Hoditi Kao Što je On hodio

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Put kršćanskog života nam je postavio sam Isus.

1Iv 2:6 "Onaj tko kaže da u njemu ostaje, mora i sam hoditi onako kao što je on hodio."

1Pt 2:21 "Ostavivši nam primjer da idete njegovim stopama."

 

2. Tragovi stopala koje nam je Isus postavio da slijedimo, neminovno vode putem Božjih zapovijedi.

Iv 15:10 "Ja održah zapovijedi Oca svojega te ostajem u njegovoj ljubavi."

1Iv 5:3 "Jer ovo je ljubav Božja: da držimo njegove zapovijedi."

 

3. Put je isti danas kao i kad je Isus hodao u Judeji.

Heb 13:8 "Isus Krist je isti jučer i danas, i zauvijek."

 

4. Kada se pokaže da je Isus držao sedmi dan svetim nama za primjer, mnogi pitaju: "Zašto nisu učenjaci i crkveni ljudi saznali da nema biblijskog autoriteta za svetost prvog dana?"

Odgovor je, Oni su to pronašli i tu su činjenicu slobodno proglasili.

 

Stranica 455

 

Svjedočanstvo Istaknutih Muškaraca

 

5. Izjave koje slijede su izjave poznatih svećenika, učenjaka i istaknutih pisaca, koji su bez sumnje držali Nedjelju kao što je crkveni običaj. No oni ipak svjedoče da za to nema biblijske zapovijedi.

 

Pisci Engleske Crkve

 

Arhiđakon Farrar: "Šabat je subota, sedmi dan tjedna." "Kršćanska crkva nije napravila formalni, već postupni i gotovo nesvjesni prijenos jednoga dana na drugi." - "Glas sa Sinaja", str. 163, 167.

Canon Eyton (iz Westminstera): "U Novom zavjetu nema riječi, nema nikakvog nagovještaja o uzdržavanja od rada Nedjeljom." "Držanje pepelnice ili korizme stoji točno na istoj osnovi kao i štovanje Nedjelje." "Konstantinov je dekret bio prvi javni korak u uspostavljanju prvog dana tjedna kao dana na kojem treba postojati sekularni odmor kao i religiozno bogoslužje ... U odmor Nedjeljom ne ulazi nikakav božanski zakon." - "Deset Zapovijedi," Trubners & Co.

Canon Knox-Little, odgovarajući na one koji citiraju Kristov primjer protiv crkvenih rituala, kaže:

"Sigurno je da je naš Gospodin na zemlji držao Subotu, a nije držao Nedjelju." "Ako su dosljedni, kao što sam rekao, moraju držati Subotu, a ne Nedjelju, kao dan odmora." - "Sacerdotalism", Longman Company.

Sir William Domville: "Stoljeća kršćanske ere prošla su prije nego je crlva počela držati Nedjelju umjesto Subote." – "Examination of Six Texts,", pog. 8, str. 291.

 

Pisci Drugih Crkava

 

Biskup Grimelund iz Norveške (luteranin): "Kršćani u drevnoj crkvi vrlo su brzo prepoznali prvi dan tjedna, Nedjelju, međutim, ne kao dan odmora, nego kao dan okupa crkve, kako bi proučavali Božju Riječ zajedno." - "Geschichte des Sonntags," stranica 60.

Dr. R. W. Dale (britanski kongregacionalist): "Poprilično je jasno da, koliko god kruto ili predano provodimo Nedjelju, mi ne držimo Subotu ... Subota je utemeljena na određenoj, božanskoj zapovijedi. Mi nemamo takvu zapovijed za svetkovanje Nedjelje ... U Novom zavjetu nema ni jednog stiha koja bi ukazao na činjenicu da imamo bilo kakvu kaznu kršenjem navodne svetosti Nedjelje." - "Deset zapovijedi," Hodder i Stoughton, str. 106, 107.

Dr. Lyman Abbott (američki kongregacionalist): "Sadašnja ideja da su Krist i Njegovi apostoli autoritetno zamijenili prvi dan za sedmi, apsolutno je bez ikakvog autoriteta u Novom zavjetu." - Christian Union, 26. lipnja 1890.

Dr. Edward T. Hiscock (Baptist): "Postojala je i postoji zapovijed da "držimo svetim dan Subotnji," ali da Subota nije Nedjelja. Međutim, bit će spremno rečeno, uz pokazivanje trijumfa, da je dan odmora prebačena sa sedmog na prvi dan tjedna ... Gdje se može pronaći zapis o tom prebacivanju? U Novom Zavjetu ne – apsolutno ne."- New York Examiner, 16. studenog 1893. ,

 

Stranica 456

 

Dr. D. H. Lucas (Disciple): "Nema izravnog autoriteta Svetoga pisma za određivanje prvog dana kao Gospodnjeg dana." - Christian Oracle, 23. siječnja 1890.

Kardinal Gibbons (Rimokatolik): "Možete pročitati Bibliju od Postanka do Otkrivenja, a nećete naći niti jednu liniju koja ovlašćuje posvećenje Nedjelje." - "Vjera Naših Očeva," izdanje 1892, stranica 111.

Nagrađeni Esej američke udruge nedjeljne - škole: "Do vremena Kristovog smrti, nije došlo do promjene dana ... Što se tiče zapisa, oni [apostoli] nisu dali nikakvu eksplicitnu naredbu kojom se zapovijeda napuštanje sedmog dana Subote i poštivanje prvoga dana tjedna." - "Dan Gospodnji," str. 185, 186.

 

Enciklopedije i Crkveni Priručnici

 

"Rječnik kršćanskih starina:" "Pojam formalne supstitucije apostolskim autoritetom Gospodnjeg dana [znači Nedjelje] za židovsku Subotu i prijelaz na Nedjelju, možda u duhovnom obliku, subotnje obveze uspostavljene proglašavanjem četvrte zapovijedi, nema nikakvu osnovu ni u Svetom Pismu ni u kršćanskoj antici."- Članak "Subota," Smith i Cheetham.

"Ciklopedija biblijske teologije:" "Moramo priznati da u Novom zavjetu nema zakona o prvom danu." - Članak "Subota," McClintock i Strong.

Metodistički Episcopal "Theological Compend", Amos Binneya: "Istina je, nema pozitivne zapovijedi za krštenje novorođenčadi ... Nema ni za držanje svetim prvi dan tjedna." - Stranice 180, 181.

Protestantsko biskupski "Priručnik kršćanske doktrine:" Postoji li zapovijed u Novom Zavjetu o promijeni tjednog dana odmora sa Subote? – Niti jedna." Str. 127.

Protestantsko biskupski "Objašnjenje katekizma:" "Dan je sada promijenjen sa sedmog na prvi dan ... ali kako se ne susrećemo s biblijskim smjernicama za promjenu, možemo zaključiti da je to učinjeno autoritetom crkve."

 

6. Kakav utjecaj Biblija i povijest pokazuju da djeluje u crkvi neposredno nakon apostolskih dana?

Dj 20:30 "I od vas samih ustat će neki da, govoreći izopačenosti, odvuku učenike za sobom."

 

BILJEŠKA: - "U vremenu između apostolskih dana i obraćenja Konstantina, kršćanska zajednica promijenila je svoj aspekt ... Rituali i ceremonije za koje ni Pavao niti Petar nikada nisu čuli, uvukle su se tiho i počele koristiti, a potom se tvrdilo da su božanske institucije." - Dr. W. D. Killen (prezbiterijanac) "Drevna crkva," Predgovor.

 

7. Što je Krist rekao o bogoslužju temeljenom na ljudskim zapovijedima?

Mt 15:9 "Ali uzalud me štuju naučavajući kao nauke zapovijedi ljudske."

 

8. Što je rekao da će se učiniti sa svakom biljkom koju Bog nije posadio?

"Ali on im odgovori i reče: “Svaka sadnica koju nije posadio moj nebeski Otac bit će iskorijenjena." Stih 13.