Subota u Novom Zavjetu

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Prema Novom Zavjetu, koji dan neposredno prethodi prvom danu u tjednu?

Mt 28:1 "Po svršetku subote, u osvit prvoga dana u tjednu."

 

BILJEŠKA: Prema Novom Zavjetu, dakle, Subota je prošla kad je počeo prvi dan tjedna.

 

2. Nakon raspeća, koji dan su držale žene koje su slijedile Isusa?

Lk 23:56 "Zatim su se vratile i pripravile miomirise i pomasti; a u Subotu su mirovale po propisu."

 

3. Koji dan je Subota, "prema zapovijedi"?

"Ali sedmi dan je Subota Gpospodina, Boga vašega." Izl 20:10.

 

4. Kakav je bio Kristov običaj poštovanja Subote?

Lk 4:16 "I dođe u Nazaret, gdje bijaše odrastao, te na dan subotnji, kao što mu bijaše običaj, uđe u sinagogu i ustade čitati."

 

5. U kojoj uputi svojim učenicima je Krist prepoznao postojanje Subote puno nakon svog uzašašća?

Mt 24:20 "I molite da bijeg vaš ne bude zimi ni u subotu."

 

BILJEŠKA: Razaranje Jeruzalema pod Titom dogodilo se u proljeće i ljeto 70. godine. Bijeg kršćana odvijao se tri i pol godine ranije, ili kasno u listopadu 66. godine nakon dolaska i iznenadnog povlačenja Cestiusa i njegove vojske. Pogledajte čitanja u poglavlju 68. ove knjige.

 

Stranica 436

 

6. Na koji su se dan Židovi okupljali za bogoslužje?

Dj 15:21 "Jer Mojsije od davnine ima u svakom gradu one koji ga propovijedaju kada ga svake subote čitaju u sinagogama."

 

7. Na koji su dan Pavao i Barnaba propovijedali u Antiohiji?

Dj 13:14 "A oni, napustivši Pergu, dođoše u Antiohiju pizidijsku te uđoše u sinagogu u subotnji dan i sjedoše."

 

8. Kada su pogani tražili da Pavao ponovi propovijed koju je propovijedao u Antiohiji u Subotu?

"A kada su Židovi izlazili iz sinagoge, zamoliše ih pogani da bi se iduće subote i njima govorile te riječi." Stih 42.

 

9. Na koji dan su Pavao i njegovi drugovi propovijedali pobožnim ženama u Filipima?

Dj 16:13 "U subotnji dan izidosmo iz grada k rijeci, gdje se obično održavala molitva; i posjedasmo te govorasmo ondje okupljenim ženama."

 

10. Kakav je bio Pavlov običaj poštivanja Subote?

Dj 17:1,2 "Stigoše oni do Soluna, gdje bijaše židovska sinagoga. I, kao što je običavao, uđe Pavao k njima. I raspravljao je tri subote s njima na temelju Pisama."

 

BILJEŠKA: To je bio Pavlov običaj, kao što je bio i Kristov običaj (Luka 4:16), da prisustvuju vjerskim službama u Subotu.

 

11. Kako je apostol provodio radne dane tjedna u Korintu?

Dj 18:1-3 "Nakon toga ode Pavao iz Atene i dođe u Korint. Našavši nekog Židova po imenu Akvila, rodom iz Ponta, koji nedavno bijaše došao iz Italije, i Priscilu, ženu njegovu… Budući da bijaše istoga zanimanja, ostao je s njima i radio; jer oni po zanimanju bijahu šatorari." Vidi Eze 46:1.

 

12. Što je radio Subotom?

Dj 18:4 "I raspravljao je svake subote u sinagogi uvjeravajući Židove i Grke."

 

Stranica 437

 

13. Koliko dugo je tamo nastavio taj posao?

"I ostade on ondje godinu i šest mjeseci naučavajući među njima riječ Božju." Stih 11.

 

BILJEŠKA: Ovdje su, dakle, sedamdeset i osam Subota u kojima je Pavao propovijedao u jednom gradu. Zapis dalje kaže da je radio svoj obrt, a mi opravdano možemo zaključiti da je Pavao radio na proizvodnji šatora, jednak broj Nedjelja, dok je propovijedao Subotama. Ako ovim sedamdeset i osam Subota dodamo tri koje je proveo u Solunu, onu jednu u Filipima, i dvije u Antiohiji, imamo zapis od osamdeset i četiri subote na kojima apostol ima vjerske službe, dok je, kako zapis pokazuje, održao samo jedan sastanak na prvi dan tjedna, i to noćni sastanak, odmah slijedeći Subotu. Vidi Djela 20. Očito Nedjelja nije bila Subota u Pavlovim danima.

 

14. Na koji je dan bio Ivan bio u Duhu?

"Bijah u Duhu na Gospodinov dan." Otk 1:10.

 

15. Tko je Gospodar Subote?

Mk 2:28 "Stoga je Sin čovječji Gospodar i subote."

 

16. Kako Gospodin naziva Subotu kroz proroka Izaiju?

Iz 58:13 "Ako odvratiš nogu svoju od subote, od toga da na moj sveti dan činiš ono što godi tebi."

 

17. Zašto Gospodin zove Subotu svojim danom?

Izl 20:11 "Jer u šest dana je Gospodin načinio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmoga dana je počinuo: stoga je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga."

 

18. Kroz koga je Bog stvorio svijet?

Heb 1:1,2 "Bog… u ove posljednje dane progovorio nam je po svome Sinu… po kome je i načinio svjetove."

 

BILJEŠKE: Od početka do kraja, Biblija prepoznaje samo jedan tjedni subotnji dan, dan na koji je Bog počivao na početku; koji je bio objavljen Izraelu na Sinaju (Neh 9:13,14); kojeg su Krist i Njegovi apostoli držali; i kojeg trebaju držati otkupljeni u budućem svijetu. Iza 66:22,23.

Termini Subota, Subote i subotnji dani pojavljuju se šezdeset puta u Novom Zavjetu, i u svakom se slučaju, osim u jednom, odnosi na sedmi dan. U Kol 2:16,17, upućuje se na godišnje subote povezane s tri godišnja blagdana koje je Izrael držao prije prvog Kristovog dolaska.

Prvi dan tjedna spominje se samo osam puta u Novom Zavjetu, od kojih je šest pronađeno u četiri evanđelja i odnosi se na dan kada je Krist ustao od mrtvih. Pogledajte Mat 28:1; Marko 16:2,9; Luka 24:1; Ivan 20:19. Druga dva (Djela 20:7; 1 Kor 16:2) odnose se na jedini vjerski susret koji se održao prvog dana tjedna nakon uzašašća, u apostolskim vremenima, zabilježeni u Novom Zavjetu i na sustavno računovodstvo i skupljanje kod sebe u kući na taj dan za siromašne svece u Judeji i Jeruzalemu.

Zato je očito da je Subota Novoga Zavjeta isto kao i Subota Staroga Zavjeta i da u Novom zavjetu nema ničega što uklanja sedmi dan Subotu i stavlja prvi dan tjedna na njeno mjesto.

 

Stranica 438

 

Zakon Božji

 

Kako ga je dao Jahve

Kako ga je promjenio čovjek

I

Nemoj imati drugih bogova uz Mene.

 

I

Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemoj imati drugih bogova uz Mene.

II

Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam bezakonje otaca — onih koji me mrze — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, ​a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi.

 

III

Ne uzimaj uzalud ime GOSPODINA, Boga svojega: jer GOSPODIN neće smatrati nedužnim onoga tko uzima njegovo ime uzalud.

II

Ne izusti ime Gospodina Boga svoga uzalud.

IV

Spominji se subotnjeg dana da ga držiš svetim. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, ali sedmoga dana je šabat GOSPODINA, Boga tvojega: taj dan nemoj raditi nikakav posao; ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoja stoka, ni stranac koji je unutar tvojih vrata. Jer u šest dana je Gospodin načinio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmoga dana je počinuo: stoga je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga.

III

Sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji.

V

Poštuj svog oca i majku da ti budu dugi dani na zemlji koju ti daje GOSPODIN, Bog tvoj.

IV

Poštuj oca i majku.

VI

Ne ubij.

V

Ne ubij.

VII

Ne počini preljub.

VI

Ne sagriješi bludno.

VIII

Ne ukradi.

VII

Ne ukradi.

IX

Ne svjedoči lažno protiv bližnjega svoga.

VIII

Ne svjedoči lažno protiv bližnjega svoga.

X

Ne poželi kuću svoga bližnjega, ne poželi ženu svoga bližnjega, ni njegova slugu, ni njegovu sluškinju, ni njegova vola, ni njegova magarca, niti išta što je od tvoga bližnjega. 
         (Izl 20:3-17.)

IX

Ne poželi ženu bližnjega svoga.

X

Ne poželi dobra bližnjega svoga.
(Butlerov Katekizam. str. 28.)