Krist u Bibliji

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. O kome, prema Kristovim riječima, Sveta pisma svjedoče?

Ivan 5:39 "Istražujte Pisma jer po njima mislite imati život vječni: i ona su ta koja svjedoče za mene."

 

BILJEŠKA: - "Pretražujte Starozavjetna Pisma: jer ona su ta koja svjedoče o Kristu. Pronaći Ga u njima istinski je i legitiman kraj njihova proučavanja. Biti sposobni tumačiti ih kao što ih je On protumačio, najbolji je rezultat svih biblijskih učenja." - Dean Alford.

 

2. O kome su pisali Mojsije i proroci?

Ivan 1:45 "Filip nađe Natanaela i reče mu: 'Našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u Zakonu, i prorocima: Isusa, iz Nazareta, sina Josipova.' "

 

BILJEŠKA: - Helen Spurrell u svom prijevodu Starozavjetnog pisma izrazila je sljedeću želju svima koji čitaju njezin prijevod: "Neka mnogi izjavljuju, kao što je prevoditelj često činio prilikom proučavanja brojnih odlomaka u izvorniku, pronašla sam Mesiju!"

 

3. Od koga su, prema Kristovim riječima, učenici trebali naučiti o Njegovoj smrti i uskrsnuću?

Luka 24:25-26 "Tada im on reče: 'O, bezumni i srca spora da vjerujete sve što su rekli proroci: nije li Krist trebao to pretrpjeti i ući u svoju slavu?' "

 

Dejanov komentar: Od izuzetne je važnosti prepoznati činjenicu da Isus govori da bi trebali vjerovati SVE što govore proroci. Jer 'svo Pismo je od Boga nadahnuto' i Božja riječ je istina. Kraj komentara.

 

4. Kako im je Krist jasno obznanio da Sveta pisma svjedoče o Njemu?

Luka 24:27 "I, počevši od Mojsija i svih proroka, protumači im u svim Pismima ono što ima o njemu."

 

Stranica 41

 

5. Što je rekao jedanaestorici malo kasnije?

Luka 24:44 "I reče im: 'To su one riječi koje sam vam govorio dok sam još bio s vama, da se treba ispuniti sve ono što je u Mojsijevu zakonu, i u Prorocima, i u Psalmima, napisano o meni.' "

 

6. Gdje u Bibliji nalazimo prvo obećanje o Otkupitelju?

Post 3:14-15 "Tada GOSPODIN Bog reče zmiji… I stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene, i između sjemena tvoga i sjemena njezina: ono će glavu tvoju zgnječiti, a ti ćeš zgnječiti njegovu petu."

 

7. Kojim je riječima ovo obećanje obnovljeno Abrahamu?

Postanak 22:18 "i bit će u tvome sjemenu blagoslovljeni svi narodi zemlje." Vidjeti i Postanak 26:4; 28:14.

 

8. Na koga se odnosilo to obećanje?

Galaćanima 3:16 "A ta su obećanja dana Abrahamu i njegovu potomku. On ne veli “i potomcima”, kao o mnogima, nego kao o jednomu: “I potomku tvojemu”, a to je Krist."

 

9. Koga je Bog obećao poslati s Izraelom da ih vodi u obećanu zemlju?

Izlazak 23:20 "Evo, ja šaljem Anđela pred tobom da te čuva na putu i da te dovede u mjesto koje sam pripravio."

 

10. Tko je bila Stijena koja je otišla s njima?

1 poslanica Korinćanima 10:4 "i svi su isto duhovno piće pili: jer pili su iz duhovne Stijene koja ih je pratila, a ta Stijena bijaše Krist."

 

11. U kojem su proročanstvu Kristov život, patnja i smrt dirljivo prorečeni?

U 53. poglavlju Izaije.

 

12. Gdje je prorečena cijena Kristove izdaje?

Zaharija 11:12 "Tako mi za plaću odmjeriše trideset srebrnjaka." Pogledajte Matej 26:15.

 

13. Gdje su u Psalmima zabilježene riječi umirućeg Krista?

Psalam 22:1 "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" Pogledajte Mat 27:46.

Psalam 31:5 "U tvoje ruke duh svoj povjeravam:" Vidi Luka 23:46.

 

14. Kako je u Psalmima prorečeno Kristovo uskrsnuće?

Psalam 2:7 "Obznanit ću odredbu: GOSPODIN mi reče: Ti si Sin moj; ja te danas rodih." Pogledajte Djela 13:33.

 

Stranica 43

 

15. Gdje je ponovo u Psalmima prorečeno Njegovo uskrsnuće?

Psalam 16:10 "Jer mi nećeš ostaviti dušu u paklu; ni dopustiti da Svetac tvoj vidi raspadanje." Vidite Djela 2:25-31.

 

16. Kojim je riječima Daniel prorekao Kristovo primanje svojeg kraljevstva?

Daniel 7:13-14 "Vidjeh u noćnim viđenjima, i gle, s oblacima nebeskim dolazi netko kao Sin čovječji: i dođe on k Pradavnome, i dovedoše ga blizu pred njega. I bijaše mu dana vlast, i slava, i kraljevstvo, da mu služe svi ljudi, narodi i jezici: njegova vlast je vlast vječna, koja neće proći, i njegovo kraljevstvo je ono koje neće biti uništeno." Vidi i Luka 1:32,33; 19:11,12; Otkrivenje 11:15.

 

17. Kako je Kristov drugi dolazak opisan u Psalmima?

Psalam 98:8-9 "Nek’ plješću rijeke svojim rukama, neka se brda zajedno raduju pred GOSPODINOM; jer on dolazi suditi zemlji: on će svijetu suditi po pravednosti i narodima u nepristranosti."

Psalam 50:3-5 "Bog naš će doći i neće šutjeti: pred njim će oganj proždirati, a oko njega žestoka oluja bjesnjeti. On će dozvati nebesa odozgor, i zemlju, da sudi svome narodu. “Skupite mi svece moje; one koji žrtvom savez sa mnom sklopiše.”

 

18. Što je Krist onome koji je obnovljen na sliku Božju?

Kološanima 3:11 "Sve i u svima Krist."