Vizija brata Beaulieua o Otkrivenju 17

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

U ranim jutarnjim satima 23. Ožujka 2013. godine, uzet sam u viziju u vezi igrača iz Otkrivenja 17. Molio sam Gospodina Isusa da mi pokaže odgovore na ovo važno proročanstvo kako bi Njegovi ljudi mogli biti dobro informirani o svim implikacijama ovog poglavlja Svetog pisma. Evo što mi je pokazano.

 

Gore na kojima žena sjedi su sedam velikih sila; i kao što su planine glave zvijeri, one su i simboli sedam najvećih SILA u svijetu. Religija je velika sila u svijetu, jer ljudi su se oduvijek borili i umirali kako bi sačuvali cjelovitost onoga što vjeruju o njihovoj religiji.

 

Riječ gore je figurativna kao u Otkrivenju 6:14; Otkrivenju 16:20. Pogledaj i Izaija 2:2, Izaija 2:14, Jeremija 51:25, Daniel 2:35 itd. gdje je riječ gore simbol za veliku silu.

 

Sotona je dobio ovlasti na ovoj zemlji da dokaže je li njegov ili Božji put najbolji. Sotona je zvijer iz Otkrivenja 17:8, koja je bila istaknuta na nebu, a zatim "nije," tako što je izbačen s neba, a ipak još uvijek jest tako što prebiva u bezdanu iz kojeg se pojavljuje na kraju vremena.

 

Otk 17:8 "Zvijer koju si vidio bijaše i nije; i izići će iz bezdana i u propast otići: i zapanjit će se oni koji žive na zemlji, čija imena od utemeljenja svijeta nisu zapisana u knjizi života, kada vide zvijer koja bijaše i nije, a ipak jest."

 

Kao što je Ellen White rekla, mnogi stihovi često imaju više od jednog tumačenja i govoriti da postoji samo jedno tumačenje, nije potaknuto od Svetog Duha.

 

Dublje Značenje Svetoga Pisma

 

''Reći da odlomak znači samo ovo i ništa drugo, da ne smijemo pridodati nikakvo šire značenje riječima Krista no što smo imali u prošlosti, je govorenje onoga što nije poteklo od duha božjega.'' E.G.White, Review and Herald, 10-21-90.

 

"Nemoguće je za bilo koji ljudski um iscrpiti čak i jednu istinu ili obećanje Biblije. Jedan uhvati slavu s jedne točke gledišta, drugi iz druge točke, a ipak možemo razlučiti samo sitnice." E.G. White, Education, p. 171.

 

Sedam glava na zvijeri s 10 rogova, su također sedam glavnih  ''lica Sotone'' koja se odražavaju u sedam glavnih religija svijeta. One predstavljaju Sinagogu Sotoninu, duplikat su, i krivotvorine, sedam očiju Gospodina iz Otkrivenja 5:6.

 

Zah 4:10 "Jer tko je prezreo dan malih početaka? Jer radovat će se oni, i vidjet će olovnicu u ruci Zerubabelovoj, oni su sedam Gospodinovih očiju koje prolaze svom zemljom."

 

Otk 5:6 "I pogledah, i gle, posred prijestolja i četiriju bića, i posred starješina, stajaše Jaganjac kao da bijaše zaklan; imaše sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam Duhova Božjih razaslanih po svoj zemlji."

 

Kraljevski Simboli Sinagoge Sotonine—Sedam Glava, Deset Rogova, Sedam Kruna, Deset Kruna

 

Otk 12:3 "I pokaza se drugo znamenje na nebu: i gle, zmaj velik, crven, imaše sedam glava i deset rogova, a na glavama mu sedam kruna."

 

Otk 13:1 "I stadoh na morski žal; i ugledah gdje iz mora izlazi zvijer koja imaše sedam glava i deset rogova, na njegovim rogovima deset kruna, a na glavama ime bogohulno."

 

Otk 17:3 I odnese me u duhu u pustaru; i ugledah ženu gdje sjedi na skrletnoj zvijeri, punoj bogohulnih imena, i ima sedam glava i deset rogova.

 

Otk 17:7 I reče mi anđeo: “Zašto se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i zvijeri stoje nosi, koja ima sedam glava i deset rogova.

 

Otk 17:9 "Tu treba uma tko ima mudrosti. Sedam glava sedam je brda na kojima žena sjedi."

 

Značenje Simbola Glave, Rogova, Kruna i Gora

 

U mojoj prvoj viziji o Otkrivenju 17, pokazano mi je da su sedam glava predstavljale poganske religije. U mojoj zadnjoj viziji o Otkrivenju 17, pokazana su mi kraljevstva koje predstavljaju sedam glava i ispod sam ih povezao s odgovarajućim religijama. Neki su mislili da sam napravio grešku povezujući poganske religije sa sedam glava, ali nisam. Upravo te poganske religije su bile sastavni dio sedam glava, čineći ih dijelom "osme", konfederacije Sinagoge Sotonine. Dakle, sedam glava (kraljevi, kraljevstva, podanici i poganska religija(e) ne mogu se odvojiti i još uvijek čine konfederaciju Sotone.

 

Sedam glava na zvijeri koja nosi ženu iz Otkrivenja 17, također uključuje različite religije svijeta koje su prigrlili sedam kraljeva koji čine konfederaciju sinagoge Sotone. Kasnije mi je pokazano da sedam glava predstavljaju I SILU (KRALJEVE) i RELIGIJE TIH SILA. Udruženje poganskih bogova sa 7 glava, bolje pokazuje konfederaciju Sotonine sinagoge i kako je on osmi, ali "od sedam."

 

1.   Egipat: Drevna egipatska religija bila je složen sustav politeističkih vjerovanja i rituala koji su bili sastavni dio drevnog egipatskog društva.

 

2.   Asirija: Drevni Asirci su bili pogani, što znači da su obožavali mnoge bogove. Svaki bog ili božica predstavljao je drugu stvar.

 

3.   Babilon: Sve lažne religije započele su u Babilonu.

 

4.   Perzija: Zoroastrizam. Drevna pred-islamska religija Perzije.

 

5.   Grčka: Politeizam - Veliki bogovi i božice: Zeus, Posejdon, Had, Apolon, Artemida, Afrodita, Ares, Dioniz, Hefeas, Atena, Hermes, Demeter, Hestia i Hera.

 

6.   Rim: Rimokatolicizam je usvojio poganstvo od svih ostalih 5 glava koje su vladale prije nje.

 

7.   Sjedinjene Države: Otpali Protestantizam. Zvijer nalik Janjetu koja stišće ruke s Rimom kako bi govorila poput Zmaja.

 

§  Sedam kruna na tim glavama predstavljaju reprezentativne vođe tih religija, poput Muhameda, Bude, itd.

 

§  Deset kruna odnosi se na vođe deset divizija svijeta prema podijeli Sotoninih Elitnim Vrhovnih Gospodara.

 

§  Sedam gora simbolizira niz različitih stvari: 1. Primarno, na samom kraju vremena, sedam gora se odnosi na sedam gora na kojima je izgrađen Jeruzalem, odakle će konačni antikrist vladati. 2. Sekundarno, odnose se na sedam gora na kojima je izgrađen Vatikan.

 

Sotonin Novi Svjetski Poredak uključuje povratak u feudalni sustav. Sotonina Gospoda (elita koja posjeduje i kontrolira svjetski bankarski sustav) dijele svijet na deset divizija, dakle deset rogova. Glavni vladari deset divizija svijeta bit će članovi obitelji i/ili povjerenici vladajuće elite. Vladajuća elita će iskoristiti svaku kraljevsku povlasticu za jedan sat s Rimskom zvijeri. Pitao sam koliko će dugo trajati ovaj jedan sat, i pokazano mi je da će ovo uskoro biti poprilično jasno za 144,000. Gospodin Maitreja će raditi u suradnji s rimskim papom jedan sat, a zatim će Vatikan biti spaljen, po Otk 17:16. Prije nego što antikrist ode u propast, on će za kratko vrijeme:

 

§  Donositi sve zakone.

 

§  Zapovijedat će tko živi i tko umire.

 

§  Odredit će vrstu valute koja se koristi i nadzirati svaku razmjenu usluga koje će uključivati kreditni i debitni sustav bodova bez zamjene novca. To im daje potpunu kontrolu i nitko nikada neće moći skupiti bilo koji oblik sile protiv vladajuće elite osim sirovog broja ljudi.

 

§  Održavati vojnu silu za njihovu vlastitu zaštitu.

 

§  Nametnuti poreze.

 

§  Zaplijeniti sva zemljišta. Privatno vlasništvo neće biti dopušteno osim ako ne odluče laskati nekom.

 

§  Davati u najam zemljišta za podaničke robove, u zamjenu za njihovu poslušnost, poštovanje, policijsku i vojnu službu za "Gospodnju elitu."

 

Sedam Kraljeva od Kojih je Pet palo, Jedan je, Drugi još nije došao, i Osmi

 

Pokazano mi je da pogled na sedam kraljeva Otkrivenja 17 nemaju nikakve veze s Papinstvom u pogledu pogrešnog uvjerenja koje su poučavali neki Adventisti, da će Papa Ivan II biti oživljen kao posljednji Papa – kako bi postao osmi kralj.

 

Neki primjenjuju sedam glava na osam papa od Lateranskog ugovora 1929. godine. Ovo gledište se podučava na sljedećem linku: http://www.666beast.net/

 

Pogled koji prezentiram primaran je u važnosti jer obuhvaća mnogo više aspekata nego samo papinstvo, ali uključuje i papinstvo. No, potrebno je razumjeti sve istinske verzije proročanstva. Pogrešno je vjerovati da se Otkrivenje 17 bavi samo s papinstvom, zato što zvijer crveni zmaj (Otk 17) nije zvijer Otkrivenja 13, koja je Rim.

 

Otk 17:10 I kraljeva je sedam: pet ih je palo, jedan jest, drugi još nije došao; a kada on dođe, treba ostati kratko vrijeme.

 

Otk 17:11 A zvijer koja bijaše i nije osmi je, i od onih sedam, i u propast ide.

 

U odnosu na gore navedene stihove, pokazano mi je da je ključ ispravnog tumačenja Otkrivenja 17:9-11, Danielova vizija u 2:36-49, i da Danielova interpretacija pokazuje vrlo jasno da živimo u vremenu kraja.

 

Tijekom povijesti bilo je 6 svjetskih sila; Egipat, Asirija, Babilon, Medo-Perzija, Grčka i Rim. Otkrivenje 17:10 kaže da su pet kraljeva pali i jedan je, pošto je Rim još uvijek bio na vlasti tijekom vremena Novog Zavjeta kada je Otkrivenje napisano 96. godine.

 

Nabukodonozor je bio glava od zlata (Babilon). Medo-Perzija je bila prsa od srebra. Grčka je bila bedra od mjedi. Rimsko carstvo bilo je noge od željeza. Rim je pao u propast 486. Danas nema svjetskih sila koje kontroliraju cijeli svijet, ali postoje velike sile koje su nove na svjetskoj sceni.

 

Sedmi kralj je Sjedinjene Države, Zvijer nalik Janjetu.

 

Osmi kralj je Sotona (koji je svakako od sedam) kad se lažno pojavi oponašajući Krista te se pojavi pred ljudima svake lažne religije, u osobi "boga" kojeg štuju, npr. Muhameda, Bude itd. Pokušat će se pojaviti kao Krist kršćanima. On je od sedam prije njega jer je bio otac i duh iza svih njih.

 

Gore navedeno je sve što mi je pokazano u vezi Otkrivenja 17, ovog 23. ožujka 2013. Konačno tumačenje knjige Otkrivenja neće biti zasigurno znano do glasanja sedmog anđela (Otkrivenje 10:7 i 10:11) kada je Ivanu rečeno da mora ponovno prorokovati pred mnogim ljudima, narodima, jezicima i kraljevima. Ovo je providnost Boga, tako da Sotona ne može manipulirati značenje Otkrivenja 17:10,11.

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Preveo: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić