Vizija brata Beaulieua o Božanstvu i Omegi

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

U Rano jutro 9. veljače 2017. godine, dana mi je do sada najdublja vizija o Božanstvu i Omega otpadu. Ponovno mi je istaknuta istina da kao što je Alfa otpad uključivao grešku koja je uništila cjelokupni kršćanski sustav, tako mora i Omega otpad. Pokazano mi je i kako će Omega to učiniti. Postoje prigode kada Gospodin odluči ponoviti ozbiljna upozorenja kako ne bi bilo izgovora za bilo kakvu pogrešku u razumijevanju istih. Ovo je jedna od tih prigoda! Ovo je jedno od najtežih pitanja jer uključuje najosnovniju istinu kršćanstva - Božanstvo. Ova druga vizija dublja je zbog dodatnog naglaska na njezinoj važnosti jer uključuje najozbiljnije od svih gnjusoba zbog kojih trebamo uzdisati i vikati. Ova poruka upozorenja treba se proučavati zajedno s vizijom od 8. veljače 2017. http://omega77.tripod.com/veithchurchnecessarytruth.htm

 

Kao i obično, budući da je sva istina ovisna o lancu istine, dajem podupiruće činjenice koje sam ranije naveo kako bih dokazao nova otkrića. Poučavaju se mnoge verzije Omege, ali ne podučava se najvažniji aspekt Omege. Pokazano mi je sljedeće:

 

·      Kao što je Alfa uključivala krivovjerje u vezi s Božjom i Kristovom ličnosti, s implikacijama koje su pomele (uništile) cjelokupan kršćanski sustav, tako i Omega mora rezultirati istim posljedicama – NEŠTO ŠTO UKLJUČUJE LIČNOST BOGA I KRISTA TE UNIŠTAVA ČITAV KRŠĆANSKI SUSTAV. Svako učenje o Omega krivovjerju koje izostavlja ovu najozbiljniju od svih implikacija, nije puna istina.

 

·      Omega krivovjerje trebalo je biti daleko većeg opsega u odnosu na broj Adventista koji će biti pod utjecajem. Usvajanjem doktrine Trojstva na Svjetskoj sjednici Generalne konferencije 1980. godine, cijela zvanična crkva Adventista sedmog dana podučava doktrinu koja uništava cjelokupni kršćanski sustav. Ako se neka istina pomiješa s ovim Omega krivovjerjem, ta istina nikoga neće spasiti dok oni prihvaćaju antikristovu doktrinu o Božanstvu - najosnovnijem aspektu kršćanstva.

 

·      Jedini način na koji bi osoba koja vjeruje u doktrinu Trojstva mogla vjerovati da prima Duha Svetoga, bilo bi putem panteizma što je nije moguće. To je činjenica zato što je dar Duha Svetoga bio omogućen žrtvom utjelovljenja u nebeskom Svetištu (pomirenje) kojom je treća osoba dodana u Božanstvo. Doktrina Trojstva uništava proces utjelovljenja (pomirenja) učeći kako TRI OSOBE postoje od vječnosti. Kada bi to bila istina, utjelovljenjem bi nastala ČETVRTA OSOBA, osoba bogočovjeka - Kristove ljudskosti koja nije postojala od vječnosti. Dakle, ovo je neizravna veza Omege s panteizmom. Izravnija veza činjenica je kako je SDA crkva povezana sa Svjetskim vijećem crkava (WCC) preko svojih različitih nacionalnih vijeća i više lokalnih udruženja koja prihvaćaju religije koje podučavaju panteizam. Tako SDA crkva postaje korporativno odgovorna za podržavanje panteizma jer SDA crkva plaća godišnje pristojbe barem nacionalnim vijećima i lokalnim udruženjima - a sve to krši Izaiju 8:9-16.

