Proučavanje Svetog Pisma

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Što je Krist rekao Židovima glede proučavanja Svetoga pisma?

Ivan 5:39 "Istražujte Pisma, jer po njima mislite imati život vječni: i ona su ta koja svjedoče za mene."

 

2. Za što su Berejci primili pohvalu?

Djela 17:11 "Ovi bijahu plemenitiji od onih u Solunu pa prihvatiše riječ sa svom spremnošću uma, danomice istražujući Pisma je li to tako."

 

BILJEŠKA: - "Kada bi Božju Riječ proučavali onako kao što bi trebalo", kaže moderni učenik Biblije, "ljudi bi se odlikovali širinom uma, plemenitošću karaktera, čvrstinom namjera, kakve se danas rijetko viđaju. Međutim, malo se koristi može izvući iz užurbanog čitanja Pisma. Netko može pročitati cijelu Bibliju, a opet propustiti vidjeti njezinu ljepotu ili shvatiti njezino duboko i skriveno značenje. Mnogo je korisnije proučavati jedan odlomak sve dok njegov značaj ne postane potpuno jasan, a njegov odnos prema planu spasenja očit, nego čitati mnoga poglavlja bez neke određene namjere i bez stjecanja korisnih pouka."

 

3. Kakvom usporedbom se pokazuje kako je neke dijelove Božje Riječi teže razumjeti od drugih?

Hebrejima 5:12 "Jer trebalo bi da dosad već budete učitelji, a vama ponovno treba da vas netko poučava što su početna načela Božjih riječi; i postali ste takvi da vam mlijeka treba, a ne čvrste hrane."

 

Stranica 29

 

4. Na koji način je ta usporedba dalje objašnjena?

Hebrejima 5:13-14 "Jer svatko tko je još pri mlijeku, nevješt je u riječi pravednosti; jer je dojenče. A čvrsta hrana je za one koji su odrasli, za one koji imaju iskustvom izvježbana osjetila za razlikovanje dobra i zla."

 

5. Koji se spisi posebno spominju kao da sadrže neke stvari koje je teško razumjeti?

2 Petrova poslanica 3:15-16 "A strpljivost našega Gospodina smatrajte spasenjem; kao što vam je i naš ljubljeni brat Pavao napisao po mudrosti koja mu je dana, kao i u svim svojim poslanicama gdje o tome govori; u kojima ima ponešto teže razumljivo, što neuki i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma, na vlastitu propast."

 

BILJEŠKA: Neki spisi su prejasni da bi se pogrešno shvatili, dok se značenje drugih ne može tako lako razaznati. Da bi se steklo sveobuhvatno znanje o bilo kojoj biblijskoj istini, stihovi se moraju uspoređivati sa stihovima i trebalo bi postojati "pažljivo istraživanje i molitveno razmišljanje." No, svako takvo istraživanje će biti bogato nagrađeno.

 

KOMENTAR DEJANA: Petar daje još jedan bitan detalj: 2 Petrova poslanica 3:17 "Vi dakle, ljubljeni, budući da sad unaprijed znate, čuvajte se da ne biste, zabludom bezakonika zavedeni, otpali od svoje postojanosti."

Drugim riječima, posebno će oni koji odstupaju od Božjeg zakona iskrivljavati, krivo tumačiti Pismo i zavoditi druge ljude. Kraj komentara.

 

6. Tko jedini shvaća Božje stvari?

1 poslanica Korinćanima 2:11 "Jer tko od ljudi znade što o čovjeku, osim duha ljudskoga koji je u njemu? Tako i ono Božje nitko ne zna, osim Duha Božjega."

 

7. Koliko temeljito Duh traži skrivena blaga istine?

1 poslanica Korinćanima 2:10 "Ali nama je Bog to otkrio po svome Duhu, jer Duh sve istražuje: jest, dubine Božje."

 

8. Koji je jedan od razloga zbog kojih je poslan Duh Sveti?

Ivan 14:26 "A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas poučavati o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh."

 

9. Zašto prirodan čovjek ne može primiti stvari od Duha?

1 poslanica Korinćanima 2:14 "A naravni čovjek ne prima što je od Duha Božjega jer mu je to ludost, i ne može razumjeti jer se to duhovno prosuđuje."

 

Stranica 30

 

10. Za koje bi duhovno prosvjetljenje svi trebali moliti?

Psalam 119:18 "Otvori oči moje da promatram čudesna djela iz tvoga zakona."

 

11. Za koji se duhovni dar apostol Pavao molio?

Efežanima 1:17 "Da vam Bog našega Gospodina Isusa Krista, Otac slave, dade duha mudrosti i otkrivenja u poznavanju njega."

 

12. Pod kojim uvjetima je obećano razumijevanje božanskih stvari?

Izreke 2:3-5 "Jest, ako zavapiš za spoznajom i digneš glas svoj za razborom; ako je potražiš kao srebro i tragaš za njom kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje."

 

13. Koji je veliki blagoslov Krist dodijelio svojim učenicima nakon svog uskrsnuća?

Luka 24:45 "Tada im otvori razum da razumiju Pisma."

 

14. Koja bića višeg reda od čovjeka žele proučavati istine otkrivene u Kristovu evanđelju?

1 Petrova poslanica 1:12 "U što i anđeli žude zaviriti."

 

15. Što je obećano onome tko hoće vršiti Božju volju?

Ivan 7:17 "Ako tko hoće vršiti volju njegovu, znat će o doktrini, je li od Boga ili ja sâm od sebe govorim."

 

16. Kako je Krist ukorio one koji, iako su upoznati sa slovom Pisma, nisu uspjeli razumjeti isto?

Matej 22:29 "Isus odgovori i reče im: “U zabludi ste, jer ne poznajete Pisma ni silu Božju."

 

Dejanov komentar: Jedno od najvažnijih pravila u Bibliji dano nam je u 28. poglavlju Izaije (Izaija 28:10,13): "Propis na propis, pravilo na pravilo, malo ovdje i malo ondje." ; "Ali riječ GOSPODINOVA bijaše im propis na propis, pravilo na pravilo, malo ovdje i malo ondje, da mogu ići i pasti natraške i razbiti se i u zamku se zaplesti i uhvatiti."

Tko god ne uzima cijelu Božju Riječ kako bi provjerio je li što istina ili laž, zaplest će se u zamke Sotone i biti odvučen od biblijskog nauka. To je rečeno i u osnovi težine dokaza:

"1. Svaka riječ mora biti u svom pravilnom odnosu prema temi iznijetoj u Bibliji (isti princip primjenjuje se na Duh Proroštva); 2. Svo Pismo je potrebno i može se razumjeti pažljivom primjenom i proučavanjem; 3. Ništa otkriveno u Pismu ne može, niti će biti skriveno od onih koji traže u vjeri bez kolebanja; 4. Kako bismo razumjeli određenu doktrinu, trebamo uzeti u obzir iz čitavog Svetog pisma sve stihove vezane uz temu koju želimo znati. Tada trebamo dopustiti da svaka riječ ima svoj pravilni utjecaj te ako možemo formirati TEORIJU bez kontradiktornosti, tada ne možemo biti u krivu. 5. Sveto pismo mora biti svoj vlastiti tumač jer je to pravilo za sebe. Ako zavisim od učiteljevog razlaganja te on nagađa značenje Pisma, ili želi da to bude tako na osnovu njegovih sektaških uvjerenja, ili zato što se želi pokazati mudrim, tada njegovo nagađanje, želja, uvjerenje ili mudrost postaje moje pravilo, a ne Biblija." – (RH, 25th November, 1884, par. 24)

U proučavanju Biblije ovo su principi kojih se moramo držati. Kraj Komentara.

 

17. Što Sveto Pismo može učiniti za one koji vjeruju u njega?

2 poslanica Timoteju 3:15 "I da od malena poznaješ Sveta pisma, koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu."

 

18. Kada je bogati mladić tražio uvjete vječnoga života, na što je Isus usmjerio njegovu pozornost?

Luka 10:26 "On mu reče: 'Što piše u Zakonu? Kako čitaš?' "

 

Stranica 32

 

19. Koga je Isus proglasio blagoslovljenima?

Luka 11:28 "No on reče: 'Naprotiv, blagoslovljeni su oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je.' "

 

20. Što je Krist rekao o knjizi Daniela?

Matej 24:15 "Kada dakle vidite gnusobu opustošenja — prorečenu po proroku Danielu — kako stoji na svetome mjestu (tko čita, neka razumije)."

 

21. Koja se druga knjiga Biblije posebno preporučuje za naše proučavanje?

Otkrivenje 1:3 "Blažen onaj koji čita i oni koji sluša riječi ovoga proroštva [Knjige Otkrivenja] i drže što je u njemu napisano; jer vrijeme je blizu."