Dan Gospodnji

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Od kada je Krist, Riječ, povezan s Bogom, Ocem?

Iv 1:1,2 "U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog. On u početku bijaše s Bogom."

 

2. Po kome je sve stvoreno?

Ef 3:9 "Koja od početka svijeta bijaše skrivena u Bogu, koji je sve stvorio po Isusu Kristu."

 

3. Kome su stvoreni svjetovi?

Heb 1:1,2 "Bog, koji je u više navrata i na više načina nekoć govorio ocima po prorocima, u ove posljednje dane progovorio nam je po svome Sinu… po kome je i načinio svjetove."

 

4. Kako Pavao ponovno izražava ovu istu istinu?

Kol 1:16,17 "Jer je po njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo… sve je po njemu i za njega stvoreno, i on je prije svega i sve se drži zajedno u njemu."

 

5. Je li išta napravljeno bez Krista?

Iv 1:3 "Sve je po njemu postalo, i nije bez njega postalo ništa što je postalo."

 

Stranica 452

 

6. Je li Subota "stvorena"?

Mk 2:27 "I reče im: “Subota je STVORENA radi čovjeka."

 

7. Po kome je onda stvorena Subota?

Po Kristu.

 

BILJEŠKA: Ovaj zaključak je neizbježan. Ako je sve stvoreno po Kristu, i bez njega nije bilo postalo ništa što je postalo, a Subota je bila jedna od stvari koja je nastala, tada slijedi da je Subotu morao načinjti Krist. Budući da je tako, Subota mora biti dan Gospodnji.

 

8. Što je Bog učinio u početku na sedmi dan?

Post 2:2 "I dovrši Bog sedmoga dana svoje djelo koje je učinio, i počinu sedmoga dana od svega djela koje je učinio."

 

BILJEŠKA: Ako je sve stvorio Isus Krist, tada je On, zajedno s Ocem, odmarao prvoga sedmoga dana od sveg svog rada u djelu stvaranja.

 

9. Nakon odmora na sedmi dan, što je Bog učinio?

"I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti gajer je u taj dan počinuo Bog od svega djela svojega koje je stvorio i načinio." Stih 3.

 

BILJEŠKA. - A budući da su ovaj blagoslov i ovo posvećenje dana bili dio stvaranja Subote kao i odmaranje na taj dan, ovo je također morao i Krist učiniti; jer je On načinio Subotu.

 

10. Koliko časti pripada Kristu?

Iv 5:23 "Da svi časte Sina kao što časte Oca."

Iv 10:30 "Ja i moj Otac jedno smo."

 

BILJEŠKA: Tada držanjem Subote, Krista častimo jednako s Ocem.

 

11. Je li Krist držao subotu?

Lk 4:16 "I dođe u Nazaret, gdje bijaše odrastao, te na dan subotnji, kao što mu bijaše običaj, uđe u sinagogu i ustade čitati."

Ivan 15:10 "Ja sam držao Očeve zapovijedi."

 

12. Jesu li Kristovi sljedbenici držali Subotu nakon Njegove smrti?

Lk 23:56 "Zatim su se vratile i pripravile miomirise i pomasti; a u subotu su mirovale po propisu."

 

Stranica 453

 

13. Jesu li ju držali nakon Njegovog uskrsnuća?

Dj 17:2 "I Pavle po običaju svome uđe k njima, i tri subote razgovara se s njima iz pisma." Vidi i Djela 13:14,42,44; 16:13; 18:1-4,11.

 

14. Na koji dan Ivan kaže da je bio u Duhu?

Otk 1:10 "Bijah u duhu u dan Gospodinov i začuh iza sebe glas snažan, kao glas trube."

 

15. Koji dan je prema zapovijedi dan Gospodnji?

Izl 20:10 "Ali sedmoga dana je šabat GOSPODINA."

 

16. Po čijem su Duhu proroci pisali?

"Duh Kristov, koji je bio u njima." 1 Pet 1:11.

 

17. Kako prorok Izaija, koji govori za Boga kroz ovaj Duh Kristov, naziva sedmi dan Subotu?

"Moj sveti dan." Iza 58:13.

 

18. Tvrdi li Krist, bilo gdje u Svetom pismu, ikada za bilo koji drugi dan u tjednu, osim sedmog, da je Njegov?

Ne tvrdi.

 

BILJEŠKA: Ne moramo nagađati o tome koji je dan Gospodnji, ako ćemo prihvatiti Riječ Božju za našeg vodiča, za odanost zbog koje je Ivan protjeran na otok Patmos. Vidite Otk 1:9.

 

19. Ako je Ivan, dakle, upućivao na dan u tjednu, na koji je dan morao biti u Duhu?

Na sedmi dan.

 

BILJEŠKA – Ni za jedan drugi dan tjedna u cijeloj Bibliji, Bog ne tvrdi da je Njegov dan. Tijekom drugog, trećeg i četvrtog stoljeća kršćanske ere, kada je otpadništvo došlo poput poplave, ljudi, bez ikakvog naloga ili zapovijedi Pisma, htjeli su počastiti Krista, a inatiti se Židovima koji su razapeli Krista, počeli zanemarivati Subotu četvrte zapovijedi i častiti dan tjedna na koji je Krist podignut od mrtvih, prvi dan, kao "dan Gospodnji" sve dok konačno Subota nije bila gotovo izgubljena, a Nedjelja je općenito zauzela njezino mjesto. No, nije bilo više naloga za ovu promjenu u božanskom i nepromjenjivom Božjem zakonu nego što je bilo za druge zablude i promjene koje su se uvukle u zvaničnu kršćansku crkvu u isto vrijeme, kao što je uzdržavanje od mesa petkom u čast raspeća; Mariolatrija ili obožavanje Djevice Marije; misa; čistilište; oprosnice; molitve za mrtve; štovanje svetaca; i Kristov ljudski zamjenik. Nije bilo više božanskog autoriteta za jednu od tih stvari u odnosu na druge. Sve su došle kroz otpadništvo. Biblija ne zna osim za jednog pravog i živog Boga, jednog Zakonodavca, jednog posrednika između Boga i čovjeka, jednog Gospodina i Spasitelja Isusa Krista, jedno tijelo, jedan Duh, jednu nadu, jednu vjeru, jedno krštenje i jednu Subotu. Vidi Jer 10:10-12; Otk 14:6,7; 1 Tim 2:5; Ef 4:4-6; Izl 20:8-11.