Sveto pismo

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Po kojem imenu svete spise Biblije najčešće poznajemo?

Matej 21:42 "Reče im Isus: “Zar nikada niste u Pismima čitali: 'Kamen koji odbaciše graditelji, postade glavni kamen ugaoni?' "

 

2. Koji je drugi naziv dan tom otkrivenju Boga čovjeku?

Luka 8:21 "A on im odgovori i reče: 'Moja majka i moja braća su ovi koji slušaju riječ Božju i vrše ju.' ''

 

3. Kako su nam dana Pisma?

2 poslanica Timoteju 3:16 "Svo Pismo je od Boga nadahnuto."

 

4. Tko je upravljao ljudima koji su govorili za Boga?

2 Petrova poslanica 1:21 "Jer nikada proroštvo nije bilo ljudskom voljom doneseno, nego su sveti ljudi Božji govorili poneseni Duhom Svetim."

 

5. Koji primjer nam spominje Petar?

Djela 1:16 "Ljudi i braćo, trebao se ispuniti odjeljak Pisma što ga je prorekao Duh Sveti na usta Davidova o Judi, koji bijaše vodič onima koji uhvatiše Isusa."

 

Stranica 26

 

6. Kako David izražava istu istinu?

2 knjiga Samuelova 23:2 "Duh Gospodinov po meni je govorio i riječ njegova bijaše na mome jeziku."

 

7. Tko je dakle govorio kroz ove ljude?

Hebrejima 1:1 "Bog, koji je u više navrata i na više načina nekoć govorio ocima po prorocima."

 

8. U koju svrhu su napisana Pisma?

Rimljanima 15:4 "Jer što god je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da po strpljivosti i utjesi Pisama imamo nadu."

 

9. Za što je svo Pismo korisno?

2 poslanica Timoteju 3:16 "Svo Pismo od Boga je nadahnuto i korisno je za nauk, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti: (…)"

 

10. Kakav je bio Božji plan u tome što nam je dao Pismo?

2 poslanica Timoteju 3:17 "Da čovjek Božji bude savršen, posve opremljen za svako dobro djelo."

 

11. Koliko je Job cijenio riječi Božje?

Job 23:12 "Nisam se ni odvratio od zapovijedi njegovih usana; riječi usta njegovih cijenio sam više od jela nužnoga."

 

12. Na kojim je dokazima Isus temeljio svoje mesijanstvo?

Luka 24:27 "I, počevši od Mojsija i svih proroka, protumači im u svim Pismima ono što ima o njemu."

 

13. Koje tri podjele Isus priznaje, a sadrže sve spise staroga zavjeta?

Luka 24:44 "I reče im: 'To su one riječi koje sam vam govorio dok sam još bio s vama, da se treba ispuniti sve ono što je u Mojsijevu zakonu, i u Prorocima, i u Psalmima, napisano o meni.' "

 

14. Božji karakter ograničava Ga u izvršavanju kojeg djela?

Titu 1:2 "U nadi vječnoga života, što ga je prije postanka svijeta obećao Bog, koji ne može lagati."

 

15. Kako se Bog naziva u Pismu?

Ponovljeni zakon 32:4 "On je Stijena, djelo mu je savršeno; jer su ispravni svi putovi njegovi: Bog istine i bez opakosti, pravedan i pravičan je on."

 

Stranica 27

 

16. Stoga, kakav mora biti karakter Njegove riječi?

Ivan 17:17 "Posveti ih svojom istinom; tvoja riječ je istina."

 

17. Kakav test mora proći svaki deklarirani učitelj istine?

Izaija 8:20 "Uza Zakon i svjedočanstvo: ako tako ne govore, to je zato što nema svjetla u njima."

 

18. Što je Bog planirao da nam Njegova riječ bude u ovom svijetu tame, grijeha i smrti?

Psalam 119:105 "Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi."

 

19. Koliko je Bog uzvisio svoju riječ?

Psalam 138:2 "Riječ si svoju uzveličao povrh svega imena svojega."

 

BILJEŠKA - Bog je to učinio podupirući svoja obećanja zakletvom koja se temelji na sebi. Hebrejima 6:13,14. Time je obećao i stavio u pitanje svoje ime ili karakter, za ispunjenje svoje riječi.

 

20. U čemu se istinska poezija života nalazi?

Psalam 119:54 "Propisi tvoji bijahu pjesme moje u domu moga proputovanja."

 

21. Koliko će Božja riječ trajati?

Izaija 40:8 "Sahne trava, vene cvijet, ali će riječ Boga našega stajati zauvijek."

Matej 24:35 "Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi neće proći."