Vizija Brata Beaulieua o Velikom Rešetanju Među Adventistima Sedmog Dana 1. Dio

 

 

2Pt 1:12 Stoga neću biti nemaran i uvijek ću vas na to podsjećati, premda to znate i utvrđeni ste u sadašnjoj istini.

 

Iz 37:31 I ostatak doma Judina, koji je utekao, ponovno će uhvatiti korijen u dubinu i donositi plod u visinu.

Iz 37:32 Jer iz Jeruzalema će izići ostatak, i s gore Sion oni koji umaknu: to će učiniti revnost GOSPODINA nad vojskama.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

U noćnim satima petka, 9. lipnja 2017., dana mi je vizija o velikom rešetanju koji se odvija među zvaničnim Adventistima Sedmog dana. Rečeno mi je da je ovo jedna od najvažnijih vizija koje sam ikad primio. Dano mi je razumijevanje ozbiljno važnih faktora u vezi rešetanja koji nadilaze tradicionalno razumijevanje velikog rešetanja. U svakoj generaciji Bog ima posebnu poruku sadašnje istine za tu generaciju koja uzrokuje dodatno rešetanje. Moj anđeo mi je rekao da su se ti faktori nagomilali jer je otpadništvo crkve takve naravi da uništava cijeli kršćanski sustav. Pokazane su mi sljedeće činjenice koje se tiču snažnog rešetanja Adventizma te najvažnije aspekte rešetanja koje sam posložio po njihovoj važnosti. Ovim kratkim opisom ću sve razraditi:

                                                                      

·      Istina o Božanstvu i Omega krivovjerju koja se uči o ovom najosnovnijem pitanju Kršćanstva i Božje vladavine.

 

·      Duh Proroštva o Kristovoj prirodi.

 

·      Važnost Svjedočanstava Duha Svetoga i činjenica da će Svjedočanstva nastaviti biti s konačnim ostatkom.

 

·      Prorečena mržnja prema Svjedočanstvima Ellen G. White. Proroci su uvijek bili oni koji ukoravaju grijeh i otpadništvo. Biblijske proroke se mrzilo i zlostavljalo, a tako će biti i s prorocima posljednjih dana.

 

·      Načela povezana s Izaijom 8:9-12, kako se odnose na nas osobno i korporativno kroz ekumenski angažman crkve.

 

·      Tijelo kao Hram Božji i zdravstvena poruka.

 

·      Izravna TIP/ANTITIP paralela između iskustva prvog Božjeg "izabranog" naroda, drevnog Izraela, i Njegovog drugog nekoć "izabranog" naroda, zvaničnih Adventista Sedmog dana. (Svako doslovno ispunjenje Ezekiela 9 zahtijeva još jedan izlazak, jer je bio odlučan izlazak u TIPOLOGIJI, a Ezekiel 9 ne bi bio DOSLOVNO ispunjen bez još jednog izlaska iz otpalog duhovnog Izraela, zvanične SDA nekoć crkve, koja poučava Omega krivovjerje.

 

·      Pokazano mi je da se Novi Pokret, Nova Organizacija Adventizma ne može nazivati crkvom, jer je taj pokret uklonio Boga, a jedino Njegova prisutnost može sačinjavati crkvu, stoga je novi pokret Sotonina Sinagoga, što je paralelno s Isusovim etiketiranjem otpale židovske organizacije.

 

·      Pokazano mi je da se nikada nismo smjeli pridružiti bilo kojem novom pokretu/organizaciji, i da je nekadašnja crkva ta koja je formirala hladan, otpadnički novi pokret, novu organizaciju, koja je uklonila Boga i da će se njezino otpadništvo doista povećavati sve dok Isus ne dođe. Crkvene vođe optužuju Istinske Reformatore za formiranje nove organizacije/pokreta, ali upravo su oni ti koji to čine, dok se svi Istinski Reformatori bore za istinu koja je jednom predana svetima - istinskoj SDA crkvi. Juda 1:3 "Ljubljeni, dok sam sa svom brižljivošću nastojao pisati vam o zajedničkome spasenju, imao sam potrebu napisati vam kako bih vas potaknuo da se borite za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima." Nisu Istinski Reformatori uklonili stup, temeljne doktrine i prihvatili strogo zabranjena gnusna djela otpadništva.

