Ustanova Subote

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Tko i kada je napravio Subotu?

Post 2:1,2 "Tako bijahu dovršena nebesa i zemlja i sva vojska njihova. I dovrši Bog sedmoga dana svoje djelo koje je učinio, i počinu sedmoga dana od svega djela koje je učinio."

 

2. Nakon što je sedmi dan odmarao, što je učinio Bog?

"I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga; jer je u taj dan počinuo Bog od svega djela svojega koje je stvorio i načinio." Stih 3.

 

3. Po koja tri zasebna čina je subota napravljena?

Bog se odmarao subotom; On ju je blagoslovio; On ju je posvetio.

 

Posvetiti: "Učiniti svetim ili posvećenim, odvojiti za svetu ili vjersku uporabu" - Webster.

 

4. Je li Krist imao ikakve veze sa stvaranjem i izradom subote?

Iv 1:3 "Sve je po njemu postalo, i nije bez njega postalo ništa što je postalo." Vidi također Ef 3:9; Kol 1:16; Heb 1:2.

 

BILJEŠKA: Krist je, kao aktivni agent u stvaranju, morao odmarati sedmi dan s Ocem. Zato je Subota dan Njegovog odmora, kao i Očevog.

 

Stranica 416

 

5. Za koga Krist kaže da je Subota načinjena?

Mk 2:27 "I reče im: “Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote:"

 

BILJEŠKA: Nije napravljena samo za Židove. Židovima ime potječe od Jude, jednog od dvanaest Jakovljevih sinova, kojeg su potomci. Subota je nastala više od dvije tisuće godina prije nego što je bilo Židova. Kad Pavao kaže: "Niti je čovjek stvoren za ženu, nego žena za čovjeka" (1 Kor 11:9), shvaćamo ga da znači da je brak određen od Boga za sve ljude. Isto tako sa Subotom. Napravljena je za cijelo čovječanstvo.

 

6. Što subotnja zapovijed zahtjeva?

Izl 20:8-10 "Sjeti se subotnjeg dana da ga držiš svetim. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, ali sedmoga dana je šabat GOSPODINA, Boga tvojega: taj dan nemoj raditi nikakav posao; ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoja stoka, ni stranac koji je unutar tvojih vrata."

 

7. Koji je razlog dan u zapovijedi za držanje Subotnjeg dana svetim?

"Jer u šest dana je Gospodin načinio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmoga dana je počinuo: stoga je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga." Stih 11.

 

BILJEŠKA - Subota je memorijal stvaranja i znak Božje stvaralačke moći. Kroz njezino držanje Bog je planirao da ga se čovjek zauvijek treba sjećati kao pravog i živućeg Boga, Stvoritelja svih stvari.

 

8. Je li Bog blagoslovio i posvetio sedmi dan dok je odmor trajao ili kada je Njegov odmor na taj dan prošao?

Post 2:3 "I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga; jer je u taj dan počinuo Bog od svega djela svojega koje je stvorio i načinio."

 

BILJEŠKE. - Bog je blagoslovio i posvetio sedmoga dana tada u budućnosti, odgovarajući danu na koji je upravo odmarao. Činovi blagoslivljana i posvećenja uključuju ideju o budućem korištenju ovih stvari koje su blagoslovljene i posvećene. Nije moguće koristiti prošlo vrijeme. Ono nestaje zauvijek. Blagoslov i posvećenje dana, dakle, mora se odnositi na budućnost – na sve budućih sedme dane.

U Joelu 1:14 čitamo: "Posvetite, dakle, [odredite] post, pozovite svečani zbor, skupite starješine i sve stanovnike ove zemlje u Dom Gospodinov." Gdje god se koristi u Bibliji, riječ posvetite znači odrediti, proglasiti ili odvojiti, kao u margini Jošue 20:7; 2 Kraljevima 10:20,21; Sef 1:7. Dakle, kada je Subota bila posvećena, kao posljednji čin po kojem je stvorena za čovjeka, dana je odredba sastanka, ili proglasa, Subote. Vidi Izl 19:23.

"Ako ne bismo imali nikakav drugi odlomak nego onaj iz Postanka 2:3, ne bi bilo teško zaključiti iz njega propis za univerzalno štovanje Subote ili sedmog dana da budu posvećeni Bogu kao sveto vrijeme, cijele rase za koju je zemlja i njezina priroda bila posebno pripremljena. Prvo ljudi morali su to znati. Riječi, posvetio ju je, ne mogu imati drugačije značenje. Bile bi isprazne, osim ako se ne upućuje ne neke ljude od kojih se tražilo da je drže svetom."- Lange's Commentary, sv. I, stranica 197.

 

Stranica 417

 

9. Kako je Bog kušao Izrael u pustinji?

Izl 16:4 "Tada GOSPODIN reče Mojsiju: “Evo, dat ću da vam daždi kruh s neba; i neka narod izlazi i svaki dan skupi koliko mu treba na dan, da ih iskušam hoće li hoditi po mojem zakonu ili neće."

 

10. Na koji su dan skupljali dvostruku porciju mane?

"I nakupiše šestoga dana dvostruku količinu kruha, dva omera po osobi; i dođoše starješine zajednice to kazati Mojsiju. "22.

 

11. Kakav odgovor je Mojsije dao starješinama?

"I reče im on: “To je ono što je rekao GOSPODIN: ‘Sutra je dan počinka, sveti šabat Gospodinu." Stih 23.

 

BILJEŠKA: Bio je to više od mjesec dana prije nego su došli na Sinaj.

 

12. Kada je to Bog rekao?

U početku, kada je posvetio Subotu. Postanak 2:3.

 

BILJEŠKA: - U pustinji Sin, prije nego što je Izrael došao na Sinaj, Mojsije reče Jitru, svome tastu: "Obznanjujem im Božje propise i Njegove zakone" (Izl 18:16), što pokazuje da su ti propisi i zakoni postojali prije nego što su bili proglašeni na Sinaju.

 

13. Što su neki od ljudi radili sedmog dana?

"I bijahu neki od naroda izišli skupljati sedmoga dana, ali ne nađoše ništa." Izl 16:27.

 

14. Kako je Bog prekorio njihov neposluh?

"I reče Gospodin Mojsiju: “Dokle ćete odbijati da držite moje zapovijedi i moje zakone?" Stih 28.

 

15. Zašto je dupla porcija mane dana šestoga dana?

"Gledajte, GOSPODIN vam je dao šabat; stoga vam šestoga dana daje kruha za dva dana: ostanite svatko na svome mjestu; sedmoga dana neka nitko ne izlazi iz svoga prebivališta." Stih 29.

 

16. Kako je onda Gospodin kušao narod (stih 4) hoće li držati Njegov zakon ili ne?

Preko držanja Subote.

 

BILJEŠKA: Tako vidimo da je zapovijed o Suboti bila dio Božjeg zakona prije nego što je ovaj zakon izgovoren na Sinaju; jer se ovaj događaj dogodio u pustinji Sin, prije nego što su sinovi Izraelovi došli na Sinaj, gdje je dan zakon. I Subota i zakon postojali su od stvaranja.