Razlozi za Držanje Subote

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koja je jedna velika značajka kojom se istinski Bog razlikuje od svih lažnih bogova?

Jr 10:10-12 "Ali Gospodin je pravi Bog, on je Bog živi i kralj vječni… Bogovi koji nisu načinili nebesa i zemlju nestat će sa zemlje i ispod ovih nebesa.” On je svojom snagom zemlju načinio, svojom mudrošću je svijet utemeljio i svojom razboritošću nebesa razapeo."

 

2. Kada je Pavao želio propovijedati pravog Boga idolopokloničkim Atenjanima, kako ga je opisao?

Dj 17:23,24 "Onoga koga, dakle, ne znajući štujete, njega vam ja navješćujem. Bog, koji je načinio svijet i sve u njemu."

 

3. Što su apostoli rekli idolopoklonicima kod Lystrana?

Dj 14:15 "Mi… propovijedamo vam da se od tih ispraznosti obratite živome Bogu, koji je načinio nebo, i zemlju, i more, i sve što je u njima." Vidi i Otk 10:6; 14:6,7.

 

Stranica 422

 

4. Koji je razlog dan u četvrtoj zapovijedi da se Subota drži svetom?

Izl 20:11 "Jer u šest dana je Gospodin načinio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmoga dana je počinuo: stoga je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga."

 

BILJEŠKE - Subota je veliki spomen [memorijal] stvaranja i/ili Božje stvaralačke sile, stalni podsjetnik pravog i živućeg Boga. Božji dizajn u izradi Subote i zapovijedanja da se drži svetom, bio je da čovjek nikada ne može zaboraviti Njega, Stvoritelja svih stvari.

"Originalna Subota je trajni spomen [memorijal] Boga. Stvoritelj poziva čovjeka da oponaša Boga u poštivanju iste. Čovjek nije mogao držati izvornu Subotu i zaboraviti Boga." - prof. E. W. Thomas, M. A., u Herald of Gospel Liberty 19. lipnja 1890.

Kada se sjetimo da su dvije trećine svjetskih stanovnika danas idolopoklonici i da je od pada u grijeh, idolatrija, s vlakom povezanih i posljedičnih zala, ikada bila prevladavajući grijeh, a zatim pomislite da bi štovanje Subote, kako je Bog odredio, spriječilo sve ovo, možemo bolje razumjeti vrijednost ustanove Subote i važnost držanja Subote.

 

5. Što Bog kaže da će Subota biti onima koji ju posvećuju, ili ju drže svetom?

Ez 20:20 "I svetite moje subote; one će biti znak između mene i vas, kako biste znali da sam ja Gospodin, Bog vaš."

 

6. Koliko je važno poznavati Boga?

Iv 17:3 "A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, i Isusa Krista, koga si poslao."

 

7. Postoji li kakva opasnost da Božji izabrani narod zaboravi na Njega?

Pnz 8:11 "Čuvaj se da ne zaboraviš Gospodina, Boga svojega, ne držeći njegove zapovijedi, i njegove sudove, i njegove propise, koje ti danas zapovijedam:"

 

8. Koji je drugi razlog za držanje Subote?

Izl 31:13 "Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od  naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem."

 

BILJEŠKA: Posvetiti znači učiniti svetim ili odvojiti za svetu uporabu. Učiniti svetim, ili posvećenje, grešnih bića može donijeti jedino Božja stvaralačka sila kroz Krista po Duhu Svetom. U 1 Kor 1:30 nama je rečeno da je Krist za nas "posvećenje"; i u Ef 2:10 rečeno je da smo "Njegovo djelo stvoreno u Kristu Isusu za dobra djela". Subota je, stoga, znak posvećenja, a time i onoga što je Krist vjerniku, jer to je podsjetnik na stvaralačku Božju silu koja se očituje u djelu regeneracije. To je znak Božje moći, dakle, u stvaranju i otkupljenju. Vjerniku je dokaz, ili znak, da pozna istinskog Boga koji je kroz Krista stvorio sve stvari i koji kroz Krista otkupljuje grešnika i čini ga cjelovitim.

 

Stranica 423

 

9. Koje su posebne razloge imali Izraelci za držanje Subote?

Pnz 5:15 "I spomeni se da si bio sluga u zemlji egipatskoj i da te GOSPODIN, Bog tvoj, izveo odande moćnom rukom i ispruženom mišicom: stoga ti je Gospodin, Bog tvoj, zapovjedio da držiš dan subotnji."

 

BILJEŠKA: U svom ropstvu Izraelci su u određenoj mjeri izgubili znanje o Bogu i odstupili od Njegovih zapovijedi. Subotu su uvelike zanemarili; i kao posljedica ugnjetavanja faraona, pogotovo faraona egzodusa, kao što svjedoče stroge izjave koje je taj kralj dao preko njihovih nadglednika, njezino svetkovanje očito je bilo nemoguće. Vidi Izl 5:1-19. Posebna točka, i reformi i sukoba, neposredno prije njihova oslobođenja iz ropstva, bili je pitanje štovanja Subote. Mojsije i Aron su im pokazali da je poslušnost Bogu bila prvi uvjet oslobođenja. Njihovi napori da se obnovi štovanje Subote među Izraelcima došli su do faraona; odatle njegova optužba protiv njih: "Zašto vi, Mojsije i Aron, odvraćate narod od radova njihovih? Idite za svojim poslom…Evo, mnogo je sad puka u zemlji, a vi im dajete počinak [Heb. Shabbath] od njihovih poslova." Izl 5:4,5. Oslobođenje od ovog tlačenja doista je, dakle, dodatan i poseban razlog za njihovo držanje Subote. Ali Egipat i egipatsko ropstvo jednostavno predstavljaju grijeh i ropstvo grijehu. Vidi Otk 11:8; Hošea 11:1; Mat 2:15; Zah 10:10. Svaki, dakle, koji je oslobođen od grijeha, ima isti razlog za držanje Subote kao što su imali Izraelci koji su oslobođeni iz egipatskog ropstva.

 

10. Što psalmist kaže, koji je bio razlog što je Bog izveo svoj narod iz Egipta i stavio ih u Kanaan?

Ps 105:43-45 "I izvede narod svoj s radošću, izabranike svoje s veseljem. I dade im zemlje pogana… Kako bi čuvali njegove propise i držali njegove zakone."

 

BILJEŠKA: Njihovo oslobođenje iz egipatskog ropstva bilo je razlog za držanje ne samo četvrte zapovijedi, već svake zapovijedi Božjeg zakona. To je naznačeno predgovorom ili uvodom zakona koji je dan na Sinaju: "Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene," itd. izl 20:2,3. Vidi također Lev 19:35-37; Ponovljeni zakon 10:19; 15:2-15; 24:17,18. Slično tome, svakog tko je po Kristu izbavljen iz ropstva grijeha, Bog poziva na poslušnost, ne samo u pitanju Subote, već svake zapovijedi svoga svetog zakona. Blagoslovljen je čovjek koji to čini i sin čovječji koji ga drži; koji drži subotu da ju neoskvrne i zadržava svoju ruku od činidbe zla." Izaija 56:2.

 

11. Kakvo je značenje riječi Subota [sabbath; šabat]?

Odmor.

 

BILJEŠKA: Prije pada, Bog je planirao da čovjekovo vrijeme bude zauzeto s ugodnim, okrepljujućim, ali ne i mukotrpnim radom. Postanak 2:15. Prekomjeran, mukotrpan trud došao je kao posljedica grijeha. Postanak 3:17-19. Dok je pod grijehom, Subota, dakle, može donijeti fizički odmor i čovjeku i životinjama (Izl 23:12) na način koji nije izvorno namijenjen, fizički odmor nije bio njezin izvorni i primarni dizajn ili svrha. Prestanak od svakodnevnih radova i zanimanja u tjednu određen je, ne zato što su oni sami po sebi pogrešni ili grešni, nego da čovjek može imati određeno vrijeme i često ponavljan period za razmišljanje o Stvoritelju i Njegovim djelima. Pod evanđeljem, Subota je znak duhovnog odmora i oslobođenja od grijeha. Stoga čitamo: "Jer onaj tko je ušao u njegov počinak, počinuo je od svojih djela kao i Bog od svojih." Heb 4:10.

 

Stranica 424

 

12. Tko daje ovaj počinak od grijeha?

Mt 11:28,29 "Dođite k meni svi koji ste izmučeni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i učite od mene, jer ja sam krotak i ponizan u srcu, i naći ćete spokoj svojim dušama."

 

BILJEŠKA – Subota je, dakle, znak duševnog odmora koji Krist daje umornima i opterećenima grijehom.

 

13. Je li Subota bila namijenjena kao dan za javno bogoslužje?

Lev 23:3 "Šest dana neka se obavlja posao, ali sedmoga dana je subotnji počinak, sveti sabor."

 

BILJEŠKA: Sabor ili zbor je skup ljudi.

 

14. Uči li Novi Zavjet istu dužnost?

Heb 10:24,25 "I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i na dobra djela, ne ostavljajući svoju skupštinu, kao što je u nekih običaj, nego hrabrimo jedni druge: i to više što više vidite da se približava Dan."

 

15. Što Malahija kaže o onima koji se boje Gospodina?

Mal 3:16,17 "Tada oni koji se bojahu GOSPODINA često govorahu jedan drugome; i GOSPODIN je to slušao, i čuo, te je pred njim napisana knjiga spomenica za one koji se bojahu Gospodina i koji razmišljahu o njegovu imenu. “Oni će biti moji,” govori GOSPODIN nad vojskama, “u onaj dan kada uredim svoje dragulje; i poštedjet ću ih kao što čovjek poštedi vlastita sina koji mu služi."

 

16. Hoće li subota biti svetkovana kao dan štovanja na novoj zemlji?

Iz 66:22,23 "Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, koje ću načiniti, ostati preda mnom,” govori Gospodin, “tako će ostati vaše sjeme i vaše ime. I bit će da će se od mlađaka do mlađaka, i od subote do subote, svako tijelo dolaziti klanjati preda mnom”, govori GOSPODIN."

 

BILJEŠKA: "Ti si nas stvorio za sebe i naše srce je nemirno dok ne nađe svoj počinak u Tebi." - Sv. Augustin.