Princip Regeneracije u Odnosu na Uskrsnuće Tijela Prema Ellen G. White

 

 

Mat 19:28 I reče im Isus: “Zaista, kažem vam da ćete vi koji ste pošli za mnom, za preporoda (regeneracije), kada Sin čovječji bude sjedio na prijestolju svoje slave, i vi sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena.

 

Tit 3:5 on nas spasi, ne po djelima koja mi u pravednosti učinismo, nego po svojemu milosrđu — kupelji ponovnog rođenja (regeneracije) i obnove po Duhu Svetome

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Gospodin me je uputio da dalje razjasnimo načelo uskrsnuća i načelo regeneracije o kojem je Ellen White govorila u sljedećoj izjavi:

 

"Čovjek posadi sjeme, a Bog ga zalijeva i uzrokuje da Njegovo sunce sja na njega. Ono izraste u sićušnu stabljiku. Ovdje je lekcija koju nam Bog daje u vezi uskrsnuća tijela, i obnavljanja srca. Iz razvoja zemaljskih stvari trebamo učiti o duhovnim stvarima." (TM 242.2)

 

Strong’s G3824 – paliggenesia REGENERACIJA

 

http://www.blbclassic.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3824&t=KJV

 

1.novo rođenje, reprodukcija, obnova, rekreacija, regeneracija

 

1. stoga obnavljanje, regeneracija, stvaranje novog života posvećenoga Bogu, radikalna promjena uma na bolje. Riječ se često koristi za označavanje obnove neke stvari u njegovo prvobitno stanje, njegovu obnovu, kao obnova ili restauracija života nakon smrti

 

2. obnova zemlje nakon potopa

 

3. obnova svijeta koja će se dogoditi nakon njegovog uništenja vatrom, kako su učili Stoici

 

4. signal i veličanstvena promjena svih stvari (na nebu i zemlji) na bolje, obnavljanje prvobitnog i savršenog stanja stvari koji su postojali prije pada naših prvih roditelja, koje su Židovi tražili u vezi s dolaskom Mesije i koje su kršćani očekivali u vezi s vidljivim povratkom Isusa s neba.

 

Povezanost Regeneracija sa SUDOM: Mat 19:28 I reče im Isus: “Zaista, kažem vam da ćete vi koji ste pošli za mnom, za preporoda (regeneracije), kada Sin čovječji bude sjedio na prijestolju svoje slave, i vi sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena.

 

§  LEKCIJA koju Bog daje je NAČELO – Načelo Regeneracije/Uskrsnuća. Regeneracija je ista stvar kao OBNAVLJANJE srca, ali kako bi se obnovilo ili regeneriralo srce, osoba prvo mora biti manifestirana u tijelu. Da bi bio uskrsnut osoba prvo mora biti REGENERIRANA u tijelu. Uskrsnuće je REGENERACIJA, jer je Isus rekao u REGENERACIJI (NAKON USKRSNUĆA)

 

§  Što se podrazumijeva pod Načelom Uskrsnuća tijela? To je Regeneracija ljudi putem 'sađenja' ljudskog sjemena u maternicu. Upravo ono što kaže navedeni citat. To je jedini način na koji sađenje sjemena može biti "lekcija koju nam Bog daje o uskrsnuću tijela."

 

§  Koja je svrha regeneracije? Namjene su sljedeće:

 

                               1.    Pravi, ŽIVI, ISTRAŽNI SUD - dokazati pred cijelim svemirom karakter svih koji su spašeni i/ili izgubljeni. Ovo nije druga prilika osim za one koji su živjeli PRIJE utjelovljenja, jer oni nisu imali dar duše Svetoga Duha života Kristova - Njegove Božanske Prirode, što nam je utjelovljenje učinilo djelotvornim. Ljudi samo odigravaju karaktere koje su razvili ili ne u svom prvom životu.

 

                               2.    Testirati sve koji su spašeni s najvećim razvojem iskušenja Sotone na kraju vremena, tako da Sotona ne može reći da mu je uskraćeno pravo koristiti ta iskušenja kojim bi iskušao ljude koji su živjeli prije nego što je dizajnirao svoju najveću sposobnost varanja - SVOJE ZAVRŠNE PREVARANTSKE KUŠNJE.

 

                               3.    Pokazati da Kristova Nevjesta može biti BEZ MANE pod najrazvijenijom Sotoninom sposobnosti da zavede.

 

                               4.    Izložiti nevjestu i Krista kroz Njegovu nevjestu, u kojoj boravi i prebiva, svakom iskušenju koje je Sotona ikad izumio kako bi zavaravao čovjeka i Krista. Nevjesta ima Kristov um, jer On prebiva u njoj. Budući da je ona Njegovo tijelo, i ima Njegov um u sebi, On je također testiran. Naravno, znamo da je prošao svaki test U NAČELU, koje je Sotona ikada mogao izmisliti. Ali nije doslovno iskusio svaki test koji mi iskusimo jer neka iskušenja koja mi doživljavamo nisu postojale u njegovim danima. Ali Krist će iskusiti i ukoriti sve naprave koje Sotona može izmisliti, kroz svoju nevjestu u kojoj prebiva te tako DOSLOVNO ispuniti Sveto pismo koje kaže da je u iskušan u SVEMU, kao i mi.

 

                               5.    Zadovoljiti tvrdnje Pisma i Ellen White kao što su:

 

(a)      Da će Philadelphijci prvog stoljeća biti sačuvani kroz vrijeme nevolje koja dolazi na cijeli svijet i da će oni biti stupovi (vođe) u Hramu na Gori Sion na nebu. Otkrivenje 3:10-12. Samo shvatite da ako regeneracija nije istina, Biblija bi pogriješila u ovom pitanju. Ali znamo da je Biblija sigurna Riječ Proročanstva.

 

(b)     Ellen White je rekla da će samo 144,000 koji su preneseni bez da vide smrt ući u taj Hram. Regeneracija rješava taj problem.

 

(c)      Ellen White je rekla članovima koji su prisustvovali konferenciji 1856., da će neki od njih biti hrana za crve, a neki će biti živi i ostati dok ne dođe Isus. To bi ih učinilo jednim od 144,000 jer samo oni preživljavaju i biti će preneseni bez da vide smrt.

 

§  Većina razumije značenje regeneracije u odnosu na obnavljanje srca, ali većina je potpuno u neznanju glede značenja regeneracije u odnosu na doslovno uskrsnuće tijela.

 

§  Veza između čovjeka koji sadi sjeme života i uskrsnuća tijela izravno je povezana s načelom regeneracije.

 

§  Kakve veze ima čovjek koji sadi sjeme s uskrsnućem tijela? Ljudi su regenerirani i uskrsnuti sadnjom ljudskog sjemena za Istražni Sud.

 

§  U slučaju lekcije uskrsnuća, kako bi nam lekcija koju nam Bog daje u vezi s uskrsnućem tijela bilo išta drugo od sadnje ljudskog sjemena unutar ljudske maternice da se regenerira tijelo i karakter onoga koji je živio prije, kako bi pokazao svoj karakter tijekom Istražnog Suda, pogotovo kada su 144,000 preneseni bez da vide smrt, TAKO DA NE TREBAJU BITI USKRŠENI IZ ZEMLJE?

 

Drugim riječima, 144,000 NISU USKRSNUTI iz zemlje. Oni su uskrsnuti Principom Regeneracije - sadnjom ljudskog sjemena unutar ljudske maternice. To je jedini način na koji bi ljudska sadnja sjemena moglo biti Božja lekcija vezana za USKRSNUĆE TIJELA. I to je jedini način da se ljudi iz prve philadelphijske crkve, koja je postojala u PRVOM STOLJEĆU (Otk 3:10-12), mogu zaštiti kroz vrijeme nevolje, dok istodobno prolaze kroz to vrijeme - Otkrivenje 7. To je jedini način na koji učenici, koji su nazvani Kristovom nevjestom u Čežnji Vjekova (Desire of Ages, 179), mogu biti dijelom 144,000 ljudi koji ulaze u hram na Gori Sion, kada Ellen White kaže da će samo 144,000 ljudi koji su preneseni bez da vide smrti ući u taj hram. Ako to protumačimo tako da svi drugi relativni čimbenici ne proturječe, to bi trebalo značiti da ne vide smrt nakon što se Regeneriraju. Ali još uvijek umiru samo jednom! Načelo Regeneracije u odnosu na Načelo Uskrsnuća primjenjuje se na opće mnoštvo kao i na 144,000, ali koristio sam 144,000 kao primjer, jer oni ne zahtijevaju USKRNSNUĆE, već oni služe u Hramu kao Philadelphijci te je Philadelphia iz prvog stoljeća učinjena stupovima [VOĐAMA] u tom Hramu. Otk 3:10-12.

 

§  Hoće li Krist morati reći svojim učenicima da ne mogu služiti u Hramu na nebu jer su rođeni u pogrešnoj generaciji? Nipošto!

 

§  Zapamtite, u svjetlu Otkrivenja 3:10-12, Ellen White kaže da samo 144,000 ljudi koji su preneseni bez da vide smrt, ulaze u Hram na Gori Sion.

 

§  144,000 se sastoji od nevjeste (Philadelphijaca koji su bez mane) iz svake generacije. Ali kako bi to bilo tako, Philadelphijci prošlih generacija moraju biti Regenerirani prema Principu Regeneracije – Načelu Uskrsnuća tijela koje proizlazi iz sadnje ljudskog sjemena u maternicu.

 

§  Nevjesta (Philadelphijci) iz prošlih generacija ne može samo bit uskrsnuta na kraju vremena, jer Otkrivenje 7 kaže da prolaze kroz vrijeme nevolje, a nema uskrsnuća koja se događa prije vremena nevolje, osim uskrsnuća prema Principu Regeneracije.

 

§  Gospodin mi je pokazao da je određeno da čovjek jednom umre PRIRODNO, prije Suda. Ali zli umiru dvaput. Jednom nakon Istražnog Suda - ili nakon što ispune svrhu Istražnog Suda, i opet, drugu smrt, nakon Milenija. Oni ustaju nakon tisućljeća i predani su vječnoj smrti nakon što pokušaju uništiti Novi Jeruzalem. Gospodin mi je pokazao da se DRUGA SMRT, ne odnosi na prirodnu smrt zlih prije i/ili nakon što je svrha Istražnog Suda ispunjena, nego na smrt zbog uništenja - koja se događa pri dolasku Krista (zli su uništena svjetlošću Njegovog dolaska), a potom su ponovno podignuti i uništeni nakon Milenija.

 

§  Kako bi pokazali da postoje iznimke kod broja smrti neke osobe, sjetite se da su oni koji su proboli Krista podignuti da vide njegov drugi dolazak. Prema tome, prvi put su umrli nakon što su ga proboli, zatim umiru nakon što su uskrsnuti da vide njegov drugi dolazak, a potom umiru TREĆI PUT na kraju Milenijuma.

 

§  Bolje se molite na svom samotnom mjestu tri puta dnevno sve dok ne umrete ili Isus ne dođe prije nego što odbijete ovu nadahnjujuću i vitalnu naprednu istinu za Božji narod, koja odgovara na mnoge ‘prividne’ proturječnosti u Bibliji i Duhu Proroštva, te time uništavaju vjeru.

 

§  Načelo Regeneracije primijenjeno na Božjeg Sina: Duh Sveti posijao je sjeme u Marijinu maternicu i tijelo je bilo pripremljeno da Sin Božji dođe u tijelu. Tada je Krist umro, a Njegovo uskrsnuće bilo je prvina od mrtvih. Nevjesta, Njegova crkva, su drugi, treći, četvrti, itd., plodovi mrtvih.

 

§  1 Kor 15:20 Ali sada, Krist uskrsnu od mrtvih i postade prvina onih koji usnuše.

 

Krist također može podići ljude izravno iz groba. Pri Kristovom uskrsnuću na zemlji, sveci su izašli iz svojih grobova i otišli u sveti grad, Jeruzalem, i pojavili su se mnogima da im svjedoče. U svjetlu ove pojave, ne treba misliti na regeneraciju kao na nešto čudno. Sama činjenica da Sotona ima krivotvorinu za regeneraciju, a to je reinkarnacija, trebala bi biti visok dokaz za regeneraciju zbog jednostavne činjenice da Sotona ima krivotvorinu za svaku važnu stvar koju Bog čini. Dokazati vjernost Njegove nevjeste protiv sotonskih vrhunskih obmana vrlo je važno za temu Velike Borbe.

 

Mat 27:51 I gle, hramski se zastor razdera nadvoje, odozgora do dolje; i potrese se zemlja i raspuknuše se stijene

 

Mat 27:52 i otvoriše grobovi; i uskrsnuše mnoga tijela usnulih svetih

 

Mat 27:53 te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz sadržaj ovog dokumenta, slobodno mi se obratite na ovu adresu e-pošte: rsbeauli@telusplanet.net (za pitanja na engleskom) ili gladzabag@gmail.com (za pitanja na hrvatskom)

 

U svetom imenu Bog Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ronald William Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina