Što je Krist Ukinuo?

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Kako je Kristova smrt na križu utjecala na cijeli žrtveni sustav?

Dn 9:26,27 "A poslije šezdeset i dva tjedna Mesija će biti satrt… I utvrdit će savez s mnogima za jedan tjedan; a usred tjedna obustavit će žrtvu i prinos."

 

2. Što je Krist pribio na križ?

Kol 2:14 "Izbrisao je nama protivnu zadužnicu s odredbama, koja bijaše protiv nas, i uklonio je s puta pribivši je na križ."

 

3. Što je time ukinuo?

Ef 2:15,16 "Ukinuvši neprijateljstvo tijelom svojim — zakon zapovijedî s odredbama — da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice stvori jednoga novoga čovjeka te obojicu u jednome tijelu kroz križ izmiri s Bogom, ubivši u sebi neprijateljstvo."

 

4. Na što su se odnosile odredbe koje su na taj način ukinute?

Kol 2:16,17 "Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili pilu, ili u pogledu blagdana ili mlađaka ili subotaTo je tek sjena onoga što dolazi, a tijelo je Kristovo."

 

Stranica 406

 

5. Iz koje izjave saznajemo da su ove odredbe vezane uz žrtveni sustav?

Heb 10:1 "Jer budući da Zakon ima tek sjenu budućih dobara, a ne samo obličje stvarnosti, on ne može istim žrtvama, koje se iz godine u godinu neprestano prinose, nikada usavršiti one koji pristupaju."

 

6. Što se dogodilo u vrijeme raspeća, a naznačilo je uklanjanje tipološkog sustava?

Mt 27:51 "I gle, hramski se zastor razdera nadvoje, odozgora do dolje; i potrese se zemlja i raspuknuše se stijene"

 

7. Kojim je jezikom to jasno navedeno?

Heb 10:9 "Potom veli: “Evo dolazim, Bože, činiti volju tvoju.” Tako on uklanja ono prvo da uspostavi drugo."

 

8. Što je prvo što je uklonio?

"Gore reče: “Žrtvu i prinospaljenice i žrtvu za grijeh”, koje se po Zakonu prinose, “nisi htio, niti su ti se svidjele." Stih 8.

 

BILJEŠKE. - "On uklanja prvo." Povezanost jasno ukazuje na to da je ono što je Krist uklonio bio ceremonijalizam kao što je izražen u tipološkoj službi žrtvovanja i prinosa, i da je ono što je utemeljio, dajući sebe da izvrši Božju volju, bilo iskustvo vjernikova vršenja Božje volje. Tako je omogućio odgovor na molbu koju je naučio svoje učenike: "Neka bude volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji." Umjesto ukidanja moralnog zakona, Krist nam je omogućio da svaki vjernik u njemu postane izvršitelj tog zakona.

"Riječ prvo upućuje na žrtve i prinose, njih uklanja, to jest, pokazuje da oni nemaju nikakvu sposobnost ukloniti grijeh. Navodi njihovu neučinkovitost i izjavljuje svoju svrhu da ih ukine. "Da uspostavi drugo" – izvršavanje Božje volje…

Da su bili učinkoviti, ne bi bilo potrebe za Njegovim dolaskom i pomirenjem."- Dr. Albert Barnes, na Heb 10:9.

 

9. U kojoj je izjavi ženi kod Jakovljevog zdenca Isus povjerio da će se ceremonijalni sustav štovanja ukinuti?

Iv 4:21 "Isus joj reče: “Ženo, vjeruj mi, dolazi čas kada se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu."

 

BILJEŠKA. - Štovanje Židova usredotočeno je na tipološki sustav ili ritualnu službu hrama "u Jeruzalemu," dok su samarijanci pokrenuli suparničku službu "na ovoj planini," brdu Gerizimu. U svojoj izjavi ženi iz Samarije, Isus je stoga ukazao na to da je blizu vrijeme kada će se cijeli tipološki sustav ukloniti.

 

Stranica 407

 

10. Kakav je test uzrokovao ustanak u vrijeme apostola po ovom pitanju?

Dj 15:1 "A neki koji su sišli iz Judeje naučavahu braću: “Ako se ne obrežete po Mojsijevu običaju, ne možete biti spašeni."

 

11. Što su zahtjevali ovi učitelji iz Judeje u vezi ceremonijalnog zakona?

"Budući da smo čuli da su vas neki koji su izišli od nas zbunili riječima i uznemirili vaše duše, rekavši: ‘Morate se obrezati i držati Zakon’, a mi im to nismo zapovjedili." Stih 24.

 

12. Nakon što su se savjetovali o tom pitanju, kakvu su odluku donijeli apostoli?

Dj 15:28,29 "Jer učinilo se dobrim Duhu Svetome i nama, ne stavljati na vas težega tereta osim ovoga što je nužno: Da se suzdržavate od jela žrtvovanih idolima, i od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga čuvali, dobro ćete činiti. Ostajte zdravo." Stihovi 28,29.

 

13. Kakva je optužba iznesena protiv Stjepana vezana za njegov stav prema ceremonijalnom zakonu?

Dj 6:13,14 "I namjestiše lažne svjedoke, koji rekoše: “Ovaj čovjek ne prestaje govoriti hule protiv ovoga svetoga mjesta i Zakona. Jer čuli smo ga gdje govori da će Isus Nazarećanin uništiti ovo mjesto i promijeniti običaje koje nam je predao Mojsije."

 

14. Kakva slična optužba je iznesena protiv apostola Pavla?

Dj 18:13 "Ovaj protivno zakonu potiče ljude da štuju Boga."

 

15. Što je Pavao izjavio vezano za svoju vjeru i način štovanja?

Dj 24:14 "Ali ovo ti priznajem: da na tome Putu, koji oni nazivaju sektom, ja služim otačkome Bogu vjerujući svemu što je napisano u Zakonu i u Prorocima."

 

BILJEŠKA: Optužba protiv Stjepana i Pavla nije bila utemeljena na kršenju moralnog zakona, već na njihovo poučavanje vezano za ceremonijalni zakon; a Pavlovo priznanje da je kriv za ono što su nazvali sektom značilo je jednostavno da se on razlikovao od njih što se tiče obveze vršenja propisa zakona koji im je bio nametnut "sve do vremena reformacije." Jednostavna činjenica da su takve optužbe bile poželjne protiv ovih sposobnih razlagača i učitelja evanđelja pokazuje da je po njihovu mišljenju ceremonijalni zakon bio ukinut Kristovom smrću i da je, poput davanja moralnog zakona na Sinaju, dizajniran da ljude dovede Kristu.

 

Stranica 408

 

16. Što je jedna od zadaća moralnog zakona?

Gal 3:24 "Tako je Zakon bio našim skrbnikom da nas dovede do Krista, da budemo vjerom opravdani."

 

17. Kako je to isto učenje izraženo na drugom mjestu?

Rim 10:4 "Jer Krist je svršetak Zakona, na pravednost svakomu tko vjeruje."

 

BILJEŠKA: Murdockov prijevod sirijskog Novog zavjeta prevodi ovaj odlomak ovako: "Jer Mesija je cilj zakona, za pravednost, svima koji vjeruju u Njega."

 

18. U kojoj se izjavi nalazi slična upotreba riječi svršetak?

1Pt 1:9 "Primajući svršetak [cilj] svoje vjere, to jest spasenje svojih duša." Vidi također 1 Tim 1:5; Jakov 5:11.

 

BILJEŠKA: U ceremonijalnom zakonu bila je "sjena budućih dobara," tipologija posredničkog djela Krista, našeg Velikog Svećenika. Moralni zakon daje spoznaju grijeha, stavlja grešnika pod osudu i prisiljava ga ka Krista po oprost i čišćenje. Ceremonijalni zakon ukinut je Kristovim djelom, ali moralni zakon utemeljen je i Njegovim životom i Njegovom smrću.

 

19. Kakvo svjedočanstvo je Krist dao glede svog odnosa prema zakonu i prorocima?

Mt 5:17 "Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon, ili Proroke: nisam došao ukinuti, nego ispuniti."

 

BILJEŠKA: "Krist je držao zakon. Da ga je ikada prekšio, morao bi umrijeti za sebe; ali zato što je bio Janje bez mane ili mrlje, Njegova pomirujuća smrt je učinkovita za vas i za mene. Krist nije imao svojih grijeha zbog kojih bi morao izvršiti pomirenje pa je Bog prihvatio Njegovu žrtvu. Krist je kraj zakona za pravednost svakome koji vjeruje. Pravedni smo u Božjim očima jer je pravednost Božja koja je po vjeri u Isusu Kristu za sve i nad svima onima koji vjeruju." - "Weighed and Wanting," D. L. Moody, stranice 123, 124. Vidi također bilješke u poglavljima 82., 83. i 86. ove knjige.