Plodovi Duha

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koji su plodovi Duha?

Gal 5:22,23 "A plod Duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, suzdržljivost."

 

2. Što su djela tijela?

"A očita su djela tijela; to su: preljub, bludnost, nečistoća, razuzdanost, idolopoklonstvo, vračanje, mržnja, svađe, ljubomore, srdžbe, prepirke, razdori, krivovjerja, zavisti, ubojstva, pijanstva, pijanke i tome slično; za što vam unaprijed kažem, kao što vam već rekoh, da oni koji takvo što čine, neće baštiniti kraljevstvo Božje." Stihovi 19-21.

 

BILJEŠKA - Ovdje spomenuta zla su bliski paralelnoj listi navedenoj u Mat 15:18,19; Marko 7:20-23; Rim 1:29-31; i 2 Tim 3:1-5.

 

3. Kako se djela tijela mogu izbjeći?

Gal 5:16 "Hodite u Duhu i nećete udovoljavati požudi tijela."

 

4. Po čemu je Božja ljubav razlivena u srcu?

Rim 5:5 "A nada ne postiđuje; jer je ljubav Božja razlivena u našim srcima po Duhu Svetome, koji nam je dan."

 

5. Što je ljubav?

Kol 3:14 "A povrh svega toga odjenite se u ljubav, koja je sveza savršenstva."

 

Stranica 185

 

6. Po čemu djeluje istinska vjera?

Gal 5:6 "Jer u Kristu Isusu niti što vrijedi obrezanje niti neobrezanje, nego vjera koja ljubavlju djeluje."

 

7. Što ljubav čini?

"Mržnja izaziva svađe, ali ljubav pokriva sve grijehe." Izr 10:12.

"No iznad svega imajte među sobom žarku ljubav; jer će ljubav pokriti mnoštvo grijeha." 1 Petrova 4:8.

 

8. Od čega se sastoji kraljevstvo Božje?

Rim 14:17 "Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravednostmir i radost u Duhu Svetome."

 

BILJEŠKA: Kršćanska je povlastica imati pravednost, mir i radost, - pravednost koja je od Boga po vjeri (Rimljanima 3:21,22); mir koji nadilazi razumijevanje (Fil 4:7), koji svijet ne može dati niti oduzeti; i radost koja se uvijek raduje (1 Sol 5:16, Filip 4:4).

 

9. Na koji se način manifestira ljubav?

1Kor 13:4,5 "Ljubav je strpljiva i dobrostiva; ljubav ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne smišlja zlo."

 

10. Što Božja blagost čini za nas?

"Tvoja me je blagost učinila velikim." Ps 18:35.

 

11. Koji duh trebamo pokazati prema drugima?

2Tim 2:24 "A sluga se Božji ne treba svađati, nego biti blag prema svim ljudima,"

 

12. Što čini Božja dobrota?

Rim 2:4 "Ili prezireš bogatstvo njegove dobrote i podnošenja i dugotrajne strpljivosti, ne shvaćajući da te Božja dobrota k pokajanju vodi?"

 

13. Kako postupati s onima koji su s nama krivo postupali?

Rim 12:19,20 "Ljubljeni, ne osvećujte se sami, nego radije dajte mjesta gnjevu; jer je pisano: "Moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospodin." Stoga, ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, ako je žedan, daj mu piti: jer, čineći tako, žeravicu mu ognjenu zgrćeš na glavu."

 

14. Kako vjera utječe na našu odnos s Bogom?

Heb 11:6 "A bez vjere nemoguće je njemu ugoditi: jer onaj tko pristupa Bogu, mora vjerovati da on jest i da nagrađuje one koji ga revno traže."

 

Stranica 186

 

15. Kako Bog gleda na ponizni i tihi duh?

"Vaše ukrašavanje... neka to bude čovjek skrovit i srdačan, u neraspadljivu ukrasu krotka i smirena duha, što je pred Bogom dragocjeno." 1 Petrova 3:3,4.

 

16. U našem kršćanskom rastu i iskustvu, što teba pratiti vjeru, hrabrost i znanje?

2Pt 1:5,6 "I, uz to, sa svom revnošću pridodajte svojoj vjeri krepost [hrabrost], kreposti znanje, znanju uzdržljivost [umjerenost]."

 

BILJEŠKA: Jedna od najkraćih i najboljih definicija umjerenosti je samokontrola. Riječ u tekstu znači puno više od puke apstinencije od opojnih napitaka, - ograničenog smisla koji mu se danas često daje. To znači kontrolu, snagu, silu ili nadmoć nad uzbudljivim i zlim strastima svih vrsta. To označava samosvladavanje koje pobjednik ili obraćeni čovjek ima nad zlim sklonostima svoje prirode. Komentirajući ovaj odlomak, dr. Albert Barnes kaže: "Utjecaji Duha Svetoga na srce čine čovjeka umjerenim u svemu, podučavajući ga da obuzdava svoje strasti i upravlja sobom."

 

17. Koliko je pohvaljen onaj tko kontrolira svoj duh?

Izr 16:32 "Onaj tko je spor na srdžbu, bolji je negoli junak, a onaj tko vlada svojim duhom, bolji je negoli onaj tko zauzme grad."

 

18. Što se govori o svim tim različitim vrlinama?

"Protiv tih nema zakona." Gal 5:23

 

BILJEŠKA: Zakon osuđuje grijeh. Sve su ove stvari, pošto su vrline, u skladu sa zakonom. Oni su proizvedeni od strane Duha; i zakon, koji je duhovan, ne može ih osuditi.

 

19. Od koje nas osude vodstvo Duha spašava?

Gal 5:18 "Ali ako ste Duhom vođeni, niste pod Zakonom."

 

20. Na kakvo se jedinstvo kršćani potiču?

Ef 4:3 "Trudeći se sačuvati jedinstvo Duha povezani mirom."