Način Držanja Subote

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Što se prvo zapovijeda u zapovijedi o Suboti?

"Sjeti se dana Subotnjeg." Izl 20:8.

 

2. Koji dan je Subota?

"Sedmi dan je Subota." Stih 10.

 

3. Zbog čega se trebamo sjetiti subotnjeg dana?

"Sjeti se dana subotnjeg, da ga držiš svetim." Stih 8.

 

BILJEŠKA: Tijekom cijelog tjedna, držanja Subote svetom mora biti zapamćeno i trebamo to imati na umu. Nikakvi poslovni ugovori ili aranžmani ne smiju se dogovarati, nikakav način življenja koji će spriječiti ili ometati pravilno ili sveto štovanje dana kad on počne. Držanje ove zapovijedi, stoga, je u interesu i s obzirom na sveti život cijelo vrijemeSama zapovijed nalaže dužnost, i treba ju držati tijekom čitavog tjedna; Subotu se mora držati kad dođe. Zapovijed o Suboti, dakle, kao i svaku drugu zapovijed dekaloga, ali suprotno koncepciji mnogih, treba držati cijelo vrijeme, a ne samo jedan dan u tjednu. Na ovaj način trebamo razlikovati Subotu od subotnje zapovijedi.

 

4. Tko je Subotu učinio svetom?

"Zato je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga." Stih 11.

 

BILJEŠKA: Bog je subotnji dan učinio svetim; mi ga trebamo držati svetim.

 

5. Što stvar čini svetom?

Božja prisutnost u njoj. Vidi Izl 3:5; 29:43-46; Jošua 5:13-15.

 

6. Stoga, kako bi se Subotu držalo svetom, što se mora prepoznati?

Božja prisutnost u danu; Njegov blagoslov na njemu; i Njegovo posvećivanje dana.

 

Page 426

 

7. Kada, prema Bibliji, počinje subota?

"I bi večer i bi jutro: dan prvi."

"I bi večer i bi jutro: dan drugi," itd. Vidi Postanak 1:5,8,13,19,23,31.

 

BILJEŠKA: Večer počinje "kad sunce počne zalaziti." Vidite Pz 16:6; Marko 1:32; Ponovljeni zakon 23:11; 1 Kraljevima 22:35,36; 2 Ljet 18:34.

 

8. Prepoznaje li Biblija to kao pravo vrijeme za početak i završetak Subote?

"Od večeri do večeri, slavite svoju Subotu." Lev 23:32.

 

BILJEŠKA: Jedna velika prednost držanja Subote prema biblijskoj metodi računanja dana, tj. od zalaska sunca do zalaska sunca, umjesto držanjem prema rimskom obračunu, ili od ponoći do ponoći, jest da smo po onoj prvoj budni dočekati i poželjeti zbogom do dana kada dođe i ode, dok smo po potonjoj metodi uspavani kad dan počinje i završava. Božji putevi uvijek su najbolji. Zalazak sunca je velik prirodni znak za obilježavanje podjele vremena u dane.

 

9. Kakav posao se treba obavljati tijekom tjedna?

"Šest dana radite i obavljajte sav svoj posao." Izl 20:9.

 

10. Treba li nešto od tog posla raditi subotom?

"Taj dan nemoj raditi nikakav posao." Stih 10.

 

BILJEŠKA: Ako Subotu treba držati "svetom," samo fizički odmor jednoga dana od sedam ne može biti veliki cilj Subotnje ustanove.

 

11. Kako Gospodin, preko proroka Izaije, upućuje na ono što je pravo držanje Subote?

Iz 58:13,14 "Ako odvratiš nogu svoju od subote, od toga da na moj sveti dan činiš ono što godi tebi, i ako nazoveš subotu milinom, svetom Gospodinovom, časnom; i ako budeš častio njega, ne provodeći u djelo vlastite putove, ne tražeći vlastito zadovoljstvo niti govoreći vlastite riječi, tada ćeš uživati u Gospodinu, i ja ću učiniti da jezdiš nad zemaljskim visovima i hraniti te baštinom tvoga oca Jakova: jer su to rekla usta GOSPODINOVA."

 

BILJEŠKA: - Hoće li Subota postati užitak ili teret ovisi o duhu s kojim ju čovjek dočekuje. Doista, čovjekov duh odgovara na pitanje o prednostima koje dolaze od bilo koje dužnosti koju može obavljati. Netko ne može shvatiti zašto njegov bližnji preferira park ili igralište umjesto crkve, jednostavno zato što je njegov duh drugačiji. On je uzgajao višu prirodu sve dok nije zavolio duhovne stvari iznad svih drugih i njemu je Subota doista užitak. Njegovoj umornoj duši služi kao podsjetnik na Boga i približava ga bliže nebu u srcu i umu nego bilo koji drugi dan."- Sabbath Recorder, 12. prosinca 1910.

 

Stranica 427

 

12. Kakav je Božji karakter i koji je jedini način na koji se može istinski obožavati?

"Bog je Duh: i oni koji ga štuju moraju ga štovati u duhu i istini." Ivan 4:24.

 

BILJEŠKA: Ovo je jedan od razloga zašto je pokušaj da se proizvede držanje Subote ljudskim zakonom o Suboti potpuno neumjesno. Takvi zakoni nikada ne mogu proizvesti istinsko držanje Subote, jer to je duhovno i mora biti iz uma i iz srca, a ne površnomehaničko, niti prisilno.

 

13. Što je jedna od stvari za koju Bog daje Subotu kao znak?

Da On posvećuje svoje ljude, ili ih čini svetima. Vidi Izl 31:13; Eze 20:12; i poglavlje 92.

 

14. Što podrazumijeva "psalam za subotnji dan" kao ispravna djela i teme za misli i razmišljanje u Subotu?

Ps 92:1-5 "Dobro je zahvaljivati GOSPODINU i pjevati hvale imenu tvome, Svevišnji: Iskazivati jutrom dobrotu tvoju i svake noći vjernost tvojuUz glazbalo od deset žica i na psaltiru; na harfi uzvišena zvuka. Jer si me ti, GOSPODINE, obradovao djelom svojim: likovat ću u djelima ruku tvojihKako su velika djela tvoja, GOSPODINE! i vrlo su duboke namisli tvoje."

 

15. Što Božja djela objavljuju?

Ps 19:1-3 "Nebesa slavu Božju objavljuju i djelo ruku njegovih prikazuje svod nebeski. Dan danu to kazuje i noć noći znanje pokazuje. Nema ni govora ni jezika gdje se glas njihov ne čuje." Pogledajte marginu.

 

BILJEŠKA: Bog je predvidio da Subota treba usmjeriti umove ljudi na Njegova djela stvaranja i kroz njih k Njemu, Stvoritelju. Priroda sama govori našim osjetilima, govoreći nam da postoji Bog, Stvoritelj i Vrhovni Vladar svemira. Subota, koja je uvijek pokazivala Boga kroz prirodu, bila je osmišljena da stalno drži Stvoritelja u umu. Pravilno držanje Subote, dakle, mora prirodno spriječiti idolopoklonstvo, ateizam, agnosticizam, nevjernost, nepravednost i bezobzirnost; i, budući da promiče znanje i strah Božji, mora nužno odvraćati od grijeha. U ovom se može vidjeti njezina vrijednost i važnost.

 

16. Je li subota osmišljena kao dan za javno bogoslužje?

Lev 23:3 "Šest dana neka se obavlja posao, ali sedmoga dana je subotnji počinak, sveti sabor."

 

BILJEŠKA: Riječ sabor znači "sazivanje", i uvijek se koristi u Bibliji na upućivanje sastanaka vjerskog karaktera.

 

Stranica 429

 

17. Koji je primjer Krist postavio u štovanju Subote?

Lk 4:16 "Te na dan subotnji, kao što mu bijaše običaj, uđe u sinagogu i ustade čitati."

 

18. Što je još Isus činio Subotom?

Iv 9:14 "A bijaše subota kada je Isus načinio blato i otvorio mu oči."

 

BILJEŠKA: Veliki dio Kristova služenja sastojao se od čuda i djela milosrđa koja su se izvodila za olakšanje patnje čovječanstva; nemalo ih je učinjeno Subotom. Ovim danom, kao i drugim danima, "prošao je čineći dobro." Pogledajte sljedeće čitanje.

 

19. Kojim riječima je opravdao djela milosrđa Subotom?

Mt 12:12 "Stoga je dopušteno subotom činiti dobro."

 

BILJEŠKA: Nemalo Kristove zemaljske službe bilo je posvećeno uzdizanju Subote i pokazivanju blagodatnog karaktera subotnje ustanove. Nije namijenjen da bude dan tuge, strogosti ili sumornosti. Zanemarena djela ljubavi i milosrđa prema čovjeku ili životinji uvijek su dopuštena Subotom. Dopušteno znači "u skladu sa zakonom."

 

20. Koji je dan posebno naznačen kao dan pripreme za Subotu?

Lk 23:54 "A taj dan [šesti dan] bijaše Priprava i svitala je Subota." Vidi također Izl 16:22,23.

 

BILJEŠKA: Da bi se subotnji dan držao svetim, moramo ga se sjećati kroz cijeli tjedan; a šestoga dana, ili dana neposredno prije Subote, treba se posebno pripremiti da budemo spremni prihvatiti i držati dan kada dođe.

 

21. Kako su se Izraelci u pustinji šestoga dana pripremali za Subotu?

Izl 16:22 "I nakupiše šestoga dana dvostruku količinu kruha, dva omera po osobi."

 

BILJEŠKE - Subota ne bi trebala biti dan običnog rada, besposlice ili zabave, već odmora, razmišljanja, svete radosti, obožavanja i pomoći. Trebala bi biti najsretnija, najsvjetlija i najbolja od cijelog tjedna. Tako bi trebala biti napravljena za mlade i stare. Vrlo rano djeca se može učiti priče o stvaranju i otkupljenju i izvesti ih van među djela Božjih ruku i naučiti ih vidjeti i komunicirati s Njim kroz prirodu. Priprema za Subotu, stoga, bitna je za njezino pravilno držanje. Božji blagoslov je na prvim trenucima Subote, kao i na posljednjim; i, koliko god je to moguće, sve treba biti spremno da bi cijeli dan mogao biti posvećen Bogu i čovječanstvu na način kako je naznačeno.

Kad je činio Subotu, Bog se odmorio, blagoslovio i posvetio dan. Izl 20:11. Tko god, dakle, drži Subotu ispravno, može očekivati ​​da će u njegov život biti doveden Božji odmor, blagoslov i posvećenje.