Krist i Subota

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Prema Kristovim riječima, čega je Sin čovječji Gospodar?

Mt 12:8 "Jer Sin čovječji je Gospodar i subote." Vidi i Marko 2:28.

 

2. Tko je napravio Subotu?

Iv 1:3 "Sve je po njemu [Kristu, Riječi] postalo, i nije bez njega postalo ništa što je postalo."

 

3. Je li Krist, dok je bio na zemlji, držao Subotu?

Lk 4:16 "Te na dan subotnji, kao što mu bijaše običaj, uđe u sinagogu i ustade čitati."

 

4. Iako je Gospodar, Stvoritelj i svetkovatelj Subote, kako su ga književnici i farizeji promatrali i špijunirali tog dana?

Lk 6:7 "I vrebahu pismoznanci i farizeji hoće li u subotu ozdravljivati, kako bi našli razlog za optužbu protiv njega."

 

5. S kakvim je pitanjem Krist dočekao njihove lažne ideje i razmišljanja o držanju Subote?

"Tada im Isus reče: “Pitam vas: Je li dopušteno subotom činiti dobro ili činiti zlo? život spasiti ili ga upropastiti?" Stih 9.

 

Stranica 431

 

6. Kako su očitovali svoje nezadovoljstvo Njegovim iscjeljivanjem čovjeka s usahlom rukom tijekom Subote?

"A oni se ispuniše bijesom pa se počeše međusobno dogovarati što da učine Isusu." Stih 11.

Mk 3:6 "A farizeji iziđoše i odmah počeše s herodovcima vijećati protiv Njega, kako da ga ubiju."

 

BILJEŠKA: Bili su ljuti jer, bez obzira na činjenicu da je čudo koje je izvršio Krist dalo dokaze da je od Boga, nije pokazao poštovanje prema njihovim gledištima o držanju Subote, već je, naprotiv, pokazao da su u krivu. Dakle, ranjeni ponos, tvrdoglavost i zlobnost spojili su se da ih ispune ludilom; i odmah su izašli i održali vijeće s herodovcima, svojim političkim neprijateljima s kojima se nisu slagali u pitanju plaćanja poreza stranoj vlasti, radi svrhe ostvarivanja Njegove smrti.

 

7. Zato što je Isus ozdravio čovjeka na subotnji dan i ohrabrio ga da uzme svoj ležaj i hoda, što su Židovi učinili?

Iv 5:16 "Zbog toga su Židovi progonili Isusa i htjeli ga ubiti, jer je to učinio u subotu."

 

BILJEŠKA: Činjenica dostojna primjećivanja je da su zbog pitanja o pravom načinu držanja Subote, Židovi ne samo proganjali Isusa, već su vijećali kako da ga ubiju. Nemalo zloće, koja je konačno kulminirala s Njegovim raspećem, nastalo je po ovom pitanju štovanja Subote. Krist nije držao Subotu prema njihovim idejama o držanju Subote, pa su ga htjeli ubiti. A oni nisu sami. Mnogi danas njeguju taj isti duh. Budući da se neki ne slažu s njihovim idejama glede Subote ili štovanja Subote, nastoje ih progoniti i ugnjetavati, - zahtijevaju zakone i saveze s političkim silama, kako bi prisilili poštovanje svojih stavova.

 

8. Kako im je Isus odgovorio?

"Ali Isus im odgovori: “Otac moj radi sve do sada, i ja radim." Stih 17.

 

BILJEŠKA: Normalno djelovanje prirode, kao što se očituje u Božjoj svemogućoj, održivoj, blagotvornoj i ozdravljujućoj moći, nastavlja se Subotom isto kao i drugim danima; i surađivati ​​s Bogom i prirodom u djelu ozdravljenja, olakšavanja i obnavljanja na Subotu ne može, stoga, biti izvan sklada s Božjom voljom, niti kršenje Njegova subotnjeg zakona.

 

9. Kakav je učinak imao ovaj odgovor na Židove?

"Zbog toga ga Židovi još više nastojahu ubiti; jer ne samo što je prekršio subotu [po njihovoj procjeni], nego je i Boga nazivao svojim Ocem izjednačujući sebe s Bogom." Stih 18.

 

Stranica 432

 

10. Zato što su učenici iščupali nekoliko zrna kukuruza u Subotu kako bi zadovoljili glad, kakvu su optužbu protiv njih farizeji uputili Kristu?

Mk 2:24 "I rekoše mu farizeji: “Gle, zašto subotom čine ono što nije dopušteno?"

 

11. Što je bio Kristov odgovor?

"A on im reče: "Zar nikada niste čitali što je učinio David kada se našao u potrebi i ogladnio, on i oni koji bijahu s njim? Kako je u dane velikog svećenika Abijatra ušao u Dom Božji i jeo prikazni kruh, koji nije dopušteno jesti nikome osim svećenicima, te dao i onima koji bijahu s njim?" I reče im: “Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote" Stihovi 25-27.

 

12. Zbog Kristovog iscjeljenja bolesne žene Subotom, što je rekao vladar određene sinagoge?

Lk 13:14 "A nadstojnik sinagoge, zbog toga što ju je Isus ozdravio u subotu, srdito reče mnoštvu: “Šest je dana u koje treba raditi: stoga dolazite i liječite se u te dane, a ne u dan subotnji."

 

13. Kako mu je odgovorio Krist?

"I odgovori mu Gospodin, i reče: “Licemjeru, ne odriješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala i odvodi ga napojiti? Nije li ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona bijaše svezao, evo već je osamnaest godina, trebalo odriješiti od te spone u dan subotnji?" Stihovi 15,16.

 

14. Kakav su utjecaj Kristovi odgovori imali na ljude?

"Na te njegove riječi postidješe se svi njegovi protivnici, a sav se narod radovaše zbog svih veličanstvenih djela koja je on učinio." Stih 17.

 

15. Kojom metodom razmišljanja je Krist opravdao djela milosrđa na subotnji dan?

Lk 14:5,6 "Koji od vas, padne li mu magarac ili vol u jamu, neće odmah ići izvući ga u dan subotnji?” I ponovno mu ne mogahu odgovoriti na to."

Mt 12:11,12 "Koji od vas ne bi svoju jedinu ovcu, upadne li mu subotom u jamu, prihvatio i izvukao je? A koliko je čovjek vrjedniji od ovce? Stoga je dopušteno subotom činiti dobro."

 

Stranica 434

 

16. U kakvu je zbunjenost Kristovo činjenje čuda Subotom bacalo farizeje?

Iv 9:16 "Nato neki od farizeja rekoše: “Nije taj čovjek od Boga, jer ne drži subotu.” Drugi rekoše: “A kako bi čovjek grešnik mogao činiti takva čudesa?” I bijaše među njima podijeljenost."

 

BILJEŠKA: Djelo ovih čudesnih, blagotvornih i milostivih čuda Subotom bio je dokaz da je Krist od Boga i da su Njegovi stavovi o držanju Subote bili u ispravni. Tim je čudesima Bog postavio pečat svog odobravanja prema Kristovim pogledima i učenjima o Suboti i Njegovom načinu držanja, te time osudio uske i lažne poglede farizeja. Zato je nastala podjela.

 

17. Prema Izaiji, što će Krist učiniti sa zakonom?

"On će uzveličati Zakon i učiniti ga dostojnim poštovanja." Iza 42:21.

 

BILJEŠKE: To u ničemu, možda, nije bilo više zapanjujuće ispunjeno nego po pitanju držanja Subote. Po svojim tradicijama, brojnim propisima i besmislenim ograničenjima, Židovi su Subotu učinili teretom, a nikako užitkom. Krist je uklonio sve ove stvari, a svojim životom i učenjima vratio Suboti njeno pravo mjesto i postavio ju kao dan bogoslužja i blagostanja, dan za djela milosrđa i milosti, kao i razmišljanja o Bogu i djelima pobožnosti. Tako ga je uvećao i učinio časnim. Jedno od najistaknutijih obilježja Kristove cjelokupne službe bilo je to veliko djelo subotnje reforme. Krist nije ukinuo Subotu niti je promijenio Subotu; ali ju je spasio od smeća tradicije, lažnih ideja i praznovjerja s kojima je bila pokopana i kojima je bila degradirana i okrenuta od kanala blagoslova i praktične službe čovjeku kojeg je dizajnirao njezin Stvoritelj. Farizeji su postavili ustanovu iznadčovjekaprotiv čovjeka. Krist je preokrenuo redoslijed i rekao: "Subota je načinjena za čovjeka, a ne čovjek za Subotu." Pokazao je da služi za sreću, udobnost i dobrobit čovjeka i životinje.

Zbog lažnih ideja koje su Židovi držali glede Subote i njezinog poštovanja, te posljedičnog sukoba koji je Krist imao s njima, mnogi od zvaničnih sljedbenika Krista, malo kasnije, odvedeni su u pogrešku odbacivanja Subote kao židovske, i bez ikakve božanske zapovijedi ili potvrde Pisma, zamijenili drugi dan na njegovo mjesto.

 

18. Znajući da će se nevjerni Židovi još uvijek držati svojih lažnih ideja o Suboti i da će bijeg iz Jeruzalema i Judeje toga dana biti s teškoćama, za što, s obzirom na dolazeće uništenje i opustošenje grada i ljudi, je Krist rekao svojim učenicima da mole?

Mt 24:20 "I molite da bijeg vaš ne bude zimi ni u subotu."

 

BILJEŠKA: Kristovo iskustvo u vezi Subote sa Židovima, izabranim i zvaničnim Božjim narodom u to vrijeme, je samo tipologija onoga što će se, prema proročanstvu, dogoditi u posljednjim danima. Već počinje nalaziti paralelu u pokretu kako bi prisiljavali držanje Nedjelje zakonom. Pogledajte čitanja u poglavljima 61., 106. i 107. u ovoj knjizi.