 

·      Svaki ČLAN novog pokreta, nove "crkve" (1SM, 204-205) korporativno je odgovoran za ono što ćete pročitati na ovom linku, razloga je taj što je crkva ČLAN barem nacionalnih vijeća crkava i udruga koje su podružnice Svjetskog vijeća crkava. Što se mene i moje kuće tiče, dokazali smo da je SDA crkva član Svjetskog vijeća crkava, putem objavljivanja tog vijeća koje popisuje SDA crkvu kao ČLANOVE u pet zemalja svijeta. Ali pošto taj dokaz nije lako dostupan, budući da je WCC zaplijenio tu objavu iz 1975. godine, navodim samo objave iz Nacionalnog vijeća i udruga jer je ČLANSTVO u tim entitetima još uvijek dokazivo. http://www.pravoslavieto.com/docs/eng/gospel_accord_marx.htm

 

·      Ne postoji nikakav spasonosni utjecaj u tome da budemo članovi bilo koje crkve čija učenja uklanjaju Boga, doktrinom koja uništava cjelokupni kršćanski sustav, bez obzira koliko je dobro takva crkva pomiješala neku istinu s takvom zabludom antikrista.

 

·      Čak i takozvano svetkovanje subote crkve koja uči doktrinu koja uništava cijeli kršćanski sustav, bogohulno je i NEMOGUĆE, zbog toga što je Bog uklonjen iz takve “crkve”. Samo Njegova prisutnost i Njegov Sveti Duh čini istinsko štovanje Subote djelotvornim i prihvatljivim Bogu.

 

·      Ovi jednostavni testovi eliminirati će sve pogrešne teorije o Božanstvu.

 

Testovi:

 

1. Vječni Savez uključivao je i još uvijek uključuje Božji Zakon. Prema tome, Zavjetodavac tog Saveza mora biti jednak s Bogom, kako bi izvršio bilo kakvo pomirenje za bilo koji prekršaj tog zakona. Vidi Hebrejima 9:16-17.

 

2. Neizbježno je da svi koji vjeruju kako je Bog samo JEDNA LIČNOST BOŽANSTVA, moraju odbaciti bilo kakvo pomirenje za grijeh jer je grijeh prijestup Božjeg zakona, a samo onaj koji je jednak Bogu mogao je napraviti iskupljenje za grijeh. To je morao biti Sin Božji, jer entitet JEDAN BOG ne bi mogao umrijeti.

 

3. Mnogi vjeruju da postoje samo dvije osobe u Božanstvu, Otac i Njegov Sin. Ovaj jednostavan test će dokazati da je takav stav proturječan Svetom pismu. Prije sam naveo stihove iz Biblije, ali nisu dokazali tri osobe u Božanstvu:

 

''I nitko nije uzašao na nebo osim onoga koji s neba siđe: Sina Čovječjega koji je na nebu.'' Ivan 3:13

 

Isus govori Nikodemu da je Sin Čovječji na nebu, dok je osobno razgovarao s Nikodemom na zemlji. Postojala je još jedna osoba koju je nazvao Sinom Čovječjim na nebu. Prebrojite broj ljudi iz ovog stiha Svetoga pisma: 

 

1. Otac na nebu.

 

2. Sin Čovječji na nebu. (Njegova božanska priroda Svetog Duha).

 

3. Ljudskost bogočovjeka Isusa koji je govorio s Nikodemom na zemlji.

 

Pokazano mi je da je ovaj jednostavan, ali dubok dokaz dovoljan da dokaže da postoje više od dvije osobe u Božanstvu. Svi koji ustraju u pogrešnom učenju da postoje samo dvije osobe u Božanstvu, u stvarnosti poriču utjelovljenje čijim je procesom treća osoba dodana u Božanstvo. Tako postaju antikristi poričući da je Bog došao u obličju grešnog tijela.

 

"Spiritističke teorije o Božjoj ličnosti, slijedeći njihov logičan zaključak, uništavaju cijeli kršćanski sustav. One procjenjuju bezvrijednom svjetlost, koju je Krist došavši s neba predao Ivanu, a Ivan dao Njegovim ljudima. One uče da prizori koji se upravo nalaze pred nama nisu dovoljno važni da bismo im trebali pridavati posebnu pozornost. One čine neučinkovitom istinu nebeskog porijekla te otimaju Božjim ljudima njihova prošla iskustva, dajući im u zamjenu lažnu nauku." – (1SM, 204)

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina