Razlika Između Pšenice, Kukolja i Trnja

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Jeste li se ikad zapitali zašto stoljećima postoje odvajanja od različitih kršćanskih tijela, kad Bog kaže u Mateju 13:29,30, da kukolj raste s pšenicom do žetve, a stih 39 kaže da je žetva kraj svijeta? Odakle onda dolaze sve stotine različitih kršćanskih denominacija itd., Itd.? Zašto je Isus odvojio skupinu kršćana od otpale židovske crkve iz Njegovih dana? Zašto je Bog odvojio Sotonu i njegove sljedbenike od nebeske crkve prije vremena žetve - kraja svijeta? Zašto je Mojsije razdvojio one koji su se pokajali zbog toga što su pravili zlatno tele od onih koji nisu? Zašto je Mojsije razdvojio one koji su se pokajali iz Korahove družine, a zatim uništio ostatak? Zašto se protestantska reformacija odvaja od Rima?

 

Reći ću ti zašto prijatelju. Kukolj je definiran Duhom Proroštva kao neiskreni vjernici, ali kad se neiskreno vjerovanje pretvori u pobunu otvorenog grijeha, dodaje se još jedan element: imate trnje koje guši pšenicu i onemogućava pšenici da sazrije. Ovo je točka u kojoj odvajanje od zvaničnog religioznog vjerskog tijela postaje apsolutna nužnost ako želimo da pšenica preživi, jer Pismo kaže da je nemoguće da se pšenica sjedini s pokvarenima i ostane čista. Prema tome, trnje su otvoreni grešnici, a otvorene grešnike uvijek treba izbaciti iz tabora ako se ne bi odmah pokajali i reformirali.

 

Bog nije uklonio Sotonu s neba dok njegova pobuna nije postala otvorena. Dakle, to je biblijski presedan za uklanjanje pobune otvorenog grijeha iz crkve i ako crkva to ne napravi, onda vjerni moraju napustiti takvu crkvu, ili će biti ugušeni i umrijeti.

 

2Kor 6:14 Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Kakvo li zajedništvo svjetlo s tamom?

2Kor 6:15 Kakvo pak suglasje Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?

2Kor 6:16 A kakav sporazum hram Božji s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću njihov Bog, a oni će mi biti pukom.

2Kor 6:17 Zato izađite isred njih i odvojite se, govori Gospodin, i nečistoga se ne dotičite — i ja ću vas primiti.

2Kor 6:18 I bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod Svemogući.

 

Na gore navedenim stihovima nalazimo ono što se NE smatra kukoljem ili neiskrenim vjernicima. Trebamo se odvojiti od sljedećih elemenata:

 

§  Nevjernika

 

§  Nepravednih osoba (Otvorenih grešnika)

 

§  Svakog oblika idolopoklonstva, Svake nečiste stvari

 

Nema konfederacije s onima koji se suprotstavljaju istini. - "Neka se stražari na ZIDINAMA SIONA NE PRIDRUŽUJU s onima koji ne dopuštaju da na njih djeluje istina koja je u Kristu. Neka se ne pridružuju konfederaciji nevjere, papinstva i Protestantizma u uzvisivanju tradicije iznad Svetog pisma, razuma iznad otkrivenja i ljudskog talenta iznad božanskog utjecaja i vitalne sile Pobožnosti." E. G. White, SDA Bible Commentary, Vol. 4, pp. 1141, 1142.

 

Svaki pripadnik zvanične crkve Adventista Sedmog dana korporativno je odgovoran za svaki crkveni prijestup svake specifikacije ove izjave iznad, preko ekumenskih veza crkve. Koja je uputa Ellen White kada postoji konfederacija (sjedinjenje) s onima koji se protive istini?

 

Korporativna Odgovornost

 

"Jasno i otvoreno svjedočanstvo mora živjeti u crkvi, inače će Njegov narod snaći prokletstvo isto onako neizbježno kao što je snalazilo i drevni Izrael zbog njegovog grijeha. Bog smatra svoj narod, KAO TIJELO [korporativno], odgovoran za grijehe koji postoje u pojedincima MEĐU NJIMA." {3T 269.2}

 

Što je s Novim pokretom koji se formirao "MEĐU NJIMA" koji je uklonio Boga?! Jesu li njegovi ljudi, KAO TIJELO odgovorni za taj novi pokret, koji neće dopustiti ničemu da mu stoji na putu. (Vidi Selected Messages, Vol. 1, 204-5).

 

"Pokazano mi je da živo svjedočanstvo mora živjeti u crkvi. Samo to će odgovarati poruci laodicejcima. Pogreške moraju biti ukorene, grijeh se mora nazvati grijehom, i s bezakonjem se mora pozabaviti odmah i odlučno, i maknuti ga od nas KAO NARODA." Testimonies, vol. 3, 260.

 

"Oni koji napuštaju Zakon salve opakoga. Izreke 28:4. Kada oni koji se ujedinjavaju sa svijetom, istovremeno tvrdeći da su veliki čistunci, mole za jedinstvo s onima koji su uvijek bili protivnici cilja istine, trebali bismo ih se BOJATI I IZBJEGAVATI IH isto onako odlučno kao što je to činio Nehemija. Takav savjet je potaknuo neprijatelj svakoga dobra. To je govor oportunista, i trebalo bi mu se odlučno oduprijeti danas kao i tada. Moramo se uporno odupirati svakom utjecaju koji pokušava potkopati vjeru Božjeg naroda u Njegovo vodstvo." {PK 660.1} E. G. White, Prophets and Kings, 660.

 

"Oni koji se ujedinjavaju sa svijetom [i palim crkvama koje se ne mogu razlikovati od svijeta, Rani Spisi, 273] primaju svjetovni karakter i pripremaju se za znak zvijeri." E. G. White, Testimonies, Vol. 5, 216.

 

Zah 2:7 “Izbavi se, Sione, koji prebivaš s Kćeri babilonskom.”

Zah 2:8 Jer ovako govori GOSPODIN nad vojskama: “Za slavom me on posla k narodima koji su vas opljačkali: jer onaj tko dira vas, dira zjenicu njegova oka.

 

"Trnje grijeha će rasti u bilo kojem tlu/oni ne trebaju uzgajanje; ali milost se mora pažljivo uzgajati. Drač i trnje uvijek su spremni procvasti, a djelo pročišćenja mora stalno napredovati....

Trnje koje je bilo posječeno, ali ne i iskorijenjeno, raste brzo, dok duša (i/ili crkva) ne bude njime prekrivena." E. G. White, Christ's Object Lessons, 51.

 

U stanju mirovanja, neiskreni vjernici kukolj, ne smiju biti iskorijenjeni sve dok se period milosti ne završi, Christ's Object Lessons, 72. Otvorene grešnike trnje mora se iskorijeniti, ili će crkva biti prekrivena s njima, a oni će ugušiti i ubiti pšenicu te onemogućiti sazrijevanje pšenice. Zato se pšenica mora odvojiti od crkve koju kontrolira otvoreni, grešni, otpali kukolj i trnje.

 

"Krist je jasno naglašavao da oni koji ustrajavaju u otvorenom grijehu moraju biti odvojeni od Crkve..." Christ's Object Lessons, 71.

 

A što sa crkvom koja kaže da NIKAD VIŠE neće pokazati svojem narodu njegove grijehe, a kamoli odvojiti ih iz crkve?

 

"Ovdje vidimo da je crkva — Gospodinovo svetište — bila prva koja je osjetila udarac gnjeva Božjega. Starješine, kojima je Bog podario veliku svjetlost i koje je postavio čuvarima duhovnih interesa svog naroda, izdali su njihovo povjerenje. Zauzeli su stav da ne treba očekivati čudesa i vidljiva očitovanja sile Božje kao u davno proteklim danima. Vremena su se promijenila. Ove riječi jačaju njihovo nevjerovanje, i oni govore: Gospodin neće činiti dobro, niti će činiti zlo. On je suviše milostiv da bi svoj narod pohodio sudom i kaznama. 'Mir i sigurnost' je poklič ovih ljudi koji svoj glas nikada više neće podići kao jasan zvuk trube da bi ukazali narodu Božjem na prijestupe njegove i domu Jakovljevom na grijehe njihove. Ovi nijemi psi koji neće lajati su oni koji će osjetiti osvetu uvrijeđenog Boga. Ljudi, djevojke i mala djeca, svi će zajedno biti uništeni." {5T 211.2}

 

Što ćemo s crkvom koja "nikada više" neće pokazati kući Jakovljevoj njezine grijehe, a kamoli ukloniti one koji ustraju u njima? Moramo se odvojiti od takve crkve, jer će u takvoj crkvi trnje otvorenog grijeha ubijati, ugušiti, i onemogućiti sazrijevanje pšenice.

 

Ako je Ellen White prorokovala da crkva nikad više neće pokazati kući Jakovljevoj njezine grijehe, zašto nije zagovarala da se napusti takva crkva? Proročanstvo Ellen White u tom smislu bilo je uvjetovano u trenutku kada je to izjavila. Crkva je mogla otići na bilo koju stranu. Još nije otišla preko granice bez povratka tako što se vjenčala (pridružila) svjetskom konfederacijom sotoninih palih crkava, što je neoprostiv grijeh, nakon što je crkva upoznala Vječno Evanđelje Otkrivenja 14 i Ponoćnu Viku Mateja 25. Zanemariti poruku Ponoćne Vike i poruku Drugog Anđela koji nas poziva izvan udruga, savjeta, veza, konfederacija i "radnog odnosa" s palim crkvama, ustvari znači maknuti oči s osvijetljenog puta Ponoćne Vike, a Ellen White kaže da je to neoprostivo, jer kaže da je nemoguće za sve koji to učine da se ikad ponovno vrate na put, Word to the Litlle Flock, str. 14. Slaže li se to gledište s Pismom? Da, svakako! Izaija 8:9-20 kaže da će svi koji to rade biti smrskani na komadiće, a to se odnosi izravno na uništenje Ezekiela 9, jer je oružje pokolja iz Ezekiela 9:2, definirano kao "oružje smrskanja na komadiće" u margini.

 

U skladu s ovim stajalištem je komentar Ellen White, da su svi koji su čuli i razumjeli, ali nisu poslušali poruku drugog anđela i Ponoćnu Viku 1844., otišli u nepovratnu tminu što je jednako što i odbijanje svjetla, a to je isto što i počiniti neoprostiv grijeh. Ellen White kaže da su reformatori svih generacija napustili crkve koje su odbacile napredno svjetlo, Desire of ages, 232, pa je odbijanje svjetla i istine potvrda za napuštanje bilo koje crkve. Postaje ozbiljnije nego samo potvrda; oni koji ostanu u pokvarenoj crkvi postat će pokvareni, jer je nemoguće ujediniti se s pokvarenima, bez da postaneš pokvaren!

 

Mogu li Ljudi Razlikovati Između Trnja i Kukolja?

 

"Kako ćemo znati da su oni nepošteni i neistiniti? 'Po njihovim plodovima ćete ih prepoznati'... Gospodin neće zapisati kao mudre one koji ne mogu razlikovati između stabla koje nosi TRNOVITE BOBICE i stabla koje nosi masline." E. G. White, Review and Herald, September 7, 1897.

 

Nije uvijek moguće razlikovati kukolj od pšenice bez prosudbe karaktera, no takvo što nije slučaj s trnjem! Površni čitatelji nikada nisu napravili razliku između kukolja i trnja, pa vjeruju da svi prebivaju zajedno do kraja, a to je kobno za sve koji tako vjeruju.

 

Trnje su Otpadnici Koji Onemogućuju Pšenici da Sazrije

 

Trnje niče.—Trnje onemogućuje da pšenica sazrije (vidi Luka 8:14). Na isti način svjetovni interesi sprječavaju plodove Duha (Gal 5:22-23) da dosegnu zrelost. Religija je svedena na podređeni položaj postavši samo jedan interes među mnogima. Zbog nedostatka kultivacije, ona se suši i na kraju umire. Ono što nedostaje slušateljima trnovitog tla je moralna preobrazba. [E.G. White, Christ's Object Lessons,  p. 50] Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, 405.

 

"Iziđe sijač da sije. Dok je sijao, neko zrno pade kraj puta i dođoše ptice te ga pozobaše. Neko pade na kamenito tlo, na plitku zemlju. Brzo izniknu jer ne imaše duboke zemlje. Ali kad iziđe sunce, uvenu od žege, i jer ne imaše korijena, posahnu. Neko, opet, pade u trnje, i trnje uzraste te ga uguši. Neko, napokon, pade na dobru zemlju i donese rod: jedno stostruk, drugo šezdeseterostruk, treće trideseterostruk.” {COL 34.3}

 

Trnje vjeruje u doktrinu Nikolaita koju Bog posebno mrzi. Ta doktrina je samo vjeruj ili priznaj usnama.

 

Otkrivenje 2:6. – /Rimljanima 3:31/. – Nauk [Doktrina] Nikolaita. – "Danas se uvelike propovijeda i širi doktrina da Kristovo Evanđelje proglašuje Božji zakon nevažećim; da smo 'vjerovanjem' oslobođeni potrebe da budemo izvršitelji Riječi. Ali to je doktrina Nikolaita, koju je Krist tako ne štedeći osuđivao." – E. G. White, SDA Bible Commentary, Vol. 7, 957. ST (Znaci vremena /časopis/) 02.01.1912. {7BC 957.6}

 

"Čini se da je doktrina Nikolaita bila oblik antinomianizma. Nikolaiti iz drugog stoljeća čini se da su nastavili i proširili stavove iz prvog stoljeća, pristaše, držeći se slobode tijela i poučavajući da djela tijela nemaju utjecaj na zdravlje duše i, posljedično, da nemaju veze sa spasenjem." SDA Bible Commentary, 771.

 

Definicija antinomianizma - "Onaj koji smatra da pod evanđeljem moralni zakon nema nikakve koristi ili nije obvezan jer je samo vjera nužna za spasenje." Websterov rječnik.

 

"Danas se uvelike propovijeda i širi doktrina da Kristovo Evanđelje proglašuje Božji zakon nevažećim; da smo 'vjerovanjem' oslobođeni potrebe da budemo izvršitelji Riječi. Ali to je doktrina Nikolaita, koju je Krist tako ne štedeći osuđivao... Oni koji danas podučavaju ovu doktrinu imaju mnogo toga za reći o vjeri i pravednosti Krista; ali oni izopačuju istinu i koriste ju da služi zabludi. Oni izjavljuju da samo trebamo vjerovati u Isusa Krista i da je vjera sve dostatna; da je pravednost Kristova dokument grešnika; da ova uračunata pravednost ispunjava zakon za nas i da nismo obvezni poštivati Božji zakon. Ova klasa tvrdi da je Krist došao spasiti grešnike i da ih je spasio. "Ja sam spašen", oni će ponavljati iznova i iznova. No, jesu li spašeni dok krše Jahvin zakon?-- Ne; jer haljine Kristove pravednosti nisu plašt za bezakonje: takvo je učenje ogromna obmana, a Krist tim ljudima postaje kamen spoticanja kao i Židovima, - Židovima jer ga nisu primili kao svojeg osobnog Spasitelja; ovim zvaničnim vjernicima u Krista, jer razdvajaju Krista i Zakon te smatraju vjeru zamjenom za poslušnost. Oni razdvajaju Oca i Sina, Spasitelja svijeta. Zapravo, oni uče, poukom i primjerom, da Krist, svojom smrću, spašava ljude u njihovim grijesima." E. G. White, The Signs of the Times, Vol. 3, 363, col. 1.

 

''NEMOGUĆE je ujediniti se s onima koji su pokvareni i još uvijek ostati čist. (II Korinćanima 6:14-15). Bog i Krist i nebeski stanovnici žele da ljudi znaju da će, ako se ujedinjuju s pokvarenima, sami postati pokvareni." E. G. White, Review and Herald, Vol. 4, p. 137.

 

Trnje - Nikolaiti Trebaju biti Odvojeni od Crkve - "Naše je djelo upoznati naše posebne nedostatke i grijehe koji uzrokuju tamu i duhovnu slabost, i gase našu prvu ljubav. Je li to svjetovnost? Je li to sebičnost? Je li to samopoštovanje? Je li to težnja da budemo prvi? Je li to grijeh požude koji je jako aktivan? Je li to grijeh Nikolaita koji Božju milost pretvaraju u razvratnost? Je li to zlouporaba i zlostavljanje velike svjetlosti, prilika i povlastica, hvaleći se mudrošću i vjerskim znanjem, dok su život i karakter nestalni i nemoralni? Što god da je bilo uzgajano i kultivirano sve dok nije postalo snažno i savladavajuće, nastojte odlučnim trudom nadvladati, inače ćete biti izgubljeni. To su ti njegovani grijesi, odvratni Bogu, koji oslabljuju moralnu hrabrost i ostavljaju vam da odlučite hodati odvojeno od Boga, dok zadržavate bijednu, bezdušnu, vanjsku formu. Jednom je duša sva gorila ljubavlju prema Isusu; ali sve se to promijenilo. Velika Glava koja se kreće usred svojih svijećnjaka nikada neće biti bez crkve. Bit će nevjernih koji će izaći od nas jer nisu bili od nas. Bit će otpadništva. Ali 'ipak, temelj Božji ostaje siguran, imajući ovaj pečat; Gospodin pozna one koji su njegovi." Bit će onih koji su zli, koji čuvaju istinu u nepravednosti, koji su tjelesni, kojima upravlja gospodar sveg zla, koji će morati biti odvojeni od crkve..."     

Ovaj rad čišćenja crkve bolan je posao, ali je posao koji se ne smije zanemariti, ako crkva želi Božju pohvalu." E. G. White, Review and Herald Articles, 06-07-1887, paragraph 16.

 

Pregledajmo cijelo poglavlje Ellen White o kukolju iz Kristovih usporedbi, str. 70-75, da vidimo kako SDA vođe pogrešno primjenjuju Ellen White.

 

Kukolj

 

[Ovo se poglavlje temelji na Mateju 13:24-30, 37-43.]

"Iznese im drugu usporedbu: ‘S kraljevstvom je nebeskim kao s čovjekom koji posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije kukolj po pšenici i ode. Kad usjev naraste i donese rod, pokaza se kukolj.’"

"Njiva je svijet", rekao je Krist. Međutim, mi moramo shvatiti da ove riječi označavaju Kristovu crkvu u svijetu. Ova usporedba bavi se onim što pripada Božjem kraljevstvu, Njegovom djelu spasenja ljudi, a to se djelo obavlja kroz crkvu. Istina, Sveti Duh se nalazi u cijelom svijetu; posvuda utječe na srca ljudi; ali upravo u crkvi mi trebamo rasti i sazreti za Božju žitnicu.

 

Komentar Rona: Zašto je onda Isus "skupio izvan" one koji su trebali odnijeti evanđelje svijetu od 27 do 70 godine; u Srednjem Vijeku; u Reformaciji; 1844. i svake sljedeće generacije, jer crkvene vođe ne bi tolerirale svjetlo (DA 232)? Hoće li Bog poštovati novi pokret koji ga je uklonio, Odabrane Poruke 1, 204-5? Svaka specifikacija tog odlomka je ispunjena i svaki pravi reformator može vam reći kako je to tako. Nismo se trebali pridružiti NITI JEDNOM novom pokretu. Sotona je to znao, stoga je došao i formirao ga iznutra, unutar, a lude djevice nisu mudrije. Kraj komentara.

(Nastavak Kristovih Usporedbi)

 

"Sijač dobrog sjemena jest Sin Čovječji... Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva. Kukolj su djeca Opakoga." Dobro sjeme prikazuje one koji su rođeni od Božje riječi, istine. Kukolj prikazuje skupinu ljudi koji su plod ili utjelovljenje zablude, odnosno lažnih načela. "Neprijatelj koji ih je posijao jest đavao." Ni Bog ni Njegovi anđeli nikada nisu sijali sjeme koje bi proizvelo kukolj. Kukolj uvijek sije Sotona, neprijatelj Boga i čovjeka.

 

Na Istoku se ljudi katkad osvećuju svojem neprijatelju tako što po njegovom tek zasijanom polju posiju sjeme nekog štetnog korova koji, dok raste, jako podsjeća na pšenicu. Rastući zajedno sa pšenicom, korov umanjuje prinos, izaziva nevolje i donosi gubitak vlasniku polja. Isto tako, iz neprijateljstva prema Kristu, Sotona sije svoje zlo sjeme između zdravog zrnja kraljevstva. Plodove svojeg sijanja pripisuje Božjem Sinu. Dovodeći u crkvu one koji samo nose Kristovo ime dok poriču Njegov karakter, opaki želi da se Božje ime obesveti, pogrešno protumači djelo spasenja i ugroze duše.

Kristove sluge ožalošćene su kad vide kako se istiniti i lažni vjernici miješaju u crkvi. Oni čeznu da na neki način očiste crkvu. Kao i sluge Gospodara njive, spremni su počupati kukolj. Ali Krist im kaže: "Ne... da ne biste, čupajući kukolj, počupali s njim i pšenicu. Ostavite oboje neka raste do žetve!"

 

Krist je jasno poučavao da oni koji ustraju u otvorenom grijehu moraju biti odvojeni od crkve, ali nije nama povjerio djelo prosuđivanja karaktera i motiva. On previše dobro poznaje našu prirodu da bi nam povjerio to djelo. Kad bismo pokušali iz Crkve iskorijeniti one koje smatramo lažnim kršćanima, sigurno bismo učinili pogreške. Često upravo one koje Krist želi privući k sebi mi proglašavamo beznadnim slučajevima.

 

Kad bismo se mi bavili ovim dušama i njihov slučaj rješavali u skladu s našim nesavršenim prosudama, možda bismo ugasili njihovu posljednju nadu. Mnogi koji sebe smatraju kršćanima na kraju će biti proglašeni laki. Na nebu će se naći mnogi za koje su njihovi susjedi smatrali da nikada tamo neće ući. Ljudi sude po izgledu, a Bog sudi po srcu. Kukolj i pšenica trebaju rasti zajedno do žetve; a žetva je kraj perioda milosti.

 

Komentar Rona: Pitanja i Problemi:

 

Ellen White kaže da su u crkvi pomiješani istiniti i lažni vjernici. Ali kaže da se ne uklanja kukolj. Je li tako?!

 

Kukolj ne smiju biti otvoreni grešnici, jer gđa. White kaže u sljedećem odlomku (gore) da "Krist jasno poučavao da oni koji ustraju u otvorenom grijehu moraju biti odvojeni od Crkve, ali nije nama povjerio djelo prosuđivanja karaktera i motiva."

 

Kukolj, lažni vjernici, ne smiju biti otvoreni grešnici, jer bi se moralo suditi njihov karakter i motive kako bi ih uklonili.

 

Mora li se suditi karakter i motiv kako bi se razdvojili oni koji ustraju u otvorenom grijehu? Ne! Otvoreni grijeh definiran je Svetim pismom.

 

Što se događa kada crkva neće odvojiti iz crkve one koji ustraju u otpadništvu otvorenog grijeha?   

Što se događa kada su oni koji ustraju u otpadništvu otvorenog grijeha vođe, čak glavne vođe otpadništva? Što onda?!

 

Što se događa kada se otvoreni, omega grijeh otpadništva, kao što je Doktrina Trojstva, postoji u crkvi od 1930. godine - 88 godina (do 2018.)?

 

Doktrina Trojstva uključuje karakter i ličnost Boga.

 

Alfa otpad uključivao je karakter i ličnost Boga. Uključivao je spiritualističke teorije o Božjoj ličnosti:

 

"Spiritualističke teorije o Božjoj ličnosti, slijedeći njihov logičan zaključak, uništavaju cijeli kršćanski sustav. One procjenjuju bezvrijednom svjetlost koju je Krist došavši s neba predao Ivanu, a Ivan dao Njegovim ljudima. One uče da prizori koji se upravo nalaze pred nama nisu dovoljno važni da bismo im trebali pridavati posebnu pozornost. One čine neučinkovitom istinu nebeskog porijekla, i otimaju Božjim ljudima njihova prošla iskustva, dajući im u zamjenu lažnu nauku." E.G.White, Selected Messages, Bk.1 , p.204

 

Ellen White kaže da je pravilno tumačenje Božje ličnosti orijentir [međaš], temeljni stup vjere: "Oni koji nastoje ukloniti stare međaše ne drže se čvrsto niti se sjećaju kako su primili i čuli. Oni koji pokušavaju uvesti teorije koje bi uklonile stupove naše vjere u vezi svetišta ili ličnosti Boga ili Krista, rade kao slijepi ljudi. Oni pokušavaju uvesti nesigurnosti i ostaviti Božji narod da pluta bez sidra.“ {MR760 9.5}

 

Ličnost Boga i Krista uključena je u Doktrinu Trojstva. Prema njezinoj izjavi, Doktrina Trojstva je Središnja Doktrina Rima.

 

Doktrina Trojstva kaže da je Sveti Duh uvijek bio druga osoba različita od Božjeg Sina.

Ellen White kaže da je Duh Sveti duša Kristovog života:

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunski dar, Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha, Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati…

Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bila bi uzaludna…

Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionik božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, p.42

 

Ako je Duh Sveti duša Kristovog života, onda mora da je to bio život Božanske Prirode Krista prije Njegovog Utjelovljenja. Zašto? Zbog sljedeće izjave: "Spriječen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, razdvojen od ljudske ličnosti i neovisan o njoj. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23)

 

Očito, jedini način na koji je Krist mogao biti sveprisutan prije nego što se spojio s ljudskošću, je preko Njegovog Svetog Duha, sjetivši se da je Ellen White rekla da je Duh Sveti duša Njegovog života.

 

Ellen White je rekla da je Krist ZAUVIJEK uzeo našu ljudskost i da On ne bi mogao biti sveprisutan jer se morao odvojiti od svoga Duha Svetoga da bi se spojio s ljudskošću.

Kada se Krist odvojio od svoga Duha Svetoga, Duh Sveti postao je njegov predstavnik na zemlji.

Božji Sin se ispraznio od svog Svetog Duha Božanske Prirode pri Utjelovljenju kao "najvećeg dobra, krunskog dara koje nebo može darovati." Dao nam je taj dar Svetog Duha Božanske Prirode da nas regenerira natrag na sliku Božju. II Petar 1: 4.

 

Tako je Sveti Duh Sina Božjeg postao treća osoba Svetog Duha Božanske Prirode Sina pri Njegovu Utjelovljenju. Krist nikada više neće biti SAMO BOŽANSTVO. Ovo je ogromna žrtva koja je napravljena zbog nas – da bi život koji je bio Njegov, mogao postati naš, a smrt koja je bila naša, mogla biti njegova:

 

"On (Krist) je pretrpio smrt koja je bila naša, da bismo mi mogli primiti život koji je BIO Njegov." Desire of Ages, p. 25 1 Kor 11:24-26, cf. John 6:53,54, Titus 3:5,6.

 

Koji život je BIO NJEGOV? Njegov Samo Božanski život - Njegov Sveti Duh koji je mogao biti posvuda odjednom, kojeg se lišio kad se spojio sa ljudskošću, inače bi mogao biti sveprisutan u svojoj kombiniranom ljudskom stanju, a to nije bio slučaj.   

Rimska Doktrina Trojstva negira ovo najveće dobro, krunski žrtveni dar o kojem ste upravo pročitali, govoreći da se Sveti Duh nije pojavio nikakvom žrtvom pri Sinovom Utjelovljenju. Kažu da je Duh Sveti uvijek postojao kao zasebna treća osoba.

Ako je Duh Sveti uvijek postojao kao zasebna treća osoba, onda ne može biti život i duša Krista. Tada bi mogao biti samo život i duša sebe - Duha Svetog.

 

Duh Sveti uvijek je postojao. Pismo kaže da postoji Jedan Vječni Duh. Otac i Sin imali su taj Jedan Vječni Božanski, Sveti Duh. Ali Sin se ispraznio od svog Svetog Duha Božanske prirode i dao ga kao dar čovjeku. Rimska Doktrina Trojstva poriče sve što ste upravo pročitali, što je najveće bogohuljenje koje postoji protiv Duha Svetoga. SDA crkva usvojila je to odvratno bogohuljenje 1980. godine. Ta doktrina, poput alfa otpadništva, uključuje Kristovu ličnost i dušu Njegovog (pred-utjelovljenog) života, Njegovog Svetog Duha. To sačinjava omega otpadništvo i ne može biti veće gnjusobe od toga.

 

Ovaj otvoreni, najbogohulniji, odvratni grijeh postoji u novom pokretu današnje SDA crkve (1SM 204-5). Vođe su ga uvele. Ellen White je rekla da "ništa" ne bi bilo dopušteno da stoji na putu novog pokreta. Ne možemo ukloniti taj otvoreni, najbogohulniji grijeh iz crkve. Stoga se moramo ukloniti iz tog novog pokreta crkve ili postajemo korporativno odgovorni za taj grijeh svih grijeha – koji je neoprostiv svima koji nauče ovu istinu koju ste upravo pročitali. Ništa ne može govoriti više protiv Duha Svetoga nego Doktrina Trojstva, a govoriti protiv Duha Svetoga je neoprostiv grijeh.

Ako pšenica i trnje otvorenog grijeha trebaju živjeti zajedno do žetve na kraju svijeta, zašto je Krist "okupljao izvan" otpadničkog Izraela? (Čežnja Vjekova, 232)

 

Zašto su istiniti reformatori svake sljedeće generacije napustili crkvu svojih otaca?

Reći ću vam jedini razlog koji (DA 232) Čežnja Vjekova daje: Kaže da crkveni vođe ne bi tolerirale svjetlost. Poučavanje zablude neoprostivog grijeha zasigurno znači da se ne tolerira svjetlost! Stoga, istiniti reformatori koji poznaju svjetlost istine moraju ostaviti takvo bogohulno otpadništvo i SDA novi pokret koji je nastao iznutra infiltracijom u stilu trojanskog konja.

 

Način na koji starješina Nelson i ostali čelnici SDA tumače prispodobu o kukolju u Bibliji i od izjava Ellen White, je da nijedan čovjek, uključujući i Isusa, nije trebao napuštati otvorene grešnike (trnje) sve do žetve na kraju svijeta. Isus nije trebao sakupiti Židove van u kućne crkve. Protestanti nisu trebali napustiti Rim u reformaciji. Adventisti nisu trebali napustiti protestante 1844. godine, ako bi pšenica i otvoreni grešnici (trnje) trebali BEZUVJETNO zajedno rasti, sve do žetve - kraja svijeta.

 

Izaija 37:31,32, prema Bogu i Ellen White, napisano je više za nas nego za Židove.

Izaija 4:1-4 napisano je više za nas nego za Židove. Sedam žena je sveobuhvatni simbol svih formalno organiziranih crkava na kraju vremena. Izaija 4:1-4 mora se tumačiti tako da ne proturječi Izaiji 37:31,32 - kao u Jeruzalemu u dane učenika, u Jeruzalemu su postojala dva crkvena sjedišta - pravi Sion, pravi Jeruzalem i otpali Jeruzalem.

Ezekiel 5:1-3 je napisan više za nas nego za Židove. Kraj komentara.

 

Povratak na Kristove Usporedbe o kukolju:

 

Spasiteljeve riječi kriju još jednu pouku, pouku o divnoj strpljivosti i nježnoj ljubavi. Kao što je korijenje kukolja tijesno isprepleteno s korijenjem dobrog zrna, tako i lažna braća u crkvi mogu biti usko povezana s istinskim Kristovim sljedbenicima. Pravi karakter tih lažnih vjernika još se nije potpuno očitovao. Kad bi se oni odvojili od crkve, možda bi se sablaznili mnogi koji bi inače ostali čvrsti u vjeri.

 

Komentar Rona: Prekrasna strpljivost i nježna ljubav nisu imali mjesta kada je Isus "okupio izvan" one koji će evanđelje odvesti svijetu, DA 232. Prekrasna strpljivost i nježna ljubav nisu imali mjesta u Reformaciji. Prekrasna strpljivost i ljubav nisu imali mjesta 1844. godine! Prekrasna strpljivost i ljubav nikada nisu imali mjesto kada su pravi reformatori u svakoj narednoj generaciji napustili crkvu svojih otaca jer vođe ne bi tolerirali svjetlost, DA 232. Ipak, otpale SDA vođe hoće da vjerujete da je svaki stupanj otpadništva otvorenog grijeha u njihovoj crkvi uredu sve do žetve na kraju svijeta. To je ista laž koju su otpale vođe govorili ovcama u svim razdobljima.

 

Vjernici koji se pretvaraju su neiskreni vjernici. Oni se razlikuju od otvorenih, otpalih grešnika. Kraj komentara.

 

Pouka iz ove usporedbe dobro je prikazana Božjim postupanjem prema anđelima i ljudima. Sotona je varalica. Kad je on sagriješio na nebu, čak ni Bogu odani anđeli nisu potpuno prepoznali njegov karakter. Upravo zato Bog nije odmah uništio Sotonu. Da je to učinio, sveti anđeli ne bi shvatili Božju pravednost i ljubav. Sumnja u Božju dobrotu bila bi kao zlo sjeme koje bi donijelo gorke rodove grijeha i boli. Stoga je začetnik zla bio pošteđen da bi potpuno razvio svoj karakter. Tijekom dugih vjekova Bog je podnosio muke gledajući djelo zla; On je radije dao beskrajni Dar Golgote nego da dopusti da bilo tko bude prevaren lažljivim riječima opakoga; jer se kukolj ne može počupati bez opasnosti da se s njime ne počupa i dragocjena pšenica. Zar nećemo pokazati istu strpljivosti prema našim bližnjima koju je Gospodar neba i zemlje pokazao prema Sotoni?

 

Komentar Rona: Je li Isus bio strpljiv prema Židovima kad ih je okupio izvan, DA 232? Je li Isus bio strpljiv prema Židovima u Jeremiji 11:9-15? Je li Bog bio strpljiv prema Rimu u Reformaciji i prema otpalim protestantima 1844. godine? Je li Ellen White bila strpljiva s Kelloggom i njegovim pristašama u alfa otpadu? Rekla je da se mladići i žene što je moguće više udalje od crkve. Što bi rekla za omegu? Primijetite:

 

Ellen White o Kućnim Crkvama u Alfu Otpadu:

 

"Postoji malo nade u jednom pravcu: Uzmi mlade muškarce i žene i smjesti ih tamo gdje će dolaziti što je manje moguće u kontakt s našim crkvama, da niska razina pobožnosti koja je aktualna u današnje vrijeme ne bi utjecala na njihove ideje o tome što znači biti kršćanin." E.G. White, Manuscript Release #995, p. 5.

 

"Brat i sestra Haskell iznajmili su kuću u jednom od najboljih dijelova grada i okupili oko sebe obitelj pomagača koji iz dana u dan izlaze dajući biblijska čitanja, prodaju naše novine i obavljaju medicinski misionarski rad. Tokom sata štovanja, radnici pričaju o svojim iskustvima. Proučavanja Biblije se redovno provode u domu, a MLADI MUŠKARCI I ŽENE povezani s poslom dobivaju praktičnu, temeljitu obuku u održavanju biblijskih čitanja i prodaje naših publikacija. Gospodin je blagoslovio njihove napore, mnogo je ljudi prihvatilo istinu i puno drugih su jako zainteresirani." Review and Herald, September 7, 1905, Evangelism, p. 108.

 

"Morat će doći do drugog obraćenja u srcima nekih od naših vodećih medicinskih bratstava te odstupanje od ljudi koji pokušavaju voditi medicinski brod u luku, inače oni sami neće doći do utočišta za odmor. Krist zove, izađite od njih i odvoji se. To pišem jer svaki trenutak moj život može biti završen. Ako se ne dogodi BIJEG od utjecaja koji je Sotona pripremio, i ponovno oživljavanje svjedočanstva koje je Bog dao, duše će propasti u svojoj zabludi. Oni će prihvatiti zabludu za zabludom, i time će nastaviti s razjedinjavanjem koji će uvijek postojati sve dok oni koji su bili zavedeni ne zauzmu svoje mjesto na pravoj platformi. Sve ovo visokoškolsko obrazovanje koje se planira, biti će ugašeno jer je pogrešno. Što je jednostavnije obrazovanje naših radnika, to je manja povezanost koju imaju s ljudima koje Bog ne vodi, i više će biti postignuto. Djelo će biti učinjen u jednostavnosti prave pobožnosti, a stara vremena će se vratiti kada su se, pod vodstvom Svetoga Duha, tisuće obraćale u jednom danu. Kad se istina u svojoj jednostavnosti živi na svakom mjestu, tada će Bog raditi kroz svoje anđele kako je radio na dan Pedesetnice i srca će se promijeniti tako da će biti očitovanja utjecaja prave istine, kao što je to predstavljeno silaskom Duha Svetoga." {SpTB07 63.4}

 

"Iako možda nećete moći reći ni riječ onima koji rade na pogrešnim načelima, napustite ih. Vaše povlačenje i tišina mogu učiniti više od riječi. Nehemija se nije htio družiti s onima koji su bili neistiniti prema principima, i on ne bi dopustio svojim suradnicima da se druže s njima. Ljubav i strah Božji bili su njegov čuvar – Usudi se biti kao Daniel, Usudi se stajati sam. Tako ćeš, kao i Mojsije, izdržati gledanje Onoga koji je nevidljiv. No, kukavičluk i šutnja pred zlim suradnicima, dok slušate njihove spletke, čini vas jednim od njih. "Izađite iz njih i odvojite se – riječ je Gospodinova – i ne dodirujte nečisto; i primit ću vas, i bit ću vam Otac, a vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospodin Svemogući." Review & Herald Vol. 4, p. 42

 

Evo savjet Ellen White iz 1905. godine koji se tiče Alfa otpada:

 

Učini sve što možeš da upozoriš a zatim se odvoji – Nije više mješovito mnoštvo: "Neki koji su primili upozorenje i upute od Boga, namjerno su se okrenuli od poruka koje su im poslane. Oni su, kao što to biva, uhodali slijepi u Sotonine pripremljene zamke. Sotona se igra igre života s njihovim dušama, a neki koji bi mogli biti u stanju pomoći ovim zarobljenim dušama, sami su postali obmanuti kao zarobljenici vječnog varalice... Dobila sam uputu reći da moramo učiniti sve što možemo za te prevarene. Njihovi umovi moraju biti oslobođeni od iluzija neprijatelja, i ako ne uspijemo u našim nastojanjima da spasimo te zabludjele ljude, moramo 'izaći iz njih' i odvojiti se... Godinama su tendencije prema nazad kod mnogih ometale Božje djelo. Sada, upravo sada, Gospodinov narod mora pokazati svoju odanost. Došlo je vrijeme kada Gospodin želi da svi koji ga poštuju, čvrsto stanu na stranu istine i pravednosti. Više ne smijemo biti mješovito mnoštvo." E. G. White, Manuscript 106, 11/20/1905.

 

"Pedeset i osmo poglavlje Izaije sadrži upute za DANAS. 'Viči iz sveg grla, ne štedi ga! Glas svoj kao trubu podigni i objavi MOM PUKU prijestupe njihove i domu Jakovljevu grijehe njihove...' Rad ne bi bio spriječen kao što je proteklih godina da je dr. Kellogg bio obraćen čovjek. "Dođite", kažem, "dođite i odvojite se od njega i njegovih suradnika koje je ukvasio." Sada dajem poruku koju mi je Bog dao, da dam svima koji tvrde da vjeruju istini: "Izađite iz njih i razdvojite se", inače će njihov grijeh u opravdavanju nepravde i oblikovanja prijevare i dalje biti propast za duše." E.G. White, SpTB07, Testimonies for the Church Containing Messages of Warning and Instruction to Seventh-day Adventists, pr. 02, p. 64.

 

Pa zašto Ellen White nije otišla? Zato što je uspjela ugušiti Alfu. Nemamo proroka kojeg će mnogi u crkvi poslušati u omegi. Zato se NIŠTA NEĆE DOPUŠTITI DA STOJI NA NJENOM PUTU! Kraj komentara.

 

Nastavak Kristovih Usporedbi o kukolju:

 

Svijet nema nikakvog prava sumnjati u istinitost kršćanstva samo zato što u crkvi ima i nedostojnih vjernika, niti bi se kršćani smjeli obeshrabriti zbog svoje lažne braće. Kako je bilo u ranoj crkvi? Ananija i Safira pridružili su se učenicima. Šimun Mag je bio kršten. Dema, koji je napustio Pavla, smatran je vjernikom. Juda Iškariotski ubrajao se među apostole. Otkupitelj nije želi izgubiti nijednu dušu; Njegovo iskustvo s Judom zabilježeno je da bi se pokazalo Njegovo dugo strpljenje prema izopačenoj ljudskoj prirodi; i On nas poziva da takve podnosimo onako kao što je On podnosio. On sam je rekao da će se lažna braća nalaziti u crkvi sve do svršetka vremena.

 

Komentar Rona: Je li Kristovo iskustvo s Judom bilo nekih 88 godina? Ako Bog kaže da je nemoguće ujediniti se s pokvarenima i ostati čist, kako netko može ostati s njima godinama te čak postati čist? Kraj komentara.

 

Nastavak Kristovih Usporedbi:

 

Usprkos Kristovoj opomeni, ljudi su pokušavali iskorijeniti kukolj. Da bi kaznila one koje je proglasila zločincima, crkva se oslanjala na građansku silu. Oni čija su se vjerovanja razlikovala od općeprihvaćenih doktrina, bili su zatvarani, mučeni i ubijani; to su zahtijevali ljudi koji su tvrdili da djeluju po Kristovom odobrenju. Međutim, takva su djela nadahnuta duhom Sotone, a ne Kristovim Duhom. Sotona se služio tom metodom da svijet pokori svojoj vlasti. Crkva je pogrešno prikazala Boga ovim načinom postupanja prema onima koje je sama proglasila krivovjercima.

 

Ova Kristova usporedba uči nas da ne osuđujemo druge, već da budemo ponizni i da ne vjerujemo sebi. Nije sve što je posijano dobro sjeme. Činjenica da su ljudi u crkvi ne dokazuje da su kršćani.

 

Kukolj je doista vrlo sličan pšenici sve dok su stabljike zelene; ali kad polje pobijeli za žetvu, bezvrijedni korov se potpuno razlikuje od pšenice čiji se klasovi savijaju pod teretom punog, zrelog zrna. Grešnici koji se pretvaraju da su pobožni mogu se neko vrijeme družiti s pravim Kristovim sljedbenicima; i sličnost s kršćanstvom ima za cilj prevariti mnoge; ali kad se bude prikupljala žetva svijeta, neće više biti sličnosti između dobra i zla. Tada će se očitovati oni koji su se pridružili crkvi, ali se nisu pridružili Kristu.

 

Kukolju je dopušteno da raste zajedno s pšenicom, da uživa sve prednosti sunca i kiše; ali u vrijeme žetve "opet ćete razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi." Mal 3:18. Sam Krist će odlučiti tko je dostojan da živi s nebeskom obitelji. On će suditi svakom čovjeku po njegovim riječima i djelima. Na njegovim mjerilima prazno izražavanje vjere neće značiti ništa. Karakter će odlučivati o sudbini svakog čovjeka.

 

Spasitelj ne govori da će nekada u budućnosti sav kukolj postati pšenica. Pšenica i kukolj rastu zajedno do žetve, do svršetka svijeta. Tada se će kukolj svezati u snopove da se spali, a pšenica će se prikupiti u Božju žitnicu. "Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." I "Sin će Čovječji izaslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i zlikovce te da ih bace u ognjenu peć, gdje će biti plač i škrgut zuba." Kraj poglavlja o kukolju.

 

Komentar Rona: Vođe i članovi otpale crkve često navode stihove Ellen White da trebamo zauzeti stav Mojsija. Mojsije je u dva različita navrata ubio otpadnike otvorenih grijeha (trnje) prije nego što se molio za one koji su se pokajali, npr. Zlatno tele i Korah i incident slavlja. Uklonio je šator iz Izraelskog tabora sve dok nije bio očišćen ubijanjem otpadnike. Danas to ne možemo raditi, tako da je jedino rješenje napustiti ih i osnovati kućne crkve koje će sačinjavati konačni ostatak. Naravno i u njima će postojati kukolj, ali se otpadništvo otvorenog neoprostivog grijeha neće tolerirati u bilo kojoj istinskoj kućnoj crkvi. To je ogromna razlika.

 

Doktrina Trojstva je daleko od jedinog neoprostivog grijeha koji je počinio novi pokret SDA crkve. Početi novi pokret koji je uklonio doktrinarne stupove nakon što je poznavao istinu je također neoprostivo, a ja vam kažem prijatelji, da je SDA crkva prekršila Izaiju 8:9-12 putem ekumenske veze s Babilonom. Prema djelu Riječ za Malo Stado (Word to the Little Flock), str. 14, to je neoprostiv grijeh jer je kršenje poruke drugog anđela i ponoćne vike koja je dala silu toj poruci. Ellen White jasno je izjavila da je svima koji su skrenuli s puta tih poruka NEMOGUĆE vratiti se na put prema nebu i Izaija 8:9-12 govori istu stvar. Ti stihovi daju jednu opciju za njihovo kršenje: "smrskani u komadiće".

 

Evo popisa nekih ozbiljnijih gnusoba koje je Crkva počinila, zbog kojih moramo uzdisati i vikati (tema je na engleskom): https://omegacountdownministries.neocities.org//abominationslistof.htm

 

–rwb

 

Dodatak:

 

Pismo o Kućnim Crkvama

 

Dj 16:32 I rekoše riječ Gospodinovu njemu i svima koji bijahu u njegovu domu.

Dj 16:34 Uvede ih u svoj dom, stavi pred njih jelo i proveseli se sa svim svojim domom što je povjerovao u Boga.

Dj 16:40 Izišavši iz tamnice, odoše oni k Lidiji pa ih, kad vidješe braću, ohrabriše i otputovaše.

Dj 18:7 I ode odande te uđe u kuću nekog čovjeka koji se zvao Just, štovatelja Božjega, čija kuća bijaše tik do sinagoge.

Rim 16:5 isto tako pozdravite i crkvu koja je u njihovoj kući. Pozdravite moga ljubljenoga Epeneta, koji je prvina Ahaje za Krista.

1Kor 1:11 Jer rekoše mi za vas, braćo, oni iz Klojine kuće, da među vama ima prepiranja.

1Kor 16:15 Zaklinjem vas, braćo, znate za dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da su se posvetili za službu svetima,

1Kor 16:19 Pozdravljaju vas crkve iz Azije. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priska s crkvom koja je u njihovu domu.

Ellen White o Kućnim Crkvama

 

Kada su se mladići i žene držali podalje od Alfa otpadništva u crkvi, što su činili? Gdje su se susretali za bogoslužje?

 

Ellen White o Kućnim Crkvama u Alfu Otpadu:

 

"Postoji malo nade u jednom pravcu: Uzmi mlade muškarce i žene i smjesti ih tamo gdje će dolaziti što je manje moguće u kontakt s našim crkvama, da niska razina pobožnosti koja je aktualna u današnje vrijeme ne bi utjecala na njihove ideje o tome što znači biti kršćanin." E.G. White, Manuscript Release #995, p. 5.

 

"Brat i sestra Haskell iznajmili su kuću u jednom od najboljih dijelova grada i okupili oko sebe obitelj pomagača koji iz dana u dan izlaze dajući biblijska čitanja, prodaju naše novine i obavljaju medicinski misionarski rad. Tokom sata štovanja, radnici pričaju o svojim iskustvima. Proučavanja Biblije se redovno provode u domu, a MLADI MUŠKARCI I ŽENE povezani s poslom dobivaju praktičnu, temeljitu obuku u održavanju biblijskih čitanja i prodaje naših publikacija. Gospodin je blagoslovio njihove napore, mnogo je ljudi prihvatilo istinu i puno drugih su jako zainteresirani." Review and Herald, September 7, 1905, Evangelism, p. 108.

 

"Krist je bio protestant... Reformatori postoje još od Krista i apostola. Izašli su i odvojili su se od religije obreda i ceremonija. Luther i njegovi sljedbenici nisu izmislili reformatorsku religiju. Jednostavno su je prihvatili onako kako su je predstavili Krist i apostoli." E.G. White, Review and Herald, vol. 2, 48, col. 2.

 

Pavao je Otišao

 

Dj 19:8 I uđe on u sinagogu te je tri mjeseca smjelo govorio raspravljajući i uvjeravajući ih o kraljevstvu Božjem.

Dj 19:9 No kako neki bijahu okorjeli i ne vjerovahu, nego pred mnoštvom govorahu ružno o tome Putu, odstupi on od njih i odvoji učenike te je svakodnevno raspravljao u školi nekog Tirana.

 

"Plašeći se da bi vjera vjernika bila ugrožena stalnim druženjem s ovim protivnicima istine, Pavao se od njih odvojio i učenike okupio u zasebno tijelo." E.G. White, Acts of the Apostles, p. 286.

 

~rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić