Vizija brata Beaulieua o Danielu i Tajnama Otkrivenja

 

 

Amos 3:7 Ta ništa ne čini Gospodin GOSPODIN a da tajnu svoju ne otkrije svojim slugama prorocima.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

13. Studeni 2011.

 

U noćnim satima ovog 13. studenoga, zamolio sam Gospodina da riješi neka važna pitanja koja su se u zadnje vrijeme pojavila u mom umu. Ova vizija dokumentira tumačenja za kraj vremena koje mi je Gospodin pokazao u viziji tijekom tihih noćnih sati. Ta tumačenja ne znače kako je vrijednost povijesnih pogleda umanjena niti im je svrha obezvrijediti iste.

 

Otkrivenje 11 i Daniel 8

 

Otk 11:1 i bijaše mi dana trska slična palici; i stade anđeo, rekavši: “Ustani i izmjeri hram Božji, i žrtvenik, i one koji se klanjaju u njemu.

 

Sud (mjerenje) počinje u Domu Božjem. Ezekiel 9 doslovno započinje u Kući Jakovljevoj, Njegovom Svetištu, zvaničnoj SDA crkvi, na kraju 1290. dana do 1335. dana. To se odvija pred očima nacija - Ezekiel poglavlje 5.

 

Otk 11:2 A dvorište koje je izvan hrama izostavi i nemoj ga mjeriti, jer je ono dano poganima: i gazit će oni svetim gradom četrdeset i dva mjeseca.

 

Božji zvanični "izabrani" narod, Adventisti sedmog dana, bit će izmjereni (sudit će im se) najprije primanjem upozorenja Ezekiela 9, nakon Nedjeljnog Zakona, baš kao što su Kristovi učenici trebali ići prvo Židovima. Jednom sveti grad, doslovni Jeruzalem, gazit će pogani četrdeset i dva mjeseca. Papa će sjediti na Svetom mjestu gdje je jednom stajao Herodov Hram. On i njegova pratnja smatraju se poganima. Ovo će biti još jedan aspekt gnjusobe opustošenja koja sjedi na Svetom mjestu.

 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Drugi_hram

 

Dn 8:13 Tada čuh jednoga sveca govoriti, a drugi svetac tome svecu koji govoraše reče: “Kako dugo će trajati to viđenje u pogledu svagdašnje žrtve i prijestupa pustošenja, da se i Svetište i vojska dadu gaziti?”

 

Jednom istinsko Svetište i jednom istinska vojska na kraju gnjeva (Daniel 8:17,19), predstavljena je današnjim duhovnim Izraelom, zvaničnim Adventizmom sedmog dana.

 

Dn 8:17 Tako se on približi do mjesta gdje stajah; a kada je on došao, uplaših se i padoh na lice; no on mi reče: “Razumij, sine čovječji, jer će to viđenje biti za razdoblje svršetka.”

 

Dn 8:19 I reče: “Evo, obznanit ću ti što će biti na samom svršetku gnjeva; jer će u određeno vrijeme biti svršetak.

 

Dn 8:14 I reče mi: “Do dvije tisuće i tri stotine dana; tada će Svetište biti očišćeno.”

 

Svetište se ne može očistiti do svršetka 2300 dana, a doslovnih 2300 dana završava u skladu s krajem posljednjih 42 mjeseca (tri i pol godine). To ni na koji način ne predviđa vrijeme kada će Isus doći jer će nam to On objaviti i nitko ne zna kada i u koje vrijeme će objaviti svoj dolazak.

 

Otkrivenje 11:3-19

 

Otk 11:3 I dat ću moć dvojici svojih svjedoka (Starom i Novom Zavjetu) i oni će, odjeveni u kostrijet, prorokovati tisuću dvije stotine i šezdeset dana (pod prinudom).

 

Ovo vremensko razdoblje od 1260 dana je razdoblje tijekom kojega upozorenje evanđelja odlazi cijelom svijetu - prvo SDA crkvi koja je počinila teško otpaništvo, a potom svijetu. Nakon toga ide razdoblje kušnji i testiranja – ispijanje čaše za 144,000.

 

Otk 11:4 Oni su dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Bogom zemlje.

 

Bilješka: Dvije Masline i Dva Svijećnjaka

 

"Dvije skupine djevica prikazuju dvije vrste ljudi koji govore da čekaju svojega Gospodina. Biblija ih naziva djevicama zato što ispovijedaju čistu vjeru. Njihovim svjetiljkama prikazana je Božja riječ. Psalmist kaže: "Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi." (Psalam 119:105) Ulje je simbol Svetoga Duha. Tako je Sveti Duh prikazan u proročanstvu proroka Zaharije. Prorok kaže: "Anđeo koji je govorio sa mnom vrati se tad i probudi me kao čovjeka koji se oda sna budi. ‘Što vidiš?’ upita. Ja odgovorih: ‘Vidim, evo, svijećnjak, sav od zlata, s posudom za ulje vrh njega; i sedam je žižaka na svijećnjaku, sa sedam lijevaka za sedam žižaka što su na njemu. Dvije su masline kraj njega, jedna njemu zdesna, druga slijeva. Obratih se anđelu koji je govorio sa mnom i upitah ga: ‘Što je to, gospodaru?’... On mi odgovori ovako: ‘Evo riječi Gospodinove Zerubabelu: Ne silom niti snagom, već duhom mojim! — riječ je Gospodina nad Vojskama’... Tad progovorih i zapitah ga: ‘Što su one dvije maslinove grančice koje kroz dvije zlatne cijevi dolijevaju ulje?’... On reče: ‘To su dva Pomazanika koji stoje pred Gospodarem sve zemlje." Zaharija 4:1-14. {COL 406.3}

 

"Iz dvije masline zlatno ulje je teklo kroz zlatne cijevi u posudu za ulje na svijećnjaku, a odatle u zlatne svjetiljke koje su obasjavale svetište. Tako i od svetaca koji stoje u Božjoj prisutnosti Njegov Duh se dijeli ljudskim oruđima koja su posvećena Njegovoj službi. Zadatak dvojice Pomazanika jest da Božjem narodu prenose nebesku milost koja jedina može učiniti Njegovu Riječ svjetiljkom nogama i svjetlom stazi. "Ne silom niti snagom, već duhom mojim! — riječ je Gospodina nad Vojskama." Zaharija 4:6. {COL 408.1}

 

Otkrivenje 11 (nastavak)

 

Otk 11:5 I ako im itko hoće nauditi, oganj izlazi iz njihovih usta i proždire njihove neprijatelje; i ako im tko hoće nauditi, tako mora poginuti.

 

144,000 nevjesta nikoga ne ubija. Vatra je sila Duha Svetoga koja ima moć proždrijeti naše neprijatelje istinom koju ne mogu poreći. Oni koji nas žele povrijediti neće moći dokazati da je poruka pogrešna. Ovom simbolikom njihovo svjedočenje protiv nas je (simbolično) ubijeno.

 

Otk 11:6 Oni imaju vlast zaključati nebo da ne padne kiša u dane njihova prorokovanja; i vlast imaju nad vodama da ih pretvore u krv i da udare zemlju svakovrsnim pošastima, koliko god često hoće.

 

Samo nevjesta ima tu silu koju joj daje Duh Sveti.

 

Otk 11:7 A kada dovrše svoje svjedočanstvo, zvijer koja izlazi iz bezdana zaratit će s njima i pobijediti ih, i ubiti.

 

Svjedočanstvo dvojice svjedoka, Staroga i Novog Zavjeta i onih koji ih svjedoče svijetu, dovršeno je na kraju tri i pol godine, ili u vrijeme male Jakovljeve nevolje, prije nego što je gnjusoba opustošenja nastupi po Danielu 12:11,12. Tada Sotona djeluje kroz antikrista i ubija vjerne mučenike, a Ellen White je rekla da će biti mnogo mučenika:

 

Mnogi će biti Ubijeni (Mnogo Mučenika)

 

"Za nas je najbolje da izgradimo prisnu zajednicu s Bogom i ako On želi da umremo mučeničkom smrću radi istine, to može biti sredstvo za dovođenje mnogih u istinu." 3SM, str. 420 (1886.) {LDE 149.5}

 

"Mnogi će biti uhićeni, mnogi će pobjeći iz velikih i manjih gradova da bi sačuvali svoj život, i mnogi će biti mučenici zbog Krista stojeći u obrani istine." (3SM, str. 397. – 1889.) {LDE 150.1}

 

"Pred nama je na vidiku neprekidna borba da po cijenu uhićenja, gubitka imetka i čak samog života branimo Božji Zakon." (5T, str. 712. – 1889.) {LDE 150.2}

 

"Od ljudi će se tražiti da pokažu poslušnost ljudskim naredbama koje će se suprotstavljati božanskom Zakonu. Oni koji ostanu vjerni Bogu bit će ugrožavani, optuživani, protjerivani. I "izdavat će vas čak i roditelji, braća, rođaci i prijatelji, i neke će od vas poubijati." (Izraelski proroci, str. 373. – c. 1914.) {LDE 150.3}

 

"U nekim slučajevima, PRIJE vremena navedenog u dekretu, neprijatelji će navaliti na one koji čekaju da ih smaknu." E.G. White, The 1884 edition of The Great Controversy, str. 447.

 

"Nama neće biti potrebna hrabrost i čvrstina nekadašnjih mučenika sve dok se ne nađemo u okolnostima u kojima su oni bili. ... Ukoliko se progonstva vrate, dobit ćemo milost koja će razbuditi sve snage duše da pokaže istinsko junaštvo." (OHC, str. 125. – 1889.)  {LDE 150.4}

 

"Učenici nisu bili obdareni hrabrošću i postojanošću mučenika, sve dok im takva milost nije bila potrebna." (Isusov život, str. 285. – 1889.) {LDE 150.5}

 

Kako Ostati Čvrst u Progonstvima

 

"Ustanovit ćemo da moramo pustiti svaku ruku osim ruke Isusa Krista. Prijatelji će se pokazati podmuklima i izdavati će nas. Rođaci, koje je neprijatelj prevario, mislit će da služe Bogu time što nam se protive i ulažu najveće napore da nas strpaju u zatvor, nadajući se da ćemo se odreći naše vjere. Ali usred tame i opasnosti možemo svoju ruku povjeriti u Kristovu ruku." (Mar, str. 197. – 1889. Slično u Maran Atha, str. 195.) {LDE 150.6}

 

"Jedini način na koji ljudi mogu čvrsto stajati u ovom sukobu jest da budu ukorijenjeni i utemeljeni u Kristu. Oni moraju primiti istinu kakva je u Isusu. Samo tako iznesena istina može zadovoljiti potrebu duše. Propovijedanje razapetog Krista, Krista naše pravednosti, je ono što nasiti glad duše. Kad osiguramo zanimanje ljudi za ovu veliku središnju istinu, u srce ulaze vjera, nada i hrabrost." (GCDB, 28. siječnja 1893.) {LDE 151.1}

 

"Mnogi će zbog svoje vjere ovdje ostati bez doma i nasljedstva, ali ako svoje srce predaju Kristu, ako prihvate vijest Njegove milosti i ako se oslone na svoju Zamjenu i Jamca, na Sina Božjeg, njihovo srce ipak može biti ispunjeno radošću." (ST, 2. lipnja 1898.) {LDE 151.2}

 

Progonstvo Raspršuje Božji Narod

 

"Dok se u raznim mjestima podiže neprijateljstvo prema onima koji svetkuju Subotu Gospodinovu, možda će biti potrebno da se Božji narod preseli iz takvih mjesta u mjesta u kojima neće naići na tako ogorčeno protivljenje." {LDE 151.3}

 

"Bog ne traži od svoje djece da ostanu tamo gdje zbog postupaka zlih ljudi njihov utjecaj nema snage i život im je izložen opasnosti. Kad su u opasnost dovedeni sloboda i život, ne samo što je prednost, već i naša dužnost da odemo tamo gdje su ljudi voljni čuti Riječ života i gdje će prilike za propovijedanje Riječi biti mnogo povoljnije." (MS 26, 1904.) {LDE 151.4}

 

"Uskoro dolazi vrijeme kad će se Božji narod zbog progonstva raspršiti po mnogim zemljama. Oni koji su stekli svestranu izobrazbu imat će prednost tamo gdje se nađu." (5MR, str. 280. – 1908.) {LDE 152.1}

 

Svaki vjernik kršćanin koji je spašen, osim 144,000, bit će mučenik. Zvijer izlazi iz jame pakla na kraju perioda od tri i pol godine i počinje ubijati te kršćane od 1290. do 1335. dana.

 

Otk 11:8 I ležat će njihova trupla na ulici velikoga grada koji se duhovno naziva Sodoma i Egipat, gdje i Gospodin naš bijaše razapet.

 

Otk 11:9 A ljudi iz svih pukova, plemena, jezika i naroda tri i pol dana će gledati njihova mrtva tijela i neće dopustiti da im se mrtva tijela polože u grobove.

 

Usporedi: "Ono što smo vidjeli i čuli za pošast, samo je početak onoga što ćemo vidjeti i čuti. Uskoro će mrtvi i umirući biti oko nas. Vidio sam da će neki biti toliko otvrdnuti, da će čak raditi sprdnju od Božjih osuda. Tada će ubijeni Gospodinovi biti s jednog kraja zemlje do drugog; neće biti oplakivani, sakupljeni, ni pokopani; nego će njihov ružan miris izlaziti s lica cijele zemlje. Samo oni koji imaju pečat živoga Boga, bit će zaštićeni od oluje gnjeva, koji će uskoro pasti na glavu onih koji su odbacili istinu." {RH, September 1, 1849 par. 10} In Hope, E. G. White. {RH, September 1, 1849 par. 11}

 

Pitanje: Da li mrtvi iz povijesne primjene još uvijek leže po zemlji nezakopani?

 

Ponovljeno zbog kontinuiteta: Otk 11:9 A ljudi iz svih pukova, plemena, jezika i naroda tri i pol dana će gledati njihova mrtva tijela i neće dopustiti da im se mrtva tijela polože u grobove.

 

Pozivajući se na riječ "dani" u gore navedenom stihu, zamolio sam Gospodina da mi pokaže točnu primjenu za kraj vremena ove riječi kao što se pojavljuje u Otkrivenju 11:9,11. Bio sam odveden do sljedećeg izvanrednog otkrića:

 

"Posljednjeg dana sadašnjeg doba, onoga dana kad će se Krist vratiti s neba, podići mrtve, održati konačni sud i usavršiti njegovo kraljevstvo"

 

Za gornju definiciju idite na sljedeću vezu i kliknite na riječ "dani" u Otkrivenju 11:9 i 11.

http://www.linkedword.com/rev/11/11-11/11

 

Otk 11:11 A nakon tri i pol dana Duh života od Boga uđe u njih i stadoše oni na noge; i spopade velik strah one koji ih vidješe.

 

Gore navedeni stih opisuje uskrsnuće u odnosu na sljedeću definiciju #3 i #4 na riječi "dani" u Otkrivenju 11:9 i 11.

 

Vidjet će se iz sljedeće definicije #3, da se tri i pol dana u retku 11 odnosi na "posljednji dan sadašnjeg doba, dan na koji će se Krist vratiti s neba, podići mrtve, održati konačnu presudu i usavršiti svoje kraljevstvo."

 

Na koji se način riječ "dani" odnosi na posljednji dan sadašnjeg doba, a da je povezano s: "posljednjim danom sadašnjeg doba, danom na koji će se Krist vratiti s neba, podići mrtve, održati konačnu presudu i usavršiti svoje kraljevstvo."

 

Broj 2250

Transliteracija:

hemera {hay-mer'-ah}

Porijeklo Riječi:

od (s 5610 podrazumijeva) derivat od hemai (sjesti, slično kao baza 1476) što znači pripitomljen, tj. nježan

TDNT:

2:943,309

Dio govora:

imenica ženskog roda

Upotreba u KJV:

dan 355, dnevno, svakodnevno 2596 15, vrijeme 3, ne tr 2, drugo 14

 

Ukupno: 389

 

Definicija:

 

1. dan, korišteno za normalni dan, ili intervala između izlaska i zalaska sunca, koji se razlikuje od noći

A. tijekom dana

B. metafh., "dan" se smatra vremenom za suzdržavanje od popuštanja, poroka, kriminala, jer su takva djela počinjena noću i u tami

2. građanskog dana, ili dvadeset četiri sata (dakle uključujući noć)

A. Istočna uporaba ovog pojma razlikuje se od naše zapadne upotrebe. Bilo koji dio dana računa se kao cijeli dan, stoga izraz "tri dana i tri noći" ne znači doslovno tri cjelodnevna dana, već barem jedan cijeli dan plus dio dva druga dana.

3. posljednji dana ovog sadašnjeg doba, dan kada će se Krist vratiti s neba, podići mrtve, držati konačnu presudu i usavršiti svoje kraljevstvo

4. upotrebljavano za vrijeme općenito, tj. dani njegova života.

 

TDNT - Theological Dictionary of the New Testament TWOT - Theological Word Book of the Old Testament

 

Jedini način na koji se riječ "dani" u Otkrivenju 11, stihovima 9 i 11, odnosi na i povezan je s "posljednjim danom sadašnjeg doba, dan na koji će se Krist vratiti s neba, podići mrtve, održati konačnu presudu i usavršiti svoje kraljevstvo" definirano je u sljedećim stihovima Otkrivenja 11. Ovi posljednji stihovi poglavlja su strogo u kontekstu kraja vremena i "BERBE POSLJEDNJEG DANA":

 

Otk 11:11 A nakon tri i pol dana Duh života od Boga uđe u njih i stadoše oni na noge; i spopade velik strah one koji ih vidješe.

 

§  Duh života od Boga ulazi u mrtva tijela. (To je uskrsnuće.)

 

§  Mrtva tijela stoje na svojim nogama.

 

§  Veliki strah hvata one koji vide njihovo uskrsnuće i ustajanje na noge.

 

Otk 11:12 I začuše silan glas s neba kako im govori: “Uzađite ovamo!” I uzađoše na nebo u oblaku; i gledahu ih neprijatelji njihovi.

 

§  Neprijatelji Božjih uskrslih mučenika gledaju ih kako odlaze u nebo. Pravednici svih doba preneseni su na nebo. Ništa od gore navedenog nije se dogodilo u povijesnom tumačenju proročanstva od 3 i pol dana Otkrivenja 11:9,11, ali ovo se događa kao dio "POSLJEDNJEG DANA" ovog sadašnjeg doba, što je jedna od definicija "DANA" u proročanstvu od 3˝ dana iz Otkrivenja 11:9,11.

 

Otk 11:13 I nastade u taj isti sat velik potres i pade desetina grada, i poginu u potresu sedam tisuća ljudi: ostali se prestraviše te dadoše slavu Bogu nebeskome.

 

§  Gore navedeni stih nije se dogodio u povijesnom ispunjenju 3˝ dana (proročki dan za godinu) tumačenja Otkrivenja 11:9,11, ali se događa kao dio POSLJEDNJEG DANA ovog sadašnjeg doba, što je jedna od definicija "DANA" u proročanstvu od 3˝ dana Otkrivenja 11:9,11.

 

Otk 11:14 Drugi “jao” je prošao; treći “jao”, evo, dolazi uskoro.

 

Otk 11:15 I zatrubi sedmi anđeo; i odjeknuše na nebu silni glasovi govoreći: “Kraljevstva ovoga svijeta postala su kraljevstvima našega Gospodina i njegova Krista; i kraljevat će on u vijeke vjekova.”

 

§  Gore navedeni stih nije se dogodio u povijesnom ispunjenju 3˝ dana (proročkog dana za godinu) tumačenja Otkrivenja 11:9,11, ali se događa kao dio POSLJEDNJEG DANA ovog sadašnjeg doba, što je jedna od definicija "DANA" u proročanstvu od 3˝ dana Otkrivenja 11:9,11.

 

Otk 11:16 I padoše ničice dvadeset i četiri starješine, koje pred Bogom sjede na svojim sjedalima, i pokloniše se Bogu

 

Otk 11:17 govoreći: “Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože Svevladaru, koji jesi, i bijaše, i koji dolaziš; jer si preuzeo svoju veliku vlast i zakraljevao.

 

Otk 11:18 Narodi su se gnjevili i došla je srdžba tvoja i vrijeme mrtvih, da im se sudi, i da predaš nagradu svojim slugama, prorocima, i svetima, i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima; i uništit ćeš one koji uništavaju zemlju.”

 

Otk 11:19 I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg njegova saveza u njegovu hramu: i nastadoše munje, i glasovi, i grmljavina, i potres, i golema tuča.

 

§  Gore navedeni stihovi (16-19) nisu se dogodili u povijesnom ispunjenju 3˝ dana (proročki dan za godinu) tumačenja Otkrivenja 11:9,11, ali se događa kao dio POSLJEDNJEG DANA ovog sadašnjeg doba, što je jedna od definicija "DANA" u proročanstvu od 3˝ dana Otkrivenja 11:9,11.

 

Duh Sveti me je doveo do gornje definicije riječi "dani" u Otkrivenju 11:9,11. Gornja definicija #3 jednako je važeća kao i bilo koja druga, a kontekst sve težine dokaza uključenih ukazuje na definiciju #3. Duh Sveti mi je potvrdio sa svom sigurnošću da se gore navedena definicija primjenjuje na kraju vremena, bez obzira na definiciju i primjenu primijenjenu u povijesnom korištenju pojma prema načelu tumačenja dan za godinu. Ni u kojem slučaju ne osporavam povijesnu primjenu. Pokazano mi je da je treća definicija jednako važeća u aplikaciji za kraj vremena kao što je dan za godinu bilo u povijesnoj primjeni.

 

Opet zbog naglašavanja: U povijesnoj verziji nisu se obrađivali sljedeći problemi/stihovi (Otk 11:11-19) u odnosu na ZADNJI DAN:

 

Otk 11:11 A nakon tri i pol dana Duh života od Boga uđe u njih i stadoše oni na noge; i spopade velik strah one koji ih vidješe.

 

Otk 11:12 I začuše silan glas s neba kako im govori: “Uzađite ovamo!” I uzađoše na nebo u oblaku; i gledahu ih neprijatelji njihovi.

 

Otk 11:13 I nastade u taj isti sat velik potres i pade desetina grada, i poginu u potresu sedam tisuća ljudi: ostali se prestraviše te dadoše slavu Bogu nebeskome.

 

Otk 11:14 Drugi “jao” je prošao; treći “jao”, evo, dolazi uskoro.

 

Otk 11:15 I zatrubi sedmi anđeo; i odjeknuše na nebu silni glasovi govoreći: “Kraljevstva ovoga svijeta postala su kraljevstvima našega Gospodina i njegova Krista; i kraljevat će on u vijeke vjekova.”

 

Otk 11:16 I padoše ničice dvadeset i četiri starješine, koje pred Bogom sjede na svojim sjedalima, i pokloniše se Bogu

 

Otk 11:17 govoreći: “Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože Svemogući, koji jesi, i bijaše, i koji dolaziš; jer si preuzeo svoju veliku vlast i zakraljevao.

 

Otk 11:18 Narodi su se gnjevili i došla je srdžba tvoja i vrijeme mrtvih, da im se sudi, i da predaš nagradu svojim slugama, prorocima, i svetima, i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima; i uništit ćeš one koji uništavaju zemlju.”

 

Otk 11:19 I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg njegova saveza u njegovu hramu: i nastadoše munje, i glasovi, i grmljavina, i potres, i golema tuča.

 

Gospodin mi je pokazao u viziji da se tekst Otkrivenja 11:9,11, u vezi s 3 ˝ dana mora tumačiti kao vrijeme, dva vremena i pola vremena, jer to je ono na što oni upućuju – posljednje 3 i pol godine (42 mjeseca) povijesti ove Zemlje u odnosu na događaje "POSLJEDNJEG DANA". Gospodin to potvrđuje svima trećom definicijama riječi "dani" u Otkrivenju 11:9,11. Vrijeme, dva vremena i pola vremena je ono što ti stihovi moraju značiti kada se interpretiraju kako bi se odvili istodobno s događajima "POSLJEDNJEG DANA". Ta 3 i pol dana moraju biti povezani s definicijom "POSLJEDNJIH DANA" riječi "dani" u Otkrivenju 11:9,11 – povijesti ove zemlje i događaja tog vremenskog okvira. Druga interpretacija koja se primjenjuje u povijesnom pogledu samo je jedan drugi aspekt koji je u potpunosti istinit. Zapamtite sljedeću opomenu koja nam je dana darom Duha Svetoga Crkvi:

 

''Reći da odlomak znači samo ovo i ništa drugo, da ne smijemo pridodati nikakvo šire značenje riječima Krista no što smo imali u prošlosti, je govorenje onoga što nije poteklo od Duha Božjega.'' E.G.White, Review and Herald, 10-21-90.

 

ZAŠTO 3 I POL DANA OTKRIVENJA 11:9,11 NE MOGU BITI DOSLOVNI DANI NA KRAJU VREMENA

 

Oni ne mogu biti doslovni dani zbog sljedećih razloga:

 

1.         Počinju odmah nakon što svjedočanstvo vjernika bude dovršeno; kada je evanđelje otišlo cijelom svijetu, a to je pri kraju perioda od 3 i pol godine.

 

2.         Ellen White kaže da nema mučenika nakon što završi period milosti, a završava izlijevanjem prvog od sedam zala. Mučenici ne bi imali nikakvu svrhu, kaže ona, nakon što završi period milosti.

 

3.         Neposredno nakon što dvojica svjedoka i onih koji ih svjedoče svijetu dovršavaju svoje svjedočanstvo, da sila zvijeri provodi smrtnu kaznu za kršenje Nacionalnog Nedjeljnog Zakona.

 

4.         Oni vjerni koji dođu do 1335. dana nakon početnog dana Nacionalnog Nedjeljnog Zakona, znat će da su 144,000 i neće biti ubijeni. Mučeništvo će se događati od 1290. do 1335. dana. Pokolj Ezekiela 9 otpalog Adventizma, KOJI POČINJE U NJEGOVOM SVETIŠTU, dogodit će se tijekom tog vremenskog okvira. Manifestacija Ezekiela 9 na Babilonu i svijetu, po drugom od dvostrukog značenja Kristovih riječi koje je izgovorio svojim učenicima (GC, str. 25 - strahote posljednjeg velikog dana na svijetu) je vremenski okvir prikazan u Velikom sukobu, str. 653-656. Posljednji odlomak na str. 653 kaže da je BABILON zreo za uništenje. Ezekiel poglavlje 5, opisuje uništenje Jeruzalema (SDA crkva kod primjene za kraj vremena) kao poruge i upute za narode. To se ne bi dogodilo kad bi svi zajedno pali u debaklu pokolja Ezekiela 9. Sud počinje PRVO u Domu Božjem, NJEGOVOM SVETIŠTU, zbog njegovog otpadništva.

 

Ovo je jako važno: Gospodin mi je pokazao da su tri i pol dana Otkrivenja 11:9,11 (u njihovoj primjeni za kraj vremena) paralelni vremenu, vremenima i polovici vremena o kojima se govori u Danielu 12:7. Ovaj opis Otkrivenja 11 (42 mjeseca) u općem kontekstu "posljednjeg dana ovoga sadašnjeg doba, dana kada se Krist vrati s neba, podiže mrtve, održi konačnu presudu i usavrši svoje kraljevstvo" je isti vremenski period od 42 mjeseca opisan u Danielu 12:7. Ovaj vremenski rok iz Otkrivenja 11:9 i 11 obuhvaća isto razdoblje od 42 mjeseca kao Daniel 12:7. Pokazano mi je da ovo ne može uključivati doslovna tri i pol dana jer neće biti mučenika nakon što je završen period milosti rekla, po riječima Ellen White. Tako 3 1/2 dana Otkrivenja 11 simboliziraju i uključuju isti scenarij posljednjih dana kao i Daniel 12:7 i paralelni su s tim danima. I Daniel 12:7 dokazuje 42 mjeseca vremena malih nevolja PRIJE nego što Mihael ustane.

 

U povijesnoj primjeni koja se odnosi na dva svjedoka, Ellen White definira vremenski period kao 42 mjeseca ili 1260 dana.

 

"Anđeo Gospodnji je rekao: "... koji će četrdeset i dva mjeseca gaziti Sveti grad [istinsku crkvu]! Dat ću silu mojim dvama svjedocima da obučeni u kostrijet proriču tisuću dvjesta i šezdeset dana... Ali kad dovrše svoje svjedočanstvo, Zvijer će koja izlazi iz Bezdana ratovat će protiv njih i pobijedit će ih i ubit će ih. Njihova će tjelesa ležati na trgu velikog grada koji se u prenesenom smislu zove Sodoma i Egipat — gdje je njihov Gospodin razapet... Stanovnici će se zemlje tomu veseliti i radovati, izmjenjujući međusobno darove, jer su ova dva proroka zadavala muku stanovnicima zemlje. Ali nakon tri i po dana životni dah, koji dolazi od Boga, uđe u njih te stadoše na svoje noge, i veliki strah obuze one koji su ih promatrali." (Otkrivenje 11:2-11) {GC88 266.1}

 

"Ovdje spomenuta razdoblja "četrdeset i dva mjeseca" i "tisuću dvjesta i šezdeset dana" ista su i jednako predstavljaju vrijeme u kojem je Kristova crkva trpjela ugnjetavanje Rima. Tisuću dvjesto i šezdeset godina papinske prevlasti počinje 538. poslije Krista i prema tome završava 1798. godine. Te je godine francuska vojska ušla u Rim i uhitila papu koji je i umro u izgnanstvu. Premda je uskoro izabran novi papa, od tog vremena papinska hijerarhija nikada više nije raspolagala vlašću koju je imala ranije." {GC88 266.2}

 

Na kraju tog razdoblja od 42 mjeseca, neki vjerni mučenici adventizma koji su napustili otpalu SDA crkvu i druge pale crkve, ali nisu dio 144,000 ljudi, nego umiru kao mučenici. Padaju u isto vrijeme pokolja Ezekiela 5 i Ezekiela 9, KOJI POČINJE U NJEGOVOM SVETIŠTU, Svjedočanstva, sv. 5, 211, zbog svih gnjusobe počinjenih u njoj. No, oni se ne nalaze u otpalim SDA svetištima. Bit će vjerni koji nisu dio 144,000; to su oni mnogi vjerni mučenici o kojima govori Ellen White.

 

Oni koji su zaklani biti će vjerni Adventisti koji čuju i poslušaju evanđelje koje im je dano u te tri i pol godine. Ali nisu u 144,000 ljudi koji su pripremljeni prije nego što je dana Glasna Vika. Doista, 144,000 daju tu viku drugim Božjim svjedocima, gostima na vjenčanju, Velika Borba, str. 426, 427, koji nisu nevjesta. Glas Božji i glas nevjeste budi SVIH DESET djevica, Kristove Usporedbe, str. 405-406. Mudre djevice su gosti na svadbenoj večeri ako umru prije Glasne Vike, a posebni gosti mučenici ako umiru za vrijeme Glasne Vike ili pri njezinom kraju.

 

Veliki grad u kojem je umro naš Gospodin je u primjeni za kraj vremena, Jeruzalem, otpali Jeruzalem, koji se duhovno zove Sodoma i Egipat zbog svojeg otpadništva. Sodoma i Egipat su simboli nevjere, i zato Ellen White optužuje Kuću Jakovljevu u 5T 211.

 

Dn 12:7 I čuh čovjeka odjevena u lan, koji bijaše nad vodama rijeke, kada je podigao svoju desnicu i svoju ljevicu prema nebu i zakleo se onime koji živi zauvijek, da će to biti na neko vrijeme, vremena i pola vremena; i da će sve to svršiti kada on dovrši rasulo snage svetoga naroda.

 

Poslije 3 i pol godine, antikrist će temeljito raspršiti silu svetog naroda, 144,000; oni će biti pročišćeni ispijanjem njihovog dijela čaše kušanja, i sve će se stvari završiti.

 

Otkrivenje 11 (Nastavak)

 

Otk 11:10 Oni koji prebivaju na zemlji zbog njih će se radovati, i veseliti, i slati darove jedni drugima; jer su ta dva proroka [Stari i Novi Zavjet] mučila one koji prebivaju na zemlji.

 

Otk 11:11 A nakon tri i pol dana Duh života od Boga uđe u njih i stadoše oni na noge; i spopade velik strah one koji ih vidješe.

 

Pitanje: Je li duh života ušao u mrtve u povijesnoj primjeni? Jesu li ustali od mrtvih, stali na noge, pa se silan strah oborio na one koji su vidjeli da to rade? Nije prijatelju, nije. Stoga je povijesna primjena bila vrlo djelomična i sekundarna.

 

Otk 11:12 I začuše silan glas s neba kako im govori: “Uzađite ovamo!” I uzađoše na nebo u oblaku; i gledahu ih neprijatelji njihovi.

 

Pitanje: Jesu li se svi koji su umrli u povijesnoj primjeni uzdigli dok su ih neprijatelji gledali?

 

Otk 11:13 I nastade u taj isti sat velik potres i pade desetina grada, i poginu u potresu sedam tisuća ljudi: ostali se prestraviše te dadoše slavu Bogu nebeskome.

 

Pitanje: Je li se dogodio ovaj potres koji je ubio sedam tisuća ljudi u povijesnoj primjeni? Ne koliko ja znam.

 

Otk 11:14 Drugi “jao” je prošao; treći “jao”, evo, dolazi uskoro.

 

Otk 11:15 I zatrubi sedmi anđeo; i odjeknuše na nebu silni glasovi govoreći: “Kraljevstva ovoga svijeta postala su kraljevstvima našega Gospodina i njegova Krista; i kraljevat će on u vijeke vjekova.”

 

Pitanje: Je li se gornji stih ispunio u povijesnoj primjeni Otkrivenja 11? Nije.

 

Otk 11:16 I padoše ničice dvadeset i četiri starješine, koje pred Bogom sjede na svojim sjedalima, i pokloniše se Bogu

 

Otk 11:17 govoreći: “Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože Svemogući, koji jesi, i bijaše, i koji dolaziš; jer si preuzeo svoju veliku vlast i zakraljevao.

 

Otk 11:18 Narodi su se gnjevili i došla je srdžba tvoja i vrijeme mrtvih, da im se sudi, i da predaš nagradu svojim slugama, prorocima, i svetima, i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima; i uništit ćeš one koji uništavaju zemlju.”

 

Pitanje: Je li se gore navedeno dogodilo u povijesnoj primjeni? Nije.

 

Otk 11:19 I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg njegova saveza u njegovu hramu: i nastadoše munje, i glasovi, i grmljavina, i potres, i golema tuča.

 

Pitanje: Je li gornji stih vrlo u kontekstu kraja vremena? Je.

 

Daniel 12

 

Dn 12:1 U to će doba ustati Mihael, veliki knez koji zastupa djecu tvoga naroda; i bit će doba tjeskobe, kakva ne bijaše nikada otkada je naroda i do toga vremena: u to doba će tvoj narod biti izbavljen, svaki koji se nađe zapisan u knjizi.

 

Pitanja: Je li se dogodilo vrijeme nevolja kakva ne bijaše nikada otkako je postojalo naroda (Matej 24)? Je li Mihael (Christ) ustao? Nije.

 

Bilješka: Krist (Mihael) ustaje na početku velikog vremena Jakovljevih nevolja koje dolazi na čitav svijet (Otkrivenje 3:10-12).

 

Dn 12:2 I probudit će se mnogi od onih koji spavaju u prahu zemaljskom; neki na vječni život, a neki na sramotu i vječni prezir.

 

Dn 12:3 Oni koji su mudri svijetlit će kao sjaj nebeskoga svoda, a oni koji mnoge obrate pravednosti kao zvijezde u vijeke vjekova.

 

Dn 12:4 A ti, Daniele, zatvori riječi i zapečati knjigu do vremena svršetka: mnogi će juriti amotamo i znanje će se umnožiti.”

 

Dn 12:5 Tada ja, Daniel, pogledah, i gle, ondje stajahu druga dvojica, jedan s ove strane riječne obale, a drugi s one strane riječne obale.

 

Dn 12:6 I reče jedan čovjeku odjevenu u lan, koji bijaše nad vodama rijeke: “Koliko dugo će biti do kraja tim čudesima?”

 

Dn 12:7 I čuh čovjeka odjevena u lan, koji bijaše nad vodama rijeke, kada je podigao svoju desnicu i svoju ljevicu prema nebu i zakleo se onime koji živi zauvijek, da će to biti na neko vrijeme, vremena i pola vremena; i da će sve to svršiti kada on dovrši rasulo snage svetoga naroda.

 

Bilješka: Čovjek obučen u lan je Krist. Razdoblje prije nego Mihael (Krist) ustane je tri i pol godine ili 42 mjeseca. Nakon tog vremena, Sveti narod, 144,000, raspršen je u divljine svijeta, Ezekiel 20:34-38. Prolaze kroz čišćenje. Oni se testiraju tako što piju mali dio iste čaše jada koju je ispijao Krist tri i pol godine, ali ne blizu stupnja koji je On podnio, jer je imao sve grijehe svih ljudi položene na Njega. Daniel 12:7 je isto razdoblje koje se spominje u Otkrivenju 13:1-5, koje se događa nakon što je rana potpuno izliječena, a grozota opustošenja postavljena je Svetinji nad svetinjama u Jeruzalemu.

 

Pitanje: Kada je gnjusoba postavljena (nakon 1260 dana, a ne prvog dana Nacionalnog Nedjeljnog Zakona), trebamo pobjeći na najsamotnija mjesta. Možemo li putovati s tih mjesta u gradove da ih upozoravamo tijekom tog vremena? Kako možemo putovati kad ne možemo kupovati ili prodati?

 

"Ubrzo nakon što su započeli svoju iskrenu viku, anđeli bi ih, u znak suosjećanja, otišli osloboditi. Ali visok, zapovijedajući anđeo nije im dao. Rekao je: "Božja volja još nije ispunjena. Moraju piti iz čaše. Moraju se krstiti krštenjem." {CCh 340.3}

 

"Ubrzo sam čula Božji glas koji je potresao nebo i zemlju. [Vidjeti Joela 3:16; Hebrejima 12:26; i Otkrivenje 16:17.] Nastao je snažan potres. Zgrade su se potresle i pale na sve strane. Čula sam trijumfalan uzvik pobjede, glasno, melodično i jasno. Pogledala sam na ovu družinu, koja je, kratko vrijeme prije, bila u takvoj nevolji i ropstvu. Njihovo se zatočeništvo okrenulo. Na njih je zasjala sjajna svjetlost. Kako su lijepo izgledali. Svaki umor i znakovi brige su nestali; zdravlje i ljepota vidjeli su se u svakom pogledu. Njihovi neprijatelji, pogani oko njih, pali su poput mrtvih ljudi. Nisu mogli izdržati svjetlost koja je zasjala na izbavljenim, svetima. Ta svjetlost i slava ostala je na njima sve dok se Isus nije vidio u nebeskim oblacima, a vjerni, prokušano društvo promijenili su se u trenutku, u tren oka, iz slave u slavu. Grobnice su se otvorile i sveci su izašli, odjeveni u besmrtnost, uzvikujući: "Pobjeda nad smrću i grobom!" i zajedno sa živim svetima, bili su odvedeni da susretnu svog Gospodina u zraku, dok su bogati, glazbeni uzvici slave i pobjede izlazili iz svakog besmrtnog jezika." 604 {CCh 340.4} Kraj bilješke.

 

Daniel 12 (Nastavak)

 

Dn 12:8 Čuh, ali ne razumjeh. Tada rekoh: “Gospodine moj, što će biti svršetak toga?”

 

Dn 12:9 On reče: “Idi svojim putem, Daniele; jer su te riječi zatvorene i zapečaćene do razdoblja svršetka.

 

Dn 12:10 Mnogi će se očistiti, ubjeliti i prokušati, ali će zli zlo postupati i nitko od zlih neće razumjeti; no mudri će razumjeti.

 

Dn 12:11 Od dana kada bude ukinuta svakodnevna žrtva i postavljena grozota koja pustoši, bit će tisuću dvjesto i devedeset dana.

 

Dn 12:12 Blagoslovljen je onaj tko čeka i dočeka tisuću tristo trideset i pet dana.

 

Dn 12:13 A ti idi svojim putem dok ne bude svršetak; jer ćeš otpočinuti i stati na svoju baštinu na svršetku dana.”

 

Kontekst je od vremena kada je gnjusoba opustošenja postavljena na nekad Najsvetijem mjestu u Jeruzalemu. Od trenutka kada se prvo ukloni Svagdašnje (ozakonjenjem Nacionalnog Nedjeljnog Zakona) do postavljanja antikrista u Jeruzalemu (pravo postavljanje gnjusobe opustošenja antikrista), bit će 1290 dana. Od 1260-1290, nakon ozakonjenja Nacionalnog Nedjeljnog Zakona, bit će 30-dnevno upozorenje za primanje žiga zvijeri pod prijetnjom smrti i ne mogućnosti kupovanja i prodaje. Od 1. dana Nacionalnog Nedjeljnog Zakona bit će prisilan tako što će se plaćati novčana kazna za prvi prekršaj, novčana kazna i zatvorska kazna za drugo kazneno djelo i smrtna kazna za tri prekršaja (smrtna kazna nakon 1290. dana). Međutim, neki neće moći dočekati kraj ovom 30-dnevno razdoblju i ubit će mnogo Božjih ljudi. Vlada će okrenuti glavu od ovih ubojstava jer mrzi kršćane. Mučenje će se pojaviti od 1260. do 1335. dana, tijekom kojeg će većina pravih kršćana (osim 144,000) biti ubijena. Mučeništvo počinje 1260. dana, ali će u nekim slučajevima početi prije 30-dnevnog datuma izvršenja, kaže Ellen White.

 

Vjerni Židovi neće primiti žig. Mnogi od njih će pobjeći u divljine svijeta i poučavat će ih 144,000 (Ezekiel 20:34-38), a oni koji su zastupljeni u tim stihovima izrešetat će sve pobunjenike iz Kraljevstva Neba. Vjerni iz Judina plemena bit će pridruženi sa 144,000. Ostali Židovi koji su spašeni bit će mučenici.

 

Oni koji dođu do dana 1335 blagoslovljeni su znajući da ako prežive ovu točku, neće biti mučenici (ubijeni). Tada će znati da su 144,000. Ovo će im biti od velikog ohrabrenja za vrijeme njihova testa za vrijeme velikih Jakovljevih muka.

 

Am 8:11 Evo, dani dolaze”, govori Gospodin Bog, “kada ću u zemlju poslati glad; ne glad kruha, ni žeđ za vodom, nego slušanja riječi GOSPODINOVIH:

 

Lk 4:25 Uistinu, kažem vam, mnogo udovica bijaše u Izraelu u dane Ilijine, kada je na tri godine i šest mjeseci bilo zatvoreno nebo, kada je nastala velika glad po svoj zemlji,

 

Amos 8:3-14

Am 8:3 I pjesme će hramske toga dana biti jaukanje”, govori Gospodin BOG; “posvuda će biti mnogo mrtvih tjelesa; u tišini će ih izbacivati.

 

Gornji stih paralelan je s doslovnijim tumačenjem za kraj vremena mrtvih tijela u Otkrivenju 11. Povijesno tumačenje bilo je više simbolično u prirodi. Ali nijedno ne diskvalificira drugo.

 

Ponovljeno zbog naglašavanja: "Ono što smo vidjeli i čuli za pošasti, samo je početak onoga što ćemo vidjeti i čuti. Uskoro će mrtvi i umirući biti oko nas. Vidio sam da će neki biti toliko otvrdnuti, da će čak zbijati šale od Božjih osuda. Tada će Gospodinovih ubijenih biti od jednog kraja zemlje do drugog; neće biti oplakivani, sakupljeni, ni pokopani; ali njihov ružan miris podizat će se s lica cijele zemlje. Samo oni koji imaju pečat živoga Boga, bit će zaštićeni od oluje gnjeva, koji će uskoro pasti na glavu onih koji su odbacili istinu. {RH, September 1, 1849 par. 10} In Hope, E. G. White. {RH, September 1, 1849 par. 11}

 

Am 8:4 “Čujte ovo, vi koji gutate potrebite i uboge u zemlji upropaštavate

 

Am 8:5 govoreći: ‘Kada će proći mlađak, da možemo prodavati žito? i subota, da možemo prodavati pšenicu, smanjivši efu, povećavši šekel i prijevarno patvorivši tezulju?

 

Am 8:6 Da možemo uboge kupiti za srebro i potrebite za par sandala; jest, i prodati otpatke od pšenice.’

 

Am 8:7 Zakleo se Gospodin ponosom Jakovljevim: “Doista neću nikada zaboraviti ni jedno od njihovih djela.”

 

Am 8:8 Neće li se zemlja potresti zbog toga i žalovati svatko tko u njoj prebiva? I dići će se kao poplava te biti izbačena i potopljena kao Poplavom egipatskom.

 

Am 8:9 “U taj dan ću”, govori Gospodin BOG, “učiniti da sunce zapadne u podne i pomračiti zemlju za bijela dana.

 

Am 8:10 I obratit ću vaše svetkovine u žalovanje i sve vaše pjesme u tužaljke; i stavit ću kostrijet na sve slabine i ćelavost na svaku glavu; i učinit ću da to bude kao žalovanje za jedinim sinom, a svršetak toga kao gorak dan.

 

Am 8:11 Evo, dani dolaze”, govori Gospodin Bog, “kada ću u zemlju poslati glad; ne glad kruha, ni žeđ za vodom, nego slušanja riječi GOSPODINOVIH:

 

Am 8:12 i tumarat će oni od mora do mora i od sjevera do istoka, trčat će amotamo tražeći riječ Gospodinovu, ali je neće naći.

 

Am 8:13 U taj dan će lijepe djevice i mladići skapavati od žeđi.

 

Am 8:14 Oni koji se zaklinju grijehom Samarije i govore: ‘Živo bio bog tvoj, Dane’ i: ‘Živ bio običaj Beer-Šebe’; i oni će pasti i nikada više neće ustati.”

 

Ellen White primjenjuje Daniel 11:30 i stihove poslije na kraj vremena.

 

Dn 11:30 Jer doći će protiv njega kitimske lađe [sada otoci Cipra kod grčke obale gdje S.A.D. ima mornaričke baze]: stoga će biti ožalošćen i vratiti se, i razgnjeviti se protiv svetog saveza; tako će učiniti; vratit će se i sporazumjeti s onima koji napuštaju sveti savez.

 

Dn 11:31 I mišice će stajati na njegovoj strani, i oskvrnut će svetište snage, i ukinut će svagdašnju žrtvu i postaviti gnjusobu opustošenja.

 

Dn 11:32 I takve koji postupaju opako protiv saveza iskvarit će laskanjima; ali će narod koji poznaje svoga Boga biti jak i poduzimati pothvate.

 

Dn 11:33 Oni u narodu koji razumiju, mnoge će poučiti; ipak će mnogo dana od mača padati, od ognja, od sužanjstva i od pljačke.

 

Dn 11:34 A kada budu padali, pružit će im se mala pomoć; jer će mnogi prionuti uz njih s laskanjem.

 

Dn 11:35 I neki od tih razumnih će pasti, da ih se iskuša, i pročisti, i ubijeli, sve do vremena svršetka: jer je to ipak za određeno vrijeme.

 

Dn 11:36 Taj će kralj postupati po svojoj volji i sebe će uzvisiti, i uzveličat će sebe povrh svakoga boga, i govoriti zapanjujuće riječi protiv Boga nad bogovima, i uspijevati sve dok se ne navrši gnjev; jer će biti izvršeno ono što je određeno.

 

Dn 11:37 Neće cijeniti Boga svojih otaca ni žudnju žena, niti će mariti za ikojega drugoga boga, jer će sebe uzvisiti iznad svih.

 

Dn 11:38 Umjesto njega častit će Boga sila: boga kojega nisu poznavali njegovi oci častit će zlatom, i srebrom, i dragim kamenjem, i onime što je ugodno.

 

Dn 11:39 Tako će u većini tvrđava činiti s tuđim bogom, kojega će priznavati i veličati sa slavom; i dat će im da nad mnogima vladaju i razdijelit će zemlju zbog dobitka. [Distribucija bogatstva – zvuči poznato?]

 

Dn 11:40 U doba svršetka kralj juga će navaliti na nj, a kralj sjevera doći će protiv njega kao vihor, s kolima, i s jahačima, i s mnogim lađama; i ući će u zemlje, preplaviti i prijeći.

 

Dn 11:41 Ući će i u slavnu zemlju i mnoge će zemlje biti oborene, ali će ove izmaknuti iz njegove ruke: Edom, Moab i glavnina djece Amonove.

 

Dn 11:42 Ispružit će svoju ruku i nad zemljama; i zemlja egipatska neće umaknuti.

 

Dn 11:43 Ali imat će vlast nad riznicama zlata i srebra i nad svim dragocjenostima Egipta; i Libijci i Etiopljani bit će mu za stopama.

 

Dn 11:44 Ali uznemirit će ga vijesti s istoka i sa sjevera; stoga će s velikim gnjevom poći da uništi i potpuno zatre mnoge.

 

Dn 11:45 Prebivališta svoje palače postavit će između mora na slavnoj svetoj gori; no ipak će doći do svoga svršetka, i nitko mu neće pomoći.”

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova

 

—rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina