti ka grijehu i da zbog toga nije zgriješio, uklanja ga iz stvarnosti palog svijeta i od samog mjesta gdje je potrebna pomoć. Sa svoje ljudske strane, Krist je naslijedio ono što svako Adamovo dijete nasljeđuje – grešnu prirodu. S božanske strane, od Njegovog samog začeća bio je začet i rođen od Duha. Sve je to učinjeno kako bi čovječanstvu omogućilo povoljan položaj i pokazalo da na upravo isti način svatko tko je "rođen od Duha" može ostvariti iste pobjede nad grijehom u svom vlastitom grešnom tijelu." (Bible Readings for the Home Circle, p. 174, 1935 ed.; also p. 115, 1915 ed.; emphasis in the original).

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Ovog petka, 8. lipnja 2018.g. oko 3 sata ujutro, dobio sam najozbiljniju viziju o implikacijama učenja o postojanju tri ko-VJEČNE osobe Božanstva – Trojstva. Također mi je pokazano kako to učenje utječe na Zavjetodavčevu smrt, istinu o ljudskoj prirodi Krista u tijelu te biblijsku definiciju onoga što predstavlja Antikrista u pogledu Božanstva.

 

Prvo ću ispod objaviti Temeljno Vjerovanje Zvaničnog Adventizma broj 2:

 

Božanstvo ili Trojstvo – Temeljno vjerovanje zvaničnih adventista broj 2

(Izvor:http://ssnet.org/about-us/fundamental-beliefs-seventh-day-adventists/trinity-fundamental-belief/, datum pristupa: 15. siječnja 2020.g.)

 

"Postoji jedan Bog: Otac, Sin i Duh Sveti, jedinstvo triju ko-vječnih Osoba. Bog je besmrtan, svemoćan, sveznajući, iznad svega i uvijek prisutan. On je beskonačan i ljudima neshvatljiv, a opet poznat kroz svoje samootkrivanje. On je zauvijek vrijedan štovanja, obožavanja i služenja cijele kreacije. (Ponovljeni zakon 6:4; Matej 28:19; 2 poslanica Korinćanima 13:14; Efežanima 4:4-6; 1 Petrova poslanica 1:2; 1 poslanica Timoteju 1:17; Otkrivenju 14:7.)" Kraj citata.

 

Moramo razumjeti da se bavimo glavnim, najosnovnijim pitanjem kršćanstva kada govorimo o Božanstvu. Posljednji od najpouzdanijih ljudi adventizma, M. L. Andreasen, rekao je:

 

"Pitanje Kristove prirode u tijelu jedno je od temeljnih stupova kršćanstva. O ovoj doktrini ovisi spasenje čovjeka. Apostol Ivan čini ga odlučujućim čimbenikom govoreći: "Po ovome prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je. A svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga. To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu." 1 Ivanova poslanica 4:2-3.

 

Hebrejima 9:16 Jer ondje gdje je zavjet, nužno je potrebna i smrt zavjetodavca:

 

Hebrejima 9:17 zavjet je naime valjan tek nakon smrti, budući da je izvan snage dokle god zavjetodavac živi.

 

Moja vizija o vječnom Zavjetodavcu i odnosu prema ljudskoj prirodi Krista

 

Pokazane su mi sljedeće ozbiljne implikacije i nespojivosti umjetne teorije katoličanstva, otpadničkog kršćanstva, a sada i Adventista sedmog dana o postojanju tri ko-VJEČNE osobe Božanstva. Govorim s gledišta katolika i kršćanstva općenito, a sada uključujući i Adventiste sedmog dana. Potpuno shvaćam kako se neke od sljedećih točaka preklapaju, ali rečeno mi je da ih svejedno navedem u svrhu važnog naglašavanja i jasnoće. 

 

Prije nego što iznesem nove informacije koje su mi pokazane u viziji, trebao bih dati nekoliko jasnih izjava o Božanstvu u korist novih čitatelja koji nisu upoznati s istinom o Božanstvu.

 

"Ograničen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, razdvojen od ljudske ličnosti i neovisan o njoj. On će predstavljati samog sebe tako što će biti prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, 23)

 

Definicija Svetog Duha

 

Osim što je Ellen White definirala Svetog Duha kao Utješitelja, isto možemo naći u 14. poglavlju Ivana.

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunski dar - Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, učinkovitost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha, Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati… Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bila bi uzaludna… Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionikom božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." (E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, 42)

 

Sin Božji se lišio forme Boga

 

Forma Sina Božjega, KAO VJEČNOG BOGA, prije svog Utjelovljenja u formu ljudskog bića, TAKOĐER, I ZAUVIJEK, bila je Njegova božanska priroda Svetoga Duha koju je On dijelio s Ocem. Biblija kaže da je Bog Duh. Kaže da postoji JEDAN VJEČNI DUH. Očev i Sinov Duh Sveti Božanske Prirode dijele Jedan vječni Duh koji sačinjava Boga. To je sve što znamo o PRIRODI Božje suštine i supstancije – VJEČNI je DUH. Znamo mnogo više o ličnost Oca i Sina, ali to je sve što znamo o njihovoj PRIRODI, koja je njihova suština i supstanca. O Njegovoj prirodi (suštini i supstanciji) ne smijemo nagađati prema navodima Ellen White. To se ne odnosi na Njihovu ličnost, koju ona navodi kao stup - temeljnu doktrinu. Neki pogrešno primjenjuju njenu izjavu o Njegovoj PRIRODI, na Njegovu osobnost. To je ozbiljna greška.

 

"Apostol želi našu pažnju preusmjeriti s nas na Autora našeg spasenja. On nam predstavlja Njegove dvije prirode: božansku i ljudsku… On je dobrovoljno uzeo na sebe ljudsku prirodu. To je bilo Njegovo vlastito djelo, Njegovim vlastitim pristankom. Odjenuo je svoje Božanstvo ljudskošću. On je za sve to vrijeme bio kao Bog, ali se nije pojavljivao kao Bog. On je zaklonio očitovanja Božanstva, koje je tražilo dužno poštovanje i izazivalo divljenje svemira. On je bio Bog dok je bio na zemlji, ali On se lišio božanske forme te je umjesto nje uzeo formu i oblik čovjeka. Hodao je po zemlji kao čovjek. Nas radi je postao siromah, da bismo se mi kroz Njegovo siromaštvo mogli obogatiti. Ostavio je po strani svoju slavu i svoje veličanstvo. Bio je Bog, ali se slave Božjeg obličja On na neko vrijeme odrekao… On je nosio grijehe svijeta i izdržao kaznu koja se poput neke planine sručila na Njegovu božansku dušu. On je predao svoj život kao žrtvu kako čovjek ne bi morao vječno umrijeti. Umro je, ne zato što je bio primoran umrijeti, nego svojom vlastitom slobodnom voljom.'' (E.G. White, SDA Bible Commentary, Vol. 7a, 446)

 

"…Kad Božji narod zauzme stav da su hram Duha Svetoga, da sam Krist boravi u njima, tada će ga jasno otkriti duhom, riječima i djelima te će postojati očita razlika između njih i Sotoninih sljedbenika." (Notebook Leaflets, 79)

 

Budući da je sva istina povezani lanac, moram navesti staro učenje u prilog novom. Zavjetodavac je bio te još uvijek jest Sin Božji. Zavjetodavac je vječan, stoga kako je Zavjetodavac mogao umrijeti, na način na koji čovjek poima smrt, kad u vremenu u kojem je mrtav ne bi bio vječan? Također znamo kako Božanstvo ne može umrijeti, a da u prirodi ostane vječno, kako je onda bilo "vječne smrti" po doktrini Trojstva; tko je platio čovjekovu kaznu - vječnu smrt za nepokajane grijehe? Smrt Isusa Krista bogočovjeka – Njegove ljudskosti koja NIJE Zavjetodavac, koja se sastoji od 3 dana u grobu, nije mogla otkupiti čovjekove ispovijedane (pokajane) grijehe. Zato jer sve dok Zavjetodavac živi, ​​Zavjet nije na snazi. Zavjetodavac je ISKLJUČIVO OSOBA BOŽANSKOG SVETOG DUHA, koja je ŽIVA i DOBRO, i DANAS, i KROZ ČITAVU VJEČNOST. Taj Sveti Duh jest Zavjetodavac odvojen od ljudskosti Isusa Kristove koja NIJE VJEČNA. Dakle, doktrina Trojstva ne može odgovoriti na ovu "prividnu zagonetku", u smislu Zavjetodavčevog Vječnog Saveza.

 

Zavjetodavac je bio SVETI DUH BOŽANSKE PRIRODE KRISTA, PRIJE NEGO SE ODVILO NJEGOVO UTJELOVLJENJE, samo Zavjetodavac može izvršiti pomirenje za grijeh nekim oblikom vječne smrti. Oblik vječne smrti Zavjetodavca, bila je Njegova vječna "smrt" postojanju kao ISKLJUČIVO BOŽANSKOM članu Božanstva. Također je postao i čovjekom ZAUVIJEK te nam je svoju Božansku prirodu kao najviše dobro - krunski dar.

 

1. Jedini oblik smrti koji podučava doktrina Trojstva je križ, a to ne može otkupiti kaznu za grijeh koja je vječna. Žrtva Isusa Krista na križu dana je kao dokaz toga da čovjek može biti vjeran do smrti, kao što će to morati biti vjerni mučenici te kao što su to dokazali prijašnji mučenici.

 

2. Znamo pak i sada smo utvrdili kako ljudskost Isusa Krista nije bila dijelom Božanstva sve do Njegove žrtve utjelovljenja. Žrtva utjelovljenja sastojala se od vječne smrti Njegovom - Kristovom prijašnjem postojanju kao ISKLJUČIVO BOŽANSKOG DUHA SVETOG. Stoga, kako onda ljudskost Isusa Krista može biti ko-VJEČNA s druge dvije osobe Božanstva - VJEČNIM OCEM i VJEČNIM SINOM?

 

3. Doktrina Trojstva podrazumijeva Kristovu ljudskost kao ko-VJEČNU s ostala dva člana Božanstva. Ako je ljudskost Božjeg Sina bila mrtva tri dana, kako je Njegova ljudskost ko-VJEČNA s druga dva člana Božanstva?

 

4. Budući da je Zavjetodavac bio ISKLJUČIVO BOŽANSTVO kad je načinio svoj Zavjet (Savez), ljudska osoba koje nije bilo kad je napravio svoj Zavjet, nije mogla poslužiti kao Zavjetodavac. Stoga smrt Kristove ljudskosti u trajanju od tri dana nije mogla otkupiti plaću za grijeh - vječnu smrt. Samo bi neki oblik "vječne smrti" Zavjetodavca mogao platiti cijenu pomirenja za plaću čovjekova grijeha - vječna smrt. Doktrina Trojstva ni na koji način ne osigurava bilo koji oblik "vječne smrti", tako da u toj lažnoj doktrini ne postoji naknadnica ZA POMIRENJE čovjekovih grijeha.

 

5. Ako je ljudska priroda Sina Božjega bila ko-VJEČNA s druge dvije osobe Božanstva, kao što doktrina Trojstva govori, zašto se On trebao utjeloviti u ljudskost ako nije došao u grešnom tijelu kako bi dokazao da mi možemo pobijediti grijeh kao što je On pobijedio?

 

6. Doktrina Trojstvu uči da je Kristova ljudskost bila/je ko-VJEČNA. Na koji način je bilo kakva ljudskost povezano sa Sinovom vječnošću prije Njegova Utjelovljenja? Utjelovljenje Sina proizvelo je novu osobu u Božanstvu u formi Sinove ljudskosti, tako da podučavati da je ljudskost Sina bila/je ko-VJEČNA znači negirati Utjelovljenje koje je stvorilo NE-VJEČNU osobu, čovjeka Isusa Krista. To je utopijsko antikrist učenje.

 

7. Utjelovljenje Sina Božjega trebalo je ponuditi tri cilja:

 

(a) Omogućiti kaznu vječne "smrti" kao plaću za čovjekov grijeh tako da ZAUVIJEK "UMRE" SVOM PRIJAŠNJEM POSTOJANJU ISKLJUČIVO KAO SVETOM DUHU BOŽANSKE PRIRODE KAKO BI ZAUVIJEK POSTAO LJUDSKI SVEĆENIK.

 

(b) Dokazati da čovjek nije morao sagriješiti i da može pobijediti grijeh kao što je to učinio Krist.

 

(c) Pokazati da čovjek može biti vjeran u poslušnosti do smrti.

 

8. Ako je Kristova ljudska priroda bila i još uvijek je ko-VJEČNA s druge dvije osobe Božanstva, kako je čovječanstvo ušlo u Božanstvo od vječnosti kad je čovjek stvoreno biće, a Bog i njegov Sin nisu stvorena bića?

 

9. Kad bi doktrina Trojstva bila ispravna u svojem nauku da je Kristova ljudskost ko-VJEČNA s druge dvije osobe Božanstva, kako bi se mogla dogoditi bilo kakva žrtva Zavjetodavca? Žrtva Zavjetodavca bila je pražnjenje Sina od svoje (ISKLJUČIVO) božanske prirode kako bi postao zauvijek čovjek. Ako je Sin već bio čovjek od vječnosti, kao i SVETI DUH BOŽANSKE PRIRODE, koja bi se žrtva dogodila time što bi Krist postao čovjekom kad je već bio vječno čovjek? Doktrina Trojstva uči da postoje tri KO-VJEČNE OSOBE, stoga bi smrt Sina na križu Njega učinila NE-VJEČNIM, ČAK i AKO JE SMRT TRAJALA SAMO TRI DANA. Na taj način, Doktrina Trojstva jasno negira žrtvu Utjelovljenja i Zavjetodavčev oblik "vječne smrti" Sina, u kojoj Sin "umre" svom prijašnjem sebi kao Duhu Svetom, kako bi postao čovjekom zauvijek. Činjenica je da LJUDSKOST nije postala članom Božanstva prije žrtve utjelovljenja Sina Božjega, tako da je nemoguće da je ljudskost Isusa Krista bila i jest KO-VJEČNA s ostale dvije VJEČNE OSOBE BOŽANSTVA.

 

10. Pri svom Utjelovljenju kada je postao beba u Marijinoj utrobi Sin Božji postao je čovjekom. Stoga, kako je onda Njegova ljudskost ko-VJEČNA s druge dvije osobe Božanstva? Ne postoji biblijski zapis da je bilo koji element ljudskosti bio dio Božanstva PRIJE Utjelovljenja Sina Božjeg u Marijinu utrobu. Nije bilo druge Marije, niti Isusove majke, s kojom bi se spojila ljudskost s božanstvom u Svetom Pismu.

 

11. Sin Božji poslan je u obliku grešnog tijela. Ta osoba nije mogla postojati PRIJE nego što su Adam i Eva sagriješili. Kako je onda ljudska priroda Krista ko-VJEČNA s druge dvije osobe Božanstva?

 

12. Adventisti su rekli evanđelicima dr. Martinu i Dr. Barnhouseu sredinom 1950-ih da se slažu da je Krist IZUZET OD NAŠIH STRASTI te kako NIJE sudjelovao u našem grešnom tijelu, a Biblija kaže da je. Nikad se nisu pokajali od ovog antikrist krivovjerja. Ne postoji formalna i javna isprika SDA vođa zbog toga što su se složili s dr. Martinom i dr. Barnhouseom i cijelim evanđeličkim svijetom da Krist NIJE bio sudionik naše grešne prirode. Ako je Krist IZUZET od svih naših strasti, kako je mogao biti iskušan u svim stvarima poput nas? Hebrejima 4:15 Jer nemamo velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego iskušavanoga u svemu poput nas, no bez grijeha.

 

13. Ako Krist nije uzeo našu grešnu prirodu, On nam ne bi mogao biti primjer, a zbog toga je i postao sudionik naše grešne prirode.

 

14. Ako Krist nije uzeo našu grešnu prirodu, to znači da bi Marija morala biti bezgrešna. Vjeruju li adventisti u Marijino "Bezgrešno začeće", a da ni ne znaju? To je izravna implikacija njihovog učenja o Kristovoj ljudskoj prirodu i DOKTRINI TROJSTVA. Pokazano mi je da ono što Doktrina Trojstva zapravo uči jest da je Krist došao kao KO-VJEČNA ISKLJUČIVO BOŽANSKA OSOBA, PRETVARAJUĆI SE KAO LJUDSKO BIĆE jer to je jedini način da postoje TRI KO-VJEČNE OSOBE BOŽANSTVA. Razmisli o tome prijatelju. Ako je Sin Božji došao u BEZGREŠNOM TIJELU ZAČET PO DUHU SVETOM i rođen od BEZGREŠNE MAJKE MARIJE (Bezgrešno začete), tada je On bio ISKLJUČIVO BOŽANSKI i KO-VJEČAN. To je jedini način na koji bi mogle biti tri KO-VJEČNE osobe Božanstva, a to potpuno negira Utjelovljenje Sina Božjeg u grešno tijelo čovječanstva ZAUVIJEK, kako bi dokazao da možemo pobijediti i da plati VJEČNU CIJENU za plaću čovjekovih grijeha – VJEČNU SMRT. Isplata mora biti jednaka kazni. Odabirom da bude ZAUVIJEK "mrtav" svom prijašnjem postojanju kao ISLJUČIVO BOŽANSKOM SVETOM DUHU, ispunio je VJEČNI OBLIK "SMRTI" ZAVJETODAVCA, tako da Zavjet bude VJEČNO na snazi. Kakva žrtva! Gotovo je nezamislivo da bi Sin Božji, kao ISKLJUČIVO BOŽANSKO BIĆE, bio voljan prestati biti ISKLJUČIVO BOŽANSTVO ZAUVIJEK, kako bi postao čovjekom ZAUVIJEK i daje nam svoj prijašnji život slanjem svoga Duha Svetoga da prebiva u nama. Ivan 14. poglavlje. U tom je jednom poglavlju cijelo Božanstvo. Krist kao čovjek i VELIKI SVEĆENIK zauvijek - Hebrejima 7:24 'A on, budući da ostaje zauvijek, ima nepromjenjivo svećeništvo.'

 

15. Doktrina Trojstva uči da su TRI OSOBE BOŽANSTVA ko-VJEČNE. Kako je to moguće kad je žrtva utjelovljenja proizvela NE-VJEČNU Kristovu ljudsku prirodu?

 

16. Katolička doktrina Trojstva i SDA doktrina Trojstva uče da je Zavjetodavac, Sin Božji, ko-VJEČAN s druge dvije osobe Božanstva. Ako je to istina, kako je Zavjetodavac umro BILO ČEMU ZAUVIJEK i tako ispunio Zavjet (Savez), kad taj Zavjetodavac kaže da Zavjet NIJE NA SNAZI (NEVAŽEĆI), DOKLE GOD ZAVJETODAVAC ŽIVI? Drugim riječima, kako se bilo kakvo Pomirenje u nebeskom Svetištu, dogodilo na nebu ili na zemlji, budući da je Božanstvu nemoguće umrijeti? Omega Countdown Ministry (hrv. služba Posljednji ponoćni poklič) uči kako se dogodila VJEČNA "SMRT" Zavjetodavca, tako što je "UMRO" ZAUVIJEK svome prijašnjem postojanju kao ISKLJUČIVO SVETI DUH BOŽANSKE PRIRODE. Ova je "smrt" platila cijenu za kaznu grijeha koja je vječna smrt grešnika koji se ne kaje. Doktrina Trojstva ne uči o "VJEČNOJ SMRTI ZAVJETODAVCA", tako da On i dalje živi, ​​stoga Zavjet NIJE NA SNAZI – NEMA POMIRENJA za čovjekove grijehe. To je ono što Sotona želi - da čovjek mora vječno propasti jer ne bi bilo pomirenja za naš grijeh.

 

17. Biblija kaže da su svi koji ne vjeruju da je Krist došao u tijelu antikrist. 2 Ivanova poslanica 1:7.

 

18. Rimljanima 8:3 nadalje određuju da je tijelo koje je Krist uzeo bilo grešno tijelo. To znači da su svi koji ne vjeruju da je Krist došao u grešnom tijelu antikrist. Ovi stihovi optužuju sve koji vjeruju da Krist NIJE posjedovao naše grešno tijelo (bez da je zgriješio), kao da su antikrist. Prema tome, novi pokret, nova organizacija Adventista Sedmog dana je antikrist.

 

19. Godine 1957., Questions on Doctrine (Pitanja o Doktrini) i Ministry (Služba) časopis, publikacije SDA crkve, svijetu su rekle da je Krist došao u BEZGREŠNOM tijelu. Crkva još uvijek uči da mi ne možemo pobijediti kao što je Krist pobijedio jer je On bio začet po Duhu Svetom, a mi nismo. Crkva također uči rimsku doktrinu Augustinove zablude izvornog grijeha koja uči da od Adama nasljeđujemo sklonost ka grijehu i da Krist nije naslijedio tu sklonost ka grijehu, tako da je On imao prednost. To je isto, ali "prikriveno" učenje da je Krist došao u BEZGREŠNOM tijelu, bez strasti koje bi mu mogle dati sklonosti prema grijehu. Ako je to slučaj, ne bi mogao biti kušan u SVIM TOČKAMA kao što smo mi kušani, kao što Biblija uči. Dakle, Augustinova zabluda izvornog grijeha upravo je to - odvratna zabluda koja je isto toliko antikrist koliko i učenje da je Krist došao u BEZGREŠNOM tijelu.

(Izvor:https://www.adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/sinoriginal-web.pdf, datum pristupa: 16. siječnja 2020.g.)

 

Pogledajte moj dokument o izvornom grijehu: (Izvor:http://omega77.tripod.com/humannatureofchristayarstom.htm, datum pristupa: 16. siječnja 2020.g.)

 

20. Kristovo utjelovljenje proizvelo je NOVU OSOBU Božanstva. Da su postojale tri ko-VJEČNE osobe i dodate osobu koja nije bila i nije KO-VJEČNA u Božanstvo, imali biste ČETIRE OSOBE U BOŽANSTVU, a to je lažna, antikrist doktrina.

 

21. SDA vođe uče da zato što je Krist bio začet Svetim Duhom, a mi nismo da mi ne možemo pobijediti kao što je to Krist učinio. To pobija sam razlog zašto je Sin Božji poslan u obličju grešnog tijela, kako bi nam pokazao primjerom da možemo pobijediti kao što je On pobijedio, kada se NANOVO RODIMO OD SVETOG DUHA pri krštenju. To izjednačava teren tako da Krist nije imao prednost.

 

22. Pokazano mi je da NIJE PREDNOST što Krist nije imao sklonosti griješiti, kao što su neki navikli učiti zbog činjenice da su na njega položeni svi naši grijesi i tako je iskusio naša iskušenja. Također, imao je i dodatna iskušenja jer je On mogao pozvati svoju božansku prirodu Svetoga Duha da ga izbavi od bilo koje patnje koja ga je zadesila na ovoj zemlji.

 

23. Katolici podučavaju nauk o Augustinovoj zabludi izvornog grijeha, koja nas uči da smo rođeni grešnici. Po tom učenju, Krist bi se rodio kao grešnik da nije bilo učenja o Bezgrešnom Začeću (Marije).

 

24. Budući da Adventisti vjeruju u Augustinovu zabludu izvornog grijeha, ali "naizgled" ne u "Bezgrešno Začeće", izravna implikacija njihovog učenja na ovo pitanje jest da je Krist rođen ISKLJUČIVO kao BOŽANSKA KO-VJEČNA OSOBA, TREĆA BOŽANSKA OSOBA, PRETVARAJUĆI SE DA JE LJUDSKO BIĆE. Ovo je antikrist u najvećem smislu.

 

25. Ne može se zaobići - da takozvana Kristova ljudskost bude ko-VJEČNA osoba s TRI OSOBE Božanstva, tada je on morao biti ISKLJUČIVO BOG jer to je jedini dio Božanstva koji je bio i još uvijek jest ko-vječan. To u potpunosti negira biblijsko učenje da je Krist došao u grešnom ljudskom tijelu i Biblija kaže da je takvo negiranje antikrist. Dakle, jasno i nepobitno, SDA crkva je ANTIKRIST od svog usvajanja doktrine Trojstva na svjetskom zasjedanju Generalne konferencije 1980. godine. To je upravo ono što katolici podučavaju - da je Krist bio samo Bog, čak je imao i "Bezgrešno začeće" po lažnom učenju da je Marija bila bezgrešna.

 

26. Nije važno uči li SDA crkva bezgrešno Začeće po Mariji ili ne, učenje doktrine Trojstva da su tri osobe Božanstva ko-VJEČNE, negira žrtvu utjelovljenja po kojoj je TREĆA OSOBA u LJUDSKOSTI KRISTA POSVOJENA u BOŽANSTVO KAKO BI NAČINILA TRI OSOBE.

 

"Time što je uzeo našu prirodu, Spasitelj se povezao s čovječanstvom vezom koja se neće nikada raskinuti. On je povezan s nama kroz svu vječnost. "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina." On Ga je dao ne samo da ponese naše grijehe i umre kao naša žrtva; On Ga je poklonio palom rodu. Kako bi nas uvjerio u nepromjenjivost svoje odluke o miru, Bog je dao svojega jedinorođenoga Sina da postane član ljudskog roda, da zauvijek zadrži svoju ljudsku prirodu. To je zalog da će Bog ispuniti svoju riječ. "Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast." Bog je posvojio ljudsku prirodu u osobi svojega Sina i prenio istu u najviše Nebo... Nebo je obavijeno ljudskom prirodom, a ljudsko je privijeno u naručje Beskonačne Ljubavi. {FLB 45.4}

 

27. Kad bi ljudska priroda Krista bila ko-VJEČNA s ostala dva člana Božanstva, Njegova ljudskost bi morala postojati vječno i to bi isključilo žrtvu utjelovljenja u nebeskom Svetištu putem koje je postao čovjek te bi Svetište bilo UNIŠTENO; pomirenje bi bilo UNIŠTENO, baš kao što se dogodilo u Alfa krivovjerju u povijesti SDA crkve.

 

28. U Alfa krivovjerju, službujuća braća GLEDALA su u Kelloggov panteizam u vezi Božanstva, ali činilo se da to ne razumiju. U Omega krivovjerju Doktrine Trojstva, SVA SLUŽBUJUĆA BRAĆA SDA crkve su GLEDALA, ali čini se kako nisu razumjeli sve gore navedene IMPLIKACIJE NJIHOVOG OMEGA KRIVOVJERJA.

 

29. Ellen White je rekla da nam ljudska priroda Krista znači sve. Rekla je da se sva naša shvaćanja Boga okupljaju oko ispravnog koncepta ljudske prirode Krista. To znači da je ispravan koncept Evanđelja ovisan o istinskom pogledu na ljudsku prirodu Krista i Božanstva. Budući da su zvanični Adventisti novog pokreta usvojili rimski koncept ljudske prirode Krista, to je nužno moralo promijeniti njihovo evanđelje. Zato Adventizam uči lažno evanđelje da ne možemo nadvladati grijeh ovdje; da ne možemo pobijediti kao što je to učinio Krist jer nismo začeti Duhom Svetim kao što je bio On; da se Nevjesta NIKADA NE MOŽE pripraviti da postane BEZ MANE (OTKRIVENJE 14:1-4) JER ONA NE MOŽE POBIJEDITI GRIJEH. Božja Riječ kaže da ona mora biti bez mane kako bi mogla dati konačnu poruku Ponoćne Glasne Vike o pravednosti po vjeri – pravednosti kupnjom zlata prokušanog u vatri poslušnosti vatrenom zakonu, dok neposlušnost tom zakonu rezultira vječnim samouništenjem.

 

30. Ako Krist nije sudionik naše prirode, ne možemo pobijediti kao što je On. Ako Krist nije uzeo smrt koja je bila naša, kako bismo mi mogli uzeti život koji je bio Njegov, onda ne postoji vječni život za pokajanog čovjeka te bi bilo beskorisno i nemoguće pokajati se jer nam u tom slučaju prijašnji život Sina - Njegov Sveti Duh božanske prirode, nije ponuđen za poslušnosti. Rimljanima 1:5.

 

31. Doktrina Trojstva ne predviđa ispunjenje za bilo kakav oblik vječne smrti Zavjetodavca, osim smrti ljudskosti Isusa Krista na tri dana u grobu. To nikada ne bi moglo nadoknaditi kaznu za ljudske pokajane grijehe, jer je plaća za grijeh VJEČNA SMRT, a dok Zavjetodavac živi, Zavjet (naknadnice Vječnog Saveza) NIJE NA SNAZI. Na taj način, PONAVLJAM, SVETIŠTE JE UNIŠTENO! POMIRENJE JE UNIŠTENO!

 

32. Njihov koncept ljudske prirode Krista određuje pogled otpalih crkvi na evanđelje ili na ono što je Krist postigao za nas. Budući da vjeruju da je On došao u BEZGREŠNOM TIJELU, ne vjeruju u djelotvornost Duha Svetoga u osnaživanju čovjeka za pobjedu nad grijehom u ovom svijetu. Ne vjeruju da je Krist bio naš primjer u nadvladavanju grijeha. Ne vjeruju u TEOLOGIJU ZADNJE GENERACIJE KOJA UČI DA ĆE SE NEVJESTA ZADNJE GENERACIJE PRIPREMITI TAKO ŠTO ĆE POSTATI BEZ MANE. Otkrivenje 14:1-4.

"Radujmo se i kličimo, i dajmo mu slavu: jer došla je svadba Jaganjčeva, i žena se njegova pripravila." Otkrivenje 19:7. Na taj način oni, SADA i ADVENTISTI, debelo proturječe Božjoj Riječi, po samim pitanjima preduvjeta Drugog dolaska Isusa Krista – pripremi Njegove Nevjeste koja se sprema Njegovim osnaživanjem, Rimljanima 1:5.

 

Svetište Uništeno Pomirenje Uništeno – "U prezentaciji koja je prošla preda mnom, vidjela sam da medicinski misionari obavljaju određeni posao. Naša službujuća braća su gledali, promatrajući što se događa, ali činilo se da ne razumiju. Osnova naše vjere, koja je uspostavljena uz tako puno molitve, tako usrdnim istraživanjem Pisma, rušila se, stup po stup. Naša vjera je ostavljena bez oslonca – svetište je uništeno, pomirenje je uništeno." (E.G.White, The Upward Look, 152)

 

"Novi poredak stvari je UŠAO U službu. Postoji želja za oponašanjem drugih crkava, a jednostavnost i poniznost gotovo su nepoznati. Mladi propovjednici nastoje biti originalni i uvesti nove ideje i nove planove za rad. Neki dogovaraju sastanke probuđenja i na ovaj način pozivaju veliki broj ljudi u crkvu, ali kada uzbuđenje prođe, gdje su oni koji su obraćeni? Ne vide se pokajanje i priznanje grijeha. Grešnika se moli da vjeruje u Krista i prihvatiti ga bez da se osvrne na svoj prošli život grijeha i pobune. Srce nije slomljeno. Nema kajanja duše. Navodni obraćenici nisu pali na Stijenu, Krista Isusa." E.G. White, Odabrane Poruke, vol. 2, 18-19.

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić