Vizija Brata Beaulieu o Regeneraciji iz Pisma

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

U ranim jutarnjim satima 20. ožujka 2018., anđeo Gospodinov uputio me da dam iznenađujuće pozitivni, utopijski dokaz o Biblijskom i DP principu regeneracije samo iz Pisma. Pokazano mi je da je svrha ove upute da pokaže svima koji odbacuju ovaj princip i govore protiv njega da će, ako nastave, govoriti izravno protiv samog Svetog Duha. A to, ako se nastavi, predstavlja neoprostiv grijeh.

 

Drugi razlog zbog kojeg mi je pokazano ovo Otkrivenje jest to što dokazuje načelo regeneracije iz Svetoga Pisma, tako da nitko ne treba gledati Regeneraciju kao 'prividna zaštita' za Ellen G. White.

 

Također, rečeno mi je da neki odbijaju dragocjena i ozbiljna upozorenja istine, zbog 'kamena spoticanja' Regeneracije. Svrha ove vizije je ukloniti 'kamen spoticanja' u slučajevima iskrenih tražitelja istine. Međutim, pokazano mi je da ovo neće imati utjecaja na pobunjenike koji su otvrdnuli svoja srca i koji se već godinama bune protiv čistog svjedočanstva rešetanja.

 

Evo što mi je pokazano u viziji:

 

Izvorni govornik u Otkrivenju 3:10-12, otkriven je u Otkrivenju 1:1, je Isus Krist, koji šalje svoju poruku Ivanu preko svog anđela.

 

Otk 1:1 Otkrivenje Isusa Krista, koje je njemu dao Bog da pokaže svojim slugama, to jest ono što se ima dogoditi ubrzo, i obznanio to poslavši po svome anđelu svome sluzi Ivanu

 

Originalni izvor poruke Philadelphiji i Otk 3:10-12, specifičnih tekstova koje razmatramo u ovoj viziji, jest Krist. U ovim stihovima, kao što je prethodno bilo podučeno, Philadelphia se podučava da će biti sačuvana kroz vrijeme nevolje koje će doći na cijeli svijet, i da će biti učinjeni stupovima u Hramu. Stupovi znače vođe, manji svećenici, kao svećenici koji su bili dio Službe Svetišta u drevnim židovskim hramovima.

 

Prije nego što dam utopijski NOVI DOKAZ za regeneraciju, moram dati neku biblijsku temeljnu pozadinu:

 

Otk 3:10 Budući da si očuvao riječ o mojoj postojanosti, i ja ću očuvati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sav svijet da se iskušaju oni koji prebivaju na zemlji.

Otk 3:11 Evo, dolazim uskoro: čvrsto drži to što imaš, da ti nitko ne uzme vijenac.

Otk 3:12 Onoga koji pobjeđuje učinit ću stupom u hramu Boga svojega, i neće više izići van; i napisat ću na njemu ime svoga Boga i ime grada svoga Boga, to jest novoga Jeruzalema, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo.

Otk 3:13 Onaj tko ima uho neka čuje što Duh govori crkvama

 

Otk 14:1 I pogledah, i gle, Jaganjac stajaše na gori Sion, i s njime stotinu četrdeset i četiri tisuće onih koji imaju ime njegova Oca napisano na svojim čelima. 

Otk 14:2 I začuh glas s neba, kao huk mnogih voda i kao tutnjavu silnoga groma, i čuh glas citraša koji sviraju na svojim citrama: 

Otk 14:3 pjevaju kao neku novu pjesmu pred prijestoljem i ispred četiriju bića i ispred starješina. I nitko ne mogaše naučiti tu pjesmu, osim stotinu četrdeset i četiri tisuće onih koji bijahu otkupljeni sa zemlje. 

Otk 14:4 To su oni koji se nisu okaljali sa ženama, jer su djevci. To su oni koji prate Jaganjca kamo god on pođe. Oni bijahu otkupljeni od ljudi, prvine Bogu i Jaganjcu. 

Otk 14:5 I nije se u njihovim ustima našla prijevara: jer su bez mane pred Božjim prijestoljem.

Otk 14:6 I ugledah jednog drugog anđela gdje posred neba leti s vječnim evanđeljem da ga propovijeda onima koji žive na zemlji, i svakome narodu, i plemenu, i jeziku, i puku,

Otk 14:7 govoreći jakim glasom: “Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer došao je trenutak njegova suda; i poklonite se njemu koji je načinio nebo, i zemlju, i more, i izvore voda.

 

Otkrivenje 3:10-13 nije novi DOKAZ moje vizije, jer sam prije mnogo godina dobio viziju za taj dio o Regeneraciji.

 

Novo Otkrivenje ove trenutne vizije nalazi se u Otkrivenju 7:13-15:

 

Otk 7:13 I odgovori jedan od starješina, rekavši mi: “Što su ovi koji su odjeveni u bijele halje? i odakle su došli?” 

Otk 7:14 A ja mu rekoh: “Gospodine, ti znaš.” I reče mi on: “To su oni koji su došli iz velike nevolje i oprali su svoje halje i izbijelili ih u Jaganjčevoj krvi.

Otk 7:15 Zbog toga su pred Božjim prijestoljem i služe mu dan i noć u njegovu hramu; i prebivat će među njima onaj koji sjedi na prijestolju.

 

Važni zaključni, nepobitni, dokazni čimbenici:

 

§  Crkvi Philadelphije u prvom stoljeću, rečeno je da će biti sačuvana za vrijeme nevolje koja će doći na cijelu zemlju. Otkrivenje 7:14 dokaz je da "sačuvana" znači da je ZAŠTIĆENA tijekom Velikog Vremena Jakovljevih Muka, jer to je test koji imaju 144,000 prije nego što dobiju konačni Božji pečat.

 

§  U Otkrivenju 3:12, Krist govori Philadelphiji, da je ona ta koja će služiti u hramu na nebu.

 

§  Philadelphia je jedina crkva kojoj je rečeno da će biti stup u Hramu na nebu.

 

§  Philadelphia je jedina crkva koja je proglašena "bez mane", jer Philadelphia je ista kao i 144,000, a oni su bez krivnje u Otkrivenju 14:5.

 

§  Otkrivenje 14:1 kaže da su 144,000 ljudi koji primaju Očevo ime napisano na čelima.

 

§  U Otkrivenju 3:12 Philadelphiji se kaže: "i napisat ću na njemu ime svoga Boga i ime grada svoga Boga, to jest novoga Jeruzalema."

 

§  U Otkrivenju 7 daje se opis onih koji izlaze iz velike nevolje koja, u kombinaciji sa svim ostalim dokazima u ovoj viziji, rezultira zaključnom činjenicom da samo 144,000 prolaze kroz veliku nevolju. Ovo je potvrda Biblije o toj činjenici.

 

§  Također, u Otkrivenju 7:15, oni koji dolaze iz velike nevolje SLUŽE BOGU DAN I NOĆU U NJEGOVOM HRAMU. Philadelphiji je rečeno da će biti stupovi u Hramu.

 

Empirijski (Očigledni) Čimbenici

 

Biblija nas poziva da se okupimo i razmišljamo; da iskoristimo Bogom dane sposobnosti razmišljanja da uzimamo redak po redak, propis na propis i tumačimo tako da ništa ne proturječi, da bismo mogli spoznati istinu. Evo nekih potpuno nepobitnih činjenica koje smo naučili iz ove vizije i pregleda samo iz Svetog pisma:

 

1.   Philadelphijci iz prvog stoljeća bili su ponuđeni darom očuvanja od trenutka iskušenja, koji će doći na čitav svijet. To vrijeme iskušenja koje će doći na ČITAV SVIJET, veliko je vrijeme Jakovljeve nevolje, Matej 24:

 

2.   Mat 24:21 Jer tada će biti velika tjeskoba kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će je ikada biti.

 

3.   Jedini način na koji bi Philadelphijci iz prvog stoljeća mogli biti živi i proći kroz najgore vrijeme nevolja koje je svijet ikad vidio, jest kroz Princip Regeneracije.

 

4.   Ovo načelo ima više od jednog svjedoka. J. Wilfred Johnson, prvi starješina Canadian Union College Church, više od 40 godina, imao je viziju o Regeneraciji dok je podučavao razred. Bio je učitelj.

 

5.   G. Johnson je davao mnoge primjere regeneracije iz Biblije i DP.

 

6.   Bog mi je dao vizije o tim Biblijskim principima također. Dao mi je mnoge dodatne primjere istinitosti Principa Regeneracije, uključujući i ovaj, koji gospodin Johnson nikad nije dao.

 

7.   Moji anđeli su me uputili da svaka osoba koja namjerno odluči odbiti takve potpune i nepobitne (SAMO) biblijske dokaze i ismijava ih kao demonske, zapravo optužuje Duha Svetoga kao demona, a takav stav, ako se nastavi, sačinjavat će neoprostiv grijeh, jer govori izravno protiv Duha Svetoga koji je ovaj dokaz govorio Ivanu, piscu Otkrivenja.

 

Stoga bih savjetovao svakoga tko je u iskušenju da ne vjeruje u ove nevjerojatne biblijske dokaze i tko je u iskušenju da ih odbije, neka se dugo i naporno moli na koljenima i neka ne ustaje sve dok ne postane siguran da u potpunosti može pobiti tu novu svjetlost koja sjedi tamo stoljećima, ali tek nedavno nam je objavljena od Boga, preko Njegovog određenog glasnika.

 

U prošlosti, dizajner lažnih tablica, čovjek iz Australije, odgovorio je da Philadelphijci mogu biti podignut u posebnom uskrsnuću neposredno prije dolaska Isusa. Ali to ne funkcionira. Očigledno, oni prolaze kroz vrijeme Jakovljeve nevolje i preneseni su BEZ DA VIDE SMRT, nakon što su se Regenerirali da budu među posljednjim ostatkom koji živi neposredno prije nego što Krist dođe.

 

Zanimljivo je da su dvojica muškaraca povezana s lažnim tablicama događaja kraja vremena, govorili i nastavljaju govoriti o Regeneraciji i o učiteljima regeneracije, sve najgore moguće uvrede. Neću se usredotočiti na Sotonine strelice recitiranjem tih uvreda.

 

Nije pogrešno ispitivati. Kada sam prvi put čuo o Regeneraciji od moje žene, pokušao sam ju pobiti. Ali nisam mogao pobiti. A onda mi je Bog dao viziju o istinitosti regeneracije. Vrlo ozbiljno je pogrešno ustrajati u odbacivanju jasne i sadašnje istine kada je besprijekorno predstavljena iz Sola Skripture, kao što sam je ovdje predstavio kao diktat Duha Svetoga.

 

Moja je žena prisustvovala sastancima gospodina Johnsona o ovom pitanju prije no što smo se upoznali i oženili. Nikada nisam prisustvovao sastanku gospodina Johnson o toj temi, ali sam pročitao ono što je napisao i čuo neke od njegovih vrpci na tu temu. Gospodin Johnson vjerovao je da će Regeneracija biti osobito korisna za nevjestu u vrijeme velikog vremena Jakovljeve nevolje. Žalosno je prepoznao, kao i ja, da će mnogi odbiti ovu lijepu istinu. Potpuno proučavanje ovog pitanja traži mnogo vremena i mnogo važnih dokaza iz Biblije i Duha Proročanstva.

 

U ovoj dokumentaciji moje vizije nisam koristio niti jednu referencu Ellen White. Međutim, više je nego zanimljivo da se sve što Ellen White kaže o 144 tisuće i onima koji služe u Božjem hramu na Gori Sion na nebu, u potpunosti slaže s ovom prezentacijom vizije u kojoj smo koristili samo Bibliju.

 

Izreka da 'lude žure na mjesto gdje je anđele strah zakoračiti', toliko je primjenjiva na lude djevice koji su meni napisali kaznene optužbe o gospodinu Johnsonu, meni osobno i Biblijskom načelu Regeneracije.

 

Hvala ti Gospodine, za Otkrivenje ove velike biblijske istine koja daje odgovore mnogim stvarima koje su do sada dovela do raznih pitanja koja su uzrokovala sumnje u umovima nekih tvojih ljudi.

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina