Dvadeset Razloga za Primjenu Načela Godina za Dan

Autor: Pastor Stephen Bohr

 

 

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Uvodna pitanja

 

Dok započinjemo naše proučavanje, moramo naglasiti dvije vrlo važne činjenice. Prije svega, biblijski mjesec se sastoji od trideset dana (usp. Postanak 7:11 s 8:3-4 i Ponovljeni zakon 21:13 s Ponovljenim zakonom 34:8, vidi također Estera 4:11 i Daniel 6:7,12). Drugo, biblijska godina se sastoji od 12 mjeseci. (Vidi 1 Kraljevima 4:7 i 1 Ljet 27:1-15). Načelo godina za dan u osnovi znači da kada se vremenska razdoblja koriste u kontekstu proročkih događaja koji se javljaju između 34. godine i Drugog Dolaska, trebaju se shvatiti primjenom načela da je jedan doslovni kalendarski dan jednak kao jedna doslovna kalendarska godina.

 

KOMENTAR DEJAN: Proročko vrijeme računalo se do 1844. Od te godine pa nadalje, Božji narod više neće biti testiran po proročkom vremenu. Sva proročanstva poslije 1844. se odnose na doslovno vrijeme. Kraj komentara.

 

Preterističke i futurističke škole proročkih tumačenja oštro odbacuju načelo godina za dan. Većina Preterista tumači mali rog Daniela 7, kao i mali rog Daniela 8, kao Antioha Epifana (171-164 pr.Kr.), makedonskog vladar koji je oskvrnuo židovski hram od 167-164.pr.Kr. Preteristi smatraju da su tri i pol godine i 2300 dana doslovno vrijeme i da se primjenjuju na ovo razdoblje.

 

S druge strane, većina futurista poučava da mali rog Daniela 7 predstavlja budućeg Antikrista koji će sjediti u obnovljenom židovskom hramu tri i pol doslovne godine na samom kraju kršćanskog razdoblja. Oni također vjeruju da mali rog Daniela 8 predstavlja Antioha Epifana i da je 2300 dana doslovno vrijeme.

 

Zajedničko vjerovanje oba sustava jest vjerovanje da se tri i pol godine i 2300 dana trebaju uzeti kao doslovno vrijeme. Nasuprot tome, historicizam je uvijek držao da se dani, tjedni, mjeseci i godine u proročkom kontekstu trebaju shvatiti simbolično, primjenom načela godina za dan.

 

Razlozi primjene načela godina za dan

 

Razlog # 1:

 

Izrazi "vrijeme, vremena i pola vremena", "42 mjeseca", "1260 dana" i "70 tjedana" vrlo su osebujni. Mogli su biti izraženi doslovnim jezikom, ali umjesto toga dobivaju simbolički okus. Napominjemo da se, primjerice, Luka 4:25 i Jakov 5:17 odnose na razdoblje kada u danima Ilije nije bilo kiše kao "tri godine i šest mjeseci". Ovo je uobičajeni način izražavanja vremena (vidi također, Dj 18:11, 2 Samuel 2:11, 1 Samuel 27:7).

 

Značajno je da svako mjerenje vremena u proroštvu ima simboliku: sat (Otkrivenje 17:12, 9:13), dan (Otkrivenje 12:6), tjedan (Daniel 9:24-27), mjesec (Otkrivenje 13:5), godina (Daniel 7:25). Također je značajno da ne-apokaliptična proročanstva izražavaju vrijeme doslovnim jezikom: 70 godina (Jeremija 25:11,12), 400 godina (Postanak 15:13-15), 120 godina (Postanak 6:3) s doslovnim osobama koje izvode doslovna djela!

 

Razlog # 2:

 

Simbolički vremenski periodi uvijek se nalaze u kontekstu apokaliptičkih odlomaka gdje dominiraju simboli. Na primjer, tri i pol vremena nalaze se u kontekstu četiri simbolične zvijeri, simboličnog mora, simboličnih vjetrova, simboličkih oblaka, simboličkih rogova i simboličnog malog roga.

 

Slično tome, 1260 dana se nalaze u kontekstu u kojem simbolična žena, odjevena simboličnim suncem, stoji na simboličnom mjesecu, s 12 simboličnih zvijezda na glavi. Progoni ju simboličnim zmaj koji ima sedam simboličnih glava, deset simboličnih rogova i koji baca trećinu simboličnih zvijezda na zemlju.

 

U Otkrivenju 13, 42 mjeseca nalazi se u kontekstu u kojem simbolična složena zvijer, s deset simboličnih rogova, prima svoju snagu od simboličnog zmaja. Ona se također podiže iz simboličnog mora i kasnije koristi simboličnu sliku zvijeri za nametanje simboličnog žiga!

 

Isto se može reći i o Danielu 8. Tamo imamo simboličnog ovna, simboličnog jarca i simbolični mali rog. Dakle, razumno je da ako su prizori na kojima se nalaze ova vremenska razdoblja simbolični, onda vremenska razdoblja također moraju biti simbolična!

 

Razlog # 3:

 

Mali rog Daniela 7 ustao je među deset rogova na glavi četvrte zvijeri (Rim). Iz povijesti je jasno da je Rimsko carstvo bilo podijeljeno kad su barbari došli iz sjevernog sektora carstva i podijelili ga. Daniel 7 jasno pokazuje da u povijesnom toku naroda nema praznina. Lav je odmah naslijeđen medvjedom, a medvjed odmah naslijeđen leopardom, leopard odmah naslijeđen zmajskom zvijeri, iz zmajske zvijeri potom nikne deset rogova, a mali rog nastaje među deset.

 

Ako je mali rog podignut među deset i deset rogova su kompletirani 476., a mali rog je vladao do suda (1844), onda tri i pol dana vladavine malog roga mora biti 1260 godina, a ne doslovnih dana. Ako su dani bili doslovni, tada bi mali rog vladao samo od 476-479. No činjenica je da je Rimokatolička crkva vladala 1260 godina!

 

Razlog # 4:

 

Daniel 8 čini kristalno jasnim da je proročanstvo 2300 dana za vrijeme kraja (Dan 8:14,17,26-27). Daniel 12:4,7 naglašava činjenicu da će knjiga koja sadrži proročanstvo o 2300 dana biti zatvorena i zapečaćena sve do kraja, te se stoga do tada nije mogla razumjeti.

 

U tom slučaju, oni koji vjeruju da je Antioh mali rog Daniela 8, nalaze se u ozbiljnoj dilemi. Pretpostavljajući da je Antioh predstavljen malim rogom Daniela 8 i da je 2300 dana doslovno razdoblje njegova vladanja, odmah se postavlja pitanje: Zašto bismo trebali čekati do kraja vremena da to shvatimo? To bi jednostavno bila stvar povijesti! Ako je Antioh bio ispunjenje, to je trebalo shvatiti u to vrijeme.

 

Zapisano je da su Josephus, Porphiry i drugi u prvim stoljećima kršćanske ere vjerovali da je Antioh bio mali rog Daniela 8. Ako su bili u pravu tada su živjeli u vremenima kraja. Ipak, znamo da oni nisu živjeli u vrijeme kraja jer je prošlo preko 2000 godina povijesti od njihovog vremena.

 

Jednostavna stvarnost je da Antioh nije ispunio proročanstvo malog roga. Josip i drugi pogrešno su identificirali Antioha kao ispunjenje. Nisu mogli shvatiti proročanstvo malog roga jer nisu živjeli u vremenima kraja! Jasno je da to proročanstvo nije bilo sadašnja istina u danima Daniela ili Josipa, pa čak ni Martina Luthera. Nijedan od tih ljudi nije živio u vremenu kraja i zato nitko od njih nije mogao razumjeti ovo proročanstvo! Postalo je sadašnjom istinom kada je proroštvo ispunjeno 1844. godine. Zbog toga su Milleriti propovijedali upravo ovaj tekst. Otpečatila se knjiga Daniela i sada se mogao razumjeti vremenski period od 2300 dana.

 

Razlog # 5:

 

Vizija Daniela 8:1-2 obuhvaća cijelo razdoblje ovna, jarca i malog roga do čišćenja svetišta. U Danielu 8:13 postavlja se pitanje: "Do kada će vizija trajati?". Kontekst pokazuje da riječ vizija uključuje cjelokupnost onoga što je Daniel vidio u Danielu 8 do te točke. Zatim, u Danielu 8:15, rečeno nam je da je Daniel želio shvatiti viziju. Pitanje je: Koju viziju? Odgovor je jednostavan: Mora biti cjelina vizije Daniela 8, jer kada Anđeo Gabriel dođe objasniti viziju u odgovoru na Danielov zahtjev, započinje s Perzijom, a zatim nastavlja s Grčkom, malim rogom i kulminira sa zaključkom 2300 dana kada se svetište treba očistiti.

 

Tako je jasno da 2300 dana koji pokrivaju cijelu viziju Daniela 8 moraju uključivati ​​STOLJEĆA, a ne doslovne dane (tj. šest i pol doslovnih godina). Usput, to objašnjava razlog zašto Daniel 8 počinje s Perzijom, a ne s Babilonom. 2300 dana počinju kada Perzija izda proglas za obnovu i izgradnju Jeruzalema i zato vizija počinje s Perzijom. Dakle, Daniel 8 i 9 moraju biti povezani kako bi shvatili proročanstvo 2300 dana.

 

Primijetite sljedeću ilustraciju:

 

 

Vizija = Ovan + Jarac + Poganski Rim + Papinski Rim + Sud ________________________________________________________________________

Koliko dugo? 2300 dana/godina

 

 

Razlog # 6:

 

Što konzervativni evanđeoski kršćani rade s proročanstvom od 70 tjedana? Zar oni ne moraju primijeniti načelo godina za dan kako bi pretvorili tjedne u godine? Odgovor je da pokušavaju izbjeći taj zaključak govoreći da izraz "70 tjedana" zaista znači "sedamdeset sedmica" ili čak "70 tjedana godina". Na taj se način oslobađaju načela godina za dan. To moraju učiniti, jer ako bi koristili načelo godina za dan za sedamdeset tjedana, morali bi ga koristiti i za druga proročka vremenska razdoblja kako bi bili dosljedni! Pogledajmo nekoliko činjenica o riječi prevedenoj "tjedan" ovdje u Danielu 9.

 

Je li istina da se hebrejska riječ shabuwa treba prevesti "sedmice" ili "tjedni godina"? Ta se riječ upotrebljava ukupno 19 puta u hebrejskom Pismu i u svakom se pojedinom primjeru odnosi na doslovni tjedan sedam doslovnih dana (Postanak 29:27, 29:28, Izlazak 34:22, Levitski zakonik 12:5, Brojevi 28:26, Ponovljeni zakon 16:9 (koristi se dva puta), 16:10, 16:16, 2 Ljetopisa 8:13, Jeremija 5:24, Daniel 9:24, 9:25 (koristi se dva puta), 9:26, 9:27 (koristi se dva puta), Daniel 10:2, Daniel 10:3).

 

Evanđelisti često koriste Daniel 10:2-3 kao argument za prevođenje riječi shabuwa kao "tjedni godina". Oni ističu da se u ovim stihovima riječ "tjedni" kvalificira riječima "dani", drugim riječima, "tjednima dana". Oni tada podrazumijevaju da ako su to tjedni (s kvalifikacijskim "danima"), tada će drugi tjedni (bez kvalifikatora "dana") značiti "tjedana godina".

 

Na primjer, Nova međunarodna verzija Biblije (NIV) prevodi riječ tjedan riječju "sedam" ili "sedmice" u Danielu 9:24-27, ali zatim prevodi istu riječ kao "tjedni" u Dan 10:2,3. Jedini problem s takvim objašnjenjem jest da ignorira značenje hebrejskog idioma, "tjedni dana". Kada se riječ "tjedan" na hebrejskom jeziku kvalificira riječju "dani", to jednostavno znači "puni tjedni". Primijetite sljedeće primjere: U Postanku 29:14; Brojevi 11:20,21; Suci 19:2 hebrejski doslovno glasi: "mjesec dana". Postoji li mjesec koji se ne sastoji od dana? Nadalje, u Postanku 41:1; Levitski zakonik 25:29; 2 Samuel 13:23; 14:28 hebrejski doslovno glasi "godine dana", ali prevoditelji su prepoznali da to znači "pune godine".

 

Temeljni razlog zašto futuristički i preteristički učenjaci odbijaju prevođenje shabuwa u Danielu 9 kao "tjedana", jer bi tada trebali priznati da ako žele biti dosljedni da se načelo godina za dan mora primjenjivati ​​i na druga proročka vremenska razdoblja također. Nadalje, ako su primijenili načelo godina za dan na 70 tjedana, morali bi ga primijeniti na 2300 dana (od kojih su 70 tjedana prvi dio) i to bi ih prisililo priznati da je proročanstvo ispunjeno 1844. godine! ! To bi ih onda učinilo adventistima sedmog dana! Imaj milosti!!

 

Usput, Septuaginta prevodi hebrejski shabuwa grčkom riječi hebdomas. Ta je riječ dosljedno prevedena "tjedan".

 

Razlog # 7:

 

Usporedba Daniela 8:11-13, 23-25 ​​s Danielom 11:31-45 također otkriva zašto Antioha ne može predstavljati mali rog. Dok uspoređujemo ova dva odlomka, postaje kristalno jasno da Kralj Sjevera Daniela 11 predstavlja istu silu kao mali rog Daniela 7 i 8.

 

Osobito u Danielu 11 (ali i u Danielu 7 i 8) jasno je da je kralj sjevera posljednja sila koja vlada zemljom prije nego što Krist postavlja svoje vječno kraljevstvo. To vrijedi i za mali rog Daniela 8. Slomljen je "bez ruku", izraz koji se koristi u Danielu 2:34; 8:25; 11:45. Mali rog/kralj sjevera uništen je pri Kristovom dolasku. Očito, ovo znači da je nemoguće da je Antioh Epifan mali rog.

 

KOMENTAR DEJAN: Mali rog će biti uništen prije nego dođe Krist po Otk 17:16. No to ne mijenja činjenicu da Antioh ne može biti mali rog. Kraj komentara.

 

Daniel 11:31-45 također sadrži mnoge elemente koji su zajednički s malim rogom Daniela 7. Ovo razmatranje ne ostavljaju sumnju da mali rog Daniela 7, mali rog Daniela 8 i kralj sjevera Daniela 11 simboliziraju istu silu. Dakle, oni koji vide mali rog Daniela 7 kao budućeg Antikrista, a onoga u Danielu 8 kao Antioha Epifana, ne uspijevaju objasniti zašto Daniel 11 spaja opis malog roga Daniela 7 s onim malog roga Daniela 8. Zašto bi Daniel 11 pomiješao dva opisa ako predstavljaju dvije različite sile, jednu iz prošlosti i drugu iz budućnosti?

 

Razlog # 8:

 

U knjizi Daniela, riječ "dani" može značiti "godine". Daniel 1:5 odnosi se na tri godine, ali u Danielu 1:18 isto razdoblje se opisuje kao "dani". Sedam vremena Daniela 4:25 nazivaju se "dani" u Danielu 4:34. Daniel 5:11 govori o danima Nabukodonosora. Ovi dani su očito bili godine. Usporedite, Daniel 2:28,44 gdje "posljednji dani" i "dani tih kraljeva" označavaju "godine". Vidi također, Daniel 8:14,26; 10:14; 12:13; 11:20; 11:33 u svjetlu Daniela 7:25; 12:7.

 

Razlog # 9:

 

U povijesnim knjigama Staroga zavjeta, dani i godine se koriste paralelno. Primijetite sljedeće ilustracije:

 

Izlazak 13:10 doslovce glasi na hebrejskom jeziku da se pasha trebala slaviti "od dana do dana". Očigledno to znači iz godine u godinu.

 

1 Samuel 20:6 - hebrejski doslovno glasi "žrtva dana", ali kontekst jasno pokazuje da se odnosi na godišnju žrtvu.

 

1 Samuel 2:19 doslovno glasi: "od dana do dana."

 

1 Samuel 1:21 doslovno glasi: "Žrtva dana."

 

Suci 11:40 doslovno glase: "od dana do dana, četiri dana svake godine."

 

1 Samuel 27:7 doslovno glasi: "dani i četiri mjeseca."

 

1 Kraljevima 1:1 kaže da je David bio pogođen "danima", ali to znači "godinama".

 

Postanak 47:9 je zanimljiv stih u kojem Jakov govori o "danima mojih godina."

 

Postanak 5:5 navodi da su dani u kojima je živio Adam 930 godina.

 

Postanak 6:3 je prvo proroštvo u Bibliji gdje su dani povezani s godinama.

 

Razlog # 10:

 

U starozavjetnoj poeziji, dani i godine se primjenjuju u sinonimom paralelizmu. Primijetite sljedeće primjere: Job 10:5; 15:20; 32:7; Ponovljeni zakon 32:7; Psalam 77:5.

 

Vrlo zanimljiv tekst je Psalam 90:9-10 gdje prijevod, "godine naših života" doslovno glasi na hebrejskom, "dani naših godina". Na svakom mjestu gdje Stari zavjet spaja dane s godinama, riječ "dan" nalazi se u retku "A", a riječ "godina" u retku "B". Što se toga tiče, staro zavjetni učenjak, William Shea komentira:

 

"Kada dođemo do pojave riječi 'dani' u vremenskim proročanstvima, dakle, drevni Semit, čiji je um bio natopljen ovim paralelističkim oblikom mišljenja, prirodno bi povezao 'godine' s 'danima' koji se nalaze u simboličnom kontekstu, baš kao što bi, prirodno, identificirao 'godine' kao B-riječ koja će slijediti A-riječ 'dane' u njegovoj pojavi kao dio poznatog paralelnog para. "(William H. Shea, Selected Studies in Prophetic Interpretation, str. 69).

 

Razlog # 11:

 

U proročkim knjigama Staroga zavjeta dani se također koriste naizmjence s godinama. Na primjer, Ezekiel 30:3 odnosi se na "dan Gospodnji", ali Izaija to naziva "godinom Gospodnjom" (Izaija 61:2). Izaija 10:3 govori o "danu posjete", ali Jeremija 11:23 govori o istom događaju kao "godini posjete". Izaija 34:8 govori o "godini nagrade", no Hošea 9:7 govori o "danu nagrade".

 

Naravno, ne bismo htjeli izostaviti tradicionalne tekstove koje su Adventisti sedmog dana koristili za potkrjepljivanje načela godine za dan. I u Brojevima 14:34 i u Ezekielu 4:6, sam Bog primjenjuje načelo godine za dan u kontekstu proroštva!

 

KOMENTAR DEJAN: U oba proročanstva, Ezekiela 4:6 i Brojeva 14:34, Izrael snosi kaznu za opačinu. Opačina je sinonim za grijeh; prijestup; bezakonje; gnjusobu; gadost; nevjeru itd… Ono što je zanimljivo je da u Dan 8:13 također imamo upozorenje da kaznu od 2300 dana trpe zbog prijestupa ili opačine. Kada Bog proročki izriče kaznu za prijestup, koristi princip godina za dan. Kraj komentara.

 

Razlog # 12:

 

Također možemo pristupiti ovom predmetu iz perspektive subotnjih i jubilarnih godina. Očito je da je tjedna subota temelj za oboje! Naime, sedmi dan u tjednu postaje simbol sedme godine, a četrdeset i deveti dan simbolizira četrdeset devetu godinu. Levitski zakonik 25:1-7 obrađuje subotnju godinu. Ovaj odlomak sadrži najranije biblijsko korištenje načela godine za dan. Postaje jasno kada usporedimo stihove 3 i 4 sa stihom 5 da se tjedni ciklus koristi kao uzorak za sedmogodišnje razdoblje. Imamo "šest godina", nakon čega slijedi "sedma godina", a sedma je godina odmora. Ovaj aranžman je uzorkovan prema "šest dana" rada, kojeg slijedi "sedmi dan" koji je dan odmora. Ovdje imamo jasan primjer načela godine za dan. Isto vrijedi i za jubilejsku godinu (vidi Levitski zakonik 25:8 i usporedi s Levitskim zakonom 23:15).

 

Razlog # 13:

 

Ako prihvatimo svjedočanstvo Isusa, mali rog Daniela 8 ne može predstavljati Antioha Epifana. Isus je jasno rekao da je "gnjusoba opustošenja o kojoj je govorio prorok Daniel" još uvijek bila u budućnosti u Njegovo vrijeme! Kako je Antioh, koji je živio u drugom stoljeću prije Krista, ispunio proročanstvo koje je Isus jasno pokazao da još uvijek nije ispunjeno u Njegovim danima? (Vidi Matej 24:15, Luka 21:20).

 

KOMENTAR DEJANA: Prijestup opustošenja o kojem se govori u Danielu 8 nije isto što i gnjusoba opustošenja Daniela 11 i 12. Iako primjedbe na Atioha i dalje stoje kao validne, ovo nije tako dobar primjer.

 

Puno bolji je primjer gdje Isus osobno koristi princip godina za dan:

Lk 13:31 Istoga dana pristupiše neki od farizeja, rekavši mu: “Iziđi i odlazi odavde, jer te Herod želi ubiti.”

Lk 13:32 I reče im on: “Idite i recite toj lisici: ‘Evo, izgonim zloduhe i liječim danas i sutra, a treći dan postajem savršen.

Lk 13:33 No danas, sutra i prekosutra moram nastaviti, jer ne može biti da prorok pogine izvan Jeruzalema.’

 

Pravilno shvaćeno, vidimo da je sam Isus bio u drugoj godini službe kada je ovo rekao. Njegove riječi liječim danas i sutra bi značile, još ovu godinu i iduću, a treće godine (četvrte njegove službe) bit ću usavršen, tj. uskrsnut i proslavljen. Dakle, sam Isus koristi princip godina za dan. Kraj komentara.

 

Štoviše, ni mali rog Daniela 7 nije mogao ispuniti Antioh, jer apostol Pavao navodi da je taj rog još uvijek bio budućnost u njegovim danima (2 Sol 2:1-13). Knjiga Otkrivenja također stavlja ispunjenje ovog proročanstva u budućnost (vidi Otkrivenje 12:6,14; 13:5; 11:1-2).

 

Razlog # 14:

 

Kao pravilo, što je kraće vremensko razdoblje u apokaliptičnom proročanstvu, to je vjerojatnije da će biti simbolično duže vremensko razdoblje. Na primjer, je li zaista moguće uklopiti u jedan doslovni tjedan sve događaje o kojima se govori u posljednjem od 70 tjedana? (Vidite Daniela 9:26,27). Zar bi deset doslovnih dana progona u vrijeme Smirne doista bilo tako užasno iskušenje? (Vidite Otkrivenje 2:10). Zar bi tri i pol doslovna dana bila dovoljna da se ispune svi događaji u Otkrivenju 11? (Vidite Otkrivenje 11:9). Ako su dva svjedoka, dva stabla masline, dva svijećnjaka, kostrijet itd., simbolični, zašto onda ne bi bio i vremenski period?

 

KOMENTAR DEJAN: Otk 11 će se uistinu ispuniti doslovno po drugi put u doslovnom vremenu, ali to ne mijenja činjenicu da je postojalo i povijesno ispunjenje. Kraj komentara.

 

Razlog # 15:

 

Preteristi i futuristi koji primjenjuju ova proročka vremenska razdoblja doslovno susreću se s ozbiljnim problemima u nekom drugom smislu također. U Starom zavjetu Bog se predstavlja kao Onaj koji otkriva tijek ljudske povijesti i pruža Njegovu božansku procjenu. Tamo nalazimo otkrivenje kontinuiranog i neprekinutog protoka ljudske povijesti od stvaranja do prvog dolaska Mesije. Evanđelja prikazuju priču o Isusovoj službi na zemlji. Knjiga Djela i Poslanice zatim opisuju povijest rane crkve. Nakon toga, preteristi se susreću s ozbiljnim problemima. Vidite, u preterističkom pogledu, nema Božjeg otkrića o cjelokupnoj povijesti kršćanske crkve. Gotovo dvije tisuće godina šutnje. Prema njima, Božji opis i vrednovanje povijesti završava s rimskim carevima u ranoj crkvi.

 

Futuristi nisu u boljem stanju. Prema ovoj školi, Otkrivenje 4-18 odnosi se na kratko razdoblje ljudske povijesti na samom kraju vremena. Isto tako, Božji opis i procjena ljudske povijesti kao što se nalazi u Danielu (prema ovoj školi) završava s Rimskim Carstvom i ne otkriva ništa do posljednjih sedam godina ljudske povijesti. Dakle, postoji dvije tisuće godišnji jaz u Božjem opisu i procjeni ljudske povijesti (uz kratku iznimku sedam crkava). Bog je šutio o događajima crkve 2000 godina!!!

 

Samo historicistička metoda može otkriti Boga koji se bavi Njegovom crkvom tijekom čitavog razdoblja crkvene povijesti, uključujući i razdoblje vladavine malog roga. Samo historicizam može pokazati providno vodstvo Boga u ljudskoj povijesti i Njegovu nježnu brigu za svoju crkvu tijekom posljednjih 2000 godina!

 

Razlog # 16:

 

Apostol Pavao čini apsolutno jasnim da je Čovjek Grijeha već radio u njegovim danima, ali ovaj čovjek grijeha neće biti uništen sve dok ne dođe Isus. Kako bi to mogla biti doslovna osoba, ako je bio živ u Pavlovim danima, a ipak nije uništen sve dok ne dođe Isus? Je li to jedan doslovan čovjek koji je živio više od 2000 godina? Neizbježan zaključak je da Čovjek Grijeha ne može biti doslovni čovjek niti njegovo razdoblje vladanja može biti doslovno vrijeme. (Vidi 2 Sol 2:1-13).

 

KOMENTAR DEJAN: Ovo tumačenje čini potpuno jasnim da Antioh Epifan ne može biti mali rog, niti kralj sjevera. Međutim, ono ne uklanja mogućnost za primjenu tih stihova na samog Sotonu. Kraj komentara.

 

Također je značajno da Pavao dobiva sliku o čovjeku grijeha iz malog roga Daniela 7, malog roga Daniela 8 i kralja Sjevera Daniela 11. Pošto je to slučaj, mali rog i kralj Sjevera morali su vladati stoljećima, a ne samo nekoliko doslovnih dana.

 

Razlog # 17:

 

Test vrijednosti principa godine za dan jest jesu li predviđeni događaji bili ispunjeni po rasporedu. Drugim riječima, pragmatični test povijesnog ispunjenja mora se primijeniti na historicističko tumačenje ovih proročanstava. Da li historicistička metoda prolazi test? Primijetite sljedeće nepobitne činjenice:

 

Papinstvo je zaista vladalo 1260 godina i istinska je crkva morala bježati tijekom tog razdoblja. Datume može potkrijepiti povijest (538-1798.).

 

Crkva je tijekom razdoblja Smirne doživjela deset godina teškog progona pod Dioklecijanom (303-313.). Zapravo, bilo je to razdoblje progona koji je doveo do Konstantinovog slavnog milanskog edikta 313. godine.

 

Odluka o izgradnji i obnovi Jeruzalema dana je u godine 457.pr.Kr. Isus je pomazan 27. godine. Isus je umro u proljeće 31. godine. Stjepan je kamenovan u jesen 34. godine.

 

Milleriti su doista propovijedali iz Daniela 8:14 da će se Svetište očistiti, i to je propovijedanje bilo točno prije nego što je 2300 godina došlo do kraja. Zašto nisu propovijedali iz nekog drugog teksta? Jednostavno zato što je Bog htio dovesti na svjetsku pozornost da će se 2300 godina okončati i značajan događaj se imao dogoditi na nebu! Veliko buđenje drugog dolaska u 1830-ima daje snažan dokaz da se načelo godine za dan mora primijeniti na Daniela 8:14.

 

Crkve su zatvorene i Biblije su bile zabranjene u Francuskoj tijekom Francuske revolucije na oko tri i pol godine (Ožujak 1793. do studenog 1797.).

 

Stoga povijesno ispunjenje opravdava historicističku metodu tumačenja proročkih vremenskih razdoblja.

 

Razlog # 18:

 

Mnogi veliki učenjaci, adventisti i ne-adventisti shvatili su i podučavali načelo godine za dan. Nažalost, nakon Velikog razočaranja 1844. godine, protestanti su odustali od principa godine za dan koji su Milleriti koristili za izračunavanje proročkih vremenskih razdoblja. Drugim riječima, jer Isus nije došao kao što je predviđeno 1844., protestantski svijet je odbacio metodu koju su Milleriti koristili. Tako su bacali jedno zajedno s drugim! Mi ćemo se ograničiti na komentare koje su napravili dvojica muškaraca čije je prezime Newton:

 

"Tri i pol vremena; to jest, za 1260 solarnih godina, računajući kao vrijeme kalendarske godine od 360 dana i dan za solarnu godinu. Nakon čega će sud zasjesti, i oni će oduzeti njegovu vlast, ne odmah, nego postepeno, da ga unište i satru do kraja." (Sir Isaac Newton, Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, 1. dio, 8. poglavlje, 114. London: J. Darby i T. Browne, 1733).

 

"Stoga moramo izračunati vrijeme u skladu s prirodom i genijem proročkog jezika. Vrijeme i vremena i pola vremena su tri i pol godine; drevna židovska godina koja se sastoji od dvanaest mjeseci, a svaki mjesec od trideset dana, "vrijeme i vremena i pola vremena", ili tri i pol godine, računaju se u Otkrivenju 11:2,3; 12:6,14, kao ekvivalent 'četrdeset i dva mjeseca' ili 'tisuću dvije stotine i šezdeset dana', a dan u stilu proroka je godina: 'Postavljam ti po dan za svaku godinu dana', kaže Bog Ezekielu 4:6; i priznaje se da su "sedamdeset tjedana u devetom poglavlju Daniela tjedni godina; a time su i 1260 dana 1260 godina." (biskup Thomas Newton, Dissertations on the prophecies, London: B. Blake, 1840, p. 247.)

 

Usput, niti jedan od ova dva autora nije bio Adventist Sedmog dana. Postavlja se pitanje: Zašto rana crkva nije razumjela načelo godine za dan? Istina je da je rana crkva općenito tumačila ta vremenska razdoblja doslovno. No treba imati na umu da ispunjenje biblijskih proročanstva u potpunosti shvaćaju samo oni koji žive neposredno prije ili za vrijeme ispunjenja. Ovo je načelo jasno izneseno u Ivanu 14:29. Čak ni učenici na putu prema Emausu nisu shvatili proročanstva o Mesiji dok im Isus nije objasnio.

 

Razlog # 19:

 

Praktično svaki futuristički pisac je spreman priznati da sedam crkava predstavlja sedam epoha u povijesti kršćanske crkve. Većina vidi Efez kao apostolsku crkvu. Pogledajmo četvrtu crkvu u ovom nizu, Tijatiru. Svakom objektivnom čitatelju očito je da ova crkva nosi mnogo sličnosti sa stanjem Izraela tijekom razdoblja Ilije. Primijetite sljedeće paralele:

 

U oba slučaja Jezebela potiče otpadništvo. U oba slučaja kardinalni grijesi su bludnost i idolopoklonstvo. U oba slučaja nema kiše. U oba slučaja Ilija bježi. U oba slučaja Iliju se održava u bijegu prema pustinji. U oba slučaja razdoblje otpadništva traje tri i pol godine. Ove usporedbe upućuju na to da crkva tijekom razdoblja Tijatire ponovno proživljava priču Ilije. Ipak, povijesno razdoblje crkve Tijatire ne traje samo tri i pol godine, čak ni po izračunu konzervativnih ne-adventističkih učenjaka! Ako u Otkrivenju 2 Jezebela nije jedna doslovna osoba, Ilija nije jedna povijesna osoba, kiša nije doslovna kiša, bludnost nije doslovna bludnost itd., tada tri i pol godine također nisu doslovne godine! Vrijeme i prostor neće nam dopustiti da pokažemo da bludnica Otkrivenja 17 predstavlja drugu, buduću fazu ovog crkvenog perioda Jezebele!

 

Zaključno, želim uključiti citat T. R. Birksa o načelu godine za dan:

 

"1. Bog je imao namjeru crkvu, nakon Kristova uskrsnuća, držati u živahnom očekivanju Njegovog brzog povratka u slavi. 2. Da je, u božanskim savjetima, dugo razdoblje od gotovo dvije tisuće godina trebalo intervenirati između prvog i drugog dolaska, te biti obilježeno milosrđem poganima. 3. Da bi ojačalo vjeru i nadu crkve pod dugom odgodom, veliki dio cijelog razdoblja bio je proročki najavljen, ali na takav način da njegova istinska duljina ne bi mogla biti shvaćena, sve dok se nije učinilo da se njegova vlastita blizina približava. 4. Da su, u simboličkim proročanstvima Daniela i Sv. Ivana, druga vremena otkrivena zajedno s ovima, i bili su pod jednim zajedničkim načelom interpretacije. 5. Da su razdoblja tako figurativno otkrivena isključivo u Danielu i Ivanu, ona koja se odnose na opću povijest crkve između vremena proroka i drugog dolaska. 6. Da, u ovim predviđanjima, svaki dan predstavlja prirodnu godinu, kao u viziji Ezekiela; da mjesec označava trideset, a vrijeme tri stotine i šezdeset godina." (T.R. Birks, Prvi elementi Svetog Proročanstva. London: William Edward Painter, 1843., str. 311).

 

Razlog # 20:

 

Proučavanje književne strukture Otkrivenja 20 i Izaije 24 otkriva da su "dani" u Izaiji 24:22 usporedivi s "godinama" u Otkrivenju 20:2. Ovo je jasan dokaz za načelo godine za dan.