Vizija Brata Beaulieua o Sedam Glava iz Otkrivenja 9,12,13 i 17

 

 

"Braćo i sestre, Gospodin nam želi dodijeliti veću svjetlost. On želi da imamo posebna otkrivanja njegove slave; kako bi propovjednici i ljudi postali snažni u njegovoj snazi. Kad je anđeo bio spreman razotkriti Danielu vrlo zanimljiva proročanstva koja su trebala biti zabilježena za nas koji trebamo svjedočiti njihovom ispunjenju, anđeo je rekao: "Budi jak, da, budi jak." Moramo primiti istu slavu koja je otkrivena Danielu, jer to je za Božji narod u ovim posljednjim danima, da bi trubi dali određeni zvuk. Bože pomozi nam da radimo ujedinjeni i da radimo kao nikad do sada, moja je molitva. Trebamo sada vjerne Kalebe, čiji će se glasovi čuti u jasnim tonovima, govoreći o besmrtnoj baštini: "Idemo odmah i uzmimo to, jer smo u dobroj mogućnosti." Trebamo sada hrabrost Božjih vjernih sluga iz davnina; ne bi se trebala pojaviti nijedna neugodna, neizvjesna nota iz trube stražara. Moraju biti istiniti svetom, svečanom djelu koje im je povjereno i voditi stado Božje na prave putove." E. G. White, {RH December 24, 1889, Art. B, par. 13}

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Molio sam Gospodina za više dokaza o sedam glava Otkrivenja, i sve što simboliziraju. Dana 16. veljače 2015. Gospodin mi je potvrdio slijedeće o sedam glava i o osmoj glavi:

 

§  Zvijer sa sedam glava iz Otkrivenja 12, 13 i 17, u dubljem povijesnom smislu, predstavljaju simbole i običaje poganstva sedam svjetskih religija, a te su simbole i običaje rano prigrlili biskupi rimske katoličke crkve, jer je ta crkva uvijek radila kompromise s poganstvom kako bi ih navela na obraćenje. Poveznica na hrvatskom: http://david-udruga.hr/novosti/2009/06/13/%E2%80%9Esveto-pismo%E2%80%9C-biblija-i-rimokatolicka-crkva1/

 

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_paganism_Catholic_Mithraism

 

§  Religije ne padaju, ali kraljevi, svi koji su prihvatili religije, padaju. Svi pape od prvog do posljednjeg, prihvaćaju aspekte poganskih religija jer štuju Sotonu, koji je autor tih religija. Te religije čine njegovu sinagogu, i BUDUĆI DA JE OD SEDMORICE, UPRAVO ZBOG TOGA SU NEKRŠĆANSKE RELIGIJE OD NJEGA KOJI JE OD SEDAM GLAVA. Sotona je utjelovljenje sedam glava kao i njegova teologija, baš kao što je Krist utjelovljenje Njegovog Kraljevstva, a istina njegove religije je utjelovljenje Njega, jer On je Put, Istina i Život. Ti se elementi ne mogu odvojiti od Krista. Na isti način, elementi zla i zablude ne mogu se odvojiti od Sotone i sedam glava u kojima prebiva njegov duh.

 

§  Kao daljnji primjer mojeg značenja, podsjećam na incident koji se dogodio prije mnogo godina kada je Ivan Pavao II. došao u Albertu, Kanada. Susreo se s lokalnim Indijancima ovdje i rekao im da katolička crkva može prihvatiti njihovu vjeru. Njihova je religija potpuno panteističko poganstvo. Pape su napravili te kompromise sa Sotoninom sinagogom lažnih, ne-kršćanskih religija u pokušaju da privuku obraćenike s jedne strane i zato što služe Luciferu i njegovoj teologiji s druge strane.

 

§  U krajnjoj konačnoj primjeni sedam glava Otkrivenja 12, 13 i 17, Otkrivenje 17 uvodi još jedan element - osmi entitet, osmu glavu (Sotonu), koji je bio kralj kojeg su sve Pape Rima štovale/štuju, tako je on od sedam glava i točnije, on je kralj svega što je u borbi s Kraljevstvom Krista.

 

§  Osma glava je poput treće faze Rima (uz poganski i papinski), koja postaje potpuno ispunjena kad se Sotona ukaže kao Krist. Ali tu nije samo Rim uključen, jer kad se Sotona ukaže kao Krist, on se pojavljuje svim sedam glavnih ne-kršćanskih frakcija kao njihov dobročinitelj. Tako da sedam glava na zvijeri koja nosi ženu, označava više nego samo Rim. One također simboliziraju sve glavne ne-kršćanske religije koje mrze Rim kao što ga Sotona mrzi. Ako zbog ničeg drugog, mrze ga zbog njegove strašne, krvničke povijesti! Ellen White svjedoči da su strahote koje je počinio Rim prouzrokovale da se kršćanstvo mrzi.

 

§  Osmi kralj iz Otkrivenja 17 je Sotona. On je bio/je od sedmorice zato što je njegov duh iza svih njih.

 

§  Pokazano mi je da zbog sljedećih razloga simbolika sedam glava uključuje sedam glavnih religija svijeta:

 

1.   Isti Duh Sotone (Lucifera) su obožavali i papinski Rim i ne-kršćanske religije svijeta.

 

2.   Svi pape, bez znanja laika, obožavaju Lucifera.

 

3.   Rim je uvijek zadržavao mnoge poganske simbole i običaje sedam glavnih ne-kršćanskih religija svijeta - čak i ateizma i evolucije, kako bi obratili zagovornike ne-kršćanskih elemenata svijeta.

 

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_paganism_Catholic_Mithraism

 

http://david-udruga.hr/novosti/2009/06/13/%E2%80%9Esveto-pismo%E2%80%9C-biblija-i-rimokatolicka-crkva1/

 

Sedam glavnih religija svijeta za koje kažem da su pune Bogohuljenja, su:

 

1.   Egipat: Drevna egipatska religija bila je složen sustav politeističkih vjerovanja i rituala koji su bili sastavni dio drevnog egipatskog društva.

 

2.   Asirija: Drevni Asirci su bili pogani, što znači da su obožavali mnoge bogove. Svaki bog ili božica predstavljao je drugu stvar.

 

3.   Babilon: Sve lažne religije započele su u Babilonu.

 

4.   Perzija: Zoroastrizam. Drevna pred-islamska religija Perzije.

 

5.   Grčka: Politeizam - Veliki bogovi i božice: Zeus, Posejdon, Had, Apollo, Artemis, Afrodita, Ares, Dioniz, Hefeas, Athena, Hermes, Demeter, Hestia i Hera.

 

6.   Rim: Rimokatolicizam je usvojio poganstvo od svih ostalih 5 glava koje su vladale prije nje.

 

7.   Sjedinjene Države: Otpali Protestantizam. Zvijer nalik janjetu koja združuje ruke s Rimom kako bi govorila poput zmaja.

 

§  Neki poučavaju da je papa Franjo osma glava koja je od sedam. To ne može biti zato što je sotona osma glava te se određeni događaji moraju dogoditi prije nego što Sotona preuzme tu otvorenu ulogu, a ti se događaji JOŠ NISU dogodili.

 

§  Prije nego što osmi kralj dođe na scenu, PETI ANĐEO će morati zatrubiti, sa zvijezdom koja pada s neba, i bezdan će biti otvoren. Sotona će se morati prikazati kao Krist, a Glasna Vika će biti dovršena:

 

Otk 9:1 zatrubi peti anđeo; i vidjeh neku zvijezdu kako pade s neba na zemlju: i bijaše mu dan ključ od ždrijela bezdana.

Otk 9:2 I otvori on ždrijelo bezdana i podigne se iz ždrijela dim kao dim goleme peći, i pomrači se sunce i zrak od dima iz ždrijela.

Otk 9:11 I imahu nad sobom kralja, anđela bezdana, kome je na hebrejskome ime Abadon [SOTONA], a na grčkome ima ime Apolion [ISTO KAO I LUCIFER/SOTONA].

 

Ovaj dokaz (iznad o Otk 9:1-11) pokazao mi je moj anđeo Gabriel. Nikad nisam vidio ovaj dokaz iz bilo kojeg drugog proučavanja osmog kralja Otkrivenja 17. Također, ranije mi je pokazano jasna kratkoća, a ipak duboka važnost dokaza kojeg podučavaju sljedeći stihovi Otkrivenja 17:8 i 11.

 

§  Rimski pontif će vladati 42 mjeseca. 3 i pol godine od početka ozakonjenja Nacionalnog Nedjeljnog Zakona.

 

§  Nakon perioda od 42 mjeseca, peti anđeo (Truba) zatrubi. Sotona lažira drugi dolazak i pojavljuje se kao Krist, i odobrava prvu smrtnu presudu i zabranu kupovanja i prodaje svima koji ne žele primiti žig štovanjem njega i ne žele držati Nedjelju svetom, a kršiti Subotu.

 

§  Druga smrtna presuda blizu samog kraja, je Sotonin zadnji pokušaj da sa zemlje makne 144,000 svetaca u JEDNOJ NOĆI. Velika Borba, str. 635.

 

§  U ovo vrijeme se ispunjavaju Ezekiel 5 i 9. Bog čini primjer od Adventista pred cijelom svijetu zbog njihovih gnjusobnih otpadništva.

 

§  Velika Borba. str. 653-656 ispunjenje Ezekiela 9 je na Babilonu i na svijetu, kao što je predstavljeno u zadnjem odlomku na stranici 653.

 

§  Ezekiel 9 ima DVOSTRUKU PRIMJENU GC, str. 25, KOJA POČINJE S NJEGOVIM SVETIŠTEM, NJEGOVOM CRKVOM, Testimonies Vol 5. Str. 211 i završava s ostalim otpalim crkvama i svijetom.

 

§  Kada usporedite sljedeća dva stiha, očito je da je Sotona osmi koji je od sedam, koji izlazi iz bezdana.

 

Otk 17:8 Zvijer koju si vidio bijaše i nije; i izići će iz bezdana i u propast otići: i zapanjit će se oni koji žive na zemlji, čija imena od utemeljenja svijeta nisu zapisana u knjizi života, kada vide zvijer koja bijaše i nije, a ipak jest.

 

Otk 17:11 A zvijer koja bijaše i nije osmi je, i od onih sedam, i u propast ide.

 

OTKRIVENJE 12

 

Važno je prepoznati da je u Otkrivenju 12 prikazan veliki crveni zmaj sa sedam glava i deset rogova i sedam kruna na glavi.

 

Otk 12:3 I pokaza se drugi znak na nebu, i gle: Zmaj, velik, crven, sa sedam glava i deset rogova, a na glavama mu sedam kruna;

Otk 12:4 i rep njegov povlači trećinu zvijezda nebeskih — i baci ih na zemlju. I Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da, kad rodi, proždre dijete njezino.

Otk 12:5 I ona rodi sina, muško, koji će vladati svim narodima štapom željeznim. I dijete njeno uzeto k Bogu i prijestolju njegovu.

Otk 12:6 I Žena pobježe u pustinju, gdje imaše mjesto od Boga pripravljeno, da je ondje hrane tisuću dvjesta šezdeset dana.

Otk 12:7 I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zaratiše protiv Zmaja. I Zmaj zarati i anđeli njegovi,

Otk 12:8 i ne nadjačaše. I ne nađe se više za njih mjesta na nebu.

Otk 12:9 I bačen veliki Zmaj, stara zmija koja se zove Đavao i Sotona, zavodnik svega svijeta. bačen na zemlju, a s njime bijahu bačeni i anđeli njegovi.

Otk 12:10 I čuh snažan glas gdje govori u nebu: »Sada nasta spasenje i sila i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.«

Otk 12:11 I oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svjedočanstva svojega; i ne uzljubiše život svoj sve do smrti.

Otk 12:12 Zbog toga se veselite, nebesa i vi koji u njima prebivate! Jao vama, stanovnici zemlje i mora, jer đavao siđe k vama s gnjevom velikim znajući da vremena malo ima!«

Otk 12:13 I kad Zmaj vidje da je bačen na zemlju, progna Ženu koja rodi muško.

Otk 12:14 I Ženi bijahu dana dva krila orla velikoga da odleti u pustinju na svoje mjesto gdje se, sakrivena od lica zmijina, ima hraniti vrijeme i vremčnā i polovicu vremena.

Otk 12:15 I zmija iz usta svojih ispusti za Ženom vodu poput rijeke, da je rijeka odnese.

Otk 12:16 I zemlja priteče u pomoć Ženi: i otvori zemlja usta svoja i proguta rijeku koju Zmaj ispusti iz usta svojih.

Otk 12:17 I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom potomstva njezina, s onima što drže zapovijedi Božje i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.

 

OTKRIVENJE 13

 

Otk 13:1 I stadoh na morski žal. I vidjeh Zvijer gdje iz mora uzlazi sa sedam glava i deset rogova; i na rogovima joj deset kruna, a na glavama joj ime bogohulno.

Otk 13:2 I Zvijer koju vidjeh bijaše nalik leopardu, i noge joj kao medvjeđe, i usta joj kao ralje lavlje. I Zmaj joj dade silu svoju i prijestolje svoje i vlast veliku.

Otk 13:3 I vidjeh jednu od njezinih glava kao nasmrt zaklanu; i smrtna joj se rana izliječi. I sva se zemlja zanijela za Zvijeri.

Otk 13:4 I pokloniše se Zmaju koji dade vlast Zvijeri; pokloniše se i Zvijeri govoreći: »Tko je poput Zvijeri? Tko bi mogao zaratiti s njom?«

Otk 13:5 I dana su joj usta koja govore velike stvari i hule; i dana joj je vlast da djeluje četrdeset i dva mjeseca. [TRI I POL GODINE].

Otk 13:6 I otvori usta svoja da huli na Boga, da pohuli na ime njegovo i šator njegov i one što u nebu prebivaju.

Otk 13:7 I joj dano zaratiti sa svetima i pobijediti ih. I dana joj je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom.

Otk 13:8 I poklonit će joj se svi koji žive na zemlji, kojih imena nisu zapisana u Knjizi života Jaganjca zaklana od postanka svijeta.

Otk 13:9 Ako tko ima uho, neka čuje.

Otk 13:10 Vodi li tko sužanjstvu, u sužanjstvo će ići; ubije li tko mačem, treba ga mačem ubiti. Ovdje je postojanost i vjera svetih.

Otk 13:11 I vidjeh drugu Zvijer gdje uzlazi iz zemlje; i imaše dva roga poput jaganjca, a govoraše kao Zmaj.

Otk 13:12 I ona vrši svu vlast one prve Zvijeri pred njom i čini da se zemlja i oni koji žive na njoj poklone prvoj Zvijeri, kojoj ono bijaše izliječena njezina smrtna rana.

Otk 13:13 I ona čini znake velike: čini pred ljudima da i oganj silazi s neba na zemlju.

Otk 13:14 I zavodi one što žive na zemlji zbog znakova koje joj je dano učiniti pred Zvijeri, govoreći onima što stanuju na zemlji da načine lik Zvijeri koja imaše ranu od mača i oživje.

Otk 13:15 I joj dano dati dah liku Zvijeri, tako da i progovori lik Zvijeri i učini da tko god se ne pokloni liku Zvijeri bude ubijen.

Otk 13:16 I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela;

Otk 13:17 te da nitko ne može ništa kupiti ili prodati osim onoga koji ima žig ili ime Zvijeri ili broj imena njezina.

Otk 13:18 Ovdje je mudrost. Tko ima um, neka proračuna broj Zvijeri; jer to je broj čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset šest.

 

OTKRIVENJE 17

 

Otk 17:7 I reče mi anđeo: »Zašto si se začudio? Ja ću ti reći tajnu žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova.

Otk 17:8 Zvijer koju vidje — bijaše i nije; i uzaći će iz bezdana i ići u propast. I začudit će se oni koji žive na zemlji — oni kojima imena nisu zapisana u Knjigu života od postanka svijeta — kad vide Zvijer što bijaše i nije, a ipak jest.

Otk 17:9 Tu treba uma koji ima mudrosti. Sedam glava sedam je brda na kojima žena sjedi.

Otk 17:10 I kraljeva je sedam: petorica padoše, jedan jest, a drugi još ne dođe. A kad dođe, treba tek zakratko ostati.

Otk 17:11 i Zvijer što bijaše i nije, ona je i osmi i od sedmorice je, i u propast ide.

Otk 17:12 I deset rogova koje vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali će, za jedan čas, primiti sa Zvijeri vlast kao kraljevi.

Otk 17:13 Oni su jedne misli, i svoju će silu i vlast predati Zvijeri.

Otk 17:14 Oni će zaratiti s Jaganjcem i Jaganjac će ih pobijediti — on i oni koji su s njim: pozvani i izabrani i vjerni — jer je Gospodar gospodarā i Kralj kraljeva.«

Otk 17:15 I reče mi anđeo: »Vode koje vidje, gdje bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici.

Otk 17:16 I deset rogova koje vidje na Zvijeri — će zamrziti bludnicu i opustošiti je i ogoliti; i mesa će se njezina najesti i ognjem je spaliti.

Otk 17:17 Jer Bog im u srca stavi da izvrše naum njegov, i budu jedne misli, i kraljevstvo svoje daju Zvijeri dok se ne ispune riječi Božje.

Otk 17:18 A žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova.

 

Ronald William Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina