Dar Proroštva

 

 

Amos 3:7 Ta ništa ne čini Gospodin GOSPODIN a da tajnu svoju ne otkrije svojim slugama prorocima.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Kako je Bog komunicirao sa čovjekom u Edenu?

Post 3:9 "I pozva Gospodin Bog Adama, i reče mu: "Gdje si?"

 

2. Na koji je način Bog čovjeku obznanjuje svoju volju nakon pada?

Hoš 12:10 "Govorio sam i po prorocima, i viđenja umnažao, i po službi prorokaprispodobama sam se služio."

 

3. Koje stvari pripadaju Bogu, a koje nama?

Pnz 29:29 "Ono što je tajno pripada Gospodinu, Bogu našemu; a ono što je otkriveno, pripada nama i našoj djeci zauvijek."

 

4. Koliko potpuno i kome Bog otkriva svoje namjere?

Am 3:7 "Gospodin BOG uistinu neće učiniti ništa, nego tajnu svoju otkriva svojim slugama prorocima."

 

5. Mogu li mudri ljudi svijeta predvidjeti budućnost?

Dn 2:27 "Daniel u kraljevoj prisutnosti odgovori i reče: "Tajnu koju kralj zahtijeva ne mogu kralju otkriti mudraci, astrolozi, čarobnjaci ni gatari;" Vidi bilješke o 6. pitanju poglavlja 47 ove knjige.

 

6. Što je rekao Daniel, tko može otkriti tajne?

Dn 2:28 "Nego ima na nebu Bog koji otkriva tajne, i on obznanjuje kralju Nebukadnezaru što će biti u kasnijim danima."

 

Stranica 190

 

7. Kako je prorok Daniel priznao nedostatak ljudske mudrosti?

"A što se mene tiče, meni ta tajna nije otkrivena zbog mudrosti koje bih imao više negoli itko živ, nego zbog toga da se kralju objavi značenje i da ti možeš upoznati misli svoga srca." Stih 30.

 

8. Nakon što je otkrio i protumačio san, što je Daniel rekao?

"Veliki Bog je obznanio kralju što će se zbiti kasnije." Stih 45.

 

9. Kako Bog pokazuje svoje predznanje?

Iz 42:9 "Evo, ono prijašnje se zbilo i nove događaje objavljujemgovorim vam o njima prije negoli izbiju."

 

10. Kako se Gospodin otkriva svojim prorocima?

Br 12:6 "Bude li među vama prorok, ja, GOSPODIN, obznanit ću mu se u viđenju i govoriti mu u snu."

 

11. Pod kojim utjecajem su govorili stari proroci?

2Pt 1:21 "Jer nikada proroštvo nije bilo ljudskom voljom doneseno, nego su sveti ljudi Božji govorili poneseni Duhom Svetim." Vidi 2 Sam 23:2.

 

12. Kako su podrijetlo proročanstva i sredstvo komuniciranja istoga, dalje objašnjeni?

Otk 1:1 "Otkrivenje Isusa Krista, koje je njemu dao Bog da pokaže svojim slugama, to jest ono što se ima dogoditi ubrzo, i obznanio to poslavši po svome anđelu svome sluzi Ivanu."

 

13. Koji je anđeo otkrio Danielu njegove vizije i snove?

Dn 9:21,22 "Jest, dok sam govorio u molitvi, onaj čovjek, Gabriel, kojega u početku vidjeh u viđenju, potaknut da hitro doleti, dotakne me u doba večernje žrtve. I izvijesti me te prozbori sa mnom i reče: “Daniele, izišao sam da ti dam umješnost i razumijevanje." Vidi također poglavlje 10 i Otk 22:9,10.

 

14. Koji je Duh bio u prorocima pišući njihove izjave?

1Pt 1:10,11 "O tome spasenju su istraživali i pronicali proroci koji su prorokovali o toj milosti za vas. Pronicali su na koje je ili kakvo doba upućivao Duh Kristov u njima kada je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama i slavama koje će uslijediti."

 

Stranica 192

 

15. Kako su Gospodinove riječi prorocima sačuvane?

Dn 7:1 "Imaše Daniel san i viđenja svoje glave na svojoj postelji. Tada on zapisa taj san i ispripovijeda sažetak svega." Vidi Jer 51:60; Otk 1:10,11.

 

16. Po kome nam je Bog progovorio u ovim posljednjim danima?

Heb 1:1,2 "Bog, koji je u više navrata i na više načina nekoć govorio ocima po prorocima, u ove posljednje dane progovorio nam je po svome Sinu."

 

17. Koja je bila jedna od službi koje je trebao ispuniti Mesija?

Pnz 18:15 "Gospodin, Bog tvoj, podići će tebi Proroka iz tvoje sredine, od tvoje braće, kao što sam ja: njega slušajte."

 

18. Što je bilo prorečeno preko proroka Joela?

Jl 2:28 "I dogodit će se nakon toga da ću izliti svoga duha na svako tijelo; i proricat će sinovi vaši i vaše kćeri, starci vaši će snove sanjati, vaši će mladići viđenja gledati."

 

19. Kada se to predviđanje počelo ispunjavati?

Dj 2:16,17 "Nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu: ‘I bit će u posljednje dane, govori Bog, da ću izliti od Duha svojega na svako tijelo: i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići će vaši gledati viđenja i starci će vaši sne sanjati."

 

20. Koji su neki od darova koje je Krist dao svojoj crkvi?

Ef 4:8-11 "Stoga on reče: “Kada je uzašao na visinu, sužnje je zasužnjene odveo i dao darove ljudima… On je i dao jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje."

 

21. Na koji način je Bog izbavio i očuvao Izrael?

Hoš 12:13 "Po proroku je Gospodin izveo Izraela iz Egipta; po proroku on bijaše očuvan."

 

22. Kad se Mojsije bunio zbog svojeg sporog govora, što je Bog rekao da bi Aron trebao biti?

Izl 4:16 "On će biti tvoj govornik narodu: on će tebi biti umjesto usta, a ti ćeš njemu biti umjesto Boga."

 

Stranica 193

 

23. Na što je Bog poslije pozvao Aarona?

Izl 7:1 "I reče GOSPODIN Mojsiju: “Evo učinio sam tebe bogom faraonu, a tvoj brat Aron bit će ti prorokom."

 

24. Koji je jedan od testova po kojem otkrivamo lažnog proroka?

Pnz 18:22 "Kada neki prorok govori u ime Gospodinovo pa ako to ne uslijedi i ne dogodi se, to je ono što GOSPODIN nije rekao, nego je taj prorok govorio u drskosti: nemoj ga se bojati."

 

25. Koji bi drugi test trebao biti primijenjen u određivanju valjanosti tvrdnji proroka?

Pnz 13:1-4 "Ako među vama ustane neki prorok, ili onaj koji sanja snove, i izvede ti kakvo znamenje ili čudo; i ispuni se to znamenje ili čudo o kojemu ti je govorio, rekavši: ‘Pođimo za drugim bogovima, koje nisi poznavao, i služimo im’, nemoj slušati riječi toga proroka ili toga sanjača snova: jer vas to iskušava GOSPODIN, Bog vaš, da dozna ljubite li GOSPODINA, Boga svojega, svim svojim srcem i svom svojom dušom. Za Gospodinom, Bogom svojim, hodite i njega se bojte, i držite njegove zapovijedi i pokoravajte se njegovu glasu, i služite mu i uza nj prianjajte."

 

BILJEŠKA: Iz ovih će se stihova vidjeti da, prvo, ako prorokove riječi ne budu istinite, to je dokaz da Bog nije poslao tog proroka. S druge strane, ako se pak predviđena stvar dogodi, ako lažni prorok nastoji voditi druge da krše Božje zapovijedi, to, bez obzira na sve znakove, treba biti pozitivan dokaz da on nije pravi prorok.

 

26. Kakvo je pravilo Krist dao za razlikovanje između istinitih i lažnih proroka?

Mt 7:20 "Stoga ćete ih prepoznati po njihovim plodovima."

 

27. Koje je opće pravilo za testiranje svih proroka?

Iz 8:20 "Uza Zakon i svjedočanstvo: ako tako ne govore, to je zato što nema svjetla u njima."

 

28. Kako su Božji proroci davno upotrebljavali riječi bivših proroka u poticanju naroda na poslušnost?

Zah 7:7 "Niste li čuli riječi koje je GOSPODIN vikao po prijašnjim prorocima, kada je Jeruzalem bio nastanjen i u blagostanju?"

 

Stranica 194

 

29. Kakav je obećani ishod vjerovanja u Božje proroke?

2Ljet 20:20 "Vjerujte u GOSPODINA, Boga svojega, tako ćete biti utvrđeni, vjerujte njegovim prorocima, tako ćete uspjeti."

 

30. Kakva opomena je dana o daru proroštva?

1Sol 5:20,21 "Prorokovanja ne prezirite. Sve provjeravajte; ono što je dobro, čvrsto držite."

 

31. Što će obilježiti posljednju, ili crkvu ostatka?

Otk 12:17 "I razgnjevi se zmaj na ženu te ode zaratiti s ostatkom njezina sjemena; s onima koji čuvaju Božje zapovijeđi i imaju svjedočanstvo Isusa Krista."

 

32. Što je "svjedočanstvo Isusovo"?

"Svjedočanstvo Isusovo je duh proroštva." Otk 19:10. Vidite Otk 1:9.

 

33. Što se događa kada je ovaj dar odsutan?

Izr 29:18 "Gdje nema viđenja, narod propada, a sretan je onaj tko se drži zakona." Vidi također Ps 74:9.