 

·      Pokazano mi je kako su "očigledna" BEZUVJETNA OBEĆANJA dana drevnom i modernom (duhovnom) Izraelu i zašto.

 

·      Pokazano mi je da sve što je važno u Ezekielu 9, što se doslovno ispunilo na otpalim Židovima, treba poslužiti kao tip/antitip primjer Adventistima za ovaj kraj vremena. Pokazano mi je da je služba Isusa i Njegovih učenika primjer iste vrste službe koju vjernici moraju tražiti na kraju vremena, a to uključuje izlazak i odvajanje od otpale crkve i sastajanje u kućnim crkvama i/ili gdje god se dvoje ili troje okupe u Njegovo ime.

 

·      Pokazano mi je da je najšokantnije i zastrašujuće novo otkrivenje za zvanične Adventista Sedmog dana to što Božja Riječ uči da uistinu postoji još jedan izlazak konačnog ostatka zbog omega krivovjerja o Božanstvu i otpadništva zvanične SDA crkve zbog krivog učenja o prirodi Krista i strogo zabranjena ekumenska povezanost crkve s palim Babilonom.

 

·      Pokazana mi je ozbiljnost principa korporativne odgovornosti i njegovog odnosa prema Velikom Rešetanju u Adventizmu.

 

·      Pokazana mi je izravna paralela između drevnih Židova i modernih Adventista koji nisu udovoljili Božjim uvjetima, tako da Njegova obećanja prema njima neće biti ispunjena osim vjernom ostatku koji napušta (izlazi iz) oba tabora. Pokazano mi je da se Izaija 37:31,32, odnosi na ova dva nekoć "izabrana" naroda.

 

·      Pokazano mi je da se novi pokret koji sebe naziva SDA, doista ujedinio s ekumenskim pokretom koji je pod kontrolom jezuita (Isusovaca), i da je sada ucjenjivan tako da će ostati u zajednici s tim sotonskim pokretom, isto kao što su jezuiti ucjenjivali katoličku crkvu, zbog njihovih seks skandala. Pokazano mi je da se novi pokret SDA crkve ucjenjuje kako bi prihvatio agendu Svjetskog vijeća crkava, koja se odnosi na širenje i promociju LGBT pokreta.

 

·      Pokazano mi je da bi se novi SDA pokret pokajao, morao bi se odreći Doktrine Trojstva i ukloniti se iz, te osuditi Svjetsko vijeće crkava te pomoćna vijeća i udruženja. Pokazano mi je da bi taj čin novog pokreta uzrokovao ostale crkve da ih klasificiraju kao kult i da će novi pokret radije biti povezan s Baalovim sustavom, nego trpjeti posljedice koje se javljaju kad si prozvan kultom.

 

·      Pokazano mi je da su Jezuiti odmah nakon smrti Ellen White započeli provoditi svoje planove za preuzimanje SDA crkve i da je njihov prvi poslovni plan uključivao kvarenje istinskog učenja o prirodi Kristove ljudskosti u Utjelovljenju, a zatim uvođenje Središnje doktrine Rima, Doktrine Trojstva, koja uništava cijeli kršćanski sustav. Ispričat ću kako se to događa.

 

·      Pitao sam svog anđela o Ellen White izjavi Stantonu i Caldwellu da se Glasna Vika ne sastoji od pozivanja ljudi van iz SDA crkve, u svjetlu pokolja Ezekiela 9, koji započinje s tom nekadašnjom crkvom. Reći ću vam odgovor koji sam dobio od svog glasnika anđela, poslanog u misiju prosvjetljenja od Duha Svetoga svima koji će prosvjetljenje tražiti kao skriveno blago, i samo oni koji tako kopaju u rudniku istine bit će pravilno prosvijetljeni.

 

·      Pokazano mi je da oni koji ne budu strogo primjenjivali formulu za težinu dokaza i kopali u rudnicima istine kao za skrivenim blagom, neće biti spašeni. Rečeno mi je da svi koji ovo ne budu radili, ne cijene dovoljno dar vječnog života, i njima će biti poslana zabluda toliko jaka da će povjerovati u laž i upast će u takvo stanje da neće vjerovati istini, makar im i anđeo uskrsne nekog iz mrtvih ispred njih.

 

·      Pokazano mi je da su svi gore navedeni faktori među najvećim uzročnicima velikog rešetanja koje se događa u Adventizmu danas i sve do kraja vremena. Pokazano mi je da će većina Adventista moje vizije primiti s istim prezirom i podsmijehom koje su svi Božji proroci primili u svoje vrijeme od otpadnika u njihovim danima, i da ni ja ni vi ne bi trebali očekivati ništa drugačije. Ellen White je pokazano da će se njezina Svjedočanstva na kraju vremena suočiti s ekstremnom mržnjom, a i meni je pokazano isto u vezi Svjedočanstava koje je Božji Duh smatrao prikladnim davati kroz mene.

 

·      Upućen sam da su gornje gnjusobe i upute o pravilnom odgovoru na njih, razlog što će Bog upotrijebiti moj dar proročanstva i dar proročanstva dan drugima na kraju vremena, kako bih jasno razgraničio i potvrdio dužnosti Njegovog naroda u vezi s tim gnjusobama. Rečeno mi je da podsjetim Božji narod da su ove upute koje su mi dane za Njegov narod u osnovi ponavljanje instrukcija koje su dane Njegovom odabranom narodu u drevna vremena. Pokazano mi je da rešetanje koje ova uputa uzrokuje i nastavit će uzrokovati među Adventistima, je isto rešetanje koje se dogodilo među starim istinskim kršćanskim sljedbenicima Boga. Stvarno nema ništa novo pod suncem! Ova istinita činjenica trebala bi dati utjehu Božjim ljudima jer je uputa koja mi je dana od Gospodina Isusa Krista i Njegovog Svetoga Duha.

 

·      Pokazano mi je glavno sredstvo po kojem će otpadništvo jačati sve do Isusovog dolaska. Sotona će stalno povećavati otpadništvo koje proizlazi iz njegove glavne organizacije, Svjetskog vijeća crkava i njegovih pomoćnih vijeća i udruženja. To otpadništvo će nametati svim crkvama koje su u savezu s onom glavnom Sotonskom organizacijom.

 

Sljedeći citati su iz Biblijskih čitanja za dom, str. 132. Ovaj materijal pružam kao dodatak mojoj viziji:

 

"BILJEŠKA: Neke su istine primjenjive u svim razdobljima, pa su stoga sadašnja istina za svaku generaciju; druge su posebnog karaktera, a primjenjuju se samo na jednu generaciju. Međutim, zbog toga ipak nisu manje važne; jer o njihovom prihvaćanju ili odbijanju ovisi spasenje ili propast ljudi te generacije. Takve vrste bila je Noina poruka dolazeće poplave. Generaciji kojoj je propovijedao tu poruku bila je sadašnja istina; kasnijim generacijama je bila prošla istina, a ne sadašnja, sudbonosna poruka. Slično tome, da je poruka Ivana Krstitelja, o prvom adventu Mesije, bila proglašena u generaciji prije ili poslije Ivanovog vremena, ne bi bila primjenjiva - ne bi bila sadašnja istina. Ljudi iz generacije prije ne bi doživjeli vidjeti njeno ispunjenje, a onima koji žive poslije bila bi zakašnjela. Nije tako s općim istinama, kao što su ljubav, vjera, nada, pokajanje, poslušnost, pravda i milosrđe. Ove su uvijek aktivne i spasonosne prirode u svakom trenutku. Sadašnje istine, međutim, uvijek uključuju sve ove, i stoga su spasonosne u karakteru i od vitalne važnosti."

 

'K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše.' Ivan 1:11

 

18. Što su naveli kao razlog što ga nisu primili?

Iv 9:29 "Mi znamo daje Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je."

 

BILJEŠKA: To je bio problem; nisu vjerovali ni u što novo. Znali su da je Bog govorio Mojsiju: ​​to je zahtijevalo malo vjere da se povjeruje. Osjećali su savršenu sigurnost u prihvaćanju njega, jer je sve pokazalo da ga je poslao Boga. Svi su to mogli vidjeti. Ali ovdje je bio Onaj prema kojem su, iako je došao u ispunjavanju proročanstava Mojsija i proroka kao njihov dugo iščekivani Mesija, osjetili rizik prihvaćanja, jer nisu razumjeli proročanstva koja se odnose na Njega, i vrijeme nije na njihovo zadovoljstvo iskazalo istinitost njegovih tvrdnji. Prihvatiti Krista zahtijevalo je previše vjere, a to je bilo protivno njihovoj želji da hodaju vidom. Također je pozivalo na promjenu stavova u nekim stvarima i na reformaciju u životu. Tako da su ga odbacili. Vjerovali su u potop, vjeru koja je spasila Nou; oni su također vjerovali u Iliju i ispovijedali vjeru u sve proroke; ali kad su došli do ove posebne istine za svoje vrijeme, odbili su je prihvatiti. Tako je bilo u svim dobima, i tako možemo očekivati ​​da će biti do kraja. Bible Readings for the Home Circle, str. 133.

 

Poglavlje 30.

 

Sadašnja Istina

 

1. Po čemu su ljudi posvećeni?

Iv 17:17 "Posveti ih svojom istinom; tvoja riječ je istina."

 

2. Do kakve spoznaje Bog želi da dođu svi ljudi?

1Tim 2:4 "Koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine."

 

3. Nakon što primimo spoznaju o istini, što moramo učiniti kako bi se njome posvetili?

2Sol 2:13 "Zato što vas je Bog od početka izabrao za spasenje po posvećenju Duha i vjerom u istinu."

 

4. A što je osim puke vjere u istinu potrebno?

1Pt 1:2 "Izabranima prema predznanju Boga Oca, po posvećenju Duha, da budu poslušni." 

 

5. Kakav utjecaj ima poslušnost istini?

1Pt 1:22 "Budući da ste pokoravanjem istini po Duhu očistili svoje duše."

 

6. Kako bi istina uvijek trebala biti njegovana?

Izr 23:23 "Kupi istinu, i nemoj je prodati."

 

BILJEŠKA: To jest, kupite istinu žrtvujući sve što treba i po bilo kojoj cijeni, a prodati ju nemojte nikada.

 

Stranica 132

 

7. Prepoznaje li Biblija ono što se može nazvati "sadašnja istina"?

2Pt 1:12 "Stoga neću biti nemaran i uvijek ću vas na to podsjećati, premda to znate i utvrđeni ste u sadašnjoj istini."

 

BILJEŠKA: Neke su istine primjenjive u svim razdobljima, pa su stoga sadašnja istina za svaku generaciju; druge su posebnog karaktera, a primjenjuju se samo na jednu generaciju. Međutim, zbog toga ipak nisu manje važne; jer o njihovom prihvaćanju ili odbijanju ovisi spasenje ili propast ljudi te generacije. Takve vrste bila je Noina poruka dolazeće poplave. Generaciji kojoj je propovijedao tu poruku bila je sadašnja istina; kasnijim generacijama je bila prošla istina, a ne sadašnja, sudbonosna poruka. Slično tome, da je poruka Ivana Krstitelja, o prvom adventu Mesije, bila proglašena u generaciji prije ili poslije Ivanovog vremena, ne bi bila primjenjiva - ne bi bila sadašnja istina. Ljudi iz generacije prije ne bi doživjeli vidjeti njeno ispunjenje, a onima koji žive poslije bila bi zakašnjela. Nije tako s općim istinama, kao što su ljubav, vjera, nada, pokajanje, poslušnost, pravda i milosrđe. Ove su uvijek aktivne i spasonosne prirode u svakom trenutku. Sadašnje istine, međutim, uvijek uključuju sve ove, i stoga su spasonosne u karakteru i od vitalne važnosti.

 

8. Što je bila posebna poruka u Noine dane?

Post 6:13,14 "I reče Bog Noi: “Došao je preda me svršetak svakoga tijela; jer se po njima zemlja ispunila nasiljem; i evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom. Načini si kovčeg od goferova drva."

 

9. Kako je Noa pokazao svoju vjeru u ovu poruku?

Heb 11:7 "Vjerom je Noa, od Boga obaviješten o onome što još nije bilo vidljivo, potaknut strahom priredio kovčeg za spasenje svoga doma; čime je osudio svijet i postao baštinikom pravednosti koja je po vjeri."

 

10. Koliko ih je bilo spašeno u kovčegu?

1Pt 3:20 "Kad ih je iščekivala Božja strpljivost, u dane Noine, dok se dovršavao kovčeg u kojemu nekoliko, to jest osam duša, bi spašeno vodom."

 

BILJEŠKA: Bez sumnje mnogi koji su izgubljeni u potopu držali su se, na zvanični način, vjere u Boga; ali je test o istinitosti ovoga došao s Noinom posebnom porukom; a razlika između njihove vjere i njegove postala je jasna kada su odbacili spasonosnu istinu za to vrijeme - poruku upozorenja o nadolazećoj poplavi.

 

11. Koja je posebna poruka dana Joni za Ninivu?

Jon 3:3,4 "Tako Jona ustade i, po riječi GOSPODINOVOJ, ode u Ninivu… I poče Jona ulaziti u grad na dan hoda, i vikaše govoreći: "Još četrdeset dana i Niniva će biti uništena."

 

Stranica 133

 

12. Što je spasilo ljude od predviđenog uništenja?

Jon 3:5-10 "Tako Ninivljani povjerovaše Bogu, proglasiše post i odjenuše se u kostrijet, od najvećega do najmanjega od njih… I vidje Bog njihova djela, da su se odvratili od svog zloga puta, i odvrati se Bog od zla za koje je rekao da će im učiniti, i ne učini ga." Vidi Jer 18:7-10.

 

BILJEŠKA: Isto tako bi Bog poštedio pretpotopni svijet da su primili Noinu poruku i odvratili se s njihovih zlih putova.

 

13. Što je bila posebna misija Ivana Krstitelja?

Iv 1:6,7 "Pojavi se čovjek poslan od Boga, čije ime bijaše Ivan. On dođe kao svjedok svjedočiti za Svjetlo, da svi povjeruju po njemu."

 

14. Kako je odgovorio na pitanje o svojoj misiji?

Iv 1:23 "On reče: “Ja sam glas jednoga koji viče u pustinji: ‘Poravnite put Gospodinu’, kao što reče prorok Izaija."

 

15. Što je Krist rekao o onima koji su odbacili Ivanovu poruku?

Lk 7:30 "No farizeji i zakonoznanci odbaciše naum Božji za njih ne htjevši da ih on krsti."

 

16. Što su radili oni koje je Ivan krstio?

Lk 7:29 I svi ljudi koji slušahu i carinici opravdaše Boga, i krstiše se krštenjem Ivanovim."

 

BILJEŠKA: To jest, oni su odali počast Bogu ovim činom, koji je pokazao njihovu vjeru u Njegovu istinu za to vrijeme.

 

17. Je li Božji izabrani narod primio Krista kad je došao?

Iv 1:11 "K svojima dođe i njegovi ga ne primiše."

 

18. Što su naveli kao razlog što ga nisu primili?

Iv 9:29 "Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je."

 

BILJEŠKA: To je bio problem; nisu vjerovali ni u što novo. Znali su da je Bog govorio Mojsiju: to je zahtijevalo malo vjere da se povjeruje. Osjećali su savršenu sigurnost u prihvaćanju njega, jer je sve pokazalo da ga je poslao Boga. Svi su to mogli vidjeti. Ali ovdje je bio Onaj prema kojem su, iako je došao u ispunjavanju proročanstava Mojsija i proroka kao njihov dugo iščekivani Mesija, osjetili rizik prihvaćanja, jer nisu razumjeli proročanstva koja se odnose na Njega, i vrijeme nije na njihovo zadovoljstvo iskazalo istinitost njegovih tvrdnji. Prihvatiti Krista zahtijevalo je previše vjere, a to je bilo protivno njihovoj želji da hodaju vidom. Također je pozivalo na promjenu stavova u nekim stvarima i na reformaciju u životu. Tako da su ga odbacili. Vjerovali su u potop, vjeru koja je spasila Nou; oni su također vjerovali u Iliju i ispovijedali vjeru u sve proroke; ali kad su došli do ove posebne istine za svoje vrijeme, odbili su je prihvatiti. Tako je bilo u svim dobima, i tako možemo očekivati da će biti do kraja. Bible Readings for the Home Circle, str. 133.

 

Stranica 134

 

19. Što je Krist rekao o razmišljanju onih koji su ga odbacili?

Mt 23:29,30 "Jer gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima, i govorite: ‘Da smo mi bili u dane svojih otaca, mi ne bismo s njima bili sudionici u krvi proroka."

 

BILJEŠKA: Dok su osudili djelovanje svojih otaca u ubojstvu proroka koje je Bog poslao s porukama opominjanja i upozorenja primjenjivima na ta vremena, uskoro su ispunili mjeru krivnje svojih otaca usmrtivši Sina Božjega. To je pokazalo da bi učinili kao i njihovi oci da su živjeli u njihovim danima. Tako vidimo da su sadašnje istine – istine koje testiraju.

 

20. Koji je bio rezultat toga što Židovi ne prihvaćaju Krista?

Lk 19:41,42 "A kada se približio i ugledao grad, zaplaka nad njim govoreći: “Kada bi i ti, barem u ovaj svoj dan, spoznao ono što je za tvoj mir! Ali sada je to skriveno tvojim očima."

Mt 23:38 "Evo, ostavljena vam je vaša kuća opustošena."

 

21. Postoji li posebna poruka za posljednje dane?

Mt 24:44,45 "Zato i vi budite pripravni: jer Sin čovječji dolazi u trenutak kada ni ne mislite. Tko je onda onaj vjerni i razboriti sluga kojega je njegov gospodar postavio nad svojim ukućanima da im daje hranu u pravo vrijeme?"

 

BILJEŠKA: U posljednjim danima će se pojaviti poruka koja će biti "hrana u pravo vrijeme" ljudima. To mora biti upozorenje o skorom dolasku Gospodina i pripreme potrebne za susret s Njim. To što takva poruka nije uvijek bila propovijedana, nije dokaz da se sada ne treba proglašavati. U oproštajnom obraćanju hodočasničkim očevima na odlasku iz Nizozemske za Ameriku, John Robinson je rekao: "Gospodin zna da li ću ikada više vidjeti vaša lica, ali odredio to Gospodin ili ne, zaklinjem vas pred Bogom i Njegovim blagoslovljenim anđelima da me ne slijedite dalje no što sam ja slijedio Krista. Ako vam Bog otkrije bilo što putem nekog Njegovog drugog oruđa, budite spremni primiti to kao što ste primali istinu moje službe; jer sam jako uvjeren da Gospodin ima još istine i svjetlosti koja treba izaći iz Njegove Svete Riječi. S moje strane, ne mogu dovoljno oplakati stanje reformiranih crkava, koje su došle do određenog stupnja u religiji, i ne idu dalje od oruđa njihove reformacije. Luterani se ne mogu pokrenuti dalje od onoga što je Luther vidio; a kalvinisti se, vidite, čvrsto drže ondje gdje ih je ostavio taj veliki Božji čovjek, koji ipak nije vidio sve stvari. Ovo je bijeda koju treba puno žaliti; jer iako su bili goruća i sjajna svjetla u njihovom vremenu, nisu prodrli u cjelokupni Božji savjet, ali da su oni sada živi, ​​bili bi spremni prihvatiti daljnje svjetlo kao ono što su prvi put primili."

 

Stranica 135

 

22. Što kaže Krist o onom sluzi kojeg, kad On dođe, pronađe da daje "hranu u pravo vrijeme"?

Mt 24:46 "Blagoslovljen je onaj sluga kojega njegov gospodar, kada dođe, nađe da tako čini."

 

BILJEŠKE: Dolazak Krista u slavi bila je nada vjernika u svim vremenima.

 

Luther je izjavio: "Zaista se uvjeravam da dan suda neće biti odsutan punih tri stotine godina. Bog neće, ne može, trpjeti ovaj opaki svijet još dugo. Približava se veliki dan u kojem će kraljevstvo gnjusoba biti zbačeno."

 

Melanchthon je rekao: "Ovaj stari svijet nije daleko od svog kraja."

 

Calvin je pozvao kršćane da "ne oklijevaju, žarko želeći dan Kristovog dolaska kao najsretniji od svih događaja;" i proglasio da će "cijela ljudska obitelj vjernika zadržati u pogledu taj dan." "Moramo gladovati za Kristom, moramo tražiti, razmišljati," dodaje on, "do svitanja tog velikog dana kad će naš Gospodin u potpunosti očitovati slavu svojega kraljevstva."

 

Knox, škotski reformator, je rekao: "Nije li naš Gospodin Isus ponio svoje tijelo u nebo? i neće li se vratiti? Znamo da će se vratiti, i to s ekspedicijom."

 

Ridley i Latimer, koji su položili svoje živote za istinu, gledali su u vjeri na dolazak Gospodina. Ridley je napisao: "Svijet se bez sumnje - to vjerujem i zato kažem - privodi kraju."

 

Baxter je rekao: "Misli o dolasku Gospodina su najljepše i najradosnije za mene. Djelo je vjere i karaktera Njegovih svetaca da vole Njegovo pojavljivanje i da gledaju na tu blagoslovljenu nadu."

 

23. Što će biti glavna misao završne poruke evanđelja?

Otk 14:7-10 "Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer došao je trenutak njegova suda; i poklonite se njemu koji je načinio nebo, i zemlju, i more, i izvore voda… Pade, pade Babilon... Ako se tko klanja Zvijeri i njegovoj slici, i primi njegov žig u svoje čelo ili u svoju ruku, i on će piti od vina gnjeva Božjega."

 

24. Kako su opisani oni koji prihvaćaju ovu poruku?

Otk 14:12 "U tome je postojanost svetih, onih koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru Isusovu."

 

25. Koliko ozbiljno ovo djelo treba biti izvršeno?

Lk 14:23 "I reče gospodar sluzi: ‘Iziđi na putove i među živice i prisili ih neka uđu, da mi se napuni kuća."

 

BILJEŠKA: Ovo djelo se sada odvija. U svakom dijelu svijeta čuje se zvuk ove završne evanđeoske poruke, a ljudi se pozivaju da ju prihvate i pripreme se za Kristov dolazak i kraljevstvo. Pogledajte u čitanjima poglavlja 56, 57 i 58 ove knjige.

 

Kraj prvog dijela.

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić