Reforma Subote

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Kakva vrsta štovanja, prema riječima Krista, rezultira iz doktrina utemeljenim na zapovijedima ljudskim?

Mt 15:9 "Ali uzalud me štuju naučavajući kao doktrinu zapovijedi ljudske."

 

2. Za koju je zapovijed Krist rekao kako su je farizeji poništavali svojim učenjem?

Mt 15:4-6 "Jer Bog je zapovjedio, rekavši: ‘Poštuj oca i majku’… Ali vi velite: ‘Tko god ocu ili majci veli: Dar je ono što od mene trebaš dobiti’, može i ne poštivati."

 

3. Što je bio rezultat njihovog učenja?

"I dokinuste zapovijed Božju radi svoje predaje." Stih 6.

 

BILJEŠKA - Darom ili predavanjem imovine za hramsku službu, podučavali su da se čovjek može osloboditi dužnosti koja određuje peta zapovijed.

 

4. Koje su pitanje učenici ubrzo nakon toga pitali Krista?

"Znaš li da su se farizeji sablaznili nakon što su čuli tu riječ?" Stih 12.

 

5. Kakav je odgovor dao Spasitelj?

"Ali on im odgovori i reče: “Svaka sadnica koju nije posadio moj nebeski Otac bit će iskorijenjena." Stih 13.

 

BILJEŠKA: Ono što vrijedi za petu zapovijed vrijedi i za bilo koju drugu zapovijed. Ako kroz tradiciju ljudi ponište bilo koju drugu Božjiu zapovijed, Kristove riječi farizejima jednako su primjenjive na njih. Oni su krivi za poništavanje Božje zapovijedi i za uspostavu uzaludnog štovanja.

 

Stranica 464

 

6. Kada je, i tko, "zasadio" Subotu?

Izl 20:11 "Jer u šest dana je Gospodin načinio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmoga dana je počinuostoga je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga."

 

7. Tko tvrdi da je zasadio ustanovu Nedjelje?

"Pitanje. Ima li [katolička] crkva moć učiniti bilo kakve promjene u Božjim zapovijedima?

"Odgovor.- ...Umjesto sedmog dana i drugih blagdana određenih starim zakonom, crkve propisuje da Nedjelje i sveti dani budu odvojeni za božansko štovanja; i to smo sada dužni držati kao posljedicu Božje zapovijedi umjesto drevne Subote." - "Catholic Christian Instructed", Dr. Challonera, stranica 211.

 

BILJEŠKA: - "Mi katolici, dakle, imamo upravo iste ovlasti da "držimo Nedjelju svetom, umjesto Subote, kao i za svaki drugi predmet naše vjere; naime, autoritet "crkve živoga Boga, stupa i temelja istine" (1 Timoteju 3:15); dok vi koji ste protestanti zaista nemate nikakve ovlasti za to; jer u Bibliji za nju nema nikakve ovlasti i nećete naći da igdje drugdje postoji ovlast za nju. I vi i mi, zapravo, slijedimo tradiciju u ovom pitanju; ali mi je slijedimo, vjerujući da je to dio Božje riječi, a da je crkva njezin božanski određen skrbnik i tumač; vi ju slijedite, dok je se cijelo vrijeme odričete kao pogrešan i opasan vodič, koji često 'poništava Božju zapovijed'." - "Clifton Tracts ", Vol. IV, članak "Pitanje za sve biblijske kršćane" stranica 15.

 

8. Kada će konačno spasenje biti donoseno Božjem narodu?

1Pt 1:5 "Koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje spremno da se objavi u posljednje vrijeme."

 

9. Kada je Božje spasenje bude blizu, na koga izgovara blagoslov?

Iza 56:1,2 "Ovako govori GOSPODIN: “Držite pravo i tvorite pravednost, jer je spasenje moje blizu za doći i pravednost moja da se otkrije. Blagoslovljen je čovjek koji to čini i sin čovječji koji se toga drži, koji čuva subotu od oskvrnuća i pazi na svoju ruku da ne čini nikakva zla."

 

Stranica 465

 

10. Odnosi li se ovaj obećani blagoslov na sve?

"Pa i sinove TUĐINSKE koji se pridruže GOSPODINU da bi mu služili i da bi ljubili ime Gospodinovo, da mu budu slugama, svakoga koji čuva subotu od oskvrnuća i drži se moga saveza, i njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti ih u svome domu molitve." Stihovi 6, 7.

 

BILJEŠKA: Očigledno je iz ovih stihova da će u posljednjem danima, kada ljudi čekaju da se Spasitelj pojavi, biti poziv za one koji stvarno vole Gospodina da se odvoje od svijeta, da drže istinsku Subotu, i da odstupe od svega zla.

 

11. Što će Bog reći svojim slugama da rade u to vrijeme?

Iz 58:1 "Viči na sav glas, nemoj se štedjeti; podigni glas svoj kao trublju i pokaži mome narodu prijestup njegov, i domu Jakovljevu grijehe njegove."

 

12. Kakvu poruku o reformi Subote On šalje?

Iza 58:13,14 "Ako odvratiš nogu svoju od suboteod toga da na moj sveti dančiniš ono što godi tebi, i ako nazoveš subotu milinom, svetkom Gospodinovim, časnom; i ako budeš častio njega, ne provodeći u djelo vlastite putove, ne tražeći vlastito zadovoljstvo niti govoreći vlastite riječi, tada ćeš uživati u Gospodinu, i ja ću učiniti da jezdiš nad zemaljskim visovima i hraniti te baštinom tvoga oca Jakova: jer su to rekla usta GOSPODINOVA."

 

BILJEŠKA: Jahvina Subota sada nije, čak i od većine zvaničnih kršćana, nazvana svetom i časnom. Mnogi su je stigmatizirali kao "židovsku." Gospodin je predvidio kako će to biti u ovom vremenu i nadahnuo proroka da napiše to što je napisao. "Ako odvratiš svoju nogu od Subote." To je snažan izraz, ukazujući na to da će mnogi gaziti po Božjem danu i činiti po svom užitku Subotom, umjesto da traže Boga i da ga poštuju držanjem Subote svetom.

 

13. Kako će se zvati oni koji se uključe u ovu reformaciju?

"Zvat će te popravljačem pukotinaobnoviteljem putova za naseljavanje." Stih 12.

 

14. Što drugi prorok kaže da su zvanični učitelji među Božjim ljudima učinili?

Ez 22:26 "Svećenici njezini su moj zakon silom kršili i oskvrnuli moje svetinjenisu pravili razliku između svetoga i nesvetoga, niti su ukazivali na razliku između nečistoga i čistoga, oči su svoje zaklanjali od mojih subota i oskvrnut sam među njima."

 

Stranica 466

 

15. Što su učinili kako bi održali svoje teorije?

"Proroci njezini premazali su ih nepromiješanom žbukom, ispraznim viđenjima i, gatajući im laži, govore: ‘Tako govori Gospodin Bog’, kada GOSPODIN nije govorio." Stih 28.

 

BILJEŠKA: Nepromiješana žbuka je ono što je nepropisno izrađeno, pa se stoga ne drži zajedno ili ne može opstati na testu. Tako je i s razlozima za držanje Nedjelje umjesto biblijske Subote, sedmoga dana. Oni nisu samo neozbiljni i neodrživi sami po sebi, već su međusobno posve nedosljedni, kontradiktorni i destruktivni. Oni su poput svjedoka koje su židovski vođe unajmili da osude Krista. O njima je zapisano: "A svećenički glavari i sve Vijeće tražili su svjedočanstvo protiv Isusa da ga pogube, ali ne nađoše. Mnogi su, naime, lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva nisu slagala." Marko 14:55,56. Nedostatak slaganja među njima bilo je samo po sebi dokaz njihovog lažnog svjedočanstva. Ni u čemu drugom, možda, nedostatak slaganja nije bolje ilustriran nego u razlozima za držanje Nedjelje. Imajte na umu sljedeće:

Jedan kaže da je Subota promijenjena sa sedmog na prvi dan tjedna.

Drugi kaže da zapovijed o Suboti zahtijeva samo jedan dan odmora nakon šest radnih dana, pa stoga nije došlo do promjene.

Neki kažu da svi trebaju držati Nedjelju, jer, iako, kako oni potvrđuju, Bog nije odredio određeni dan, ali je sporazum neophodan; a kad bi imali bilo koji ili svaki dan odmor, to bi bilo jednako kao da nema nikakvog odmora.

Drugi, kako bi izbjegli tvrdnje Božjeg zakona, tvrde da je propis Subote jedna od onih odredbi koje su bile protiv nasprotivna nama izbrisana i pribijena na križ. Ipak, priznaju da je potreban dan odmora i sazivanja, pa je stoga izabran dan Kristovog uskrsnuća, kažu oni.

Druga klasa kaže da vjeruju da je nemoguće znati koji je sedmi dan, iako nemaju poteškoća u utvrđivanju koji je dan prvi.

Neki su čak tako odvažni da izjavljuju da je Nedjelja izvorni sedmi dan.

Drugi, sa jednakom sigurnošću, kažu da oni koji drže sedmi dan nastoje biti opravdani zakonom i da su otpali od milosti.

Druga klasa, s liberalnijim gledištima, kažu da vjeruju da bi svaki čovjek trebao biti potpuno uvjeren u svom vlastitom umu, bilo da on drži ovaj dan, ili onaj, ili nijedan uopće.

Neki pak, kao da su pronašli veliku stvar ili kariku koja fali u argumentu, ljudi kojima se pripisuje čak i više od obične inteligencije, ponekad će izjaviti da je nemoguće držati sedmi dan na okrugloj i rotirajućoj zemlji; a ipak, za divno čudo, ne nalaze nikakvu poteškoću u držanju Nedjelje bilo gdje i vjeruju da se taj dan treba držati u cijelom svijetu!

Naposljetku, najstrašniji i najarogantniji od svih ostalih, neki, poput starog Heroda koji je ubio svu djecu iz Betlehema kako bi bio siguran da će ubiti Krista, otišli su tako daleko da poučavaju da su svih deset zapovijedi ukinute, kako bi se izbjegla dužnost propisana u četvrtoj. Ali, kao i u slučaju Heroda, kad je Božji Pomazanik pobjegao ubojitom udarcu ovoga zlog kralja, tako će se na sudu takvi ljudi morati susresti s Bogom zbog Njegovog prekršenog zakona i otkrit će da propis o Suboti stoji nepromjenjen zajedno s ostalima.

Krist je rekao: "Tko god, dakle, prekrši jednu od tih najmanjih zapovijedi i tako naučava ljude, zvat će se najmanjim u kraljevstvu nebeskom; no tko god ih bude vršio i naučavao, zvat će se velikim u kraljevstvu nebeskom." Mat 5:19.

 

Stranica 467

 

16. Što Gospodin kaže da će biti s tim zidom koji je premazan nepromiješanom žbukom?

Ez 13:11 "Reci onima koji zid premazuju nepromiješanom žbukom da će on pasti: spustit će se obilan pljusak; i vi ćete pasti, o krupno ledeno kamenje; i razvalit će ga olujni vjetar."

 

17. Kada će ova tuča padati?

Job 38:22,23 "Jesi li ušao u riznice snijega? ili, jesi li vidio riznice tučekoju sam sačuvao za doba tjeskobe, za dan boja i rata?"

 

18. Pod kojim od sedam posljednjih zala će padati ova tuča?

Otk 16:17-21 "I sedmi anđeo izli čašu svoju u zrak… i gradovi narodâ padoše… I svaki otok pobježe, i gore se ne nađoše. I tuča golema, teška poput talenta, spusti se s neba na ljude."

 

19. Kako bi pripremio svoj narod za to strašno vrijeme, što Bog očekuje od svojih slugu?

Ez 13:5 "Vi se niste popeli u procjepeniti ste podigli ogradu domu Izraelovu da se održi u boju u dan GOSPODINOV."

 

20. Umjesto da pokušavaju zatvoriti ovaj proboj načinjen u Božjem zakonu [gubitak Subote] i tako stvoriti ogradu, što su učinili?

"Ispraznost su vidjeli i lažno gatali govoreći: ‘GOSPODIN reče’, a Gospodin ih nije poslao; i naveli su druge da se nadaju da će potvrditi tu riječ." Stih 6.

 

21. Tijekom ovih završnih scena, koja poruku Bog šalje svijetu da odvrati ljude od lažnog bogoslužja ka obožavanja istinskog i živog Boga?

Otk 14:7-10 "Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer došao je trenutak njegova suda; i poklonite se njemu koji je načinio nebo, i zemlju, i more, i izvore voda… Pade, pade Babilon, ta velika prijestolnica, jer je vinom gnjeva svojega bluda opila sve narode… Ako se tko klanja Zvijeri i njezinom kipu, i primi njezin žig u svoje čelo ili u svoju ruku, i on će piti od vina gnjeva Božjega, koje je natočeno nepomiješano u čaši njegova gnjeva."

 

BILJEŠKA: Ovo je posljednja poruka evanđelja koja se šalje svijetu prije nego što Gospodin dođe. Pod njom će se razviti dvije skupine ljudi, jedna koja ima žig zvijeri (papinstva), i druga koja drži zapovijedi Božje i ima Njegov pečat, Subotu četvrte zapovijedi.

 

Stranica 468

 

22. Što je, osim pohađanja i sudjelovanja u vjerskim službama (Luka 4:16), Krist radio Subotom?

"Prošao čineći dobro." Djela 10:38. Pogledajte Mat 8:14-17; 12:1-15; Marko 2:23-28; 3:1-6; Luka 6:1-11; 13:11-17; 14:1-6; Ivan 5:1-18; 9:1-41.

 

BILJEŠKA: Kada dođemo proučavati Kristov život, nalazimo da nije učinio Subotu danom lijenosti, niti danom koji se u potpunosti ograničava na javno i privatno bogoslužje, već aktivnom službom u blagoslovu drugih. Na ovaj je dan osobito prošao čineći dobro, služeći bolesnima i donoseći olakšanje onima koje je Sotona dugo okovao. Luka 13:15,16; Ivan 5:5,6. I kao što je on naš uzor u svemu, i mi bi, kao i On, trebali nastojati učiniti Subotu danom pomaganja i blagoslivljanja drugih. Olabaviti okove opakosti, rasteretiti teške terete, dijeliti kruh gladnima, obući gole, i puštati potlačene na slobodu, je post koji je izabrao Bog i džanje Subote Njemu najprihvatljivije. Iza 58:1-12. U ovakvoj vrsti djela i službe postoji prostor za reformu Subote širom svijeta.