Božji Spomen (Memorijal)

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Što će trajati kroz sve generacije?

Ps 135:13 "Ime tvoje, GOSPODINE, traje zauvijek i spomen [Memorijal] tvoj, GOSPODINE, tijekom svih naraštaja."

 

Spomen [Memorijal]: "Sve što je namijenjeno očuvanju sjećanja na neku osobu ili događaj; nešto što služi da se neka osoba ili stvar pamti, kao spomenik ili praksa." - Webster.

 

2. Koja ilustracija ovoga je dana u Bibliji?

4:7 "I ovo kamenje će dovijeka biti na spomen [memorijal] djeci Izraelovoj."

 

3. Što je to kamenje trebalo obilježavati?

"I prozbori on djeci Izraelovoj, rekavši: “Kada jednom vaša djeca upitaju svoje očeve, rekavši: ‘Što znači to kamenje?’ tada objasnite svojoj djeci: ‘Izrael je preko ovoga Jordana prešao po suhome tlu." Stihovi 21,22.

 

BILJEŠKA: Ovo kamenje trebalo je biti stalni spomen [memorijal] ili podsjetnik da je Izrael po suhom prešao preko Jordana.

 

4. Koji drugi spomen [memorijal] je ustanovljen kako bi obilježio još jednu značajnu providnost u ime Izraelaca?

Izl 12:14 "I neka vam taj dan bude za spomen i slavite ga kao blagdan GOSPODINU tijekom svojih naraštaja; svetkujte ga po vječnoj odredbi."

 

BILJEŠKA: Ovaj, Pasha, je bio periodični spomen [memorijal], koji se trebao držati četrnaestoga dana prvog mjeseca svake godine, dan kada su Izraelci izbavljeni iz egipatskog ropstva, a slavlje je trebalo biti, zajedno s blagdanom sedam dana beskvasnih kruhova, koji ga je slijedio i povezan je s njim, u spomen na taj događaj. Vidi Izl 13:3-9.

 

Stranica 419

 

5. Planira li Bog da se Njegovo veliko djelo stvaranja neba i zemlje pamti zauvijek?

Ps 111:2-4 "Velika su djela GOSPODINOVA; istražuju ih svi oni koji u njima uživaju. Djelo njegovo je časno i veličanstveno, i pravednost njegova ostaje zauvijek. Načinio je spomen čudesnim djelima svojim."

 

6. Što je zapovjedio ljudima da drže u sjećanje na to veliko djelo?

Izl 20:8-11 "Spomeni se subotnjeg dana da ga držiš svetim… Jer u šest dana je Gospodin načinio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmoga dana je počinuo: stoga je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga."

 

7. Čega je ovaj spomen [memorijal] trebao biti znak?

Ez 20:20 "I svetite moje subote; one će biti znak između mene i vas, kako biste znali da sam ja Gospodin, Bog vaš."

 

8. Koliko dugo subota treba biti znak pravoga Boga?

Izl 31:17 "Ona je znak između mene i sinova Izraelovih zanavijek. Ta šest je dana Gospodin stvarao nebo i zemlju, a sedmoga je dana počinuo i odahnuo.’«"

 

BILJEŠKA: Očito je da ako je cilj Subote bio zadržati Boga kao Stvoritelja u umu, i da se vjerno držala od početka, sada ne bi bilo pogana ili idolopoklonika na licu zemlje.

 

9. Što se, osim stvaranja, Izrael trebao sjetiti kad su držali Subotu?

Pnz 5:15 "I spomeni se da si bio sluga u zemlji egipatskoj i da te GOSPODIN, Bog tvoj, izveo odande moćnom rukom i ispruženom mišicom: stoga ti je Gospodin, Bog tvoj, zapovjedio da držiš dan subotnji."

 

BILJEŠKA: Postoji duboko značenje u ovim stihovima koje nije očito onima koji ne poznaju činjenice. U Egiptu, kroz tlačenje i idolopokloničko okruženje, držanje Subote postalo je ne samo skoro zastarjelo, već gotovo nemoguće. Vidi čitanje "Razlozi za Držanje Subote", pod 9. i 10. pitanjem, poglavlje 93 ove knjige. Njihovo oslobođenje iz ropstva je bilo da bi oni mogli držati Božji zakon (Ps 105:43-45), a osobito Subotu, veliki pečat, znak i memorijalnu-instituciju zakona. Sjećanje na njihovo ropstvo i potlačeni položaj u Egiptu bilo je dodatni poticaj za držanje Subote u zemlji slobode. Subota bi, stoga, osim što je spomen [memorijal] stvaranja, trebala biti spomen na njihovo oslobođenje iz ropstva i velike Božje sile očitovane u ovom oslobođenju. Dok Egipat stoji kao simbol stanja svakoga u svijetu pod ropstvom grijeha, tako Subotu treba držati svaka spašena duša kao spomen [memorijal] oslobođenja iz tog ropstva moćnom silom Božjom kroz Krista.

 

Stranica 420

 

10. Prema riječima Boga, dao je Subotu svom narodu kao znak ili podsjetnik čega?

Ez 20:12 "Usto, dadoh im i subote svoje da budu znak između mene i njih, kako bi znali da sam ja Gospodin koji ih posvećujem."

 

BILJEŠKA - Posvećenje je djelo otkupljenja, - kada se stvaraju sveta bića iz grešnih ili nesvetih bića. Poput djela stvaranja, to zahtijeva silu stvaranja. Vidi Psalam 51:10; Ivan 3:3,6; Ef 2:10. I kao što je Subota prikladan znak ili spomen [memorijal] Božje stvaralačke moći, gdje god ona prikazano, bilo u stvaranju, oslobođenju iz ljudskog ropstva ili oslobođenju iz ropstva grijeha, treba ju držati kao znak djela posvećenja. Ovo će biti jedan veliki razlog zašto će ju sveci držati kroz cijelu vječnost. Podsjetit će ih ne samo na njihovo vlastito stvaranje i stvaranje svemira, već i na njihovo otkupljenje.

 

11. Kroz koga imamo posvećenje?

1Kor 1:30 "Od njega ste i vi u Kristu Isusu, koji nam je od Boga učinjen mudrošću, i pravednošću, i posvećenjem, i otkupljenjem;"

 

BILJEŠKA: Zatim, budući da je Subota znak ili spomen [memorijal] posvećenja, i pošto je Krist onaj kroz kojeg se ostvaruje djelo posvećenja, Subota je znak ili spomen [memorijal] onoga što je Krist vjerniku. Stoga, Božji je plan da vjernik i Krist budu jako usko povezani kroz Subotu.

 

12. Koja izjava otkupljenih pokazuje da će se sjećati Božje stvaralačke moći?

Otk 4:11 "Dostojan si, Gospodine, primiti slavu i čast i moć; jer ti si sve stvorio, i po tvojoj volji sve jest i bijaše stvoreno."

 

13. Koliko često će se okupljati štovati Gospodina?

Iz 66:22,23 “Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, koje ću načiniti, ostati preda mnom,” govori Gospodin, “tako će ostati vaše sjeme i vaše ime. I bit će da će se od mlađaka do mlađaka, i od subote do subote, svako tijelo dolaziti klanjati preda mnom”, govori GOSPODIN."

 

BILJEŠKA - Subota, koja je spomen [memorijal] Božje stvaralačke moći, nikada neće prestati postojati. Kada ovo grješno stanje stvari ustupi mjesto novoj bezgrešnoj zemlji, činjenica na kojoj se temelji subotnja institucija i dalje će ostati; i onima kojima će biti dopušteno živjeti u novoj zemlji i dalje će se spominjati Božje stvaralačke sile, dok pjevaju pjesmu Mojsija i Jaganjca. Otk 15:3. Vidi Otk 22:1,2.