Sila Riječi

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Kroz koga je Bog stvorio nebesa?

Psalam 33:6,9 "Po riječi GOSPODINOVOJ bijahu nebesa načinjena i dahom usta njegovih sva vojska njihova." "Jer on reče, i bijaše učinjeno; on zapovjedi, i stajaše čvrsto."

 

2. Čime Krist održava sve stvari?

Hebrejima 1:3 "Sve nosi riječju svoje snage."

 

3. Što neki svojevoljno ne žele znati?

2 Petrova poslanica 3:5-6 "Jer oni hotimice ne žele znati da po riječi Božjoj nebesa bijahu od davnine i da se zemlja izdigla iz vode i u vodi; po njoj je i ondašnji svijet, vodom potopljen, propao."

 

4. Po čemu su sadašnja nebesa i zemlja rezervirana za sličnu sudbinu?

2 Petrova poslanica 3:7 "A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj na dan suda i propasti bezbožnih ljudi."

 

5. U kojem drugom dijelu Svetog pisma se pokazuje kako se sila stvaranja vrši uz pomoć Božje riječi?

Psalam 148:5 "Neka one slave ime GOSPODINOVO: jer on zapovjedi, i bijahu stvorene."

 

6. Koja promjena se dogodi u onome tko je u Kristu?

2 poslanica Korinćanima 5:17 "Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje: ono staro je prošlo, gle, sve je novo nastalo."

 

Stranica 34

 

7. Kako je ovo novo stvorenje također nazvano?

Ivan 3:3 "Odgovori Isus i reče mu: 'Zaista, zaista, kažem ti: Ako se tko ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstvo Božje.' "

 

Komentar Dejan: David nam govori kako je djelo obraćenja zapravo djelo stvaranja.

Psalam 51:10 ''Čisto srce stvori, Bože, u meni; i duh pravi u meni obnovi.'' Kraj komentara.

 

8. Kako je ovo novo stvorenje ili novo rođenje postignuto?

1 Petrova poslanica 1:23 "Nanovo ste rođeni; ne od raspadljiva sjemena, nego neraspadljiva: putem riječi Božje, koja živi i ostaje zauvijek."

 

9. Koja je prva zapovijed stvaranja zabilježena u Bibliji? Što je rezultat toga?

Postanak 1:3 "I reče Bog: “Neka bude svjetlost.” I bi svjetlost."

 

10. Kakva je veza između stvaranja svjetlosti u početku i svjetlosti evanđelja?

2 poslanica Korinćanima 4:6 "Jer je Bog, koji je zapovjedio da iz tame zasvijetli svjetlo, zasvijetlio u našim srcima da dade svjetlo spoznaje slave Božje na licu Isusa Krista."

 

11. Zašto su ljudi bili zapanjeni Kristovim učenjem?

Luka 4:32 "I bijahu zapanjeni njegovim naukom; jer njegova riječ bijaše silna."

 

12. Što je svjedočilo o sili ​​Kristove riječi?

Luka 4:36 "I nastade opća zaprepaštenost među svima te razgovarahu međusobno govoreći: 'Kakve li riječi! jer s vlašću i snagom zapovijeda nečistim duhovima i oni izlaze.' "

 

13. Što je Krist rekao da je sjeme kraljevstva Božjega?

Luka 8:11 "Sjeme je riječ Božja."

 

14. Gdje bi Kristova riječ trebala prebivati?

Kološanima 3:16 "Riječ Kristova neka izobilno prebiva u vama u svoj mudrosti."

 

15. Što je rekao Krist o nevjernim Židovima u vezi Božje riječi?

Ivan 5:38 "A ni njegovu riječ nemate da prebiva u vama, jer ne vjerujete onomu koga je on poslao.''

 

16. Kako riječ Božja radi u vjerniku?

1 poslanica Solunjanima 2:13 "Zbog toga i mi neprestano zahvaljujemo Bogu što ste, primivši riječ poruke Božje koju ste čuli od nas, prihvatili ne kao riječ ljudsku, nego onakvu kakva uistinu jest: riječ Božju koja učinkovito djeluje i u vama koji vjerujete."

 

Stranica 36

 

17. Kakva je priroda nam je dodijeljena kroz Božja obećanja?

2 Petrova poslanica 1:4 "Čime smo obdareni nadasve velikim i dragocjenim obećanjima: da putem njih, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude, budete dionici božanske prirode."

 

18. Po čemu su vjernici očišćeni?

Ivan 15:3 "Vi ste već čisti kroz riječ koju sam vam govorio."

 

19. Kako mladić može očistiti svoj put?

Psalam 119:9 "Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po tvojoj riječi."

 

20. Kako je u drvena vremena Bog izliječio svoj narod?

Psalam 107:20 "On riječ svoju posla i ozdravi ih, i izbavi ih od njihovih pogibli."

 

21. Kako je satnik pokazao svoju vjeru u silu izlječenja Kristove riječi?

Matej 8:8 "Stotnik mu odgovori i reče: 'Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod moj krov, nego samo reci riječ i ozdravljen će biti sluga moj.' "

 

22. Kakva silu ima riječ kad je skrivena u srcu?

Psalam 119:11 "U srce sam svoje sakrio riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim." Vidi također Psalam 17:4.

 

23. Zašto je Bog ponizio Izraela i dopustio da gladuju?

Ponovljeni zakon 8:3 "I unižavao te, i puštao te da gladuješ, i hranio te manom… da ti dade na znanje da čovjek ne živi samo o kruhu, nego da čovjek živi o svakoj riječi koja izlazi iz GOSPODINOVIH usta."

 

24. Što je potrebno osim pukog slušanja riječi?

Jakovljeva poslanica 1:22 "Ali budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji zavaravajući sami sebe."

 

25. Što je rezultat izvršavanja Božje volje?

"I svijet odlazi i požuda, a tko vrši volju Božju, ostaje dovijeka." 1 Ivanova poslanica 2:17.