Vizija brata Beaulieua o značenju izjave Ellen White o tri vječna Dostojanstvenika

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

U noćnim satima 1. prosinca 2017. godine uzet sam u viziju i upućen sam kako trebam dublje napisati što je Ellen White mislila kad kaže: "tri vječna dostojanstvenika", u svojoj izjavi u knjizi Evangelism (Ev, 616). Prije mi je pokazano da se riječi u vezi ljudskosti Krista odnose na to da je On vječan od Njegovog Utjelovljenja. Ipak, u ovoj viziji pokazan mi je još jedan presudni aspekt koji će pomoći objasniti tu činjenicu:

 

·      Ellen White NIJEDNOM nije koristila riječ KO-VJEČAN kada je govorila o tri osobe Božanstva

·      Ellen White NIJEDNOM nije koristila riječ TROJSTVO kada je govorila o tri osobe Božanstva

 

Vječni dostojanstvenici Trojstva - "Vječni nebeski dostojanstvenici - Bog, Krist i Duh Sveti - naoružavajući ih [učenike] s većom energijom od energije smrtnika, ... krenuli bi s njima na posao i uvjerili svijet o grijehu." {MR 130, 1901} ; {Ev 616.4}

 

Opet ponavljam, upućen sam kako bih trebao naglasiti da vječni nebeski dostojanstvenici nisu KO-VJEČNI nebeski dostojanstvenici, iz razloga što ljudskost Krista nije postala dio Božanstva do Njegova utjelovljenja. Prema tome, Njegova ljudskost nikako ne bi moglo biti KO-VJEČNA s Božanstvom. Dan nam je savjet da zajedno rasuđujemo i uzmemo SVAKU RIJEČ i dopustimo da ona ima svoj pravilni utjecaj na temu koju proučavamo, zatim tumačimo tako da se ništa ne proturječi te isključivo prateći ovaj strogi režim možemo ZNATI kako nismo u zabludi.

 

Više je nego zanimljivo ili slučajno što Ellen White NIKADA nije upotrijebila riječ KO-VJEČAN kad je govorila o Božanstvu. Provjerite to u svim njezinim spisima na White Estate: https://egwwritings.org/ (datum pristupa: 5. prosinca 2019.g.)

 

Više je nego samo zanimljivo ili slučajno što ona NITI JEDNOM nije upotrijebila riječ Trojstvo kada je govorila o tri osobe Božanstva. To nije bila slučajnost. Postojali su važni razlozi koji su povezani s korištenjem tih određenih izraza kada se govorilo o Božanstvu. Pokazani su mi sljedeći razlozi zbog kojih su ove izjave izražene onakve kakve jesu:

 

1. Koncept doktrine Trojstva koji uči postojanje tri KO-VJEČNE osobe Božanstva, u potpunosti su odbacili SDA Pioniri. Zato je George R. Knight, crkveni povjesničar, mogao dati sljedeću ispravnu tvrdnju.

 

Dr. George Knight, profesor teologije Sveučilišta Andrews, izjavio je sljedeće u službenom adventističkom časopisu za propovjednike - Ministry : "Većina adventističkih osnivača ne bi se mogli pridružiti crkvi danas ako bi morali prihvatiti sadašnja fundamentalna uvjerenja denominacije. Preciznije rečeno, većina se ne bi složila s uvjerenjem broj 2 koje se bavi doktrinom trojstva." – {Ministry, Listopad 1993, 10}

 

Ellen White i pioniri nisu željeli povezanost s doktrinom Trojstva. Zašto? Zato što učenje doktrine Trojstva o postojanju tri KO-VJEČNE osobe Božanstva u potpunosti negira nebeski proces utjelovljenja (pomirenja) koji je proizveo rođenje jedne osobe u Božanstvo. Učiti da već postoje tri KO-VJEČNE OSOBE u Božanstvu prije utjelovljenja, potpuno uništava žrtvu utjelovljenja po kojoj je TREĆA OSOBA dodana u Božanstvo. Na taj se način ustvari uništava čitav kršćanski sustav. Svetište je UNIŠTENO! Pomirenje - UNIŠTENO! To je isti krajnji rezultat kao kod alfa krivovjerja:

 

Svetište Uništeno Pomirenje Uništeno – "U prezentaciji koja je prošla preda mnom, vidjela sam da medicinski misionari obavljaju određeni posao. Naša službujuća braća su gledali, promatrajući što se događa, ali činilo se da ne razumiju. Osnova naše vjere, koja je uspostavljena uz tako puno molitve, tako usrdnim istraživanjem Svetog pisma, rušila se, stup po stup. Naša vjera je ostavljena bez oslonca – svetište je uništeno, pomirenje je uništeno." – {UL, 152}

 

Na koji način je Kelloggova teorija UNIŠTILA Svetište i Pomirenje? Kelloggova knjiga Živi Hram učila je kako je Božji Duh u svim stvorenim stvarima. Ellen White ga je ukorila zbog takvog učenja. Potom je promijenio svoj tekst rekavši da je SVETI DUH u svim stvarima. To je podjednako pogrešno i također UKLANJA svetište (pomirenje) zato što je pomoću žrtve Utjelovljenja Duh Sveti omogućen čovjeku kao najveće dobro - krunski dar, u svrhu pobjede svih svjesnih grijeha. Kad bismo smo već imali Duha Svetoga, ne bismo trebali Kristov spasiteljski čin pomoću Njegove žrtve Utjelovljenja u nebeskom Svetištu (Pomirenja). Alfa krivovjerje je bilo ograničeno na Kellogga i neke njegove kolege liječnike, ali i na neke teološke ljude. Čak su Jones i Waggoner, doprinositelji poruci iz 1888.g. Pravednosti po vjeri, stali na Kellogovu stranu u Alfa herezi. To se čini nevjerojatnim, ali ipak se dogodilo!

 

Ellen White je rekla kako će Omega krivovjerje biti daleko većeg opsega i plakala je za našim ljudima. Omega krivovjerje zasigurno je daleko gore po tome što uključuje cijelu svjetsku SDA crkvu, koja je glasala za Omega doktrinu Trojstva 1980.g. na zasjedanju svjetske Generalne konferencije. Sotona je sredinom 1950-ih prokrčio put ovom krivovjerju tako što je zadobio SDA vođe promijenivši njihov koncept vjerovanja u vezi ljudske prirode Krista. Dr. Walter Martin došao je razgovarati s LeRoyom Froomom i Royem Allenom Andersonom na generalnoj konferenciji. Pregledavao je knjige u ABC-u (adventističkoj trgovini) preko puta ureda Generalne konferencije i primijetio knjigu Biblijska čitanja za dom. U toj knjizi je pročitao kako je Krist uzeo našu grešnu prirodu. Bio je prestravljen i to je iznio Froomu i Andersonu koji su se također uzrujali kao i on. Uvjerili su Martina da će se u budućim izdanjima ta izjava izmijeniti te je tako i bilo! Tako je Sotona bio uspješan u svojim namjerama da navede Adventiste k prihvaćanju antikristova stava u vezi Kristove ljudske prirode.

 

Ispravno razumijevanje Kristove ljudske prirode potrebno je za ispravno razumijevanje Božanstva. Ako Krist nije došao u našoj grešnoj prirodi, ne bi bilo utjelovljenja u našu prirodu i stoga NE BI BILO treće OSOBE koja bi se dodala u Božanstvo. Kad crkva podučava svoj pogrešan koncept ljudske prirode Krista, kako On nije bio poput Adama poslije pada time podučava antikristov stav. Biblija kaže da je Krist uzeo našu palu ljudsku prirodu, kao i da su svi koji ne vjeruju da je Krist došao u grješnom tijelu antikristi.

 

Rimljanima 8:3 Jer što je bilo nemoguće Zakonu, u čemu je po tijelu bio nemoćan, Bog je učinio poslavši Sina svojega u obličju grješnoga tijela, te za grijeh osudio grijeh u tijelu

 

1 Ivanova poslanica 4:3 A svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga. To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu.

2 Ivanova poslanica 1:7 Jer mnogi su zavodnici izišli u svijet, koji ne ispovijedaju da Isus Krist dolazi u tijelu. To je zavodnik i antikrist.

 

Vođe SDA podučavaju da Krist nije došao u našem grješnom tijelu otkada su se složili s dr. Walter Martinom i kad su promijenili buduća izdanja Biblijskih čitanja za dom, tako odražavajući svoje antikristovo učenje. TO JE BILA PRVA KNJIGA NOVOG REDA, vidi {1SM 204-205}. TO JE BILO PRVO UKLANJENJE TEMELJNE DOKTRINE što ga je učinio NOVI ADVENTISTIČKI POKRET - NOVA ORGANIZACIJA ADVENTIZMA, a ta temeljna doktrina se SE ODNOSI NA LJUDSKU PRIRODU KRISTA. TO PODRAZUMIJEVA DA JE "BOG UKONJEN."

 

"Novi poredak stvari UŠAO je U službu. Postoji želja za oponašanjem drugih crkava, a jednostavnost i poniznost gotovo su nepoznati. Mladi propovjednici nastoje biti originalni i uvesti nove ideje i nove planove za rad. Neki dogovaraju sastanke probuđenja i na ovaj način pozivaju veliki broj ljudi u crkvu, ali kada uzbuđenje prođe, gdje su oni koji su obraćeni? Ne vide se pokajanje i priznanje grijeha. Grešnika se moli da vjeruje u Krista i prihvatiti ga bez da se osvrne na svoj prošli život grijeha i pobune. Srce nije slomljeno. Nema kajanja duše. Navodni obraćenici nisu pali na Stijenu, Krista Isusa." – {2SM, 18-19}

 

Ako Krist nije uzeo našu grešnu prirodu, onda nam On nije mogao biti primjer te bi to značilo kako nije došao kao druga osoba, već kao TREĆA OSOBA. Došao bi SAMO U STANJU SVOJE BOŽANSKE OSOBE. Stoga, pogrešno učenje o Kristovoj ljudskoj prirodi rezultira istim ishodom kao i pogrešno učenje o Božanstvu. To podrazumijeva kako nema ŽRTVE UTJELOVLJENJA i nema POMIRENJA U SVETIŠTU te je time čitav kršćanski sustav uništen. Ali nijemi psi stražari (Izaija 56:10-12) previše su neuki i lišeni duhovnog razlučivanja da vide posljedice svojeg heretičkog otpadništva.

 

Neki će tvrditi da je Krist bio drugačiji od nas po tome što ga je Sveti Duh začeo u Marijinoj utrobi, ali to nije tako zato što nam je On žrtvom utjelovljena omogućio mogućnost sudjelovanja u najvećem dobru, krunskom daru koji nebo može darovati, Njegov Sveti Duh božanske prirode - dušu Njegovog života. To izjednačava razliku između Njegove ljudske prirode i naše, ako primimo dar. U suprotnom, mi nismo Njegovi i ako On ne prebiva u nama i mi u Njemu, postajemo manja, pala bića, prepuštajući se našoj životinjskoj prirodi.

 

"Ako na zemlji postoji neka ustanova u kojoj se trebaju primjenjivati načela zdravstvene reforme, to je u internatu ili u sanitariju. Ako se prehrana učenika i učitelja uglavnom sastoji od mesa, njihovo će zdravlje katastrofalno trpjeti. Loša prehrana zatupit će razumijevanje i aktivirati životinjske strasti. Životinjska priroda borit će se za pobjedu nad moralnom i duhovnom prirodom." - {16MR 65.2}

 

"Sodoma je bila smještena u lijepoj i plodnoj ravnici, i otkrivala obilje svega što su priroda i umjetnost mogli pružiti. Činilo se da su stanovnici Sodome stranci oskudici i radu. Siromašnom čovjeku nije bilo dopušteno da postane stanovnik grada. Protjeran je zlostavljanjem ili ako nije protjeran, bio je žrtva odvratnog plana koji je vodio do njegove propast. Ljudi ovog zlog grada nisu razmišljali o budućem životu. Besposlenost i bogatstvo i ljubav prema uzbuđenjima doveli su ih do velike neumjerenosti u zadovoljstvima. Uzgajala se tjelesna, životinjska priroda, i kako je, poput svijeta prije potopa, pomisao njihovih srca bila neprestana zloća, oni su svoj um usmjerili na pronalaženje novih, neprirodnih načina na koje bi mogli zadovoljiti svoje gnjusobne, iskvarene strasti." - {ST, 9thOctober, 1893, par. 1}

 

Ostale izjave koje se pojavljuju u časopisu Adventist Review :

 

''Neki će se oduprijeti ovoj doktrini (trojstvu), zato što se NE NALAZI izričito navedena u Svetim pismima.'' - {AR, 20thAugust, 1993 P-8}. "JEDINO PO VJERI možemo prihvatiti postojanje Trojstva." – {AR, Vol. 158, No. 31, 4}

 

"Isto tako, razumijevanje Boga kao trojstvo, koje je sada dio naših fundamentalnih uvjerenja, nije ono što su rani adventisti vjerovali. Čak i danas ima onih koji ne vjeruju u trojstvo." {AR, 6thJanuary, 1994, 10-11}

 

2. Ljudskost osobe koja je postala Sin Božji u novom smislu nakon svog utjelovljenja, POSVOJENA je u Božanstvo. Da je Kristova ljudskost bila vječna, ne bi kasnije bila posvojena u Božanstvo kao druga NEZAVISNA OSOBA.

 

3. "Svojim životom i smrću Krist je postigao više od same obnove onoga što je bilo razoreno grijehom. Sotonina je namjera bila prouzročiti vječnu razdvojenost između Boga i čovjeka; ali u Kristu mi smo se mnogo prisnije sjedinili s Bogom no što bi to bilo da nikada nismo pali. Time što je uzeo našu prirodu, Spasitelj se povezao s čovječanstvom vezom koja se neće nikada raskinuti. Kroz svu vječnost On je povezan s nama. "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina." (Ivan 3:16) On Ga je dao ne samo da ponese naše grijehe i umre kao naša žrtva; On Ga je poklonio palom rodu. Da bi nas uvjerio u nepromjenjivost svoje odluke o miru, Bog je dao svojega jedinorođenog Sina da postane član ljudskog roda kako bi zauvijek zadržao svoju ljudsku prirodu. To je zalog da će Bog ispuniti svoju riječ. "Jer, dijete nam se rodilo, sin nam je dan; vlast će mu biti na ramenu." Bog je posvojio ljudsku prirodu u osobi svojega Sina i prenio istu u najviše nebo. "Sin Čovječji" je taj koji dijeli prijestolje svemira. "Sin Čovječji" čije će ime biti "Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez Mira" (Izaija 9:6) JA JESAM je posrednik između Boga i čovječanstva, polažući svoje ruke na oboje. On koji je "svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika" ne stidi se nazvati nas braćom. (Hebrejima 7:26, 2:11) U Kristu su međusobno povezane zemaljska i nebeska obitelj. Proslavljeni Krist je naš brat. Nebo je obavijeno ljudskošću, a ljudskost je obavijena u krilu Beskonačne Ljubavi." – {DA, 25}

 

4. "Ograničen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, razdvojen od ljudske ličnosti i neovisan o njoj. On će predstavljati samog sebe tako što će biti prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." – {MR, Vol.14, 23}

 

5. Prema gornjoj izjavi, Utjelovljeni Sin Božji bio je NEZAVISNA LIČNOST (Osoba) od svog prijašnjeg stanja postojanja kao ISKLJUČIVO BOŽANSKOG SVETOG DUHA. BOŽANSKA OSOBA SINA bila je i jest vječna. Ljudskost Sina nije KO-VJEČNA.

 

Ostale Zablude o Božanstvu

 

Ljudi trebaju upoznati naš stav — "Naše pravilo glasi: nemojte isticati sporna obilježja naše vjere, koja zadaju najteže udarce navikama i običajima ljudi, dok Gospodin ljudima ne pruži poštenu priliku da saznaju da smo vjernici u Krista, da zaista vjerujemo u Božanstvo Krista i u Njegovu preegzistenciju." — {Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 1895, 253} ; {Ev 613.2}

 

Morat ćemo se suočiti s lažnom naukom — "Često ćemo biti pozvani sukobiti se s utjecajem ljudi koji proučavaju znanosti sotonskog porijekla, kroz koje Sotona radi da bi ljude uvjerio kako Bog i Krist ne postoje. Obojica, i Otac i Sin imaju ličnost. Krist je izjavio: "Ja i Otac jedno smo." [Ivan 10:30] Ipak, Božji Sin je došao na svijet u ljudskom obliku; odlažući svoju kraljevsku odoru i kraljevsku krunu; zaogrnuo je svoje Božanstvo s ljudskošću, kako bi čovječanstvo kroz Njegovu beskonačnu žrtvu moglo postati sudionik božanske prirode i pobjeći pokvarenosti koje je u svijetu zbog požude." – {Testimonies For The Church 9, 1909, par. 68} ; {Ev 613.3}

 

Pogreške kod korištenja metafora u pokušaju objašnjenja i/ili definiranja Božanstva

 

Jasna istina nasuprot spritističkim prikazima — Upućena sam reći: ne vjerujmo osjećajima onih koji traže napredne znanstvene ideje. Između ostalog, oni govore i ovakve stvari: "Otac je poput nevidljive svjetlosti; Sin je kao utjelovljena svjetlost; Duh je svjetlost razasuta." Zatim: "Otac je kao rosa, nevidljiva magla; Sin je kao rosa sabrana u krasan oblik; Duh — kao rosa koja pada na vrelo života." Još jedan prikaz: "Otac je kao nevidljiva para; Sin kao olovno sivi oblak; Duh je kao kiša koja pada i radi osvježavajućom silom."

Sva ta spiritistička shvaćanja su obično ništavilo. Ona su nesavršena, neistinita. Ona ponižavaju i umanjuju Veličanstvo Neba s kojim se ništa zemaljsko ne može uspoređivati. Bog se ne može uspoređivati s onim što su njegove ruke načinile. To su samo zemaljske tvari koje su pod teretom Božjeg prokletstva, izrečenog zbog čovjekovog pada u grijeh. Otac se ne može opisati sa zemaljskim stvarima. Otac je sva punina Božanstva tjelesno i nevidljiv je za smrtno oko." - {Ev, 614, par. 1-2}

 

"Sin je sva punina Božanstva očitovana. Božja Riječ kaže za Njega da je "slika Očeve osobe". [Hebreji 1:3] "Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u Njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni." [Ivan 3:16] Tu je pokazana Očeva ličnost. - {Ev, 614, par.3}

 

"Utješitelj koga je Krist obećao poslati poslije svog uznesenja na Nebo, jest Duh u svoj punini Božanstva, koji očituje silu božanske milosti svima koji primaju i vjeruju u Krista kao svog osobnog Spasitelja. Postoje tri živuće ličnosti božanskog Tria; u ime te tri velike sile – Oca, Sina i Svetoga Duha — krste se oni koji primaju Krista po živoj vjeri; a te sile će s poslušnim podanicima Neba surađivati u njihovim naporima da žive novim životom u Kristu." – {Special Testimonies, Series B, No. 7, 1905, 62-63} ; {Ev 615.1}

 

Prapostojeći, samopostojeći Božji Sin – "Krist je prapostojeći, samopostojeći Božji Sin… Kada govori o svojoj preegzistenciji, Krist vraća naše misli unazad kroz beskrajna razdoblja. On nas uvjerava da nikada nije postojalo vrijeme kada On nije bio u tijesnoj zajednici s vječnim Bogom. Onaj čiji su glas Židovi tada slušali bio je s Bogom kao netko tko je s njime odrastao." – {The Signs of the Times, 29thAugust, 1900} ; {Ev 615, par.2}

 

"On je bio jednak s Bogom, beskonačan i svemoćan... On je vječni, samopostojeći Sin." – {Manuscript 101, 1897} ; {Ev 615.3}

 

Od vječnih vremena — "Dok Božja Riječ govori o ljudskosti Krista dok je bio na ovoj Zemlji, također sasvim odlučno govori i o Njegovoj preegzistenciji. Riječ je postojala kao božansko biće, odnosno, kao vječni Božji Sin, u potpunom jedinstvu sa svojim Ocem. On je od vječnih vremena bio Posrednik saveza, u kome će svi narodi na Zemlji, Židovi i neznabošci, biti blagoslovljeni ako ga prihvate. "Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog." Prije nego što su ljudi ili anđeli bili stvoreni, Riječ je bila s Bogom i sama je bila Bog." – {RH, 5thApril, 1906} ; {Ev 615, par.4}

 

"Krist pokazuje ljudima da, premda mogu izbrojati Njegov život na manje od pedeset godina, ipak se Njegov božanski život ne može izračunati ljudskim načinom računanja. Kristovo postojanje prije Njegovog utjelovljenja ne mjeri se brojkama." – {The Signs of the Times, 3rdMay, 1899} ; {Ev 616, par.1}

 

Život izvorni, nepozajmljeni, neizvedeni — "Isus je izjavio: "Ja sam uskrsnuće i život." [Ivan 11:25] U Kristu je život, izvorni, nepozajmljeni i neizvedeni. "Tko ima Sina Božjega ima život." [1 Ivanova poslanica 5:12] Kristovo Božanstvo vjernikova je garancija vječnog života." – {DA, 530 (1898)} ; {Ev 616, par.2}

 

S Ocem na Sinaju — "Kada su oni [Izraelci] došli do Sinaja, On je iskoristio priliku kako bi njihove umove osvježio o svojim zahtjevima. Krist i Otac su, stojeći jedan pored drugog na gori, u svečanoj, veličanstvenoj atmosferi, proglasili Deset Zapovijedi." – {Historical Sketches, 231, (1866)} ; {Ev 616, par.3}

 

Ronova bilješka: U sljedećoj izjavi riječ Trojstvo umetnuli su iz White Estatea. Ellen White NIKADA nije upotrijebila riječ TROJSTVO da opiše Boga. Kraj bilješke.

 

Vječni dostojanstvenici Trojstva - "Vječni nebeski dostojanstvenici - Bog, Krist, i Duh Sveti - naoružavajući ih [učenike] s većom energijom od energije smrtnika, ... krenuli bi s njima na posao i uvjerili svijet o grijehu." – {Manuscript, 130, 1901} ; {Ev 616.4}

 

Ličnost Svetoga Duha – "Trebamo shvatiti da Sveti Duh, koji je isto osoba koliko je i Bog osoba, hoda po ovom tlu." – {Manuscript 66, 1899 (From a talk to the students at the Avondale School)} ; {Ev 616, par.5}

 

"Sveti Duh je ličnost jer On svjedoči s našim duhom da smo djeca Božja. Kad se pokazuje to svjedočanstvo, ono sa sobom nosi svoj vlastiti dokaz. U takvim trenucima mi vjerujemo i sigurni smo da smo djeca Božja…" - {Ev 616, par.6}

 

Sveti Duh ima ličnost; u protivnom, On ne bi mogao svjedočiti našem duhu i s našim duhom da smo djeca Božja. On također mora biti i božanska ličnost, jer inače ne bi mogao ispitivati tajne koje su sakrivene u Božjem umu. "Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega koji je u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega." [1 poslanica Korinćanima 2:11] - {Manuscript 20, 1906} ; {Ev 617, par.1}

 

Božja sila u Trećoj Osobi — "Knez sile zla može biti obuzdan jedino Božjom silom u trećoj osobi Božanstva, Svetome Duhu." – {Special Testimonies, Series A, No. 10, 37, (1897)} ; {Ev 617, par.2}

 

U suradnji s trima najvišim silama — "Moramo surađivati s trima najvišim silama na Nebu — Ocem, Sinom i Svetim Duhom — i te sile će raditi kroz nas, čineći nas Božjim suradnicima." – {Special Testimonies, Series B, No. 7, 51 (1905)} ; {Ev 617, par.3}

 

"Čvrsto se trebamo držati i živjeti svu svjetlost koju primamo s neba. Zašto? Zato što Bog želi da shvatimo vječnu istinu i da djelujemo kao Njegova pomoćna ruka, prenoseći svjetlost onima koji još ne znaju kolika je Njegova ljubav prema njima. Kad ste se dali Kristu, prisegnuli ste u nazočnosti Oca, Sina i Duha Svetoga - tri velika osobna Dostojanstvenika neba." – {Ms 92, 1901 (7BC 959)}.

 

Zaključci:

    

·      Kad Ellen White govori o "vječnim nebeskim dostojanstvenicima - Bogu, Kristu i Duhu Svetom" – to jedino može značiti da su njih troje vječni od Utjelovljenja pa nadalje, jer su samo dvije vječne osobe postojale PRIJE UTJELOVLJENJA, Otac i Sin. Ako je ljudskost Krista vječna, to znači da nije postojao trajni (vječni) oblik smrti Zavjetodavca, a samim time, nema ni svetišta (pomirenja).

 

Hebrejima 9:16-17

9:16 Jer ondje gdje je zavjet, nužno je potrebna i smrt zavjetodavca:

 

9:17 zavjet je naime valjan tek nakon smrti, budući da nije stupio na snagu dokle god zavjetodavac živi.

 

·      Ljudskost Sina bila je vječna "smrt" Njegovom prijašnjem stanju kao ISKLJUČIVO Svetome Duhu božanske prirode, vječni Božji Sin.

 

·      Da su tri člana Božanstva KO-VJEČNA, ne bi postojala smrt Zavjetodavca nečemu, a time ni utjelovljenja u nebeskom Svetištu (Pomirenja). Utjelovljenje je proizvelo još jednu NEZAVISNU OSOBU Božanstva koja je posvojena u Božanstvo. Da su postojale tri KO-VJEČNE OSOBE, Utjelovljenjem bi trebala nastati ČETVRTA, a to nije slučaj.

 

·      Ako je Ellen White ikad rekla da postoje tri ko-vječne osobe ili čak tri vječne osobe prije Utjelovljenja, to bi bilo u suprotnosti s mnogim njezinim izjavama o Božanstvu. Na primjer, rekla je da postoje tri osobe Božanstva. Ako su postojale/postoje tri vječne osobe prije Utjelovljenja, tada bi nakon Utjelovljenja morale biti ČETIRI jer Kristova ljudskost prije Utjelovljenja nikada nije bila dio Božanstva! Dakle, da bismo protumačili tako da ništa nije u suprotnosti, po savjetu Ellen White, možemo samo zaključiti da je Ellen White mislila na tri vječne osobe nakon Utjelovljenja.

 

·      Ellen White je rekla da je Kristova ljudskost bila i još uvijek je neovisna osoba od Svetoga Duha Njegove božanske prirode. Isus je to isto rekao kad je govorio Nikodemu da je Sin Čovječji na nebu, dok je On (Isus) razgovarao s Nikodemom licem u lice na zemlji: "I nitko nije uzašao na nebo osim onoga koji s neba siđe: Sina Čovječjega koji je na nebu." Ivan 3:13.

"Ograničen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, razdvojen od ljudske ličnosti i neovisan o njoj. On će predstavljati samog sebe tako što će biti prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." – {MR, Vol.14, 23}

 

·      Otpala SDA crkva je osmi entitet izvan carstva 7 crkava iz Otkrivenja poglavlja 2 i 3. Ona je hladna, otpala, Sinagoga Sotone i stoga se ne može nazvati MLAKOM, što je svojstvo Laodiceje i Laodicejaca.

 

·      Kad čovjek ne teži k višoj prirodi pod vodstvom Kristovog Duha, on postaje vođen s jedinim drugim duhom, sotoninim duhom i spušta se u svoje niže životinjsko stanje postojanja.

 

·      Ellen White kaže da možemo postati superiorni mentalno, duhovno i fizički, usklađujući se s našim Stvoriteljem, sudjelujući u Njegovom Svetome Duhu božanske prirode, "najvišem dobru, krunskom daru koji nam nebo može dati" koji će boraviti u nama i mi u Njemu, ako dopustimo.

 

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova, 

 

Ronald William Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić