Duh Sveti i Njegov Rad

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koje je dragocjeno obećanje Isus dao svojim učenicima malo prije svog raspeća?

Iv 14:16 "I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka:"

 

2. Tko je Utješitelj i što je On trebao učiniti?

Iv 14:26 "A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas poučavati o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh."

 

3. Zašto ga svijet ne može primiti?

"Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer niti ga vidi niti ga poznaje." Stih 17.

 

4. Koliko je intimna Njegova veza s vjernicima?

"A vi ga poznajete jer boravi kod vas i jer će biti u vama." Isti stih.

 

5. Čiju prisutnost Duh Sveti donosi vjernicima?

"Neću vas ostaviti neutješene: doći ću k vama." Stih 18.

 

6. Koje je obećanje na taj način ispunjeno?

Mt 28:20 "I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta." Vidi i Ivan 14:21-23.

 

Stranica 182

 

7. Koja trostruka unija je tako uspostavljena?

Iv 14:20 "U onaj dan vi ćete znati da sam ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama."

 

BILJEŠKA. – Rim 8:9 pokazuje da je Duh svake od tri osobe Božanstva jedan te isti Duh.

 

BILJEŠKA RON: Duh Oca i Sina su jedan te isti Duh – JEDAN VJEČNI DUH. Duh Sina je Njegov Sveti Duh Božanske Priroda prije svog Utjelovljenja. Ivan 14 jasno kaže da Sveti Duh Oca i Sina dolaze k nama. Vidi stih 23 gdje piše: "Doći ćemo k vama." Duh Kristovog čovječanstva ne dolazi k nama jer je Njegov Sveti Duh spriječen Njegovom ljudskošću. Međutim, tajnoviti dio je činjenica da je Njegov Sveti Duh bio otac Njegove ljudskosti. To je dio koji ćemo razumjeti na nebu.

 

"Spriječen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, razdvojen od ljudske ličnosti i neovisan o njoj. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23) Kraj bilješke.

 

8. Kako Isus, Kroz Duh, traži ulaz u svako srce?

Otk 3:20 "Evo, stojim na vratima i kucam: ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom."

 

9. Zašto je bilo potrebno da Krist ode?

Iv 16:7 "Ali ja vam kažem istinu: bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odemUtješitelj neće doći k vama. Ako pak odem, poslat ću ga k vama."

 

10. Što je Utješitelj trebao uraditi kad dođe?

Iv 16:8 "I kad dođe, on će ukoriti svijet zbog grijeha, i zbog pravednosti, i zbog suda:"

 

11. Kojom drugom titulom je nazvan Utješitelj?

Iv 15:26 "A kada dođe Utješitelj, kojega ću vam ja poslati od Oca — Duh istine, koji od Oca izlazi — On će svjedočiti o meni."

 

12. Što je Isus rekao da će Duh Istine učiniti?

Iv 16:13 "No kada dođe On, Duh istine, On će vas upućivat u svu istinu, jer On neće govoriti sam od sebe, nego će On govoriti što god On čuje i On će vam objavljivati ono što dolazi."

 

BILJEŠKA: Duh govori (1 Tim 4:1); uči (1 Kor 2:3); svjedoči (Rimljanima 8:16); posreduje (Rim 8:26); dijeli darove (1 Korinćanima 12:11); i poziva grešnika (Otk 22:17).

 

13. Koga je Krist rekao da će Duh Sveti proslaviti?

Iv 16:14 "On će proslavljati mene, jer će od mojega uzimati i to navješćivati vama."

 

BILJEŠKA: Očito je iz ovih stihova da je Sveti Duh osobni predstavnik Krista na zemlji, koji prebiva u crkvi tako što prebiva u srcima vjernika. Iz toga slijedi da je svaki pokušaj da se čovjeka postavi kao Kristovog zamjenika umjesto treće osobe Božanstva, pokušaj stavljanja čovjeka na mjesto Boga. Tako temeljno načelo papinstva stavlja na stranu osobu i djelo Duha Svetoga.

 

14. Kako je Bog NAMA otkrio skrivene stvari kraljevstva?

1Kor 2:10 "Ali nama je Bog to otkrio po svome Duhu, jer Duh sve istražuje: jest, dubine Božje."

 

Stranica 183

 

15. Tko je nosio proroke da daju svoje poruke?

2Pt 1:21 "Jer nikada proroštvo nije bilo ljudskom voljom doneseno, nego su sveti ljudi Božji govorili poneseni Duhom Svetim."

 

16. Kako je propovijedano evanđelje nakon Pedesetnice?

1Pt 1:12 "Po Duhu Svetome poslanome s neba."

 

17. Kako su vjernici zapečaćeni?

Ef 1:13 "U kojemu ste, nakon što ste povjerovali, i zapečaćeni svetim Duhom obećanja."

 

18. Kakvo je upozorenje stoga dano?

Ef 4:30 "I nemojte žalostiti svetoga Duha Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja."

 

19. Postoji li granica prepiranja s Božjim Duhom?

Post 6:3 "I reče Gospodin: “Neće se moj Duh dovijeka prepirati s čovjekom.”

 

BILJEŠKA: Granicu određuje stvorenje, a ne Stvoritelj. Kad dođe do krajnjeg prepuštanja zlu, a daljnji pozivi bi bili bez pomoći. Bog zna sve, može odrediti određeno razdoblje probe za čovjeka, kao u slučaju sto dvadeset godina prije potopa (Post 6:3); ali Njegov Duh se nikada ne prestaje boriti s čovjekom sve dok postoji nade za njegovo spasenje.

 

20. Za što se David molio?

Ps 51:11 "Nemoj me odbaciti od svoje prisutnosti, i svoga duha svetoga nemoj od mene uzeti."

 

21. Koliko je Bog voljan dati nam Svetog Duha?

Lk 11:13 "Ako dakle vi, premda ste zli, znate dobre darove davati svojoj djeci, koliko li će više vaš Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga ištu?"